TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI (Tóm Tắt Bài Thuyết Trình phần 2).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI

(Tóm Tắt Bài Nói Chuyện Ngày 14-8-2016).

NGUYỄN XUÂN QUANG.

(Phần 2).

clip_image002

Tôi gọi chung các vị trong truyền thuyết sinh ra Hùng Vương lịch sử bằng thịt bằng xương là Tổ Tiên Hùng. Tổ Tiên gồm Tổ và Tiên. Tổ Hùng truyền thuyết gồm các vị Tổ trong truyền thuyết sáng thế ở cõi tạo hóa ứng với Thần Nông-Viêm Đế nhất thể, sinh ra từ trứng vũ trụ. Rồi sinh ra các vị Đế từ Viêm Đế xuống tới Đế Minh. Tiên Hùng gồm các vị tiên vương ở cõi trời sinh tạo thế gian sinh ra Hùng Vương lịch sử. Tiên Hùng gồm: 1. Minh Vương là khuôn mặt thế gian của Đế Minh.

Đế Minh là vị đứng trung gian, là cái gạch nối giữa Tổ Hùng Tạo Hóa và Tiên Hùng cõi sinh tạo thế gian nên có hai khuôn mặt là Tổ Đế Minh và Tiên Minh Vương). 2. Kì Dương Vương. 3. Lạc Long Quân. 4. Hùng Lang Vương.

Hùng Vương lịch sử là các vị vua thế gian bằng xương bằng thịt gồm các đại tộc trong Liên Bang Văn Lang ứng với các Tiên Hùng là Man Việt, Kì Việt, Lạc Việt và Lang Việt.

clip_image004

Một truyền thuyết ghi rằng Bách Việt sinh ra từ một quả bầu. Quả bầu này phải hiểu là bầu tạo hóa, bầu nậm vũ trụ có nòng nọc (âm dương) (cổ bầu nọc que và đáy bầu là nòng O). Bầu tạo hóa nòng nọc (âm dương) được diễn tả bằng đĩa thái cực tức trứng vũ trụ như thấy ở đây. Người Việt chui ra ngoài quả bầu trước nên có mầu da sáng hơn. Trong khi các tộc khác chui ra sau nên có mầu da đậm hơn. Mầu da người Việt sáng hơn phải hiểu là người Việt thuộc nhánh dương, lửa, ánh sáng mặt trời. Còn các tộc da đen thuộc nhánh âm, nước, không gian.

Ông bành tổ của Bách Việt là ông Bàn Cổ sinh ra từ một quả trứng, tức phải hiểu là trứng vũ trụ, quả bầu nậm tạo hóa. Nhiều học giả Việt trong đó có triết gia Kim Định chứng minh Bàn Cổ là của Bách Việt. Tôi cũng đồng ý như vậy. Ngay cả nhiểu học giả thế giới cũng xác nhận Bàn Cổ là của các tộc dân bản địa phía nam sông Dương Tử ở địa bàn Bách Việt trước khi người Hoa Hạ tới. Tay ông cầm đĩa thái cực, trứng vũ trụ xác thực ông là ông tổ của chủng người vũ trụ (Cosmic race) Bách Việt.

Câu hỏi được nêu ra là có chứng tích Tổ Hùng Tạo Hóa trên sử đồng của đại tộc Đông Sơn không?

Câu trả lời là có.

clip_image006

Trên trống Ngọc Lũ I, có hai nhóm người nhẩy múa ở hai bán viên nòng nọc (âm dương). Người-chim cuối cùng ở nhóm 7 người nhẩy múa có trang phục đầu hình bầu nậm tạo hóa. Người này là người vũ trụ sinh ra từ quả bầu tạo hóa thuộc chủng người vũ trụ Bách Việt. Mười hai người còn lại của hai nhóm có trang phục đầu giống nhau cho thấy họ cùng một nhánh. Những người này hóa trang thành người-chim có trang phục đầu hình chim cắt, chim rìu, Chim Việt, chim sừng (hornbill) diễn tả người Việt mặt trời mà chút nữa đây tôi sẽ nói rõ.

Còn ở cõi sinh tạo thế gian, theo truyền thuyết các Tiên vương Lang Hùng sinh ra từ bọc trứng chim thế gian của Mẹ Tổ Âu Cơ. Bọc trứng thế gian này là con hay đội lốt của bọc trứng vũ trụ của Tổ Hùng Tạo Hóa.

clip_image008

Một khối đất nung thời Lê Trung Hưng diễn tả hình Mẹ Tổ ngồi ở tư thế sanh con, đẻ ra một bọc con. Đây là hình ảnh bọc trứng thế gian Trăm Lang Hùng của Âu Cơ. Diễn tả theo chữ nòng nọc vòng tròn-que, bọc trứng là từ chấm-vòng tròn clip_image010 (giống trái trứng chim cầu tròn luộc bổ đôi) và theo dịch là đĩa thái cực. Tại Đền Hạ thờ các đời vua Hùng ở Đền Hùng Vương Phú Thọ, trên vòm ban thờ có hình trứng nòng nọc (âm dương), thái cực này clip_image012. Đúng ra nên làm theo hình từ chấm vòng trònclip_image013mới chuẩn, mới giống trứng chim và không bị nhầm lẫn với đĩa thái cực của Đạo giáo. Trên trống đồng nòng nọc chỉ có từ chấm vòng tròn không có hình đĩa thái cực . Mong rằng một ngày nào trùng tu lại đền, sửa lại cho đúng bản sắc Việt. Trên nóc lăng Hùng Vương thứ VI có một quả cầu tròn diễn tả bọc trứng chim thế gian sinh ra Trăm Lang Hùng.

Bây giờ ta tìm DNA (gene) qua di truyền học của bọc trứng Lang Hùng dựa theo dịch học.

clip_image015

Như đã biết, Âu Cơ là Nàng, O (O) Lửa (II) tức quẻ Tốn OII. Theo dịch Tốn ứng với số 6. Chấn là Chàng (I) Nước (OO) tức quẻ Chấn IOO ứng với số 9. Âu Cơ 6 hôn phối với Lạc Long Quân 9 sinh ra bọc trứng thế gian Trăm Lang Hùng (69) ứng với trứng vũ trụ, đĩa thái cực. Rõ như hai năm là mười, không sai một ly.

Đi xa hơn nữa ta tìm các mã số DNA bản thể của Hùng Vương qua dịch học.

clip_image017

Tính theo đại số học, Âu Cơ là số -6 và Lạc Long Quân là +9 sinh ra Hùng Vương là số 3 ứng với Đoài vũ trụ khí gió. Về vật lý ta cũng thấy Lạc Long Quân Nước nằm trên và Âu Cơ Lửa nằm dưới. Lửa đun nước sôi thành khí gió Hùng Lang, Hùng Vương. Như thế con Số 3 là số bản thể của Hùng Vương.

Con số 3 này sinh ra con số 18 mà ta thường gặp. Ta có ma phương 6/18 Âu Cơ (có số trục là số 6 và các nhánh cộng lại là 18) và ma phương Lạc Long Quân 9/18, sinh ra ma phương Hùng Vương 3/18.

Vì thế ta sẽ không ngạc nhiên thấy con số 18 gắn liền với Hùng Vương. Ví dụ 18 triều đại Hùng Vương, Lang Liêu, Hùng Vương thứ 7, là thái tử thứ 18, làm bánh dầy bánh chưng, công chúa thứ 18 Ngọc Hoa lấy Sơn Tinh, Tiên Dung lấy Chử Đồng Tử vào lúc 18 tuổi…

Trống Ngọc Lũ I có vành 18 con cò bay và 18 con chim đứng là trống của Hùng Vương hậu thân của Hùng Lang 3/18  sinh ra từ  bọc trứng Âu Cơ 6/18 và Lạc Long Quân 9/18  trong Liên Bang Văn Lang ngành mặt trời thái dương (vì ở trên trống).

clip_image019

Số 3 là số bản thể của Hùng Vương. Nói tới Hùng Vương chỉ cần nhớ tới con số 3. Theo dịch số 3 là Tam Thiên. Thiên là Trời. Thật ra Thiên có nghĩa đích thực chỉ chung cõi Trên. Mường ngữ là Then: Mường Then là Mường Trên, cõi Trên, Thượng Thế. Theo biến âm th = tr như tháng = trăng (một tháng là một trăng, một ‘month’ là một ‘moon’), ta có then = trên. Trời đích thực phải hiểu là Cõi Trên, Thượng Thế. Do đó, Trời với nghĩa Tạo Hóa nòng nọc (âm dương) nhất thể là bọc trứng thế gian Trăm Lang Hùng đội lốt bọc trứng tạo hóa Tổ Hùng. Như thế Hùng Vương có một khuôn mặt Tạo Hóa đội lốt Tiên Hùng thế gian và Tổ Hùng vũ trụ. Theo duy dương ngành nọc, Lang ứng với ngành rìu Việt thì trời có nghĩa là mặt trời. Như vậy Hùng Vương có một khuôn mặt theo duy dương là mặt trời. Các Hùng Vương là Vua Mặt Trời của ngành Việt mặt trời Viêm Đế. Theo duy âm ngành nọc Lang là không gian dương, khí gió. Như vậy Hùng Vương có một khuôn mặt thứ ba là bầu trời, không gian dương, khí gió.

Vì thế con số 3 bản thể này gắn bó với Hùng Vương. Ví dụ ngày giỗ Tổ Hùng Vương vào tháng 3 mà không vào tháng nào khác (lúc trước là ngày 12/3 sau sửa lại 10/3. Chỉ sửa ngày thôi còn vẫn giữ tháng 3, con số bản thể Hùng Vương). Phù Đổng Thiên Vương là thần sấm dông gió có cùng bản thể Gió dương với Hùng Vương nên giúp Hùng Vương đánh giặc Ân. Mãi tới 3 tuổi ông mới trở thành vị thần sấm dông. Đền Hùng Vương có ba Đền Thượng, Trung, Hạ có cấu trúc theo tam thế, có trục thế giới là núi Nghĩa Lĩnh. Đúng ra ba đền này phải thờ ba khuôn mặt theo số 3 bản thể của Hùng Vương. Hiện nay Đền Thượng thờ “Nam Việt triệu tổ” (tổ tiên của Việt Nam) ứng với khuôn mặt Tạo Hóa của Tổ Hùng. Rất chí lý. Đền Trung là ‘nơi các Vua Hùng cùng các Lạc hầu, Lạc Tướng họp bàn việc nước’ ứng với các Hùng Vương lịch sử. Đền Hạ ‘Tương truyền là nơi Âu Cơ sinh hạ bọc trăm trứng, sau nở thành 100 người con’ ứng với tổ thế gian Tiên Hùng. Đúng ra tổ thế gian Tiên Hùng Trăm Lang Hùng này phải để ở Đền Trung ngay dưới Tổ Hùng Tạo Hóa ở Đền Thượng. Sau Tổ phải tới Tiên.

Ở đây các vị Vua Hùng lịch sử thế gian lại để trên, lại thờ ở trên Mẹ Tổ, trên 100 Lang Hùng, các Tiên vương của các vua Hùng Lịch Sử!

Để kiểm chứng lại ta đối chiếu với chữ nòng nọc vòng tròn-que. Như đã nói ở trên, bọc trứng chim Lang Hùng diễn tả bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que là từ chấm vòng tròn clip_image010[1].

clip_image021

Theo nòng nọc (âm dương) đề huề và khi nòng nọc (âm dương) còn quyện vào nhau từ chấm vòng tròn có nghĩa là trứng vũ trụ, tạo hóa, thái cực. Vậy Hùng Lang có một khuôn mặt Tạo Hóa, Sinh Tạo.

Theo ngành dương mặt trời, khi còn ở dạng nhất thể thì từ chấm vòng tròn có một khuôn mặt là mặt trời nhất thể tạo hóa ví dụ mặt trời Ra ở dạng Amun-Ra nhất thể có một nghĩa mặt trời tạo hóa cũng viết bằng linh tự Ra chấm vòng tròn clip_image010[2]. Như vậy Hùng Lang có một khuôn mặt nhất thể là mặt trời tạo hóa gồm hai nhánh lửa nước Chim-Rắn, Tiên Rồng.

Khi ở dạng thuần dương thì từ chấm vòng tròn có một nghĩa là mặt trời SUN. Như vậy Hùng Lang ở ngành nọc Việt là Tiên vương của Hùng Vương Vua Mặt Trời.

Theo duy âm của ngành dương từ vòng tròn có chấm là không gian dương, khí gió AIR . Hùng Lang có một khuôn mặt là bầu trời, khí gió.

Ta thấy rõ Hùng Vương có ít nhất ba khuôn mặt vũ trụ tạo hóa, mặt trời và không gian dương (bầu trời, khí gió).

Bọc Trứng Trăm Lang Hùng có trong sử đồng không?

Câu trả lời là có.

clip_image023

Như đã biết, tất cả trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn ở tâm trống đều có mặt trời nằm trong không gian. Đây là trứng vũ trụ, diễn tả theo chữ nòng nọc vòng tròn-que là từ chấm-vòng tròn clip_image010[3]. Trống đồng nòng nọc nào không có mặt trời nằm trong không gian ở tâm trống tuyệt nhiên không phải là trống đồng Đông Sơn. Đây chính là hình ảnh bọc trứng trăm Lang Hùng.

Tôi khám phá ra một loại trống đồng mà tôi gọi là trống Trứng Tạo Hóa hình vành cầu Nguyễn Xuân Quang I. Lưu ý là hiện nay thế giới theo cách phân loại của Heger chỉ chia trống đồng ra làm 4 loại trong khi tôi chia trống đồng ra làm 6 loại dựa theo vũ trụ tạo sinh, có thêm loại Trống Trứng (chim) Tạo Hóa Nguyễn Xuân Quang I hình vành cầu và trống Tượng Lửa hình trụ ống Nguyễn Xuân Quang II. Xin xem thêm bài Cơ Thể Học Trống Đồng.

Trống đồng ở đây là trống trứng chim hình cầu tròn cắt bỏ hai đầu để tạo ra loại trống vành cầu. Hiện nay các tác giả Việt Nam gọi lầm trống này là chậu đồng hay nắp thạp.

Trống tạo hóa vành cầu Nguyễn Xuân Quang I là hình ảnh bọc trứng chim Trăm Lang Hùng.

clip_image025

Tại sao bọc trứng lại là bọc trứng CHIM?

clip_image027

Trước hết trứng chim vì Âu Cơ có bản thể là Chim Lửa ngành mặt trời nên đẻ ra trứng chim. Kế tiếp chim lửa là biểu tượng ngành mặt trời thái dương nên bọc trứng chim của Nàng Lửa, thái dương thần nữ Âu Cơ là thuộc ngành Lửa, mặt trời. Vì thế ít khi ta nghe nói bọc trứng của Âu Cơ-Lạc Long Quân. Ở đây là truyền thuyết riêng của ngành nọc lửa mặt trời phía Âu Cơ. Đó là lý do bọc trứng chỉ sinh ra 100 Lang Hùng, toàn là con con trai tức con đực, dương, mặt trời. Ngày xưa chỉ con trai mới được làm vua dòng mặt trời, mới được nối ngôi thiên tử (hiểu theo nghĩa con mặt trời).

Điểm này thấy rõ qua các Vua Mặt Trời Pharaohs của Ai Cập cổ. Tất cả các Pharaoh đều có trang phục có chòm râu dê dưới cầm. Nam tu nữ nhũ. Râu dê biểu tượng cho phái nam, cho mặt trời (dê đực biểu tượng cho mặt trời), biểu trưng của vua mặt trời của các Pharaohs. Nữ hoàng Hatshepsut là người đàn bà duy nhật trong cổ sử Ai Cập tự xưng là một Pharaoh nên dưới cầm bà cũng có chòm râu dê. Vua Tutankhamun lên ngôi lúc còn là cậu bé 12 tuổi và chết rất sớm, dưới cầm cũng có chòm râu dê của Pharaohs.

Chỉ có con trai, các Lang, phái nam mới trở thành vua mặt trời.

Có một điểm thấy trong thiên nhiên rất lý thú, dẫu cho có thể là trùng hợp đi nữa. Đó là ở loài cá sấu, nếu ổ trứng được ấp ở nhiệt độ cao (ứng với phía dương, lửa, mặt trời Lửa Âu Cơ) thì ổ trứng đó nở ra có khi toàn là con đực. Ngược lại, nếu cho ấp ở nhiệt độ thấp (ứng với phía âm, nước, mặt trời Nước Lạc Long Quân) ổ trứng có khi chỉ nở toàn con cái. Ta đã biết cá sấu Lạc, sấu Việt, thần thoại hóa thành Dao Long, thú biểu của Dao Việt thuộc ngành Lạc Long Quân. Như thế bọc trứng Trăm Lang Hùng có DNA cá sấu của cha Lạc Long Quân, khi ấp theo nhiệt độ cao ngành Lửa Mẹ Âu Cơ sinh ra toàn con trai Lang cũng thuận lý (dù cho có là trùng hợp đi nữa).

Đó là lý do tại sao bọc trứng chỉ sinh ra TOÀN CON TRAI LANG, tiên vương của các Hùng Vương, Vua Mặt Trời. Đây không phải là bọc trứng quái đản, quái thai.

clip_image029

Tôi đã chứng minh có sự tương đồng giữa truyền thuyết, cổ sử Việt với cổ sử Ai Cập qua các bài Sự Tương Đồng Giữa cổ sử Việt với cổ sử Ai Cập. Ở đây ta thấy bọc trứng Trăm Lang Hùng diễn tả theo chữ nòng nọc vòng tròn-que là chữ chấm vòng tròn clip_image010[4], chính là linh tự Ra clip_image010[5]chỉ thần Ra của Ai Cập cổ. Khi dùng làm biểu tượng chung cho cả hai vùng Ai Cập Thượng Chim Kên Kên ở vùng núi thượng nguồn sông Nile (ứng với 50 con lên núi của Âu Cơ) và Ai Cập Hạ Rắn Hổ Mang ở vùng châu thổ sông Nile (ứng với 50 con xuống biển của Lạc Long Quân) thì Ra có một khuôn mặt lưỡng tính phái là thần mặt trời Tạo Hóa Amun-Ra giống như khuôn mặt Tạo Hóa của Trăm Lang Hùng.

Ở đây ta cũng thấy rất rõ bọc trứng nên diễn tả bằng từ chấm vòng tròn clip_image010[6]hình trứng chim giống như linh tự Ra của Ai Cập cổ, không nên diễn tả bằng đĩa thái cực clip_image030 của Đạo giáo mà hiện nay thế giới cho là của Trung Quốc. Xin sửa lại cho đúng bản sắc Việt.

Để vững chắc thêm ta hãy so sánh các Tiên Vương Hùng Vương với tiên vương của Pharaohs là Horus, tức so sánh các vua mặt trời Pharaohs với Hùng Vương, Vua Mặt Trời.

clip_image032

Thần Tổ Tạo Hóa hay Tiên Sinh Tạo thế gian Ra sinh ra Horus. Ra và Horus giống nhau đều là người chim ưng (falcon), chim biểu của mặt trời. Như thế Lang Hùng sinh ra từ bọc trứng chim cũng là người Chim Rìu, Chim Cắt, Chim Việt Lang, con của Chim Cắt Sừng Tổ Hùng Tạo Hóa Viêm Đế. Điểm này thấy rõ qua những người chim cắt mặt trời trên trống Ngọc Lũ I. Họ là con dân của Tiên Hùng mặt trời. Ra và Horus chỉ khác trang phục đầu. Trang phục đầu của Ra có mặt trời là lửa và con rắn bao quanh là không gian, nước tức lưỡng tính phái lửa-nước, nòng nọc (âm dương) tương đương với bọc trứng trăm Lang Hùng.

Horus tay cầm quyền trượng was có đầu hình sừng là nọc, nõ, dương ,mặt trời và đầu dưới hình vòm trời, âm đạo là nòng, nường, không gian dương vòm trời. Gậy diễn tả lưỡng tính phái, nòng nọc (âm dương) giống bọc trứng trăm Lang Hùng gồm hai nhánh là Lửa Âu Cơ và Nước Lạc Long Quân. Tay trái Horus cầm biểu tượng Ankh, Key of Life mang tính sinh tạo giống khuôn mặt sinh tạo của bọc trứng trăm Lang Hùng. Trang phục đầu của Horus là vương miện kép (double crown) của hai nhánh: 1. Ai Cập Thượng Chim Kên Kên là phần mầu đỏ. Phần nọc nhọn đỏ, cao biểu tượng cho đại tộc Lửa thái dương ứng với Minh Việt hay Man Việt-Đế Minh và phần bằng ngang mầu đỏ biểu tượng cho đại tộc Đất dương Kì Việt-Kì Dương Vương. 2. Ai Cập Hạ Rắn Hổ Mang là phần mầu trắng (vì khuôn mặt dương gió mang tính chủ). Phần mũ hình túi bầu có chỏm nọc tròn đầu biểu tượng cho đại tộc Gió dương ứng với Lang Việt-Hùng Lang và phần móc nước biểu tượng cho đại tộc Nước dương ứng với Lạc Việt-Lạc Long Quân .

Ta thấy rất rõ Horus tương đương với Lang Hùng. Các Hùng Vương tương đương với các vua mặt trời Pharaohs. Hiển nhiên Hùng Vương là các Vua Mặt Trời.

Bây giờ chúng ta bước qua địa hạt ngôn ngữ học. Hùng là gì? Các em sinh viên Việt hải ngoại và người ngoại quốc chắc chắn chỉ biết đi tìm nghĩa từ Hùng ở Google.

clip_image034

Theo Wikipedia thì Hùng có nghĩa là Chieftain, chức vị Tù Trưởng. Dĩ nhiên Wikipedia hiện nay dựa vào các tài liệu ở Việt Nam bây giờ. Ta thử xem đúng hay sai?

clip_image036

Ta thấy rõ như ban ngày trong slide này Hùng có nghĩa là mặt trời:

•Hùng là Đực (hùng trĩ, thư hùng): Đực là dương là Mặt Trời.

•Hùng, hung là đỏ. Đỏ là mặt Trời.

•Hùng là mạnh, can đảm. Sức mạnh là Mặt trời.

•Hùng tà Tuổi Trẻ (hùng tráng). Mặt trời là trai tráng: 100 Lang Hùng.

Theo James Churchward trong  The Sacred Symbols of Mu, cổ ngữ Hun có nghĩa  Đấng Tạo Hóa là Một.

image

 Theo duy dương, ta có Hùng = Hun, Đấng Tạo Hóa, Mặt Trời Tạo Hóa, số 1. Theo duy dương Số 1: mặt Trời: mặt = một, nhất = nhật, solo = sol, sun, sunn, soleil, Việt ngữ son…

•Hùng là Uighur ngữ Hun là Mặt Trời (James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

. Hiểu Hùng là Tù Trưởng như ở Việt Nam hiện nay thì tù trưởng chỉ là nghĩa ngọn, còn nghĩa gốc tù trưởng là người đứng đầu, số 1. Số 1 là mặt trời. Vì thế hiểu là tù trưởng không tới nguồn cuội có vẻ nhún nhường và hèn hạ qúa. Hùng Vương là một vị vua ngang hàng với Đế cai trị cả một Liên Bang Văn Lang rộng lớn như một đế quốc không phải là tù trưởng một bộ lạc. Việt Nam không phải là một tộc, một bộ lạc Kinh của Đại Hán. Hy vọng Wikipedia sẽ điều chỉnh lại theo tôi Hùng Vương là Vua Mặt Trời.

Các chứng sử cho thấy rõ Hùng Vương là Vua Mặt Trời như triều đại Hùng Vương thuộc Họ Hồng Bàng, Họ Mặt Trời.

clip_image038

Thời kỳ Hồng Bàng theo truyền thuyết và dã sử cho rằng bắt đầu từ Kì Dương Vương năm 2879 TDL với quốc hiệu Xích Quỉ cho tới khi An Dương Vương cướp ngôi, năm 258 TDL.

Về ngôn ngữ học, các học giả nhiều chữ nghĩa ‘thánh hiển’ giải thích Hồng Bàng thế này thế nọ. Tôi chỉ xin dựa vào khuôn mặt ngành mặt trời của Hùng Vương giải thích đơn giản Hồng là Đỏ là Tỏ là Mặt Trời. Còn Bàng là Họ. Họ Hồng Bàng là Họ Mặt Trời. Nếu gọi theo vật tổ thì Hồng là chim Hồng Hoàng tức chim cắt sừng, chim mỏ rìu, chim biểu tượng mặt trời của thần mặt trời Viêm Đế, chim biểu của Viêm Việt. Họ Hồng Bàng là Họ Chim Cắt, chim Việt của người Việt mặt trời thái dương. Như đã biết, chim Lửa Cắt Việt thần thoại hóa thành chim Lửa Việt, một thứ chim phượng Việt có cốt là chim cắt Việt mà chứng tích khảo cổ học đã đào tìm thấy được ở thành Thăng Long cách đây 1.000 năm.

Họ Hồng Bàng có ghi khắc trong sử đồng, trên trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn không?

Câu trả lời là có.

clip_image040

Hầu hết người trên trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn đều hóa trang thành người chim nghĩa là người mặt trời. Trống đồng là trống ngành người mặt trời thuộc Họ Mặt Trời ứng với Họ Hồng Bàng.

Ở một ô trên thân trống Bản Thôm có hình ba người chim-mặt trời có mũ sừng thể điệu hóa rất cao giống chim cắt Việt. Đây là những người Việt mặt trời thái dương ngành chim cắt Việt Viêm Đế. Từ trái qua phải, người thứ nhất tay cầm rìu ngang vốn gốc là sừng hươu tiến hóa thành. Rìu này biểu tượng cho Kì Dương Vương Hươu Sừng Lộc Tục, cõi đất dương thế gian. Đây là tộc Kì Việt (nhắc lại ta có câu ‘nói chuyện con tiều con vượn = nói chuyện con hươu con vượn hay nói hươu nói vượn, nghĩa là tiều = hươu.Tiều biến âm với rìu. Ông tiều phu là người (có) rìu để chặt cây. Như vậy con tiều là con rìu = con hươu. Rìu sừng hươu biểu tượng cho Hươu Đực Lộc Tục Kì Dương Vương.

Người thứ hai ở giữa tay cầm đòng nước là người tộc Lạc Việt Lạc Long Quân và người thứ ba tay cầm chùy hình đầu-cổ chim có bờm là người tộc Lang Việt Hùng Lang. Rõ ràng ba người này, ba tộc người này thuộc Họ Hồng Bàng thế gian kể từ Kì Dương Vương trở xuống. Ở đây ta thấy rõ ba tộc người này là ba tộc người chim mặt trời xác thực Họ Hồng Bàng là Họ Mặt Trời không còn gì để tranh cãi nữa.

Ngoài ra trên một chiếc rìu Đông Sơn có hình Dao Long thú biểu thần thoại của Dao Việt Lạc Long Quân, có hươu sừng Kì Dương Vương và lang trời Hùng Lang. Đây là rìu Hồng Bàng nhưng thuộc ngành nọc âm thái dương Lạc Long Quân nên dao long khắc ở trên cán rìu.

Bây giờ chúng ta bước qua địa hạt Dân Tộc Học.

Chúng ta tự gọi mình là Man, Mán, Mường (Mol). MAN là NGƯỜI (giống hệt Anh ngữ Man là Người).

clip_image042

Man, Mán, Mường, Mol là Người, là Ngời, là Mặt Trời. Người Việt là người mặt trời.

Câu hỏi được đặt ra: Người cổ Việt có hiến tế thờ mặt trời không?

Câu trả lời là có.

clip_image044

Trong Sở Từ Ca, Khuất Nguyên cho biết có tộc Bách Việt phương nam tế và ăn thịt người (Bình Nguyên Lộc).

Người Naga ở Nagaland, Assam cũng như những tộc Dayak ở Borneo trước đây có tục săn đầu người (head hunters). Nghe tới tục săn đầu người, khắp thế giới đều kinh tởm cho là man rợ. Tuy nhiên tục này có nguồn gốc tín ngưỡng sâu xa của nó. Họ lấy đầu, sọ người để thờ cúng thần tổ, tổ tiên. Như đã biết trong vũ trụ giáo con người sinh ra từ cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) nên thân thể con người tương ứng với cây vũ trụ. Đầu là cõi trên, thượng thế, nơi thần tổ, tổ tiên ở. Hai tay dang ngang là trung thế cõi bằng đất thế gian, cõi người. Chân là hạ thế. Thân người là trục thế giới nối liển ba cõi. Đây là lý do họ lấy, đầu sọ để thờ cúng thần tổ, tổ tiên là vậy.

Việt Nam còn thấy các dấu tích hiến tế mặt trời. Hồi còn nhỏ tôi chính mắt thấy các cụ cắt tiết gà hứng vào đĩa rồi đem lên bàn thờ cúng. Tôi có hỏi tại sao cúng máu sống. Các cụ bảo cúng tổ tiên. Như thế tổ tiên ta là mặt trời, thần mặt trời, dòng mặt trời. Ngày nay người Việt còn ăn tiết canh, tức ăn, uống máu sống. Đây chính là một chứng tích hiến tế mặt trời. Nhạc sĩ Văn Cao trong bài hát Tiến Quân Ca có câu ‘thề phân thây uống máu quân thù’. Đây cũng là một bằng chứng người Việt có hiến tế mặt trời giống như người Aztec, Maya hiến tế người rồi ‘phân thây uống máu quân thù‘.

Trong các đồ đồng Điền Việt còn thấy cảnh hiến tế người như trên một trống làm trục thế giới có cảnh hiến tế một người nữ và trên mặt một trống đồng khác có cảnh hiến tế một người nam. Một lưỡi lao Điền Việt có cảnh treo cổ người hiến tế…

Thoạt đầu Bách Việt hiến tế người về sau hiến tế thú vật thay cho người. Ở thân một trống đồng Điền Việt có cảnh ‘đâm bò’ cột vào cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) để hiến tế tam thế.

Bây giờ chúng ta qua địa hạt khảo cổ học.

clip_image046

Chỉ xin nói tới hai chứng tích còn ghi trong sử đá. Ở bãi đá cổ Sapa, Bắc Việt Nam, trong các hình khắc trên đá có hình người mặt trời. Một người nam mặt trời có bộ phận sinh dục nam là nọc, nõ hình cây rìu Việt. Đây là người Việt mặt trời trăm phần trăm. Một người nữ mặt trời có bộ phận sinh dục nữ là nòng, nường vòng tròn.

Trên vách đá Hoa Sơn, Quảng Châu có những cảnh thờ phượng mặt trời của người Lạc Việt Tráng Zhuang. Có hình những người Lạc Việt thờ mặt trời nhẩy múa quanh trống đồng…

Bây giờ chúng ta bước qua địa hạt ngôn ngữ học.

Chúng ta là người Việt, vậy từ Việt là từ Hán Việt, Hán ngữ phải phiên âm từ một từ nôm na mách qué của Việt ngữ.

clip_image048

Đó là từ nôm VỌT. Việt là VỌT. Từ Vọt có tất cả các nghĩa của từ Việt như: 1. Vật nhọn, Rìu (nguyên thủy rìu là một thứ que nhọn, sừng thú). 2. Vượt. Dùng vọt đánh thú vật cho vọt qua, vượt qua chướng ngại vật đi hay vượt qua nhanh. 3. siêu việt: vọt biến âm với vót. Ta có từ chót vót, điểm cao nhất. Vọt, vót gần nghĩa với siêu việt.

Bây giờ ta tìm nghĩa của các từ Hán Việt. Tôi có một người bạn thân là anh Đỗ Ngọc Thành hiệu Nhạn Nam Phi. Anh là người Triều Châu nhưng không nhận mình là người Hoa, người Hán mà là người Bách Việt. Anh nghiên cứu các chữ nôm cổ Bách Việt.

clip_image050

Theo anh ‘Các chữ “Việt” viết khác nhau nhưng có Nghĩa và phát âm giống nhau: Mặt Trời. Chữ Việt hình mặt trời 日phát âm Mân Việt-Triều Châu là Diệt (giống như người Miền Nam phát âm Việt là Diệt).

clip_image052

Từ Việt mà chúng ta tưởng viết với bộ Mễ thật ra là chữ Cháy liên hệ với mặt trời.

clip_image054

Từ Việt mà chúng ta tưởng viết với bộ Tẩu thật ra là chữ Chiếu liên hệ với mặt trời.

Anh nghiên cứu tất cả các chữ Việt và đúc kết lại thành một chữ Việt bao trọn ý nghĩa như sau:

clip_image056

“Tóm gọn lại từ Việt được dịch sang chữ Hán bao gồm 3 thành phần là ‘mặt trời’, ‘Rồng’ và ‘Người Chim tay cầm qua’ ”. Rõ ràng người Việt là Người Mặt Trời dòng giống Chim Tiên Âu Cơ-Rắn Rồng Lạc Long Quân.

Người Việt mặt trời có mặt trên trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn không?

Hiển nhiên là có.

clip_image058

Xin đưa ra một vài ví dụ tiêu biểu. Hầu hết trên trống đồng các người đều hóa trang thành người chim-mặt trời. Trống đồng biểu tượng ngành nọc, dương mặt trời, là trống biểu của Hùng Vương, Vua Mặt Trời, của Người Việt Mặt Trời. Rõ nhất là ở những người thấy trên trống Quảng Xương có con mắt hình mặt trời có tia sáng nọc que tỏa rạng và ở những người chim-mặt trời nhẩy múa tay cầm rìu mỏ cắt, Rìu Việt. Trên trống Quảng Xương cũng thấy các đền thờ mặt trời có hình mặt trời ở hai bên cửa. Trên một trống nam Trung Quốc có cảnh tế mặt trời. Những người-chim mặt trời bay quanh một trục có mặt trời ở trên diễn tả mặt trời thượng đỉnh, chính ngọ, mặt trời trên trục thế giới, trên đỉnh núi thế gian ứng với một khuôn mặt của Kì Dương Vương. Cảnh tế lễ này giống hệt như cảnh tế lễ trời đất mà ngày nay hiểu là tế trời cầu mưa, cầu được mùa của người mặt trời Maya. Tục này gọi là Danza de los Voladores (Dance of the Flyers) hay Palo Volador (pole flying).

clip_image060

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: