CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NỌC QUE II (Phần 2).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

(Circle-Rod Writings).

CHƯƠNG III

NỌC QUE

C. TỪ HAI NỌC QUE II.

(Two Circle Word).

(Phần 2)

Nguyễn Xuân Quang

-Lưỡng Nghi:

Ở đây là lưỡng nghi của khâu hai nọc que thái dương. Hai nọc que có thể diển tả chung lưỡng nghi hay riêng từng cực dương và cực âm của lưỡng nghi.

. Lưỡng nghi chung.

Trong trường hợp này, một nọc que diễn tả nọc dương và một nọc que diễn tả nọc âm. Hai nọc diễn tả nòng nọc (âm dương), lưỡng nghi.

Ví dụ James Churchward trong The Sacred Symbols of Mu có nói đến một cặp trụ thờ:

clip_image002

clip_image003clip_image004

Một cặp trụ cổ: trụ bên trái vuông và trên đầu có ký tự hình vuông clip_image005 (có chân là cây cọc) cắm xuống đầu trụ diễn tả sức mạnh (ghi chú thêm của tác giả: hình vuông mang tính cân bằng nên có một nghĩa vững mạnh).

Trụ bên phải tròn và trên đầu có hình clip_image006 có nghĩa là tạo dựng, xây dựng và với nghĩa rộng ra là nới rộng ra, làm xong, hoàn tất tùy theo khi dùng như thế nào và ở đâu. Hai trụ có bốn phần ứng với Tứ Nguyên Sinh Động Lực Chính, Bốn Thần Tổ Lớn, vân vân…

Ta thấy ngay hai trụ diễn tả nòng nọc (âm dương). Trụ tròn mang tính dương và trụ vuông mang tính âm thái dương (hình vuông là nòng thái dương của nòng O) như thấy qua nghĩa vuông tròn (đất trời, bánh chưng, bánh dầy), qua hình ảnh linga tròn cắm trên yoni vuông của Ấn giáo. Trụ tròn dương sinh ra tứ tượng dương và trụ vuông âm sinh ra tứ tượng âm. Tứ tượng âm và dương là bát tượng ứng với tám quẻ ba vạch (bát quái). Tứ tượng dương liên tác với tứ tượng âm sinh ra, tạo dựng ra tất cả muôn sinh, muôn vật, tam thế vững mạnh.

Rõ như ban ngày hai nọc que mang tính nòng nọc (âm dương) khác nhau diễn tả lưỡng nghi.

Ở đình chùa, hai trụ hai bên có khi xây dưới hình thức tháp hay lầu trống và chuông. Tháp trụ trống phải mang tính dương (trống có một nghĩa là đực dương) như trụ tròn và tháp chuông phải mang tính âm như trụ vuông (Hán Việt chuông là chung có một nghĩa là chén uống trà mang âm tính, có loại chuông bát hình chén này và với h câm, ta có chung = cung, hình vòm. Như đã biết, hình vòm trong ký tự khắc trên đá của thổ dân Úc có nghĩa là đàn bà nhìn theo hình âm đạo và trong Phật giáo Mật Tông Tây Tạng chuông có một nghĩa âm đạo yoni biểu tượng cho trí tuệ, trong khi chùy kim cương biểu tượng cho từ bi có một nghĩa dương vật linga).

Ngày nay hầu như hai trụ hai bên đền chùa này không còn làm theo tính nòng nọc (âm dương) khác nhau mà làm giống hệt nhau. Ví dụ chùa Điều Ngự ở Little Saigon, Westminster, Quận Cam, Cali mới khánh thành, hai tháp hai bên đều giống hệt nhau:

clip_image008

Hai tháp hai bên chùa Điều Ngự giống hệt nhau làm theo kiến trúc tam thế nhưng cả hai đều mang dương tính vì chỏm tháp hình nọc kim tự tháp mang dương tính.

Trong trường hợp hai trụ tháp trước đền thờ, chùa không phải là tháp chuông tháp trống mà dùng làm cổng vào thì có thể là diễn tả trục thế giới. Đi từ thế giới phàm tục bên ngoài bước qua cổng trục thế giới là đi vào trong thế giới thần linh (xem dưới, ở phần trục thế giới).

.Cực dương

-Qua hình thái cực mang tính thái dương ở trên, ta đã thấy hai nọc que có một khuôn mặt là cực dương.

-Nọc, đực, dương.

Hai nọc mang nghĩa nọc, cọc, đực, dương như thấy qua con hươu cọc, hươu nọc, hươu đực gọi theo hai chiếc sừng là hai nọc que nhọn. Ta thấy rõ qua Kì Dương Vương (có một nghĩa là Vua Hươu Đực) có tên mẹ đẻ là Lộc Tục, Lộc Đục, Lộc Đực, Nọc Đục, Cọc Đực, Hươu Đực, Hươu Sừng (con đực có sừng còn con cái không có sừng, ngoại trừ loài tuần lộc reindeer con cái có sừng) (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). Ta cũng thấy qua trò chơi Bầu Cua Cá Cọc với Cọc là con hươu đực (Bầu Cua Cá Cọc).

Lưu ý sừng hươu có nhiều loại chia nhánh khác nhau. Có loại sừng chia hai nhánh, ba nhánh và nhiều nhánh. Hươu có sừng hai nhánh nhọn được chọn làm sừng thái dương. Loài hươu có sừng hai nhánh nhọn này được chọn làm thú biểu thái dương như loài hươu mang gạc, muông gạc (con vật có sùng). Muông gạc chuyển âm qua Anh ngữ là munjac hay muntjac, còn có tên gọi là hươu sủa (barking deer). Sở dĩ có tên hươu sủa vì tới mùa động đực, loài hươu này con đực có tiếng gọi con cái nghe giống như tiếng cho sủa. Mã Lai ngữ gọi muông gạc, hươu sủa là kijang. Kijang chính là Việt ngữ Kì Dương. Rõ như ban ngày Kijang, hươu là sủa là một khuôn mặt thú biểu của Kì Dương Vương Lộc Tục, Hươu Đực (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn có rất nhiều hình bóng hươu sủa Kì Dương (xem dưới).

-Mặt trời thái dương.

Mặt trời lửa thái dương Tây Tạng nói ở trên có từ hai nọc que có một nghĩa là mặt trời thái dương.

Kì Dương như trên có nghĩa là Hươu Đực nhưng Kì Dương cũng có nghĩa Kì là Ki, cây, Cọc, Trụ, và Dương là mặt trời. Kì Dương Vương có một nghĩa là vua Cọc, Trụ Mặt Trời. Kì Dương Vương là Vua Mặt Trời trên trục thế giới, mặt trời thiên đỉnh (chính ngọ). Vua Mặt Trời Rạng Ngời Thế Gian.

Kì Dương Vương có một khuôn mặt tương ứng với Shiva. Theo k =sh (như kít, cứt = shit), ta có Kì = Shi(va).

-Bò đực, bò sừng, dê sừng.

Các nền văn hóa khác dùng con vật có hai sừng tương đương với hươu như con bò nanda của Ấn giáo biểu tượng của Shiva, con dê núi có hai sừng của Ai Cập cổ có một khuôn mặt biểu tượng cho mặt trời.

.Hán ngữ yang, Hán Việt dương (con dê)

trên đầu có từ/dấu hai nọc que diễn tả hai cái sừng mang một nghĩa dương, đực, lửa, thái dương, mặt trời thế gian.

-Bộ phận sinh dục nam diễn tả bằng hai nọc que.

Ví dụ chữ T do hai nọc que ghép lại diễn tả bộ phận sinh dục nam thấy ở chữ ankh ở người bán nam, bán nữ ardanari

clip_image009

(sẽ nói rõ ở từ hai nọc que dạng chữ T).

……

Rõ ràng II có một khuôn mặt cực dương của khâu hai nọc que thái dương.

2. Cực âm

Theo nguyên tắc hai nọc que mang dương tính thuần dương không thể biểu tượng cho cực âm.

Tuy nhiên từ hai nọc que thẳng biến đổi theo tính âm trở thành hai nọc que cong mang âm tính thái âm có thể diễn tả hai nọc âm thái dương biểu tượng cực âm của khâu hai nọc que thái dương.

Ví dụ các loài sống dưới nước mang tính thái âm ngành thái dương như loài rắn có hai sừng cong hay hai răng nanh cong diễn tả nọc âm thái dương như Lạc Long Quân có cốt là rắn nước có sừng, có mồng (mào) thái dương chẳng hạn. Lạc Long Quân con của Kì Dương Vương Hươu Sừng nên về di truyền có di thể (gene) có DNA hai sừng của Kì Dương Vương (Li, Lửa đất) nhưng mang tính âm nước Khảm của mẹ Long Nữ nên hai sừng này mang tròn đầu, mềm (mồng, mào) mang âm tính.

Xin đưa ra vài ba ví dụ:

-Rắn tạo Hóa hai sừng của thổ dân Mỹ châu.

clip_image010Hình khắc trên đá rắn có hai sừng ở San Rafael Swell, Utah (http://pagancraft2014.blogspot.com/).

Hình vòng xoáy có một nghĩa tạo hóa, sinh tạo.

Rắn hai sừng tạo hóa này có một khuôn mặt tương đương với khuôn mặt tạo hóa thế gian của Rắn thái dương Lạc Long Quân. Lạc Long Quân có một khuôn mặt sấm. Như đã biết sấm có một khuôn mặt tạo hóa. Big bang là tiếng sấm khai thiên lập địa.

-Rắn Thế Giới Midgard

Trong thần thoại Norse, Bắc Âu có con Rắn Thế Giới Midgard (có thể bao quanh thế giới), là một loài rắn biển, một khuôn mặt tương đương với rắn ouroboros. Kẻ thù của Rắn Midgard là thần sấm sét Thor.

clip_image011 clip_image011[1]clip_image013Thần Thor cầm búa thiên lôi bắt rắn Midgard (có hai sừng cong) (thủ ký Iceland thế kỷ 18) (nguồn: http://creativityandhealing-kalina.blogspot.com/).

Ta thấy rõ Rắn Biển hai sừng thái dương Midgard tương đồng với Rắn Biển Lạc Long Quân nước thái dương. Lạc Long Quân có một khuôn mặt Chấn sấm vì thế thần sấm Thor mới địch nổi Midgard.

-Thần Marduk, Lưỡng Hà.

Marduk là thần chủ thành phố Babylon có một biểu tượng rắn có hai sừng thái dương.

clip_image015

Trụ mốc biên giới có rắn hai sừng, biểu tượng của Marduk, thần chủ Babylon, hậu bán thiên niên kỷ thứ 2 TDL (nguồn: http://creativityandhealing-kalina.blogspot.com/).

Thần Marduk có một khuôn mặt sấm sét thấy qua hai tay cầm dóng sấm, búa thiên lôi (vajra) hai đầu đinh ba.

clip_image017

Ta thấy rất rõ Lạc Long Quân có cốt rắn và cũng có khuôn mặt Chấn sấm nên con rắn Lạc Long Quân cũng phải là con rắn hai sừng thái dương giống như con rắn hai sừng Marduk. Con thuồng luồng, con rồng Lạc Long Quân thần thoại hóa từ con rắn thái dương này cũng có hai sừng như ta thấy con rồng hiện nay có hai sừng.

Hai nọc que âm thái dương ngành nòng nữ.

Lưu Ý:

Cần phân biệt hai sừng nọc âm hóa thái dương do hai nọc que thẳng thái dương II âm hóa cong lại với sừng nòng dương hóa thái dương do hai nòng thái âm OO dương hóa mở ra thình sừng cong. Ví dụ bò có hai sừng cong. Bò nọc âm thái dương có hai sừng ít cong hơn (theo chính thống phải thẳng nhiều như thấy ở con bò nandi của Ấn giáo.

Trường hợp bò nòng dương thái dương hai sừng cong nối với nhau bằng vòng lõm âm hình chữ U. Như đã biết từ hai nòng OO dương hóa thành thành chữ U. Hai nhánh thẳng đứng của U là từ hai nọc que, thái dương và phần cong lõm mang âm tính. U thái dương âm của là O, Nàng thái dương. Âu Cơ là U Cơ là Cô, Nàng U là O thái dương, Nàng, Mẹ thái dương, là Nữ thần Mặt Trời thái dương (xem ABC và Chữ Nòng Nọc).

Isis tương đương với Âu Cơ có một khuôn mặt nữ thần mặt trời thái dương mẹ của các Vua Mặt Trời Pharaohs. Trang phục đầu của Isis có đĩa mặt trời với hai sừng cong chữ U.

clip_image019Trang phục đầu của Isis.

Xin nhắc lại Isis và Âu Cơ tương đồng với nhau. Ta thấy rất rõ qua trang phục đầu của Isis ở đây gồm ba khuôn mặt :

1. Ngai vàng biểu tượng cho đát thế gian dương của các vua mặt trời Pharaoh (tương đương với Hùng Vương ) do Isis sinh ra. Khuôn mặt đất dương này ứng với khuôn mặt đất núi Âu Cơ dẫn 50 con lên núi.

2. Chim ứng với khuôn mặt chim âu cơ đẻ ra bọc trứng chim 100 Lang Hùng.

3. mặt trờithái dương thần nữ  ứng với Nàng Lửa, U thái dương, thái dương thần nữ Âu Cơ.

 

Tương tự con bò thú biểu của nữ thần Hathor cũng vậy.

clip_image020Trang phục đầu của Hathor.

Như thế hai nọc que thái dương nối bằng một cung tròn mang âm tính biến thành chữ U mang nghĩa thái dương âm, nòng O, âm thái dương , cực âm thái dương của ngành nòng.

-Hai tháp trụ vuông đầu bằng do hai nòng âm thái dương hóa.

Thấy ở tháp Champa như Tháp Đôi ờ Qui Nhơn, Bình Định xây theo kiến trúc Vishnu (có một khuôn mặt âm nam thái dương và cũng có thể có một khuôn mặt là âm nữ thái dương vì Vishnu lưỡng tính phái).

clip_image021Tháp Đôi, Qui Nhơn, Bình Định (nguồn pinterest.com).

Tháp Đôi không có hình dáng như búp sen hay bắp ngô nhưng có hình trụ vuông đầu bằng mang âm tính thái dương, là đặc tính của nọc âm thái dương (như đã biết, hình vuông là dạng thái dương của nòng O). Bánh chưng vuông biểu tượng của thái dương thần nữ Âu Cơ (thường hiểu là đất, âm thái dương; tháp vuông bằng đầu có thiết diện là hình vuông cũng có một khuôn mặt núi trụ vuông bằng đầu biểu tượng cho đất âm thái dương).

Hiển nhiên Tháp Đôi Qui Nhơn bị ảnh hưởng kiến trúc Vishnu cũng làm theo tháp vuông bằng đầu thay vì tháp nhọn đỉnh hay hình linga theo kiến trúc loại Shiva của các tháp Chàm khác. Tháp Đôi thờ Vishnu là vị thần chính (Ý Nghĩa Tháp Chàm).

Trong các tôn giáo khác bị ảnh hưởng của vũ trụ giáo như trong Thiên Chúa giáo, tháp vuông bằng đầu cũng biểu tượng cho âm thái dương như Nhà Thờ Đức Bà ở Saigon, nguyên thủy xây năm 1882 có hai tháp vuông bằng đầu:

clip_image022Nhà thờ Đức Bà Saigon (nguồn: nhacsingocson.com).

Giống như Nhà Thờ Đức Bà Nôtre Dame de Paris:

clip_image023Nhà Thờ Đức Bà Nôtre Dame de Paris (ảnh của tác giả chụp từ sông Seine).

Đức Bà Maria được coi như là Nữ Vương (vì thế nhà thờ còn được gọi là Vương Cung Thánh Đường) tức có một khuôn mặt thái dương thần nữ có biểu tượng hình mặt trời hoa hồng thấy ở mặt tiền nhà thờ (Thái dương thần nữ Amaterasu của Nhật có biểu tượng mặt trời hoa cúc). Vì vậy mà nhà thờ Đức Bà có tháp vuông bằng đầu.

Nhà Thờ Đức Bà Saigon về sau làm thêm hai chỏm tháp nhọn như ngày nay là bị nam hóa.

Cũng nên biết hai tháp bằng đầu mang hình ảnh hai nọc que bằng đầu hình chữ I mang âm tính có nghĩa là hai nọc âm thái dương. Vành chuỗi IIIIIII có một khuôn mặt là do hai nọc que âm thái dương này ghép lại thường thấy ở biên trống trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc đông sơn và thường gọi lầm là răng lược.

…….

-Tứ Tượng

Như đã thấy từ hai nọc que diễn tả sự sinh tạo ở cõi tạo hóa gồm từ hư vô (đã hàm tính thái dương chuyển qua thái cực) và lưỡng nghi của khâu thái dương. Như vậy kế tiếp là sinh ra tứ tượng, tứ hành.

Hai nọc que biến dạng hiệp (accord) theo tính nòng nọc (âm dương) hay để ở các vị trí khác với vị trí thẳng đứng diễn tả các tượng trong tứ tượng.

.Tượng Lửa

-Những khuôn mặt cực dương thái dương nói trên cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho tượng lửa như con dê thấy qua từ yang ở trên có một khuôn mặt biểu tượng cho mặt trời và dê cũng biểu tượng cho tượng lửa vì là con thú bốn chân.

-Ngoài ra dĩ nhiên còn có những tứ tượng riêng nữa.

-/Hai nọc que tạo ra lửa.

clip_image025

Biểu tượng lửa số 36 khắc trên đá của thổ dân Mỹ châu ở Nevada (James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Trong các biểu tượng này ta thấy ký tự số 36

clip_image026

 

clip_image028

mà James Churchward cho là giống biểu tượng Uighur có nghĩa là ‘lửa ở dưới’. Lửa ở dưới nghĩa là lửa trong lòng trái đất đội đất lên thành núi lửa hay núi dương. Ta thấy rõ hình này giống hệt chữ hỏa trong triện văn:

clip_image030

Chữ hỏa này sinh ra chữ hỏa hiện kim:

clip_image031

Giải tự ta thấy rõ hình mũi mác nhọn đỉnh ở giữa là hình núi tháp nhọn đỉnh, núi dương, núi lửa. Hai nọc que hai bên núi tháp diễn tả hai dùi làm ra lửa có nghĩa là lửa ở tầng tứ tượng, thái dương.

Hiển nhiên từ hay dấu hai nọc que ở đây biểu tượng tượng lửa đất núi dương thế gian.

-/Trong Dịch hai hào dương nọc que là thái dương, lửa.

-/Thần Seth Ai Cập.

Có một khuôn mặt lửa đất thế gian. Biểu tượng thú bốn chân sống trên mặt đất Seth có hai tai là hai nọc que trông như hai sừng có một nghĩa lửa đất thế gian Li.

clip_image033

clip_image035Thần Seth Ai Cập.

.Tượng Nước dương

-Trâu nước có hai sừng cong, âm biểu tượng cho nước thái dương. Lạc Long Quân có thú biểu bốn chân là con Trâu Vàng (Kim Ngưu) như thấy qua truyền thuyết Kim Ngưu, Vũng Trâu Đầm… Người Ao-Naga tức Âu-Lạc ở Assam có vật tổ Trâu thấy qua chiến phục.

clip_image037

-Thỏ ngọc trên mặt trăng.

Trăng có một khuôn mặt thái âm nước. Trăng nước. Trăng liên hệ mật thiết với nước thủy triều biển.

clip_image038Mặt trăng, mặt trời (Robert Beer, Plate 65).

Mặt trăng âm được biểu tượng bằng hình con thỏ. Tại sao con thỏ được chọn làm biểu tượng cho mặt trăng? Xin thưa con thỏ có hai tai dài, tương đương với hai sừng của con hươu. Hai tai thỏ là hai nọc, là thái dương mang tính âm vì mềm và có đầu tròn. Mặt trăng có hình con thỏ là mặt trăng thái dương của ngành nòng âm. Mặt trăng này mang tính dương hay thuộc ngành dương vì con thỏ quay mặt về phía tay phải. Mặt trăng tròn có hình con thỏ mang dương tính này tương đương với hình trăng lưỡi liềm có hai đầu nhọn (thái dương). Lạc Long Quân Mặt Trời Nước có một khuôn mặt là ông trăng:

“Ông giăng mà lấy bà giời,

Mồng năm dẫn cưới, mồng mười rước dâu”.

Mồng năm với số 5 là Lửa thế gian ứng với Nàng Lửa Âu Cơ và mồng mười với 10 là số Khảm, nước từ trời ứng với Chàng Lửa Lạc Long Quân. Li 5 Âu Cơ hôn phối với Khảm 10 Lạc Long Quân.

Lưu ý, vì mặt trăng vốn có bản tính âm nên con mắt thỏ có hình tròn và con ngươi là cái dấu hình chấm rỗng hay hình vòng tròn tí hon mang âm tính. Mặt trăng âm cũng vẽ ở bên trái tức phía âm và mây ở dưới mặt trăng cũng là mây âm vì có đuôi quay về phía trái.

Tóm lại thỏ có hai tai nọc thái dương âm nên biểu tượng cho mặt trăng liên hệ với nước thủy triều, nước chuyển động, nước dương một thứ mặt trời đêm thái dương. Hiển nhiên hai tai thỏ là từ hai nọc que mang tính thái âm nước ngành nọc thái dương có một khuôn mặt biểu tượng cho tượng nước dương.

.Tượng Gió dương.

Hai nọc que cong hình vòm diễn tả gió thái dương. Ví dụ thần Amun-Ra, Amun-Re hay Amen). Amun là Vua của các thần và là Thần Gió có thú biểu là con dê sừng cong vòng gió.

clip_image040Thần Dê Amun ở đền Karnak, Luxor, Ai Cập có sừng cong vòng bầu vũ trụ, bầu trời.

-Thần bầu trời Hy Lạp Zeus-Amun.

Thần Bầu Trời Zeus của Hy Lạp nối kết với thần Gió Amun Ai Cập cổ có cặp sừng dê cong vòn diễn tả gió thái dương:

clip_image042Thần Zeus-Amun (nguồn: en.wikipedia.org).

-Thần Tạo Hóa Ra Ai Cập.

clip_image044

Thần Ra Tạo Hóa.

Thần Ra Tạo Hóa lưỡng tính phái vũ trụ, mặt trời-không gian thấy rõ qua hình ngữ Anh ‘chìa khóa sự sống’ có nòng nọc (âm dương) và hình ngữ shen hình vòng tròng nòng và tiếp tuyến nọc hiện nay hiểu theo nghĩa là vĩnh cửu, bất tận. Thật ra nòng nọc (âm dương) diễn tả trọn vẹn thuyết vũ trụ tạo sinh trong đó có tái sinh, vĩnh cửu, vĩnh hằng. Hai cánh chim ó, chim biểu của mặt trời vẽ cong tròn tạo thành một phần vòng không gian. Mặt trời tròn ở tâm không gian. Mặt trời không gian là vũ trụ, tạo hóa. Hai cánh chim mang hình ảnh hai nọc cong mang tính gió thái dương.

-Lông chim biểu tượng cho gió.

Rõ hơn nữa là hai chiếc lông chim (có một khuôn mặt biểu tượng cho gió) hình hai nọc que như thấy ở trang phục đầu của thần Thần Gió Amun.

clip_image045Trang phục đầu của Amun.

clip_image047Thần Amun có trang phục đầu là hai chiếc lông chim hình nọc tròn đầu (mang âm tính) diễn tả gió thái dương.

-Vành nấc thang (răng lược) IIIIII…

Vành này có thể coi như là có một khuôn mặt do những cặp nọc que bằng đầu II mang âm tính gió thái dương nối kết lại.

.Tượng Đất dương.

-Hán Việt lưỡng: 2.

clip_image049

Hán ngữ số hai diễn tả bằng hai nọc que nằm ngang có nguồn cội từ cổ ngữ Lahun là 2 clip_image051.

Theo dịch Hoa Hạ tam thiên, lưỡng địa. Số 2 là đất. Như vậy hai nọc que nằm ngang diển tả đất bằng.

-Dê Ai Cập có hai sừng nằm ngang.

clip_image053

Dê là thú bốn chân sống trên mặt đất có một khuôn mặt biểu tượng cho đất dương. Hai sừng nằm ngang biểu tượng cho lửa cõi bằng đất dương ứng với Li có một khuôn mặt đất, núi dương.

-Thần đất Keb (Geb) Ai Cập có thú biểu là con dê sừng, nên trang phục đầu tam thế có hai sừng dê nằm ngang biểu tượng cho cõi giữa đất dương gian.

clip_image054(nguồn: nekhebet.com).

Trang phục đầu của thần Đất Keb có hai sừng dê nằm ngang.

……

Ngoài ra tứ tượng thấy rõ hơn ở dạng kết hợp lại thành chữ thập (xem dưới).

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: