CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ NÒNG HAI VÒNG TRÒN OO (3).

 

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

(Circle-Rod Writings).

TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO.

(Two Circle Word).

(Phần 3)

Nguyễn Xuân Quang

Trục Thế Giới

Như đã biết, trục thế giới có thể diễn tả bằng thiết diện của trục như James Churchward trong The Sacred Symbols of Mu đã nhận thấy vòng tròn đặc hay vòng tròn nòng O (có thể là dấu) là biểu tượng của trụ cột khi cả trụ cột đích thực không hiện ra.

clip_image002(James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Đây phải hiểu là thiết diện của trụ cột, trục thế giới. Chấm hay vòng tròn đặc là thiết diện biểu tượng cho cột trụ, trục thế giới của phía nọc dương và chấm rỗng hay nòng O là thiết diện biểu tượng cho cột trụ, trục thế giới của phía nòng âm.

Theo ý nghĩa thông thương tam thế thì trục thế giới phải có một khuôn mặt là trục rỗng ruột.

Như thế nòng hai vòng tròn cũng có thể là thiết diện của trục thế giới có ruột rỗng.

Ví dụ:

.Núi Meru có một khuôn mặt được coi là trục thế giới, được diễn tả bằng hai nòng vòng tròn đồng tâm:

clip_image004Núi Meru, trục thế giới (nguồn: thelivingmoon.com)

.Cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) Maya.

Maya thuộc ngành nòng âm, thái âm có cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) là cây bông gòn ceiba có thân rỗng ruột.

clip_image006

clip_image008Tác giả và cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) ceiba của Maya, chụp tại Tikal, Guatemala.

(Tác giả đội mũ lưới để phòng ngừa muỗi mòng, ve vắt, sâu bọ cắn).

Thân cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) rỗng ruột diễn tả trục thế giới rỗng ruột. Người Maya chọn cây ceiba thân rỗng ruột làm trục thế giới có thể thông thương ba cõi. Thường ở giữa quần thể các đền tháp thờ phượng Maya có một bệ thờ hình đĩa vành tròn hai nòng OO dùng làm nơi hiến tế (dâng tế vật, đốt hương thơm, đôi khi tưới máu vật, người hiến sinh vào lửa để khói bay lên mang tới thượng thế ).

clip_image010Bệ thờ đĩa vành tròn hiến tế, Tikal, Guatemala (ảnh của tác giả).

clip_image012Hình chụp từ đỉnh tháp (ảnh của tác giả).

tvt

Một cảnh tế lễ quanh bệ thờ (nguồn: Thor Jason, Tikal National Park Guatemala A Visitors Guide).

Bệ thờ vành tròn nòng hai vòng tròn này coi như là thiết diện của trục thế giới.

.Kiva của các thổ dân Tây Nam Mỹ châu.

clip_image013Phế tích Kiva Lớn (Great Kiva) của thổ dân Mỹ châu Pueblo tại Vực Đền Đài Quốc Gia Cổ (Canyon of Ancient National Monument) (course1.winona.edu).

Kiva là một phòng thờ dùng tế lễ của thổ dân Mỹ châu Pueblo, Mogollon và Hohokam thường hình trụ tròn có phần dưới sâu xuống đất vì tin là hồn tổ tiên từ lòng đất theo kiva trở về. Ở giữa kiva có một hố lửa nhiều khi có cắm thang để khói bay lên trời, lên thượng thế mang theo lễ vật và lời cầu nguyện, cầu xin. Thang có một khuôn mặt là đường lên thượng thế .

clip_image014Kiva có thang

(nguồn: warpaths2peacepipes.com).

Mặt các kiva vành tròn này có một khuôn mặt là thiết diện của trục thế giới.

.Những đĩa vành cầu tròn như ngọc Pi (Bi) cũng có một khuôn mặt là trục thế giới (xem dưới).

.Các trống đồng nòng nọc (âm dương) của Điền Việt thường dùng làm trụ thờ, trục thế giới có mặt trống thường được thay thế bằng một mâm tròn có hai nòng vòng tròn diễn tả thiết diện của trục thế giới (xem dưới).

-Cây Vũ Trụ, Tam Thế.

Tương tự như chữ nòng vòng tròn O là hạt, hột mầm sinh ra Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống), từ hai nòng vòng tròn cũng là hạt, hột mầm nhưng mang tính thái âm sinh ra Cây Vũ Trụ, Tam Thế, Cây Đời Sống của khâu thái âm ở tầng tứ tượng.

Núi Meru cũng là Núi Vũ Trụ biểu tượng tam thế nên có một khuôn mặt cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống). Như thế hai vòng tròn đồng tâm biểu tượng cho trung tâm vũ trụ, trục thế giới như đã nói ở trên, cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) dưới dạng nguyên tạo.

Ngành nòng thái âm nòng hai vòng tròn có cây vũ trụ riêng của ngành đó. Ví dụ Maya thuộc ngành nòng âm thái âm có khuôn mặt rắn nổi trội có cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) là con rắn quấn quanh trục thế giới.

clip_image016Bình cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) Maya (nguồn oneism.org).

clip_image018Hình vẽ lại cho rõ chi tiết (nguồn oneism.org).

Ta thấy trên thân trục thế giới có những từ nòng ba vòng tròn đồng tâm. Nếu coi vòng tròn nhỏ nhất là dấu chỉ nghĩa sinh tạo thì hai vòng tròn còn lại là hai nòng âm thái âm. Còn coi cả ba là ba chữ nòng vòng tròn thì ta có OOO, Khôn. Cả hai khuôn mặt đều là sắc thái của Mya ngành nòng âm, thái âm. Tuy nhiên vì ở đây là bình (vật đựng chất lỏng, nước), vì đi với rắn cuộn sóng nước, đầu rắn ở phía dưới, âm nên khuôn mặt nước thái âm mang tính trội (nghĩa là vòng tròn thứ ba trong cùng nghiêng nhiều về dấu hơn là chữ).

Ngoài ra ở trên áo người phía bên phải chúng ta thấy có hình dấu cộng + dương nằm dưới nòng O trông giống hình ankh, Chìa Khóa của Sự Sống của Ai Cập. Dù đúng là ankh hay không, dù chỉ là dấu cộng liên tác với nòng O cũng là giao hòa nòng nọc (âm dương) tạo ra sự sống, ý nghĩa của cây đời sống (cây vũ trụ, cây tam thế). Như đã biết, dấu cộng do hai nọc que ghép lại mang tính thái dương, như thế nòng O phải mang tính thái âm.

Rõ ràng cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) rắn này có một khuôn mặt nòng hai vòng tròn thái âm, nước của dòng nòng thái âm nước.

Trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của Điền Việt cũng có trục thế giới có con rắn quấn quanh của tộc nòng thái âm, mặt trời Nước (xem dưới).

Rõ ràng hai nòng OO cũng có một khuôn mặt nguyên sinh của cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) ngành nòng âm thái âm.

-Sự Sống, Tái Sinh Vĩnh Cửu.

Hiển nhiên theo duy âm hai nòng vòng tròn cũng mang tất cả những ý nghĩa sự sống, tái sinh, hằng cửu.

Trước hết, như đã biết, các nhà khảo cổ đã tìm thấy từ thời Tân Thạch, đặc biệt trong văn hóa Lương Chử ( Liangzhu 3.400-2250 TDL) những đĩa tròn bằng đá có lỗ tròn ở tâm được chôn theo để trên ngực người chết.

clip_image002[3]

Các đĩa đá vành tròn thời Tân Thạch, Bảo Tàng Viện London, Anh Quốc (ảnh của tác giả).

Các pháp sư shaman, những người lãnh đạo tinh thần, dùng như một thứ mang ý nghĩa tín ngưỡng liên hệ tới vũ trụ, trời đất. Các đĩa tròn này là giai đoạn đầu của những quan niệm về vũ trụ tạo sinh. Hiển nhiên mang nghĩa sinh tạo, tái sinh.

Sau này trở thành ngọc Pi (Bi) dùng nhiều vào thời Thang, Chu và Hán diễn tả cõi trên, thượng thế, thiên đường (heaven), cũng dùng chôn theo vua chúa để đưa hồn họ về cõi trên. Ngọc bi cũng mang ý nghĩa trời tròn và đi đôi với Cong thường hình trụ vuông diễn tả đất. Trời tròn đất vuông mang nghĩa nòng nọc (âm dương), tạo hóa, sinh tạo thế gian.

Nhìn dưới diện chữ nòng nọc vòng tròn-que, lỗ tròn có một khuôn mặt là hư vô. Theo duy âm, đĩa tròn là nòng âm (hư vô chuyển qua âm trước, không gian), theo duy dương là mặt trời đĩa tròn âm. Lỗ tròn lúc đó coi như một cái ‘dấu’ vòng tròn nhỏ rỗng cho biết mang tính nòng âm ứng với ngành Thần Nông. Nhìn dọc theo qui trình vũ trụ tạo sinh, ngọc bi biểu tượng cho hư không, thái cực, lưỡng nghi không gian, mặt trời mang tính sinh tạo, tạo hóa, vĩnh hằng, tái sinh ngành nòng âm. Vì thế mà ngọc bi thường được đem chôn cùng vua chúa của ngành nòng âm. Ví dụ Việt Vương Triệu Mat (Zhao Mo) khi chết trong quan tài có để rất nhiều đĩa ngọc bi này. Những ngọc bi này để khắp người có mục đích để hồn vua về cõi vĩnh hằng hay được tái sinh.

Ngay cả những người bị hiến tế chôn sống theo vua, trên ngực cũng để những đĩa ngọc bi này. Hồn những người này giúp hồn vua về cõi trời và hầu hạ vua ở cuộc đời sau khi chết.

. clip_image022Ngọc bi trong trang sức trên ngực những người bị hiến tế chôn sống theo vua Triệu Mạt chụp tại Mộ Nam Việt Vương, Quảng Châu (ảnh của tác giả ).

.Mặt trời thái âm, nước.

Những nền văn hóa theo đạo mặt trời thái âm, nữ hay âm nam cho rằng mặt trời là nguồn gốc của vạn vật, tạo ra sự sống, tàn phá, thiêu hủy gây ra chết chóc và dĩ nhiên cũng tạo ra tái sinh, vĩnh cửu.

.Nước (thái âm OO) là Mẹ Của Sự Sống.

.Vĩnh cửu, vô cùng, vô tận thấy rõ khi hai nòng vòng tròn chuyển động dính với nhau tạo thành hình số 8 nằm ∞, sau dùng trong toán học làm dấu vô cực (infinity) (xem dưới).

Tóm lược, từ hai nòng vòng tròn OO mang tất cả ý nghĩa của thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh như chữ nòng chấm rỗng, như chữ nòng một vòng tròn nhưng mang tính sinh tạo năng hoạt chính ở tầng tứ tượng cõi sinh tạo thế gian.

CÁC DẠNG TỪ NÒNG HAI VÒNG TRÒN.

1. Hai Vòng Tròng Nòng Riêng Rẽ.

.Hai nòng vòng tròn riêng rẽ giữ nguyên dạng.

Hai vòng tròn OO đứng riêng rẽ mang nghĩa hai nòng âm, thái âm, nước.

ví dụ:

.Hình ngữ đàn bà Maya.

Như đã biết hình ngữ đàn bà của Maya diễn tả bằng hình mặt người có hai búi tóc tròn đen diễn tả thái âm, nữ, đàn bà.

.Vành vòng tròn.

Ví dụ

-Hình ngữ mây của Maya:

clip_image024Hình ngữ mây của Maya.

Hình ngữ mây của Maya trong có hình con rắn trơn hình sóng chữ S biểu tượng cho nước. Hiển nhiên mây tạo ra mưa, nước sinh tạo. Viền quanh hình ngữ là chuỗi chữ nòng O kết lại, có một khuôn mặt là do từng cặp OO, thái âm, nước nối lại.

-Mặt trời nước thái âm có vòng ánh sáng.

clip_image026Một đĩa cổ rồng-phượng (bộ sưu tập của tác giả).

Một đĩa cổ rồng-phượng Trung Quốc mang tính nòng nọc (âm dương) có mặt trời và mặt  trăng trong có hình móc nước (xem dưới) thuộc dòng thái âm, nước. Mặt trời diễn tả mặt trời nước thái âm có vành vòng áng sáng nòng âm vòng tròn trong có hình móc nước.

clip_image027Mặt trời nước có vòng ánh sáng nòng vòng tròn.

Hình móc nước cho biết vành vòng ánh sáng vòng tròn mang tính thái âm, nước, như thế thì do cặp hai nòng OO nối kết lại thành vành này. Lưu ý bên ngoài mặt trời cũng có mây hình móc nước xác thực mặt trời là mặt trời thái âm, nước.

Lưu ý mặt trời có vòng ánh sáng thái âm, nước này có thể coi là một thứ mặt trời hình hoa cánh tròn. Nếu dương hóa vòng ánh sáng cánh hoa tròn biến thành vo2nga1nh sáng nhọn đầu thì ta có mặt trời hình hoa có cánh nhọn đầu như hoa cúc thấy qua hình mặt trời hoa cúc của các nữ thần mặt trời Ai Cập, Amaterasu Nhật Bản và ở dải vải trên con voi của  bà Triệu Ẩu trong tranh dân gian Việt Nam.

.Hai vòng tròn chuyển động mang dương tính biến dạng.

Như đã nói ở trên, hai giọt nước OO chuyển động có đuôi nhọn mang dương tính diễn tả nước rơi từ trời biểu tượng nước dương Chấn trong hình thái tứ tượng trên trống đồng nòng nọc (xem dưới ở phần trống đồng).

-Hai giọt nước OO chuyển động thể điệu hóa thành giọt nước có đuôi hình hạt hạnh nhân trên trống Làng Vặc (xem dưới ở phần trống đồng).

2. Hai Vòng Tròn Nòng Đồng Tâm.

Ví dụ:

.Như đã biết, cối biểu tượng bộ phận sinh dục nữ diễn tả bằng hai nòng vòng tròn đồng tâm của người Dogong.

.Mặt trời Uighur hai vòng tròn đồng tâm như đã biết.

.Con mắt hai vòng tròn đồng tâm không có con ngươi diễn tả chết hay ngủ, mắt của người, thần cõi âm.

clip_image029Một bình gốm Moche, Peru diễn tả thần nam cõi âm đang sinh tạo bằng thủ dâm (chứng tỏ vị thần âm này còn ‘sống’), có mắt âm hai nòng vòng tròn không có con người, Bảo Tàng Viện Larco, Lima, Peru (ảnh của tác giả).

Và còn nhiều nữa. ..

Các Dạng Chính Khác Của Từ Nòng Hai Vòng Tròn.

Ngoài dạng hai nòng vòng tròn riêng rẽ hay đồng tâm còn có dạng kết hợp chập lại, dính nhau thành một vòng tròn có độ dầy gấp đôi vòng tròn chuẩn mang tính thái âm hay gấp rưỡi mang tính thiếu âm và ở dạng chuyển động mở ra mang dương tính…

Hai Vòng Tròn Dính Chập Lại.

Hai nòng OO vòng tròn có thể ở dưới dạng hai vòng tròn đồng tâm dính chập lại thành một vòng tròn có độ dầy gấp đôi, mang tính âm gấp đôi tức thái âm hay độ dầy gấp rưỡi mang tính thiếu âm.

-Vòng tròn có độ dầy gấp đôi thái âm.

.Ai Cập: trở lại với hình ngữ ANKH, clip_image031 ‘Chìa Khóa của Sự Sống’. Như đã biết, Ankh là lưỡng hợp nọc A với nòng N ở cõi tạo hóa, không gian KH. Nọc chữ T do hai nọc que II ghép lại mang tính thái dương nên vòng quai O phải mang tính thái âm OO nghĩa là ở dạng do hai nòng OO dính chập lại. Viết đúng theo nòng nọc (âm dương) cho thấy rõ thì là ở dạng sau đây:

clip_image033Một dạng Ankh có quai hai nòng vòng tròn đồng tâm thái âm và nọc chữ T thái dương.

.Các biểu tượng vòng tròn của Maya.

Như đã biết Maya thuộc ngành nòng âm tương đồng với Lạc Việt ngành Thần Nông thái âm cũng có cốt lõi văn hóa chim-rắn dưới dạng nhất thể là Kukulcan. Vì thế các biểu tượng của Maya đều có hình vòng tròn ‘mập’ có độ dầy gấp đôi vòng tròn chuẩn nghĩa là do hai vòng tròn chuẩn dính chập lại.

clip_image035Đền thờ Maya ở Chichen Itza, Mexico (ảnh của tác giả).

Kiến trúc Maya đều có biểu tượng hình vòng tròn ‘mập’ có độ dầy gấp đôi vòng tròn chuẩn, nghĩa là do hai vòng tròn chuẩn dính chập lại.

.Rắn cuộn tròn biểu tượng nước.

Rắn trơn không có trang trí cắn đuôi (hay không) cuộn tròn lại thành vòng tròn biểu tượng cho nước thái âm.

clip_image036

clip_image037Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) Yggdrasil của Bắc Âu, cõi nước thế gian bao quanh bởi con rắn nước cắn đuôi cuộn tròn .

Thân rắn nước biểu tượng cho nước thái âm coi như do hai vòng tròn OO dính chập lại.

.Số không (zero).

Như đã biết, hư vô là lỗ trống không. Số không có một khuôn mặt là hư vô. Vì thế số không đích thực viết trong chữ nòng nọc vòng tròn-que là nòng vòn tròn O (trong khi số không hiện nay viết thành hình noãn 0 để khỏi lầm với chữ O). Theo nguyên tắc 0 trung tính. Nhưng theo tiến hóa thì hư vô đã hàm chứa tính sinh. Mọi thứ đều từ hư vô sinh ra và trở về lại hư vô. Hư vô là điểm trục (con số zero) của nòng nọc (âm dương), của dương, hiện hữu, sống và âm, vô hữu, chết. Những số trên số 0 là số dương và những số dưới số không là số âm (như lạnh -30 độ dưới không độ).

Theo duy âm, hư vô trung tính tiến hóa tới nòng âm trước, không gian trước, biển vũ trụ trước, ví dụ: Maya theo ngành nòng âm, nước (Tương Đồng với Maya) nên quan niệm hư vô chuyển qua âm nước trước, thoạt đầu là Biển Vũ Trụ giống như Ai Cập cổ. Hư vô Maya có một khuôn mặt là con số zero. Maya có con số không trước cả người Hy Lạp, La Mã.

clip_image038

Con số không zero 0 Maya được diễn tả bằng hình con sò có hai cái ngà (có khi có ba ngà). Họ lấy theo hình trai sò cho thấy hư không nghiêng về ngành nòng, âm, nước. nữ (con sò sống dưới nước, biểu tượng cho nước, cho bộ phận sinh dục nữ). Con số không zero được nhân cách hóa, thần thánh hóa thành một vị thần đội trang phục đầu có hình nòng O.

clip_image040Thần zero Maya có số không diễn tả bằng con sò nòng vòng tròn trong có móc nước.

(Verás, Essential Collection, Cancun, Mexico).

Trong nòng O này có chữ viết nòng nọc móc câu, móc sóng nước, theo duy âm mang nghĩa nòng không gian nước (xem dưới). Lưu ý là hoa tai của Thần Zero cũng là chữ vòng tròn có dấu vòng tròn tí hon ở tâm cho biết số không liên hệ với nòng O không gian.

Ta cũng thấy rất rõ nòng vòng tròn số không trên đầu thần zero này có độ dầy bằng hai nòng vòng tròn OO dính lại (vì Maya thuộc ngành nòng âm có con số không hình con sò mang tính thái âm, nước).

Hiển nhiên ở đây con sò số không nước thái âm có vòng tròn dầy là do hai nòng OO chập lại.

…..

-Vòng tròn có độ dầy gấp rưỡi vòng tròn chuẩn mang tính thiếu âm IO.

.Thần bầu trời thấy ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Anatolia và bắc Syria có hình chim bay-đĩa hai vòng tròn đồng tâm chập lại:

 clip_image042Phiến đá ở phế tích ‘Điện Tây Bắc’ ở Nimrud, Bắc Iraq tuổi từ 865-860 TDL (Credit: Photos by Rens van der Sluijs).

Tay thần cầm vật vòng tròn (ring) nòng O rất dầy mang âm tính. Ở đây là thần bầu trời và đi với cánh chim bay (không đầu, váy đuôi chim) nên khuôn mặt âm này là thiếu âm Gió mang tính chủ. Như thế đĩa và vòng tròn mang tính thiếu âm IO có thể coi như là do hai nòng vòng tròn, một nòng mang dương tính I và một vòng nòng mang âm tính O chập lại, tức thiếu âm IO, khí gió.

Đúng theo ngữ pháp chữ nòng nọc vòng tròn-que thì vòng tròn này chỉ có độ dầy gấp rưỡi mang tính thiếu âm gió. Ở đây viết sai ngữ pháp vì vành tròn quá dầy.

.Vùng Cận Đông cũng có thần bầu trời Ananuki.

clip_image044Thần Bầu Trời Ananuki .

Tương tự thần bầu trời Ananuki có biểu tượng đĩa tròn có cánh mang tính thiếu âm gió.

.Thần mặt trời Assyria.

clip_image046Thần mặt trời Assyria.

Thần mặt trời Assyria mang khuôn mặt mặt trời tạo hóa hay bầu trời mang tính thiếu âm Đoài IIO vì có hai sừng II cong mang âm tính nòng O và có hình chim bay có một khuôn mặt gió thiếu âm.

Vòng tròn ở đây có nét hơi đậm do hai nòng OO, một vòng tròn mang tính dương I nhỏ nét dính chập với một vòng tròn chuẩn O để thành vòng tròn thiếu âm. Như thế mặt trời thiếu âm gió rõ ràng là hai nòng OO chập lại mang tính thiếu âm.

. Lưu Ý

.Dạng này cần phải phân biệt với dạng một vòng tròn âm hóa hay hiệp với âm dầy lên. Cần phải dựa vào các chi tiết khác để phân biệt.

.Độ dầy của nòng vòng tròn tăng theo âm tính.

Vòng tròn Khôn OOO có độ dầy gấp ba bằng ba vòng tròn chuẩn chập lại. Vòng tròn thái âm OO có độ dầy bằng hai vòng tròn nòng chuẩn chập lại. Độ dầy của vòng tròn thiếu âm IO và vòng tròn thiếu dương OI gần giống như nhau gồm một vòng tròn mang dương tính I kết dính với một vòng tròn chuẩn O để tạo thành IO (thiếu âm) và ngược lại một vòng tròn chuẩn O mang kết dính với một vòng tròn mang dương tính nọc I để tạo thành OI (thiếu dương). Phải dựa vào chi tiết khác để phân biệt.

Hai Vòng Tròn Chuyển Động.

1. Hai vòng tròn chuyển động còn dính vào nhau.

.Hình vô cực  ∞.

Như vừa mới nói ở trên, hai nòng vòng tròn chuyển động dính thông thương với nhau tạo thành hình số 8 nằm ∞, sau dùng trong toán học làm dấu vô cực.

Tương tự con rắn cuộn lại thành hình số 8 cũng vậy nhưng mang tính thái âm, nước.

clip_image047Rắn ouroboros.

2. Hai vòng tròn chuyển động mở ra nhưng còn dính vào nhau.

.Hình uốn khúc (meanders).

Những hình uốn khúc do hai vòng chuyển động mở ra mang tính năng hoạt, sinh động có dương tính. Hình thái thường thấy nhất không những ở vào thời cổ, trong chữ nòng nọc vòng tròn-que mà cũng thấy ở nghệ thuật hiện đại trong hầu hết các nền văn hóa. Ngày nay nhiều khi dùng như những đường viền trang trí (border patterns). Trong mỗi loại hình thái uốn khúc, ta cần phải phân biệt nhiều thể dạng: dạng nam hóa, dạng hỗn hợp của nhiều thành tố âm dương, dạng thể điệu hóa (có thể không mang dương tính) và dạng đường viền trang trí tân thời không mang một ý nghĩa nào dính dáng đến Vũ Trụ tạo sinh.

Sau đây là những thể dạng chính:

.Hình sóng chữ S đơn và kép.

Hai nòng vòng tròn OO chuyển động mở ra nhưng còn dính vào nhau tạo thành hình:

-Sóng mang tính thái âm hình sóng nước chữ S nằm đầu còn vòng tròn nhỏ clip_image049 hay mỏ hết ra thành hình chữ S dấu ngã clip_image050.

.Dạng S nòng nọc (âm dương) nhất thể.

Ví dụ chữ S thấy trong đĩa thái cực phân chia hai phần âm và dương. Chữ S này coi như gồm hai chữ S mang tính nòng nọc (âm dương) khác nhau chập lại. Phía dương trắng là chữ S dương trắng chập với chữ S âm đen phía âm đen.

Với nghĩa liên tác giữa âm nước-dương lửa, hình S này cũng được coi là một dạng lưỡng hợp mưa-chớp. Vì vậy có một số tác giả cho rằng hình trứng vũ trụ, thái cực cũng có một khuôn mặt biểu tượng sấm gầm (C.A.S, Williams, p.119). Ta có thể cắt nghĩa theo Dịch học, vào thủa vũ trụ còn ở dạng hỗn mang, thái cực, hai yếu tố âm dương, có một khuôn mặt lửa nước nguyên khởi, khi vận hành diễn tả bằng hình sóng chữ S, liên tác tạo ra tiếng “sấm” nổ “big bang” sinh ra Tứ Tượng, vũ trụ trời đất.

.Dạng nòng thái âm OO dương hóa.

Hai nòng OO dưới dạng chuyển động mở ra thành hình xoắn chữ S nằm hay dấu ngã. Hình xoắn chữ S nằm mang trọn nghĩa của nòng OO nhưng có thêm tính chuyển động, sinh tạo. Dưới phương diện thái âm, nước, hình xoắn chữ S biểu tượng nước dương, nước chuyển động, sóng. Việt ngữ Sóng có chữ S khởi đầu.

.Trên trống Hoàng Hạ có một vành hình uốn khúc gợn sóng chữ S chuyển động vô cùng vô tận (xem dưới).

.Thần bão Viracocha của Inca.

clip_image052(Kathryn Wilkinson, Signs and Symbols, DK Publising, NY, 2008).

Thần Viracocha là thần tiền thân-mặt trời, thần tạo hóa và thần bão. Viracocha được cho là một thứ Rắn-Lông chim Kukulcan của Inca. Trên đầu thần có hào quang biểu tượng mặt trời và tay cầm dóng sấm biểu tượng tượng cho vai trò thần bão tố.

Ta thấy vành ngoài của hào quang ở giữa có hai chữ S nằm đầu hình móc nước biểu tượng cho nước chuyển động mang tính dương thái âm. Hai bên chữ S là các chữ móc nước diễn tả nước dương chuyển động (xem dưới). Vành trong của hào quang có những chữ nọc mũi mác (mũi tên, răng cưa, răng sói) Ʌ có một nghĩa lửa thái dương sinh động. Như thế hai vành hào quang diễn tả nước-lửa sinh động ngành thái dương. Nhìn dưới dạng nhất thể là nước-lửa thái cực diễn tả khuôn mặt tạo hóa, chim-rắn ứng với rắn lông chim kukulcan. Nếu nhìn riêng rẽ nước mưa và chớp lửa liên tác sinh ra sấm mưa ứng với dóng sấm cầm trong tay, ứng với khuôn mặt bão mưa của Viracocha. Hai mắt thần hình hai giọt nước có đuôi ngang diễn tả hai giọt nước bay trong gió tạt ngang. Đôi hoa tai hai vòng tròn đồng tâm. Vòng ngoài đậm nét dầy gấp đôi vòng tròn chuẩn (do hai vòng tròn nòng chập lại) mang tính thái âm, không gian âm, nước. Nếu coi vòng trong nét nhỏ là chữ mang dương tính ứng với mặt trời âm thì ta có Khôn-Càn, nòng nọc (âm dương), có một khuôn mặt tạo hóa bao gồm cả sấm big bang… Còn nếu coi vòng tròn trong là dấu mang tính sinh tạo thì hoa tai diễn tả nòng âm, thái âm, không gian âm, nước sinh tạo.

.Chữ S diễn tả nước thái âm chuyển động này đôi khi diễn tả bằng hình con rắn trơn không có trang trí gì, một biểu tượng cho nước thái âm mang tính sinh tạo, tạo hóa. Như đã biết Thần Nông-Viêm Đế có một khuôn mặt là nòng nọc (âm dương), Nước-Lửa, Rắn Chim ở cõi sinh tạo, tạo hóa, Rắn-Chim Rồng Tiên ở cõi sinh tạo thế gian. Ví dụ như đã nói ở trên, hình ngữ mây của Maya:

clip_image053

Hình ngữ mây của Maya trong có hình con rắn trơn hình sóng chữ S biểu tượng cho nước. Hiển nhiên mây tạo ra mưa, nước sinh tạo.

Thêm nữa, chữ S này tiến hóa thành chữ N thấy qua nhiều dạng:

-Hình con rắn chữ S của Tạo Hóa như vừa nói ở trên.

clip_image055(James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Chữ N hình sóng chữ S này thấy rõ ở vùng tứ hành trên trống Ngọc Lũ I và họ hàng (xem dưới).

-Chuỗi chữ S hình gợn sóng tròn đầu mang âm tính thái âm chuyển động:

clip_image057

Tương ứng với chữ n không viết hoa. Ví dụ n này thấy trong chữ nòng nọc vòng tròn-que như thấy qua từ KHAN có một nghĩa là NƯỚC. Trong dịch Khan là Khảm, có một khuôn mặt là nước:

clip_image056

Chuỗi sóng tròn đầu này có một khuôn mặt là do hai nòng OO chuyển động mở ra.

Lưu ý

Khảm OIO là nước nhưng là nước thiếu âm IO của phía nòng âm O, tức nước dạng hơi, bay từ bầu trời vì thế mới có KH diễn tả vòm kép, bầu trời nước. Vì thế mà Long Nữ có mạng Khảm (nước thiếu âm) vợ Kì Dương Vương có mạng Li (lửa thiếu dương) là Nàng Gió thiếu âm (trong khi Vụ Tiên là Nàng Nước thái âm, Âu Cơ là Nàng Lửa thái dương, vợ thái tổ Hùng Vương là Nàng Đất thiếu dương ngành âm) .

Trong khi Vụ Tiên Khôn OOO là nước thái âm (OO) phía nòng âm. Lạc Long Quân Chấn IOO là nước thái âm OO phía nọc dương I có một khuôn mặt đại diện cho Vụ Tiên.

-Chuỗi gợn sóng chữ V nhọn đầu mang tính thái dương chuyển động như thấy qua linh tự Ai Cập N: clip_image059 (N).

clip_image060Chữ N gợn sóng nhọn đầu rất cổ đại thấy qua nhãn (label) của Pharaoh Den, Triều Đại thứ I (nguồn: Wikipedia).

Chuỗi sóng nhọn đầu này có một khuôn mặt là do hai nòng OO dương hóa cực đại thành VV, W nối kết lại.

Các dạng chữ n, N sóng nước trong chữ nòng nọc vòng tròn-que này đẻ ra chữ n, N trong mẫu tự ABC ngày nay (xem dưới).

Lưu Ý

Cần phân biệt với chữ S có nghĩa chuyển động như nòng nọc (âm dương) quyện vào nhau chuyển động dạng chữ S thấy ở đĩa thái cực của Đạo giáo

clip_image062(nguồn : pintrest.com).

và với chữ S có một nghĩa đơn giản là chuyển động như thấy qua tứ hành (tứ tượng chuyển động sinh động thành tứ hành) là hành lửa, nước, gió, đất, ở dạng chuyển động đều dưới dạng sóng (sóng ánh sáng, sóng nước, sóng gió, sóng đất như sóng động đất).

.Chữ U đôi

Chữ U đôi UU (double U) do hai nòng OO mở ra còn dính nhau tạo thành, mang một nghĩa vú phái nữ thuần âm OO.

clip_image063(nguồn: 123 rf.com)

Theo u = v như Việt ngữ ùa (cơm vào miệng) = và (cơm vào miệng), ta có uu = vú.

.Hình hạt đậu hay quả thận

Hai nòng vòng tròn OO (dính nhau) thái âm chuyển động mở ra thành hình

clip_image065Hình hạt đậu hay quả thận hai thùy tròn.

Ví dụ: vật trang trí mái nhà (finial) hình búa thiên lôi của Bali, Nam Dương.
clip_image067

Vật trang trí đầu mái nhà hình búa thiên lôi của Bali, Nam Dương.

(Robert Beer, plate 109), 14thcentury, Jembrana, Bali (Museum Nacional  Jakarta) (Mandajeet Singh, f. 321).

Chú ý những hình mây ở thân búa Búa thiên lôi vajra của Bali là hình hai thùy tròn, âm hình hạt đậu có hai móc nước do hai nòng OO mở ra.

.Hình lá đa, lá đề hay trái tim hai thùy có đỉnh nhọn mang dương tính, ngành thái dương.

clip_image069Hình lá đa, lá đề hay trái tim hai thùy có đỉnh nhọn.

Việt ngữ lá đa chỉ bộ phận sinh dục nữ. ‘Sự đời như cái lá đa’. Về hình dạng âm hộ phái nữ hình tam giác ngược, nếu vẽ theo dạng tròn cạnh ta có hình lá đa. Lỗ sinh dục nữ khi mở rộng ra mang tính sinh tạo (như lúc sanh con) có hình lá đa thấy rõ qua gốm Moche:

lada

Gốm Moche mang hình ảnh Mẹ Sinh Tạo Nguyên Khởi, Mẹ Đời sinh ra từ trứng vũ trụ, Bảo Tàng Viện Larco, Lima, Peru (ảnh của tác giả).

Hình lá rõ hơn:

IMG_3037 copy

Lá đa, lá da (miền Trung, Nam gọi cây đa là cây da), lá đề có một nghĩa là lá đỏ, lá đẻ. Lá da là lá nang (Thái ngữ nang là da. Da là túi bao bọc thân thể, Việt ngữ nang là túi, bọc, bao như mo nang, bao hoa cau), lá nường (bộ phận sinh dục nữ), lá nàng. Lá đa, lá da là lá đẻ vì Mẹ Tổ Dạ Dần của Mường Việt sinh ra từ cây si, thuộc họ nhà đa. Cây đa, Cây Đời Sống sinh tạo nên lá đa cũng là lá sinh tạo, sinh đẻ, chỉ bộ phận sinh dục. Trong văn hóa Thung Lũng Sông Ấn (Indus Valley), Mẹ Đời cũng sinh ra từ cây đa. Vì thế lá đa trong Ấn giáo cũng là lá sinh tạo, bộ phận sinh dục nữ. Ví dụ thấy rõ qua thần Krishna của Ấn giáo. Krishna là hậu thân của Vishu có một khuôn mặt là thần-trẻ thơ, diễn tả bằng một trẻ sơ sinh bú ngón chân ngồi trong lá đa.

clip_image073

Trong Ấn giáo dĩ nhiên có khi giải thích theo suy diễn với nghĩa thanh tao cho lá đa là biển vũ trụ  tức nước tạo hóa. Điểm này cũng không có gì khác cả vì như đã biết thái âm có một nghĩa là nòng thuần âm bộ, phận sinh dục nữ, nước tạo hóa.

Các vị thần nữ, thần mẹ sinh tạo, mắn sinh, nữ thần nhục tình của Ấn giáo cũng thường diễn tả ở trong lá đa như vị thần nữ nguyên tạo Durga thấy ở Tháp Bà Thiên Y A Na, Po Nagar (Poh Yang Inư Nagar hay Po Ino Nogor), Nha Trang:

clip_image074Nữ thần Durga, tháp Bà Nha Trang.

Thần nữ Durga cũng có một khuôn mặt là Mẹ Đời, Mẹ Tạo Hóa nguyên tạo sinh ra loài người tương đương với Dạ Dần sinh ra từ cây si.

(Có bài viết riêng Sự Đời Như Cái La Đa).

Ta thấy rõ lá đa là do hai nòng OO mở ra còn dính lại, mà như đã nói ở trên hai nòng OO có một nghĩa bộ phận sinh dục nữ như thấy hình cối của Dogong. Lá đa có đầu nhọn nọc mũi mác (mũi tên, răng cưa, răng sói) có nghĩa là nọc, dương, lửa, thái dương, mặt trời sinh động… Vì vậy lá đa mang dương tính, thuộc ngành nọc thái dương.

Còn nhìn theo góc cạnh hình trái tim thì cũng liên hệ với nước. Tim thuộc hệ tuần hoàn liên hệ với máu, nước. Ví dụ:

.Gốm ếch Maya

IMG_7836

Gốm ếch và khuôn đúc Maya, Bảo Tàng Viện Quốc Gia Khảo Cổ và Nhân Chủng Học Guatemala (ảnh của tác giả).

Trên lưng con vật lưỡng cư này có hình trái tim (hay lá đa) cho biết là con ếch sống được dưới nước. Kiểm chứng lại ta thấy con mắt cũng là mắt thái âm, nước hai nòng vòng tròn đồng tâm.

.Bộ bài Tây có bốn loại bài: Cơ (Coeur, Heart, tim),

clip_image076

Chuồn (Trèfle, hình ba thùy), Bích (Pique, cây lao), Rô (Carreau, vuông). Ta thấy Rô vuông biểu tượng cho Đất, Chuồn ba thùy là OOO, Khôn, có chân nhọn mũi mác mang dương tính là Khôn dương biểu tượng cho Gió, Bích cây lao nọc nhọn biểu tượng cho lửa và Cơ biểu tượng cho nước dương, chuyển động.

Rõ ràng hình tim có một khuôn mặt biểu tượng cho nước, do hai nòng OO có một nghĩa thái âm, nước mở ra dính lại.

.Hình Hai Thùy

Hai nòng vòng tròn OO (dính nhau) nước thái âm chuyển động mở ra thành hình mây hai thùy. Mây tạo ra mưa. Khuôn mặt này thấy rõ qua:

-Hình vẽ, khắc trên đá diễn tả mưa của thổ dân Tây Nam Hoa Kỳ:

clip_image078Hình vẽ, khắc trên đá mưa của thổ dân Tây Nam Hoa Kỳ (Rick Harris Easy Field Guide To Rock Art Symbols of Southwest, 1995).

Mưa diễn tả bằng mây hình hai thùy (hình chữ M viết tròn) hình vòm dính vào nhau do hai nòng OO dính nhau mở ra. Ba sọc đứng diễn tả giọt nước rơi xuống từ mây.

. Trên đĩa sứ cổ Trung Quốc.

clip_image080Một đĩa sứ cổ Trung Quốc (bộ sưu tập của tác giả).

Một đĩa sứ cổ Trung Quốc có hình rồng mây. Trong đó có hình mây hai thùy do hai nòng OO mở ra:

clip_image081Mây hai thùy.

.Biểu tượng khí tượng.

Hình hai thùy biểu tượng mây cụm cao:

clip_image083

-Chim sấm sét Mexico.

Thạch bản Niven số 1107 diễn tả chim sấm sét.

clip_image085Thạc bản Niven số 1107.

Phần chữ nòng nọc vòng tròn-que ở phía trước chim gồm hai phần: phần trên hình mây nước thái âm hai thùy clip_image087do hai vòng tròn OO dính nhau chuyển động mở ra. Phần dưới, có hình hai nọc mũi mác (mũi tên, răng cưa, răng sói) Ʌ Ʌ (hình chữ M nghiêng) clip_image089 có một nghĩa lửa năng hoạt. Mây nước, thái âm và chớp lửa, thái dương tạo ra sấm ở cõi tạo hóa.

.Sóng hai chữ VV.

Hai nòng vòng tròn OO thái âm, nước dương hóa cực đại mở ra thành hình VV dính vào nhau diễn tả sóng nước chuyển động âm thái dương. Ví dụ:

clip_image091

Hình thuyền Ai Cập cổ trên sóng nước đi về Abydos trong mộ Sennerfer, Thebes, Triều Đại 18.

Nước dưới thuyền diễn tả bằng những gợn sóng chữ VV dính nhau.

. Linh tự N sóng nhọn đầu.

Như đã biết linh tự N của Ai Cập có một khuôn mặt diễn tả bằng một chuỗi hình sóng nước nhọn đầu. Nhìn dưới diện hai nòng thái âm OO nước dương hóa cực đại mở ra thành hai chữ VV thì chuỗi sóng nước nhọn đầu N cũng có thể do hai chữ VV nối kết lại.

.Rắn của thổ dân Tây Nam Hoa Kỳ. Thổ dân Tây Nam Hoa Kỳ có hình ngữ biểu tượng cho bộ tộc (clan symbols)  như sau:

clip_image002[1]

Bộ tộc Rắn.

Theo duy âm, như đã biết, rắn có một khuôn mặt biểu tượng cho nước thái âm OO, như thế hình sóng nhọn đầu chuỗi chữ V trên người rắn có một nghĩa diễn tả nước chuyển động mang tính thái dương (của ngành nọc thái dương).  Cũng nhìn theo diện nước thái âm thì chuỗi sóng này do hai VV  (tức do OO dương hóa cực đại) nối kết lại. Kiểm chứng lại ta thấy ở cổ rắn có hai nọc que II tức lửa, thái dương  lưỡng hợp với nước thái âm  VV ngành  nọc thái dương . Sóng chữ V này mang hình ảnh linh tự N của Ai Cập có một khuôn mặt nước chuyển động mang tính thái dương.

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: