HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9-2016: VÀI HÌNH ẢNH BUỔI THUYẾT TRÌNH ‘TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI’ TRONG NGÀY VĂN HÓA 14-8- 20176.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9-2016.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

VÀI HÌNH ẢNH BUỔI THUYẾT TRÌNH ‘TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI’ TRONG NGÀY VĂN HÓA 14-8- 20176.

Nguyễn Xuân Quang.

Ngày Văn Hóa do Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam (VTADO), Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California (UVSA) và Hội Bảo Tồn Văn Hóa Đông Sơn Việt Nam (VDOSOCPA) đồng tổ chức vào ngày Chủ Nhật 14 tháng 8, 2016 tại Little Saigon, Westminster, Nam California.

Phần thuyết trình văn hóa của Nhà văn Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang với đề tài “Trống Đồng Đông Sơn, Trống Biểu của Hùng Vương, Vua Mặt Trời”.

clip_image002

clip_image004Hai vị Điều Hợp chương trình: Luật sư Michelle Mai Nguyễn và Kỹ sư Trung Tạ.

clip_image006Phát biểu của Giáo sư Nguyễn Thị Mai, chủ tịch Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam và Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng.

clip_image008Phát biểu của Billy Lê đại diện Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California.

clip_image010Phát biểu của Luật sư Michelle Mai Nguyễn đại diện Hội Bảo Tồn Văn Hóa Đông Sơn Việt Nam.

clip_image012Bác sĩ Jacqueline Trinh Ôn

đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trao bằng tưởng lệ cho diễn giả.

clip_image014

Bà Frances Nguyễn đại diện thị trưởng Westminster Trí Tạ trao bằng tưởng lục cho Giáo sư Nguyễn Châu, giám đốc Nghệ Thuật Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam và Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng.

clip_image016Diễn giả bác sĩ Nguyễn Xuân Quang.

Phần văn nghệ phụ diễn do Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng đảm trách.

clip_image018Điều hợp viên chương trình văn nghệ Ngọc Quỳnh.

clip_image020Hòa Tấu Đàn Tranh: Ban Đàn Tranh Lạc Hồng trình bầy bản Chiều Trên Cao Nguyên (biên soạn GS Nguyễn Châu) với phụ đệm trống chầu.

clip_image022Đơn ca: Kayla Trần trình bầy bản Trưng Nữ Vương (điệu Xàng Xê nhạc lễ Miền Nam) với phụ đệm của Ban Thiếu Niên Lạc Hồng.

clip_image024Song tấu đàn tranh: Elena Đặng (Tranh trầm) và Âu Cơ (Tranh cao) trình bầy bản Giòng Sông Quê Hương (sáng tác Nguyễn Châu).

clip_image026Đơn ca: Trần Thanh Vân trình bầy bản Dọn Quán Bán Hàng (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh) với phụ đệm của Ban Thiếu Niên Lạc Hồng.

clip_image028

Hòa Tấu: Cody Trần (đàn bầu), Kayla Trần (tỳ bà), Tường Vi (tranh, Mai Thi (bộ gõ) bản Người Ơi Người Ở Đừng Về (biến tấu Quan Họ Bắc Ninh).

clip_image030Tam Ca Lạc Hồng: Lâm Dung, Thanh Mai, Ngọc Quỳnh trình bầy bản Vỗ Cái Trống Cơm (Nguyễn Nghị).

clip_image032Giáo sư Nguyễn Châu trong một màn hòa tấu.

clip_image034Hòa Tấu/ Ca Cải Lương: Uyên Nhung và Ban Nhạc Tài Tử Lạc Hồng trình bầy bản Phong Ba Đình và Phụng Hoàng.

clip_image036Độc tấu đàn bầu: Cody Trần trình bầy bản Cung Đàn Đất Nước (Xuân Khải) với phụ đệm Ban Thiếu Niên Lạc Hồng.

clip_image038Hợp ca và hòa tấu: Ban Hợp Xướng Lạc Hồng và Ban Hòa Tấu Lạc Hồng trình bầy bản Con Đường Cái Quan (Phạm Duy).

Kết thúc là phần tiếp tân do Trung Tâm Dạy Kèm A+ của giáo sư Nghiêm Bảo Toản và Giáo sư Nguyễn Quỳnh Giao bảo trợ.

(Ảnh Nguyễn Bá Hiệp).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: