CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NỌC QUE (phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

TỪ HAI NỌC QUE (II).

(Phần 1)

Nguyễn Xuân Quang

Nhìn tổng thể, từ nọc hai nọc que II đối ngược nòng nọc (âm dương) với từ nòng hai vòng tròn OO nên ý nghĩa và chức vụ có thể suy ra từ hai nòng vòng tròn và chỉ mang tính nòng nọc (âm dương) ngược lại mà thôi. Xin xem từ nòng hai vòng tròn trước.

Từ (word) là do nhiều chữ ghép lại. Từ nọc hai nọc que II gồm hai chữ nọc que I tạo thành.

.Cách sinh tạo.

Hai nọc que riêng rẽ có thể có hai khuôn mặt sinh tạo.

-Sinh tạo vô tính phái, một nọc que tách ra làm đôi, một nọc que I phân sinh ra thành hai II ở cõi tạo hóa.

clip_image002

Lúc này hai nọc que ở dạng vô tính phái nghiêng nhiều về mặt biểu tượng hay yếu tố ví dụ hai nọc que biểu tượng cho lửa (hai dùi que dùng làm lửa).

-Sinh tạo hữu tính phái:

Sinh tạo hữu tính phái dưới dạng mầm sinh có nòng nọc (âm dương). Mầm cái OI (vì cái nên để nòng vòng tròn trước) giao sinh với mầm đực IO (vì đực nên để nọc que trước):

Mầm cái OI x (giao sinh với) Mầm đực IO cho ra: OI, OO, II, IO.

Ở đây hai nọc que II ở dạng hữu tính phái nghiêng nhiều về phía sinh tạo năng hoạt ở cấp tứ tượng.

Cần phải lưu tâm hai khuôn mặt này.

Nói theo ngôn ngữ Dịch thì hai nọc que là hai dương tức thái dương. Thái dương nghĩa đen là dương lớn, dương già vì thế Anh ngữ dịch thái dương là old yang. Thái dương là dương già ở dạng sinh hoạt năng động hơn. Thái dương (II) là dương (I) của dương (I). Dương già II âm hóa một phần thành thiếu dương OI. Thiếu dươngdương non, Anh ngữ gọi là young yang. Thiếu dương OI là âm (O) của dương (I) [trong khi đó hai nòng OO là thái âm (old yin) và dương (I) của âm (O) là IO, thiếu âm (young yin)].

Như thế hai nọc que có thể coi là khuôn mặt già của nọc que trưởng thành.

Lưu Ý

Ở ngành dương, thái dương II âm hóa một phần thành OI, thiếu dương và âm hóa cực đại tất cả thành OO, thái âm. Vì vậy ở ngành nọc dương ta chỉ xét hai khuôn mặt chính thái dương II và thiếu dương OI).

Ý Nghĩa.

Nhìn tổng quát ta thấy từ hai nọc que II cũng mang trọn ý nghĩa gốc của chữ một nọc que I và cũng là nguồn gốc của tất cả các từ mang dương tính của ngôn ngữ loài người, chỉ khác hoạt tính sinh tạo ở các tầng tạo sinh khác nhau. Hai nọc que được dùng nhiều với tính cách sinh tạo năng hoạt, gấp đôi nọc que I ở từ tầng tứ tượng trở xuống. Hai nọc que II có tính sinh tạo hữu tính phái mang tính trội.

Đối chiếu với truyền thuyết Việt thì Thần Nông- Viêm Đế ở dạng nòng (O) nọc (.), nhất thể (clip_image003) ở cõi tạo hóa.

Ở tầng lưỡng nghi phân cực ra Thần Nông O và Viêm Đế I. Ở tầng tứ tượng Viêm Đế sinh ra Viêm II (thái dương) và Đế OI (thiếu dương). Thần Nông sinh ra Thần OO (thái âm) và Nông IO (thiếu âm).

Khuôn mặt chính của nọc hai nọc que là tính sinh tạo ở tầng tứ tượng.

Như thế tổng quát hai nọc que II mang tất cả nghĩa của chữ nọc que I, cũng có nghĩa là nọc, đực (bộ phận sinh dục nam, lửa, mặt trời dương, nam, dương…) nhưng ở dạng trưởng thành, dương già, thái dương năng hoạt gấp đôi nọc que nhìn theo diện, theo khâu (nhánh, đại tộc, tộc…) thái dương.

Xin ghi tâm là ý nghĩa vũ trụ tạo sinh của từ hai nọc que II là nhìn theo góc cạnh (khâu) thái dương mang tính sinh tạo chính ở tầng tứ tượng, các mầm sinh tạo đã có hai yếu tố nòng nọc (âm dương).

Trong các nghĩa của hai nọc que, nghĩa thường hay thấy là nghĩa dùng làm biểu tượng cho lửa đất thế gian Li (cách nhớ là hai dùi tạo ra lửa).

.Các Dạng Từ Hai Nọc Que.

Từ nọc hai nọc que có thể ở dưới dạng:

a. Hai nọc II riêng rẽ.

b. Chập lại, dính nhau thành một nọc que có độ dầy gấp đôi nọc que chuẩn.

c. Kết hợp với nhau thành những từ khác như nọc mũi mác (mũi tên, răng cưa, răng sói) Ʌ, chữ T, chữ thập +, chữ X, chữ V, chữ thước thợ (góc vuông có hai cạnh bằng nhau)…

Để ngắn, gọn tôi viết từ hai nọc que thay vì từ nọc hai nọc que.

1. Từ Hai Nọc Que ở Dạng Riêng Rẽ.

Ví dụ:

Mặt trời nọc dương thái dương thấy ở Tây Tạng.

mt

Mặt trời nọc dương thái dương (kỷ vật của tác giả mua ở Tây Tạng).

Mặt trời có các tia sáng hình những lưỡi lửa đỏ mang tính thái dương. Trong lưỡi lửa có từ hai nọc que II diễn tả thái dương. Ta cũng nhận thấy mặt trời có 10 tia sáng lưỡi lửa. Số 10 là số Khảm tầng 2 (2, 10) hôn phối với Li, Lửa đất thường diễn tả bằng hai nọc que (làm ra lửa).

Trong khi ở mặt trời nọc âm thái dương (nhìn theo nòng thái âm là mặt trăng mang tính thái dương) không có từ hai nọc que này.

mt 2

Mặt trời nọc âm thái dương (kỷ vật của tác giả mua ở Tây Tạng).

Mặt trời có các tia sáng hình sóng nước thái âm nhọn đầu mang tính thái dương. Giữa các tia sáng có từ móc nước diễn tả nước chuyển động ngành thái dương. Ở đây ta thấy mặt trời có 7 tia sáng sóng nước nhọn đầu thái dương. Số 7 là số  Càn hôn phối với Khôn cho biết ma75t trời này là mặt trời nòng Khôn thái dương.

Sự hiện diện của từ móc nước ở đây xác thực hai nọc que ở hình mặt trời ở trên là một từ hai nọc que.

Ý Nghĩa của Từ Hai Nọc Que Riêng Rẽ Trong Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ Giáo.

.Hư Vô

Nhìn dưới diện nòng nọc (âm dương) tổng thể, chính thống hư vô có hình bao, bọc, lỗ trống không, được diễn tả bằng vòng tròn đứt đoạn chưa định hình clip_image008 nên hai nọc que thái dương theo nguyên tắc không thể mang nghĩa biểu tượng cho hư vô, vô cực.

Tuy nhiên ở khâu hai nọc que, hư vô có thể đã ở dạng có hàm tính nọc thái dương trội.

.Thái Cực

Như đã biết, trong vũ trụ tạo sinh do nòng nọc (âm dương) nguyên tạo đề huề ở cõi tạo hóa sinh ra thì ta có thái cực là dạng nòng vòng tròn (O)-chấm nọc đặc (.) ở dạng nhất thể clip_image009. Ở tầng lưỡng nghi ta có thái cực ở dạng nọc que (I)- vòng tròn (O) ở dạng nhất thể clip_image010.

Còn ở đây ở khâu hai nọc que II tức thái dương ở tầng tứ tượng thì thái cực ở dạng hai nọc que-hai vòng tròn.

Ví dụ:

-Ký tự ở thạch bản số 2379 của Niven tìm thấy ở Mexico sau đây:

clip_image011Thạch bản Mexico số 2379 của Niven (James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Theo James Churchward trong The Sacred Symbols of Mu, ký tự này là một biểu tượng phổ quát (universal symbol) thấy ở các chữ khắc trên vách đá ở các tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ, ở Tháp Mexico tại Xochicalco, ở chữ viết của Maya, ở Yucatan. Nó cũng xuất hiện trên Chữ Khắc Trên Đá ở đông bắc Brazil gần biên giới của British Guiana và trong nhiều vật khắc của thổ dân Mỹ châu khác. Nó cũng có trong các chữ viết cổ của Uighurs, Hindus, Babylon và Ai Cập cổ.

Ký tự thường là vòng tròn nhưng đôi khi hình thuôn tròn, hình trứng với hai gạch song song ở trong chia ra làm 3 phần.

Ta thấy rất rõ ở thạch bản 2379 có ruột hai nọc que II là nọc thái dương và vỏ là hai hình noãn, biến dạng của hai nòng OO thái âm. Khi còn ở dạng nhất thể ta có thái cực dạng thái dương-thái âm ở tầng tứ tượng thuộc khâu từ hai nọc que.

-Hình tự Mehen, Người.

Theo James Churchward thạch bản ở trên cũng có một nghĩa là Mehen (Người) clip_image012 đã từng nói qua ở Từ Hai Nòng Vòng Tròn.

Điểm này cũng không có gì lạ. Như đã biết, nhìn theo diện nòng nọc (âm dương) đề huề thì nòng O ở ngoài từ Mehen phải mang nghĩa là thái âm OO tức có độ dầy gấp đôi nòng vòng tròn chuẩn O để có lưỡng hợp thái dương-thái âm. Như thế nòng O của Mehen phải tương đương với hai nòng OO của trứng thái âm-thái dương ở thạch bản 2379.

Còn nhìn theo duy dương ngự trị tức dương mang tính trội như chỉ đàn ông hay chỉ chung loài người như chữ man của Anh ngữ thì nòng O ở ngoài có thể chỉ mang tính một nòng O đơn thuần vì mang tính liệt so với hai nọc que mang tính dương ngự trị. Nghĩa là ký tự ở thạch bản trên và từ Mehen có cùng một gốc nghĩa Người như nhau nhưng chỉ khác nhìn theo diện nòng nọc (âm dương) như thế nào mà thôi.

Ta thấy rõ người là kết hợp nòng nọc (âm dương). Ở dạng nòng nọc (âm dương) đề huề thì Mehen là Người ở dạng nhất thể dương thái dương II và âm thái âm OO còn quyện vào nhau ở tầng thái cực. Ta thấy rõ ở con người ở dạng nòng nọc (âm dương) nhất thể là ái nam ái nữ. Nói tổng quát trong nam có nữ và ngược lại. Đúng như trong dịch học, trong âm có dương và trong dương có âm. Người nam có yếu tố nam trội và người nữ ngược lại có yếu tố nữ trội.

Vì thế con người nguyên thể, con người đầu tiên, đấng sinh tạo ra loài người thường được diễn tả mang lưỡng tính phái, ái nam ái nữ như Thần Nông-Viêm Đế nhất thể, Thần Ra Ai Cập cổ, Thần Brahma Ấn giáo… Điểm này giải thích tại sao các người ái nam ái nữ thường được chọn trong đồng bóng thấy ở địa bàn Bách Việt hay bị ảnh hưởng của văn hóa Bách Việt (có cối lõi nòng nọc, Chim-Rắn, Tiên Rồng). Bởi vì họ được cho là có cùng bản thể với Đấng Tạo Hóa lưỡng tính phái sinh ra tổ loài người. Các người ái am ái nữ này thường được chọn làm ông mo (trong khi phái nữ làm bà đồng và phái nam làm bóng cậu). Việt ngữ mo có nghĩa là bao, bọc, túi như mo nang là bao hoa cau. Việt ngữ biến âm mẹ con với mo là một dụng cụ bộ gõ có hình cầu tròn, hình bầu, nang biểu tượng cho bầu vũ trụ, bầu tạo hóa, bầu trời, bầu sinh tạo [trong khi gồng hay cồng biến âm mẹ con với còng (vòng đeo tay), với nòng biểu tượng cho cái, âm, không gian. Trống biến âm mẹ con với chống (que, gây chống đỡ), với chông (vật nhọn, que, nọc nhọn), chồng (người nam trong cặp nam nữ hôn phối với nhau, vợ chồng). Trống biểu tượng cho đực, dương, mặt trời. Trống đồng có mặt trời ở tâm có một khuôn mặt chính biểu tượng cho ngành mặt trời Hùng vương, Vua Mặt Trời ngành thần Mặt Trời Viêm Đế].

Bao bọc, túi, mo, mõ biểu tượng cho bầu vũ trụ, bọc trứng vũ trụ, bầu trời, bọc trứng thế gian.

Ông mo ái nam ái nữ là hiện thân của bầu tạo hóa, bọc trứng tạo hóa, là hiện thân, hình bóng của Đấng tạo Hóa lưỡng tính phái.

James Churchward trong The Sacred Symbols of Mu cũng cho rằng Mẹ Tổ Loài Người Mu tạo ra con người nguyên khởi với lưỡng tính phái. Quan niệm này sau đó lan truyền đi khắp nơi.

Con người đầu tiên lưỡng tính phái này thấy rõ qua thạch bản Mexico số 1584 dưới đây:

clip_image014

clip_image016

Thạch bản này nói: “Người được tạo ra với nguyên lý lưỡng tính phái, nam và nữ. Đấng tạo Hóa làm cho người này chìm sâu vào giấc ngủ (chết) và trong khi ngủ, các nguyên lý được tách ra bởi các Lực Vũ Trụ, biến thành hai: đàn ông và đàn bà’.

James Churchward giải thích hình trên:

1. Đầu người có con mắt không có con ngươi diễn tả ngủ (hay chết). Từ đầu này phát ra hai nhánh. Dưới đầu có hai hình nòng vòng tròn, biểu tượng Đấng Tạo Hóa lưỡng tính phái.

2. và 3. Thân gồm 2 Trứng Vũ Trụ dính nhau diễn tả thân có lưỡng tính phái. Trứng ở nửa thần người trên chỉ dùng diễn tả lực sinh tạo, không sự sinh sản. Vì thế trứng này mang nguyên lý dương (cực dương). Từ phần dưới của trứng đang nở ra ở thân dưới chỉ cho biết động tác tách rời khỏi thân.

5. Trứng Vũ Trụ biểu tượng sinh sản. Vì thế nửa thân dưới biểu tượng nguyên lý âm (cực âm).

6. Lực. Những Lực ở đây chỉ cho thấy các lực phát ra từ nguyên lý dương và đi vào Trứng Vũ Trụ sinh ra từ nguyên lý âm, vì thế cho thấy có sự nối kết, giao phối giữa dương và âm để hoàn thành sinh sản.

7. Kéo hay vật cắt.

Hai lực đóng lại vào nhau biểu tượng hành động cắt hay tách rời ra. Các lực này tách hai phần trứng tạo thành thân người đầu tiên thành hai thân thể, một mang nguyên lý dương và một mang nguyên lý âm.

Giải thích của James Churchward cũng gần cận với vũ trụ tạo sinh, dịch học nhưng chưa hoàn toàn. Tôi xin bổ túc thêm cho hoàn chỉnh.

Đấng tạo hóa đại vũ trụ lưỡng tính phái sinh ra con người đầu tiên, tiểu vũ trụ nên người đầu tiên là hậu thân, là hình bóng của Đấng tạo Hóa đại vũ trụ cũng mang lưỡng tính phái. Người đầu tiên chia ra làm tam thế: đầu là thượng thế, hai tay là trung thế, chân là hạ thế và thần là trục thế giới.

Đầu (số 1) con người đầu tiên ứng với thượng thế, cõi tạo hóa. Hai con mắt không có con người cho biết rõ con người đầu tiên còn ở dạng “ngủ”tức lưỡng tính phái chưa sinh động tức ở dạng thái cực. Hai tai dài ra diễn tả lưỡng tính phái bắt đầu khởi động trong qui trình sinh tạo.

Kế tiếp hai tai lưỡng tính phái nhất thể phân cực thành hai vòng tròn nòng nọc (âm dương) có một khuôn mặt ứng với mặt trời và không gian sinh tạo, tạo hóa, bắt đầu mang tính sinh tạo sinh động ở tầng lưỡng cực, lưỡng nghi. Ở giai đoạn này sinh ra thân thể người đầu tiên. Vì thế thân người ngày cũng có lưỡng tính, hai cực nòng nọc (âm dương) mà James Churchward gọi là hai Trứng Vũ Trụ.

Phần trên cực dương mang nguyên lý dương tính và phần dưới cực âm mang nguyên lý âm.

Cực dương sinh ra bốn nguyên sinh động lực chính mang dương tính (hai lực ở trên diễn tả ở hai tay số 4). Bốn nguyên sinh động lực này ứng với tứ tượng dương. Cực âm ở dưới sinh ra bốn nguyên sinh động lực chính mang âm tính ứng với tứ tượng âm.

Tứ tượng dương và tứ tượng âm này nối kết, giao phối với nhau qua phần nối (6 với 5) tức liên tác tạo thành bát tượng (ứng với bát quái, tám quẻ). Trong lãnh vực sinh tạo loài người, sự giao phối này sinh ra con người hai phái.

Hình ở dưới (số 7) James Churchward cho là hình kéo, vật cắt, mang hình ảnh hai chân với bộ phận sinh dục nam (cục tròn ở giữa diễn tả bộ phận sinh dục nam nguyên tạo) và bộ phận sinh dục nữ (hình vòm giữa hai chân diễn tả âm đạo) đang giao phối, sinh tạo.

Cả hình diễn tả con người đầu tiên lưỡng tính phái tiểu vũ trụ do Đấng Tạo Hóa lưỡng tính phái tạo ra, là hậu thân, hình bóng của Đấng Tạo Hóa đại vũ trụ.

Ngoài hình vẽ này của Mexico, còn có rất nhiều truyền thuyết trong các nền văn hóa khác cũng nói rằng con người đầu tiên mang lưỡng tính phái. Trong các xã hội theo duy dương thì cho rằng đàn ông sinh ra trước một mình và sau đó đàn bà sinh ra từ một phần lấy ra từ người nam. Hãy lấy một vài ví dụ tiêu biểu.

-Trong Thánh Kinh –Genesis. 2. V. 21-22.

‘Và Chúa làm cho Adam ngủ vùi (tương đương với chết) và lấy một chiếc xương sườn ra rồi đóng lồng ngực lại. Biến chiếc xương sườn thành người nữ Eva’.

-Quán Thế Bồ Tát Avalokitesvara.

Trong Phật giáo đại thừa có Quán Thế Bồ Tát Avalokitesvara. Ở Tây Tạng Quán Thế Bồ Tát là một người nam. Các Dalai Lama là hiện thân của Quán Thế Bồ Tát (Avalokitesvara Bodhisatva) nam. Ở Phật giáo đại thừa Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, Quán Thế Bồ Tát là một người nữ, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật Bà.

Avalokitesvara có một khuôn mặt là Tổ Loài Người, con người đầu tiên có bản thể lưỡng tính phái giống như Adam.

-Hawaii và Các Đảo Thái Bình Dương.

“Thần Taaroa tạo người nam từ đất đỏ Araca và phà hơi vào mũi. Thần tạo ra người nữ từ xương của người nam và gọi tên là Ivi’. Truyền thuyến này giống truyền thuyết trong thánh kinh vừa nói ở trên. Ngôn ngữ Đa Đảo Ivi phát âm là Eve-y. Truyền thuyết này có thể đã truyền miệng từ 12.000 năm trước tới bây giờ.

-Truyền thuyết Hy Lạp.

Pluto viết: “Con người nguyên thủy được tạo ra với người nam và người nữ trong cùng một thân xác…”.

-Truyền thuyết Ai Cập cổ, Chaldean và Ấn Độ cũng vậy.

(James Churchward, The Children of Mu).

Vân vân…

Kiểm chứng với mẫu tự ABC ta cũng thấy đúng.

Chữ M trong mẫu tự ABC hiện nay là con cháu của chữ M trong chữ nòng nọc vòng tròn-que Mehen clip_image023 .

Nhìn theo diện hai nọc que ở đây, phân tích chữ M hiện nay ta có hai gạch đứng hai bên là hai nọc que II. Ở giữa hai nọc que là chữ V. Như đã biết, theo duy âm, hai nòng OO dương hóa cực đại thành II. Hai nọc que này kết hợp lại thành chữ V. Như thế M có hai nọc que lửa thái dương và V do hai nòng OO dương hóa cực dại thành II ghép lại mang tính âm thái dương năng động (vì có mũi nhọn). Rõ ràng M có hai nọc que tương ứng với hai nọc que của Mehen và V là dạng dương hóa của hai nòng OO tương ứng với hai vòng hình noãn của Mehen. M là hậu duệ của clip_image023[1] đúng như James Churchward cho rằng clip_image024 cũng có nghĩa như từ Mehen (Người) clip_image012[1]. Như thế M đích thật là con cháu của Mehen. Mehen chính là chữ M cổ trong hệ thống chữ nòng nọc vòng tròn-que (xem Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que và Mẫu Tự ABC).

Mehen là Người như thế tầng tứ tượng có một khuôn mặt là tầng sinh tạo cõi người.

Thái cực hiểu theo nghĩa nòng nọc (âm dương) nhất thể ở tầng tứ tượng là thái cực sinh tạo cõi người.

-Dóng sấm hay chùy kim cương vajra.

Phạn ngữ Vajra có nghĩa phổ thông là búa thiên lôi, dóng sấm (thunderbolt) và kim cương (diamond).

clip_image025Dóng sấm hay chùy kim cương (kỷ vật của tác giả mua ở Tây Tạng).

Nghĩa kim cương chùy dùng trong các tôn giáo ở Ấn Độ và Tây Tạng. Mật Tông Tây Tạng còn được gọi là Kim Cương Thừa (Vajrayana) (xem Một Ngày An Bình với Đức Dalai Lama).

Dóng sấm (vajra) nhìn tổng quát theo nòng nọc (âm dương), vũ trụ tạo sinh, vũ trụ luận, dịch học thì cục tròn ỡ giữa thân diễn tả bầu tạo hóa (hư vô, thái cực). Thái cực phân cực thành lưỡng nghi: hình nọc que mang nghĩa nọc, lửa, thái dương. Nọc dóng sấm diễn tả lửa II, cực dương. Hai đầu tròn, đôi khi hình búp sen (loài hoa mọc dưới nước, một biểu tượng của Phật giáo) diễn tả hai nòng OO, nước, thái âm, cực âm. Trong Phật giáo Mật Tông dóng sấm gọi là chùy kim cương có trụ nọc dương, lửa biểu tượng cho dương vật, hai đầu hình hoa sen biểu tượng cho hai nòng âm nước. Hoa sen biểu tượng âm đạo. Đây là lưỡng nghi ở khâu hai nọc que.

Lửa là chớp, nước là mưa. Trên những trống mưa, trống cóc/ếch muộn của đại tộc Đông Sơn thường có các dóng sấm (vajra) này mà hiện này gọi lầm là ‘vật hình trâm’ (xem Trống Đồng: Dóng Sấm ‘Hình Trâm’).

clip_image026Búa thiên lôi vajra trên trống đồng Quế Tân.

Ở dóng sấm Quế Tân này, ta thấy rõ hai đầu dóng sấm diễn tả hình búp sen, hình lá đa, hình trái tim, như đã biết, có một nghĩa là nước dương chuyển động. Ở đây tính dương chuyển động, sinh động cực mạnh được diễn tả thấy rõ qua hai mũi rất nhọn của hai đầu dóng sấm. Ta cũng thấy ở đây, phần giữa hình chữ X nằm có bốn vòng tròn nhỏ diễn tả tứ tượng.

Như thế dóng sấm diễn tả trọn vẹn qui trình vũ trụ tạo sinh.

Chớp lửa mưa nước, nòng nọc (âm dương) liên tác tạo ra sấm. Vì thế dóng sấm vajra là biểu tượng của sấm.

Lưu ý

Vì đi với hai đầu mang tính nòng thái âm OO, nước nên trụ dóng sấm phải bắt buộc mang nghĩa hai nọc que II thái dương lửa. Trụ dóng sấm coi như là một nọc que và trong có thêm nọc que nhỏ thứ hai xuyên qua trụ.

Sấm do nòng nọc (âm dương) liên tác sinh ra mang trọn nghĩa vũ trụ tạo sinh mang tính tạo hóa, sinh tạo. Big bang là một tiếng sấm khai thiên lập địa. Nhìn dưới dạng sinh tạo này, dóng sấm có một khuôn mặt nòng nọc (âm dương) nhất thể tức thái cực. Vì vậy có tác giả cho rằng đĩa thái cực của Đạo giáo clip_image028 có một khuôn mặt là sấm (chữ S phân chia hai vùng nòng nọc, nòng nọc, âm dương có một khuôn mặt nhất thể, phần mặt bên đen, âm là sóng nước chuyển động, mặt bên trắng, dương là sóng lửa chuyển động).

Như thế rõ ràng ở đây ta có thái cực do lửa hai nọc que II và nước hai nòng OO giao phối (còn ở dạng nhất thể).

….

Ngoài ra hai nọc que ở dạng kết thành hình các chữ khác như chữ T chẳng hạn cũng thấy ở dạng thái cực hai nọc que-hai nòng như đã thấy qua hình ngữ ANKH. Sẽ nói rõ lại ở phần hai nọc que kết hợp thành chữ T.

Tóm lại, trong vũ trụ tạo sinh theo khâu thái dương (như ngành, nhánh, đại tộc lửa thái dương…) nếu có thái cực, thì thái cực ở dạng hai nọc que thái dương II còn quyện với thái âm OO dưới dạng nhất thể, vũ trụ của khâu thái dương riêng này.

(còn tiếp).

3 comments

 1. Bùi Thể · · Reply

  Xin chào bác Quang
  Cháu rất thích và để tâm tới các chủ đề bác viết, đặc biệt là các bài nghiên cứu và giải mã tri thức cổ. Cháu hiện ở Hanoi, Vietnam và chưa tìm ra chỗ nào để mua sách của bác. Bác có thể gợi ý cho cháu không?

  Mong nhận được hồi âm của Bác.
  ———-
  Bùi Thể

  1. Quang Nguyen · · Reply

   cHÀO EM

   Cám ơn em rất nhiều. Trước đây sách có bán tại các tiệm sách ở Little Saigon, Quận Cam, Nam Cali. Em có thể mua trực tiếp qua tôi. Vào Categories Các Tác Phẩm xem chi tiết. Nhưng có điều là tiền bưu phí gởi từ California về Việt Nam đắt hơn tiền sách. Vả lại sách gởi về Việt Nam gần như trăm phần trăm bị ‘thất lạc’. Trước đây tôi có gởi sách về cho người mua ở Việt Nam, gởi hai ba lần mà vẫn không tới tay người mua. Tốt nhất là em nhờ người quen ở Mỹ hay đi qua Mỹ chơi mua sách nhờ họ mang về.

   Nguyễn Xuân Quang.

 2. Bùi Thể · · Reply

  Chào bác

  Cháu muốn mua 3 quyển của bác: Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt (Y Học Thường Thức xuất bản, 1999), Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á. Theo gợi ý của bác, cháu sẽ nhờ người bên đấy mua.
  Bác có thể cho cháu biết:
  – Người mua sẽ liên hệ với bác theo địa chỉ nào?
  – Tiền sách 3 quyển là bao nhiêu?

  Cảm ơn bác
  Bùi Thể

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: