CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN (phần 4).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE

CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN.

(Nong or Circle O character).

(phần 4).

Nguyễn Xuân Quang.

.Tam Thế

-Vòng tròn hiển nhiên cũng biểu tượng cho Ba Cõi Tam Thế, Vũ Trụ như thấy rõ qua Đàn Tế Vũ Trụ, Trời Đất ở Thiên Miếu Bắc Kinh đã nói ở trên. Đàn mang hình ảnh Núi Vũ Trụ tháp tròn, ở tâm có một đĩa tròn diễn tả Thượng Thế và thiết diện thượng đỉnh của trục thế giới và ba tầng tròn diễn tả tam thế.

-Theo James Churchward trong The Sacred Symbols of Mu, địa ngục (cõi âm, hạ thế) trong các tín ngưỡng Hindu, Babylone, Assyria, Chaldean và Ai Cập cổ thường được diễn tả bằng vòng tròn nhỏ (vì mang âm tính). Ví dụ:

clip_image002

Đồ hình vũ trụ tạo sinh của Ấn Giáo (James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Vòng tròn ở dưới cùng là địa ngục, cõi âm.

.Trục Thế Giới.

Trục thế giới có một khuôn mặt là trung tâm điểm của vũ trụ, trung tâm thế giới vì thế trục thế giới đôi khi được diễn tả bằng hình trụ tròn như thấy qua một ngôi mộ cổ ở Salalah, Oman:

clip_image001

Một ngôi mộ tại Al Ayn, một Địa Danh Di Sản Thế Giới  ở Salalah, Oman (nguồn: Wikipedia).

Hồn người chết theo trục thế giới về cõi trên.

Hay diễn tả bằng thiết diện hình vòng tròn (của trục thế giới hình trụ tròn). Theo James Churchward trong The Sacred Symbols of Mu thì vòng tròn đặc hay vòng tròn nòng O (có thể là hai dấu) là biểu tượng của trụ cột khi cả trụ cột đích thực không hiện ra.

ttgioi

(James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Đây phải hiểu là thiết diện của trụ cột và vòng tròn nòng O là thiết diện biểu tượng cho cột trụ của phía nòng âm.

Ví dụ:

-Như đã nói ở trên, Đàn Tế Vũ Trụ, Trời Đất, tổ tiên ở Thiên Miếu Bắc Kinh. Vành trên cùng diễn tả Thượng Thế, ở tâm có một đĩa tròn là thiết diện thượng đỉnh của trục thế giới.

clip_image005

Tác giả đứng trên đĩa tròn diễn tả thiết diện trục thế giới (và cũng mang hình ảnh tâm vũ trụ, Thượng Thế), trên đỉnh trục thế giới thông thương tam thế. Đây chính là chỗ các vua Trung Quốc ngày trước đứng để dâng các lời cầu xin, khấn nguyện cho quốc thái dân an và dâng các lễ vật tới tam thế.

Vòng tròn có một khuôn mặt là thiết diện của trục thế giới hình trụ tròn.

-Kiva

Các kiến trúc thờ phượng Kiva hình trụ tròn của thổ dân Pueblo cổ ở Tây Nam Hoa Kỳ có một khuôn mặt diễn tả trục thế giới, trục vũ trụ (có một diễn giải của thổ dân cho là đường của các tổ tiên từ cõi âm đi lên thế gian).

clip_image006

clip_image007

Kiva Lớn ở Chaco Canyon, Hoa Kỳ (nguồn: Wikipedia).

Cây Vũ Trụ.

Tam thế được biểu tượng bằng Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống). Nòng chấm rỗng nguyên tạo và sau này vòng tròn diễn tả hư vô có một khuôn mặt coi như là hạt, hột tạo hóa sinh ra Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống). Vì thế nòng vòng tròn hư vô tiến qua giai đoạn hình trứng ứng với thái cực cũng hàm nghĩa Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) ở dạng mầm nguyên tạo. Ví dụ thấy rõ nhất là trống đồng nòng nọc (âm dương) Nguyễn Xuân Quang Cây Nấm Vũ Trụ (Nấm Tam Thế, Nấm Cây Đời Sống) Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I) có chu vi bọc quanh hình noãn, hình trứng tạo hóa, có nghĩa là trứng vũ trụ (thái cực) sinh sa trống Cây Nấm Vũ Trụ (Nấm Tam Thế, Nấm Đời Sống) Nguyễn Xuân Quang VI.

clip_image004

Trống Nấm Vũ Trụ (Nấm Tam Thế, Nấm Đời Sống) Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I) do hạt mầm vũ trụ hình trứng sinh ra.

 

Như thế vòng tròn nòng có một khuôn mặt Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) ở dạng hột, hạt, mầm sinh tạo, tạo hóa.

.Sự Sống, Tái Sinh Vĩnh Cửu.

-Sự Sống, sinh tạo:

.Như đã nói ở trên, hư vô theo nguyên tắc là trung tính. Nhưng theo tiến hóa thì hư vô đã hàm chứa tính sinh. Mọi thứ đều từ hư vô sinh ra và trở về lại Hư vô. Con người sinh ra từ hư vô.

Hư vô là điểm trục (con số zero) của hiện hữu và vô hữu. Hiển nhiên nòng vòn tròn có một khuôn mặt diễn tả sự sống, tái sinh.

.Vòng tròn đĩa thái cực mang nghĩa sinh tạo.

Ở dạng trứng tròn âm dương vũ trụ, càn khôn có một khuôn mặt sinh tạo như thấy qua Bọc Trứng Âu Cơ.

.Trong văn hóa Ai Cập cổ, viên phân hình cầu tròn liên hệ với thần mặt trời mọc Khepri thường đi với con bọ hung (scrarab beetle) biểu tượng sinh tạo, khai sinh, sự sống.

clip_image008

(nguồn: gemology online.com).

Người Ai Cập cổ tin rằng con bọ hung vò viên phân thành viên tròn rồi đẻ trứng vào trong đó là chu kỳ sinh tạo và tái sinh từ sự luỗng thối lại tiếp nối. Họ liên tưởng tới sự tái sinh hàng ngày của mặt trời. Con bọ hung con chui ra khỏi viên phân giống như mặt trời chui ra khỏi bóng đêm đen vào lúc bình minh. Đối với họ, bọ hung không phải là một vị thần thánh mà là biểu tượng của đấng sinh tạo, tạo hóa. Nó lăn một viên phân tròn sinh tạo giống như đấng tạo hóa lăn thế giới tròn sinh ra đời sống. Vì thế nó được thần hóa thành đấng Sinh Tạo Khepri, nhiều khi được nhận diện như là thần tạo hóa Atum hay Ra.

clip_image009

Thuyền mặt trời của Ra lúc sáng thế (nguồn: Wikipedia.org).

Giải tự Khepri có ‘kheper’ là ‘create’ (tạo ra, sáng tạo).

clip_image011

Hình ngữ bọ hung từ phải qua trái: ở bên phải có chữ nòng nọc vòng tròn-que hình hai vòng tròn đồng tâm có nghĩa thái âm có một nghĩa không gian âm, nước ở giữa có nọc chấm tròn là mặt trời nguyên tạo lửa. Nhìn dưới dạng nhất thể là nòng nọc (âm dương) thái cực, vũ trụ, càn khôn. Hai hình nửa vòng tròn ở trên diễn tả hai phần của vũ trụ xác thực nghĩa tạo hóa nhất thể lưỡng tính phái. Hình giữa có chữ nòng nọc vòng tròn-que hai vòng tròn đồng tâm có một nghĩa là thái âm, không gian, nước. Hình sóng nước ở trên xác thực nghĩa này. Con bọ hung này diễn tả cực âm. Hình bên trái chữ nòng nọc vòng tròn-que đĩa tròn có một nghĩa là mặt trời đĩa tròn. Hình con mắt ở trên xác thực nghĩa này (mặt trời có mắt) và hình chữ nòng O nọc (I) (đọc từ dưới lên) là OI, thiếu dương, nguyên thể của lửa thiếu dương Li đất thế gian. Đây là mặt trời sinh tạo, cực dương. Như thế ta thấy rõ bọ hung tạo hóa, vũ trụ, càn khôn, thái cực ở phía tay phải phân cực thành bọ hung cực âm không gian, nước ở giữa và bọ hung cực dương mặt trời, lửa ở bên trái.

Hiển nhiên viên phân cầu tròn có một khuôn mặt là sinh tạo, tạo hóa, tái sinh.

.Người Trung Hoa tin rằng vòng tròn là nguồn gốc của tạo vật (C.A.S. Williams, tr. 338).

-Chết.

Chết là hết là trở về hư không O, trở về số 0.

-Tái sinh.

Hư vô, thái cực diễn tả bằng hình nòng O tiếp nối vô cùng tận cũng có một khuôn mặt tái sinh.

.Viên phân tròn của bọ hung như đã nói ở trên mang một khuôn mặt tái sinh.

.Con rắn cuộn lại thành hình vòng tròn mang nghĩa tái sinh bao gồm cả sự sống và sự chết thấy nhiều trong tranh cát (sand paintings) của thổ dân Navajo Mỹ châu.

clip_image013

Tranh cát chữa bệnh của Navajo (Heike Owusu, Symbols of Native America).

.Như đã biết, nấm mồ hình tròn có một khuôn mặt là hư vô, thái cực có một nghĩa tái sinh. Những người chôn trong cong, vò, chum, dưới nấm mồ hình cầu tròn có thiết diện là vòng tròn là để trở về với hư vô, trứng vũ trụ, dạ con vũ trụ để được tái sinh.

.Trong văn hóa thổ dân Bella Coola hay Nuxalk ở British Columbia, mặt trời đĩa tròn biểu tượng cho sinh, tử và phục sinh, tái sinh.

-Vòng sinh tử.

Vòng tròn quay tròn mang tính chu kỳ là vòng sinh tạo, tái sinh, vòng sinh tử. Bánh xe Pháp, Pháp Luân của Phật giáo mang một khuôn mặt của bánh xe luân hồi.

-Vĩnh Cửu

.Vòng tròn cũng mang nghĩa hằng cửu vì vòng tròn là một đường cong kín không đầu không đuôi, trên đó có sự chuyển vận vô cùng vô tận.

.Truyền thống Tây phương và trong truyền thống Neo-Pagan, vòng tròn biểu tượng cho hằng cửu (W.T. Olcott, Myth, Duke University Departmenh of Religion).

.Rắn ouroboros

Ouroboros là hình con rắn cắn đuôi cuộn thành vòng tròn (có khi là hai con rắn ngậm đuôi nhau) diễn tả sự thống nhất các cực, tạo sinh, hoàn tất và vĩnh cửu ( ‘The ouroboros is a circular symbol created by a creature feeding off it’s own tail, or else two creatures feeding off each other’s tails. In both cases, the shape created in a circle, representing such things completion, unity of polarities, regeneration, and eternity’).

(Gallery of Historical Ouroboros Images).

clip_image015

Trên một bia đá ở bảo tàng viện ở dưới gầm nhà thờ ở Skálholt, Băng Đảo có hình con rắn ngậm đuôi tạo ra vòng tròn mang ý nghĩa biểu tượng cho vĩnh hằng, trường cửu (ảnh của tác giả).

Đây chính là hình ảnh con rắn ur của Ai Cập cổ, Hy Lạp và con rắn Kukulcan của Maya có một nghĩa gốc trong Vũ Trụ giáo là Hư Vô, nơi vĩnh hằng.

.Alchemy.

Ý nghĩa hằng cửu của con rắn ouroboros này cũng giống như ý nghĩa của con rắn ouroboros trong Alchemy đã nói ở trên.

.Như đã thấy ở trện, vòng tròn hư vô (hay trứng thái cực ) có một khuôn mặt là hột, hạt tạo hóa sinh ra Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) và ta thấy rõ Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) lại sinh ra quả cho ra

hạt, hột tạo hóa. Ta có vòng sinh tạo, tái sinh và vĩnh cửu.

Tóm lại:

Hiển nhiên theo duy âm, nhìn dưới lăng kính Vũ Trụ giáo, chữ nòng vòng tròn O mang trọn vẹn ý nghĩa vũ tạo sinh, vũ trụ luận. Phải tìm lấy nghĩa chữ nòng vòng tròn theo vũ trụ tạo sinh, dịch lý tùy theo bài bản, tùy theo trường hợp. Hiện nay vòng tròn nòng O chỉ được nhìn theo một vài góc cạnh của vũ trụ tạo sinh với ý nghĩa không đầy đủ và thường nhìn bằng con mắt phải của thời xã hội phụ quyền cực đoan.

.Dương Hóa của Nòng O.

Nòng O chuyển động mang dương tính, mở ra thành:

-hình có đường nét cong mang âm tính ví dụ như hình người bán nam bán nữ ardanari iswara của Ấn giáo:

clip_image017

Người bán nam bán nữ ardanari iswara.

Người bán nam bán nữ ardanari iswara, bán thân nữ ở phía trái của người (trái là âm, nữ) có đường nét cong trong khi bán thân nam ở phía phải (phải là dương) có đường thẳng. Thấy rõ nhất ở bộ phận sinh dục ái nam ái nữ hình linh tự Ankh. Phần chữ T nằm ngang bộ phận sinh dục nam là nọc lửa, thái dương do hai nọc que thẳng ghép lại mang nghĩa đực, dương, thái dương, nam. Phần hình chữ U bộ phận sinh dục nữ cong nằm ngang là nòng âm, nước thái dương do hai chữ U (U là có hai thành hình nọc que là dạng thái dương của O, U Cơ là nàng thái dương của các O Việt Nam) lồng vào nhau mang nghĩa cái, âm, nữ.

-hình bán cầu úp. nóc vòm, hình vung, hình vòm lọng ô, dù, mu rùa, mai cua… biểu tượng cho không gian, Khôn dương, bầu vũ trụ, bầu trời, khí gió, thượng thế bao gồm cả hư vô…

Các cấu trúc tôn giáo (tháp, mồ mả) có hình vòm có một khuôn mặt diễn tả bầu vũ trụ, bầu trời, cõi trên, thượng thế.

Ví dụ hình bán cầu úp:

Bảo tháp Phật stupa (stupa có nghĩa gốc là mộ) cổ nhất xây cất vào năm thứ nhất Trước Dương Lịch hiện còn tồn tại ở phế tích Sanchi ở Madhya Pradesh có hình vòm bán cầu úp có một khuôn mặt biểu tượng cho hư vô, bầu vũ trụ, bầu không gian.

clip_image019
Đại tháp Sanchi ở Ấn-Độ (nguồn A Field Guide to History Gyeongju).

Các mộ thường dân Đại Hàn ngày nay có nóc hình bán cầu tròn có một khuôn mặt là hư vô:

clip_image021

Mộ hình bán cầu tròn hư vô của dân dã Đại Hàn ngày nay (ảnh của tác giả).

Gò đống của các tộc thổ dân Hoa Kỳ Xây Gò Đống (Mound Builders) có một chức vụ làm mồ chôn người chết cũng có một khuôn mặt là hư vô. Ví dụ Đống Mộ Khe Rạch (Grave Creek Mound) ở Thung Lũng Sông Ohio, Tây Virginia là một đống mộ hình nón lớn nhất ở Hoa Kỳ thuộc văn hóa Adena (250-150 TDL). Ngày nay ở Moundsville gần bờ Sông Ohio.

clip_image022

Mộ Creek Mound (nguồn: wikipedia).

Các gò đống, lăng mộ của các vị vua thời Triều Tiên có nóc hình vòm tròn cũng có một khuôn mặt là hư vô:

clip_image024

Mộ gò đồng hình vòm tròn chôn các vua Triều Tiên tại Khánh Châu còn gọi là Kinh Châu Gyeongju, đế đô của Tân La, Silla (ảnh của tác giả).

Người chết chôn trong các mộ này để được trở về với hư vô.

Ví dụ hình vòm:

-Trong trò chơi Bầu Cua Cá Cọc của dân gian Việt Nam, con cua có mai hình vòm biểu tượng cho không gian, bầu trời, khí gió. Trong dịch mai rùa biểu tượng cho trời và yếm vuông biểu tượng cho đất vì thế bên Phục Hy thường có vẽ con rùa.

-Cây dù Payang diễn tả cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) của Người Ngaju, Dayak, Borneo được cho là một thứ Lạc Việt hải đảo. Vòm dù biểu tượng thượng thế, cõi trời.

clip_image025

-Linh tự Ai Cập cổ chữ T hình nửa vòng tròn hiện nay cho là hình ổ bánh mì.

clip_image027

Linh tự chữ t Ai Cập cổ.

Chữ T có một nghĩa là nữ, âm như thấy trong tên nữ thần bầu trời Nut của Ai Cập cổ. Thật sự thần có tên là Nu.

clip_image029

Nữ thần bầu Trời Nu trên đầu đội bình tròn diễn tả chữ nòng O có một nghĩa là bầu trời. Ở trên có hình chim bay xác thực nghĩa bầu trời.

nhưng viết thêm chữ T clip_image031 để chỉ phái nữ vào thành Nut. Từ Nu biến âm mẹ con với Việt ngữ Nông, anung có một nghĩa là khí gió.

Name in hieroglyphs

clip_image033 clip_image034
clip_image036

Tên Nut viết bằng linh tự.

Tên Nut viết theo linh tự có bình hình tròn clip_image033[1] diễn tả chữ nòng O. Chữ nòng O có một nghĩa là Khôn sinh tạo. Ở dưới là chữ hình nắp thạp clip_image036[1] có nghĩa là bầu trời. Bầu trời hình nắp thạp  bằgn ngang mang dương tính có hai mấu nhọn mũi tên là hai dấu nọc mũi tên ^ mang nghĩa thái dương. Như thế chữ hình nắp thạp mang nghĩa bầu trời thái dương có một khuôn mặt là Khôn dương khí gió. Chữ bầu nòng O và chữ nắp thạp bầu trời khí gió cho thấy rõ thần Nu là thần khí gió, bầu trời ngành nòng âm. Theo dịch, khí gió âm ứng với Tốn OII (không gian, bầu trời O thái dương, lửa II).

Như đã biết Tốn là một khuôn mặt của Âu Cơ và Isis (Tương Đồng Với Ai Cập Cổ). Rõ như ban ngày Nu là thần Bầu Trời ruột thịt với Isis.

Còn lại chữ T hình nửa vòng tròn clip_image031[1] chỉ là một chỉ định từ chỉ cho biết là phái nữ. Linh tự chữ t này cùng nghĩa với chữ đệm thị trong tên người Việt chỉ phái nữ như Nguyễn Thị X, Thị Mẹt.

Ta cũng thấy hình T clip_image031[2] này mang hình ảnh mặt trời âm, nữ không có tia sáng mới mọc ở chân trời. Phái nữ Ai Cập thuộc dòng T thần mặt trời nữ ban mai Isis còn phái nữ Việt là con cháu thần mặt trời nữ nhật tảo, Nàng Lửa Âu Cơ. Nhìn theo hình ổ bánh mì là nhìn theo duy thực, theo cái bao tử.

Chữ T clip_image031[3] này phải hiểu là một dạng chữ nòng nọc vòng tròn-que hình bán cầu, hình vòm mang nghĩa âm nữ vì ta thấy tên Nu đã viết theo chữ nòng nọc vòng tròn-que.

.Nòng O dương hóa cực đại.

Khi dương hóa cực đại, nòng O mở hết ra thành nọc que I.

Đây là quan niệm thông thường cho hư không là một lỗ tròn có trước tiên tức nòng O có trước nọc I. Nòng O sinh ra nọc que I. Quan niệm nòng có trước này ăn khớp với sự kiện là xã hội mẫu quyền có trước phụ quyền. Nòng O có trước rồi dương hóa mở ra thành nọc que I (ngược lại ở xã hội phụ quyền cực đoan có sau này lại quan niệm ngược lại nọc I có trước O. Nọc que âm hóa cực đại cuộn lại thành vòng tròn nòng).

Dấu Nòng Vòng Tròn O.

Chữ nòng vòng tròn O cũng được dùng dưới dạng là một dấu (accent, marker) như một chỉ định từ tố (determinative, indicator). Dấu O có cùng nghĩa với chữ nòng O. Chữ và dấu nòng nhiều khi dùng lẫn lộn khó phân biệt (xem ở phần trống đồng ở dưới). Thường thường dấu nhỏ hơn chữ. Nhiều khi phải đọc ở cả hai dạng chữ và dấu.

Xin nhắc lại như đã nói ở trên, về sau vòng tròn lớn cũng có khi dùng kiêm nhiệm luôn chức vụ của nòng chấm rỗng nguyên tạo vì thế có khi chữ và dấu nòng vòng tròn O cũng có thể kiêm nhiệm các ý nghĩa và chức vụ của chữ và dấu nòng chấm rỗng và nhiểu khi lẫn lộn với nhau, khó phân biệt được (xem Chữ Nòng Vòng Tròn Rỗng)

Thường chữ nòng chấm rỗng nguyên tạo dùng làm dấu thấy nhiều hơn chữ nòng vòng tròn trưởng thành.

Tính nòng nọc (âm dương) của chữ và dấu nòng vòng tròn O cũng giống như ở chữ hay dấu nòng chấm rỗng nghĩa là có độ dầy, có mầu đen đậm nhiều ít khác nhau, có cảm giác nóng lạnh khác nhau. Càng dầy, càng đậm càng mang âm tính. Như đã biết, theo nguyên tắc, chữ hay dấu vòng tròn nòng O (cũng như chữ hay dấu nòng chấm rỗng) thì vòng tròn thái dương, nóng, rất mỏng, sáng; thiếu dương, ấm, dầy hơn vòng tròn thái dương; thái âm, lạnh, có độ dầy gấp đôi vòng tròn bình thường (tương đương với hai vòng tròn thường ghép lại) đậm đen và thiếu âm, mát có độ dầy nhỏ hơn vòng thái âm, xám.

Ví dụ

-Hình vẽ trên vách đá Hoa Sơn ở Quảng Châu của Lạc Việt Tráng Zhuang.

clip_image038

Hình vẽ trên vách đá Hoa Sơn, Quảng Châu. Mặt trời có nọc tia sáng có vòng tròn mỏng mang dương tính (ảnh của tác giả).

clip_image040

Mặt trời đĩa tròn có nét rất dầy mang âm tính.

Ta thấy rõ vòng tròn nhỏ này có nét rất dầy mang âm tính so với mặt trời vòng tròn lớn có nọc tia sáng mang dương tính.

-Như đã biết, theo thổ dân Mỹ châu, hình vòng tròn nhỏ, theo duy dương là mặt trời đĩa tròn của ngành nòng âm, theo duy âm là mặt trăng.

-Như đã nói ở trên, những vòng tròn trong văn hóa Maya cũng vậy.

Tính Nòng Nọc (âm dương) Của Nòng Vòng Tròn O.

Vòng tròn giống hình đĩa có mặt đen biểu tượng cho âm, thái âm, cực âm…

Vòng tròn nòng khi âm hóa thì nét càng ngày càng dầy lên, càng đen đậm thêm. Như đã biết vòng tròn nòng có độ dầy bằng hai vòng tròn đồng tâm chập lại mang tính thái âm OO và có độ dầy bằng ba vòng tròn đồng tâm chập lại mang tính siêu âm OOO, Khôn.

clip_image041

Vòng tròn nòng có nét dầy mang nhiều âm tính coi như hai hay ba vòng tròn thường chập lại.

Theo J. E. Cirlot ‘vòng tròn và tam giác là hai biểu tượng căn bản’:

clip_image043

Vòng tròn và tam giác là những biểu tượng căn bản (nguồn: J. E. Cirlot).

Thật ra phải hiểu đây là hai biểu tượng căn bản ở tầng sinh tạo bậc ba nhìn theo nọc que trong vũ trụ tạo sinh vì tam giác là do ba nọc que hợp lại [ở tầng lưỡng nghi có biểu tượng căn bản là một nọc que. Ở tầng tứ tượng bậc hai, biểu tượng căn bản là hai nọc que hay nọc mũi mác (mũi tên, răng cưa, răng sói) do hai nọc que hợp lại. Ở tầng tám quẻ ba vạch (trigram) biểu tượng căn bản là hình tam giác như thấy ở đây].

Ở đây mang tính sinh tạo bậc ba ở tầng quẻ ba vạch (bát quái) thấy qua hình tam giác do ba nọc que hợp lại thì nòng vòng tròn ở đây phải mang tính sinh tạo bậc ba tức phải có độ dầy gấp ba vòng tròn đơn vị chuẩn ở tầng lưỡng nghi. Nói một cách khác vòng tròn này tương đương với ba nòng OOO tức Khôn để lưỡng hợp với nọc tam giác do ba nọc que III hợp lại tức quẻ Càn. Hai biểu tượng căn bản này mang tính Càn Khôn.

Khi âm hóa tối đa, vòng tròn nòng dầy lên che kín cả vòng tròn. Cả vòng tròn trở thành mầu đen mang tính cực âm (cần phân biệt không phải là vòng tròn đặc mang dương tính). Vì vậy vòng tròn đen kín cũng diễn tả nòng, âm với tính âm tối đa, thuần âm, siêu âm, cực âm, có một khuôn mặt siêu âm Khôn. Ví dụ:

clip_image044

Vòng tròn đen kín biểu tượng cho phái nữ có ‘phụ đề’ dấu nữ Venus.

Phòng vệ sinh ở Hoa Kỳ hay một vài nơi trên thế giới thường có bảng hiệu chỉ rõ phòng vệ sinh nữ có bảng hiệu là vòng tròn đen kín (hay mầu xanh của ngành lửa, thái dương). Có khi không ghi chú thêm gì nhưng thường thấy nhất là trong có ‘bỏ dấu’ thêm một hình người nữ mặc váy để tránh lầm lẫn:

clip_image046

Phòng vệ sinh nữ.

Cẩn thận hơn nữa dưới có đề thêm chữ WOMEN.

Còn phòng vệ sinh nam có bảng hiệu là hình chữ nòng nọc vòng tròn-que hình mũi mác tam giác thuận đặc thường thấy nhất là trong có thêm một hình người nam, có hay không có đề thêm chữ MEN:

clip_image047

Phòng vệ sinh dành cho cả hai phái có bảng hiệu là hình tam giác nằm trong vòng tròn. Thường thấy có phụ thêm hình người nữ/nam và chữ Women/Men:

clip_image049

Nhưng có trường hợp chỉ là hình tam giác nằm trong vòng tròn:

clip_image051

Phòng vệ sinh công cộng dành cho cả hai phái nam nữ tại một đường phố ở Hoa Kỳ có bảng hiệu hình tam giác thuận nằm trong vòng tròn.

(xem Hai Chữ Nòng Nọc Ngày Nay Còn Thấy Trước Mắt Hàng Ngày).

Ta thấy rất rõ vòng đen kín (ở đây mầu xanh) mang âm tính tối đa vì đi đôi với hình nọc mũi mác tam giác chỉ phái nam. Tam giác do ba nọc que III ghép lại mang tính siêu dương, Càn (III). Như thế đi cặp với tam giác Càn, vòng tròn đen kín là Khôn OOO mang tính siêu âm.

Ta cũng thấy vòng tròn đen mang tính siêu âm, cực âm tiến thêm nữa trong quá trình âm hóa sẽ trở thành vòng tròn đặc mang dương tính cực dương, đúng theo qui trình khi âm hóa cực đại (vòng tròn đen) biến thành dương (vòng tròn đặc).

…..

(còn nữa), (xem tiếp Chữ Nòng Một Vòng Tròn Trên Trống Đồng Đông Sơn trong số tới).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: