CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ BA NÒNG VÒNG TRÒN OOO (Phần 3) TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

(Circle-Rod Writings).

CHƯƠNG II

D. TỪ BA NÒNG VÒNG TRÒN OOO.

(Triple O Word).

(Phần 3)

TỪ BA NÒNG VÒNG TRÒN TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

Nguyễn Xuân Quang

Tất cả các khuôn mặt và ý nghĩa của từ nòng ba vòng tròn đã nói ở trên đều có mặt trên trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn và được viết với một ngữ pháp rất hoàn hảo của chữ nòng nọc vòng tròn-que.

Như đã biết, trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn là trống biểu của ngành trống (đực), ngành nọc, ngành mặt trời, là trống biểu của Hùng Vương, Vua Mặt Trời, của người Việt Mặt Trời Thái Dương nên từ và dấu từ nòng ba vòng tròn vì có tính siêu nòng âm thành thử hiếm thấy hơn so với các từ nọc trên trống đồng.

Trên trống đồng, thường từ nòng ba vòng tròn chỉ thấy nhiều ở dạng Khôn lưỡng hợp với Càn hay với khuôn mặt Khôn âm, nước được Chấn làm đại diện. Chấn đại diện Khôn thấy rõ qua truyền thuyết và cổ sử Việt: Lạc Long Quân Chấn IOO là Chàng I Nước OO đại diện cho Vụ Tiên Khôn OOO là Nàng O Nước OO.

Các Dạng Từ Nòng Ba Vòng Tròn.

1. Từ Nòng Ba Vòng Tròn ở Dạng Riêng Rẽ.

Từ nòng ba vòng tròn riêng rẽ dạng đứng rời bên nhau OOO ít thấy trên trống đồng. Dạng thường thấy là dạng lồng vào nhau thành hình ba vòng tròn nòng dồng tâm.

Ví dụ:

.Trống minh khí Trung Mầu (Gia Lâm, Hà Nội).

clip_image002

Trống Trung Mầu (hình trích trong Trịnh Sinh, Nhân Chiếc Trống Đồng Đông Sơn Mới Tìm Được Ở Triết Giang, Trung Quốc) (Khảo Cổ Học 3-97, tr.56).

Trống thuộc nhóm trống có mặt trời nọc tia sáng dương có khối lửa âm (yin solar mass), mang tính âm cực độ, siêu nòng âm. Khối lửa có ba vòng tròn đồng tâm. Ba vòng tròn là ba nòng âm OOO tức quẻ Khôn trong chữ viết nòng nọc vòng tròn-que. Khối lửa mặt trời siêu nòng âm này mang tính sinh tạo, tái sinh. Mặt trời cũng có 12 nọc tia sáng. Số 12 là số Cấn tầng 2 (4, 12). Cấn có một khuôn mặt hôn phối với Chấn (khuôn mặt Âu Cơ Núi hôn phối với khuôn mặt Biển Chấn). Như đã nói ở trên Chấn IOO có một khuôn mặt là đại diện cho Khôn OOO.

Ở giữa mặt trời có quai cầm hay treo. Đây là dạng trống-chuông. Trống này là loại trống minh khí tí hon dùng làm vật tùy táng chôn theo người chết để làm bùa phù trợ, làm thông hành (hộ chiếu) làm kim chỉ nam hướng dẫn linh hồn người chết về cõi sinh tạo, tạo hóa, tái sinh, vĩnh hằng. Do đó trống mang âm tính, siêu nòng âm tính.

Tóm lại mặt trời có khối lửa ba vòng tròn đồng tâm mang tính siêu nòng âm.

.Không gian diễn tả bằng ba vòng tròn.

Như đã nói ở trên, ở một vật bằng đồng mà các nhà khảo cổ Trung Quốc gọi là cây chêm (peck) có hình mặt trời nằm trong không gian.

clip_image003Một cây chêm đồng Điền (nguồn: Zhang Zenqi, The Complete Works of Yunnan National Fine Arts Bronze Arts of the Dian Kingdom).

Mặt trời âm đĩa tròn có tia sáng nọc âm thái dương hình nấc thang nằm trong không gian diễn tả bằng ba vòng tròn đồng tâm. Không gian này mang tính siêu nòng âm, Khôn âm nước của đại tộc nước. Kiểm chứng thêm ta cũng thấy hình sóng chữ S ở hai bên, chữ V ở dưới và hình ba con chồn (thú biểu của tộc nước, âm, nữ), xác thực không gian mang tính Khôn âm nước.

.Trống Cổ Loa II.

clip_image005Mảnh mặt trống còn lại của trống Cổ Loa II.

Trên mặt trống Cổ Loa II có vành ba vòng tròn đồng tâm. Nếu coi vòng tròn nhỏ trong cùng là một chữ không phải là một dấu thì ta có từ nòng ba vòng tròn OOO, có một nghĩa là không gian O thái âm OO, nước tức Khôn âm.

Kiểm chứng lại ta cũng thấy trống có hình tượng cóc/ếch tức có một khuôn mặt là trống sấm mưa.

.Trống Trăng Bali (Bali’s Moon) Nam Dương.

Trên tang trống Trăng Bali Nam Dương có vành có hình 8 mặt người, thần hay mặt nạ thần linh.  Số 8 là số Khôn tầng 2 đi với mặt trời 8 nọc tia sáng. Như thế 8 mặt người này mang tinh sinh tạo, tạo hóa. Đây có thể là biểu tượng cho đấng tạo hóa hay một vị thần tổ đội lốt đấng tạo hóa.

clip_image007Mặt thần, người hay mặt nạ thần linh trên trống Trăng Bali Nam Dương.

clip_image008

Mặt thần, người hay mặt nạ thần linh trên trống Pejeng Manuaba, Bali, Nam Dương.

-Mặt hình trái tim, hình lá đa, lá da mang âm tính bậc ba vì có ba đường viền do từ nòng ba vòng tròn tạo thành.

-Nhưng quan trọng nhất là con mắt. Con mắt gồm: tròng trắng có 3 vòng tròn. Một vòng tròn riêng rẽ còn hai vòng tròn tạo thành vành sóng nước bện thừng. Như vậy tròng trắng có một nghĩa không gian O nước OO chuyển động sinh tạo. Con ngươi là chữ nọc chấm đặc có một khuôn mặt là mặt trời sinh tạo. Con mắt là không gian-mặt trời, vũ trụ bậc ba.

Ta thấy rõ đây là vị thần hay vị tổ nhánh nòng nước. Ngoài mặt lá đa, lá da và mắt nòng siêu nòng âm còn, âm tính còn thấy rõ thêm qua các yếu tố sau đây:

./Mũi hình chữ Y có chỏm chữ V có một nghĩa âm, nữ bộ phận sinh dục nữ, nước… mang tính nọc âm thái dương và mũi cũng trông giống như chiếc bình đựng nước mang âm tính nòng thái âm nước.

./Cằm có hình sóng nước.

./Hoa tai hình đĩa tròn có lỗ nòng chấm rỗng.

./Ở vị trí âm là vùng nước tang trống.

Tóm lại mặt trái tim, lá đa, lá da diễn tả bằng từ nòng ba vòng tròn biến dạng và mắt bằng từ nòng ba vòng tròn dưới dạng đồng tâm diễn tả thần, mặt trời tạo hóa nhánh nọc âm thái dương. Điểm này ăn khớp trăm phần trăm với các tộc nước hải đảo như Nam Dương, một thứ Lạc Việt hải đảo.

-Trống Hoàng Hạ.

clip_image010Trống Hoàng Hạ.

Trên mặt trống Hoàng Hạ có một vành sóng xoắn chữ S kép (double S-shaped spirals).

Sau đây là 6 loại “hình xoắn hai chữ S” mà A.J Bernet Kemps tìm thấy trên trống đồng (The Kettle Drums of Southeast Asian Bronze Drums)

clip_image011Hình D là hình sóng chữ S kép trên trống Hoàng Hạ.

Đầu sóng xoắn chữ S kép trên trống Hoàng Hạ có ba vòng tròn đồng tâm, nọc chấm đặc và hai “ngạnh” nọc que.

Nhìn theo diện nòng nọc (âm dương) lưỡng cực ta có ba nòng vòng tròn có một khuôn mặt Khôn âm, không gian âm và nọc chấm đặc clip_image013có một nghĩa là dương, mặt trời nguyên tạo Càn. Ta có vũ trụ, tạo hóa, Khôn-Càn. Ở diện này sóng chỉ mang khuôn mặt chuyển động, sinh động.

Nếu nhìn theo duy âm, hình sóng là sóng nước dương. Ta có nòng vòng tròn-nọc chấm đặc  có một khuôn mặt dương, mặt trời và còn lại hai vòng tròn đồng tâm là nước không gian thái âm. Ta có mặt trời nước thái dương, tạo hóa ứng với một khuôn mặt mặt trời Nước Chấn sinh tạo. Hình sóng kép cho biết trống Hoàng Hạ có một khuôn mặt Chấn mặt trời nước sinh tạo.

Ngoài ra hai ngạnh nọc que ở hai đầu sóng mang tính thái dương xác thực tính thái dương của sóng.

Những sóng kép này cũng thường thấy ở một số trống thuộc ngành, đại tộc, tộc liên hệ với nước, Khôn âm, thường mang ý nghĩa nước sinh động, nước sinh tạo, nòng âm, sấm mưa như thấy ở hình trên.

Tóm lại vành sóng xoắn chữ S kép có ba vòng tròn đồng tâm có chấm vòng tròn có hai ngạnh nọc que ở trống Hoàng Hạ có hai ý nghĩa là Khôn-Càn tạo hóa, sinh tạo và là nước dương, mặt trời nước thái dương, Chấn ứng với một khuôn mặt của Lạc Long Quân (xem trống Hoàng Hạ).

2. Từ Nòng Ba Vòng Tròn ở Dạng Dính Chập Lại Thành Một.

clip_image014Từ nòng vòng tròn có độ dầy bằng ba vòng tròn chuẩn dính chập lại.

Ba vòng tròn dính chập lại thành một vòng tròn có độ dầy gấp ba độ dầy vòng tròn chuẩn. Dạng này vì tiện dụng thấy nhiều hơn dạng ba vòng tròn đồng tâm riêng rẽ trên trống đồng nòng nọc.

Ví dụ vỏ không gian ở tâm trống đồng.

Lưu Ý.

Để soi sáng, xin nhắc lại phần Thượng Thế, Cõi Trên Tạo Hóa ở tâm mặt trống đồng. Thượng Thế gồm:

. Hư Vô: nếu nhìn theo diện trọn vẹn của vũ trụ tạo sinh thì phần tâm trống gồm mặt trời nằm trong vòng tròn bao quanh. Vòng tròn này gồm cả hư vô và thái cực hay nói một cách khác vòng tròn bao quanh đầu các nọc tia sáng ở tâm mặt trống có hai khuôn mặt vừa là vỏ hư vô vừa là vỏ không gian của thái cực.

Hoặc có thể nhìn là vòng tròn có hai phần: phần phía ngoài là vỏ hư vô chập với vỏ không gian là phần phía trong.

Vì thế vòng tròn này mang đủ tính nòng nọc (âm dương) nên có độ dầy khác nhau tùy theo tính nòng nọc (âm dương) của trống. Vòng tròn càng dầy, càng to nét, càng đậm, càng mang âm tính. Nhìn vào độ dầy của vòng tròn này ta biết ngay một trống thuộc ngành nọc dương thái dương (lửa thái dương Càn, Lửa đất thiếu dương Li) hay thuộc nhánh nọc âm thái dương (nước dương thái âm Chấn, gió dương thiếu âm Đoài vũ trụ khí gió).

. Thái Cực: thái cực hay trứng vũ trụ ở tâm mặt trống có phần dương (tròng đỏ) là mặt trời và phần âm (tròng trong) là không gian bao quanh mặt trời. Nhìn dưới diện này vòng tròn bao quanh nọc tia sáng nghiêng về phía vỏ không gian.

. Lưỡng Nghi: cực dương là mặt trời và cực âm là không gian quanh mặt trời.

a. Cực âm: không gian, vì bị mặt trời che khuất một phần nên không gian thường chỉ còn thấy một phần qua các khoảng không gian (interradial spaces) giữa các tia sáng. Các khoảng không gian giữa các nọc tia sáng này được biểu trưng bằng các chữ nòng nọc vòng tròn-que mà hiện nay gọi là hoa văn. Các chữ nòng nọc vòng tròn-que thường:

-theo duy âm, cho biết danh tính, căn cước của không gian như mang tính thái dương, thiếu dương, thiếu âm, thái âm thuộc nhánh, đại tộc, tộc nào ngành nào trong vũ trụ giáo.

-theo duy dương, cho biết danh tính, căn cước của mặt trời như mặt trời thái dương, thiếu dương, thiếu âm, thái âm thuộc nhánh, đại tộc, tộc nào của ngành mặt trời thái dương trong vũ trụ giáo.

-theo lưỡng cực nòng nọc (âm dương) cho biết tính chất của trống trong qui trình vũ trụ tạo sinh như trống diễn tả trọn thuyết vũ trụ tạo sinh qua hình thái tứ tượng mà hiện nay gọi lầm là ‘họa tiết lông công’ hay diễn tả từng phần thuộc từng nhánh, từng đại tộc, cho biết trống đó chỉ là trống biểu của một ngành, nhánh, đại tộc, tộc…

Cực dương: mặt trời. Mặt trời với số nọc tia sáng khác nhau, tính chất của ánh sáng và khối lửa khác nhau cho biết trống thuộc ngành, nhánh, đại tộc, tộc nào.

. Tứ Tượng: như đã nói ở trên các hình ngữ trong khoảng không gian giữa các nọc tia sáng diễn tả một ngành qua cả bốn tượng (Lửa Càn, Nước Chấn, Đất Li, Gió Đoài) hay một nhánh (nhánh nòng âm Chấn Đoài vũ trụ hay nhánh nọc dương Càn Li) qua hình thái lưỡng hợp hai tượng cùng phía nòng nọc (âm dương) hay một đại tộc, một tộc qua hình thái đơn đồng nhất một tượng..

. Tứ Hành:tứ hành là tứ tượng ở dạng vận hành năng động, sinh động gồm các vành “hoa văn” bao quanh thái cực, trứng vũ trụ, mặt trời-không gian ở tâm trống.

(Bố Cục hay Layout củaTrống Đồng, Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc Âm Dương Đông Nam Á).

Trong phạm vi bài này, tôi chỉ đề cập tới vòng tròn diễn tả khuôn mặt vỏ không gian, vỏ vũ trụ mang tính siêu nòng âm do ba nòng vòng tròn chập lại.

Ví dụ:

-Trống Hoằng Vinh.

clip_image016Trống Hoằng Vinh (nguồn: Nguyễn Văn Huyên và cộng tác viên).

Thoáng nhìn ta thấy ngay vỏ không gian, vỏ vũ trụ rất to, dầy, đậm nét mang âm tính tối đa tương ứng với siêu nòng âm OOO, Khôn.

Trống có mặt trời 8 nọc tia sáng thuộc nhóm trống thái âm ngành nọc dương thái dương. Số 8 là số Khôn tầng 2 (0, 8). Khôn hôn phối với Càn. Trống có một khuôn mặt Càn Khôn. Theo duy âm, ta thấy rõ không gian mang tính Khôn vì thế ở đây vỏ không gian được diễn tả bằng vòng tròn rất dầy, rất đậm nét do ba nòng OOO Khôn chập lại.

-Trống Định Công III.

clip_image018Trống Định Công III (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

Tương tự như trên, trống Định Công III cũng vậy. Trống có mặt trời 8 nọc tia sáng thuộc nhóm trống thái âm ngành nọc dương thái dương. Trống có một khuôn mặt Càn Khôn. Khoảng không gian giữa các nọc tia sáng có hình thái đồng nhất của nhánh nọc dương Càn Li gồm 7 nọc mũi mác Càn và nọc que nhỏ diễn tả trụ chống trời đất dương Li. Ở đây, theo duy dương, khoảng không gian giữa các nọc tia sáng diễn tả nhánh nọc dương Càn Li này chỉ cho biết mặt trời mang tính Càn Li thuộc ngành nọc dương thái dương. Như thế suy ra không gian mang tính Chấn Đoài thuộc nhánh Khôn của ngành nọc âm thái dương để có lưỡng hợp Càn Khôn. Không gian mang tính Khôn vì thế ở đây được diễn tả bằng vòng tròn rất dầy, đậm nét, thấy rất rõ do ba nòng OOO Khôn chập lại.

-Trống Nông Cống

clip_image020Trống Nông Cống (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

Trống có mặt trời 14 nọc tia sáng thuộc nhóm trống thái dương Càn. Số 14 là số Tốn tầng 2 (6, 14). Quẻ Tốn OII là Nòng âm O thái dương II có Càn III, Nọc dương I thái dương cùng bản thể thái dương đại diện. Vì thế trống có khuôn mặt thái dương Càn hôn phối với Khôn. Do đó không gian có một khuôn mặt Khôn lưỡng hợp với mặt trời Càn để có vũ trụ Càn-Khôn.

Ở đây ta thấy vòng tròn vỏ không gian rất to, đậm có độ dầy gấp ba độ dầy vòng tròn chuẩn.

Vòng tròn này coi như do ba nòng vòng tròn OOO chập lại mang tính siêu nòng âm Khôn.

Kiểm chứng lại ta thấy trống có bốn tượng cóc và hai dóng sấm (búa thiên lôi) cho thấy trống thuộc nhóm trống sấm mưa cóc ếch Khôn âm, nước mang tính siêu nòng âm.

3. Từ Nòng Ba Vòng Tròn ở Dạng Đĩa Tròn.

Như đã biết dạng đĩa tròn đặc mang âm tính cực đại có một khuôn mặt tương đương với ba nòng OOO siêu nòng âm (như thấy qua bảng hiệu phòng vệ sinh nữ diễn tả bằng hình đĩa tròn mang tính siêu nòng âm OOO đối ứng với bảng hiệu phòng vệ sinh nam diễn tả bằng hình tam giác thuận do ba nọc que III ghép lại mang tính siêu nọc dương).

Và ta cũng đã biết trống đồng Điền thường được dùng làm trục thế giới để làm trụ tế lễ (Đồ Đồng Điền).

clip_image022Trống đồng Điền dùng làm trụ tế lễ.

Hình đĩa tròn ở tâm trống có một khuôn mặt là thượng thế gồm ba tiểu thế cõi tạo hóa. Đĩa tròn thượng thế tương ứng với ba vòng tròn (mỗi vòng tròn diễn tả một tiểu thế) chập lại.

4. Từ Nòng Ba Vòng Tròn ở Dạng Chuyển Động Mở Ra.

.Ba nòng vòng tròn chuyển động mở ra thành ba hình sóng.

a. Ba nòng vòng tròn mở ra thành hình sóng nước ba chữ S chồng lên nhau.

Mỗi nòng O chuyển động mở ra thành một sóng chữ S. Ba nòng OOO thành hình ba sóng cuộn chữ S chồng lên nhau như thấy trên một trống Vân Nam:

clip_image024Vành ba sóng cuộn hình chữ S trên một trống Nam Trung Hoa (A.J. B. Kempers Plate 20.02).

b. Ba nòng OOO mở hẳn ra thành hình ba gợn sóng.

Những hình ba gợn sóng này đôi khi đầu có hình móc nước cuộn sóng đơn hay kép thường thấy trên những trống muộn, đặc biệt là những trống mưa, trống cóc, trống của các tộc nước, tượng nước, thường mang ý nghĩa nước sinh động, nước sinh tạo, nòng âm, sấm mưa… Ví dụ:

-Thường thấy trên các trống trệt hình nồi úp Nam Trung Quốc tức trống Tượng Nước Nguyễn Xuân Quang IV (Heger IV):

clip_image026(nguồn: A. J. Bernet. Kempers, The Kettle drums of Southeast Asia).

Hình thái ba sóng với móc nước đơn và kép thấy ở trống chệt Tượng Nước nam Trung Quốc Nguyễn Xuân Quang IV (Heger IV).

-Trống Trăng Bali loại Pejeng, Nam Dương.

clip_image028Tác giả và trống Trăng Bali tại đền thờ trống này ở Ubud, Bali.

clip_image030

Trống Trăng Bali trong đền (ảnh của tác giả).

Chi tiết hình vẽ mặt trống:

clip_image032

Chi tiết một mặt trống loại Pejeng nhỏ tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia Singapore:

clip_image034Mặt một trống loại Pejeng Moon Bali tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia Singapore (ảnh của tác giả).

Mặt trống có đủ loại hình thái sóng nước trong đó có hình gợn ba sóng do ba nòng OOO chuyển động mở hẳn ra.

clip_image036

Hiển nhiên trống loại này mang tính siêu nòng âm thuộc tộc nước O thái âm OO ngành nọc âm thái dương. Điểm này ăn khớp trăm phần trăm với các tộc sống ở hải đảo như Nam Dương, một thứ Lạc Việt hải đảo.

4. Dạng Dương Hóa.

Hình ba thùy dương.

Loại này có thùy ở giữa nhọn đỉnh hình nọc mũi mác. Theo duy dương, hình ba thùy dương biểu tượng nòng âm, mây, mưa nước dương, nước chuyển động, mặt trời-nước, mặt trời âm, nữ, bộ phận sinh dục nữ ngành nọc âm thái dương ở khâu tám quẻ.

Các tác giả Việt Nam gọi hình này là hình lá đề.

clip_image038Hình ba thùy lá đề mang dương tính trên gốm bát Tràng (Phan Huy Lê, hình XV).

Trên trống đồng cũng có dạng này, ví dụ dóng sấm trên trống Hàng Bún.

 

clip_image002[4]Dóng sấm trên trống Hàng Bún.

Đầu dóng sấm kép hình chữ thập có hình ba thùy dương hình trái tim, lá đa diễn tả nước thái âm Khôn chuyển động. Trong có từ chấm-vòng tròn clip_image013[1] có một khuôn mặt là mặt trời, lửa thái dương Càn. Nước không gian Khôn liên tác với lửa thái dương chớp tạo ra sấm. Như vậy hình ba thùy dương trái tim, lá đa Khôn coi như do ba nòng âm chuyển động mở ra tạo thành. Hai thùy hai bên có hình móc dạng móc nước và thùy giữa có chỏm từ nọc mũi mác mang tính dương, chuyển động, ngành thái dương.

…….

 Ý Nghĩa Từ Nòng Ba Vòng Tròn Trong Vũ Trụ Tạo Sinh, Dịch Học Trên Trống Đồng.

Bây giờ ta lướt qua qui trình vũ trụ tạo sinh xét nghĩa từ ba nòng OOO (bao gồm tất cả các dạng) trên trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn.

.Hư Vô

Hư vô ở đây thuộc diện siêu nòng âm tầng tám quẻ.

.Dạng Ba Vòng Tròn Nòng Riêng Rẽ.

Hư vô thấy ở dạng ba nòng vòng tròn Khôn có một khuôn mặt cõi trên, thượng thế. Thượng thế có một khuôn mặt hư vô. Ở đây hư vô mang khuôn mặt gián tiếp qua khuôn mặt thượng đế, đấng tạo hóa.

Xin nhắc lại trống đồng nòng nọc hình nấm vũ trụ Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I) chia ra tam thế. Mỗi tam thế lại chia ra ba tiểu thế. Hạ thế cũng chia ra ba tiểu thế, ba cõi nhỏ: cõi trên, cõi giữa và cõi dưới.

Trên trống đồng chính thống chân trống diễn tả hạ thế thường không có trang trí gì vì là nơi tăm tối.

Tuy nhiên ở những trống muộn, nhất là những trống của dòng Mặt Trời Nước, dòng nòng âm như các trống ở Nam Trung Quốc, Lào, Karen (Myanmar), Nam Dương… chân trống có các hình dấu chữ nòng nọc vòng tròn-que diễn tả hạ thế.

Vùng chân trống biểu tượng hạ thế, cõi âm, đôi khi có một khuôn mặt tạo hóa ở cõi âm. Trong trường hợp đó, từ nòng ba vòng tròn biểu tượng cho các vị thần sinh tạo, đấng hạ đế cõi âm nhánh nòng âm thái dương có một khuôn mặt hư vô một cách gián tiếp.

Ví dụ ở trống Nông Cống:

NONG CONG

Chân Trống Nông Cống có vành ba nòng vòng tròn.

.Dạng Ba Vòng Tròn Chập Lại.

Hư vô thường thấy ở dạng ba nòng O chập lại.

Như đã nói ở trên, vòng tròn bao quanh nọc tia sáng mặt trời ở tâm trống nhìn dưới diện vũ trụ tạo sinh trọn vẹn, có một khuôn mặt là vỏ hư vô. Ở những trống có không gian Khôn âm, vỏ hư vô hàm chứa hay nghiêng về không gian siêu nòng âm. Vỏ hư vô lúc này chập với vỏ không gian siêu nòng âm thành một, có độ dầy bậc ba.

Ta cũng có thể cho vỏ này có hai khuôn mặt sinh tạo tạo hóa và sinh tạo thế gian. Ở những trống vũ trụ (có mặt trời có số nọc tia sáng nhỏ hơn hay bằng 7) hay diễn tả trọn vẹn triết thuyết vũ trụ tạo sinh thì vỏ này là vỏ hư vô. Ở những trống thế gian (có mặt trời có số nọc tia sáng lớn hơn 7) hay diễn tả không trọn vẹn cả thuyết vũ trụ tạo sinh thì vỏ này là vỏ không gian.

.Thái Cực

Thái cực ở đây cũng thuộc khâu siêu nòng âm tầng tám quẻ thường ở dạng lưỡng hợp nòng nọc (âm dương) bậc ba, Khôn-Càn:

1. Dạng ba vòng tròn riêng rẽ.

.Cây chêm đồng Điền

Hãy trở lại hình vũ trụ mặt trời đĩa tròn-không gian ba nòng vòng tròn trên một cây chêm đồng Điền đã nói ở trên. Nhìn dưới dạng nhất thể ta có một khuôn mặt thái cực.

.Mắt vị thần tạo hóa trên trống Trăng Bali, Nam Dương.

Như đã nói ở trên, trên trống Trăng Bali Nam Dương có hình mặt thần, người hay mặt nạ thần linh tạo hóa, vũ trụ của nhánh nòng âm nước khâu siêu nòng âm từ nòng ba vòng tròn.

Thần có con mắt là không gian-mặt trời, vũ trụ bậc ba. Đây hiển nhiên là vị thần hay tổ vũ trụ, tạo hóa. Như đã biết đấng tạo hóa, hóa công, thần tạo hóa có một khuôn mặt nhất thể lưỡng tính phái như Thần Nông-Viêm Đế, thần Ra Ai Cập cổ, thần Brahma Ấn giáo. Do dó vị thần tạo hóa, vũ trụ cõi âm, cõi nước này cũng có một khuôn mặt nhất thể lưỡng tính phái ứng với thái cực.

Ngoài ra nhìn dưới diện trống là biểu tượng của thần sấm thì vị thần này cũng có một khuôn mặt là thần sấm. Con mắt có tròng trắng là từ nòng ba vòng tròn có một khuôn mặt là nước thái âm không gian và con ngươi chữ nọc-chấm đặc lửa thái dương. Nước mưa chớp lửa liên tác tạo ra sấm. Như đã biết thần sấm có một khuôn mặt là đấng tạo hóa, sinh tạo nhất thể. Big bang là tiếng sấm khai thiên lập địa.

Tóm lại con mắt có một khuôn mặt thái cực bậc ba khâu siêu nòng âm của vị thần tạo hóa hay thần tổ hoặc thần sấm của nhánh nòng nước hải đảo ứng với Lạc Việt Lạc Long Quân.

.Hình trang trí sóng kép trên thân trống Miếu Môn I.

clip_image002[8]

Hình trang trí trên thân trống Miếu Môn I.

Trên thân trống Miếu Môn I có hình trang trí sóng cuộn chữ S kép. Đầu sóng có hình chữ chấm-vòng tròn clip_image013[2]có một nghĩa là dương, mặt trời, lửa thái dương Càn nằm trong ba vòng tròn đồng tâm có một nghĩa âm, không gian, siêu nòng âm Khôn. Nhìn dưới dạng Khôn-Càn nhất thể ta có một khuôn mặt thái cực.

.Hình sóng kép trên trống Hoàng Hạ.

Tương tự trên mặt trống Hoàng Hạ có vành sóng chữ S kép cùng loại sóng như trên.

 clip_image002[6]

Sóng chữ S kép trên trống Hoàng Hạ.

Đầu sóng có hình chấm-vòng tròn clip_image013[3]có một nghĩa là dương, mặt trời, lửa thái dương Càn nằm trong ba vòng tròn đồng tâm có một nghĩa âm, không gian, siêu nòng âm Khôn. Nhìn dưới dạng Khôn-Càn nhất thể ta có một khuôn mặt thái cực.

2. Dạng ba vòng tròn dính chập lại.

Ở dạng này vòng tròn mang tính siêu nòng âm Khôn, không gian coi như ba vòng tròn nòng OOO chập lại và lưỡng hợp với lửa thái dương, mặt trời Càn để có một khuôn mặt thái cực.

Ví dụ không gian-mặt trời ở tâm trống dạng vũ trụ Khôn-Càn như thấy ở trống Định Công III ở trên nhìn dưới dạng nhất thể ta có một khuôn mặt thái cực.

3. Dạng đĩa tròn.

Đĩa tròn ở tâm trống có một khuôn mặt thượng thế, vũ trụ. Nhìn dưới diện nhất thể đĩa tròn thượng thế có một khuôn mặt thái cực. Như đã biết đĩa tròn có một khuôn mặt siêu nòng âm tương đương với ba nòng ba vòng tròn. Ví dụ  như thấy ở trống đồng Điền dùng làm trụ tế lễ như đã nói ở trên.

.Lưỡng Nghi:

Đây cũng là lưỡng nghi của khâu ba vòng tròn siêu âm.

1. Cực âm nhìn theo khâu siêu âm.

Ba nòng vòng tròn có thể diễn tả cực âm (nòng, cái, âm, nữ…) mang tính siêu âm như thấy qua:

-Các dạng thái cực bậc ba đã nói ở trên nếu nhìn dưới dạng phân cực ta cũng có một dạng lưỡng nghi. Ví dụ tiêu biểu nhất là cây chêm đồng Điền đã nói ở trên có hình vũ trụ mặt trời đĩa tròn-không gian ba nòng vòng tròn. Nhìn dưới dạng lưỡng cực không gian ba nòng vòng tròn có một khuôn mặt cực âm.

Rõ ràng từ nòng ba vòng tròn OOO có một khuôn mặt cực âm của Khâu siêu nòng âm.

2. Cực dương.

Đây là cực dương của khâu từ nòng ba vòng tròn.

Mặt trời đĩa tròn đặc coi như có tính âm cực đại diễn tả mặt trời nữ, âm thái dương. Ở trên trống đồng, theo chính thống không có mặt trời nữ mà chỉ có mặt trời âm nam thay thế, đại diện cho mặt trời nữ (mặt trời âm, hoàng hôn, nước Lạc Long Quân thay thế, đại diện cho mặt trời nữ Âu Cơ).

Có nhiều loại mặt trời đĩa tròn:

.Mặt trời mang tính siêu nòng âm đĩa tròn không có ánh sáng tỏa ra thấy trên một cây chêm (peck) đồng Điền:

clip_image002[10]Một cây chêm đồng Điền (nguồn: Zhang Zenqi, The Complete Works of Yunnan National Fine Arts Bronze Arts of the Dian Kingdom).

Mặt trời đĩa tròn âm nằm trong không gian nước ngành thái dương diễn tả bằng các chuỗi sóng từ nọc chữ N hay chữ V có một nghĩa là nước nọc âm thái dương. Ở hai bên có những hình sóng cuộn móc nước xác thực là mặt trời nước.

Ngoài ra trên cán có hình chim cốc (mỏ có mấu nhọn), một loài chim nước và rắn nước (người rắn gợn sóng nước) là chim rắn biểu tượng của đại tộc nước, mặt trời nước ứng với Lạc Việt Lạc Long Quân.

Không gian nước Khôn ngành thái dương cho thấy mặt trời mang tính lửa Càn âm. Đĩa tròn mặt trời có một khuôn mặt tương đương với ba vòng tròn mang tính lửa âm có một khuôn mặt biểu tượng cực dương của khâu siên nòng âm.

.Mặt trời đĩa tròn với ánh sáng âm là những vòng sáng.

Ví dụ trống Đào Xá.

clip_image055Trống Đào Xá.

Trống Đào Xá có mặt trời đĩa tròn và ánh sáng âm là các vòng ánh sáng. Như đã nói, trên trống đồng, theo chính thống không có mặt trời nữ mà chỉ có mặt trời âm nam thay thế, đại diện cho mặt trời nữ.

Tương tự như trên đĩa tròn mặt trời có một khuôn mặt tương đương với ba vòng tròn mang tính lửa âm có một khuôn mặt biểu tượng cực dương trong khâu siêu nòng âm.

.Mặt trời đĩa tròn với ánh sáng nấc thang nọc âm thái dương.

Mặt trời đĩa tròn nòng có tia sáng hình nọc que âm hình trụ chữ i hoa I hai đầu bằng. Khi những nọc que âm thái dương này xếp thành hình chuỗi ta có hình nấc thang hay hình thanh ngang đường rầy, thường gọi là răng lược.

Ví dụ điển hình thấy ở một cây chêm (peck) đồng Điền:

 clip_image002[12]

Một cây chêm đồng Điền (nguồn đã dẫn).

-Tứ Tượng

Ở đây tứ tượng thuộc khâu siêu nòng âm OOO nên tượng nước và tượng gió mang tính trội.

1. Tượng Nước Khâu Siêu Nòng Âm.

-Trống minh khí Trung Mầu đã nói ở trên dùng làm vật tùy táng liên hệ với cõi nước, cõi âm có khối lửa mặt trời ba vòng tròn đồng âm có một khuôn mặt biểu tượng cho tương nước dương.

-Vị thần, nguời hay mặt nạ thần linh hình trái tim hay lá đa do ba nòng OOO biến dạng tạo thành như đã nói ở trên ở trống Trăng Bali, Nam Dương có một khuôn mặt biểu tượng cho tượng nước khâu siêu nòng âm.

-Trống Tượng Nước hình nồi úp Nguyễn Xuân Quang IV (Heger IV) là loại trống trệt thường thấy ở các tộc mặt trời nước như Lạc Việt Tráng Zhuang ở nam Trung Quốc.

Như đã nói ở trên, trên các trống này thường thấy các ‘hoa văn’ là những từ nòng ba vòng tròn chuyển động mở ra thành ba gợn sóng.

-Trống có vỏ không gian Khôn nước ở dạng lưỡng hợp với mặt trời Càn như trống Nông Cống đã nói ở trên có một khuôn mặt biểu tượng cho tượng nước.

3. Tượng Gió.

Ba vòng tròn cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho gió, tượng gió. Dạng thường thấy nhất là dạng ba nòng vòn tròn chập lại thành một vòng tròn có độ dầy gấp ba vòng tròn thường và mang dương tính tức Khôn dương khí gió mang tính siêu nòng âm. Ví dụ thấy trên trống Bình Đà.

clip_image060Trống Bình Đà.

Trống có mặt trời 6 nọc tia sáng thuộc nhóm trống thái dương vũ trụ. Số 6 là số Tốn OII gió âm, có gió dương Đoài làm đại diện. Ngoài ra Tốn OII là âm thái dương cũng có dương thái dương Càn là đại diện vì đồng bản thể thái dương. Mặt trời có một khuôn mặt Càn.

Ở các khoảng không gian giữa các nọc tia sáng có các hình thái đồng nhất gồm 7 nọc mũi mác chồng lên nhau tức Càn. Hình thái này theo duy âm cho thấy không gian mang tính thái dương có một khuôn mặt là Khôn dương khí gió. Theo duy dương cho thấy mặt trời là mặt trời Càn. Như vậy ở dạng lưỡng nghi Càn Khôn ta có không gian mang tính Khôn. Tóm lại vỏ không gian mang tính khôn và là Khôn dương khí gió của khâu ba nòng âm. Vòng tròn ở đây vì thế có độ dầy bằng ba nòng vòng tròn chuẩn (nhưng không quá đậm nét như trường hợp Khôn âm nước).

Kiểm chứng lại ta cũng thấy ngoài biên trống có hai vành từ nọc mũi mác mang tính nọc dương thái dương kẹp ở giữa một vành chấm-vòng tròn clip_image013[4]có một khuôn mặt thiếu âm khí gió. Ba vành cho biết trống có một khuôn mặt Đoài vũ trụ khí gió mang tính chủ ngành nọc thái dương.

4. Tượng Đất âm khâu siêu nòng âm.

Như đã biết chữ U là dạng nòng âm thái dương (vì còn phần cong ở đáy mang âm tính) của chữ nòng O dương hóa chuyển động mở ra. Chữ u có góc cạnh clip_image062 mang dương tính là dạng nọc âm thái dương của nòng O. Trên trống biểu tượng cho ngành trống (đực), dương thường thấy dạng u dương clip_image062[1] nọc âm thái dương này. U, clip_image062[2] (và ngay cả V là những dạng dương hóa cực đại của O) có nghĩa là hố sâu, thung lũng, vực thẳm tức đất âm.

Như đã biết trên trống Ngọc Lũ I có 6 con thuyền phán xét linh hồn. Gồm hai thuyền biểu tượng cho hai phía nòng nọc (âm dương) ứng với lưỡng nghi của nhánh nước ngành thái dương và bốn thuyền còn lại biểu tượng cho bốn tộc ứng với tứ tượng.

Thuyền số 1 là thuyền thứ nhất trong hai thuyền dẫn đầu đọc theo chiều âm.

clip_image063Thuyền số 1 biểu tượng cực dương gồm hai đại tộc Càn-Li phía nòng âm trên trống Ngọc Lũ I.

Thuyền có hai cảnh phán xét linh hồn nên là thuyền biểu tượng của cả một nhánh hay cực (dương hoặc âm) vì thế thuyển này mới là một trong hai thuyển dẫn đầu. Đây là thuyển số 1, số lẻ, số dương, theo trực giác, ta biết ngay là thuyền biểu tượng của nhánh dương, cực dương Càn Li.

Như đã biết, một trong các mấu chốt để nhận diện ra danh tính, căn cước của con thuyển là gầm đài cao tam thế. Dưới gầm cầu tam thế ở thuyền này có để một trống hay vật hình trống. Theo duy dương trống (drum) cho biết thuyền này thuộc nhánh trống (male), dương, cực dương tức Càn-Li (trong khi ở thuyền thứ 2 để một cái bình, một vật đựng, cho biết thuộc về nhánh âm, nòng, cực âm). Như đã biết trống Ngọc Lũ I là trống thuộc nhóm thái dương có mặt trời 14 nọc tia sáng (số 14 là số Tốn, âm thái dương tầng 2 thế gian) ngành nọc Càn Li và có Li là khuôn mặt chủ vì là trống thế gian (có số nọc tia sáng lớn hơn 7).

Ta thấy ở thân thuyền có một hình đặc đen mang âm tính cực đại clip_image065 có hình chữ clip_image062[3] choãi rộng miệng, có góc cạnh, là dạng mang tính nọc âm thái dương.

Hình chữ clip_image062[4] choãi đặc đen mang âm tính có góc cạnh mang tính nọc âm thái dương, diễn tả đất âm Li nhánh nọc nước thái dương cho biết thuyền này là thuyền Li Càn với Li mang tính chủ của nhánh nọc âm thái dương.

Như đã nói ở trên U, clip_image062[5] (và cả V) đều là dạng dương hóa của nòng O và dưới diện thiếu dương ngành nòng âm có những nghĩa là hố đất sâu, thung lũng, vực thẳm tức đất âm nhánh âm thái dương ngành thái dương.

Ý nghĩa này được xác thực bởi:

./ Dạng chữ clip_image062[6] choãi biểu tượng Đất Mẹ Mu (Việt ngữ Mu là Mụ, Mẹ).

James Churchward có nói tới một hình ngữ dạng chữ clip_image062[7] choãi có góc cạnh mang rõ tính thái dương và cho là biểu tượng của Đất Mẹ Mu đã chìm xuống biển (lưu ý Đất Mẹ là đất âm).

clip_image069“Đây là biểu tượng Maya. Tôi không thấy trong bất kỳ chữ viết nào khác. Nó tìm thấy trong sự miêu tả sự hủy diệt của Đất Mẹ Maya. Hình này có nghĩa: ‘Chỉ có đỉnh núi nhô ra khỏi vực thẳm’. Vì thế nó ám chỉ nói tới các đảo đã được tạo lập giữa các phòng khí”.

(xem thêm Từ Nọc Chữ V).

Các đỉnh núi chính là các đảo hiện nay ở Nam Hải.

Ở chỗ khác ông diễn tả Đất Mẹ Mu đã chết bằng hình clip_image062[8] choãi đậm đen.

clip_image071

clip_image073‘Chỉ cỏn đỉnh núi nhô lên mặt nước’. Ở đây Mu được diễn tả là đã chết và trong bóng tối với đỉnh nhọn hay đỉnh núi còn nhô lên trên mặt nước. Mặt trời (Maya ngữ là kin) không còn chiếu sáng trên Lục Địa Mẹ. Hình trích từ ‘Book of the Dead’ của Ai Cập cổ.

Rõ như ban ngày hình clip_image074 , clip_image075, clip_image077 đều cùng dạng chữ clip_image062[9] có cùng nghĩa là vực thẳm, hố sâu, thung lũng tức đất âm nhánh nọc âm thái dương ngành thái dương. Hình ở thân thuyền còn diễn tả đặc đen chỉ thị rõ âm tính cực đại và của nhánh nước (hiển nhiên là thuộc nhánh nước vì là thuyền).

Đất Mẹ Mu là đất âm nên cũng có một khuôn mặt âm nữ thái dương diễn tả bằng dạng chữ u hay v tròn đỉnh mang âm tính nữ như thấy diễn tả trong The Sacred Symbols of Mu của James Churchward:

clip_image078
Legends on the Vignettes

“Mu, the Empire of the Sun, the Lands of the West, has fallen into an abyss. She is in the region of darkness, where the Sun never shines upon her. Her crown no longer rules the earth.” (Mu, Đế Quốc Mặt Trời, Đất phương Tây, đã rơi chìm xuống vực thẳm. Đất Mẹ ở trong bóng tối, nơi Mặt Trời không bao giờ chiếu tới. Vương miện của Mẹ không còn cai trị trái đất”.

-/Hình clip_image079 cũng có thể coi là hình tam giác ngược cắt bỏ đầu có một nghĩa biểu tượng cho đất: ‘inverted triangle (with apex pointing downwards), with the tip cut off, symbolizes earth’ (J. E. Cirlot, A Dictionary of Symbols).

Môn phái luyện kim đan (alchemism) có biểu tượng hình tam giác ngược cắt bỏ đầu biểu tượng cho đất có lẽ lấy từ nguồn gốc này:

clip_image081

Tam giác cắt bỏ đầu chính là hình clip_image074[1] ở trên thuyền này.

./ Hình thang biểu tượng cho đất.

Ta thấy tam giác cân hay đều cắt bỏ đầu chính là một hình thang cân. Như thế hình thang có một khuôn mặt biểu tượng cho đất.

Ở đây khi tam giác ngược, tam giác âm cắt bỏ đầu, ta có hình thang ngược, âm có đầu (phần nhỏ) chỉ địa chính là hình clip_image082 này.

J. E. Cirlot trong Dictionary of Symbols cũng xác nhận: “Greek frets and the broken line fashioned after the trapeze are usually said to correspond to earth-symbolism” (các viền trang trí và đường đứt đoạn được thiết kế theo hình thang thường được cho là tương ứng với biểu tượng-đất).

Cũng xin nhắc lại, qua bài Từ Hai Nọc Que Kết Hợp: Từ Nọc Mũi Mác, là nọc mũi mác ^ có một khuôn mặt là dạng nguyên thể của tam giác, tương đương với tam giác, mang hình ảnh núi tháp nhọn đỉnh biểu tượng cho đất dương nhánh nọc dương thái dương (xem Từ Ba Nọc Que). Nếu cắt cụt đầu ta có hình núi hay tháp có đầu bằng biểu tượng cho đất dương nhánh nọc âm thái dương thấy qua nhiều nền văn hóa như:

.Maya có kim tự tháp hình núi trụ thế gian bằng đầu.

clip_image083Tháp Maya đầu bằng (ảnh của tác giả chụp tại Tikal).

Hình ngữ chỉ Đất có hình tháp bằng đầu:

clip_image084Từ Đất diễn tả bằng hình núi tháp bằng đầu.

và các cổng cũng vậy:

clip_image085Cổng hình núi tháp đầu bằng (ảnh của tác giả chụp tại Chichen Itza, Cancun, Mexico).

.Tháp Chùa ở Bagan, Myanmar.

Ở một tháp chùa ở Bagan, Myanmar có những hàng chữ nòng nọc vòng tròn-que diễn tả tứ tượng, trong đó có những từ nọc mũi mác hình núi tháp bằng đầu vách kép diễn tả Đất.

clip_image086Một tháp chùa ở Bagan, Myanmar trên vách có những hình ngữ núi tháp bằng đầu vách kép diễn tả Đất (ảnh của tác giả).

Xin nhắc lại Phật giáo là tôn giáo tĩnh mang âm tính nòng âm vũ trụ. Trong khi Thiên Chúa giáo là tôn giáo động mang dương tín nọc dương mặt trời. Vì thế ở đây Đất trên tháp Phật được diễn tả bằng hình núi tháp bằng đầu vách kép mang âm tính.

.Bàn thờ

Từ nọc mũi mác bằng đầu được dùng làm biểu tượng cho bàn thờ.

clip_image087

Đây chính là hình ảnh một thiết diện của tháp bằng đầu Maya, có một khuôn mặt núi vũ trụ, núi trụ thế gian biểu tượng cho Đất thế gian và trong có trục thế giới. Hình ảnh bàn thờ này làm nhớ ngay tới cổng đơn hay cổng chính tam quan có mái ở trên của đền chùa Việt Nam và cổng torii của thần đạo Nhật Bản.

Hiển nhiên bàn thờ tháp bằng đầu là thiết diện đứng của tháp Maya bằng đầu là một thứ bàn thờ để hiến tế, dâng cúng lễ vật.

….

Hình kim tự tháp bằng đầu, hình ngữ đất tam giác bằgn đầu, bàn thờ nói trên chính là hình thang thuận, cân mang dương tính có đầu chỉ thiên là một dạng tam giác cân, thuận cắt bỏ đầu mà thành.

Ta thấy rõ như ban ngày hình thang ngược, âm có đầu chỉ địa biểu tượng cho đất âm thái dương ngành nọc âm thái dương và hình thang thuậ n, dương có đầu chỉ thiên biểu tượng cho đất âm thái dương ngành nọc dương thái dương.

./ Chữ U biểu tượng đất âm.

Để thấy rõ thêm cũng xin nói thêm lvề dạng chữ U chỉ đất âm.  Dạng này  thấy qua:

a. James Churchward, trong The Sacred Symbols of Mu xác thực chữ U có những nghĩa như vừa nói (nghĩa là cùng nghĩa với từ nọc chữ V chỉ khác tính nòng nọc):

clip_image089Linh ngữ U, phát âm là oo (như u Việt ngữ, phụ chú của tác giả) như trong moon. Biểu tượng mẫu tự chỉ vực thẳm, hố sâu, thung lũng. Trong ngữ thể, một chữ ‘u’ khác thường được dùng như chữ V.

b. Hình ngữ Non Ai Cập cổ.

clip_image091Djew, Non.

Djew thường được cho là dùng làm biểu tượng cho vũ trụ và cuộc sống sau khi chết (vì thế núi được coi là liên hệ với mồ mả và cõi chết, người Ai Cập cổ thường chôn người chết ở vùng núi, trên núi ở phía Tây là vậy).

Djew liên hệ với cõi chết tức phía Tây mặt trời lặn dĩ nhiên mang âm tính có nghĩa là Non trong Việt ngữ.

Lưu Ý.

Xin nhắc lại trong Việt ngữ có ba từ chỉ gò đất thật cao là nổng, non núi   dựa theo giống cái giống đực, dựa theo tính nòng nọc (âm dương) dịch học. Cổ ngữ nổng chỉ núi như thấy qua từ đôi gò nổng, chính là Nam Dương ngữ gunung, núi. Nổng có nghĩa là que nống, que chống (cứ nống nó lên là cứ chống nó lên bằng cây nống), nổng núi nhọn đỉnh, như cây trụ chống trời là núi dương, núi trụ; non núi âm tròn đỉnh và từ núi chỉ chung cả nổng non.

Tiếng Việt nhìn chung có tính nòng nọc (âm dương) theo dịch học. Nhìn theo diện nhỏ giống phái thì có giống đực, giống cái (Tiếng Việt Huyền Diệu).

Núi âm non djew có hai đỉnh tròn và lõm ở giữa được giải thích là hình ảnh của hai rặng non hai bên dòng sòng Nile (phần lõm là dòng sông Nile). Hình lõm chữ U của dòng sông Nile chính là khe vực, thung lũng, hố lõm sâu giữa hai rặng núi và chính là dạng âm của clip_image077[1] (dương vì có hai đỉnh nhọn hai bên) và có nghĩa của U.

c. Hình ngữ Đất âm của Maya.

Như đã nói ở trên, trong các hình ngữ diễn tả bốn phương ứng với tứ tượng của Maya, hình ngữ hướng Tây ứng với tượng đất âm có dạng chữ U (như đã nói ở trên, hướng Tây là vùng đất âm, vùng các linh hồn chết trở về, Tây phương cực lạc, các vua Pharaohs Ai Cập cổ được chôn ở Valley of the Kings ở bờ tây sông Nile).

clip_image093Hình ngữ đất của Maya.

Ta biết chữ U là dạng thái dương của nòng O chuyển động mở ra nhưng còn phần cong ở đáy mang nhiểu âm tính nên là thái dương âm nữ. Chữ clip_image094 (U) này ở đây mập, to nét tương ứng với ba chữ U chập lại tức mang tính gốc của ba nòng OOO.

Hiển nhiên U diễn tả đất âm nữ thái dương.

./ Kiểm chứng thêm nữa, ta cũng thấy người phán xét linh hồn trên thuyển này có trang phục đầu có hai nọc cong như sừng hươu cong mang âm tính diễn tả Li âm, đất âm.

clip_image002[14]

Người phán xét linh hồn trên thuyển này có trang phục đầu có hai nọc cong như sừng hươu cong.

Trên trống cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) cũng có hai sừng cong tương tự.

trong vu tr

Trống cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống)  có hai sừng cong.

./ Thuyền tộc Li

Để vững chắc trăm phần trăm, để thuyết phục các độc giả còn nghi ngờ, xin kiểm chứng một lần nữa qua con thuyền Khảm-Li biểu tượng cho tộc tượng Đất âm.

clip_image095Thuyền số 4 biểu tượng cho tộc Li/Khảm trên trống Ngọc Lũ I (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

Một trong các mấu chốt để nhận ra danh tính, căn cước của con thuyển là gầm đài cao tam thế. Dưới gầm cầu tam thế thuyền này có nồi nước hình bầu O diễn tả Khảm để trên bếp lửa Li. Đây là thuyền Khảm-Li biểu tượng cho tộc tượng đất âm.

Ta cũng thấy ở thân thuyền này có một hình ngữ đặc, đen hình chữ clip_image096 dương clip_image098 (hình thang ngược) như ở thuyền Li Càn ở trên.

Tóm lại hai con thuyền này là thuyền biểu tượng của nhánh cực dương Li-Càn với khuôn mặt Li âm Đất âm mang tính chủ và của tộc tượng Đất âm Li âm nhánh nọc âm thái dương

Ở đây một lần nữa ta thấy chữ nòng nọc vòng tròn-que trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn được viết thật tuyệt hảo. Các chủ nhân ông của trống đồng quả thật là các bậc thầy, sư tổ của chữ viết nòng nọc vòng tròn-que.

Tóm lại hình ngữ    clip_image0741    đặc đen này trên thuyền phán xét linh hồn và trên trống đồng nòng nọc mang tính âm tối đa siêu nòng âm do ba nòng OOO dương hóa chập lại biểu tượng cho tượng đất âm nhánh nòng âm thái dương ngành nọc thái dương.

 Lưu ý

Ở đây trên thuyền phán xét linh hồn liên hệ với cõi âm, cõi nước, ở Đất Mẹ Mu nên hình clip_image0741  mang tính âm cực đại hoàn toàn nghiêng hẳn về phía nòng âm tức do ba nòng OOO dương hóa mà thành  có nghĩa là ở dạng chữ u,clip_image0991, hình thang ngược đặc đen. Ở các diện mang dương tính, thuộc ngành nọc dương thì được diễn tả bằng hình giống hình này nhưng là hình tam giác ngược cụt đầu, hình thang rỗng, trắng do ba nọc que ghép lại.

4. Tượng Lửa khâu siêu nòng âm.

Mặt trời trên trống Trung Mầu có khối lửa mặt trời ba vòng tròn và mặt trời âm đĩa tròn trên trống đồng Điền dùng làm trụ tế lễ và trên các đồ đồng Điền khác như đã nói ở trên có một khuôn mặt biểu tượng cho tượng lửa.

-Tam Thế, Cây Vũ Trụ.

Từ nòng ba vòng tròn dĩ nhiên cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho tam thế, cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) của khâu siêu nòng âm. Ví dụ thấy rõ qua mandala vòng tròn. Mandala là một đồ hình diễn tả cấu trúc vũ trụ. Có hai loại loại chính là mandala vòng tròn nghiêng về cấu trúc đại vũ trụ (ứng với dịch Tiên Thiên) và mandala tròn vuông mang tính nghiêng về cấu trúc trời đất tiểu vũ trụ (ứng với dịch Hậu Thiên). Trên trống đồng thường thấy loại mandala ba vòng tròn. Nếu ta chiếu một trống đồng Đông Sơn loại Cây Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang VI diễn tả trọn vẹn thuyết vũ trụ tạo sinh xuống một mặt bằng ta có hình sau đây:

clip_image100Hình chiếu xuống mặt bằng của trống Đông Sơn Cây Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I).

Hình chiếu này là một dạng mandala tròn diễn tả cấu trúc vũ trụ.

Những trống đơn giản với mặt trống không có trang trí, nhất là các trống rất muộn, đôi khi mang hình ảnh hình chiếu của một trống diễn tả vũ trụ tạo sinh theo một mandala tròn. Ví dụ như trống Nam Ngãi I:

clip_image101Trống Nam Ngãi I (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

Lưu ý mặt trống có các vành giới hạn trống không phân chia thành ba vành tam thế. Vành ở tâm có mặt trời là thượng thế. Vành ở giữa là thượng thế và vành ngoài cùng là hạ thế.

Như thế từ nòng ba vòng tròn hiển nhiên có một khuôn mặt biểu tượng tam thế, cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống).

-Trục Thế Giới:

Các kiến trúc tam thế, cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) làm theo ba vòng tròn kể trên hiển nhiên có trục thế giới mang tính siêu nòng âm. Ví dụ đĩa tròn thấy ở tâm các trống đồng Điền dùng làm trụ tế lễ như đã nói ở trên. Đĩa tròn ở tâm trống có một khuôn mặt là chóp trục thế giới.

-Sinh Tử, Tái Sinh, Vĩnh Cửu.

Từ ba vòng tròn diễn hư vô, thái cực, tam thế, cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) hiển cũng bao gồm ý nghĩa sự sống, tái sinh, hằng cửu của nhánh nòng âm, khâu siêu nòng âm ba nòng vòng tròn OOO.

Trống đồng diễn tả mandala tròn và các vị thần mặt hình trái tim hay lá đa mang tính tạo hóa thấy ở thân trống loại Pegeng Nam Dương đã nói ở trên diễn tả trên trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh hiển nhiên bao hàm sinh tử, tái sinh, hằng cửu.

DẤU BA NÒNG VÒNG TRÒN.

Từ nòng ba vòng tròn cũng được dùng làm dấu (accent) dưới dạng một nòng chấm rỗng rất to, đậm nét hay ba nòng chấm đen như một chỉ định từ tố (determinative, indicator) với cùng nghĩa với từ nòng ba vòng tròn. Từ và dấu ba vòng tròn nọc nhiều khi dùng lẫn lộn khó phân biệt. Dấu thường thường dấu nhỏ hơn từ. Nhiều khi có thể đọc được theo cả hai dạng từ và dấu.

Tuy nhiên dấu ba nòng vòng tròn ít hay không thấy trên trống đồng nòng nọc vì trống biểu tượng cho ngành nọc dương. Tôi tìm chưa thấy. Ngược lại, dấu ba nọc chấm đặc thấy rất nhiều trên trống đồng (xem Từ Nọc Ba Nọc Que)

Kết Luận

Từ ba nòng vòng tròn mang tính sinh tạo ở tầng sinh tạo thế gian năng hoạt ở tầng tám quẻ. Từ ba nòng vòng tròn mang trọn vẹn nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh trong Vũ Trụ giáo, Dịch học ở cõi sinh tạo thế gian năng hoạt.

Ba nòng vòng tròn có khuôn mặt mang tính chủ là Khôn siêu nòng âm, âm thái âm, thái âm của ngành nòng.

Từ ba nòng vòng tròn cũng mang nghĩa nòng, cái, âm, bộ phận sinh dục nữ, nước, mặt trời siêu nòng âm, cõi âm… mang tính sinh tạo năng hoạt ở tầng sinh tạo thế gian.

Từ ba nòng vòng tròn cũng có thể dùng làm dấu.

Trên trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn mọi khuôn mặt, tính chất, ý nghĩa của từ ba nòng vòng tròn OOO đều có mặt. Tuy nhiên, như đã biết, trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn là trống biểu của ngành trống (đực), ngành nọc, ngành mặt trời nên từ và dấu từ nòng ba vòng tròn vì có tính siêu nòng âm hiếm thấy hơn so với các từ nọc. Trên trống đồng, thường từ nòng ba vòng tròn chỉ thấy nhiều ở dạng Khôn lưỡng hợp với Càn hay với khuôn mặt Khôn âm, nước được Chấn làm đại diện.

(còn nữa)

Xem tiếp Từ Ba Nọc Que.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: