BẠN (THƠ CHỮ NGHĨA).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

THƠ CHỮ NGHĨA

BẠN

Nguyễn Xuân Quang

 Bạn bè, ghe trôi sông (1),

Bằng hữu, có cũng bằng không,

Bạn thân, thân con khỉ đột.

Bạn vàng, vàng cục ngoài đồng.

Ghi Chú

1. Tôi dùng bè ghe thay vì bè thuyền vì từ ghe có nghĩa tục.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: