HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2016: PHẬT CHE MẶT.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2016.

PHẬT CHE MẶT.

Nguyễn Xuân Quang.

clip_image002_thumb copy

(Kỷ vật tác giả mua ở Tích Lan trong một tiệm bán đồ Phật giáo của một người Tây Tạng).

Phật che mặt, để dấu môi cười?

Phật bịt mặt vì thấy hổ ngươi?

Phật bị mặt, che dấu nước mắt?

Phật che mặt, đoái thương loài Người?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: