CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN–QUE. CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN 5

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN–QUE.

CHƯƠNG II

B. CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN.

(Nong or Circle O letter).

(Phần 5).

Nguyễn Xuân Quang.

CHỮ VÀ DẤU NÒNG MỘT VÒNG TRÒN TRÊN TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN.

Chữ và dấu nòng một vòng tròn thấy rất nhiều trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn.

Trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn chữ nòng một vòng tròn mang trọn vẹn thuyết vũ trụ tạo sinh, dịch lý thấy rất rõ.

Hư vô.

Như đã biết, tâm trống diễn tả thượng thế ở phần chóp đỉnh của trục thế giới, của cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống). Như thế tâm trống có hai khuôn mặt. Nhìn từ lúc khởi thủy, khai thiên lập địa, tức cõi đại vũ trụ thì tâm trống biểu tượng cho càn khôn nguyên tạo. Nhìn ở cõi thế gian thì tâm trống diễn tả tiểu vũ trụ.

Như thế vòng tròn nòng O bao quanh đầu các nọc tia sáng là vỏ thượng thế có ba khuôn mặt. Một diễn tả vỏ hư vô, vô cực. Có thể coi là viền ngoài cùng của vòng tròn này diễn tả vỏ hư vô, vô cực.

Qua bài Cơ Thể Học Trống Đồng Nòng Nọc (Âm Dương) Đông Nam Á ta đã biết trong cách xếp loại trống đồng của Nguyễn Xuân Quang thì trống Nguyễn xuân Quang I (NXQ. I) là trống vành cầu hay trống trứng vũ trụ, trống thái cực.

clip_image002.jpg

Trống vành cầu hiện nay hiểu lầm là nắp thạp.

Trống vành cầu là trống hình cầu (có thiết diện chính là nòng vòng tròn O) cắt bỏ hai chỏm biểu tượng cho Hư Vô (hay cho loại trứng cầu tròn như trứng chim biểu tượng cho thái cực). Loại trống NXQ I này diễn tả hư vô, vô cực (hay thái cực,) là trống trống tạo hóa, trống sinh tạo hư vô (vũ trụ, thái cực).

Thái cực

Khi nhìn mặt trời và không gian ở tâm trống còn ở dưới diện nhất thể thì khuôn mặt thứ hai của vòng tròn nòng O bao quanh đầu các nọc tia sáng là vỏ trứng vũ trụ, thái cực. Đây có thể là phần nằm giữa của vòng tròn.

Như đã nói ở trên, nếu nhìn trống Nguyễn xuân Quang I (NXQ. I) là trống vành cầu do trứng chim hình cầu tròn cắt bỏ hai chỏm tạo ra thì lúc này là trống trứng vũ trụ, trống thái cực.

Lưỡng nghi

Khi nhìn mặt trời và không gian ở diện đã phân cực tách ra hai cực thì vòng tròn nòng O bao quanh đầu nọc tia sáng có một khuôn mặt thứ ba là vỏ không gian. Đây có thể là phần trong cùng của vòng tròn nòng O bào quanh đầu các nọc tia sáng.

Như thế trong qui trình tiến hóa, vòng tròn nòng O này có ba khuôn mặt là vỏ hư vô, vô cực sinh ra vỏ trứng vũ trụ, thái cực rồi sau đó sinh ra vỏ không gian. Như vậy ta cũng có thể nhìn dưới diện tổng thể là vòng tròn nòng O vỏ thượng thế bao quanh đầu nọc tia sáng là vòng diễn tả hư vô, vô cực vỏ trứng vũ trụ, thái cực và vỏ không gian dính chập lại, trùng vào nhau. Tóm lại vòng tròn ở tâm trống có ba khuôn mặt vỏ hư vô (vô cực), trứng vũ trụ (thái cực) ở cõi tạo hóa, đại vũ trụ và vỏ không gian, cõi thế gian, tiểu vũ trụ,

Vỏ này mang tính nòng nọc (âm dương) khác nhau tùy theo tính nòng nọc (âm dương) của khuôn mặt chính mà trống diễn đạt (xem dưới).

Chữ nòng vòng tròn O diễn tả hai cực của lưỡng nghi.

.Cực dương.

Trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn cực dương thấy rõ ở mặt trời ở tâm trống.

.Mặt trời âm đĩa tròn.

Đĩa tròn là một dạng biến dạng của chữ nòng vòng tròn O.

Như đã biết mặt trời đĩa tròn biểu tượng cho mặt trời âm thường là âm nữ như thấy qua mặt trời đĩa tròn trên lá cờ nhật con cháu của thái dương thần nữ Ameraterasu.

Ví dụ điển hình mặt trời đĩa tròn thấy trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn là trống Đào Xá.

clip_image004.jpg

Mặt trời đĩa tròn trống Đào Xá.

Như đã biết, trống có một nghĩa là đực, dương (gà trống), Hán Việt cổ là trống. Cổ có một nghĩa là cột, cọc cây mang dương tính [cổ người là một thứ cột (phần trên của cột sống)]. Trống cổ Trung Quốc nguyên thủy làm từ một thân cây nên gọi là cổ.

Vì thế trên trống không có mặt trời thuần dương nữ chỉ có gồng hay gương đồng mới có mặt của mặt trời thuần âm nữ. Theo đúng nguyên tắc trên đồng nòng nọc, âm dương biểu tượng cho ngành nọc mặt trời thì mặt trời đĩa tròn là mặt trời âm nam đại diện cho mặt trời đĩa tròn nòng nữ.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là mặt trời hoàng hôn Lạc Long Quân đại diện cho mặt trời tinh mơ (nhật tảo) Âu Cơ hay một khuôn mặt mặt trời âm nam của một trong 50 Lang Hùng theo mẹ Âu Cơ lên núi.

Như thế trống Đào Xá có một khuôn mặt là trống Lạc Long Quân đại diện cho nữ thần mặt trời thái dương Âu Cơ (xem trống này).

.Cực âm

-Như đã nói ở trên, vòng tròn nòng O bao quanh đầu các nọc tia sáng mặt trời ở tâm trống, nhìn ở diện tiểu vũ trụ là vỏ không gian. Mặt trời là cực dương Càn, không gian là cực âm Khôn. Như thế vòng nòng O này có một khuôn mặt diễn tả cực âm.

-Nòng vòng tròn O diễn tả âm, không gian thấy ở một ngôi nhà nòng, âm, không gian trên trống Ngọc Lũ I. Ở cửa ngôi nhà này có một người cầm chiếc trống tròn hình nòng O biểu tượng cho nòng âm, không gian, nước, những khuôn mặt của cực âm của phía nòng âm.

clip_image006_thumb.jpg

Nhà nòng, không gian có người cầm trống tròng nòng O diễm tả nòng âm, thái âm, nước ngành nòng âm trên trống Ngọc Lũ I.

Lưu ý vòng tròn ở đây có những dấu nọc chấm đặc có nghĩa là dương, trống chỉ định vòng tròn này là trống nòng O.

Trong khi ở căn nhà nòng âm bên kia, có người cầm hai cây nọc (phách?) giơ cao lên diễn tả dương, thái dương, lửa.

clip_image008.jpg

Nhà nòng, âm, không gian có người cầm hai nọc que giơ lên trời diễn tả dương, thái dương, lửa ngành nòng âm trên trống Ngọc Lũ I.

hai căn nhà nòng không gian này diễn tả hai khuôn mặt nòng nọc (âm dương)  ứng với hai cực nòng nọc (âm dương) của ngành nọc âm thái dương.

-Trên người của chim, thú, vật trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn thường thấy từ (words) chấm-vòng tròn có một nghĩa là nòng nọc (âm dương), vũ trụ, mặt trời-không gian nguyên tạo giống như những hình ở hai bên cửa hai căn nhà nòng, âm, không gian này.

Ngoài ra ví dụ như thấy ở các dóng sấm (búa thiên lôi, thunderbolt) trên trống Nam Ngãi II.

clip_image010.jpg

Hai dóng sấm (búa thiên lôi, thunderbolt) hình thoi trên trống Nam Ngãi II.

Dóng sấm ở trống này thể điệu hóa tối đa (vì là trống muộn) thành hình thoi có bốn hình chữ móc nước gồm phần nọc que mang nghĩa dương, lửa và phần cong là nòng chuyển động mở ra có nghĩa là nước chuyển động. Bốn đỉnh nhọn hình thoi là bốn nọc mũi mác (mũi tên, răng cưa, răng sói) do hai nọc que ghép lại có một nghĩa là lửa năng động. Bốn góc hình thoi với bốn hình móc nước và bốn nọc mũi mác lửa liên tác tạo ra sấm bốn phương trời ứng với tứ tượng. Ở tâm có từ chấm-vòng tròn. Từ này gồm chữ chấm nọc nguyên tạo và chữ vòng tròng nòng O có một nghĩa là nòng nọc (âm dương) nguyên tạo (sinh tạo, tạo hóa), càn khôn, vũ trụ ở cõi đại vũ trụ, tạo hóa. Sấm có một khuôn mặt là tạo hóa, sinh tạo. Rõ như ban ngày nòng vòng tròn O ở đây có một khuôn mặt diễn tả cực âm.

Tứ tượng

.Tượng Lửa:

Mặt trời đĩa tròn cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho tượng lửa ngành nòng âm.

Ánh sáng hình nòng vòng tròn O (đối nghịch với nọc tia sáng) như thấy trên trống Đào Xá cũng biểu tượng cho tượng lửa ngành nòng âm.

Mặt trời đĩa tròn nổi ở trống Đào Xá có quầng sáng 6 nòng vòng ánh sáng âm Tốn tầng 1 vũ trụ (vì đây trên mặt trống nên đây là mặt trời chứ không thể coi là mặt trăng được). Đây là mặt trời đĩa tròn biểu tượng cho ngành nòng thuộc họ mặt trời thái dương. Với số 6 nòng ánh sáng Tốn là mặt trời nòng thái dương.

Vòng tròn nòng O thái dương biểu tượng cho tượng Lửa.

Vòng tròn thái dương II, có một khuôn mặt nọc lửa I thái dương II, Càn (III) rất mỏng, mỏng nhất nét mảnh khảnh, sáng, trắng, có cảm giác nóng cháy biểu tượng cho thái dương như thấy ở các trống có khôn mặt diễn tả lửa thái dương Càn hay lửa thiếu dương Li đội lốt Càn như thấy ở trống Ngọc Lũ I là trống thuộc nhóm thái dương ngành nọc dương thái dương có mặt trời 14 nọc tia sáng Tốn tầng 2 (6, 12) có khuôn mặt Càn và Li đội lốt Càn. Trống có vỏ thượng thế (bầu vũ trụ kiêm bầu trời thế gian) là vòng tròn nòng O bao quanh nọc tia sáng mang tính thái dương có độ dầy rất mỏng sáng, trắng, nóng.

clip_image012.gif

Vòng tròn vỏ thượng thế (hư vô-thái cực-không gian) trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.

.Tượng Nước.

Vòng tròn biểu tượng cho cực âm như thấy ở các con mắt âm đã nói ở trên cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho tượng nước

Vòng tròn Nòng O thái âm biểu tượng Tượng Nước.

Vòng tròn thái âm OO, có một khuôn mặt nước thái âm OO rất dầy nét, đen, đậm, trông có cảm giác rất lạnh biểu tượng cho thái âm như thấy ở các trống đồng có khuôn mặt thái âm nước Chấn ví dụ như trống đồng nòng nọc, âm dương Hoàng Hạ thuộc nhóm thái âm ngành nọc dương thái dương có mặt trời 16 nọc tia sáng Khôn tầng 3 (0, 8, 16). Trống có vỏ thượng thế là vòng tròn nòng O bao quanh nọc tia sáng mang tính thái âm có nét rất dầy, đen, đậm, lạnh.

clip_image013clip_image014

Trống Hoàng Hạ có vòng tròn vỏ thượng thế dầy hơn ở trống thái dương trống Ngọc Lũ I.

Thái âm là hai âm OO như thế theo nguyên tắc vòng tròn thái âm phải có độ dầy bằng hai nòng O đơn vị chập lại. Thật vậy, ta thấy rõ vòng tròn vỏ thượng thế dầy gấp đôi ở trống Ngọc Lũ I.

Một ví dụ nữa ở trống Hữu Chung có một khuôn mặt thái âm sấm mưa.

clip_image015.jpg

Thượng thế ở trống Hữu Chung. Vòng tròn vỏ thượng thế khá dầy, dầy hơn ở trống Hoàng Hạ.

Có một điểm khác biệt là trống Hoàng Hạ thuộc nhánh nọc dương thái dương vì ở ngoài biên có hai vành nọc mũi mác (mũi tên, răng cưa, răng sói) có một nghĩa là nọc dương thái dương trong khi trống Hữu Chung thuộc nhánh nọc âm thái dương vì ở ngoài biên có hai vành thanh thang hay đường rầy. Như thế trống Hữu Chung mang âm tính nhiều hơn trống Hoàng Hạ. Vì thế ta thấy vỏ thượng thế ở trống Hữu Chung còn dầy hơn ở trống Hoàng Hạ.

Rõ hơn nữa ở trống Làng Vặc chỉ diễn tả khuôn mặt thái âm duy nhất nước, sấm mưa Chấn.

clip_image017.jpg

Ở khoảng không gian giữa các nọc tia sáng ở trống Làng Vặc chỉ có một hình thái đơn độc nhất hình hai giọt nước dương hình hạnh nhân Chấn diễn tả khuôn mặt nước duy nhất. Vòng tròn vỏ thượng thế hết sức dầy.

Trống có mặt trời 12 nọc tia sáng Cấn tầng 2 (4, 12) có một khuôn mặt núi Cấn hôn phối với Chấn (có một khuôn mặt là nước dương, sấm như Mẹ Tổ Âu Cơ Cấn núi hôn phối với Chấn Lạc Long Quân sấm, mưa, biển). Trống này là trống sấm mưa Chấn thấy rõ qua các hình búa thiên lôi (hiện nay gọi lầm là “hình trâm”), 4 tượng cóc…

Kiểm chứng lại ta thấy rất rõ khoảng không gian giữa các nọc tia sáng là hai giọt nước thể điệu hóa mang tính thái âm; hai vành hai vòng tròn đồng tâm (hai nòng, hai âm, thái âm) có chấm (chấm nọc dương) là thái âm dương, nước dương, nước chuyển động (mưa) tức Chấn.

Ở trống Làng Vặc này diễn tả khuôn mặt Chấn nước thái âm duy nhất thuộc nhánh nọc âm thái dương ta thấy vỏ thượng thế rất dầy và đậm nét mang tính thái âm, nước và còn dầy hơn ở trống Hữu Chung nữa.

.Tượng Đất

Vòng tròn nòng O thiếu dương biểu tượng cho tượng Đất ngành nòng âm.

Vòng tròn thiếu dương OI (tức nòng O âm của dương I), có một khuôn mặt đất, lửa thiếu dương OI Li có nét dầy hơn vòng tròn lửa thái dương một chút, xám trắng, trông có cảm giác ấm biểu tượng cho thiếu dương như thấy ở các trống đồng có một khuôn mặt thiếu dương.

Ví dụ:

-Trống Làng Vạc II

Trống thuộc nhóm trống thiếu dương có mặt trời có nọc tia sáng là số Khảm tầng 2 (2, 10) có một khuôn mặt hôn phối với lửa thiếu dương Li.

LANG VAC II_0001

clip_image019.jpg

Trống Làng Vạc II.

Ta thấy rất rõ trống này là trống Lửa Đất thế gian Li vì có mặt trời 10 nọc tia sáng (số 10 = 2+8, số 2 là Khảm tầng 1, số 10 là tầng 2 thế gian) là Khảm thế gian hôn phối với Li; có khoảng không gian gồm 5 nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) Ʌ mang dương tính chồng lên nhau. Số 5 là số Li; có các vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) hay hình tam giác, hình tháp delta trong có phụ đề 3 dấu chầm nọc xếp theo hình tam giác, delta, hình núi tháp cho biết khuôn mặt lửa Đất dương núi tháp Li mang tính chủ (Anh ngữ pyramid kim tự tháp có gốc pyro- là lửa, Li) và các vành giới hạn đều có dấu chấm nọc mang dương tính lửa. Tất cả các chữ viết nòng nọc vòng tròn-que trên trống này đều thuộc về chữ nọc.

Vỏ thượng thế ở trống này rất mỏng, mảnh khảnh, rất sáng gần giống như vòng tròn thái dương thấy ở trống Ngọc Lũ I. Có thể có thể là khuôn mặt Li này có một khuôn mặt đội lốt Càn hay cũng có thể người làm trống đã không ‘viết’ đúng ngữ pháp chữ nòng nọc vòng tròn-que một cách nghiêm chỉnh.

-Trống Phú Xuyên.

Trống có một khuôn mặt lửa thiếu dương, lửa đất Li thấy ngay qua hình các con hươu sủa trên mặt trống.

clip_image021clip_image022

Trống trống Phú Xuyên (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

Nhìn tổng thể, trống hết “sức nóng, chói chang” Các yếu tố trên mặt trống trăm phần trăm mang dương tính:

.mặt trời có 14 nọc tia sáng là mặt trời thái dương Tốn tầng ( 6, 14) cùng nhóm trống nọc thái dương với trống Ngọc Lũ I.

.khoảng không gian có hình thái nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) > mang dương tính lửa…

.hai vành giới hạn chấm nọc mang dương tính lửa, thái dương.

.hai vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) mang nghĩa dương thái dương ở biên trống kẹp ở giữa hai vành chấm nọc thái dương cho thấy trống là trống thái dương của ngành dương thái dương…

Mặt trống tuyệt nhiên không có một yếu tố âm nào, trăm phần trăm mang dương tính cho thấy trống biểu tượng cho ngành mặt trời lửa dương có một khuôn mặt dương cực độ, của tộc mặt trời thái dương cực dương tức mặt trời ở thiên đỉnh (zenith) trên đỉnh trục thế giới, chính ngọ, giữa trưa.

Trống có một khuôn mặt thiếu dương Li thấy rõ qua các thú biểu hươu sửa trên mặt trống. Li có một khuôn mặt đội lốt thái dương Càn.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, đây là trống Li Kì Dương Vương Vua Mặt Trời thiên đỉnh, trên đỉnh Núi Trụ Thế Gian (Trục Thế Giới) sáng chói, nóng bỏng nhất trong ngày đội lốt Càn Đế Minh thế gian và Càn Viêm Đế tạo hóa (nên nhớ trục thế giới thông thương tam thế, nên Kì Dương Vương đội lốt Đế Minh, Viêm Đế cai trị thế gian là chuyện đương nhiên).

Vỏ thượng thế ở trống này dầy hơn ở trống Làng Vặc ở trên cho thấy rõ khuôn mặt thiếu dương Li manh tính chủ yếu còn khuôn mặt đội lốt Càn là thứ yếu. Điểm này cũng xác thực bằng sự hiện diện của các thú biểu hươu sủa, loài thú bốn chân sống trên mặt đất.

Ta cũng thấy rất rõ vỏ thượng thế này mang tính thiếu dương Li dầy hơn một chút vỏ thượng thế mang tính thái dương Càn ở trống Ngọc Lũ I.

.Tượng Gió.

Vòng tròn nòng O thiếu âm biểu tượng cho tượng Gió.

Vòng tròn thiếu âm IO, có một khuôn mặt gió thiếu âm có nét khá dầy, mỏng hơn vòng tròn thái âm nước, xám đen, trông mát biểu tượng cho thiếu âm gió như thấy ở các trống đồng có một khuôn mặt thiếu âm.

Ví dụ:

-Trống đồng Quảng Xương.

clip_image024 clip_image025

Trống Quảng Xương.

Trống Quảng Xương có mặt trời 8 nọc tia sáng cùng nhóm trống Khôn với trống Hoàng Hạ có 16 nọc tia sáng. Trống Quảng Xương có mặt trời 8 nọc tia sáng Khôn tầng 2 (0, 8) mang dương tính hơn trống Hoàng Hạ có mặt trời 16 nọc tia sáng Khôn tầng 3 (0,8,16) (số Khôn càng lớn càng tiến xuống phía cõi nước, cõi âm nên càng mang âm tính nhiều hơn) nên trống Quảng Xương có khuôn mặt Đoài khí gió mang tính chủ trong khi trống Hoàng Hạ có khuôn mặt Chấn nước dương mang tính chủ. Khuôn mặt Chấn âm này thấy rất rõ qua vành sóng cuộn kép ở trống Hoàng Hạ mà không có ở trống Quảng Xương. Như thế trống Hoàng Hạ và trống Quảng Xương diễn tả hai khuôn mặt chính Chấn (Khôn âm) và Đoài (Khôn dương) của nhóm trống có mặt trời là số Khôn (16, 8). Ngoài ra trống Quảng Xương thuộc nhóm nọc âm thái dương thấy qua hai vành nấc thang ở biên trống trong khi trống Hoàng Hạ thuộc nhóm nọc dương thái dương thấy qua hai vành nọc mũi mác (mũi tên, răng cưa, răng sói) ở biên trống.

Trống Quảng Xương diễn tả Đoài sinh tạo mang tính chủ ứng với Bọc Trứng Thế Gian Đoài Tổ 100 Lang Hùng hay Hùng Thế Gian đội lốt Bọc Trứng Vũ Trụ tạo Hóa Tổ Hùng Tạo Hóa Viêm Đế-Thần Nông nhất thể.

Ta thấy vỏ thượng thế ở đây hơi dầy, xám mang tính thiếu âm có độ dầy bằng nửa ở trống Hữu Chung có khuôn mặt chủ là nước thái âm Chấn.

Trống Đắc Giao.

clip_image026 clip_image027

Mặt trống Đắc Giao (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

Mặt trống trông âm ấm vì có vành nọc mũi mác (mũi tên, răng cưa, răng sói) có nghĩa là nọc, đực, dương, lửa thái dương, núi tháp nhọn đất dương sinh động và hai vành sọc nghiêng hình lông chim ngoài biên… cho biết thuộc ngành nòng âm Khôn dương khí gió Đoài mang tính chủ.

Mặt trống có 8 vành. Số 8 là số Khôn tầng 2. Khôn dương là thiếu âm Đoài.

Vỏ thượng thế có nét dầy vừa phải, đen đậm có độ dầy bằng nửa vòng tròng nòng O thái âm mang tính thiếu âm gió Đoài vũ trụ.

Ta thấy rõ vỏ thượng thế ở trống Đắc Giao này có một khuôn mặt thiếu âm Sấm dông mang âm tính nhiều hơn vỏ thượng thế ở trống Quảng Xương vì khuôn mặt thiếu âm Gió Đoài vũ trụ khí gió của trống Quảng Xương mang tính sinh tạo lưỡng tính phái có tính nòng nọc (âm dương) đề huề hơn.

……

Ở đây, trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn ta thấy chữ nòng nọc vòng tròn-que viết rất chuẩn, đúng ngữ pháp (văn phạm) nhất.

Trong khi ở nơi khác viết sai ngữ pháp. Ví dụ viết sai ngữ pháp chữ nòng nọc vòng tròn-que thấy rõ qua vòng tròn biểu tượng cho hành kim, khí gió diễn tả thay vì bằng vòng tròn có độ dầy vừa phải lại diễn tả bằng vòng tròn có nét rất dầy mang nhiều âm tính.

clip_image029

Vòng tròn này có độ dầy gấp đôi (OO, thái âm), gấp ba OOO (OO thái âm, không gian O, Khôn) vòng tròn đơn vị chuẩn bình thường mang tính thái âm OO có một khuôn mặt nước. Rõ ràng viết sai ngữ pháp.

Liếc mắt qua vỏ thượng thế ở bất cứ một trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn nào, ta có thể có một cảm nhận ngay là trống đó có khuôn mặt nòng nọc (âm dương) như thế nào, thuộc nhóm trống nào (ngoại trừ một số trống muộn, trống rỏm, người làm không biết chữ nòng nọc vòng tròn-que).

Trục thế giới

Như đã biết trống Đông Sơn Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I) là trống Nấm Vũ Trụ (Nấm Tam Thế, Nấm Đời Sống) mang trọn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh có thân trống là trục thế giới thông thương tam thế. Thân trống là trục thế giới thấy rõ qua sự diễn tả cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) dùng làm cảnh ‘đâm bò’ (hiến sinh bò) trên một thân trống đồng Điền Việt:

clip_image031.jpg

Tục đâm bò hiến tế trên thân một trống đồng (nguồn đã dẫn).

Trục thế giới cũng thấy rõ qua tục tế lễ của người chim-mặt trời Bách Việt đu bay quanh trục thế giới.

Trên thân một trống đồng có hình diễn tả tục tế lễ đu bay quay trục thế giới trên có hình mặt trời thượng đỉnh. Những người hóa trang chim có trang phục đầu lông chim tỏa sáng như mặt trời.

clip_image033.jpg

Tục tế lễ đu bay quanh trục thế giới ở một thân trống đồng (nguồn đã dân và ảnh của tác giả chụp hình vẽ chi tiết tại Viện Bảo Tàng Tỉnh Vân Nam).

Tục tế lễ này cũng thấy ở các tộc thờ vũ trụ, mặt trời ở Trung Mỹ như Maya.

Untitled-1 copy

Tục tế lễ vũ trụ, mặt trời du bay quanh trục thế giới [Danza de los Voladores (Dance of the Flyers), hay Palo Volador (pole flying) ] của người Maya (ảnh của tác giả chụp tại Playa del Carmen, Mexico).

Tục tế lễ này ngày nay có khi giải thích là lễ cầu mưa tránh hạn hán. Đây là cách giải thích theo duy tục, duy thực, vị cái vị (bao tử, tỳ vị). Thực ra đây là cảnh tế lễ trời đất, vũ trụ thuận hòa, giao hòa. Có 5 người tham dự. Người ở giữa đứng trên trục thế giới thổi sáo đánh trống cầu nguyện còn 4 người đu bay quanh trục ứng với tứ phương, tứ tượng. Lễ tục này được thừa nhận là Một Di Sản Văn Hóa Tinh Thần (intangible cultural Heritage) bởi UNESCO.

Vòng tròn nòng O bao quanh nọc tia sáng mặt trời ở tâm trống đồng có một khuôn mặt là thiết diện của trục thế giới ở thượng đỉnh.

Trục này thấy rõ nhất ở các trống đồng Điền Việt. Người Điền Việt thường dùng trống đồng nòng nọc làm trụ trục thế giới để dâng cúng lễ vật, hiến sinh và lời cầu nguyện tới tam thế.

Trục này có thể là một vật đựng vỏ sò hình trụ ống, có hay không có chân:

clip_image037.jpg

Vật đựng vỏ ốc sứ hình thạp trụ tròn mang hình ảnh trục thế giới, Bảo Tàng Viện Tỉnh Vân Nam (ảnh của tác giả).

Hay có thể lấy một trống đồng hình Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang có sẵn rồi bịt kín đáy, để nguyên mặt hay khoét bỏ mặt trống thay vào đó một nắp đậy trên có trang trí các hình tượng ba chiều. Thân trống vẫn giữ nguyên các trang trí cũ của trống hoặc gắn thêm các tượng hỉnh ba chiều (thường là thú vật như hổ, bò, hươu…).  Có thêm chân hay không. Ví dụ trống dùng làm vật đựng vỏ ốc sứ trên nắp diễn tả một cảnh hiến tế người dưới sự chủ tọa của một nữ lưu hoàng tộc được che lọng.

clip_image039.jpg

Vật đựng vỏ ốc sứ trên nắp có các hình tượng diễn tả một cảnh hiến tế (206 BC-25 AD, khu mộ Số 20, Trại Thạch Sơn) (1).

Lưu ý trụ cao ở tâm trống là phần nối dài của trục trống tức trục thế giới dùng làm đường để đưa tế vật lên thượng thế. Ta thấy rõ chỏm trục thế giới có hình đĩa tròn mang hình ảnh thượng thế ở tâm trống.

Tương tự trong một cảnh hiến tế người trên nắp một vật đựng vỏ ốc sứ có trục thế giới trụ tròn với hình rắn quấn quanh:

clip_image041.jpg

Một cảnh hiến tế người trên nắp một vật đựng vỏ ốc sứ có Trục Thế Giới với hình rắn quấn quanh (nguồn đã dẫn).

Lưu ý trụ nằm giữa tâm mặt trống có chiếc trống đồng nhỏ dùng làm chân trụ, ‘phụ đề’ thêm cho biết trụ là Trục Thế Giới của trống đồng.

Giản tiện hơn lấy hai trống đồng chồng lên nhau làm trụ thờ có dạng trục thế giới, trống ở trên bỏ mặt thay vào đó một hình mâm tròn làm mặt bằng trục thế giới ở thượng đỉnh.

IMG_3762

clip_image043.jpg

Hai trống đồng nòng nọc chồng lên nhau làm trụ thờ dạng trục thế giới

Ở đây tâm mặt trụ thờ tức thiết diện trục thế giới có một đĩa tròn nhỏ diễn tả tâm trục thế giới cũng là tâm của tam thế, vũ trụ trên có tượng cóc/ếch. Vì ngồi ở tâm vũ trụ, tượng cóc/ếch ở đây có khuôn mặt chính là sinh tạo, tạo hóa còn khuôn mặt gọi mưa chỉ là phụ (xem Con Cóc Là Cậu Ông Giời).

Nhiều khi đơn giản hơn chỉ dùng một trống.

clip_image045.jpg

Một trống đồng Điền dùng làm trụ thờ dạng trục thế giới.

Mặt trống thay thế bằng một mâm tròn diễn tả thiết diện của trục thế giới, Ở tâm có đĩa tròn diễn tả tâm trục thế giới và cũng là tâm vũ trụ. Trên mặt trụ thờ trục thế giới này có trưng bầy cảnh nhẩy múa hát ca.

Tóm lại vòng tròn nòng O ở tâm trống đồng nòng nọc (âm dương) Đông Sơn hay thay thế bằng mâm tròn trên mặt các trống đồng dùng làm trụ thờ trục thế giới có một khuôn mặt là trục thế giới.

Cũng cần nói thêm là bàn thiên của người Việt ta thấy ngày nay là một dạng thức của trụ thờ trống đồng này.

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: