CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN (phần 3).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE

CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN.

(Nong or Circle O character).

(phần 3).

Nguyễn Xuân Quang.

2. Cực dương

./ Mặt trời âm.

Mặt trời nòng vòng tròn đĩa tròn có một khuôn mặt là mặt trời âm.

Ví dụ mặt trời âm đĩa tròn nòng Ai Cập.

clip_image002

Con rắn hổ mang xác thực mặt trời là mặt trời âm dòng rắn. Dấu nòng vòng tròn rỗng chỉ cho biết tính sinh tạo, tạo hóa ngành nòng âm.

Nòng đĩa tròn có thể là mặt trời âm mang tính thái dương ví dụ mặt trời đĩa tròn có con quạ vàng, con quạ ba chân của Trung Hoa.

QUA BA CHAN

Tượng Phật Nhật Quang (Bodhisattva Suryaprabha, đền Sujong Đại Hàn, Seoul).

Mầu vàng là mầu thái dương âm như Rùa Vàng, Trâu Vàng biểu tượng của Lạc Long Quân, Vua Rắn Mặt Trời Nước. Ba chân diễn tả ba nọc que tức quẻ Càn, lửa vũ trụ có một khuôn mặt là mặt trời. mặt trời quạ 3 chân là mặt trời thái dương phía nòng âm.

Có thể là mặt trời mang tính thái âm liên hệ với cõi âm ví dụ như mặt trời có con quạ đen biểu tượng của cõi âm, sự chết thấy trên phướn đám tang trong mộ bà Tân Truy, ở Mã Vương Đồi, Trường Sa (Changsa), Hồ Nam, Trung Quốc.

clip_image008

Phướn đám tang trong mộ bà Tân Truy, tại Mã Vương Đồi, Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc có mặt trời trong có con quạ đen (ảnh của tác giả chụp tại Viện Bào Tàng Trường Sa).

Theo duy dương của ngành nòng, cực dương mặt trời cũng được biểu tượng bằng hình nòng nhưng là nòng mang dương tính ví dụ như hình mặt trời âm thái dương đĩa tròn. Theo thuần âm là mặt trời nữ thái dương, theo duy dương là mặt trời âm nam thái dương ví dụ như mặt trời Nước Lạc Long Quân.

-Theo Madeleine Colani, hình vòng tròn trên đỉnh một tam giác có sọc thấy trong các đồ nữ trang ở Lào và Việt Nam được dân địa phương cho là mặt trời (According to Madeleine Colani, a design consisting of a hachured triangle with a small circle on top found in jewelry of Laos and Vietnam was said by locals to represent the Sun). Tác giả Madeleine Colani cũng cho biết thêm là hình tam giác hay tumpal ở bán đảo Đông Nam Á thường được dân địa phương cho là biểu hiện đồi hay núi (the tumpal or triangle design in Insular Southeast Asia is often said to represent hills or mountains).

Như thế hình vòng tròn trên đỉnh tam giác có sọc là mặt trời trên đỉnh núi tháp. Ta cũng biết chữ nòng nọc vòng tròn-que hình tam giác có nghĩa là núi tháp trụ, núi trục thế gian, trục thế giới. Đây là mặt trời thượng đỉnh (zenith) trên trục thế giới tương ứng với khuôn mặt Kì Dương Vương, Vua Mặt Trời Thượng Đỉnh, Thế Gian.

-Vòng tròn có một khuôn mặt biểu tượng cho mặt trời âm của dòng nòng như:

.Mặt trời đĩa tròn của Nhật.

Thấy rõ trên lá cờ Nhật, con cháu của thái dương thầ nữ Amaterasu.

.Mặt trời đĩa tròn Ai Cập

./ Mặt trời Tạo Hóa Ra (“the circle was a picture of the sun, called Ra and was the monotheistic or collective symbol of all attributes of the Deity) (James Churchward, tr. 115).

./Mặt trời đất âm, nước.

clip_image010

Hình Thần Cá Sấu Sebek (Amenemhet III, Krokodilopolis, Twelfth Dynasty) (Richard H. Wilkinson, tr.104).

Cá sấu sống ở đầm lầy, đất âm và sống được dưới nước nên Thần Cá Sấu Sebek biểu tượng của tộc nòng, âm nước có vương miện hình mặt trời vòng tròn, đĩa tròn, mặt trời nòng, âm, nước. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, tương ứng với Sấu Dao, Sấu Việt của Dao Việt ngành thần mặt trời Nước Lạc Long Quân.

./Mặt trời của nữ thần Isis.

Vương miện của nữ thần Isis phía trên có mặt trời đĩa tròn có hình hai sừng cong mang âm tính (sừng âm) diễn tả âm thái dương. Rõ ràng đây là mặt trời nhánh nòng âm thái dương.

clip_image012

Nữ thần Isis (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện Imhotep, Ai Cập).

Lưu ý trang phục đầu của Isis cũng có hình chim kên kên (ở dưới cùng) giống khuôn mặt chim của Âu Cơ.

Thái dương thần nữ Âu Cơ có một khuôn mặt là mặt trời tinh mơ rạng sáng tương đồng với Isis (xem Sự Tương Đồng Giữa Cổ Việt và Ai Cập Cổ).

./ Linh tự chân trời

Mặt trời nòng O đĩa tròn cũng thấy qua linh tự chân trời akhet, horizon:

clip_image013

.Thánh giá Ái Nhĩ Lan.

Trước khi Thiên Chúa Giáo tới Ái Nhĩ Lan và các vùng lân cận theo Vũ Trụ Giáo, thờ mặt trời (mà Thiên Chúa giáo gọi là pagan, cho là tà giáo, ma giáo) thờ mặt trời. Vì thế Vũ Trụ Giáo của Ái Nhĩ Lan xáp nhập vào Thiên Chúa Giáo nên cây thánh giá Ái Nhĩ Lan có hình vòng tròn diễn tả mặt trời.

clip_image015

Nhà thờ Thiên Chúa giáo có Thánh giá kiểu Ái Nhĩ Lan có hình mặt trời (ảnh của tác giả chụp tại Katatok, Greenland).

Một dạng thánh giá kiểu Ái Nhĩ Lan nguyên khởi lúc Thiên Chúa giáo mới du nhập vào Ái Nhĩ Lan còn giữ  nguyên dạng hình mặt trời thấy ở Bào Tàng Scotland, Edingburgh, Scotland.

   IMG_6715

(ảnh của tác giả).

 .Trong văn hóa thổ dân Mỹ châu, như đã nói ở trên, mặt trời là vòng đĩa tròn (lớn hơn mặt trăng) không có tia sáng.

.Lưỡng Nghi của Inca.

Inca có nguyên lý lưỡng hợp nòng nọc, âm dương hunan và hurin. Chứng tích thờ phượng lưỡng nghi mặt trời và mặt trăng này thấy rõ ở Machu Picchu qua hai ngôi đền thờ mặt trời và mặt trăng. Đền thờ mặt trời có hình trụ tròn.

clip_image017

Tác giả đang giơ tay tôn vinh thần mặt trời trước đền thờ Mặt Trời tại Machu Picchu (lưu ý ở trên cao độ và lộng gió, áo tác giả căng phồng lên).

-Tứ Tượng

.Tượng lửa.

./Vòng tròn biểu tượng cho mặt trời cũng mang một ý nghĩa biểu tượng cho lửa vũ trụ, lửa mặt trời, lửa thế gian tức biểu tượng cho tượng lửa.

./Tia sáng hình vòng tròn.

Nhiều khi ánh sáng mặt trời được diễn tả bằng nòng vòng tròn như thấy trên trống Đồng Đào Xá (xem dưới).

./Những mặt trời nữ thái dương thường diễn tả bằng hình hoa như hoa cúc. Cánh hoa tròn đầu mang âm tính là tia sáng âm, ví dụ mặt trời hoa cúc của thái dương thần nữ Ameraterasu của Nhật:

clip_image019

Mặt trời thái dương thần nữ hình hoa cúc của Nhật.

Bà Triệu, Bà Trưng là con cháu Vua Hùng Mặt Trời.

clip_image020

Mặt trời thái dương nữ hình hoa cúc trên tua vải ở thân voi của bà Triệu Ẩu (tranh dân gian Việt Nam).

Các hình mặt trời hình hoa cúc mà Thiên Chúa giáo gọi là hoa hồng (rosetta) biểu tượng cho Đức Mẹ Maria thấy ở các nhà thờ Đức Bà.

clip_image021

Mặt trời thái dương nữ hình ‘hoa hồng’ ở Nhà Thờ Đức Bà Paris.

Đôi khi mặt trời thái dương nữ diễn tả bằng bình hoa có các cánh hình vòng tròn ứng với ánh sáng nòng vòng tròn như thấy ở nhà thờ Đức Bà Saigon.

clip_image023

Nhà thờ Đức Bà Saigon có mặt trời thái dương nữ hình hoa hồng có ánh sáng là 8 vòng sáng.

Lưu Ý

Lửa có dương tính cực đại mang tính thái dương II như lửa vũ trụ là Càn III nên vòng tròn diễn tả tượng lửa nhỏ nét, sáng mang tính thái dương như thấy ở vòng tròn ở tâm trống đồng nòng nọc (âm dương) thuộc nhóm có mặt trời thái dương (xem dưới).

.Tượng nước.

Vòng tròn nòng mang âm tính nên có một khuôn mặt biểu tượng cho nước, gió mang tính trội.

-Vòng tròn nòng biểu tượng cho nước.

.James Churchward trong The Children of Mu có liệt kê một bảng rắn biểu tượng cho nước, Nước là Mẹ của Sự Sống:

clip_image025

Hình ở dưới góc trái có hai con rắn biểu tượng cho nước thái âm (hai rắn là hai âm, thái âm) cho thấy chữ nòng O ở giữa mang một nghĩa là nước.

.Cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) Yggdrasil của Bắc Âu.

clip_image027

clip_image029

Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) Yggdrasil của Bắc Âu.

Ở cõi giữa trung thế có con rắn không có trang trí gì cắn đuôi cuộn lại thành vòng tròn diễn tả nước thế gian (hồ hay biển bao quanh núi trụ thế gian).

. Show O ở Las Vegas, Hoa Kỳ.

clip_image031

Show Liquid Fantasy O ở khách sạn Bellagio, Las Vegas, Hoa Kỳ gồm những màn trình diễn liên hệ với Nước.

O mang âm của Pháp ngữ Eau là Nước.

.Trung Tâm Nước (Aquatic Centre) ở Sydney, Úc.

Tại hồ bơi thế vận hội ở Sydney có tên là Aquatic Centre dùng biểu tượng chữ nòng nọc vòng tròn-que hình nòng một vòng tròn chỉ nước.

clip_image033

Biểu tượng chữ nòng O Nước ở hồ bơi thế vận hội ở Sydney, Úc (ảnh của tác giả).

Lưu ý chữ nòng nọc vòng tròn-que nòng vòng tròn này có nét dầy gấp đôi vòng tròn thường tương đương với hai nòng vòng tròn OO ghép lại. Hai nòng OO là thái âm có một khuôn mặt là nước.

Lưu Ý

Nước mang tính thái âm OO nên vòng tròn diễn tả tượng nước to nét, đậm đem, theo chính thống có nét to gấp đôi vòng tròn chuẩn. Ví dụ như thấy ở vòng tròn ở tâm trống đồng nòng nọc (âm dương) thuộc nhóm có mặt trời thái âm, nhóm mặt trời nước cóc/ếch (xem dưới).

.Tượng đất:

Vòng tròn có một khuôn mặt biểu tượng cho đất.

-Thiên Miếu Bắc Kinh có đàn tế vũ trụ, trời đất diễn tả bằng núi vũ trụ tròn có tam thế là ba vành tròn:

clip_image034

Đàn Tế Vũ Trụ, Trời Đất ở Thiên Miếu, Bắc Kinh.

Vòng tròn ở giữa diễn tả trung thế, cõi đất thế gian.

-Về sau vòng tròn biểu tượng cho quả đất tròn.

Lưu Ý

Đất mang tính thiếu dương OI, vòng tròn diễn tả tượng đất nét vừa phải, hơi đậm, theo chính thống có nét to gấp rưỡi  vòng tròn chuẩn, do nòng vòng tròn nòng O và nòng tròn O mang dương tính I chập lại. Ví dụ như thấy ở vòng tròn ở tâm trống đồng nòng nọc (âm dương) thuộc nhóm có mặt trời thiếu dương (xem dưới).

.Tượng gió:

Vòng tròn cũng có khuôn mặt biểu tượng cho không khí, gió.

-Từ Việt Ỏ = Õ (không) có gốc nòng O có một khuôn mặt là gió, không gian dương (gió). Việt ngữ Ô là cái dù có một khuôn mặt biểu tượng cho Gió, không gian, hư không.

-Truyền thuyết Việt Nam có Thần Nông ở cõi tạo hóa mang tính nhất thể lưỡng tính phái. Khi phân cực ra thành Thần (Nước) và Nông (Khí Gió) của phía nòng âm [trong khi Viêm Đế là thần mang tính lưỡng tính phái Viêm (Lửa) và Đế (Đất) của phía nọc dương]. Nông Gió gọi là Anung có Nung, Nông biến âm với Nòng, Vòng (tròn). Rõ như ban ngành chữ nòng vòng tròn O có một khuôn mặt mang nghĩa khí gió.

-Linh tự Ai Cập cổ

.chữ kh

Chữ kh diễn tả bằng hình vòng tròn có sọc ngang mà hiện nay cho là lá nhau (placenta). Hiểu là lá nhau là hiểu theo nghĩa diễn dịch không phải nguyên nghĩa.

clip_image036

Vòng tròn có sọc ngang phải hiểu theo khuôn mặt không gian. Không gian Khôn có một khuôn mặt sinh tạo tạo hóa. Lá nhau có khuôn mặt sinh tạo lấy từ khuôn mặt sinh tạo của Khôn không gian.

Khôn có nghĩa là vòng tròn không gian thấy rõ qua Việt ngữ Không. Không ruột thịt với trống không có một nghĩa là hư vô, không gian diễn tả bằng vòng tròn. Dạng giản lược của không là khôn (khôn lường = không lường) ruột thịt với với Khôn có một nghĩa là nòng, không gian (càn khôn, quẻ Khôn). Không biến âm với Pháp ngữ non cùng âm với nòng. Số không có hình nòng vòn tròn 0. Giải phẫu từ không còn lại kh cũng có nghĩa là không (xem giải Phẫu Tiếng Việt trong Tiếng Việt Huyền Diệu).

.Linh tự O.

O biểu tượng cho khí gió. Mẫu tự O trong linh tự Ai Cập cổ được diễn tả bằng sợi dây thắt thòng lọng hình túi O có tua gió bay biểu tượng cho khí gió trông giống bong bóng bay ngày nay.

clip_image037

Linh tự O của Ai Cập cổ.

-Trong phong thủy của người Trung Hoa hành Khí (metal) được biểu tượng bằng hình vòng tròn (Lillian Too).

clip_image039Trong phong thủy của người Trung Hoa hành Khí (metal) được biểu tượng bằng hình vòng tròn.

-Biểu tượng của người Dogon.

Người Dogon, Mali (Tây Phi) có các Biểu Tượng của Sự Sống (Symbols of Life) là tứ tượng: Nước, Lửa, Khí, Đất diễn tả bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que.

clip_image041

Những biểu tượng Đời Sống của Dogon tại Expo 2000 Hanover, Đức (ảnh của tác giả).

Chữ thập góc phải trên diễn tả tứ tượng. Mặt trời chấm nọc có tia sáng ở góc trên trái diễn tả tượng Lửa. Tam giác hình tháp ở trong diễn tả núi tháp nhọn tượng Đất dương. Hình sóng nước chuỗi chữ V ở góc trái dưới diễn tả tượng Nước. Vòng tròn ở góc phải có ‘phụ đề’ thêm các dấu chuyển động diễn tả tượng Gió. Ta thấy rõ người Mali theo vũ trụ giáo và có chữ nòng nọc vòng tròn-que.

Những biến dạng của vòng tròn nòng O biểu tượng khí gió.

-/Túi, bao, bọc, bầu tròn.

Túi, bao, bọc, bầu biểu tượng cho bầu vũ trụ, không gian,khí gió.

Khí, gió được biểu tượng bằng túi, bao như ông Thần Gió thường vác trên vai túi gió.

-/Hình cầu tròn.

Hình cầu tròn biểu tượng cho gió.

Như đã biết, hình cầu tròn có thiết diện là vòng tròn nhiều khi cũng dùng có chức vụ như một vòng tròn. Ví dụ Thần Shu Khí Gió của Ai Cập cổ. Shu thường được biểu tượng bằng chiếc lông chim đà điểu có đầu gió tạt bẻ cong về phía tay phải phía dương mang ý nghĩa gió dương tức lửa, thái dương không gian hay không gian thái dương, khí, không khí (khí là hơi nóng, lửa ở dạng hơi).

clip_image042

Chiếc lông chim biểu tượng cho Thần Không Khí Shu.

Thay vì chiếc lông chim đà điểu thường thấy, Shu cũng đội trên đầu hình bầu cầu tròn biểu tượng cho không khí. Dưới khuôn mặt này Shu đội lốt Ra tạo hóa (hình bầu tròn là Trứng Vũ Trụ, Thái Cực).

clip_image043

  Hai khuôn mặt của thần Khí Gió Shu.

Điểm này Shu tương tự như Hùng Vương có bản thể là khí gió dương Đoài vũ trụ khí gió, Thần bầu Trời thế gian đội lốt đấng tạo hóa. Bọc Trứng 100 Lang Hùng thế gian đội lốt bọc trứng vũ trụ Tạo Hóa Tổ Hùng Viêm Đế-Thần Nông. Tổ Hùng Vương có ít nhất ba khuôn mặt: Đấng Sinh Tạo Thế gian (Bọc Trứng thế gian lưỡng tính phái) đội lốt đấng Tạo Hóa Viêm Đế-Thần Nông nhất thể (trứng vũ trụ), Thần Bầu Trời Nòng khí gió (ngành nòng O) và Mặt Trời Gió (ngành nọc O).

.Hình bầu, hình trứng.

Hình bầu, trứng một dạng biến thể của hình cầu tròn cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho gió ví dụ Nữ thần Bầu Trời Nut của Ai Cập cổ.

clip_image045

Nữ thần Bầu Trời Nut.

Nữ thần bầu trời Nut đội trên đầu chiếc bình hình bầu tròn diễn tả chữ nòng O có một nghĩa bầu trời, khí gió.

Lưu Ý

Gió mang tính thiếu âm IO, tức dương của âm, là thái dương của O, vòng tròn diễn tả tượng gió nét mảnh khảnh, hơi sáng, theo chính thống có nét to bằng rưỡi vòng tròn chuẩn giống như vòng tròn thiếu dươn chỉ khác tính nòng nọc (âm dương). Vòng tròn thiếu âm IO do vòng tròn mang dương tính nọc I dính chập với vòng tròn nòng OVí dụ như thấy ở vòng tròn ở tâm trống đồng nòng nọc (âm dương) thuộc nhóm có mặt trời thiếu âm (xem dưới).

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: