CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE (2): Ý NGHĨA TỪ BA NỌC QUE TRONG VŨ TRỤ TẠO SINH, DỊCH HỌC.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

CHƯƠNG III

CHỮ NỌC

(Phần 4)

D. TỪ NỌC BA NỌC QUE III.

(b)

Ý NGHĨA TỪ NỌC BA NỌC QUE TRONG VŨ TRỤ TẠO SINH, DỊCH HỌC.

Bây giờ ta lướt qua qui trình vũ trụ tạo sinh xét nghĩa từ nọc ba nọc que III (bao gồm tất cả các dạng).

.Hư Vô

Đây là hư vô của khâu siêu dương từ nọc ba nọc que.

Theo duy dương, tam giác thuận có một khuôn mặt hàm chứa hư vô của ngành nọc dương. Như đã biết từ tam giác thuận có một khuôn mặt biểu tượng cho thượng đế, đấng tạo hóa ngành nọc dương:

clip_image002(Pinterest.com)

Tam giác thuận diễn tả ba vị thần nam sáng thế trong Ấn giáo đã nói ở trên. God nhìn dưới dạng tổng thể là đấng Tạo Hóa, Thượng Đế hàm chứa một khuôn mặt hư vô.

Từ nọc ba nọc que III là Càn. Con người chết trở về với Càn (-Khôn), với thượng đế, với đấng tạo hóa, với hư vô.

Ví dụ hình bóng hư vô thấy rõ qua Mạn Đà La Dương Vật Shiva (Shiva Lingam Mandala).

clip_image004

Shiva Lingam Mandala

By JQ

ऊँ नमः शिवाय
OM namah Shivaaya

(nguồn: https://jqgaines.wordpress.com)

Mandala lingam Shiva dĩ nhiên được giải nghĩa theo triết thuyết của Ấn giáo, nhưng nhìn theo nghĩa tổng quát căn bản của mandala là đồ hình diễn tả cấu trúc đại vũ trụ và tiểu vũ trụ con người, thì vũ trụ gồm tam thế của đại vũ trụ hay ba tiểu thế (cõi) của nhân thế tiểu vũ trụ. Đĩa tròn đen ở tâm là thượng thế hay cõi trời nhân thế. Vành dạng vòng tròn đứt đoạn như các hàng lát gạch, đá ở giữa là trung thế hay cõi đất và vành ngoài cùng gồm những vòng tròn là hạ thế hay cõi nước (vòng tròn là nòng âm mang âm tính).

Ta thấy thượng thế hay cõi trời gồm: đĩa tròn đen là hư vô có ba nọc que ngang ứng với lửa thái dương Càn. Hư vô hàm chứa Càn mang tính chủ, dạng Càn-khôn ngành nọc dương, khâu siêu dương (vì đây là mandala lingam của Shiva).

Hư vô sinh ra vũ trụ gồm vành không gian vàng nhạt và mặt trời đĩa tròn nguyên tạo mầu đỏ.

Ta thấy rõ ba nọc que hàm chứa hư vô khâu siêu dương.

Theo duy âm, tam giác ngược yoni hàm chứa một khuôn mặt hư vô của ngành nòng âm. Ví dụ như thấy qua đồ hình thiền định hay thiền đồ (yantra) âm vật (yoni).

clip_image006Yoni Yantra (Nguồn: pinteresr.com).

Tam giác ngược ở tâm biểu tượng dạ con vũ trụ, nguyên lý nguyên tạo nữ (primal female principal). Vòng tròn đài sen có những hột sen diễn tả bầu trời sao, cõi trời âm (sao hiện về đêm nên mang âm tính). Hoa sen biểu tượng cõi nước [Hoa có 8 cánh. Số 8 là số Khôn tầng 2 thế gian (0, 8). Khôn OOO âm (sen loài hoa mọc dưới nước) là nước O thái âm OO]. Hình vuông diễn tả cõi đất âm thái dương (hình vuông là khuôn mặt thái dương của nòng O, bánh chưng vuông biểu tượng đất của nữ thái dương Âu Cơ). Bốn cổng chữ T biểu tượng tứ tượng dương và âm ngành nọc âm thái dương. Yoni yantra diễn tả trọn vẹn vũ trụ tạo sinh phát nguồn từ dạ con vũ trụ, hình tam giác ngược yoni nguốn gốc nguyên thủy vũ trụ, có một khuôn mặt ứng với hư vô của ngành nòng âm. Hư vô yoni sinh ba cõi, tam thế, tứ tượng, tám quẻ.

.Thái Cực

Thái cực ở đây là thái cực của khâu siêu nọc dương, lửa thái dương Càn.

a. Tam giác biểu tượng cho Đấng Tạo Hóa Nhất Thể.

Như vừa nói ở trên, từ tam giác thuận có một khuôn mặt biểu tượng cho thượng đế, đấng tạo hóa. Các đấng sinh tạo tối cao này có một khuôn mặt lưỡng tính phái, nhìn dưới diện nhất thể là thái cực.

Ta cũng thấy biểu tượng Ai Cập cổ cho thần tổ đứng đầu (godhead) cũng là hình tam giác và trong xã hội Tây phương tam giác có một khuôn mặt biểu tượng cho Trinity, Tam Vị Nhất Thể. God Thiên Chúa giáo là Tam Vị Nhất Thể (Cha Father, Con Son và Thánh Thần Holy Ghost) kết hợp lại thành một godhead, thường được diễn tả bằng một tam giác.

b. Lưỡng hợp khâu siêu dương.

Tam giác thuận giao phối với tam giác ngược.

Như đã nói ở trên, tam giác thuận biểu tượng cho dương vật và tam giác ngược biểu tượng cho âm hộ. Hai tam giác này chồng lên nhau diễn tả giao hợp, hôn phối, lưỡng hợp, hợp nhất có một khuôn mặt, nhất thể, tổng thể là thái cực.

Xin đưa ra một vài dạng thể:

Tam giác thuận và tam giác ngược (hay ngược lại) chồng lên nhau thành hình ngôi sao sáu cánh ở dạng nòng nọc (âm dương) đề huề:

clip_image008Ngôi sao sáu cánh do hai tam giác thuận và tam giác ngược (hay ngược lại) chồng lên nhau ở dạng nòng nọc (âm dương) nhất thể đề huề.

qubt Ngôi sao sáu cánh của Ấn giáo ở cổng Alai Darwaza ở quần thể Tháp Qubt (Qubtub),

Delhi, Ấn Độ (ảnh của tác giả).

Tam giác ngược nằm trên tam giác thuận mang tính âm trội, mẫu quyền mang tính chủ.

clip_image011Tam giác ngược nằm trên tam giác thuận mang tính âm trội, mẫu quyền mang tính chủ.

Tam giác ngược và tam giác thuận nối đầu nhau:

clip_image013Tam giác ngược và tam giác thuận nối đầu nhau.

Tam giác ngược ở trên mang tính âm trội, mẫu quyền mang tính chủ.

vân vân…

c. Lưỡng hợp theo lưỡng cực nòng nọc (âm dương).

Ví dụ:

-Dạng lưỡng hợp Càn Khôn.

clip_image015(nguồn: commons.wiki.com)

Như đã biết hình tam giác thuận có những nghĩa là bộ phận sinh dục nam, Càn.

Hình ba vòng cung (trefoil) như lá chua me (shamrock) dùng nhiều trong kiến trúc và biểu tượng Thiên Chúa giáo liên hệ với Tam Vị Nhất Thể (Trininy). Hình lá ba cung tròn này có thể coi như là một dạng lá đa ba thùy biến dạng bắt nguồn gốc từ chữ nòng nọc vòng tròn-que là từ nòng ba vòng tròn OOO chuyển động mở ra, có nghĩa là bộ phận sinh dục nữ, Khôn chuyển động, sinh tạo.

Biểu tượng tam giác lồng với hình lá ba cung tròn này là dạng lưỡng hợp nõ nường, Càn Khôn. Nói theo ngôn ngữ dân dã Việt Nam đây là một dạng ‘ba que xỏ lá’.

Nhìn dưới dạng nhất thể có một khuôn mặt thái cực.

./Dạng tam giác nằm ngoài vòng tròn.

Tương tự tam giác nằm ngoài vòng tròn cũng có cùng ý nghĩa biểu tượng thái cực.

clip_image016Dạng thái cực bậc ba tam giác vòng tròn mang dương tính chủ.

Tam giác nằm ngoài bao bọc vòng tròn nên khuôn mặt lửa thái dương Càn mang tính chủ. Đây là biểu tượng của ngành nọc dương thái dương.

./Tam giác nằm trong vòng tròn.

Ngược lại nếu tam giác nằm trong vòng tròn ta có thái cực với Khôn mang âm tính chủ.

clip_image018Vũ trụ mang tính bậc ba: nguyên lý tâm linh trong tổng thể, nhất thể có một khuôn mặt thái cực với Khôn mang tính chủ.

Ở đây cho biết vũ trụ có mang tính tổng thể, nhất thể (totality) như thế có nghĩa là có một khuôn mặt thái cực bậc ba.

Ta thấy tam giác  thuận Càn xác thực bằng mặt trời lưỡng hợp với  vòng tròn con rắn  tròn mang tính Khôn OOO, nước không gian .

clip_image019(nguồn: pinterest.com).

Rõ ràng đây dưới dạng nhất thể có một khuôn mặt là dạng thái cực bậc ba, thái cực Càn Khôn.

/Dạng vòng tròn và tam giác nằm ngoài nhau:

clip_image021Một dạng thái cực vòng tròn-tam giác nằm ngoài nhau.

Dạng này cũng có một khuôn mặt thái cực bậc ba nhưng mang tính nòng nọc (âm dương) đề huề lưỡng cực.

./Lưỡng hợp Khôn-Càn chuyển động xoáy.

Dạng mang tính động, sinh tạo. Tam giác lưỡng hợp với ba vòng tròn chuyển động xoáy không nằm trong đĩa tròn.

clip_image022Tam giác với ba nòng OOO chuyển động xoáy.

Dạng này có một khuôn mặt là tam giác do ba nọc que III, lửa thái dương, Càn chuyển động, sinh tạo và ba nòng OOO Khôn chuyển động mở ra thành hình ba móc nước cuộn sóng mang nghĩa nước thái âm không gian chuyển động, sinh tạo. Dưới dạng nhất thể ta có dạng thái cực bậc ba.

.Lưỡng Nghi.

Trong khâu siêu dương này, cực dương mang tính chủ.

1. Cực dương mang tính siêu dương.

-Bộ phận sinh dục nam.

Như đã biết, từ nọc tam giác thuận biểu tượng cho bộ phận sinh dục nam.

-Mặt trời

Như đã nói ở trên, linh tự vòng tròn ba nọc que của Ai Cập cổ có một nghĩa là mặt trời thái dương, một khuôn mặt của thần Ra.

clip_image024Linh tự mặt trời Ra.

.Tam giác thuận biểu tượng cho cực dương như thấy rõ ở hình tam giác nằm trong con rắn ngậm đuôi ở trên vì trong tam giác có bổ túc bằng hình mặt trời xác thực tam giác biểu tượng cho mặt trời .

.Maya có hình tam giác biểu tượng cho mặt trời (Kathryn Wilkinson, Signs and Symbols, DK Publising, NY, 2008).

….

2. Cực âm mang tính siêu dương.

Bộ phận sinh dục nữ.

Tam giác ngược đứng trên một đỉnh (apex) tổng quát mang nghĩa nòng nọc (âm dương) ngược với tam giác thuận. Như đã biết, tam giác ngược biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ thấy trong hầu hết các nền văn hóa cổ.

Ví dụ:

.Khu đĩ, lồn mèo hình tam giác ở chái nhà Việt Nam như đã nói ở trên.

(Xin nhắc lại khu đĩ lồn mèo ở chái nhà nhìn từ dười lên có hình tam giác giác thuận, là nhìn dưới góc nhìn một ‘con đĩ’ mằm ôm sống nóc nhà, chổng khu lên trời, hai chân xoặc ra gác lên hai đầu mái cạnh nhà).

.Nữ thần tình yêu nhục dục (sexual love), hộ sinh và mắn sinh Semetic Astarte hay Ashtart được biểu tượng bằng âm hộ hình tam giác ngược.

clip_image026Nữ thần tình yêu nhục dục (sexual love), hộ sinh và mắn sinh Semetic Astarte hay Ashtart, thế kỷ thứ 6) (Kathryn Wilkinson, Signs and Symbols, DK Publising, NY, 2008). SS121).

Trong tam giác có nhiều nọc chấm đặc như hạt lựu diễn tả mắn sinh.

Tam giác ngược âm hộ có một khuôn mặt biểu tượng cực âm.

.Tứ Tượng

Tượng Lửa

Khuôn mặt chính của từ nọc ba nọc que là dương I thái dương, lửa vũ trụ, ánh sáng. Trong khâu tứ tượng siêu dương, tượng lửa mang tính chủ.

./Dạng riêng rẽ.

Ví dụ:

+. Linh tự Ai Cập cổ ánh sáng, nắng như đã nói ở trên.

+. Chớp là lửa vũ trụ, lửa trời ứng với lửa thái dương, quẻ Càn III, như đã nói ở trên, thấy rõ qua:

-Hình ngữ sất sét của thổ dân Mỹ châu clip_image028

Biểu tượng sấm gồm có tia chớp lửa thái dương Càn do ba nọc que hợp lại. Chớp Càn liên tác với nước thái âm không gian hình mây ba thùy âm do từ ba nòng OOO Khôn mở ra còn dính vào nhau. Lửa nước cõi trời càn khôn liên tác sinh ra sấm.

-Búp bê tâm linh kachina Tala wikipi biểu trưng cho Chớp của tộc Hopis ở tiểu bang New Mexico trên đầu có ba tia lửa hình ba nọc que diễn tả lửa thái dương Càn, ứng với quẻ Càn, lửa thái dương, ánh sáng.

clip_image030

Hán ngữ quang, ánh sáng clip_image032 có ba nọc que nhỏ trên đỉnh. Ba nọc que nhỏ này có thể coi như là một từ ba nọc que mang nghĩa ánh sáng, lửa thái dương, mặt trời, Càn.

./Dạng từ ba nọc que nối kết nhau.

.Ký hiệu Phosphorus của phái Luyện Kim Đan.

Theo truyền thống phái Luyện Kim Đan chất lân tinh phosphorus liên kết mật thiết với yếu tố lửa (the alchemical tradition, phosphorus is strongly associated with the element of fire).

Nguyên tố Phosphorus của phái Luyện Kim Đan thoạt đầu được ký hiệu theo dạng sau đây:

clip_image034Ký hiệu Phosphorus ban đầu của phái Luyện Kim Đan.

Phosphorus là chất tỏa sáng, phát quang như lửa mặt trời tức ánh sáng.

./Dạng tam giác.

-Hình nọc tia sáng thái dương hình tam giác

Tại Đền Hùng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ trước đây có để một tảng bùa bằng ngọc thạch.

Mặt sau tảng bùa có những hình ngữ là những chữ nòng nọc vòng tròn-que diễn tả tam thế.

clip_image035Mặt sau khối bùa.

.Vùng diễn tả tứ tượng, tứ hành.

clip_image037Phần diễn tả tứ tượng, tứ hành.

Ở vùng tứ tượng ta thấy rất rõ phần này có bốn chữ viết nòng nọc vòng tròn-que:

Chữ bên trái ở dưới có hình vòng tròn có các nọc tia sáng tam giác là mặt trời thái dương clip_image039. Bên trong lại có đánh dấu thêm dấu chữ vạn cho biết rõ thêm mặt trời là mặt trời thái dương, lửa thái dương biểu tượng cho tượng Lửa thái dương.

Xin nói thêm là ba hình khác diễn tả ba tượng còn lại:

Chữ bên trái ở trên là chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình nọc tam giác chỉ thiên clip_image040. Trong có dấu chữ vạn, néu hiểu theo nghĩa là lửa thì chữ tam giác có nghĩa là núi lửa hình tháp nhọn.

Núi tháp Lửa biểu tượng cho Núi Trụ Thế Gian ứng với tượng lửa Đất thế gian Li.

Chữ ở giữa là chữ hai vòng tròn nòng OO có một nghĩa là thái âm, nước nối với nhau bằng một chữ nọc que I dương là nước dương Chấn clip_image042. Cũng có thể coi đây là một dạng sóng nước chữ S hai đầu cuộn vòng tròn chuyển động cực đại, mang dương tính cực đại diễn tả nước dương Chấn nên chữ S biến thành nọc que. Hình ngữ này biểu tượng cho tượng Nước thái âm ngành nọc dương thái dương. Chữ cuối bên phải là chữ nòng tròn O biểu tượng cho không gian. Bao quanh bên ngoài không gian có đánh dấu bằng vòng tròn dấu chấm nọc lửa, dương nguyên tạo nên chữ này mang nghĩa không gian dương, thái dương tức Khôn dương, Đoài vũ trụ khí gió clip_image044, biểu tượng cho tượng Gió dương thiếu âm).

Như thế 4 chữ viết nòng nọc vòng tròn-que này diễn tả tứ tượng Lửa thế gian thiếu dương Li, Lửa vũ trụ thái dương Càn, Nước thái âm ngành thái dương Chấn và Gió thiếu âm Đoài vũ trụ của ngành nọc dương mặt trời thái dương diễn tả bằng chữ vạn mang tính sinh tạo ở tầng tứ tượng.

Tóm lại phần trên này của mặt sau tảng bùa diễn tả tứ tượng trong đó hình tam giác thuận diễn tả nọc tia sáng thái dương, lửa thái dương, Càn có một khuôn mặt biểu tượng tượng thái dương (Giải Mã ‘Tảng Đá Bùa’ ở Đển Hùng, Phú Thọ).

Ta cũng thường thấy ánh sáng mặt trời nọc tam giác này:

clip_image046(freepik.com).

Hầu hết trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn, mặt trời đều có nọc tia sáng hình mũi mác/tam giác này (xem dưới).

-Tháp Tây Tạng.

Bảo tháp Phật giáo Tây Tạng mang hình ảnh Cây Vũ Trụ, Tam thế, Cây Đời Sống.

clip_image048

Tháp gồm phần chỏm có hình bầu củ hành tây clip_image050, một biến dạng của bầu nậm nòng nọc (âm dương). Chỏm nhọn là nọc mũi mác ^, phần bầu là nòng O. Nhìn dưới dạng nhất thể là thái cực và nhìn dưới dạng lưỡng cực là lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh ra tứ tượng.

Hình đĩa, vật đựng chất lỏng, ở dưới biểu tượng cho tượng Nước dương thái âm. Hình tam giác biểu tượng cho lửa vũ trụ, mặt trời, Càn, tượng Lửa. Hình vòng tròn biểu tượng cho không gian, Khôn dương, tượng Gió và hình vuông ở dưới biểu tượng cho Đất.

Rõ như ban ngày hình tam giác mang ý nghĩa lửa siêu dương, Càn, tượng Lửa thái dương.

-Phong thủy.

Như đã nói ở trên, trong phong thủy Trung Quốc hình tam giác biểu tượng cho hành hỏa.

clip_image052(L. Too, Feng Shui).

-/Biểu tượng lửa của phái Luyện Kim Đan:

 

Như đã nói ở trên, trong phái Luyện Kim Đan, tam giác thuận biểu tượng cho lửa.

clip_image054

…..

Tượng Nước siêu dương.

a. Dạng riêng rẽ.

Ba nọc que biểu tượng nước chuyển động.

Ví dụ như mưa rơi từ trời xuống, hạt mưa biến thành nọc que thẳng như thấy qua từ mưa trong giáp văn:

clip_image056Mưa trong giáp văn.

Và Hán ngữ xuyên là sông, dòng nước chẩy từ trong khe núi chẩy ra. Mang tính động, dương, nước dương.

b. Dạng tam giác ngược.

Đối ngược với tam giác thuận lửa, tam giác ngược có một nghĩa là nước mang tính siêu dương, ngành nọc dương thái dương.

clip_image058

Biểu tượng Luyện Kim Đan chỉ nước nóng hay nước ấm (an alchemical symbol indicating hot or warm water).

clip_image060Nước Nóng.

Tam giác ngược biểu tượng nước và mặt trời ở trong diễn tả nóng.

Tượng Gió dương.

-/Dạng riêng rẽ

Vành nấc thang hay thanh ngang đường rầy thường gọi là răng lược IIIIIIIIIII… có một nghĩa là nọc âm thái dương. Vành này có thể coi là một chuỗi những chữ một nọc que đầu bằng I hay chuỗi những từ hai nọc que đầu bằng II hoặc chuỗi từ ba nọc que đầu bằng III, vân vân… kết hợp lại. Nếu nhìn dưới diện là chuỗi do ba nọc Que III nối kết lại có một nghĩa biểu tượng cho Gió dương (số 3 là số Đoài vũ trụ khí gió).

-/Dạng tam giác.

Hình tam giác có thêm thanh ngang hay cắt cụt đầu biểu tượng cho không khí của phái Luyện Kim Đan:

clip_image062

Tượng Đất dương.

-Dạng nọc que.

./Tam phủ của người Mường.

Người Mường diễn tả tam phủ tức tam thế bằng hình dưới đây:

clip_image064Tam phủ của người Mường (Jeanne Cuisinier, Les Mường).

Vòng tròn diễn tả thượng thế. Hình từ chữ V diễn tả hạ thế. Ba nọc que chụm lại thành hình núi tháp (ba cây chụm lại thành hòn núi cao) diễn tà cõi Đất trung thế.

-Dạng tam giác thuận.

./Vùng Đảo Đông Nam Á.

Ở vùng đảo Đông Nam Á thiết kế tam giác gọi là tumpal thường diễn tả đồi hay núi (the tumpal or triangle design in Insular Southeast Asia is often said to represent hills or mountains).

./ Thổ dân Bắc Mỹ.

Trong nghệ thuật Pueblo của Thổ dân Mỹ châu hình tam giác thuận biểu tượng cho núi thiêng (sacred mountain) (Kathryn Wilkinson, Signs and Symbols, DK Publising, NY, 2008).

./Tảng đá thần Đất dương Nabataea, Petra, Jordan.

Vùng đất Petra ở Jordan ngày xưa có vương quốc Nabataea. Họ thờ Đa Thần Giáo rất đặc biệt là thờ các Trụ Đá và Thần Đá Tảng (baetyl, god blocks), khác với các nền văn minh xung quanh như La-Hy, Đông Parthian đã thờ tượng thần có hình người. Các Thần Đá Tảng này diễn tả các vị thần trong vũ trụ giáo. Trong đó có Thần Đất.

clip_image002[1]

Một tảng Đá Thần của người Nabataea.

Tảng đá có hình vuông và mặt thần cũng vuông biểu tượng cho đất. Hai bên khắc hai trụ hình chữ T có một khuôn mặt là trụ chống trời, trục thế giới, núi trụ thế gian, có một khuôn mặt biểu tượng Đất thế gian. Tên vị thần này viết bằng hàng chữ nòng nọc vòng tròn-que từ tam giác, delta chỉ thiên có một nghĩa là núi tháp đất dương ở trên cùng. Đây là thần Đất dương ứng với tượng đất dương Li.

./Tảng đá bùa đền Hùng Vương.

Như đã nói ở trên, tại Đền Hùng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ trước đây có để một tảng bùa bằng ngọc thạch. Mặt sau tảng bùa có những hình ngữ là những chữ nòng nọc vòng tròn-que diễn tả tam thế. Ở vùng tứ tượng ta thấy rất rõ phần này có bốn chữ viết nòng nọc vòng tròn-que diễn tả tứ tượng trong đó có tượng Đất dương:

Chữ bên trái ở trên là chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình nọc tam giác chỉ thiên clip_image040[1]. Trong có dấu chữ vạn, néu hiểu theo nghĩa là lửa thì chữ tam giác có nghĩa là núi lửa hình tháp nhọn.

Núi tháp Lửa biểu tượng cho Núi Trụ Thế Gian ứng với tượng lửa Đất thế gian Li.

./Thiết diện tam giác của kim tự tháp.

Tam giác thuận có thể coi là thiết diện đứng của kim tự tháp và cũng có thể có nghĩa của kim tự tháp.

Ví dụ Tháp Mason.

Dan Brown trong The Lost Symbol dùng các kiến trúc Mason ở Washinton D.C làm bối cảnh chính cho tác phẩm The Lost Symbol. Mấu chốt chính là tháp Mason có những biểu tượng mà Freemasons dùng với những ý nghĩa riêng của Mason. Ở đây ta nhìn theo lăng kính chữ nòng nọc vòng tròn-que và dịch học.

clip_image068Bản đồ tháp Mason.

Bản đồ tháp Mason diễn tả Tam Thế (Triple World). Thượng Thế (Upper World) có Heredom, Nhà Thượng Đế ứng với hư vô, thái cực có các hành tinh. Có sự tôn thờ thượng đế, thánh thần LAuS DEO. Trung Thế (Middle World) diễn tả bằng hình tam giác thuận coi như là thiết diện đứng của núi trụ kim tự tháp biểu tượng cõi đất thế gian. Trong tam giác có các hình, dấu, biểu tượng của các tín ngưỡng, tôn giáo của con người hướng về thượng đế, đấng tối cao, đấng tạo hóa, được diễn tả bằng từ chấm vòng tròn (circumpunct)clip_image070. Ở đây từ này được xếp cùng với các hành tinh khác nên có một nghĩa là mặt trời (Apollo).

clip_image071

Tuy nhiên ở vị trí trên đỉnh tam giác trung thế, thế gian nên từ vòng trònchấm clip_image070[1] cũng có thêm nghĩa nòng nọc (âm dương) nhất thể là đấng tạo hóa, thượng đế, vũ trụ, càn khôn nguồn cội sinh ra tất cả. Hay theo duy dương là mặt trời, đấng tạo hóa tạo hóa nhất thể ngành nọc thái dương. Một và Tất Cả. Vì thế mà các tín ngưỡng, tôn giáo của con người trong tam giác đất thế gian hướng về thượng đế, đấng tối cao, đấng tạo hóa là vậy.

Hạ Thế (UnderWorld) có cầu thang dùng làm trục thế giới và các dấu tử vi diễn đạt sự liên hệ của con người, tiểu vũ trụ với các chòm sao ở đại vũ trụ. Các dấu hiệu tử vi này cũng mang tính nòng nọc, âm dương.

Hiển nhiên tam giác thuận là thiết diện của núi trụ kim tự tháp diễn tả tượng Đất thế gian.

./ Các Biểu Tượng Đời Sống của người Dogong, Mali (Dogon symbols of life).

Trong các Biểu Tượng Đời Sống Dogon, tam giác biểu tượng cho đất. Người Dogon, Mali (Tây Phi) có các Biểu Tượng của Sự Sống là tứ tượng: Nước, Lửa, Khí, Đất diễn tả bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que.

clip_image072Những biểu tượng Đời Sống của Dogon tại Expo 2000 Hanover, Đức (ảnh của tác giả).

Chữ thập góc phải trên diễn tả tứ tượng. Tam giác hình tháp diễn tả núi tháp nhọn tượng Đất dương. Mặt trời chấm nọc có tia sáng ở góc trên trái diễn tả tượng Lửa. Hình sóng nước chuỗi chữ V ở góc trái dưới diễn tả tượng Nước. Vòng tròn ở góc phải có ‘phụ đề’ thêm các dấu chuyển động diễn tả tượng Gió.

./Chữ Delta clip_image073 Hy Lạp.

Hình bản đồ tháp Mason nói ở trên có hàng chữ LAuS DEO có nghĩa là XƯNG TỤNG TẤT CẢ THÁNH THẦN.

Ở chính giữa hàng chữ có chỏm tháp mầu đen của biểu tượng Trung Thế.

clip_image074

a. Chữ L Thước Thợ

Chữ L diễn tả bằng cây thước thợ (builder’s ruler) như đã biết là một biểu tượng tiêu biểu của Masons.

Đối chiếu với hệ thống nòng nọc vòng tròn-que L là một dạng từ Nọc mũi mác do hai nọc que ghép lại mang tính sinh tạo, tạo hóa thái dương tương ứng với thước thợ Củ của Phục Hy. Thước thợ biểu tượng cho Nọc, dương, lửa, cực dương mang nghĩa kiến tạo có một khuôn mặt lửa tạo hóa, mặt trời, cực dương.

b. Từ Au

Au là ký hiệu của Vàng, là hai chữ đầu của tên Latin Aurum, vàng. Trong phái Luyện Kim Đan (Alchemism) vàng liên kết với mặt trời. Như thế, đối chiếu hệ thống nòng nọc vòng tròn-que là biểu tượng của nọc lửa thái dương, ứng với tượng thái dương.

Au ghép với thước thợ L thành từ LAu có nghĩa là xưng tụng, ca ngợi, tán dương (Praise).

c. Chữ Sigma

Sigma là mẫu tự S của Hy Lạp. Chữ S mang tính chuyển  động. Vì thế, theo Tây phương sigma thường được giải thích theo nghĩa của gió cuộn, gió lốc (whirlwind) tức biểu tượng cho gió chuyển động (J. E. Cirlot, Dictionary of Symbols).

Sigma biểu tượng cho tượng Gió, tượng thiếu âm.

d. Chữ Delta

Delta là chữ D trong mẫu tự Hy Lạp.

Như đã nói ở trên, delta có một khuôn mặt là núi kim tự tháp biểu tượng cho tượng Đất dương, tượng thiếu dương.

e. Chữ E, Epsilon.

Epsilon là một mẫu tự E, e Hy Lạp.

Trong hệ thống nòng nọc vòng tròn-que, theo duy âm E, e liên hệ với nước (nguyên âm A liên hệ với lửa, I với đất, O với gió và E với nước). Việt ngữ é là hạt rau húng quế dùng làm nước giải khát (nước hột é). Pháp ngữ eau, nước. Các nữ thần Nước thường có tên khởi đầu bằng E như nữ thần nước Lưỡng Hà là Ea, của Chàm là Ea, Ya.

Chữ Epsilon biểu tượng cho tượng Nước, tượng thái âm.

f. Rắn Ouroboros O.

Chữ O diễn tả bằng con rắn ngậm đuôi tạo ra vòng tròn O thấy trong truyền thuyết Ai Cập cổ, Maya, Hy lạp, Ấn Độ, Bắc Âu Norse. Hiện được hiểu theo nhiều ý nghĩa biểu tượng như chu kỳ tự nhiên của thời gian, chu kỳ tái sinh, sinh tử. Trong Codex Marcianus (thế  kỷ thứ 2 STL) có nghĩa là Nhất Thể, Tất Cả’ (‘the One, the All’) (J.E. Cirlot)

Đối chiếu với hệ thống nòng nọc vòng tròn-que, mẫu tự O là chữ Nòng O, một trong hai mẫu tự căn bản của chữ nòng nọc vòng tròn-que có vô số nghĩa. Ở đây có nghĩa giới hạn và xác định bởi con rắn. Hình con rắn không có trang trí gì và cuộn tròn ngậm đuôi thành chữ nòng O là biểu tượng nòng, âm, nước, thái âm, không gian, Khôn. Những nghĩa này thấy rõ qua dạng lưỡng hợp chim rắn hay dạng nhất thể rắn lông chim Kukulcan của Maya. Quan niệm rắn Ouroboros là ‘the One, the All’ trong Codex Marcianus là nhìn dưới dạng rắn lông chim này. Rắn có một khuôn mặt biểu tượng cho cực âm.

Tóm lại hàng chữ LAuS DEO có nghĩa hiểu theo Tây phương là Xưng Tụng Tất Cả Thánh Thần.

Đối chiếu với hệ thống nòng nọc vòng tròn-que, ta có chữ đầu tiên L thước thợ là nọc thái dương, cực dương hôn phối với chữ cuối cùng O con rắn Ouroboros, thái âm, cực âm. Chữ L thái dương có một khuôn mặt lửa, chim hôn phối với rắn nước cuộn tròn O thái âm. Đây là dạng lưỡng hợp nòng nọc (âm dương), Càn Khôn, chim rắm, Tiên Rồng. Ta có lưỡng cực, lưỡng nghi.

Từ Au, vàng liên hệ với mặt trời có một khuôn mặt tượng cho thái dương Lửa. Chữ Sigma biểu tượng cho tượng thiếu âm Gió dương, chữ Delta biểu tượng cho tượng thiếu dương Đất dương và chữ E Epsilon biểu tượng cho tượng thái âm Nước dương. Ta có tứ tượng.

Như thế hàng chữ này diễn tả lưỡng nghi, tứ tượng.

Tây phương hiểu Laus Deo là Xưng Tụng Các Vị Thánh Thần là nghĩa duy tục của chữ nòng nọc (âm dương). Hiểu theo chữ nòng nọc vòng tròn-que là Đấng Tạo Hóa (càn khôn) và bốn vị Thần Con Sinh Tạo cõi thế gian (ứng với tứ tượng) sinh ra vũ trụ, muôn vật, muôn sinh gồm tam thế được diễn tả bằng hình tam giác đen chỏm tháp ở chính giữa (dĩ nhiên bao gồm cả nghĩa Xưng Tụng Tất Cả Thánh Thần).

Hiển nhiên chữ Delta có một nghĩa biểu tượng núi tháp trụ biểu tượng tượng Đất thế gian có hình ảnh là chỏm tháp tam giác mầu đen của biểu tượng tam giác Trung Thế.

…….

-Tam Giác Thuận Cụt Đầu.

Ta thấy tam giác cắt bỏ đầu chính là một hình thang thuận (xem dưới). Vì mất đầu nhọn mang dương tính nên tam giác cắt cụt đầu biểu tượng cho đất khâu lửa thái dương mang âm tính nhánh nọc âm thái dương. Như thế hình thang cũng  có một khuôn mặt biểu tượng cho đất siêu dương mang âm tính (xem dưới).

Các núi hay tháp có đầu bằng hình tam giác  thuận cụt đầu biểu tượng cho đất dương nhánh nọc âm thái dương thấy qua nhiều nền văn hóa như:

.Maya có kim tự tháp hình núi trụ thế gian bằng đầu.

clip_image075Tháp Maya đầu bằng (ảnh của tác giả chụp tại Tikal).

Hình ngữ chỉ Đất có hình tháp bằng đầu:

clip_image076Từ Đất diễn tả bằng hình núi tháp bằng đầu.

và các cổng cũng vậy:

clip_image077Cổng hình núi tháp đầu bằng (ảnh của tác giả chụp tại Chichen Itza, Cancun, Mexico).

.Tháp Chùa ở Bagan, Myanmar.

Ở một tháp chùa ở Bagan, Myanmar có những hàng chữ nòng nọc vòng tròn-que diễn tả tứ tượng, trong đó có những từ nọc mũi mác hình núi tháp bằng đầu vách kép diễn tả Đất.

clip_image078Một tháp chùa ở Bagan, Myanmar trên vách có những hình ngữ núi tháp bằng đầu vách kép diễn tả Đất (ảnh của tác giả).

Xin nhắc lại Phật giáo là tôn giáo tĩnh mang âm tính nòng âm vũ trụ. Trong khi Thiên Chúa giáo là tôn giáo động mang dương tính nọc dương mặt trời. Vì thế ở đây Đất trên tháp Phật được diễn tả bằng hình núi tháp bằng đầu vách kép mang âm tính.

.Bàn thờ

Từ nọc mũi mác nguyên thể của tam giác thuận bằng đầu được dùng làm biểu tượng cho bàn thờ.

clip_image079

Đây chính là hình ảnh một thiết diện của tháp bằng đầu Maya, có một khuôn mặt núi vũ trụ, núi trụ thế gian biểu tượng cho Đất thế gian và trong có trục thế giới. Hình ảnh bàn thờ này làm nhớ ngay tới cổng đơn hay cổng chính tam quan có mái ở trên của đền chùa Việt Nam và cổng torii của thần đạo Nhật Bản.

Hiển nhiên bàn thờ tháp bằng đầu là thiết diện đứng của tháp Maya bằng đầu là một thứ bàn thờ để hiến tế, dâng cúng lễ vật.

.Ký hiệu đá (stone) của phái Luyện Kim Đan.

Ký hiệu đá của phái Luyện Kim Đan có hình tam giác thuận bằng đầu:

clip_image081Ký hiệu đá (stone) của phái Luyện Kim Đan.

Đá rất cứng do nham thạch nguội lại có một khuôn mặt là Đất dương.

.Mẫu tự clip_image083 (D) của Nga ngữ.

clip_image085Da!

Ta cũng thấy chữ clip_image083[1] (D) của Nga có hình núi tháp cụt đầu (mang âm tính). Như đã nói ở trên D là chữ Delta Hy Lạp hình núi tháp nhọn clip_image086 có một nghĩa là Đất dương. clip_image083[2] Nga ngữ bằng đầu mang tính âm biểu tượng cho đất âm thái dương.

….

-Hình thang thuận.

Hình kim tự tháp bằng đầu, hình ngữ đất tam giác bằng đầu, đá, bàn thờ nói trên chính là hình thang thuận, cân mang dương tính có đầu chỉ thiên là một dạng tam giác thuận, cân cắt bỏ đầu mà thành. Do đó hình thang thuận cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho đất âm thái dương.  Theo J. E. Cirlot trong Dictionary of Symbols “Greek frets and the broken line fashioned after the trapeze are usually said to correspond to earth-symbolism” (các viền trang trí và đường đứt đoạn được thiết kế theo hình thang thường được cho là tương ứng với biểu tượng-đất

-Dạng tam giác ngược.

Tam giác ngược mang âm tính diễn tả đất âm ngược với tam giác thuận diễn tả đất dương. ví dụ biểu tượng Đất của phái Luyện Kim Đan:

clip_image087

Kiểm chứng lại ta cũng thấy, như đã biết tam giác ngược có nguyên thể là từ nọc chữ V có những nghĩa là hố sâu, vực thẳm, thung lũng tức đất âm.

-Hình tam giác ngược cắt bỏ đầu.

Hình tam giác ngược cắt bỏ đầu cũng có một nghĩa biểu tượng cho đất: ‘inverted triangle (with apex pointing downwards), with the tip cut off, symbolizes earth’ (J. E. Cirlot, A Dictionary of Symbols).

-Hình thang ngược.

Nếu cắt bỏ đầu một tam giác ngược ta có một hình thang ngược. Như thế hình thang ngược cũng biểu tượng cho đất âmclip_image089.

Ta thấy rõ như ban ngày hình thang ngược, âm có đầu chỉ địa biểu tượng cho đất âm thái dương ngành nọc âm thái dương và hình thang thuận, dương có đầu chỉ thiên biểu tượng cho đất âm thái dương ngành nọc dương thái dương.

.Tam Thế, Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống).

Ví dụ tam thế, cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) thấy qua:

.Núi tháp trụ thế gian như Núi Meru có một khuôn mặt biểu tượng cho tam thế diễn tả bằng cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống), có thiết diện đứng là một hình tam giác.

.Trong các biểu tượng Thiên Chúa giáo, cây thánh giá đứng trên hình tam giác diễn tả tam thế, cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống).

clip_image091

Hình ảnh này thấy rõ nhất là hình tượng Chúa Cứu Thế Cristo Redentor đứng giang rộng hai tay ngang ra thành hình thánh giá đứng trên đỉnh núi Cordova ở Rio de Janero, Brasil.

clip_image093Cristo Redentor, Rio de Janero.

.Trục Thế Giới.

.Cổng đền Candi Benta, Bali, Nam Dương.

Đền Bali, Nam Dương có một loại cổng chẻ đôi (split gate) gọi là candi benta. Những cổng chẻ đôi này có hình dạng một ngọn núi nhọn đầu mang hình ảnh của núi vũ trụ Meru. Tôi gọi là cổng núi vũ trụ chẻ đôi.

clip_image095Cổng núi vũ trụ chẻ đôi, Nam Dương.

Mặt trong chỗ lối vào của hai bên trụ cổng rất bằng phẳng và láng bóng không có trang trí khiến cho ta có cảm giác như trái núi bị một nhát chém của lưỡi gươm thần chẻ núi ra làm đôi tạo ra cổng. Khoảng hở của cổng là lối vào. Như đã biết núi Meru có Trục Thế Giới là đường thông thương ba cõi Tam Thế. Khoảng hở của cổng giữa hai nửa núi chính là hình ảnh của Trục Thế Giới. Đứng trước cổng ta có cảm tưởng Núi Trụ Thế Gian tách mở ra làm hai để hiện ra Trục Thế Giới. Bước qua cổng Trục Thế Giới này là bước vào thế giới linh thiêng của Tam Thế (Tương Đồng Việt-Bali, Nam Dương).

Cổng là thiết diện tam giác đứng của núi tháp trụ, núi kim tự tháp Meru. Như đã biết kim tự tháp có một khuôn mặt là đường lên cõi trên, là trục thế giới. Cổng chẻ đôi này mang hình ảnh trục thế giới.

Hình tam giác là thiết diện núi tháp trụ thế gian cũng thấy qua chữ A hình khối.

clip_image097Chữ A hình kim tự tháp ở Barcelona (ảnh của tác giả).

Chữ a hoa ở dạng nọc mũi mác /\ hay A là một dạng thiết diện tam giác đứng của chữ a hình khối tháp ở đây. Ta thấy rõ tam giác là thiết diện đứng của kim tự tháp có một khuôn mặt tương đương với kim tự tháp.

Như đã biết, kim tự tháp có một khuôn mặt là đường lên cõi trên, là trục thế giới.

Hình kim tự tháp có một khuôn mặt biểu tượng cho Núi Trụ thế gian. Đáy vuông biểu tượng cho đất và đỉnh nhọn biểu tượng cho cõi trên vì thế cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho Trục Thế Giới. Các tháp có hình bậc cấp cho thấy rõ tháp là thang lên cõi trên. Cũng vì có nghĩa này nên tháp nhọn đỉnh kim tự tháp thường dùng chôn các vua chúa, tù trưởng, pháp sư… để hồn các vị này về được Thượng Thế.

.Linh tự lễ vật (offering) clip_image099 Ai Cập cổ.

Linh tự lễ vật Ai Cập cổ được cho là diễn tả theo hình ổ bánh mì (bread loaf) biến thể.

clip_image101Linh tự lễ vật ổ bánh mì.

Ta thấy rõ lễ vật hình tam giác thuận thiết diện của hình núi kim tự tháp nhọn có một khuôn mặt là trục thế giới, đường lên thượng thế.

Tam giác có vách kép chính là chữ nòng nọc vòng tròn-que có gốc từ nọc mũi mác (dạng nguyên thể của tam giác) vách kép clip_image103 diễn tả núi thế gian. Đất thế gian này thấy trong hình thái tứ tượng (hiện nay gọi lầm là họa tiết lông công) trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn.

clip_image104

Từ nọc mũi mác kép trong có các dấu nọc chấm đặc dương diễn tả núi tháp nhọn dương, núi trụ đất dương trong hình thái tứ tượng trên trống Ngọc Lũ I.

Hiển nhiên trong núi trụ kim tự tháp thế gian có trục thế giới.

Rõ hơn, nhiều khi linh tự lễ vật được diễn tả dưới nguyên dạng một hình tháp như thấy trong hình Vua Ahmose, Triều Đại Thứ Nhất của Tân Vương Triều (New Kingdom) dâng lễ vật cho thần Amun-Ra:

clip_image106Ahmose dâng lễ vật hình bánh mì cho thần Amun-Re, bia Ahmose, Triều Đại Thứ 18 (Richard H. Wilkinson, Reading Egyptian Art, Thames Hudson, London, 1992).

Hình tháp, kim tự tháp chính nó cũng có một khuôn mặt là trục thế giới, đường lên trời, rõ nhất là các kim tự tháp có bậc tam cấp như tháp Zoser cổ đại nhất ở Ai Cập.

clip_image107Kim tự tháp Zoser (thế kỷ thứ 27, Trước Dương Lịch).

Việt Nam có các lễ vật hình kim tự tháp như bánh ú, một thứ bánh chưng. Bánh ú dùng nhiều ở miền Trung và Nam hơn ở miền Bắc. Ở miền Bắc có oản (xôi, bột gạo nếp làm bánh khảo) hình núi nón cụt mang âm tính diễn tả đất thái dương ngành nọc âm thái dương, phía thần nữ thái dương Âu Cơ.

clip_image108Oản xôi (phatdaoonline.com).

Ở Vịnh Hạ Long có Hòn Oản và ở Chùa Hương có núi Oản:

Sau núi Oản, Gà, Xôi,
Bao nhiêu con khỉ ngồi.

(Nguyễn Nhược Pháp, Chùa Hương).

Núi oản nót cụt tương đồng với các tháp bằng đầu của Maya, hình ngữ Maya chỉ Đất có hình tháp bằng đầu như đã nói ở trên:

clip_image076[1]Từ Đất diễn tả bằng hình núi tháp bằng đầu.

Chữ clip_image083[3] (D) của Nga diễn tả núi trụ tháp bằng đầu giống oản.

Bánh ú đi với bánh tổ tròn có một khuôn mặt là trời tròn đi với đất dương thái dương hình núi kim tự tháp. Bánh dầy tròn đi với bánh chưng có một khuôn mặt là trời tròn đất vuông nhánh nọc âm thái dương.

Lễ vật ổ bánh mì hình tam giác thuận, thiết diện của kim tự tháp, núi tháp trụ thế gian, lễ vật bánh ú hình kim tự tháp và lễ vật oản hình nón cụt có một khuôn mặt trục thế giới.

Các lễ vật làm theo hình núi trụ thế gian, trục thế giới hàm ý dâng cúng lên tam, thế nhất là thượng thế.

Tóm lại tam giác thuận có một khuôn mặt trục thế giới.

.Sinh Tử, Tái Sinh, Vĩnh Cửu.

Hiển nhiên theo duy dương nọc que, ba nọc que, nọc tam giác cũng mang tất cả những ý nghĩa sự sống, tái sinh, hằng cửu thấy rõ qua:

./Khuôn mặt mặt trời ba nọc que thái dương.

./Hình tam giác sáng thế trong Ấn giáo.

./ Hình tam giác thuận của Tây phương diễn tả God.

./Như đã nói ở trên, vào thời Khổng Tử (khoảng 500 TDL, thay chỗ cho tam giác, thay vì tam giác, người Trung Hoa dùng ký tự hình chữ Y hoa ngày nay. Họ gọi là “Great Term”, “Great Unite” (Đại Hợp Nhất, Đại Nhất Thể, Thái Hợp Nhất), “Great Y” (James Churchward, The Sacred Symbols of Mu). Biểu tượng Y của Khổng Tử có một khuôn mặt Đấng Tạo Hóa Tối Cao Tối Thượng.

Tóm lược, từ ba nọc que mang tất cả ý nghĩa của thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh ở dạng sinh tạo thế gian, ở khâu siêu dương.

Dấu Ba Nọc Que.

Từ ba nọc que cũng được dùng dưới dạng là một dấu (accent) như một chỉ định từ tố (determinative, indicator) với cùng nghĩa với từ ba nọc que. Từ và dấu từ ba nọc que nhiều khi dùng lẫn lộn khó phân biệt. Dấu thường thường dấu nhỏ hơn chữ. Nhiều khi có thể đọc được theo cả hai dạng từ và dấu.

Ví dụ:

.Dạng ba nọc que

-Tia chớp lửa thái dương.

clip_image110Hình mây mưa (horsehint.org)

Như đã nói ở trên, hình mây mưa thổ dân Bắc Mỹ ở New Mexico và Arizon có hình tia chớp do ba nọc que hợp lại diễn tả lửa dương, Càn. Mây ba hình vòm cung do ba nòng OOO chuyển động diễn tả nước O thái âm OO, Khôn OOO. Ta thấy hình ngữ chớp-mưa này có một khuôn mặt là sấm. Nếu hiểu theo nghĩa mây mưa thì tia chớp lửa dùng như một tính từ hay một dấu nói cho biết mưa có chớp, mưa sấm dông (thunder storm).

-Mặt trời Ra Ai Cập cổ.

Như đã nói ở trên, linh tự mặt trời với tia sáng ba nọc que có một nghĩa là sunshine, nắng, ánh mặt trời.

clip_image112.Ba nọc que ở đây là một từ mang nghĩa lửa thái dương tỏa ra từ mặt trời nghĩa là nắng, ánh sáng.

Tuy nhiên linh tự này cũng có nghĩa là mặt trời Ra như thấy ở dưới đây:

clip_image113

Trong trường hợp này vòng tròn vốn đã có một nghĩa là mặt trời và ba nọc que có thể coi như là một dấu chỉ cho biết mặt trời mang tính dương thái dương.

.Dạng Tam Giác.

a. Tam giác thuận.

./Nấm linh chi

clip_image114Nấm linh chi biểu tượng cho bất tử.

Nấm linh chi biểu tượng cho bất tử có đầu nấm hình lá đa biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ và thân hình nọc, cọc biểu tượng cho nõ, bộ phận sinh dục nam có qui đầu có hình tam giác.

Nõ nường liên tác sinh ra vũ trụ tạo sinh trong đó có vĩnh cửu nên nấm linh chi có nghĩa biểu tượng cho Bất Tử. Ở đây tam giác có thể coi như là một dấu vì ở những dạng linh chi khác, thân nấm vốn có hình nọc que dù không có qui đầu tam giác vẫn có một nghĩa là nọc, nõ. Ở đây đầu nõ có hình tam giác coi như là một dấu, một chỉ định từ chỉ rõ và xác thực là bộ phận sinh dục nam.

./Núi

Thổ dân Bắc Mỹ ở New Mexico và Arizon có hình khắc trên đá diễn tả núi:

clip_image116Núi (horsehint.org).

Như đã biết từ nọc mũi mác (mũi tên, răng cưa, răng sói) có một khuôn mặt là núi, là dạng nguyên thể của tam giác cũng biểu tượng cho núi tháp. Ở đây các hình tam giác đậm có một chức vụ như một dấu xác thực nghĩa núi.

b. Tam giác ngược.

Tam giác có một khuôn mặt diễn tả âm hộ cũng dùng làm dấu thấy trong chữ Nêm Sumer, một thứ chữ được cho là cổ nhất của nhân loại.

sumarian-vagina-hero-2

Từ tam giác ngược Sumer chỉ âm hộ (nguồn đã dẫn).

-Dùng như một tính từ hay một chỉ định tố (determinative), một dấu (accent) chỉ cái, giống cái.

.Ví dụ như:

-Với nghĩa cái, mái.

.Cừu cái (kir).

clip_image066_thumb.jpg

.Lừa cái.

clip_image027.jpg

.Sư tử cái.

lioness

 (xem Nguồn Gốc Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que, Chương I) .

……

Kết Luận

Từ nọc ba nọc que mang trọn vẹn nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Dịch ở cõi sinh tạo thế gian năng hoạt. Nhưng thật sự từ nọc ba nọc que có một khuôn mặt mang tính chủ là lửa vũ trụ, ánh sáng, siêu dương, nọc thái dương, dương thái dương ở dạng kết hợp ba nọc que của ngành nọc.

Từ ba nọc que cũng mang nghĩa nọc, đực, bộ phận sinh dục nam, dương, lửa, mặt trời, thái dương… mang tính sinh tạo đa năng hoạt ở khâu siêu dương, tầng sinh tạo thế gian.

Từ ba nọc que cũng có thể dùng làm dấu.

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: