CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN QUE VÀ DẤU HÌNH, BIỂU TƯỢNG HÌNH HỌC (Phần 2).

 

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

CHƯƠNG V

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE

CHƯƠNG V

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN QUE VÀ DẤU HÌNH, BIỂU TƯỢNG HÌNH HỌC.

(Phần 2 và hết).

Nguyễn Xuân Quang.

3. HÌNH THOI

Hình vuông chuyển động sinh ra hình thoi.

clip_image002

Hình thoi đứng coi như là một dạng hình vuông đứng trên một đỉnh nhưng chuyển động nhiều hơn nên góc không còn vuông góc nữa vì vậy có hoạt tính, hoạt động (active) hơn, năng động (dynamic) hơn [vì vậy ở hình trên hình thoi do hình vuông sinh ra nhưng để trên cao. Ngoài ra hình thoi còn có một khuôn mặt biểu tượng cho gió nên để trên cao (xem dưới)].

clip_image004

Giống hình vuông, hình thoi mang tính bậc bốn của nòng vòng tròn O.

Hình thoi Anh ngữ gọi là lozenge, rhombus, diamond. Motif hình thoi ở Đông Âu thấy từ thời Cổ và Tân Thạch diễn tả cánh đồng đã gieo hạt giống và mắn sinh nữ. Trong thảm Berber hình thoi là yếu tố âm duy nhất biểu tượng nữ. Theo Hentze (cit. Eliade, 17) hình thoi biểu trưng (emblematic) cho bộ phận sinh dục nữ (Cirlot, A Dictionary of Symbols). Cánh đồng đã gieo hạt giống mang tính sinh tạo, sản xuất.

clip_image005 clip_image007Trong các biểu tượng yoni có hình thoi và hình hạnh nhân (nguồn: pixshark.com).

Ta thấy rõ những ý nghĩa này không có gì là nghịch lý, vì hình thoi như đã nói ở trên là dạng chuyển động của hình vuông trên một đỉnh sinh ra. Hình vuông như đã biết có một khuôn mặt là yoni vuông thì hình thoi có một khuôn mặt biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ là chuyện tất nhiên.

Bộ phận sinh dục nữ cũng diễn tả bằng hình hạt hạnh nhân, một thứ hình thoi có hai đỉnh trở thành cong tròn  như thấy qua bảng hiệu phòng vệ sinh nữ:

clip_image009Bảng hiệu phòng vệ sinh nữ và nam. Nữ diễn tả bằng nhân quả đào hình thoi và hình hạnh nhân (hình internet).

Lưu Ý

Xin nhắc lại, mọi thứ trong thế giới này đều phải nhìn dưới lăng kính trọn vẹn theo tính nòng nọc (âm dương) của vũ trụ tạo sinh, dịch học trong chữ nòng nọc vòng tròn-que. Phải nhìn bằng cả hai mắt trái (âm) và phải (dương) nếu không chỉ là một học giả chột mắt. Không những phải nhìn theo nòng nọc (âm dương) mà còn phải nhìn theo các khuôn mặt khác của qui trình vũ trụ tạo sinh (hư vô, thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, tam thế, tử sinh, tái sinh, hằng cửu). Ví dụ tiêu biểu và dễ nhớ là bộ phận sinh dục nữ nhìn theo chữ nòng nọc vòng tròn-que có những hình dạng khác nhau tùy theo tính nòng nọc (âm dương), tùy theo tầng sinh tạo, tùy theo ngành, nhánh, đại tộc, tộc, chi tộc (Nước, Lửa, Gió, Đất…) với tính nòng nọc (âm dương) khác nhau.

clip_image011

Âm hộ với dạng hình học khác nhau đều có nghĩa trọn vẹn của vũ trụ tạo sinh ngành nòng âm nhưng có tính nòng nọc (âm dương) khác nhau. Âm hộ hình nòng O có một khuôn mặt chính mang tính thái âm, Nước. Hình vuông mang tính tĩnh, âm thái dương, Đất. Hình thoi, lá đa hình hạnh nhân mang tính động, âm thiếu âm, Gió. Tam giác đều ngược mang tính siêu dương âm, Lửa, ngành nọc âm thái dương. Âm hộ hình O diễn tả lỗ sinh dục nữ ở dạng động, sinh tạo như lúc làm tình hay sinh con. Âm hộ hình tam giác ở dạng tĩnh…

Ngày nay hình thoi có những ý nghĩa biểu tượng: là một dấu hình năng động và có nghĩa chỉ sự giao thông giữa dưới và trên và theo Trung Quốc hình thoi biểu tượng cho chiến thắng (Cirlot, A Dictionary of Symbols).

Trong chữ nòng nọc vòng tròn-que hình thoi và các biến dạng của nó biểu tượng cho gió.

Như đã biết hình vuông là dạng âm thái dương của vòng tròn mang tính tĩnh. Hình thoi có một khuôn mặt là hình vuông mang tính chuyển động, năng động. Nòng O có một khuôn mặt biểu tượng cho không gian. Không gian chuyển động, năng động mang dương tính có một khuôn mặt là khí gió. Như thế hình thoi hiển nhiên có một khuôn mặt biểu tượng cho gió. Ví dụ điển hình cho thấy hình thoi mang tính động diễn tả không gian chuyển động mang dương tính, Khôn dương, khí gió là con số zero Ấn Độ:

clip_image013

Ta thấy rõ số không zero 0 là nòng O có một khuôn mặt diễn tả hư không, không gian, không khí. Con số không Ấn Độ hình thoi là dạng không gian chuyển động hiển nhiên có một khuôn mặt biểu tượng Khôn dương khí, gió.

Ở hình trên ta cũng thấy con số không của Maya có hình con sò mang âm tính diễn tả không gian. Con sò zero có ba răng nọc que cong mang tính lửa thái dương Càn ngành âm. Không gian thái dương có một khuôn mặt khí gió.

Kiểm chứng lại ta thấy rõ hình thoi là biến dạng thái dương (có hai từ nọc mũi mác clip_image015 tức thái dương), chuyển động của nòng O. Thái dương II của O là IIO, quẻ Đoài vũ trụ khí gió.

Hình thoi biểu tượng cho gió cũng thấy rõ trong nhiều nền văn hóa cổ như:

. Ở các thổ dân Mỹ châu.

Trong các motifs của các tộc thổ dân Bắc Mỹ châu như Apache, Navajo và Hopi, hình thoi biểu tượng cho gió và cũng là biểu tượng cho sự sống.

clip_image017

Hình thoi biểu tượng cho gió và sự sống

(nguồn: http://www.whats-your-sign.com/native-american-symbol-wind.html).

Hiển nhiên gió, không khí, thở là sự sống.

Kiểm chứng lại ta thấy rất rõ phần trên hình thoi ◊ là một từ nọc mũi mác Ʌ mang nghĩa thái dương, lửa, bộ phận sinh dục nam, nõ, ‘blade’… và phần dưới là một từ nọc chữ V, đối cực nòng nọc (âm dương) với nọc mũi mác ở trên, có nghĩa là âm thái dương, nước, bộ phận sinh dục nữ, nường, ‘chalice’… Hiển nhiên nòng nọc (âm dương), nõ nường hôn phối sinh ra sự sống, sinh tạo. Như thế hình thoi nhìn dưới dạng lưỡng tính phái nhất thể có một khuôn mặt thái cực của khâu thái dương sinh động.

Ngoài ra, như đã biết, trong vũ trụ giáo, yoni (ở đây có hình thoi) có một khuôn mặt biểu tượng cho sự sống.

. Tảng đá thần Nabataea biểu tượng nữ thần Al-Uzza của Người Nabataea.

Một tảng đá thần biểu tượng nữ thần Al-Uzza tại đền Sư Tử có Cánh ở Petra, Jordan:

clip_image018Tượng Al-Uzza, tại đền Sư Tử có Cánh (Nabatea.net).

Tượng có hình thoi đứng ở hai góc dưới. Hình thoi ngoài nghĩa mắn sinh nữ còn có một nghĩa là gió. Hình thoi cho biết thần Al-Uzza có một khuôn mặt gió (Nabataea, Petra, Jordan và Vũ Trụ Giáo). Al-Uzza tương đương với thần nữ Ai Cập cổ Isis. Qua bài viết Sự Tương Đồng giữa Ai Cập cổ và Cổ Việt ta đã biết Isis và Âu Cơ tương đương với nhau. Và ta cũng biết Âu Cơ có bản thể thế gian là Núi Cấn và tạo hóa là Gió, Bầu Trời Tốn (nên mới đẻ ra bọc trứng thế gian Trăm Lang Hùng). Ở đây có hai hình thoi hai bên. Số 2 là số chẵn số âm và số 2 là số Khảm OIO tức âm O thiếu âm IO, nguyên thể khí gió. Khảm là Nàng O Gió IO (ứng với Thần Long).

.Các Biểu Tượng Lục Giác Phù Phép (Invoking Hexagrams) và Lục Giác Trừ Khử (Banishing Hexagrams).

Trong các hình gọi là lục giác phù phép và trừ khử (tà ma) có hình thoi đứng diễn tả Air (Không Khí, Gió).

clip_image020

.Dấu Hình, Biểu Tượng Hình Thoi Trên Trống Đồng Nòng Nọc của Tại tộc Đông Sơn.

Ví dụ:

-Trống Sông Đà.

Ngoài biên trống Sông Đà có ba vành chữ viết nòng nọc vòng tròn-que:

clip_image022Ba vành ngoài biên ở mặt trống Sông Đà (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

gồm hai vành ở ngoài hình nọc mũi mác clip_image015[1] có một nghĩa là nọc lửa, thái dương. Hai vành này kẹp ở giữa vành gồm bốn đoạn hình sóng hình thoi biểu tượng cho gió chuyển động. Ta cũng thấy các sóng hình thoi có bỏ dấu hai từ nòng nọc vòng tròn-que chấm-vòng tròn  clip_image002[1] có một nghĩa là thái dương và cũng có nghĩa là thiếu âm, nguyên thể của gió dương Đoài vũ trụ (Từ Chấm-Vòng Tròn). Các dấu này xác thực hình thái hình thoi có một nghĩa là Khôn thái dương, khí gió chuyển động, vận hành.

Đi cùng các đoạn sóng hình thoi Gió Đoài vũ trụ khí gió này là các hình sóng nước vuông góc thái dương mang nghĩa Chấn. Hai hình thái sóng gió dương thiếu âm Đoài hình thoi và sóng nước dương vuông góc thái âm Chấn ở trên cùng một vành cho thấy rõ đây là dạng liên liệp hay lưỡng hợp tương đồng cùng một ngành của thiếu âm với thái âm của hai tộc gió dương Đoài và nước dương Chấn cùng nhánh nòng Khôn ngành thái dương.

Như thế ba vành này gồm hai vành nọc mũi mác có nghĩa là lửa, thái dương kẹp ở giữa một vành có hai hình thái sóng hình thoi Gió chuyển động Đoài và sóng cuộn vuông góc nước lửa Chấn ở biên trống cho biết trống có một khuôn mặt Đoài Chấn thuộc nhánh âm Khôn ngành nọc thái dương.

-Dóng Sấm (thunderbolt) Trên Trống Nam Ngãi II.

Trên trống Nam Ngãi II có những hình dóng sấm hay búa thiên lôi (hiện gọi lầm là ‘vật hình trâm’) hình thoi.

dong sam NN

Búa thiên lôi hình thoi trên trống Nam Ngãi II.

Trống Nam Ngãi là trống rất muộn ví dụ như có hình thuyền trên mặt trống, theo chính thống thuyền chỉ có mặt trên vai trống tức tầng nước của Cõi Giữa thế gian (xem chương Cơ Thể Học Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á) nên búa thiên lôi có dạng thể điệu hóa tối đa thành hình thoi. Phân tích hình thoi ta có:

-Từ móc nước clip_image027 có một nghĩa là nước chuyển động, mưa giống như mũi móc câu của thần Mưa Chac của Maya.

-Bốn đỉnh nhọn hình thoi là bốn chữ nọc nhọn mũi mác clip_image028, có một nghĩa là lửa thái dương. Bốn đỉnh hình thoi cộng với bốn chữ viết nòng nọc móc câu là bốn lửa-nước, bốn chớp-mưa có nghĩa là sấm bốn phương trời. Vậy hình thoi biểu tượng cho sấm rền vang bốn phương trời chính là lưỡi tầm sét, búa thiên lôi hay dóng sấm.

Từ vòng tròn-chấm clip_image030 ở tâm hình thoi có một nghĩa là nòng nọc, âm dương sinh tạo. Nhìn dưới diện nhất thể là trứng vũ trụ, vũ trụ, thái cực hay nhìn dưới diện lưỡng nghi là nòng nọc (âm dương). Ý nghĩa này là khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa của sấm. Tiếng nổ big bang thuở khai thiên lập địa là một thứ tiếng sấm sinh tạo, tạo hóa.

Nếu nối bốn đỉnh nhọn theo đường chéo hình thoi lại ta có hình chữ thập nhọn đầu. Rõ như dưới ánh sáng mặt trời hình thoi mang ý nghĩa sấm này là một dạng thể điệu hóa của búa thiên lôi chữ thập.

clip_image032Búa hình thoi là dạng thể điệu hóa của búa chữ thập.

Kiểm chứng lại ta thấy rất rõ trống này là trống sấm mưa vì có sự hiện diện của:

-/ Bốn tượng cóc/ếch (đã mất), biểu tượng của sấm.

-/ Trống có mặt trời 12 tia sáng. Số 12 là số Cấn tầng 2 (4,12). Cấn có một khuôn mặt hôn phối với Chấn (Âu Cơ Cấn non hôn phối với Lạc Long Quân Chấn biển).

/ Vành hình thái uốn khúc xoắn hình thoi có một nghĩa là “sấm gầm”, sấm dông.

-/ Những vành từ hai vòng tròn đồng tâm có một nghĩa là nước.

….

Lưu ý vành sóng cuộn ở đây có thể là sóng hình thoi vì có mũi rất nhọn và đi với dóng sấm hình thoi có một khuôn mặt là dóng sấm dông gió.

-Trống Điền Việt.

Ở thân một trống Điền Việt có cảnh diễn tả tục đâm bò tế trời đất. Trụ cột đâm bò mang hình ảnh Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống), trong có Trục Thế Giới dùng làm phương tiện để dâng cúng lễ vật bò tới Tam Thế.

clip_image002[4]

Tục đâm bò hiến tế trên thân một trống đồng.

Lưu ý ở thân Cây Tam Thế (Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống) có một hình thoi diễn tả qui trình hoàn thành sinh tạo, tạo hóa (số 6 là số thành). Như đã biết 6 = 2 (lưỡng nghi) + 4 (tứ tượng). Hình thoi có hai vòng tròn ở hai đỉnh đường chéo ngang biểu tượng cho lưỡng nghi (2), bốn vòng tròn ở hai đỉnh đường chéo đứng hình thoi biểu tượng cho tứ tượng (4). Lưỡng nghi, tứ tượng, sinh ra tam thế được diễn tả bằng ba tầng phía trên hình thoi. Phần dưới cột trâu là một phần của trục thế giới nối liền tam thế.

Ngoài ra hình thoi trên trục thế giới thông thương ba cõi cũng mang nghĩa liên lạc giữa cõi trên và cõi dưới như ý nghĩa hiểu ngày nay của hình thoi đứng như đã nói ở trên.

-Những Trống Khác.

Trên nhiều trống sấm có hình dóng sấm và có vành sóng có thể là sóng nước Chấn hay sóng gió Đoài vũ trụ khí gió. Nếu các sóng có hình thoi mũi rất nhọn nhấn mạnh mang tính dương, chuyển động mạnh, nhanh như mũi tên thì có thể là sóng gió tức trống là trống sấm dông, sấm gió Đoài vũ trụ khí gió. Cần phải dựa thêm vào các chi tiết khác để xác thực.

Ví dụ trống Hàng Bún.

clip_image037Trống Hàng Bún.

Trống Hàng Bún là trống sấm vì có hai dóng sấm chữ thập. Trống nghiêng nhiều về trống sấm dông, gió vì có những đặc điểm nghiêng về gió sau đây:

-Không có tượng ếch.

-Vành giới hạn là vành nọc chấm đặc mang dương tính (ở các trống sấm mưa vành giới hạn thường là vành trống không mang âm tính).

-Có hai dóng sấm. Số 2 là số Khảm OIO, âm O thiếu âm IO. Thiếu âm là nguyên thể của gió.

-Có 8 con cò có mỏ cong mang âm tính thuộc nhánh nòng âm. Số 8 là số Khôn tầng 2 (0,8). Khôn dương là gió (cò mang dương tính). Cánh hình vòm trời.

-Vành sóng hình thoi có mũi nhọn mũi tên mang dương tính nghiêng về sóng gió.

Hình con diều (kite).

Hình thoi chuyển động không đều, một phần dưới dài thêm tạo ra hình con diều, một biểu tượng của gió.

clip_image039Tổng quát hình vuông chuyền động trên một đỉnh sinh ra hình thoi. Hình thoi chuyển động một đỉnh dài ra thành hình diều.

Hình diều gió do hình thoi sinh ra cho thấy rõ hình thoi có một khuôn mặt gió.

4. HÌNH CHỮ NHẬT.

Hình vuông biến đổi sinh ra hình chữ nhật. Vì thế tổng quát hình chữ nhật có các ý nghĩa biểu tượng của hình vuông nhưng khác tính nòng nọc (âm dương).

Hình chữ nhật là một dạng hình vuông nới rộng ra một bên khiến bốn cạnh không còn bằng nhau nữa.

Như thế hình chữ nhật không còn tính thái dương của hình vuông nữa. Hình chữ nhật giờ có một cạnh dài và một cạnh ngắn. Cạnh ngắn là nọc que mang âm tính so với cạnh dài. Như thế ta có âm O của dương là thiếu dương, nguyên thể của đất. Hình chữ nhật cũng như hình vuông có một khuôn mặt biểu tượng cho đất.

Điều này cũng dễ hiểu vì hình vuông, như đã biết, có một khuôn mặt biểu tượng cho đất bằng âm thái dương (trời tròn đất vuông) trong khi đó chữ nhật biểu tượng cho đất nhưng mang tính âm thiếu dương.

Ví dụ:

-Linh tự M của Đất Mẹ Mu.

James Churchward trong The Sacred Symbols of Mu cho rằng hình chữ nhật là linh tự M của chữ viết ở vùng Đất Mẹ Mu. M đọc là Má và Mu, u đọc như Đức ngữ u. Mẫu tự M biểu tượng Đất Mẹ. Nó cũng biểu tượng mẹ, đất, xứ sở, đế quốc, tất cả thứ gì thuộc về đất:

clip_image041

-Tượng đất.

Rõ hơn trong sưu tập của James Churchward về đại tộc chim tạo hóa có hình trứng đẻ ra trứng vũ trụ. Chim có con mắt thái âm hai vòng tròn đồng tâm là loài chim nước. Đại tộc chim nước này lại chia ra bốn tộc chim biểu tượng các lực sinh tạo tứ tượng (ứng với tứ tượng nhỏ) viết bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que:

clip_image057_thumb

Một nhóm thạch bản chim biểu tượng các Lực Tạo Hóa (A group of bird tablets symbolizing the Creative Forces) (James Churchward, The Children of Mu).

Từ trái qua phải thạch bài số 848 con chim nước hình trứng có hình trụ hình chữ nhật bằng đầu diễn tả trụ đất âm thái dương, tượng Đất thế gian mang âm tính.

Còn lại hình 1066 hình chim phía trước có dấu móc nước chuyển động có góc cạnh vuông mang thái dương tính diễn tả nước chuyển động, nước dương, biểu tượng tượng nước. Hình thứ ba 1051 hình chim có hai cánh diễn tả tượng gió và hình 1066 diễn tả chim có sừng sau gáy diễn tả tượng lửa phía nòng âm (vì sừng cong mang âm tính). Như thế bốn con chim này là bốn tộc diễn tả tứ tượng nhỏ của đại tộc chim nước.

Hiển nhiên hình chữ nhật đứng biểu tượng cho đất.

-Hình Khắc trên đá ở Nevada, Hoa Kỳ.

Trong các hình khắc trên đá của thổ dân Bắc Mỹ ở Nevada có hình chữ nhật biểu tượng cho đất.

clip_image043Các hình khắc trên đá của thổ dân Bắc Mỹ ở Nevada (James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Hình số 31  trong bảng trên

clip_image044

có nghĩa là ‘heaven above earth’ (‘thiên đườnng trên đất’). Như đã biết tam giác đều, thuận có một nghĩa là thiên đường, thượng đế (God). Rõ như ban ngày hình chữ nhật ở đây có nghĩa là đất.

-Linh tự Ai Cập.

.Linh tự đất.

clip_image046
U+13200 ı͗ sandy tract “island”
N16
clip_image048
U+131FE N18 + 3 x N33 “earth, land” (flat alluvial land with grains of sand)

(Gardiner’s Sign List).

Linh tự ở trên là hình chữ nhật hai đầu tròn mang âm tính chỉ dải cát, ‘cù lao’ (liên hệ với nước thái âm nên hai đầu tròn mang tính thái âm).

Hình dưới có thêm ba hạt cát ở dưới chỉ ‘đất’ (đất bằng, phù sa).

.Linh tự ao, hồ.

Ao hồ, đầm là đất âm có nước.

clip_image050Hồ nước.

clip_image052

Hồ lửa cõi âm (Richard H. Wilson, Reading Egyptian Art).

Ta thấy ao, hồ diễn tả đất âm hình chữ nhật có nước diễn tả bằng chuỗi sóng chữ V đứng. Ở đây ta cũng thấy cõi âm, hạ thế là vùng đất âm cũng diễn tả bằng hình chữ nhật.

Mặt trời chữ Nhật Inca.

Vòng tròn có một khuôn mặt là mặt trời đĩa tròn, tam giác có một khuôn mặt là mặt trời tam giác như đã nói ở trên nên hình hình vuông và chữ nhật cũng có một khuôn mặt là mặt trời vuông như thấy trong văn hóa Inca của Peru:

clip_image054Mặt trời vuông Inca (kỷ vật của tam giác mua tại Peru).

clip_image056Mặt trời chữ nhật Inca (Mandanjeet Singh, The Sun).

Phải hiểu mặt trời chữ nhật này là mặt trời cõi đất thiếu dương thế gian.

.Hình hộp chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật là dạng khối của hình chữ nhật (giống như khối lập phương của hình vuông và khối cầu tròn của vòng tròn) nhiều khi cũng chia sẻ những ý nghĩa biểu tượng của hình chữ nhật ví dụ tảng đá hình trụ hình hộp chữ nhật biểu tượng cho thần núi Dushara.

clip_image057Một tảng đá thần hình trụ khối chữ nhật (Nabataea.net).

5. HÌNH THANG.

Hình thang do hình tam giác sinh ra. Tam giác cân hay đều cắt cụt đầu cho ra hình thang cân, thuận. Tam giác cân, đều ngược cắt cụt đầu cho ra hình thang cân nhưng nghịch có phần đầu hướng địa. Như thế hình thang chia sẻ những ý nghĩa biểu tượng với tam giác nhưng khác tính nòng nọc (âm dương). Ví dụ tiêu biểu như đã biết, hình tam giác đều, thuận có một khuôn mặt biểu tượng cho núi tháp, đất dương. Do đó hình thang thuận cũng biểu tượng cho núi, đất nhưng có nghĩa nòng nọc (âm dương) khác đi vì cụt đầu, có đầu bằng mang âm tính. J. E. Cirlot trong Dictionary of Symbols cũng xác nhận: “Greek frets and the broken line fashioned after the trapeze are usually said to correspond to earth-symbolism” (các viền trang trí và đường đứt đoạn được thiết kế theo hình thang thường được cho tương ứng với biểu ltượng đất). Đất ở đây mang âm tính của ngành nọc dương thái dương.

Hình thang thuận.

Hình thang cân, thuận do tam giác đều cắt bỏ đầu.

-Núi tháp đầu bằng.

Trong nhiều nền văn hóa hình thnag cân, thuận coi như là thiết diện đứng của hình núi tháp bằng đầu diễn tả đất, đất dương ngành nọc âm.

Ta thấy rõ điểm này trong mẫu tự ABC. Chữ D diễn tả đất. Chữ D diễn tả đất thấy rõ qua chữ D Hy Lạp là delta ∆ hình núi tháp nhọn. Delta diễn tả núi dương nhọn đỉnh ngược lại mẫu tự D của chữ viết Nga diễn tả bằng hình tháp bằng đầu clip_image058 (CHữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que và Chữ Viết).

clip_image059Một bích chương (ảnh của tác giả).

Hiển nhiên dạng tháp bằng đầu mang âm tính so với dạng núi tháp nhọn đầu và thường thấy trong các ngành nòng hay nọc âm thái dương.

Ví dụ như thấy trong:

. Văn hóa Maya.

Hình ngữ chỉ Đất cũng có hình tháp bằng đầu:

clip_image060Tác giả mặc áo Guatema có bốn hình ngữ diễn tả tứ tượng: Lửa, Nước, Đất Gió (hình chụp tại Tikal, Guetemala).

clip_image061

Hình ngữ tierra Đất có hình thiết diện hình thang cân, thuận của núi tháp bằng đầu:

clip_image062Từ Đất diễn tả bằng hình thiết diện hình thang cân, thuận của hình núi tháp bằng đầu.

Các tháp Maya có một khuôn mặt diễn tả Núi Thế Gian, trục thế giới biểu tượng cho Đất, thường ở dạng bằng đầu tức có thiết diện đứng hình thang cân, thuận.

clip_image063Tháp Maya đầu bằng (ảnh của tác giả chụp tại Tikal).

và các cổng cũng vậy:

clip_image064

Cổng hình núi tháp đầu bằng (ảnh của tác giả chụp tại Chichen Itza, Cancun, Mexico).

Như đã biết cổng của các kiến trúc thờ phượng như đền, đài, chùa, miếu thường diễn tả theo cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống), trục thế giới. Bước vào cổng là đi vào thế giới linh thiêng, đi vào tam thế, là đi vào cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) hay trục thế giới bỏ lại thế gian thế tục bên ngoài.

Ở đây các cổng vào Maya có hình núi tháp bằng đầu cũng mang ý nghĩa như vậy. Các cổng này có một khuôn mặt diễn tả núi trụ đất thế gian trong có trục thế giới.

.Tháp Chùa ở Bagan, Myanmar.

Ở một tháp chùa ở Bagan, Myanmar có những hàng chữ nòng nọc vòng tròn-que diễn tả tứ tượng, trong đó có những từ hình thang cân, thuận vách kép diễn tả Đất mang âm tính.

clip_image065Một tháp chùa ở Bagan, Myanmar trên vách có những hình thang cân, thuận vách kép diễn tả Đất (ảnh của tác giả).

Xin nhắc lại Phật giáo là tôn giáo tĩnh mang âm tính nòng âm vũ trụ. Trong khi Thiên Chúa giáo là tôn giáo động mang dương tính nọc, dương, mặt trời. Vì thế ở đây Đất trên tháp Phật được diễn tả bằng hình thang cân, thuận, vách kép mang âm tính.

Hình thang ngược

Hình thang cân, ngược do tam giác đều ngược cắt bỏ đầu.

Môn phái luyện kim đan (alchemism) có biểu tượng hình tam giác ngược cắt bỏ đầu biểu tượng cho đất.

clip_image066

Hình thang trên trống đồng nòng nọc.

Như đã biết, trên tang trống Ngọc Lũ I có 6 con thuyền. Hai thuyền dẫn đầu biểu tượng hai phía nòng nọc (âm dương) của đại tộc ứng với lưỡng nghi còn lại 4 con thuyền ứng với tứ tượng. Con thuyền số 4 là thuyền Khảm-Li biểu tượng cho tộc tượng Đất âm.

clip_image067Thuyền số 4 biểu tượng cho tộc Li/Khảm trên trống Ngọc Lũ I (nguồn: Nguyễn Văn Huyên và cộng tác viên)

Một trong các mấu chốt để nhận ra danh tính, căn cước của con thuyển là gầm đài cao tam thế. Dưới gầm cầu tam thế thuyền này có nồi nước hình bầu O diễn tả Khảm để trên bếp lửa Li. Đây là thuyền Khảm-Li biểu tượng cho tộc tượng đất âm.

Ta cũng thấy ở thân thuyền này có một hình ngữ hình thang ngược đen clip_image068 . Đen mang tính thái âm vì đây ở trên thuyền, nước.

Kiểm chứng lại ta thấy rõ hình thang ngược clip_image069 này cũng có thể coi là hình tam giác ngược cắt bỏ đầu có một nghĩa biểu tượng cho đất: ‘inverted triangle (with apex pointing downwards), with the tip cut off, symbolizes earth’ (J. E. Cirlot, A Dictionary of Symbols).

Ta thấy rõ như ban ngày hình thang ngược, âm có đầu chỉ địa biểu tượng cho đất âm thái dương ngành nọc âm thái dương và hình thang thuận, dương có đầu chỉ thiên biểu tượng cho đất âm thái dương ngành nọc dương thái dương.

6. HÌNH LỤC GIÁC

Hình lục giác là khuôn mặt sinh tạo của nòng vòng tròn O vì theo dịch số 6 là số thành, sinh thành, hoàn tất. Số 6 = 2 (lưỡng nghi) + 4 (tứ tượng) coi như đã hoàn thành qui trình sinh tạo ra tam thế, thế giới. Theo James Churchward, trong The Sacred Symbols of Mu, số 6 Naga và Maya Uac có ẩn nghĩa (hidden meaning) là ‘To arrange things in order’ (‘xếp đặt mọi thứ theo thứ tự’). Qui trình vũ trụ tạo sinh khi đã vào ‘thứ tự’, ‘trật tự’ (in order) là thế giới đã hoàn tất. Đây chính là nghĩa số 6 là số thành của dịch.

Trong Thiên Chúa giáo, hình lục giác biểu tượng sự chết. Trong Hồi giáo, hình lục giác biểu tượng thiên đường và cũng biểu tượng của sáu vị trí yêu thương: dưới, trên, sau, trước trái và phải và sáu hướng chuyển động: trên, dưới, trước, sau, trái và phải (Kathryn Wilkinson, Signs and Symbols, DK Publishing, NY, 2008).

Ta thấy Thiên Chúa giáo và Hồi giáo gặp nhau ở một khuôn mặt của hình lục giác này. Chết của các con chiên ngoan đạo Thiên Chúa giáo là về với Chúa ở thiên đương. Như đã biết  God  và thiên đường nói chung kể cả của Hồi giáo cùng có biểu tượng là hình tam giác đều, thuận.

Tại sao? Theo dịch số 6 là số lão âm. Trong 8 quẻ đầu của 64 quẻ dịch, các số âm là 0, 2, 4, 6. Số 6 là số lớn nhất, già nhất nên gọi là lão âm. Vì vậy như đã nói ở trên số 6 cũng gọi là số thành. Số 6 trở về lại số 0 (Khôn tầng 1) hay tiến tới số 8 (Khôn của chuỗi thứ hai của 8 chuỗi) (Khôn tầng 2). Thiên Chúa giáo hiểu số 6  là chết, là trở về số không ứng với hư vô. Trong vũ trụ giáo chết là về với hư vô. Hồi giáo coi số 6 là thiên đường, tức hư vô, nơi vĩnh hằng. Thượng đế có một khuôn mặt là hư vô, nơi con người sinh ra và khi chết trở về với hư vô với thương đế, với chúa Jesus với đấng Allah.

Ta cũng thấy số 6 là số Tốn có một khuôn mặt là gió âm, bầu trời, bầu không gian, cõi trên phía nòng âm. Cũng nên biết Hồi giáo nghiêng về phía nòng âm Vũ của vũ trụ thấy rõ qua các giáo đường Hồi có nóc hình vòm vũ trụ, không gian, bầu trời. Các ngôi mộ và đài tưởng niệm Hồi giáo cũng có mái vòm. Trong khi Thiên Chúa giáo nghiêng nhiều về phía nọc dượng Trụ của vũ trụ, thấy rõ qua các nhà thờ Thiên Chúa giáo có những tháp nhọn. Ý nghĩa số 6 trong Thiên Chúa giáo và Hồi giáo tương đương với nhau chỉ khác tính nòng nọc (âm dương).

Trung Quốc tin là số 6 là một trong ba số hên (6, 8, 9) có lẽ dựa vào tính số 6 là số thành, thành đạt, số sinh tạo hoàn tất.

Hình Lục Giác Trên Trống Đồng Của Đại Tộc Đông Sơn.

Có nhiều biểu tượng hình lục giác thấy trên trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn.

Xin đưa ra vài ba ví dụ tiêu biểu:

-Trống lục giác trong ngôi nhà nọc, mặt trời.

Ở các ngôi nhà nọc, mặt trời trên trống Ngọc Lũ I và họ hàng có người đánh trống hình lục giác để trên một cây trụ cao.

clip_image071Ngôi nhà nọc, mặt trời Càn LI trên trống Ngọc Lũ I.

Ở bán viên dương trên trống Ngọc Lũ I  có căn nhà nọc, mặt trời Càn Li.

Ở dưới chái nhà bên phải, có một người đánh trống hình lục giác để trên một cái cột trụ cố ý cho biết trống này ở “trên cao” Khôn hôn phối với Càn. Trống này là trống Càn vũ trụ nên mới có hình lục giác 6 cạnh (số 6 là số thành, sinh tạo). Trống này biểu tượng cho đại tộc Càn. Trống ở góc phải dương ứng với số 6 (âm thái dương) trong ma phượng trục 5/15 (Lạc Thư)

Picture145

Ma phương trục 5/15.

cũng cho biết trống mang khuôn mặt thái dương Càn (số 6 có số 7 Càn ngay bên phải).

Ở chái nhà bên trái có một chiếc trống để nằm ngang, bằng trên mặt đất,mặt trống quay về tay phải. Trống này để nằm sát đất. Đất bằng là Li, lửa đất  thế gian, nhà có một khuôn mặt Li. Góc trái là phía âm của căn nhà nọc dương, tức âm của dương, tức thiếu dương, bản thể của Li. Trống ở phía âm quay mặt về tay phải dương cũng mang tính âm của phía dương là thiếu dương Li. Trống cò hình trụ chống có đáy rộng, hình tháp tức trống Li, loại NXQ V (xem chương Cơ Thể Học Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á).  Vậy trống này là trống Li.

Như thế, nhà nọc ở bán viên có đám rước 7 người là nhà nọc thái dương Càn Li.

Ta thấy rõ trống cây vũ trụ lục giác  mang tính sinh tạo, sinh thành Càn Khôn.

Ở bán viên âm trên trống này có căn nhà nọc, mặt trời Chấn Đoài vũ trụ khí gió.

 Hình ngôi nhà nọc Chấn-Đoài  ở bán viên âm có đám rước 6 người.

Dưới chái nhà bên phải có chiếc trống có phụ đề các chấm nọc dương cho biết căn nhà này là căn nhà trống (haus tambaran), nhà nọc. Chiếc trống hình nấm lọng, ô (đáy và thân trống không phân chia) tức loại trống NXQ III hay trống khí gió Đoài vũ trụ  (xem chương Cơ Thể Học Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á). Ta cũng thấy mặt trống quay về bên trái (chiều âm) nên có âm tính tức (trống) dương của nòng âm tức thiếu âm, nguyên thể của khí gió Đoài vũ trụ. Trống để nằm ngang biểu tượng đất bằng thế gian nhưng trống không để sát mặt đất mà để trên cao, “trên không khí” mang khuôn mặt khí gió Đoài vũ trụ. Trống này ở phía bên phải, dương nên khuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính chủ của ngành âm Đoài Chấn.

Ở dưới chái nhà bên trái có một vật hình chữ U vuông góc mang tính dương, trong có bỏ dấu chấm nhấn mạnh thêm ý nghĩa dương. U dương là dạng thái dương của O thái âm (hai nhánh đứng là hai nọc tức thái dương; Việt ngữ O là nàng (phương ngữ Huế O chỉ nàng, cô), mẹ dòng nòng thái âm, U là mẹ dòng nọc thái dương như Âu Cơ là U cơ, thái dương thần nữ của chúng ta). Có thể vật này làm bằng gỗ khoét rỗng. Đây có thể là thiết diện của một cái cối vuông hay cái trống mõ (một thứ trống âm) làm bằng thân cây khoét rỗng (slit drum). Ở đây trên trống mang dương tính, và đối ứng với chiếc trống ở phía bên kia, vật này nghiêng về trống mõ âm thái dương. Trống mõ này biểu tượng cho dương thái âm Chấn.  Vậy trống mõ chữ U dương này là trống Chấn. Như vậy căn nhà này là nhà nọc, mặt trời Đoài Chấn (Ý Nghĩa Hình Nhà Trên Trống Đồng Nòng Nọc Đông Nam Á).

Đặc biệt người đánh trống lục giác giờ ngồi ở trên cao, trên ‘trời’ mang tính chủ khí gió Đoài vũ trụ khí gió. Đối chiếu với Lạc Thư thì ở vị trí số 2, là số Khảm OIO (âm O thiếu âm IO, đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử việt là Nàng Gió Thần Long). Lưu ý trống hình lục giác ở tâm có nọc chấm đặc mang dương tính:

clip_image002[1]

Nếu nhìn dưới dạng nọc chấm đặc thì trống là biến dạng của từ chấm-vòng tròn clip_image002[3] mang tính sinh tạo, hóa. Như đã biết từ chấm vòng-tròn có một khuôn mặt thiếu âm khí gió.

Như vậy trống lục giác ở đây có một khuôn mặt chủ là dương I của âm O tức thiếu âm IO, khí gió Đoài vũ trụ khí gió .

Hình lục giác diễn tả sinh tạo, tạo hóa đã thành.

-Trống lục giác trên thuyền phán xét linh hồn.

Ý nghĩa trống lục giác thấy rõ hơn trên các thuyền phán xét linh hồn.

Trên mỗi thuyền ứng với tứ tượng có một người dùng tay trái gõ vào một vật hình lục giác đặt trên một cây trụ biểu tượng cho Trục Thế Giới. Đây là chiếc trống Cây Vũ Trụ hay Cây Đời.

clip_image074 Một cảnh phán xét linh hồn trên thuyền ở trống Ngọc Lũ I. Một người đang phán xét linh hồn, một tay để lên đầu linh hồn, một tay gõ vào trống Cây Vũ Trụ, Cây Đời để khơi động vòng tử sinh trong quá trình định giá linh hồn.

Lưu ý.

Người nhỏ bé, trần truồng ngồi trên sàn thuyền. là linh hồn người chết .

Xin nhắc lại, hình người nhỏ bé trần truồng trông như những đứa trẻ con ngồi bệt dưới sàn thuyền bị canh gác và phán xét là linh hồn người chết mà các tác giả hiện nay gọi lầm là những tù nhân. Vũ trụ quan của Việt cổ tin là lúc nào hồn con người cũng trẻ thơ như một đứa trẻ, hồn sinh ra trẻ thơ như trẻ thơ, tự nhiên, thiên nhiên, trần truồng không quần áo, không trang sức. Với năm tháng thân xác con người già đi nhưng hồn người mãi mãi vẫn là trẻ thơ. Khi chết những linh hồn trẻ thơ này vẫn thế và được về miền vĩnh cửu hay tái sinh. Quan niệm này thấy rõ trong đức tin của người Mường cũng như ở các hải đảo Nam Á. Xin trích dẫn nguyên văn một đoạn nói về đức tin linh hồn trẻ thơ này trong cuốn Les Mường của J. Cuisinier (Jeanne Cuisinier, Les Mường, Géographie humaine et Sociologie, Paris, Institut  d’Ethnologie, 1946, p.463-64):

“À côté du cercueil, on installe l’autel du mort devant lequel seront presentées les offandes et recitées les prières jusqu’à la fin du deuil; parfois (nous l’avon observé dans le Mường Vang et à Ngọc Mỹ) on suspendre entre les deux un étrange objet appelé ‘jouet à huit angles’ tlai kon bát yák parce qu’il doit de deux carrés superposés auxquels pendent des écheveaux de soie multicolores, de petits cubes et de petits calices en calocot blanc ou en papier d’oré. On le met entre l’autel et le cercueil pour que l’âme du mort s’amuse avec ce jouet, parce que les âmes, disent les Mường, même dans le corps de vieillards, sont toujours pareilles à de jeunes enfants. Devant la croyance en une perpétuelle enfance de lâme, on ne peut s’empêcher d’évoquer les Dayak chez lesquels, au cours de leurs grandes fêtes funéraires, les prêtresses portent dans les plis de leurs vêtements, comme des petits enfants, les âmes des donateurs de la fêtes” (R. Hertz, Contribution à une étude sur la présentation collective de la mort, p.102). (Bên cạnh quan tài, người ta dựng bàn thờ người chết, trước đó dâng cúng lễ vật và cầu nguyện cho tới mãn tang chế, đôi khi (chúng tôi nhận thấy ở Mường Vang và Ngọc Mỹ) người ta treo giữa quan tài và bàn thờ một vật lạ gọi là “đồ chơi tám góc” tlai kon bát giác bởi vì gồm có hai hình vuông chồng xéo lên nhau trên đó có treo các sợi tơ đa sắc và các khối lập phương và hình chén nhỏ bằng calocot trắng hay giấy vàng. Người ta để đồ chơi này giữa bàn thờ và quan tài để cho linh hồn người chết vui chơi bởi vì người Mường cho rằng linh hồn người chết ngay cả trong các thân xác người già, vẫn luôn luôn giống như những trẻ thơ. Trước đức tin là linh hồn trẻ thơ mãi mãi, ta không thể không nói tới ở người Dayak (một tộc Bộc Việt), trong suốt các tang lễ lớn, những nữ pháp sư, nữ tế mang các linh hồn người chết chủ lễ trong các túi gấp nếp ở quần áo của họ như địu (mang) các trẻ con (R.Hetz). J. Cuisinier cũng dẫn thêm cho rằng các người Fidji cũng quan niệm linh hồn người chết “chỉ là những đứa trẻ” (et on songe aussi à la conception de l’âme chez les Fidjiens qui se servent de grands éventails pour protéger l’âme du mort qu’ils enterrent, afin de la protéger, dit Frazer “because as one explained to a missionary his soul is only a little child”) (D’une lettre du  Rev. Lorimer Fison, citée par Frazer in Taboo and the perils of the soul, p.30). Người Semang Pygmies, một trong nhóm người cổ đại nhất ở quần đảo Mã Lai cho rằng người chết trở thành trẻ con trở lại, do đó sửa soạn cho một đời khác trên thế gian (among one of the most archeic peoples of the Malay Peninsula, the Semang Pygmies beleive that the dead become infants again, thus preparing themselves for another life on earth) (M. Eliade, Shamanism, p.280- 281) (Ý Nghĩa Những Hình Người Trên Trống Ngọc Lũ I).

Rõ như ban ngày những người nhỏ bé trẻ thơ trần ngồi trên sàn thuyền bị canh giữ và phán xét là những linh hồn người chết.

Người gõ trống và giữ đầu linh hồn là người phán xét linh hồn. Những người này gõ trống Cây Đời để khơi động dậy vòng tử sinh và lượng giá, thẩm định linh hồn. Sau khi được phán xét xong, linh hồn thiện, tốt được cho qua Cầu Thử Thách để về miền hằng cửu ở Cõi Trên, để sống đời đời hay tái sinh và các hồn ác, xấu bị tống xuống cõi âm hay âm ty (Ý Nghĩa Hình Thuyền Trên Trống Đồng).

Hiển nhiên trống lục giác dùng trong qui trình phán xét linh hồn mang nghĩa sinh tạo, tử sinh, tái sinh, hằng cửu, cõi trên, tạo hóa, thượng đế ứng với nghĩa chết là về với Thượng Đế, với Chúa của Thiên Chúa giáo, với nghĩa thiên đường (cõi tạo hóa, sinh tạo, vĩnh hằng) của Hồi giáo.

Ta cũng thấy trống mang hình ảnh của một quả trứng dương hóa hay thể điệu hóa có góc cạnh trở thành hình lục giác. Như đã biết, trứng mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa, thái cực nhất là trứng vũ trụ (thái cực). Rõ ràng hình lục giác có nghĩa sinh tạo, tạo hóa, thượng thế, thượng đế…

-Thuyền ở trống Quảng Xương.

Trống Quảng Xương có những con thuyền hình rắn nước. Đầu thuyền hình đầu rắn nước có bờm chim.

Ở đây, chim bây giờ thể điệu hóa biến thành hình bờm chim gắn vào đầu rắn nước. Đầu linh thú nước có bờm chim ở đầu thuyền ở đây mang biểu tượng Lưỡng Hợp Chim-Rắn nhưng ở dưới dạng nhất thể (thái cực). Tôi gọi là rắn-chim nhất thể. Đây là lưỡng hợp thái dương chim lửa-thái âm rắn nước dạng đại vũ trụ (thái là lớn).

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, là dạng lưỡng hợp Âu Cơ-Lạc Long Quân, nhưng nòng nọc, âm dương rắn-chim còn quyện vào nhau dưới dạng Trứng Vũ Trụ, Thái Cực. Vì có mang di thể  kết hợp Trứng Vũ Trụ này mà Mẹ Tổ Âu Cơ đẻ ra bọc Trứng Thế Gian sinh tạo Lang Hùng.

Đây chính là hình ảnh Rắn-Lông Chim Quetzal Coatl của Aztec và Kukulcan của Maya.

Đuôi thuyền có hình chim bồ cắt có mũ sừng và bánh lái có hình chim bổ nông có bờm gió. Đây là dạng lưỡng hợp thiếu dương bồ cắt với thiếu âm bổ nông, dạng lưỡng hợp nòng nọc, âm dương ở tiểu vũ trụ.

clip_image076

Người trên thuyển có mặt hình lục giác có những ý nghĩa biểu tượng giống như các trống hình lục giác đã nói ở trên. Những người này là người chim-mặt trời. Giữa mặt có từ chấm-vòng tròn có một nghĩa mặt trời tạo hóa giống như con mắt. Mắt cũng có một nghĩa mặt trời. Như đã nói ở trên hình lục giác là nòng O sinh tạo có một nghĩa không gian sinh tạo. Như thế những người này có mặt là mặt trời-không gian, vũ trụ sinh tạo ứng với Lang Hùng sinh ra từ bọc trứng sinh tạo, tạo hóa.

Những người ở thuyền này mặc váy hình hai cánh chim xòe ra và trang phục đầu hình đầu chim cắt có mũ sừng thể điệu hóa thuộc tộc Lửa-Chim Âu Cơ. Đặc biệt là những người tộc chim này trên người có đánh dấu các chấm nọc (biến thể thành những gạch nhỏ) dương, lửa, mặt trời  thay vì chữ nọc que cho biết rõ họ là người tộc lửa, mặt trời sinh tạo (chấm nọc là dạng nguyên tạo của nọc que) ứng với các Lang Hùng có một khuôn mặt sinh tạo.

Có thể ở các con thuyền khác có những người trần truồng thuộc tộc Nước-Rắn Lạc Long Quân (rất tiếc không có hình vẽ).

Hai người mặt trời trên thuyền này tay cầm những vật biểu có hình rắn thể điệu hóa có thân uốn cong chữ S (hình vật biểu giống hình đầu rắn-chim ở mũi thuyền ở bên trái của người đứng ở phía đuôi) và hình chim thể điệu hóa (hình bên phải). Đây là những vật biểu Chim-Rắn, Tiên-Rồng. Trăm phần trăm những người trên thuyền có mũi thuyền Rắn-Chim Rồng-Tiên này là con Rồng cháu Tiên (Trống Quảng Xương, Một Chương Sử Đồng) .

Tóm lại hình lục giác là nòng O dương hóa có tất cả những ý nghĩa của chữ vòng tròn O nhưng tính sinh tạo, tạo hóa đã hoàn thành, ở thế giới đã hoàn tất mang tính chủ.

…..

Kết Luận

Ta thấy rất rõ một số những dấu, hình, biểu tượng hình học chính phát nguồn từ chữ nòng nọc vòng tròn-que. Vì thế giải đọc, giải mã, giải thích các hình dấu này phải dựa vào chữ nòng nọc vòng tròn-que, vào vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo, dịch mới hiểu thấu đáo và mới chuẩn được. Ngày nay thường giả thích theo duy dương, xã hội phụ quyền Tây phương nên chỉ nhìn và hiểu bằng con mắt phải của người chột mắt trái. Phải nhìn và giải theo cả hai mắt phải và trái, dương và âm.

Các dầu, hình, biểu tượng hình học này cũng xác thực bằng hình là chữ nòng nọc vòng tròn-que phát gốc từ hình ảnh nường nõ, bộ phận sinh dục nữ, nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: