CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO (Phần 5).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

 

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

(Circle-Rod Writings).

TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO.

(Two Circle Word).

(Phần 5)

Nguyễn Xuân Quang

Chữ hai Vòng Tròn Đồng Tâm Dương Hóa Cực Đại Mở Ra.

Như đã biết vòng tròn dương hóa cực đại mở ra thành hình chữ V mang tính lửa, thái dương, của ngành âm thái dương. Ví dụ thấy rõ nhất qua các dạng ánh sáng âm: mặt trời nữ hình đĩa tròn có tia sáng âm nòng vòng tròn như thấy dưới dạng hình hoa có ánh sáng là các cánh hoa hình vòng tròn như đã thấy ở hình đĩa sứ cổ ở trên, như mặt trời nữ hình hoa hồng nhỏ (rosette) ở nhà thờ Đức Bà, Saigon, rõ nhất như đã thấy ở trống Đào Xá có ánh sáng là vòng tròn… Ở dạng âm thái dương thì ánh sáng âm vòng tròn này dương hóa cực đại thành ánh sáng hình chữ V (đối ngược với nọc tia sáng hình mũi mác Ʌ thấy trên hầu hết các trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn). Ví dụ như ánh sáng hình chữ V của mặt trời âm nữ thái dương của thái dương thần nữ Amaterasu Nhật Bản.

clip_image002Thần nữ Ameraterasu với mặt trời có ánh sáng âm thái dương hình chữ V.

Mặt trời trên lá cờ quân đội Nhật Bản (quân đội, binh đao, súng đạn, chiến tranh mang tính lửa, thái dương), con cháu của thái dương thần nữ Ameraterasu, cũng có ánh sáng hình chữ V.

clip_image003

(nguồn: dailymail.co.uk).

Ánh sáng chữ V này bôi đậm bên trong có một khuôn mặt tương đường với hai chữ VV lồng vào nhau chập lại.

-Hai chữ V lồng vào nhau.

.Với nghĩa nước thái âm mang tính thái dương.

Hai nòng OO thái âm có một nghĩa nước thái âm lồng vào nhau dương hóa cực đại thành hai chữ V V lồng vào nhau cũng có một nghĩa nước thái âm nhưng mang tính thái dương.

Ví dụ:

,/Tảng đá thần Nước của người Nabataea ở Petra, Jordan.

clip_image004Một tảng đá thần (Nabataea.net).

Tảng đá có hình chữ V có một nghĩa là nước thái dương. Mặt thần có hình vật đựng chất lỏng (cốc, ly, bát, thùng…) biểu tượng cho nước. Hai bên có hình sóng nước kép nhọn đầu do hai chữ V lồng vào nhau ghép lại biểu tượng cho nước dương chuyển động.

Đây là tảng đá thần nước dương ứng với tượng nước dương Chấn (Nabataea, Petra, Jordan và Vũ Trụ Giáo).

./Ở chân các trống đồng của đại tộc Đông Sơn muộn cũng có vành sóng nước chữ V kép này ở chân trống tức vùng hạ thế (xem dưới).

.Với nghĩa bộ phận sinh dục nữ.

Trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn chữ V kép lồng vào nhau với nghĩa liên hệ với bộ phận sinh dục nữ như thấy qua cối hình cốc có chân chữ Y trên trống Ngọc Lũ I

clip_image005Cối hình chữ Y có đầu chữ V kép lồng vào nhau trên trống Ngọc Lũ I.

Cối biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ đi đôi với chầy biểu tượng cho bộ phận sinh dục nam (xem thêm ở dưới).

-Hai chữ V dính chập vào nhau.

.Có nghĩa liên hệ với nước.

Thần anh hùng văn hóa Nanabush của thổ dân Mỹ châu Ojibway ở vùng Đại Hồ, Bắc Mỹ. Thần tái lập lại thế giới sau đại hồng thủy. Hiện nay cho thần có hai tai thỏ.

clip_image007(Kathryn Wilkinson, Signs and Symbols, DK Publising, NY, 2008).

Hiểu theo tai thỏ vô nghĩa (vả lại sau đại hồng thủy thì thỏ chết hết rồi!). Phải hiểu là tai chữ V mập do hai chữ V lồng vào nhau dính chập lại có một nghĩa là nước thái âm, nước vực thẳm chuyển động liên hệ với lũ lụt mới ăn khớp với chức vụ tái thiết lại thế giới sau đại hồng thủy của thần.

Ở đây chữ V viết cường điệu thật đậm nhấn mạnh nước thái âm lũ lụt đại hồng thủy mang tính thái dương chuyển động khủng khiếp.

Cũng xin lưu ý là tên Nanabush có gốc na- là nước như Việt ngữ nã (nước lã), nà (ruộng nước), nạ (thuỷ quái), nác (nước)…

.Có nghĩa chỉ bộ phận sinh dục nữ.

Như đã biết, hai chữ nòng vòng tròn đồng tâm clip_image009 có một nghĩa chỉ bộ phận sinh dục nữ thấy qua cái cối của người Dogong. Hai nòng vòng tròn đồng tâm dương hóa cực đại thành hai chữ V lồng vào nhau dính chập lại cũng có một nghĩa là bộ phận sinh dục nữ như thấy qua:

./ Thần Nòng, Nường của Nabataea, Petra, Jordan.

clip_image011Hai tảng đá thần Nường và thần Nõ ca Nabataea.

Tảng đá bên trái có hình âm hộ tam giác ngược hay hình chữ V (thấy rõ ở chóp dưới). Phía trên lõm hình mặt trăng lưỡi liềm của phía nòng âm nước ngành thái dương (đối ngược với mặt trời ở tảng đá dương vật bên phải). Còn mặt thần, nếu nhìn dưới diện đối nghịch với hình tảng đá hình dương vật có hình mặt trời ở bên phải có một khuôn mặt là chầy thì mặt thần có hình cối hình chữ Y có chân đế lớn. Cối loại này mang tính thái dương (giống hình cối chữ Y ở cảnh giã chầy cối trên trống Ngọc Lũ I). Nhìn theo Tây phương thì mặt có hình một cốc có chân (calyx, chalice), vật đựng nước, rượu biểu tượng cho nước, âm, có hình chữ Y có phần trên chữ V cũng chỉ bộ phận sinh dục nữ:

clip_image012Ly có chân chalice.

clip_image014

[Dan Brown trong The Da Vinci Code cũng xác thực chalice (có phần trên hình chữ V) biểu tượng cho nữ, phái nữ, dạ con]. Như thế dù mặt thần là hình cối hay hình ly, cốc có chân cũng có một nghĩa là bộ phận sinh dục nữ mang tính âm thái dương. Quanh mặt thần có hình sóng nước nhọn đầu do hai chữ V lồng vào nhau kết lại. Sóng này xác nhận bộ phận sinh dục nữ ở đây có hình chữ V mang tính thái âm do hai chữ V lồng vào nhau dính chập lại.

Như thế tảng đá thần này có một khuôn mặt thần Nòng, Nường. Tảng đá bên phải có hình dương vật, có hình mặt trời diễn tả thần Nọc, Nõ.

Hai tảng đá thần này có một khuôn mặt là Thần Nõ, cực dương và Thần Nường, cực âm.

./Hình thần nường Đại Hàn.

Rõ hơn thần Nường của Đại Hàn cũng có hình Y trên đầu có hình chữ V có một khuôn mặt do hai chữ V lồng vào nhau dính chập lại:

clip_image016Hình thần nõ có hình qui đầu và hình nường đầu hình chữ V mập (ảnh của tác giả chụp tại Đại Hàn).

./Gậy thiêng (linh trượng, quyền trượng) của các thần nữ Ai Cập cổ.

Các nữ thần Ai Cập cổ thường cầm gậy thiêng wadj có nhiều dạng, thường đầu gậy có hình nụ hoa súng (hiện nay thường viết là lotus, hoa sen) ví dụ như nữ thần Isis.

clip_image017Nữ thần Isis cầm gậy wadj hình hoa súng.

Hoa biểu tượng cho phái nữ. Hoa súng mọc dưới nước mang tính thái âm biểu tượng đích thực cho phái nữ như thấy rõ qua từ nymphaea hoa súng trắng Ai Cập có cùng gốc nymph, nữ thần sông, cô gái đẹp, nàng đẹp và nymphae, mép nhỏ ở bộ phận sinh dục nữ (labia minora). Như đã biết, hoa sen diễn tả bộ phận sinh dục nữ qua hình ảnh Nữ thần Thiên Nhiên Lajjagauri Ấn giáo.

Nhưng nhiều khi gậy có hình chalice có hình chữ Y. Vì thế có lẽ một lý do để chọn gậy wadj hình hoa súng biểu tượng cho phái nữ là dựa vào hình dạng của gậy giống hình ảnh của chiếc ly có chân chalice hình chữ Y, biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ.

clip_image021Nữ thần Mẹ Tổ Mut cầm gậy hoa súng hình cốc có chân.

Nữ thần Mẹ Tổ Mut cầm gậy hoa súng hình cốc có chân có một nghĩa bộ phận sinh dục nữ. Như đã biết, Mut trong Ai Cập ngữ có nghĩa là Mẹ. Thật sự Mut viết là Mu-t. Chữ T là một chỉ định tố chỉ phái nữ giống chữ thị của Việt ngữ. Ai Cập ngữ Mu nghĩa là Mẹ chính là Việt ngữ Mụ (có một nghĩa là mẹ, o, nàng). Rõ như ban ngày Mu (Ai Cập ngữ) và Mụ (Việt ngữ) có nghĩa là Mẹ có gốc là O (mụ, nàng) mang tính thái âm tức O dài: OO. Mu, Mụ là O có lỗ sinh dục hình O (dài) mang tính thái âm, nữ. Hai nòng OO thái âm đồng tâm dương hóa cực đại thành hình chữ V chồng vào nhau dính chập lại có hình hoa súng, đầu gậy hình cốc có chân chalice.

Hình cốc có chân thấy rõ hơn dưới dạng chữ U ở gậy wadj của nữ thần Maat dưới đây:

clip_image023Nữ thần Maat cầm gậy wadj hình cốc có chân chalice (www.swatchandlearn.com).

Hoa súng mọc dưới nước thái âm OO cho thấy đầu gậy hình chữ V có một khuôn mặt là do hai chữ V lồng vào nhau dính chập lại.

Như vậy gậy wadj biểu tượng cho các thần nữ Ai Cập cổ hình Y có đầu chữ V, U có nghĩa bộ phận sinh dục nữ, nước thuần âm… mang tính thái dương, của ngành âm thái dương.

Tóm lại chữ V, hai VV lồng vào nhau, hai VV lồng vào nhau dính chập lại đều có nghĩa gốc của từ hai nòng OO là thái âm (thuần âm, bộ phận sinh dục nữ, nước thái âm, vực sâu, lũng sâu…) nhưng tính thái dương, của ngành âm thái dương.

……

Tất nhiên còn nhiều nữa về dạng chuyển động của từ hai nòng OO này.

Lưu Ý

Ta nhận thấy rõ nòng O có một khuôn mặt biểu tượng cho âm, nữ, bộ phận sinh dục nữ liên quan tới sinh sản (bộ phận sinh dục nữ, vú) tùy theo tính sinh tạo ở tầng nào của vũ trụ tạo sinh được diễn tả bằng các khuôn mặt nòng khác nhau :

-Ở cõi tạo hóa được diễn bằng nòng chấm rỗng dưới dạng mầm sinh tạo, trứng sinh tạo, nguyên tạo, noãn nang.

-Ở cõi tạo hóa biểu hiện ở tầng lưỡng nghi được diễn tả bằng nòng vòng tròn O như hình lỗ sinh dục nữ thấy ở một gốm Moche.

-Ở cõi sinh tạo thế gian tầng tứ tượng được diễn tả bằng hình hai vòng tròn đồng tâm như thấy ở cái cối của người Dogong hay hình vú phái nữ diễn tả bằng hai vòng tròn đồng tậm thấy ở vú nữ thần Thiên Nhiên Lajjagauri của Ấn Giáo. Hai vòng tròn mở ra hình chữ U đôi (UU) hoặc ở dạng OO dương hóa cực đại dưới dạng chữ V đôi (W) có một nghĩa đàn bà…

-Ở cõi sinh tạo thế nhân (cõi người) ở tầng bát tượng (diễn tả bằng quẻ ba vạch trigram) được diễn ta bằng ba vòng tròn đồng tâm như thấy ở hình bộ phận sinh dục nữ trong một hang ở đảo Kei Nam Dương như đã nói ở trên (xem thêm chi tiết ở chương Từ Ba Nòng Vòng Tròn OOO).

Ta thấy rất rõ nòng chấm rỗng , nòng O, nòng OO, nòng OOO cùng có một gốc nghĩa chỉ khác tính sinh tạo ở các tầng khác nhau trong vũ trụ tạo sinh và có thêm các nghĩa phụ khác nhau.

Điều này cũng dễ hiểu vì cùng một dòng máu. Nòng chấm rỗng sinh ra nòng O rồi nòng O đẻ ra hai OO và hai nòng O cho ra đời ba nòng OOO (một sinh hai, hai sinh ba).

Từ Hai Nòng OO và Ngôn Ngữ Học.

Chữ nòng nọc vòng tròn-que là thủy tổ của chữ viết loài người trong đó có mẫu tự ABC (xem Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que và Mẫu Tự ABC).

.OO

Từ O chuyển động kéo dài ra thành OO (O dài), có một nghĩa là trứng mang tính trứng nước thái âm, trứng thuần âm nguyên tạo. Việt ngữ có từ trứng nước (dập tắt âm mưu từ trong trứng nước). Ví dụ: gốc Hy Lạp oo = trứng như Hy Lạp ngữ oon, trứng, Anh ngữ oocenter, tâm noãn, oophoron, buồng trứng, oosperm, trứng thụ tinh…

Việt ngữ nang có một nghĩa là trứng, ta có nang = nòng = O và nang nước = OO.

Việt ngữ OO (O dài), O thái âm, nữ có nghĩa là mụ, mợ, cô, nàng như O nớ (người Huế thường dùng). O có o = nòng = nường. O có lỗ sinh dục o, có nòng, có nường, có nang, có túi, có bọc (bộ phận sinh dục nữ) có bag, có vagina (b=v).

.OU

Chữ O sau dương hóa thành U âm thái dương thì OO = OU. Theo phát âm tiếng Pháp: OO = OU = /U/: Việt ngữ U là chỗ phồng lên như U bướu, U đầu. U phồng có một nghĩa là vú (breast có nghĩa là swelling, xem Từ Điển Tương Đồng Việt-Ấn-Âu Ngữ ).

U (mẹ) có chỗ U lên (Vú), có vú (có gốc OO).

U = VÚ như u em = vú em.

.OV

OV thấy qua Ovum, ova, trứng.

.UO

Một lối phát âm giữa âm U và O: UO = U (mẹ) = O (mụ) hay dùng như một từ kép UO vừa có nghĩa U mẹ vừa có nghĩa O mụ như nói cái con Mụ Mợ, con Mụ Mẹ .

.VO

Việt ngữ VỢ. Vợ biến âm với vớ (bí tất), vật bao bọc chân, với vờ (con vờ có tính đặc thù là lột xác, lớp bao bọc thân, xác như vờ), với vỏ (lớp bao bọc cây), với vở (nguyên thủy làm bằng vỏ cây). Như thế vợ có nghĩa là bao, bọc túi tức nang, nường, lồn (lồng, nòng, nàng, nang, một thứ túi, bao), dạ con (túi con)…

. VU

Việt ngữ Vú.

Vú biến âm với Vù: sưng, phồng, một nghĩa của vú (Anh ngữ cổ brus, Anh nagữ hiện kim được cho là có gốc nghĩa là swelling, sưng, phồng).

Vú biến âm với Vụ, con quay hình vú.

Với V câm, ta có Vú = Ú (bánh ú hình vú) = U (mẹ), Vú cũng có nghĩa mẹ, là U như Vú em = U em.

….

.UU

UU = U dài, Việt ngữ U dài mang tính âm thái dương có một nghĩa là mẹ (thầy u). Như đã nói ở trên, mẹ cũng có nghĩa là vú. Trung Nam gọi mẹ là vú.

Ta thấy rõ chữ U đôi UU (double U) do hai nòng OO mở ra còn dính nhau tạo thành hình ngữ vú phái nữ thuần âm OO.

clip_image024(nguồn: 123 rf.com)

Trong nhiều ngôn ngữ V=U, Việt ngữ cũng vậy như theo u = v, ta có Việt ngữ ùa (cơm vào miệng) (Từ Điển Việt Bồ La, Alexandre de Rhodes) = và (cơm vào miệng), ta có uu = vú.

Riêng trong Việt ngữ ta thấy OO = O dài (mụ, cô) = U dài (mẹ) = VÚ (ngực phụ nữ, mẹ) = VỢ.

Kiểm chứng lại ta cũng thấy từ VỢ = O như chồng nói với vợ: O đám nhỏ, VỢ = U như chồng nói với vợ U nhà nó, VỢ = Vú như mụ vú nhà tôi.

Đối chiếu với Ấn-Âu ngữ: VỢ = OO gốc Hy Lạp oo, trứng, VỢ = VU (Vulva, âm hộ) VỢ = VV = W (Wife, vợ, Woman, đàn bà)…

Như thế theo chữ nòng nọc vòng tròn-que thì những từ chỉ phái nữ trong Việt ngữ đều mang tính nòng nọc (âm dương), dịch như tôi đã viết trong bài Dịch Lý và Việt Ngữ trong Tiếng Việt Huyền Diệu:

.O (mụ, cô).

O có nghĩa là nòng, nường (bộ phận sinh dục nữ), nang (trứng, bọc bao chỉ âm đạo), nàng (con gái).

-Nếu nhìn theo dạng nòng chấm rỗng thì mụ cô O có khuôn mặt tiểu nang, vi trứng mang tính sinh tạo ở cõi tạo hóa.

-Nếu nhìn theo dạng chữ nòng O thì mụ, cô O có khuôn mặt là lỗ sinh dục mang tính sinh tạo ở tầng lưỡng nghi.

-Nếu nhìn theo dạng từ nòng hai vòng tròn OO tức O dài thì mụ, cô O (dài) có một khuôn mặt là là dạ con mang tính sinh tạo ở tầng tứ tượng.

-Nếu nhìn theo diện nòng O dương hóa ở ngành nòng âm thành U có khuôn mặt là lồn thì mẹ U mang tính sinh tạo âm thái dương ở tầng lưỡng nghi.

-Nếu nhìn O theo dạng dương hóa cực đại thành V thì mụ, cô có một khuôn mặt là âm hộ có hình chữ V có biến dạng là tam giác ngược mang tính sinh tạo ở tầng tứ tượng.

.U (mẹ, vú).

U có một nghĩa là chỗ phồng lên có nghĩa chỉ vú.

-Nếu nhìn theo dạng dương hóa tiếp nữa thành V thì có nghĩa theo V như trên.

-Nếu nhìn theo diện hai nòng OO dương hóa ở ngành nòng âm thành UU (U dài) có một khuôn mặt là cặp vú thì mẹ U = Vú mang tính sinh tạo thái âm mang tính âm thái dương ở tầng tứ tượng.

.VỢ

Như đã nói ở trên, vợ có nghĩa là bao, bọc túi tức nang, nường, lồn (lồng, nòng, nàng, nang, một thứ túi, bao), dạ con (túi con)…

-Nếu nhìn VỢ theo V âm hóa thành O thì Vợ là là OO (O dài) có nghĩa như đã nói ở trên.

-Nếu nhìn VỢ theo VU và Ơ = U là UU (U dài) có nghĩa như đã nói ở trên.

-Nếu O dương hóa một phần thành U thì VỢ là VU, VÚ có nghĩa như U vú như đã nói ở trên.

-Nếu nhìn VỢ với Ơ theo dạng dương hóa cực đại thành V thì VỢ = VV (Wife, Woman).

.Chữ N

Như đã nói ở trên, hai nòng OO dính nhau chuyển động mở ra thànhchữ S rồi tiến hóa thành chữ N thấy qua nhiều dạng:

-Hình con rắn chữ S của Tạo Hóa như vừa nói ở trên.

clip_image026(James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Chữ N hình sóng chữ S này thấy rõ ở vùng tứ hành trên trống Ngọc Lũ I và họ hàng (xem dưới).

-Chuỗi chữ S hình gợn sóng tròn đầu mang âm tính thái âm chuyển động:

clip_image028

Tương ứng với chữ n không viết hoa. Ví dụ n này thấy trong chữ nòng nọc vòng tròn-que như thấy qua từ KHAN có một nghĩa là NƯỚC. Trong dịch Khan là Khảm, có một khuôn mặt là nước:

clip_image027

Chuỗi sóng tròn đầu này có một khuôn mặt là do hai nòng OO chuyển động mở ra.

-Chuỗi gợn sóng chữ V nhọn đầu mang tính thái dương chuyển động như thấy qua linh tự Ai Cập N: clip_image030 (N).

clip_image031Chữ N gợn sóng nhọn đầu rất cổ đại thấy qua nhãn (label) của Pharaoh Den, Triều Đại thứ I (nguồn: Wikipedia).

Chuỗi sóng nhọn đầu này có một khuôn mặt là do hai nòng OO dương hóa cực đại thành VV, W nối kết lại.

Các dạng chữ n, N sóng nước trong chữ nòng nọc vòng tròn-que này đẻ ra chữ n, N trong mẫu tự ABC ngày nay (xem Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que và ABC).

.Ta cũng thấy rất rõ các từ nước hay liên lệ với nước trong nhiều ngôn ngữ thế giới đều khởi đầu bằng chữ n, N, ví dụ Việt Nam: nã (nước lã), nà (ruộng nước), nạ (thủy quái), nác, nước, nấu (bằng nước), nát (nhão vì nhiều nước), nát tan (tan trong nước), nậm, nầm, nước (bầu nậm)… ; Thái ngữ nam, nước (sông Menam: sông Mẹ Nước); Ainu ngữ nai (tiếp vĩ ngữ) chỉ sông, rạch; Ai Cập ngữ nahar: sông, nag: làng (làng xóm có gốc từ một bến nước); DoThái ngữ nahar, sông; Ấn-Âu ngữ nation (nước, nguyên thủy là chỗ ở bên bờ nước), navy (hải quân), navigation (thủy vận, thủy hành)… ; Thổ dân Mỹ châu Navajo na, sông, nước;  Úc châu: ngôn ngữ Pama-Nyungan: ni, sữa; Phi châu: Sudan, tộc Ouolofs: ndokh, nước [biến âm với Việt ngữ nốc (uống), nác, đác là nước], v. v… (Tiếng Việt Huyền Diệu).

U, UU liên hệ với nước như Việt ngữ uống, Maya tộc Yukatec uk, uống, tộc Cakchiquel: uk’l, uống…

V, VV liên hệ với nước như Việt ngữ (cỏ và là cỏ mọc bên bờ nước), vã (toát ra nước như vã mồ hôi), vại (vật đựng nước), vắt (bóp cho nước chẩy ra)…, Anh ngữ vat (thùng đựng chất lỏng), Đức ngữ vater, nước, Anh ngữ water, nước…

(xem Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que và Việt Ngữ).

…..

Dấu Hai Nòng Vòng Tròn

Từ hai nòng vòng tròn cũng được dùng dưới dạng là một dấu (accent) như một chỉ định tố (determinative, indicator) với cùng nghĩa với chữ một nòng vòng tròn. Ví dụ thần Báo Maya có một khuôn mặt trị vì cõi âm:

clip_image033Thần Báo Maya chúa tể cõi âm (nguồn: www.maya12-21-2012.com).

Mắt thần là mắt thái âm có vòng tròn có độ dầy gấp đôi vòng tròn chuẩn và không có con người diễn tả thần ở cõi nước âm, cõi âm. Trong mắt có hình móc nước xác thực là thần cõi âm nước mang tính sinh tạo sinh động. Giữa trán có từ nòng vòng tròn có độ dầy gấp đôi do hai nòng O đồng tâm chập lại có một nghĩa là thái âm, nước, cõi âm. Ta có thể nghiêng nhiều về phía coi từ nòng hai vòng tròn đồng tâm này là một dấu vì hai con mắt mang tính chủ, diễn tả cường điệu rất to đã cho biết rõ nghĩa rồi. Còn từ hai vòng tròn đồng tâm ở trán nhỏ dùng bổ nghĩa thêm, dùng như một dấu.

Ngoài ra các dạng khác của từ hai vòng tròn đồng tâm cũng có thể là dấu.

Tuy nhiên, như đã biết,  phải lưu tâm là chữ và dấu nói chung nhiều khi dùng lẫn lộn khó phân biệt. Nhiều khi có thể đọc được theo cả hai dạng chữ và dấu. Từ hai nòng vòng tròn cũng vậy (xem Dấu Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que).

….

(còn nữa) (xem Từ Hai Nòng Vòng Tròn Trên Trống Đồng Nòng Nọc của Đại Tộc Đông Sơn trong số  tới).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: