CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ NỌC BA NỌC QUE III (Phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

CHƯƠNG III

CHỮ NỌC

(Phần 4)

D. TỪ NỌC BA NỌC QUE III.

(a)

Nguyễn Xuân Quang

Từ (word) là do nhiều chữ ghép lại. Từ nọc ba nọc que (gọi tắt là từ ba nọc que) III là do ba chữ nọc que I ghép lại.

Vì trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn là trống biểu của ngành trống (đực), nọc mặt trời thái dương nên từ nọc ba nọc que thấy rất nhiều trên trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn. Từ này được viết hết sức chuẩn, hết sức đúng với ngữ pháp chữ nòng nọc vòng tròn-que trên trống đồng nòng nọc.

.Tính sinh tạo

Nói theo ngôn ngữ dịch thì ba nọc que là ba dương I tức quẻ Càn III, mang tính siêu thuần dương, siêu dương. Anh ngữ gọi Càn, Kiền là K’ien.

Từ nọc ba nọc que III có thể phân tích ra như sau:

-Cả ba nọc que III là ba hào, ba rãnh cạo (hào = cạo) dương ứng với quẻ, quái của dịch, Anh ngữ gọi là trigram. Quẻ ba rãnh cạo nọc que III là quẻ Càn.

-Nọc I thái dương II.

-Nọc I mặt trời thái dương II.

-Thái dương II ngành nọc que I.

-Lửa thái dương II ngành nọc I, lửa II dương I.

Từ ba nọc que III mang tính sinh tạo ở tầng tám quẻ, bát quái cõi nhân sinh. Một nọc chấm đặc (.) ở cõi tạo hóa, sinh tạo, nọc que (I) ở tầng lưỡng nghi và một nọc que I sinh ra hai nọc que II ở tầng tứ tượng. Hai nọc que sinh ra ba nọc (III) ở tầng ba rãnh cạo, ba hào (quẻ, quái), tầng tám quẻ, bát quái. Tầng tám quẻ ba rãnh cạo là tầng nhân gian, cõi người, con người. Ví dụ Chàng (I) Lửa (II) Đế Minh ứng với III, Càn. Đế Minh hôn phối với Nàng (O) Nước (OO) Vụ Tiên ứng với OOO, Khôn ở cõi sinh tạo càn khôn cõi thế gian. Ta thấy rõ Đế Minh là tổ phụ cõi sinh tạo nhân gian của người Việt Nam và Vụ Tiên là tổ mẫu cõi sinh tạo nhân gian của người Việt Nam.

Khuôn mặt chính của từ nọc ba nọc que là tính sinh tạo ở tầng tám quẻ, bát quái, bát tượng.

Nếu nhìn theo các tác giả Tây phương, lấy chữ nọc que trưởng thành I làm mốc (không kể nọc chấm đặc sinh tạo ở cõi nguyên tạo, tạo hóa) thì từ nọc ba nọc que III mang tính sinh tạo bậc ba (ternary).

Ý Nghĩa.

Nhìn tổng quát ta thấy từ nọc ba nọc que III có tất cả các nghĩa của từ nòng ba vòng tròn OOO nhưng với tính nòng nọc (âm dương) đối ngược lại. Từ nọc ba nọc que III ở khâu siêu nọc dương, siêu dương cũng mang trọn vẹn ý nghĩa gốc của vũ trụ tạo sinh theo dịch học, của chữ nọc chấm đặc, chữ một nọc que, của từ nòng hai nọc que II và cũng là nguồn gốc của tất cả các từ mang dương tính của ngôn ngữ loài người, chỉ khác hoạt tính sinh tạo ở các tầng sinh tạo khác nhau. Từ nọc ba nọc que được dùng chính yếu với tính cách sinh tạo năng hoạt, gấp ba nọc que ở tầng ba rãnh cạo, ba hào (trigram), tám quẻ, bát tượng trở xuống. Từ nọc ba nọc que mang tính sinh tạo siêu dương. Ba nọc que ứng với quẻ Càn là ba dương mang tính siêu thuần dương, siêu dương, ở cõi sinh tạo thế gian.

CÁC DẠNG TỪ BA NỌC QUE III.

Từ nọc ba nọc que có thể ở dưới dạng: ba nọc que riêng rẽ, kết hợp [tạo thành chữ Y, chữ chi, chĩa ba (triskelion), nọc tam giác…, ở dạng chập lại (dính nhau thành một nọc que có độ dầy gấp ba nọc que chuẩn), ở dạng chuyển động cong lại, âm hóa…

1. Từ Nọc Ba Nọc Que Còn Giữ Dạng Nọc Que Gốc.

Từ nọc ba nọc que có thể ở dạng:

a. Dạng nọc que đứng riêng rẽ.

Ví dụ:

.Linh tự ánh sáng, nắng của Ai Cập cổ diễn tả bằng ba nọc que.

clip_image002

Linh tự ánh sáng, nắng của Ai Cập

Linh tự này cũng có nghĩa là mặt trời thái dương, một khuôn mặt của thần Ra.

clip_image004

.Đế Minh

Đế Minh là đế Ánh Sáng ứng với quẻ Càn III. Đế Minh là Càn cõi sinh tạo thế gian đội lốt Viêm Đế, Càn cõi tạo hóa. Đế Minh là cháu ba đời thần mặt trời Viêm Đế.

.Chữ Việt ‘Cháy’.

Chữ Việt mà chúng ta tưởng viết với bộ Mễ thật ra theo tác giả Đỗ Thành/Nhạn Nam Phi là chữ Việt viết với chữ Cháy liên hệ với lửa, mặt trời.

clip_image006

Chữ “Cháy gồm chữ Mộc 木, cây và phần trên đầu clip_image008gồm ba nét gạch nọc que nhỏ diễn tả ngọn lửa thái dương phát ra từ nét ngang diễn tả nóc trời hay mặt trời đất bằng thế gian. Cả ‘bộ’ chữ diễn tả lửa trời, lửa vũ trụ, mặt trời, ánh sáng, nắng đốt cây tạo thành Cháy.

Như thế chữ Việt cho là viết với bộ mễ, đích thực là chữ Việt Cháy ruột thịt với mặt trời. Người Việt là Người Mặt Trời (People of the Sun). Vua Tổ nhân gian của người Việt Mặt Trời là Hùng Vương, Vua Mặt Trời, con cháu Vua Mặt Trời cõi sinh tạo thế gian là Đế Ánh Sáng Đế Minh. Đế Minh là cháu ba đời của Tổ Tạo Hóa Thần Mặt Trời Viêm Đế (Việt Là Gì ?).

Ba nét gạch này là dạng thu nhỏ của ba nọc que III có một nghĩa là lửa I thái dương II, mặt trời thái dương, quẻ Càn III.

.Chim sấm sét thổ dân Bắc Mỹ.

clip_image010Chim sấm sét thổ dân Bắc Mỹ.

Nhìn theo trục đứng tức theo đầu (mang dương tính) và đuôi (mang âm tính), thì bờm (có một khuôn mặt biểu tượng cho gió) diễn tả bằng hình ngữ móc cuộn do nòng O chuyển động mở ra diễn tả không gian Khôn OOO dương khí gió và đuôi chim hình từ ba nọc que III, lửa thái dương Càn. Ta có liên tác của nước lửa càn khôn tạo ra sấm. Ở đây nghiêng về sấm dông.

Nhìn theo trục ngang, theo cánh và thân. Ta có cánh diễn tả bằng từ ba nọc que, lửa thái dương Càn và thân hình móc nước, sóng cuộn diễn tả nước dương, Khôn âm lửa càn khônliên tác tạo ra sấm. Ở đây nghiêng về sấm mưa.

Lưu ý

Móc nước ở thân to, cường điệu, xoắn cong hơn và mang hình ảnh rơi thẳng đứng từ trời xuống. Trong khi móc gió ở bờm (có một khuôn mặt gió) nhỏ mang hình ảnh chữ nòng O chuyển động theo chiều gió tạt mở ra (xem Chữ Nòng Một Vòng Tròn).

Chim sấm sét diễn tả sấm mưa và sấm dông.

.Chớp của thổ dân Hoa Kỳ Hopis.

Búp bê tâm linh kachina Tala wikipi biểu trưng cho chớp của tộc Hopis ở tiểu bang New Mexico trên đầu có ba tia lửa hình ba nọc que diễn tả lửa thái dương Càn, ứng với quẻ Càn, lửa, ánh sáng.

clip_image012Lưu ý ba nọc que lửa Càn ở đây diễn tả chớp mang tính chuyển động sóng.

.Hán tự quang, ánh sáng.

Xuân Quang, tên tác giả, là ánh sáng mùa xuân.

clip_image014Hán tự quang.

Ba nọc que ở dạng ba gạch nhỏ trên đầu chữ quang (ánh sáng) cũng là quẻ Càn, lửa thái dương, ánh sáng.

-Hán tự tam, số 3.

Hán tự tamclip_image016 là số 3 gồm ba nét nằm ngang. Trong văn hóa Trung Quốc tam có một khuôn mặt ứng với trời như thấy qua từ đôi tam thiên. Như đã biết trời/thiên có nhiều thứ. Nhìn theo nòng nọc (âm dương) lưỡng cực, trời/thiên lưỡng tính phái là trời tạo hóa, nhìn theo duy dương, trời/thiên là mặt trời và nhìn theo duy âm, trời/thiên là không gian, bầu trời.

Ở đây số 3 tam thiên với thiên diễn tả bằng ba nọc que là nghiêng về phía nọc, dương, mặt trời. Nằm ngang chỉ cõi đất bằng thế gian. Hán tự tam số 3 diễn tả bằng từ nọc ba nọc que nằm ngang mang khuôn mặt từ nọc ba nọc que, quẻ Càn thế gian.

Đối chiếu với Maya, ta thấy rõ Maya thuộc ngành nọc âm thái dương nên số ba diễn tả bằng ba chấm tròn dạng ba nòng mầu đen clip_image018 mang âm tính đối ngược với Trung Quốc du mục, võ biền theo duy dương, thuộc ngành nọc dương thái dương diễn tả tam bằng ba nọc que dương.

b. Dạng ba nọc que dính với nhau.

Ví dụ:

.Hình thước thợ củ của Phục Hy.

clip_image019Phục Hy cầm củ, Nữ Oa cầm qui.

Phục Hy Nữ Oa biểu tượng nọc nòng, dương âm, nõ nường, Càn Khôn là cha tổ và mẹ tổ, tạo hóa của đại tộc Việt ngành nước Rắn Lạc Việt (thấy rõ qua hai người có đuôi rắn). Phục Hy cầm củ và Nữ Oa cầm qui. Qui củ thường hiểu là lề lối, khuôn phép, qui tắc. Phục Hy cầm củ là dụng cụ dùng để đo góc gọi là thước thợ (builder’s ruler), ê-ke (Pháp ngữ équerre). Ta thấy thước thợ củ của Phục Hy hình vuông góc dạng chữ A do ba nọc que III ghép lại mang ý nghĩa Càn [trong khi qui có nghĩa gốc là một thứ khuôn tròn dùng để vẽ vòng tròn [như thế để có lưỡng hợp nòng nọc (âm dương) Càn Khôn thì chiếc qui của Nữ Oa phải mang tính Khôn tức OOO. Như vậy qui khuôn tròn O coi như do ba nòng OOO chập lại].

Tóm lại củ thước thợ của Phục Hy do ba nọc que ghép lại mang tính, lửa thái dương, mặt trời, Càn ngành nọc âm thái dương rắn nước.

.Hình chữ chi 之 .

Ba nọc que kết hợp lại thành hình ngoằn ngoèo, chữ chi, zigzag thấy ở các thạch bản tìm thấy ở Mexico của Niven (James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Thạch bản thứ nhất:

clip_image021Thạch bản Mexico của Niven.

Thạch bản này diễn tả trọn vẹn thuyết vũ trụ tạo sinh. Hình vòng tròn ở tâm diễn tả hư vô, không gian, Khôn âm, nước thái âm. Trong vòng tròn có hình chữ chi do ba nọc que hợp lại diễn tả lửa vũ trụ, lửa thái dương, Càn. Ta có Càn Khôn nhìn dưới lưỡng cực riêng rẽ ứng với lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh ra tứ tượng diễn tả bằng hình chữ thập bốn cánh hoa tròn đầu mang âm tính. Trong mỗi tượng cánh hoa có từ hai nọc mũi mác clip_image023clip_image024 hình chữ M, có một nghĩa thái dương sinh động. Tứ tượng này là tứ tượng nọc âm thái dương sinh động ngành thái dương.

Thạch bản thứ 2:

clip_image026Thạch bản với bát tượng.

Vòng tròn hàm nghĩa hư vô, không gian, mặt trời đĩa tròn tạo hóa. Tứ tượng hình chữ thập tam giác ngược mang tính nọc âm thái dương. Trong mỗi tam giác ngược có hình ngoằn ngoèo dạng từ nọc ba nọc que tia chớp lửa, lửa thái dương. Bốn tia chớp diễn tả tứ tượng dương. Ta có bát tượng lưỡng hợp giữa tứ tượng nọc âm thái dương hình tam giác ngược với tứ tượng nọc dương thái dương hình tia chớp ngành nọc thái dương.

.Hình tia chớp.

Ba nọc que kết hợp lại thành hình ngoằn ngoèo, chữ chi (zizag) tạo thành tia chớp với nghĩa lửa vũ trụ, lửa trời, lửa thái dương, Càn như thấy qua hình:

./Tia biểu tượng sấm của thổ dân Bắc Mỹ:

clip_image028Biểu tượng sấm của thổ dân Bắc Mỹ.

Biểu tượng sấm gồm có tia chớp lửa thái dương Càn do ba nọc que hợp lại. Chớp Càn liên tác với nước thái âm không gian hình mây do từ ba nòng OOO Khôn mở ra còn dính vào nhau. Lửa nước cõi trời càn khôn liên tác sinh ra sấm.

./Tia chớp hiện nay:

clip_image002[4]

Tia chớp.

Hình chớp này ngày nay cũng được dùng chỉ điện, nhất là điện cao thế.

clip_image034Hàng rào điện cao thế diễn tả bằng tia chớp tại trại tập trung người Do Thái ở Auschwitz, Ba Lan của Đức Quốc Xã thời Thế Chiến thứ II, nơi được mệnh danh là lò sát sinh holocaust (ảnh của tác giả).

.Hình chữ A.

Như đã biết chữ a hoa có thể ở dạng một nọc que như mẫu tự a gọi là alif clip_image036của Ả Rập ngữ, ở dạng hai nọc que hình mũi mác Ʌ (dạng “Rustic capitals) và chữ A hoa hiện nay do ba nọc que dạng kết hợp lại mang tính siêu dương, Càn, nọc thái dương, lửa vũ trụ, lửa thái dương, ánh sáng, mặt trời…

Về tầm nguyên ngữ học, chữ A ở dạng nguyên thủy được tin rằng phát xuất từ hình ngữ đầu bò clip_image037 có hai sừng trong ngôn ngữ Semetic (1850 TDL) như thấy ở chữ thứ nhì trong hình Biography of a letter A ở dưới đây do chữ đầu bò thứ nhất biến thành:

clip_image039Các dạng chữ A.

Con bò đực có một khuôn mặt biểu tượng cho mặt trời trong cổ sử Ai Cập và hai sừng là hai nọc (II) biểu tượng cho lửa, thái dương… Rồi sau đó tiến hóa biến thành các dạng chữ A về sau. Rõ ràng A mang tính dương, thái dương ngay từ nguồn cội.

Âm cầu nguyện được cho là linh thiêng nhất của Ấn giáo là AUM, theo James Churchward trong The Sacred Symbols of Mu có một cách giải thích theo mẫu tự ABC như sau:

clip_image040

Chữ A là Ahau mang dương tính: Masculine Nam, Father, Cha. U: Nữ, Mẹ, She và M là Mehen: Con, Người).

Ta thấy A đứng đầu các mẫu tự ABC nên cũng có nghĩa là số 1, hạng nhất (hạng A). Số 1 có một nghĩa là mặt trời.

Ngoài ra các thần mặt trời dòng lửa, các tổ phụ thuộc dòng mặt trời có tên thường khởi đầu bằng mẫu tự A như thần mặt trời Atum, Atom, Adam, các vị thần nam, dòng mặt trời của Maya đều khởi đầu bằng chữ Ah như Ah Kinchil (Thần Mặt trời), Ah Puch (Thần Chết), Ah Makiq (Thần Nông ngiệp), v.v… Gốc Phạn ngữ Ar, cầy (plough) hàm nghĩa vật có mũi nhọn (lưỡi cầy làm bằng vật nhọn), arrow, mũi tên; gốc Phạn ngữ Ar, Ark, Arg, chiếu sáng (liên hệ với mặt trời, lửa), Phạn ngữ aggi, agni, lửa, hồn lửa. Việt ngữ cổ áng là cha (áng ná là cha mẹ)… Tất cả đều có gốc A (Mẫu Tự ABC và Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que).

.Dạng chẽ ba clip_image042 clip_image044 (Y ngược) và chữ Y.

Ba nọc que hợp lại thành hình chẽ ba, ngã ba hình chữ Y ngược clip_image045 (“Inverted Y” Symbol) và chữ Y.

1. Biểu tượng clip_image046.

. Biểu tượng bộ phận sinh dục nam.

Như đã biết ba nọc que có một nghĩa chỉ bộ phận sinh dục nam thấy rõ qua dạng kết hợp thành hình tam giác thuận như thấy qua tấm bảng hiệu phòng vệ sinh nam, Hình clip_image046[1] tương đương với hình tam giác (xem dưới).

Việt ngữ có nhóm từ ‘ba que xỏ lá’. Ba que là bộ phận sinh dục nam và lá là lá đa, bộ phận sinh dục nữ. Nếu có đầu óc giầu tưởng tượng ta thấy hình clip_image046[2] là hình dương vật cương cứng chỉ 12 giờ ở đỉnh hai chân.

. Biểu tượng Thượng Đế.

Chữ Y ngược clip_image046[3] có một nọc chỉ thiên mang dương tính, có một nghĩa biểu tượng thượng đế, thần tạo hóa có một khuôn mặt Tam Vị Nhất Thể (Trinity) ngành nọc dương mang tính siêu dương:

clip_image047

(nguồn: kachina2012.wordpress.com).

Điều này cũng dễ hiểu thôi vì ba nọc que như vừa nói ở trên có một nghĩa là bộ phận sinh dục nam, nõ, nọc, dương. Dương là mặt trời. Ngoài ra ba nọc que là quẻ Càn có nghĩa là lửa thái dương, mặt trời, trời dương, ánh sáng. Ba nọc que chuyển động mang tính sinh tạo. Hình clip_image046[4] có một khuôn mặt là mặt trời sinh tạo, tạo hóa khâu thái dương hiển nhiên có một khuôn mặt là thượng đế, thần tạo hóa siêu dương.

. Ký hiệu Phosphorus.

Chất Phosphorus (P) là chất lân tinh, là chất tỏa ra ánh sáng. Phái Luyện Kim Đan (Alchemism) cho là P liên kết với lửa nên lấy ký hiệu chất lân tinh Phosphorus là:

clip_image049Ký hiệu Phosphorus của phái Luyện Kim Đan (nguồn: Symbols.com).

Ký hiệu có hình chữ clip_image046[5] như vừa mới nói ở trên có một nghĩa lửa dương thái dương, mặt trời, ánh sáng.

Lưu ý vòng tròn cũng có một nghĩa là vật sáng như mặt trời, mặt trăng dạng đĩa tròn không có ánh sáng. Phosphorus là chất lân tinh, tỏa ra ánh sáng vì thế phái Luyện Kim Đan dùng biểu tượng cho Phosphorus có hình dạng chẽ ba, chữ Y ngược ánh sánh nằm trong vòng tròn mặt sáng là vậy.

. Biệu hiệu của Mercedes Benz.

Xe Mercedes Benz có biểu hiệu ‘ngôi sao ba cánh’ được Daimler dùng vào năm 1910. Đến năm 1916 có thêm vòng tròn bao quanh ngôi sao ba cánh giống biểu tượng chất lân tinh ở trên.

clip_image051Biệu hiệu của Mercedes Benz.

Theo Daimler biểu tượng có hàm ý là máy động cơ nổ (liên hệ với tia lửa) vang dội, tỏa sáng khắp «ba cõi» Đất (xe), Nước (tầu thuyền) và Trời (máy bay) (Bảo Tàng Viện Mercedes Benz Stuttgart, Đức, 1).

2. Biểu tượng chữ Y.

Chữ Y ngược với clip_image046[6] nên có tất cả nghĩa của clip_image046[7] nhưng ngược tính nòng nọc (âm dương).

. Y biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ.

Ngược với clip_image046[8] biểu tượng cho bộ phận sinh dục nam, Y như đã biết có hình cốc có chân chalice có một khuôn mặt biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ.

clip_image053Cốc có chân chalice hình Y biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ.

Từ chạc Y đôi khi được coi là biểu tượng bộ phận sinh dục nữ liên hợp với  đinh ba hay chẽ ba bộ phận sinh dục nam (The Y-shaped fork was sometimes regarded as a female genital
symbol, in conjunction with the male trident or three-pronged fork).

Phạn ngữ Yoni, bộ phận sinh dục nữ khởi đầu bằng chữ Y.

.Hình chạc chẽ hai Y (fork, Latin furca)

Hình chạc chẽ hai Y là một biểu tượng trung cổ cho Tam Vị Nhất Thể (Trinity) [The fork (Latin furca) Y is a mediaeval symbol for the Trinity].

clip_image055Biểu tượng Y thời Trung Cổ.

Biểu tượng chĩa hình chữ Y biểu tượng cho Tam Vị Nhất Thể cũng là biểu tượng Pythagore cho dòng đời, dưới dạng lối đi lên với con đường tiến tới Thiện và Ác. Hình này có nguồn gốc rất cổ và có lẽ liên kết với dấu dưới đây:

clip_image056(Zososymbol.com).

Đây là một biểu trưng cổ chỉ mặt trời với ba nọc tia sáng. Gạch chữ thập ở tận cùng tia sáng biểu tượng vòm Thiên Đường.

Hiển nhiên biểu tượng Y là ba nọc tia sáng, lửa thái dương có một khuôn mặt biểu tượng Lửa thái dương.

Lưu ý:

Giải thích đúng theo ngữ pháp chữ nòng nọc vòng tròn-que thì hình Y này có nọc chỉ địa mang âm tính diễn tả Tam Vị Nhất Thể về phái nữ thuộc nhánh nọc âm thái dương. Đây là lý do tại sao đầu tia sáng có nét ngang diễn tả tia sáng bằng đầu mang âm tính là tia sáng nọc âm thái dương thay vì nhọn đầu là tia sáng nọc dương thái dương.

.Biểu tượng chạc chẽ đôi (furca) Thiên Chúa giáo.

clip_image058(www.ezartsncrafts.com)

THE FURCA
or Upsilon Cross. From the Greek letter Y is also called The Thieves’ Cross from the two robbers who were crucified on each side of Jesus. From ancient times, the furca symbolized the choice between good and evil

Biểu tượng chẽ đôi Y hay Thánh Giá Upsilon lấy gốc từ chữ Hy Lạp Y, còn gọi là Thánh Giá Kẻ Trộm dựa vào truyện tích hai kẻ trộm bị đóng đinh ở mỗi bên Chúa Jesus. Ngày xưa, biểu tượng chẽ đôi biểu tượng cho sự chọn lựa giữa thiện và ác.

Hiển nhiên biểu tượng này liên hệ với God mang âm tính thấy rõ qua Y có một nọc que chỉ địa, âm, ngược với biểu tượng clip_image046[9] biểu tượng God mang dương tính.

.Biểu tượng Y của Khổng Tử.

Vào thời Khổng Tử (khoảng 500 Trước Dương Lịch, thay chỗ cho tam giác, thay vì tam giác, người Trung Hoa dùng ký tự hình chữ Y hoa ngày nay. Họ gọi là “Great Term”, “Great Unite” (Đại Hợp Nhất, Đại Nhất Thể), “Great Y” (James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

(At the time of Confucius, the Chinese Sage, about 500 B. C., in place of the triangle the Chinese used a glyph in the form of the present-day capital Y. This they called: “the Great Term,” “the Great Unite,” “the Great Y.” ).

….

3. clip_image046[10], Y tương đương với tam giác.

./ Biểu tượng clip_image046[11] tương đương với tam giác thuận như thấy rõ qua:

clip_image045[1] với nghĩa bộ phận sinh dục nam tương đương với tứ tam giác thuận chỉ bộ phận sinh dục nam.

clip_image045[2] với nghĩa God tương đương với từ tam giác thuận chỉ God.

clip_image060(Pinterest.com)

(xem dưới)

-Ký hiệu chất lân tinh Phosphorus.

Theo phái Luyện Kim Đan Phosphorus có hai ký hiệu. Ở trên đã nói tới ký hiệu clip_image061 . Ký hiệu thứ hai là:

clip_image063Ký hiệu Phosphorus của phái Luyện Kim Đan (nguồn: Symbols.com).

Ký hiệu thứ hai này của Phosphorus có hình tam giác trên có chữ thập. Tam giác thuận có một nghĩa lửa thái dương, Càn, mặt trời (xem dưới). Chữ thập có một nghĩa là dấu cộng, dấu dương (phản ứng cộng là phản ứng dương). Dương có một nghĩa là mặt trời, lửa thái dương.

Dấu cộng này xác thực thêm ý nghĩa của tam giác thuận. Rõ như ban ngày so sánh hai biểu tượng Phosphorus với nhau cho thấy tam giác thuận ở ký hiệu thứ hai tương đương với hình clip_image046[12] ở ký hiệu thứ nhất. Hiển nhiên chất P là chất lân tinh phát ra ánh sáng.

./Biểu tượng Y tương đương với tam giác ngược.

Như thấy rõ qua:

-Y với nghĩa bộ phận sinh dục nữ tương đương  với từ tam giác ngược chỉ bộ phận sinh dục nữ.

-Y với nghĩa liên hệ với Thần Nữ Goddess tương đương với từ tam giác ngược chỉ Nữ Thần Goddess ở dạng Tam Vị Nhất Thể Nữ như thấy trong Ấn giáo:

clip_image065Hindu Trinity of Goddess.

Ba nữ thần tổ của Ấn giáo là Saraswati, Shakti và Lakshmi ứng với ba đỉnh của tam giác ngược có một khuôn mặt nhất thể là tam giác ngược.

(xem dưới).

. Dạng chẽ ba xoáy (triskelion).

Dạng xoáy ba trông như chong chóng hay cánh quạt ba cánh hình ba lưỡi hái mang tính siêu nọc dương. Đây có thể coi như một hình chẽ ba chuyển động quay tròn mang tính sinh động, năng động.

Xin nhắc lại, ở bài từ nòng ba vòng tròn ta đã biết ba Nòng OOO chuyển động mở ra thành hình xoáy ba dấu phẩy (comma) clip_image066 .

clip_image067Xoáy ba cánh lưỡi liềm.

Dạng đĩa tròn ba vòng xoáy thấy nhiều ở châu Á, Nhật gọi là mitsudomoe, Đại Hàn là sam taegeuk (tam thái cực) và thường thấy trong mật giáo Tây Tạng…

clip_image068Đĩa tròn ba vòng xoáy hay đĩa nòng nọc (âm dương) ba xoáy, Khôn-Càn.

Ở phía nòng âm nầy từ nòng ba vòng tròn âm nên phần hình ba dấu phẩy do ba nòng OOO dương hóa thành mang tính chủ tức coi như là phần nổi. Điểm này thấy rõ qua đĩa nòng nọc ba xoáy của Thần đạo Nhật dưới đây:

clip_image070Đĩa nòng nọc ba xoáy của Thần đạo Nhật (nguồn: pinterest.com).

Ý nghĩa ở Á châu thường liên hệ với vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo, dịch học.

Ví dụ ở Bhutan và Tibet hình này được coi là Mandala Vũ trụ, nó cũng biểu tượng Trimurti (Tam Thần Ấn giáo gồm Brahma, Vishnu và Shiva). Giống như đĩa thái cực của Đạo giáo nó cũng mang nghĩa vĩnh cửu (Wikipedia).

Trong phái Celtic Reconstructionist Paganism thường có nghĩa là ‘ba cõi’ (“three realms”) Trời, Đất, Biển và Celtic inspired Wiccans cũng dùng biểu tượng cho Ba Thần Nữ (Wikipedia).

Dựa theo nghĩa vũ trụ tạo sinh, dịch học tôi gọi là đĩa nòng nọc (âm dương) ba xoáy, đĩa nòng nọc (âm dương) bậc ba, đĩa Khôn-Càn, đĩa thái cực bậc ba, đĩa sấm sét bậc ba.

Ở đây ta đang nói về từ nọc ba nọc que phía nọc dương nghĩa là chúng ta phải nhìn theo duy dương, nghĩa là phải nhỉn theo hình chong chóng ba lưỡi hái xoáy tròn mang tính chủ siêu nọc dương. Ở ví dụ sau đây tính siêu nọc dương được diễn tả bằng mầu đỏ.

clip_image072Hình đĩa ba lưỡi hái xoáy tròn hình chong chóng mầu đỏ mang tính chủ siêu nọc dương.

Phần hình chong chóng ba lưỡi hái mầu đỏ siêu dương mang tính chủ, còn hình ba dấu phẩy đen mang tính phụ.

Hình đĩa ba lưỡi hái xoáy tròn chong chóng mang dương tính siêu nọc dương cũng có tất cả các ý nghĩa tương tự như hình xoáy ba dấu phẩy siêu nòng âm chỉ khác là mang tính siêu nọc dương.

Như thế, theo duy dương ở đây đĩa này mang dương tính chủ là đĩa nọc nòng (dương âm) ba xoáy, đĩa nọc nòng (dương âm) bậc ba, đĩa Càn- Khôn, đĩa thái cực bậc ba, đĩa sấm sét bậc ba ngành nọc dương thái dương.

2. Từ Nọc Ba Nọc Que ở Dạng Dính Chập Lại Thành Một.

Từ nọc ba nọc que dính chập lại có độ dầy bằng ba nọc que chuẩn mang tính dương gấp ba nọc que.

Ví dụ:

. Trượng (gậy) nấm Linh Chi (Ruyi scepter).

Cây trượng nấm linh chi mang nghĩa bất tử của Trung Quốc.

clip_image074Cây gậy ngọc thạch nấm linh chi bất tử Trung Quốc (nguồn: treasure.chinesecio.com).

Lưu ý hình đầu cây nấm linh chi ngọc thạch này trông giống cái lá đa phái nữ.

Cây gậy ngọc thạch nấm linh chi này đầu nấm có hình trông giống cái lá đa phái nữ. Thông thường diễn tả hình trái tim, hình lá đề ba thùy âm đầu nét tròn:

taipei-101-ruyi-altonthompson

Biểu tượng nấm linh chi ở Tòa Nhà 101, Đài Bắc, Đài Loan (http://en.wikipedia.org/wiki/Image:101.ruyi.altonthompson.jpg)
Đầu nấm hình ba thùy âm đầu nét tròn.

Hay có khi diễn tả bằng hình lá đa, lá đề ba thùy dương có đầu nhọn dấu nọc mũi mác ^:

clip_image077Chi tiết đầu một gậy nấm linh chi có hình ba thùy dương ngành nọc thái dương (nguồn: shakris.com).

Ta thấy rõ đầu nấm do ba nòng OOO chuyển động mở ra thành hình trái tim, lá đa, lá da, lá đề, trái tim ba thùy. Hình móc cong, móc nước xác thực tính âm, nước không gian Khôn âm.

Nếu nhìn theo duy âm tức chỉ dưới diện đầu nấm do ba nòng vòng tròn chuyển động mở ra ta có trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh trong đó có tử sinh, tái sinh hằng cửu, bất tử của phía nòng âm.

Nếu nhìn theo diện lưỡng hợp của lưỡng cực nòng nọc (âm dương), thân nấm hình nọc que mang tính nọc lửa thái dương Càn tương đương với ba nọc que chập lại. Ta có lưỡng hợp đầu nấm Khôn lưỡng hợp với thân nấm Càn.

Nòng nọc (âm dương), Khôn Càn là nguyên lý căn bản của vũ trụ tạo sinh bao gồm cả hằng cửu, vĩnh cửu vì thế mà gậy nấm linh chi mới có nghĩa biểu tượng cho bất tử.

Ở đây rõ ràng thân nấm là nọc que siêu dương do ba nọc que chuẩn ghép lại.

.Biểu tượng Y Học Tây phương Caduceus.

Y học Tây phương dùng hình caduceus làm biểu tượng gồm có một con rắn quấn quanh cây gậy.

clip_image078(nguồn: misfitsandheroes.wordpress.com).

Dĩ nhiên biểu tượng này được giải thích theo thần thoại Hy Lạp. Tuy nhiên nếu nhìn dưới diện vũ trụ tạo sinh, dịch học biểu tượng này mang tính nòng nọc (âm dương), nguyên lý căn bản của sự sống, chết, tử sinh, chủ thể chính yếu, căn bản của Y học. Bằng chứng là Y học Đông phương cũng dựa trên y lý nòng nọc (âm dương).

Thật vậy biểu tượng cây Gậy-con Rắn rất tối cổ, không phải do người Hy Lạp hay La Mã phát kiến ra mà họ lấy từ nền văn minh cổ xung quanh họ. Hình cây Gậy và Một con Rắn này đã thấy ở vùng Lưỡng Hà như thấy hình chạm khắc trên một ly rượu (goblet) cổ thời Sumer khoảng 2.600 Trước Dương Lịch, cũng thấy trên những tấm thệ ước (votive tablets) ở Ấn Độ và Tây Tạng… Robert Beer trong The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs đã viết “The caduceus, as an emblem of the alchemical god Mercury or Hermes, first originated within the ancient Assyrian, Hittite and Phoenician cultures as sun-moon symbol, consisting of a central rod crowned by a sun disc with two lunar horns on either sides…” (Caduceus, một biểu hiệu của thần luyện kim đan Mercury hay Hermes phát gốc đầu tiên trong nền văn hóa Assyria, Hittite và Phoenicia dùng như là biểu tượng cho trời-trăng, gồm có một cây gậy ở giữa trên đội một đĩa mặt trời với hai sừng trăng hai bên…”). Ta thấy rất rõ như ban ngày biểu tượng trăng trời là biểu tượng cho nòng nọc (âm dương).

Còn cây gậy và hai con rắn quấn quanh của Tây Tạng có tên là sbrul rtse gsum mang triết thuyết vũ trụ quan của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Biểu tượng này đã được dùng vào thời tiền Phật giáo đại thừa như một biểu hiệu của Bồ Tát Avalokiteshvara dưới thể dạng Tiếng Sư Tử Gầm Simhanada (“Lion Roar”).

clip_image080“Caduceus” của Tây Tạng (Robert Beer).

Cây gậy có hình đinh ba do ba nọc que ghép lại giống gậy của Shiva mà ta biết Shiva có một khuôn mặt là Trụ Lửa (Pillar of Fire) có biểu tượng là linga. Rõ ràng cây gậy trong caduceus của Tây Tạng là gậy lửa thái dương, Càn. Vị Bồ Tát này là tiền thân của các Dalai Lama hiện nay. Ngài vốn là một người nam ở Tây Tạng và lúc đầu ở Trung Hoa cũng là một người nam nhưng về sau trở thành Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát. Như thế vị Bồ Tát này có bản thể lưỡng tính phái. Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát lưỡng tính phái còn thấy dưới dạng trăng trời là Phật Bà Nhật Nguyệt của Trung Hoa ở Bảo Sơn có tay phải cầm mặt trời, tay trái cầm mặt trăng.

clip_image082(nguồn: Nguyễn Tường Bách, Mùi Hương Trầm).

Ta thấy rất rõ biểu tượng caduceus Tây Tạng của Bồ Tát Avalokiteshvara mang nghĩa nòng nọc, âm dương, trời trăng qua hình ảnh Phật Bà Nhật Nguyệt của Trung Hoa. Ý nghĩa nòng nọc, âm dương, trăng trời của caduceus Tây Tạng in hệt ý nghĩa trăng trời của caduceus của các nền văn hóa cổ Assyria, Hittite và Phoenicia.

Ngoài ra nhìn dưới diện chữ nòng nọc vòng tròn-que thì cây gậy có một khuôn mặt nọc, dương, lửa, mặt trời, sự sống, chim và rắn có một khuôn mặt biểu tượng cho âm, nước, mặt trăng, sự chết. Sinh tử, sống chết là chủ thể của Y Học.

Ta thấy biểu tượng y học Tây phương là gậy và rắn mang nghĩa nòng nọc, âm dương, trăng trời từ ngàn xưa ở các nền văn hóa cổ xưa Assyria, Hittite và Phoenicia, nó cũng có nghĩa biểu tượng cho lưỡng hợp trăng trời thấy ở caduceus của Tây Tạng, qua hình bóng Phật Bà Nhật Nguyệt của Trung Hoa.

Như thế biểu tượng gậy và rắn của y học Tây phương mang ý nghĩa dựa trên nòng nọc, âm dương, Vũ Trụ Tạo Sinh, dịch lý [Biểu Tượng Y Học Tây Phương Nhìn Dưới Con Mắt Lưỡng Hợp Nòng Nọc (âm dương), Việt Dịch Nòng Nọc].

Nhìn dưới diện nòng nọc (âm dương) mặt trời Càn-mặt trăng Khôn thì Gậy là Càn III và Rắn là Khôn OOO. Như thế cây Gậy Càn là do ba nọc que chập lại để lưỡng hợp với Rắn Khôn ba nòng OOO. Theo đúng ngữ pháp chữ nòng nọc vòng tròn-que thì con rắn phải diễn tả thân có ba hình gợn sóng do ba nòng OOO chuyển động mở ra như thấy trong hình biểu hiệu Y Học của AMA ở trên.

Có tác giả đã diễn tả trọn vẹn thuyết vũ trụ tạo sinh, dịch lý qua hình caduceus dưới đây:

clip_image084(nguồn: shuttrerstock).

Ta thấy rõ cây Gậy đỏ, mầu dương có mặt trời ở trên xác thực tính dương của gậy và hai con rắn diễn tả âm. Nòng nọc (âm dương) gậy-rắn nhìn dưới dạng nhất thể là thái cực được diễn tả bằng đĩa thái cực. Gậy và rắn nhìn riêng rẽ ở hai cực, ta có lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh ra tứ tượng: mặt trời có một khuôn mặt là tượng Lửa, cây gậy có một khuôn mặt là núi trụ thế gian biểu tượng cho tượng Đất dương và trục thế giới. Rắn biểu tượng cho tượng Nước và hai cánh chim biểu tượng cho tượng Gió.

Như thế biểu hiệu caduceus này diễn tả trọn vẹn vũ trụ thuyết, dịch học. Hiển nhiên Y học Tây cũng như Đông phương dựa trên căn bản sống-chết của con người, dựa trên căn bản nòng nọc (âm dương).

Tóm lại nhìn dưới diện nòng nọc (âm dương) mặt trời Càn-mặt trăng Khôn thì Gậy là Càn III và Rắn là Khôn OOO. Như thế cây Gậy Càn là do ba nọc que chập lại để lưỡng hợp với Rắn Khôn ba nòng OOO.

3. Từ Nọc Ba Nọc Que ở Dạng Kết Hợp Thành Tam Giác.

a. Tam giác thuận.

Tam giác thuận có đỉnh chỉ thiên (with apex uppermost).

Như đã biết, tên gọi từ nọc tam giác tương đương với tên gọi nọc răng cưa, răng sói.

Lưu ý

Xin nhắc lại cần phân biệt răng cưa, răng sói có hình tam giác với từ mũi mác, mũi tên chỉ mũi nhọn do từ hai nọc que hợp lại tạo thành góc nhọn. Răng và mũi khác nhau).

Như đã biết mũi mác, mũi tên là dạng nguyên thể của hình tam giác nên nhiều khi tam giác tương đương với nọc mũi mác, mũi tên. Trong trường hợp này tam giác có cạnh đáy có thể coi như là một gạch nối mà không cộng thêm dương tính vào. Dạng này có thể thấy nhiều ở trường hợp nọc mũi mác, mũi tên dùng dưới dạng hình núi tháp, hình delta để chỉ lửa thế gian Li thiếu dương không phải là lửa I thái dương II ba nọc que III Càn.

Vì thế cần cần phải dựa theo các chi tiết để biết rõ là nọc mũi mác hay nọc tam giác răng cưa, răng sói. Nhiều khi dùng lẫn lộn với như nhau.

Như vậy từ nọc tam giác nhìn theo cạnh thì tam giác đơn giản là có ba cạnh là ba nọc que. Nhìn theo góc nhọn ba mũi nhọn, ba nọc mũi mác (mũi tên) > kết hợp lại. Mỗi góc tam giác là một nọc mũi mác, mũi tên >. Vì vậy nên nọc tam giác mang dương tính năng hoạt hơn, có sức mạnh sinh tạo hơn, gấp ba lần nọc que ở dạng biểu hiện tĩnh, gấp ba lần nọc mũi mác góc nhọn ở dạng sinh động).

Như thế tổng quát ba nọc tam giác mang tất cả nghĩa của chữ nọc một que I, II, III cũng có nghĩa là dương (đực, lửa, mặt trời, bộ phận sinh dục nam…) nhưng ở dạng siêu dương cõi sinh tạo thế gian ứng với khuôn mặt Càn.

Người Tây phương theo xã hội phụ quyền cực đoan coi tam giác là một biểu tượng  nọc căn bản bắt cặp với vòng tròng nòng O trong cặp lưỡng hợp nòng nọc (âm dương).

clip_image002[1]

(Nguồn: J.E Cirlot đã dẫn).

Theo chính thống biểu tượng căn bản của ngành nọc dương phải là nọc chấm đặc nguyên tạo (.) hay nọc que (I ) biểu hiện. Văn hóa coi tam giác mang tính bậc ba, siêu dương là biểu tượng căn bản, là văn hóa muộn của xã hội phụ quyển cực đoan.

Có nhiều loại tam giác.

Thứ nhất là tam giác thường. Dạng thứ hai là tam giác cân (isosceles triangle) mang tính bậc ba, tiến hóa vì có trục thẳng đứng cao lớn hơn.

clip_image086

Dạng thứ ba là dạng tam giác đều (equilateral triangle) có ba cạnh là ba nọc que, có ba góc là ba nọc mũi bằng nhau. Trong trường hợp này hình tam giác đều thấy nhiều dưới dạng diễn tả lửa vũ trụ, thái dương, mặt trời sinh động Càn.

Những ý nghĩa chính của tam giác trong Vũ Trụ Tạo Sinh.

Tam giác có nhữ ý nghĩa chính của từ nọc ba nọc que trong vũ trụ tạo sinh, dịch học: bộ phận sinh dục nam, phái nam, cha, mặt trời, núi tháp nhọn đỉnh… Sau này trong tín ngưỡng, tôn giáo tam giác có thêm các nghĩa diễn tả các đấng tạo hóa, sinh tạo ngành nọc thái dương trong thời xã hội phụ quyền và các nghĩa bóng khác do suy diễn ra.

+ Tam Giác Thuận.

-Bộ phận sinh dục nam.

clip_image088(http://www.123rf.com/stock-photo).

-Đàn ông, phái nam.

Ví dụ tiêu biểu là bảng hiệu phòng vệ sinh phái nam thấy ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác (Hai Chữ Nòng Nọc Còn Thấy Trước Mắt Hàng Ngày).

clip_image089Bảng hiệu phòng vệ sinh hình tam giác chỉ phái nam.

-Lửa thái dương.

Tam giác do ba nọc que III ghép lại là lửa I thái dương II ứng với quẻ Càn. Ví dụ:

./Trong dịch, phong thủy.

clip_image091Từ tam giác diễn tả lửa thái dương.

./Biểu tượng Lửa của phái Luyện Kim Đan (Alchemism).

clip_image093

Từ tam giác diễn tả lửa thái dương.

-Mặt trời.

Như vừa nói tam giác diễn tả lửa thái dương, Càn. Càn có một khuôn mặt là mặt trời tạo hóa. Tam giác có một nghĩa mặt trời thấy rõ nhất khi có thêm các chi tiết mặt trời khác xác thực ví dụ như trong tam giác có hình mặt trời chẳng hạn.

clip_image095 clip_image096Tam giác có mặt trời trong con rắn ngậm đuôi xác thực nghĩa mặt trời của tam giác.

Hình này có nghĩa nòng nọc (âm dương), càn khôn.

-Núi

Hình tam giác thuận có một nghĩa biểu tượng cho núi nhọn đỉnh, một hình ảnh của núi lửa biểu tượng cho đất lửa dương. Các thiết kế tam giác gọi là tumpal ở các vùng đảo Đông Nam Á thường biểu hiện đồi hay núi (the tumpal or triangle design in Insular Southeast Asia is often said to represent hills or mountains).

Trong trường hợp bên trong có chữ vạn thì diễn tả đất dương sinh động ở tầng tứ tượng.

clip_image097Tam giác có chữ vạn có một nghĩa là đất dương sinh động cõi sinh tạo thế gian.

(Giải Mã Tảng Đá Bùa ở Đền Hùng, Phú Thọ, phần 2).

Đấng tạo hóa, sinh tạo ngành nọc dương thái dương.

Tam giác biểu tượng cho God.

Từ nọc tam giác sau này trong xã hội phụ quyền dùng nhiều trong tín ngưỡng, tôn giáo diễn tả Đấng Tạo Hóa (Creator), thượng thế, thiên đường.

clip_image060[1](Pinterest.com)

Tam giác biểu tượng Đấng Tạo Hóa (Triangle symbolized the Creator) thấy rõ nhất khi trong tam giác có từ chấm-vòng tròn.

clip_image098Tam giác diễn tả đấng tạo hóa (James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Từ chấm vòng tròn có một nghĩa là đấng tạo hóa nhất thể nòng nọc (âm dương).

-Nam thần Cha, Cha Tổ, Cha Nguyên Khởi của loài người, Nam Thần Mắn Sinh.

Tam giác thuận biểu tượng cho God có một khuôn mặt là Tam Vị Nhất Thể (Trinity) như thấy qua bộ tam thần nam của Ấn giáo:

clip_image100Hindu Trinity of God.

Tam thần tổ nam của Ấn giáo là Brahma, Shiva và Vishnu ứng với ba đỉnh của tam giác thuận và có một khuôn mặt nhất thể.

……

.Thiết diện tam giác của kim tự tháp.

Tam giác có thể coi như là thiết diện đứng của hình tháp nhọn đầu kim tự tháp vì thế tam giác thuận và hình kim tự tháp nhiều khi chia xẻ ý nghĩa với nhau.

Như thế hình tam giác có thể có một khuôn mặt là hình thiết diện của núi tháp biểu tượng cho đất lửa thế gian Li. Ví dụ chữ A diễn tả bằng hình kim tự tháp:

clip_image102Chữ A hình kim tự tháp ở Barcelona (ảnh của tác giả).

Chữ A hình tam giác biến thể hiện nay và chữ A dạng cố thể này cho thấy tam giác là thiết diện đứng của kim tự tháp có một khuôn mặt tương đương với kim tự tháp.

+. Tam Giác Ngược.

Tam giác ngược đỉnh chỉ địa có nghĩa nòng nọc (âm dương) đối ngược lại với nghĩa của tam giác thuận. Tam giác ngược biểu tượng cho nòng, âm, nữ, bộ phận sinh dục nữ, mẹ, mặt trăng, hang động, vực thẳm, nước… Sau này có thêm các nghĩa diễn tả các đấng tạo hóa, sinh tạo ngành nọc âm thái dương trong thời xã hội phụ quyền và các nghĩa bóng khác do suy diễn ra.

./ Bộ phận sinh dục nữ.

Ý nghĩa nguyên thủy nhất chỉ bộ phận sinh dục nữ của từ tam giác ngược thấy rõ qua:

-Chữ Nêm Sumer.

.Sal với nghĩa âm hộ.

clip_image079_thumb.jpg

Gala với nghĩa âm hộ có gốc sal:

vulva gala

Âm hộ gal biến âm với sal (g = c = s), với Anh ngữ gail, Việt ngữ gái. Gail và gái có ga-.

Mug: âm hộ.

mug

Mug có mu- biến âm với Việt ngữ mu, mụ.

(xem Nguồn Gốc Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que, Bài Đọc Thêm Chương I).

-Tranh dân gian Việt Nam.

clip_image104Tranh dân gian Việt Nam (sưu tập của Oger).

Trên tường Nhà hàng đồng có ‘graffiti’ hình âm hộ hình tam giác đi cùng theo hàng chữ nôm “Đéo mẹ cha đứa nào ở trong cái nhà này” (ở đây nhìn theo góc độ nghiêng về tay phải).

-Cái quạt.

Cái quạt giấy phụ nữ thường dùng làm vật trang sức khi mở ra có hình tam giác nên có một khuôn mặt biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ . Ở Việt Nam: “Vành ra ba góc da còn méo…” (Hồ Xuân Hương, Vịnh Cái Quạt) và cũng như ở Phương Tây. Tại Puerto Rico, quạt hình tam giác ngược được dùng làm bảng hiệu phòng vệ sinh nữ:

clip_image106Quạt hình tam giác ngược được dùng làm bảng hiệu phòng vệ sinh nữ (ảnh của tác giả).

-Các đấng tạo hóa, sinh tạo ngành nọc âm thái dương.

.Nữ thần Mẹ, Mẹ Tổ, Mẹ Nguyên Khởi của loài người, Nữ Thần Mắn Sinh.

Ví dụ:

Mẹ Tổ Âu Cơ có quần ‘một mảnh’ hình tam giác với nghĩa ẩn dụ.

clip_image108Quần tam giác của Mẹ Tổ Âu Cơ (gạch nung thời Lê Trung Hưng như đã dẫn).

.Nữ thần Mắn Sinh (Fertility Goddess).

Nữ thần mắn sinh Asherah có nhiều tên tùy ở vùng địa lý được thờ phượng như Astarte, Ashtoreth, Atargatis, Athirat, Venus, Isis, Juno, Ishtar, Aphrodite, Hadad vân vân… bộ phận sinh dục của nữ thần được diễn tả bằng hình tam giác ngược cường điệu.

clip_image110Nữ thần mắn sinh Ashera có bộ phận sinh dục nữ diễn tả bằng hình tam giác ngược cường điệu (nguồn: watchmanscry.com).

clip_image112Nữ thần mắn sinh Astarte vùng Lưỡng Hà có bộ phận sinh dục nữ diễn tả bằng hình tam giác ngược cường điệu (nguồn: Richard Cavendish, Illustrated Encyclopedia of Mthology).

-Tam Vị Nhất Thể Nữ Thần của Ấn giáo.

clip_image065[1]

Hindu Trinity of Goddess.

Như đã nói ở trên, ba nữ thần tổ của Ấn giáo là Saraswati, Shakti và Lakshmi ứng với ba đỉnh của tam giác ngược có một khuôn mặt nhất thể là tam giác ngược.

+. Hai tam giác thuận và nghịch chồng lên nhau.

-Nòng nọc (âm dương) lưỡng hợp.

Như đã biết, tam giác thuận biểu tượng cho dương vật và tam giác ngược biểu tượng cho âm hộ. Hai tam giác này chồng lên nhau diễn tả giao hợp, hôn phối, lưỡng hợp, hợp nhất, nhất thể, tổng thể.

clip_image114

Học giả Do Thái Gersholm Scholem chỉ cho biết biểu tượng này được dùng từ thời đồ đồng – có thể là một thứ trang trí và cũng có thể là một dấu hình ma thuật – trong nhiều nền văn minh và ở các miền cách xa nhau như Lưỡng Hà và Anh Quốc. Nó được tìm thấy như một biểu tượng linh thiêng ở các phế tích từ Maya ở Mexico và Guatemala cho tới Nepal và Tây Tạng (Gersholm Scholem points out that this symbol was used, “From as early as the bronze age –possibly as an ornament and possibly as a magic sign – in many civilizations and in regions as far apart as Mesopotamia and Britain.” It is found as a sacred symbol in temples from Mayan ruins in Mexico and Guatemala to Nepal andTibet).

Xin đưa ra vài ba ví dụ:

./Trong sự thờ phượng sinh thực khí (Cultic worship of the sexual organs) và thiền định, Phật giáo Mật Tông (Tantric Buddhism) dùng hình lục giác do hai tam giác kết hợp lại (use of the hexagram, a combination of two triangles) diễn tả nõ và nường giao phối với nhau.

./Ngôi sao Ấn giáo

clip_image116

Hai tam giác chồng lên nhau tạo thành ngôi sao 6 cánh biểu tượng cho kết hợp lưỡng cực, dương và âm. Hôn phối sinh ra vũ trụ.

./Ngôi sao David.

clip_image118

Cờ Do Thái.

Ngôi sao sáu cánh (hexagram) hay ấn của Solomon (“seal of Solomon) hoặc “Magen David. Biểu tượng này đã thấy dùng từ thời Trung Cổ. Hiện nay giải thích theo Do Thái giáo. Nhìn dưới diện khác theo hai tam giác chồng lên nhau diển tả lưỡng phân thiện và ác (Another view is that the two overlapping triangles represent the dichotomies of good and evil). Tam giác thuận hướng lên thượng thế và tam giác ngược hướng xuống  hạ thế.

Biểu tượng này, do hai tam giác chồng lên nhau, theo nghĩa nguyên thủy của chữ nòng nọc vòng tròn-que là nõ nường, nòng nọc (âm dương) giao hợp giao hòa với nhau, nguyên lý căn bản của vũ trụ thuyết, dịch lý.

4. Từ Nọc Ba Nọc Que ở Dạng Âm Hóa

-Âm Hóa Thành các yếu tố khác.

Ở ngành dương, III âm hóa từng một yếu tố thành:

-IIO, Đoài.

-IOI, Li.

-OII, Tốn.

Âm hóa hai yếu tố một lúc thành:

-IOO, Chấn.

-OOI, Cấn.

-OIO, Khảm.

Âm hóa ba yếu tố một lúc:

III (Càn) = OOO (Khôn).

-Âm Hóa Cong Lại Mang Âm Tính.

Có thể ở dạng âm hóa chính thức hay hiệp (accord) với yếu tố âm đi kèm theo.

.Hiệp với tính âm hay của ngành nọc âm.

-/Đinh ba cong tròn.

Thần Biển Neptune có biểu tượng là cây đinh ba có nét cong tròn mang âm tính của nước.

Image result for images of neptune god of the sea

Cũng nên biết Neptune có gốc Nep-, Ne, Na là Nác, Nước. Gạo nếp là gạo có nhiều nước, nhiều nhựa, là gạo nhép, dính nhem nhép (sticky rice). Nephrology, chuyên khoa Thận có Nep- = nước. Thận là cơ quan lọc máu làm nước tiểu.

./Chớp nét tròn, lửa hình ba thùy tròn.

Ví dụ thấy trong từ Hán Việt lei (lôi), sấm. Trong giáp văn tia chớp có ba nét cong tròn do từ ba nọc que âm hóa hiệp với nước mưa.

clip_image120

Hán Việt lei (lôi), sấm trong giáp văn.

Lưu ý  nòng O, nước  ở dạng chuyển động dương hóa biến thành nọc que.

-/Hình lửa-mây.

clip_image122

Lửa-mây.

Lửa ba lưỡi ở trên hiệp với mây nước ở dưới có hình dấu móc nước cuộn sóng nên thành những lưỡi cong mang âm tính.

Lửa-mây nước này có một khuôn mặt nguyên thể của sấm.

Cần phải phân biệt với:

.Lửa vũ trụ, lửa trời, lửa càn-khôn.

Nếu ba nòng OOO (có một khuôn mặt là Khôn) đều dương hóa cực đại tất cả, ta có ba nọc que (Càn) hay ba nọc lửa tức lửa vũ trụ hay Càn diễn tả bằng ba lưỡi lửa.

clip_image124

Ngọn lửa thái dương, Càn ba lưỡi.

Lưu Ý.

Xin nhắc lại ba nọc que âm hóa hoàn toàn sẽ trở thành ba nòng OOO, Khôn. Cần phải phân biệt Càn nguyên thủy của ngành dương với Càn là dương hóa của ba OOO ngành nòng. Nhiều khi phải dựa vào những dấu, phụ đề hay chi tiết khác để phân biệt.

5. Hình Ba Nọc Que Chuyển Động.

Ví dụ :

-Hình xoáy ba như đã nói ở trên.

-Hình tia chớp như đã nói ở trên.

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: