CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE VÀ CHỮ VIẾT LOÀI NGƯỜI (Phần 1).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

CHƯƠNG VI

A. CHỮ NÒNG NỌC VÀ CHỮ VIẾT LOÀI NGƯỜI.

(Phần 1).

Nguyễn Xuân Quang.

Sơ Lược Về Nguồn Gốc Chữ Viết Loài Người.

Xin thật vắn tắt, như đã biết nguồn gốc chữ viết loài người khởi đầu từ những vạch, những nét cạo, cào trên đất, gỗ, đá. Những đường nét này lúc đầu có thể là ‘vu vơ’, vô ý, vô tâm, vô nghĩa không có một ẩn ý gì. Sau đó chúng dùng mô phỏng sự vật trở thành hình phác hoạ thô sơ, thành hình vẽ. Những hình vạch, cào, cạo, vẽ này sau đó trở thành các biểu tượng (symbols). Mọi khía cạnh của cuộc sống vật thể đều có một ý nghĩa biểu tượng và mọi biểu tượng đều có một nền móng vật thể. Biểu tượng là một phương pháp căn bản và cổ nhất để diễn tả, làm tiêu biểu cho một cái gì khác qua sự liên tưởng hay đồng dạng.

Sau đó, những biểu tượng có mang ý nghĩa được cho là ký hiệu, hình ký (pictograph), những biểu hiện bằng hình cụ thể có mang ý nghĩa.

Rồi các hình ký có nghĩa có thêm phần âm ký và hệ thống hóa trở thành chữ viết, ký tự (script), đó là hình tự hay hình ngữ (pictogram). Hình ngữ sinh ra các loại chữ viết loài người hiện nay. Sau đây là bảng phân loại các hệ thống chữ viết loài người khởi đầu từ hình ảnh (pictures), hình tự, hình ngữ (pictograms) dựa theo tính thiên nhiên, không theo tuổi tác:

clip_image002(nguồn: Andrew Robinson, The Story of Writing, Thames & Hudson, 2nd Edition, 2007).

Tóm lại chữ viết gồm hình ký (logography), nghĩa và âm ký (phonography). Chữ viết loài người có đại tộc mang nặng tính hình ký (tượng hình như Hán ngữ) hay có đại tộc mang nặng tính âm ký (hài thanh) như Phần Lan ngữ. Sau đây là bảng so sánh chữ viết loài người về phần âm và hình.

clip_image004(nguồn: Andrew Robinson, The Story of Writing, Thames & Hudson, 2nd Edition, 2007).

Xin đưa ra một ví dụ về sự thành hình của chữ nòng nọc vòng tròn-que cho thích hợp với tác phẩm này.

Như đã biết chữ nòng nọc vòng tròn-que có nguồn gốc nguyên khởi do hình cào, cạo, vạch, vẽ, diễn tả hình dạng của bộ phận sinh dục cái, nường và đực, nõ. Bộ phận sinh dục cái đực, hai phần quan trọng nhất trong cơ thể con người đối với người tiền cổ vì chúng liên hệ với ‘thú tính’, bản năng truyền giống, bản năng sinh tồn vốn đã có từ khi còn là loài vật. Ví dụ như hình vẽ trên đá ở khu Bãi Đá Cổ Việt Nam.

clip_image006Người nữ ở Bãi Đá Cổ Sapa, Việt Nam.

clip_image008Người nam Bãi Đá Cổ Sapa, Việt Nam.

Sau đó hình vạch, vẽ bộ phận sinh dục nữ nam trở thành biểu tượng. Biểu tượng nọc và vòng tròn sau đó có thêm nghĩa đực cái, trở thành các biểu tượng về giống phái, dùng phân biệt giống phái. Họ dùng hình vẽ bộ phận sinh dục để phân biệt cái đực, nữ nam. Dĩ nhiên sau đó phát triển một yếu tố ký âm mà ngày nay chúng ta không còn biết rõ, các biểu tượng vòng tròn và nọc que có ý nghĩa cái, đực trở thành các hình tự dùng trong đời sống thường nhật. Những thứ gì thuộc về nam, cha, con trai vẽ thêm hình bộ phận sinh dục nam hình que bên cạnh và những gì thuộc về mẹ, con gái vẽ hình bộ phận sinh dục nữ hình cái lỗ vòng tròn bên cạnh.

Khi con người có một đời sống tâm linh cao hơn, biểu tượng sinh thực khí mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa, thiêng liêng, thần linh. Hai hình ngữ nòng nọc vòng tròn que trở thành hai chữ diễn tả cái đực, nõ nường, nòng nọc, âm dương, trở thành một thứ chữ căn bản của một tôn giáo cổ nhất của con người là vũ trụ giáo dựa trên cái đực, nòng nọc, âm dương, lưỡng hợp, vũ trụ tạo sinh, dịch học. Ví dụ linga-yoni của Ấn giáo có linga hình nõ cắm trên cái bệ nường yoni hình nòng tròn (nường biến âm mẹ con với nàng, nòng).

clip_image010Linga nõ trên yoni nường nòng vòng tròn, Bảo Tàng Viện Champa, Đà Nẵng (ảnh của tác giả).

Ở Bách Việt là chữ thờ nòng nọc vòng tròn-que khắc trên các trống đồng thờ của đại tộc Đông Sơn. Nọc que chỉ bộ phận sinh dục nam, nõ, nọc, đực giờ chọn theo hình nọc que thẳng đứng I. Bộ phận sinh dực nam khi cương cứng lúc giao phối có hình que (dương vật cương cứng hình trụ nọc que là lúc đang động tình, có hoạt tình cực đại mang tính sinh tạo) diễn tả nõ. Bộ phận sinh dục nữ là vòng tròn nòng O. Bộ phận sinh dục nữ lúc giao phối mở ra có hình vòng tròn (lỗ âm hộ hình vòng tròn diễn tả bộ phận sinh dục nữ, nường ở dạng sinh động, sinh tạo, hình lỗ tròn là lúc đang động tình hay đang sinh con). Ví dụ như thấy ở gốm Moche, Peru.

clip_image012Gốm Moche Peru nường nõ hình vòng tròn-que, Bảo Tàng Viện Larco, Lima, Peru (ảnh của tác giả).

Chữ nòng nọc vòng tròn-que trở thành chữ viết diễn tả nòng nọc (âm dương), vũ trụ tạo sinh trong vũ trụ giáo, là chữ viết của dịch nòng nọc vòng tròn-que như thấy ở Việt Dịch Đông Sơn ghi khắc lại trên trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn. Xin nhắc lại dịch Hoa Hạ, Trung Quốc diễn tả hào dương bằng nọc que, nõ dương vật và hào âm là nọc que đứt đoạn là dịch que, dịch nọc, dương xuất hiện vào thời phụ quyền cực đoan có rất muộn về sau, muộn hơn và là con cháu của một thứ dịch nguyên thủy nòng nọc như dịch Đông Sơn Bách Việt.

Trong dịch các vạch cạo này người Hoa Hạ gọi là hào (hào âm, hào dương). Theo biến âm h=c (hủi = cùi), ta có hào = cào, cạo. Các vạch cào, cạo, hào này trên đất, gỗ, đá có một khuôn mặt là những biểu tượng của dịch. Những ký hiệu đầu tiên có mang ý nghĩa được cho là hình ký (pictograph), những biểu hiện bằng hình cụ thể. Trường hợp các vạch cào, cạo, hào của dịch cũng vậy. Trong dịch vạch vòng tròn cho nghĩa là nòng, âm và vạch que cho nghĩa là nọc, dương. Các biểu tượng vòng tròn, nọc que trở thành những hình ký.

Lúc này nòng nọc có nghĩa tổng quát tương đương với hai từ Hán Việt âm dương (nòng nọc là hai từ nôm, thuần Việt trong khi âm dương là từ Hán Việt).

Xin nhắc lại Hán ngữ âm dương có nghĩa liên hệ với mặt trời (âmkhông có mặt trời như trời âm u và dương có một nghĩa là mặt trời). Triết thuyết dựa vào nền móng mặt trời và đạo mặt trời mang tính dương, nọc có sau nòng hư vô, thái cực, có vào thời phụ quyền muộn, có sau vũ trụ giáo. Một lần nữa cho thấy dịch Hoa Hạ là dịch muộn có vào thời phụ quyền, có sau dịch nòng nọc Đông Sơn.

Sau đó các hình tự phát triển trở thành hệ thống chữ viết dùng trong thờ phượng, đức tin, tín ngưỡng, trở thành hệ thống chữ viết thiêng liêng. Ở Ai Cập cổ gọi là linh tự (hieroglyphs), ở Trung Quốc gọi là chữ thánh hiền…

Trong phạm vi một chương nhỏ của quyển sách này, tôi chỉ nói về một vài chủ đề tiêu biểu là Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que với Hình Ngữ và Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que với Mẫu Tự ABC, một di duệ tiêu biểu của hình ngữ.

Sau đây là bản đồ tóm tắm sự khởi đầu của chữ viết loài người.

clip_image002[4]

Khởi đầu của chữ viết (nguồn: Andrew Robinson, The Story of Writing, Thames & Hudson, 2nd Edition, 2007).

Theo tác giả này thì chữ Nêm Lưỡng Hà (Mesopotamian cuneiform) có vào khoảng 3.100 Trước Dương Lịch, Linh tự Ai Cập 3.000 Trước Dương Lịch, chữ viết Thung Lũng Sông Ấn 2.500 Trước Dương Lịch, Linh tự Hittite 1450 Trước Dương Lịch, Hán ngữ 1.200 Trước Dương Lịch, Mẫu tự Phoenicia 1.000 Trước Dương Lịch….

Như đã nói ở trên chữ nòng nọc vòng tròn-que là thứ chữ tối cổ của nhân loại gồm hai mẫu tự nòng là vòng tròn (O) và nọc (I) là que. Tất cả các chữ viết từ ngàn xưa từ hình tự cho tới nay kể cả chữ viết theo mẫu tự ABC đều là con cháu di duệ của chữ nòng nọc.

I. ĐỐI CHIẾU CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE VỚI HÌNH NGỮ THẾ GIỚI.

Di tích chữ nòng nọc vòng tròn-que còn thấy trong các loại chữ viết theo hình ngữ, tượng hình như ở vùng Đất Mẹ Mu, linh tự Ai Cập, chữ Giáp Cốt (Tiền Hán Ngữ), chữ Maya, các biểu tượng của người Dogon (Mali, châu Phi) vân vân…

Chỉ xin nói qua một vài hệ thống hình tự chính.

A. HÌNH TỰ VÙNG ĐẤT MẸ MU VÀ CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

James Churchward cho rằng có một lục địa đã mất tên là Lục Địa Mu (The Lost Continent of Mu) bị chìm xuống biển Thái Bình Dương.

clip_image015Bản đồ Lục Địa Mu của James Churchward (tác giả tô thêm mầu).

Mu là vùng Đất Mẹ (Motherland Mu). Mu chính là Việt ngữ Mụ (Mẹ, Mợ, O). Chùa Thiên Mụ có một nghĩa là Chùa Mẹ Trời. Như thế ta thấy thấp thoáng văn hóa Mu và văn hóa cổ Việt (thấy qua văn Đông Sơn) ruột thịt với nhau, cùng một mẹ.

Theo James Churchward Mu có một nền văn minh huy hoàng, là cái nôi, là nguồn cội của các nền văn hóa và văn minh thế giới ngày nay. Các nền văn minh Ai Cập và lưỡng Hà và các nền văn minh khác là do các di dân hay các tu sĩ truyền giáo từ vùng Đất Mẹ tới tạo thành.

clip_image017Đường phía Tây của sự thuộc địa hóa của Mu (James Churchward, The Children of Mu, tác giả tô thêm mầu).

clip_image019Đường phía Đông của sự thuộc địa hóa của Mu (James Churchward, The Children of Mu).

Ta thấy trước thời tuyết tan, Bách Việt Đông Nam Á nối liền với Nam Đảo, Đa Đảo, lục địa Mu bằng những cầu đất. Vì vậy nền văn hóa của đại tộc Đông Sơn liên hệ mật thiết với văn hóa Mu. Do đó hình ngữ, chữ nòng nọc vòng tròn-que trên trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn ruột thịt với hình ngữ Mu.

Gần đây Stephen Oppenheimer trong Địa Đàng Phương Đông cũng xác nhận là tại Nam Hải vùng Sunderland cũng là vùng có một nên văn minh huy hoàng, nguồn cội của văn minh nhân loại.

James Churchward trong The Sacred Symbols of Mu cho rằng chữ viết cổ nhất của loài người có nguồn cội từ các biểu tượng thiêng liêng của vùng Đất Mẹ Mu. Ông gọi chữ viết này là Naacal Writings. Theo James Churchward, Naacal là người và nền văn minh của lục địa đã mất Mu cũng như là tên của ngôn ngữ họ (According to James Churchward, the Naacals were the people and civilization of the lost continent of Mu, as well as the name of their language) (nguồn: wikipedia).

Chỉ xin đưa ra vài ba ví dụ tiêu biểu:

Hệ thống chữ viết ở vùng Đất Mẹ Mu có một mối liên hệ với hệ thống Chữ Nòng Nọc vòng tròn-Que.

./Hình tự lưỡng tính phái Naacal trên nhóm thạch bản lưỡng tính Mexcico.

Theo James Churchward, trong The Children of Mu, nhóm thạch bản lưỡng tính Mexico sau đây của Niven, khai quật được ở Mexico có những Chữ Viết Thiêng Liêng của Mu (Sacred Writings of Mu), Lục Địa Mẹ, diễn tả hai nguyên lý lưỡng tính của Đấng Tạo Hóa.

MU LTP

Một nhóm thạch bản biểu tượng nguyên lý lưỡng tính của đấng Tạo Hóa (James Churchward, The Children of Mu).

Liên hệ ở đây là hình ở giữa clip-image002-thumb22

là hình biểu tượng cho lưỡng tính phái ở dạng đĩa nọc que-vòng tròn nòng O mang tính sinh tạo lưỡng nghi.

Đĩa này đi với các hình thái diễn tả lưỡng tính nòng nọc (âm dương), Khôn-Càn khác còn lại (xem chữ Nòng Chấm Rỗng, Từ Chấm-Vòng Tròn).

./Chữ U.

Như đã biết chữ U trong chữ nòng nọc vòng tròn-que có tất cả ý nghĩa của vũ trụ tạo sinh, dịch học. Ở đây chỉ nói tới ý nghĩa đất âm mà James Churchward cho U là một hình tự Naacal. Theo James Churchward linh tự U đọc là OO (/u/ giống trong tiếng Việt) như trong từ Anh ngữ moon (trăng). Biểu tượng mẫu tự U có nghĩa là vực thẳm, lỗ sâu, thung lũng. Trong thể của từ (body of a word), một ký tự “u” khác thường dùng như chữ V.

clip_image021

Ở đây U có phần lõm cong của một vật đựng mang âm tính O và hai nọc que đứng diễn tả hai dương I, I. Gộp lại U = IOI, quẻ Li có một khuôn mặt lửa thiếu dương. Theo duy âm U hình lõm có một nghĩa là đất âm (vực sâu, hố thẳm, thung lũng). Theo duy dương nhìn theo U úp clip_image023 ta có hình đồi, non (núi âm) tròn đỉnh là đất dương của phía nòng, âm (Nàng Lửa Âu Cơ dẫn 50 con lên Non. Nói là lên Núi không đúng với ngữ pháp của chữ nòng nọc vòng tròn-que, phải nói là lên Non, núi âm).

-Dạng chữ U hai đầu uốn cong hình móc nước clip_image025.

James Churchward có nói tới một dạng chữ U có hai đầu uốn cong hình móc nước clip_image025[1] có nghĩa là Đất Mẹ.

clip_image026
“Mu, the Empire of the Sun, the Lands of the West, has fallen into an abyss. She is in the region of darkness, where the Sun never shines upon her. Her crown no longer rules the earth.” (Mu, Đế Quốc Mặt Trời, Đất phương Tây (hình bên trái). Đã rơi chìm xuống vực thẳm. Đất Mẹ ở trong bóng tối, nơi Mặt Trời không bao giờ chiếu tới (hình giữa). Vương miện của Mẹ không còn cai trị trái đất” (hình bên phải).

Đất Mẹ Mu là đất âm có những khuôn mặt vực thẳm, hố sâu, thung lũng nên cũng có một khuôn mặt chữ U nhưng ở đây hai thành hai bên chữ U có hình móc nước, cuộn sóng, nước dương, nước chuyển động. Rõ như ban ngày đất ở đây là đất âm, đất có nước chuyển động, nước biển bao quanh, là lục địa Mẹ ở giữa biển.

.Ở một chỗ khác James Churchward có nói tới một hình ngữ dạng chữ U choãi clip_image028có góc cạnh do ba nọc que hợp lại mang rõ tính siêu dương cũng có nghĩa biểu tượng của Đất Mẹ Mu đã chìm xuống biển.

clip_image029
“Đây là biểu tượng Maya. Tôi không thấy trong bất kỳ chữ viết nào khác. Nó tìm thấy trong sự miêu tả sự hủy diệt của Đất Mẹ Maya. Hình này có nghĩa:‘Chỉ có đỉnh núi nhô ra khỏi vực thẳm’. Vì thế nó ám chỉ nói tới các đảo đã được tạo lập giữa các phòng khí”.

Các đỉnh núi chính là các đảo hiện nay ở Nam Hải, trong đó có Lạc Việt hải đảo.

.Ở chỗ khác nữa, ông nói tới một dạng diễn tả Đất Mẹ Mu đã chết bằng hình chữ U choãi trên nền đậm đen clip_image031 diễn tả đáy biển:

clip_image032

clip_image033

‘Chỉ còn đỉnh núi nhô lên mặt nước’. Ở đây Mu được diễn tả là đã chết và trong bóng tối với đỉnh nhọn hay đỉnh núi còn nhô lên trên mặt nước. Mặt trời (Maya ngữ là kin) không còn chiếu sáng trên Lục Địa Mẹ. Hình trích từ ‘Book of the Dead’ của Ai Cập cổ.

Dạng chữ U choãi clip_image035 này cũng thấy trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn. Như đã biết, trên trống Ngọc Lũ I có 6 con thuyền phán xét linh hồn. Hai thuyền 1 và 2 dẫn đầu biểu tượng cho hai nhánh nòng nọc (âm dương) ứng với lưỡng nghi của đại tộc nước và 4 thuyền còn lại biểu tượng cho 4 tộc ứng với tứ tượng. Thuyền số 1 dẫn đầu là thuyền biểu tượng cho nhánh nọc dương Càn Li vì có hai cảnh phán xét linh hồn (có hai linh hồn trông như hai trẻ em trần truồng ngồi trên sàn thuyền mà hiện nay hiểu lầm là tù nhân. Một bị mòn mờ) của hai đại tộc Càn và Li.

clip_image037Thuyền biểu tượng cho nhánh nọc dương Càn Li.

Điểm này thấy rõ ở thân thuyền Càn Li có chữ U choãi đặc, đen clip_image038 (cũng được xem là hình thang ngược hay hình tam giác ngược cắt cụt đầu đặc đen) có một nghĩa là Đất. Ở đây là Đất âm nên chữ U choãi đặc đen (đen là mầu thái âm, mầu nước thái âm) vì là thuyền là của tộc sông nước, thuyền phán xét linh hồn liên hệ với cõi âm.

Con thuyền này của nhánh nọc dương Li Càn với khuôn mặt Li mang tính chủ vì trống Ngọc Lũ I có mặt trời 14 nọc tia sáng. Số 14 là số Tốn tầng 2 (6, 14) tức trống thế gian, nên chữ U choãi đen có một khuôn mặt biểu tượng cho tượng thiếu dương Đất nhánh nọc âm ngành thái dương (Chữ Nòng Nọc vòng tròn-Que: Từ Ba Nọc Que).

Dạng U choãi clip_image028[1] mang dương tính với nghĩa nòng âm thái dương thấy ở trống Cổ Loa I:

clip_image040Nhà nòng, không gian trên trống Cổ Loa I hình chữ U choãi clip_image028[2].

Rõ như ban ngày hình linh tự U, clip_image025[2], clip_image028[3], clip_image041  trong chữ viết Naacal cũng có cùng những ý nghĩa chỉ đất âm.

Một điểm rất lý thú là Việt ngữ U có một nghĩa là Mẹ (Thầy U) cùng nghĩa với Naacal U có một nghĩa là lục địa Mẹ giống hệt như Mu (Mẹ) chính là Việt ngữ Mụ (Mẹ). Chắc phải có một mối liên hệ nào đó giữa ngôn ngữ Việt Nam với ngôn ngữ Naacal vùng đất Mẹ Mu. Ta đã thấy ngôn ngữ Việt Nam liên hệ mật thiết với ngôn ngữ Nam Đảo, Đa Đảo và Maya (Đức Chúa Jesus Nói Tiếng Việt) mà các ngôn ngữ Nam Đảo Đa Đảo ruột thịt với ngôn ngữ Mu (vì các đảo này là phần còn lại của lục địa Mu khi bị chìm xuống mặt biển).

./Chữ V

Chữ V là dạng dương hóa của chữ U, là dạng dương hóa cực đại của chữ nòng O. Thật vậy ở trên James Churchward cũng xác thực:

clip_image042

Ngày nay V còn thấy dùng như U trong nhiều chữ viết loài người ngay cả trong Việt ngữ. Ví dụ: cơm vào miệng = ùa cơm vào miệng, uõ oàng = võ vàng, cái uò = cái vò, con uoi = con voi, uòi = vòi… (Từ Điển Việt Bồ La, Alexandre de Rhodes).

Cũng như U, O, chữ V cũng có tất ý nghĩa trọn vẹn của vũ trụ tạo sinh.

.Với nghĩa nòng, âm, nữ thái dương như thấy qua cái cối ở:

-Trống Ngọc Lũ I

Như đã biết ở cạnh bên nhà nòng ở mỗi bán viên trên trống Ngọc Lũ I có một cảnh giã chầy cối.

clip_image044Cảnh giã chầy cối trên trống Ngọc Lũ I.

Cối có lòng hình chữ V có nghĩa là nòng âm, nước thái âm, bộ phận sinh dục nữ, nữ ngành thái dương.

.Trên trống Cổ Loa.

Tương tự cối trên trống Cổ Loa I cũng vậy.

clip_image045Cảnh giã chầy cối trên trống Cổ Loa I. Lòng cối hình chữ V.

Lưu ý nhà nòng, không gian hình chữ clip_image028[4] mang tính nòng âm thái dương xác thực cối mang tính nòng âm thái dương.

.Với nghĩa nước chuyển động, dương Chấn.

Chữ V hay từ V có một nghĩa là nước chuyển động mang tính thái dương ứng với Chấn. Ví dụ:

-Người ở thân trống Quảng Xương.

Người ở thân trống Quảng Xương có hình chữ V ở ngực:

clip_image046Người đại tộc V trên thân trống Quảng Xương.

Người này thuộc tộc nước thái âm ngành nọc thái dương Chấn.

./Chữ S

Chữ S nằm là hình ngữ có một nghĩa diễn tả nước chuyển động. Theo duy âm, chữ S là do hai nòng OO, thái âm hay ba nòng OOO khi chuyển động mở ra. Lúc đầu khi mới chuyển động mở ra hai đầu móc cong còn giữ ở dạng vòng tròn. Ta có hình sóng cuộn tròn đầuclip_image047.

Tiến tục chuyển động nữa hai đầu vòng tròn mở ra thành hình móc câu, móc nước, sóng cuộn nên ta có sóng chữ S hình dấu ngã clip_image049.

Hai hình này có nghĩa là nước thái âm OO hay nước Khôn âm OOO mang tính sinh tạo tạo hóa.

Điểm này thấy rõ chữ S nằm hình sóng cuộn mở cũng diễn tả dưới dạng rắn chuyển động như thấy qua hình tự mây của Maya:

clip_image050

Như đã biết con rắn không có trang trí gì (unadorned) biểu tượng cho nước. Ở đây con rắn mây là dạng nguyên thể của mưa, nước, chính là khuôn mặt của rắn nước.

Hình sóng chữ S này thấy nhiều trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn dưới nhiều dạng:

.Hình thái chữ S sóng cuộn hai đầu hai vòng tròn kín clip_image052 như thấy ở trang phục đầu người chèo thuyền số 6 trên trống Ngọc Lũ I.

clip_image053Thuyền số 6 biểu tượng cho tộc Tốn-Chấn trên trống Ngọc Lũ I (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

Như đã biết, thuyền số 6 là thuyền tộc Tốn/Chấn có một khuôn mặt nước dương, chuyển động, nước thái âm ngành thái dương.

Phần sau trang phục đầu người chèo thuyền có phần dưới hình hộp chữ nhật có nghĩa là không gian O thể điệu hóa.

clip_image055

Trong hộp không gian có hình sóng cuộn kín, hai vòng tròn ở đầu trong có bỏ hai dấu nọc chấm đặc nguyên tạo có một nghĩa là dương. Hình sóng mang nghĩa nước, hai chấm là thái dương. Hình sóng cuộn kín có hai nọc chấm đặc là Chấn, nước dương, nước thái dương.

Hiển nhiên sóng cuộn kín hai đầu là sóng nước thái âm do từ nòng hai OO chuyển động mở ra tạo thành. Rõ như ban ngày người chèo thuyền này thuộc tộc mặt trời nước Chấn.

.Hình sóng dấu ngãclip_image056 đơn hay kép.

Trên trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn dạng chữ S kép thấy nhiều. Ví dụ:

Hình thái uốn khúc xoắn sóng S kép (double S-shaped spirals) như thấy ở:

-Tượng ếch trên trống Sangeang Nam Dương:

clip_image057Tượng loài lưỡng cư trên trống Sangeang Nam Dương có hình sóng nước chữ S kép ở bên mắt xác thực đây là con ếch không phải con cóc.

-Trên trống Trăng Bali loại Pejeng, Nam Dương có nhiều hình dạng uốn khúc trong đó có hình sóng nước kép như thấy ở mặt một trống loại Trăng Bali nhỏ tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia Singapore:

clip_image058Mặt một trống loại Pejeng Moon Bali tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia Singapore (ảnh của tác giả).

Hiển nhiên trống loại này mang tính thái âm thuộc tộc nước thái âm ngành nọc âm thái dương. Điểm này ăn khớp trăm phần trăm với các tộc sống ở hải đảo, một thứ Lạc Việt hải đảo.

-Dạng nước thái âm mang tính thái dương.

.Trên trống Hoàng Hạ có một vành hình uốn khúc gợn sóng chữ S kép chuyển động vô cùng vô tận.

clip_image059Một phần vành sóng chữ S kép mang tính thái dương trên trống Hoàng Hạ.

Ở đầu có hai cuộn sóng là hai từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm có một nghĩa là nước dương Chấn. Hai đầu cuộn sóng có bỏ thêm dấu nọc que mang nghĩa thái dương xác thực tính lửa, thái dương của sóng Chấn, cho biết trống biểu tượng cho một đại tộc nước dương dòng nòng nước ngành nọc thái dương.

.Trống Salayar, Nam Dương.

Trống Salayar có một khuôn mặt nước thái âm mang tính thái dương ứng với Chấn, như đã nói ở trên, có những tượng ếch có con mắt thái âm, nước. Trống có một vành sóng nước chữ S kép.

clip_image060

Vành sóng nước chữ S képh trên trống Salayar, Nam Dương.

.Ngoài ra còn thấy trên một vài trống khác thuộc dòng nòng âm thái âm, nước như trống Vienna (Khai Hóa), Lào, Salayar (Nam Dương) và những trống muộn khác…

clip_image061Hình 4 trang 100 trong The Kettle Drums of Southeast Asian Bronze Drums của A. J Bernet Kemps cho thấy 6 loại “hình xoắn hai chữ S”.

. Trên thân trống Miếu Môn cũng thấy hình thái này:

clip_image062Hình thái xoắn chữ S kép có hai nhánh nhỏ móc nước trong có hai dấu chấm vòng tròn diễn tả nước thái dương trên trống Miếu Môn I.

….

./Chữ N

Hai nòng OO dính nhau chuyển động mở ra thành chữ S, dạng biểu tượng mẫu tự hình rắn tạo hoá, là dạng nguyên thể sinh ra chữ N.

clip_image063(James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

N này thấy ở dạng:

-N gầy clip_image064.

N dưới dạng chữ S con rắn tạo hoá chuyển động mở thêm ra thình hình chữ S gẫy ba hay hình N gầy thường thấy hiện nay có nghĩa là nước dương ứng với Chấn.

Các dạng chữ N này cũng thấy rất nhiều trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn.

Ví dụ ở trống Rú Quyết:

clip_image065Vùng tứ hành ở trống Rú Quyết.

Vành trong cùng có Chấn nước dương chữ N gầy ôm hai nọc mũi mác (mầu đen) clip_image066 diễn tả hai dương là lửa, thái dương Càn. Ta có lưỡng hợp thái âm Chấn-thái dương Càn ngành dương. Vành ở giữa vòng tròn-chấm là thiếu dương Li đất. Vành còn lại thanh ngang đường rầy hay thanh thang (hiện gọi lầm là răng lược) do hai nòng OO dương hoá cực đại mở ra. Ở đây nhìn theo dương là thái dương, lửa không gian là khí gió.

Tóm lại chữ N thường (gầy) là dạng chuyển động của S diễn tả nước thái âm chuyển động, nước dướng Chấn. Chữ N thấy ở vùng tứ hành trên nhiều trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn, nhất là ở các trống muộn.

-Chữ N mập clip_image067 nước thái âm mang tính thái dương, lửa.

Ở vùng tứ hành của những trống cổ, vòng nước dương Chấn thường diễn tả bằng chuỗi chữ N mập. Chữ N có phần giữa mập còn giữ dạng giọt nước chuyển động thành hình bình hành và hai nhánh còn lại ở hai bên là hai nọc que có nghĩa là lửa, thái dương do hai nòng OO dương hóa cựa đại mà thành. Chữ N mập có nghĩa là nước thái âm, Khôn OOO âm chuyển động mang tính lửa, thái dương ứng với Chấn. ví dụ vùng tứ hành ở trống Ngọc Lũ I

clip_image069Vùng tứ hành trên trống Ngọc Lũ I.

  Chữ N mập nước thái âm, Khôn chuyển động ngành thái dương này ôm tia chớp chữ S gầy gẫy ba khúc tức ba nọc que lửa thái dương Càn clip_image070 ở dạng lưỡng hợp Chấn thái âm với Càn thái dương. Còn lại hai vành vòng tròn-chấm thiếu dương và chấm-vòng tròn thiếu âm. Tổng cộng vùng tứ hành ta có bốn hành là thái âm Chấn nước, thái dương Càn lửa, thiếu dương Li đất và thiếu âm Đoài vũ trụ khí gió.

Như thế N có nghĩa là nước thái âm chuyển động mang tính thái dương, lửa. Chữ N gầy phát gốc từ sóng Nước S hình con sắn hình sóng dấu ngã mang tính tạo hóa do từ hai nòng OO và hình chữ N mập do ba nòng OOO chuyển động mở ra (xem thêm Chữ Nòng Nọc vòng tròn-Que: Từ Hai Vòng Tròn).

Hình ngữ N diễn tả nước vì thế ta thấy các từ nước hay liên lệ với nước trong nhiều ngôn ngữ thế giới đều khởi đầu bằng chữ N, có gốc N- (có thể phát âm là Na- Ne-, Ni-, No-, Nu-)… Ví dụ Việt Nam: nã (nước lã), nà (ruộng nước), nạ (thủy quái), nác, nước, nấu (dùng nước),  luộc, phát âm cổ là nuộc (nấu chín bằng nước), nát (nhão vì nhiều nước), nát tan (tan trong nước), nậm, nầm, nước (bầu nậm)… ; Thái ngữ nam, nước (sông Menam: sông Mẹ Nước); Ainu ngữ nai (tiếp vĩ ngữ) chỉ sông, rạch; Ai Cập ngữ nahar: sông, nag: làng (làng xóm có gốc từ một bến nước); DoThái ngữ nahar, sông; Ấn-Âu ngữ nation (nước, nguyên thủy là chỗ ở bên bờ nước), navy (hải quân), navigation (thủy vận, thủy hành)… ; Thổ dân Mỹ châu Navajo na, sông, nước;  Úc châu: ngôn ngữ Pama-Nyungan: ni, sữa; Phi châu: Sudan, tộc Ouolofs: ndokh, nước v. v… (Tiếng Việt Huyền Diệu).

Các dạng chữ N sóng nước trong chữ nòng nọc vòng tròn-que này đẻ ra chữ n, N trong mẫu tự ABC ngày nay (xem dưới).

……

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: