CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHỮ NÒNG VÒNG TRÒN: CHỮ NÒNG CHẤM RỖNG (◦) TRÊN TRỐNG ĐỒNG (3 và hết).

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

CHỮ NÒNG VÒNG TRÒN.

CHỮ NÒNG CHẤM RỖNG (◦).

(3 và hết).

Nguyễn Xuân Quang

 CHỮ VÀ DẤU NÒNG CHẤM RỖNG NGUYÊN TẠO TRÊN TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN.

Chữ và dấu nòng chấm rỗng này thấy:

.Dưới Dạng Chữ

-Ở trống Hoàng Hạ.

clip_image002

Nhà nọc, mặt trời trên trống Hoàng Hạ.

Ở góc phải dưới của một căn nhà nọc, mặt trời trên trống Hoàng Hạ có một người đánh trống cây vũ trụ. Vì là trống cây vũ trụ nên có hai khuôn mặt (không gian) và trụ (mặt trời). Vành lục giác bên ngoài là biến dạng của vòng tròn không gian vũ mang tính sinh tạo. Lục giác diễn tả không gian sinh tạo vì số 6 là số thành (6 = 2 lưỡng nghi + 4 tứ tượng). Vòng tròn nhỏ chấm rỗng ở trong phải là mặt trời nguyên tạo trụ, tức phải là một chữ nòng chấm rỗng nguyên tạo với nghĩa mặt trời đĩa tròn nguyên tạo. Trống (cây) vũ trụ có một khuôn mặt thái cực, mặt trời-không gian nguyên tạo.

-Trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn có các loài chim, thú có con mắt âm gồm con ngươi hình chấm nọc bao quanh bởi hai vòng tròn nhỏ đồng tâm hay không có con ngươi chỉ có hai vòng tròn đồng tâm. Nếu coi hai vòng tròn là hai chữ nòng nguyên tạo thì có nghĩa là thái âm, nước nguyên tạo. Con chim, thú này là loài có con mắt âm, thái âm nước, là loài có thể sống được dưới nước mang nghĩa sinh tạo. Ví dụ:

.Trên trống đồng Ngọc Lũ I có những con chim nông dưới mỏ có túi để xúc cá (túi là nang, là nông nên gọi là chim nông) với con mắt âm có con ngươi bao quanh bởi hai vòng tròn đồng tâm, nhỏ thái âm, nước xác thực đây là loài chim nước.

clip_image004

Chim nông trên trống Ngọc Lũ I có túi nang, nông dưới mỏ, có con mắt âm gồm hai nòng chấm rỗng đồng tâm với nghĩa là nước thái âm bao quanh con ngươi nọc chấm đặc.

.Những con cò trên trống Na Dương, trên người cò có chữ hai vòng tròn đồng tâm:

clip_image006

Cò trên trống Na Dương.

Trống Na Dương là trống sấm mưa (vì có sự hiện diện của các tượng cóc/ếch) cho biết cò là cò tộc nước, cò tộc Lạc của liên bang cò lang Hùng Vương. Vì thế vòng tròn trong có một khuôn mặt là chữ nòng O. Hình hai nòng OO là thái âm, nước. Chữ hai vòng tròn trên người cò là tên nước của cò nước thái âm, cò lạc.

Tương tự vành hai vòng tròn ngoài biên cũng mang nghĩa nước thái âm. Trống này có một khuôn mặt Chấn Nước thái âm.

.Trên trống Hòa Bình có những con thú bốn chân giống thằn lằn có mõm nhọn nọc mũi mác (mũi tên, răng cưa, răng sói) > là những con cá sấu mõm dao (gavial), sấu Việt. Con mắt gồm hai vòng tròn nhỏ đồng tâm xác thực loài ‘thằn lằn’ mõm dao này sống được dưới nước tức cá sấu.

clip_image008

Sấu dao (mõm dao), Sấu Việt trên trống Hòa Bình.

Có loài sấu dao sống được ở vùng nước mặn, đây là loài cá sấu biển. Sấu dao chữ Hán Việt là dao long (thường viết là giao long. Tôi viết dao vì con vật này có mõm dao nhọn và cũng để dễ nhớ). Dao long là một khuôn mặt biểu tượng của ngành âm nước gồm vùng đất có nước như đầm lầy và vùng nước sông, biển của Dao Việt Lạc Long Quân. Trống Hòa Bình là trống biểu của Dao Việt.

.Trống Shan (Karen).

Người Shan nói tiếng Tầy Thái thuộc phía Nòng Khôn. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử việt thuộc Âu Tầy.

Người chim mặt trời cách điệu ở trống Shan dưới đây là của tộc nước. Con mắt có con ngươi là vòng tròn tí hon rỗng mang âm tính và bờm nằm ngang diễn tả nòng Khôn không gian nước.

clip_image010

Người chim cách điệu của một tộc nước người Shan (nguồn: Fraser-Lu, S., Burmese Crafts: Past and Present, Oxford University Press, 1994).

clip_image011

Cò và một loài chim nước trên một trống Shan có con mắt âm hai vòng tròn đồng tâm, thái âm nước (nguồn đã dẫn).

Lưu ý con chim nước ở phía bên phải vẽ theo hình con cá cũng xác thực là loài chim nước.

Trên hai đùi một con ếch trên một trống Shan có chữ nòng nọc vòng tròn-que hai vòng tròn đồng tâm.

clip_image013

Tượng ếch có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình hai vòng tròn đồng tâm mang nghĩa thái âm, nước ở trên hai đùi (nguồn đã dẫn).

Ở đây vòng tròn nhỏ trong hiện rõ ra là một chữ hơn là một dấu. Hai vòng tròn nòng OO là thái âm, nước. Hai chữ này cho biết con vật lưỡng cư này là con vật sống được dưới nước, con ếch. Tượng con vật này có eo rất ‘eo ếch’. Đích thị là con ếch.

.Trống Đồng Nam Dương

clip_image015

Trống Salayar, Nam Dương.

Ngoài biên trống Salayar, Nam Dương có bốn tượng loài lưỡng cư có con mắt hai vòng tròn đồng tâm. Hiển nhiên vòng tròn trong là chữ nòng chấm rỗng nguyên tạo. Đây là con ếch sống được dưới nước. Ta thấy con vật cũng có eo ếch và trống có một vành hình sóng nước chuyển động.

Ta thấy rõ có thể phân biệt được ếch và cóc bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que.

-Trống Đồng Điền Việt .

Qua bài viết về Đồ Đồng Điền Việt, ta đã biết người Điền thường dùng khuôn mặt trục thế giới của trống đồng Đông Sơn Cây Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I) để tế lễ vũ trụ, trời đất. Họ thường chồng hai ba trống lên làm trục thế giới: clip_image017

Trống đồng Điền chồng lên nhau làm trục thế giới (Bảo Tàng Viện Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

 hay dùng một chiếc trống với mặt trời biến thành một đĩa tròn diễn tả thêm thiết diện trục thế giới. Trên mặt trục thế giới này có cảnh tế lễ bằng các tượng khối người và thú nổi.

clip_image019

Một trống đồng Điền dùng làm trục thế giới để tế lễ (ảnh của tác giả).

Mặt trống giống như cõi thượng thế thấy ở Đàn Tế Vũ Trụ, Trời Đất ở Thiên Miếu Bắc Kinh.

clip_image020

Đàn Tế Vũ Trụ, Trời Đất ở Thiên Miếu, Bắc Kinh.

Đàn mang hình ảnh Núi Vũ Trụ, ở tâm có một đĩa tròn diễn tả tâm trục thế giới và ba tầng tròn diễn tả tam thế.

clip_image021

Tác giả đứng trên đĩa tròn diễn tả tâm trục thế giới (và cũng mang hình ảnh tâm vũ trụ) thông thương tam thế. Đây chính là chỗ các vua Trung Quốc ngày trước đứng để dâng các lời cầu xin, khấn nguyện cho quốc thái dân an và dâng các lễ vật tới tam thế.

Ta thấy rõ đĩa tròn ở tâm mặt trống có một khuôn mặt là mặt trời đĩa tròn và cũng là lõi của tâm trục vũ trụ. Viền vòng tròn của đĩa phải là một chữ nòng chấm rỗng mang tính tạo hóa sinh tạo.

Lưu ý những người nhẩy múa chơi nhạc ở đây có đôi hoa tai hình hai vòng tròn đồng tâm với vòng nòng chấm rỗng ở trong cũng là một chữ. Hoa tai hai nòng âm là thái âm, nước. Họ thuộc tộc nước, mặt trời trời nước.

-Cồng đồng Đông Sơn.

Bảo Tàng Viện Tỉnh Vân Nam có trưng bầy một chiếc cồng đồng có trang trí theo phong cách Đông Sơn.

clip_image022

Một chiếc cồng đồng Đông Sơn ở Nam Trung Quốc Thời Tây Hán, 206 TTL-25 STL (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện Tỉnh Vân Nam).

Cồng có vòm hình nón giống hệt một nắp thạp. Theo tôi đây là chiếc cồng cải biến từ một nắp thạp đồng Đông Sơn (xem Thạp Đồng Việt Khê, Triệu Mạt và Các Thạp Khác). Tuy nhiên dù gì thì cũng được dùng như một chiếc cồng, mang ý nghĩa và chức vụ của một chiếc cồng đồng. Như đã biết cồng thuộc bộ gõ như trống. Còng là khuôn mặt nòng âm của trống. Thật vậy cồng biến âm với còng (vòng đeo tay) hình vòng tròn nòng O. Cồng đồng là vật biểu của phía nòng âm trong khi trống đồng là vật biểu của phía nọc dương (trống là đực, là cọc, là nọc).

clip_image024

Hình vẽ lại.

clip_image025

Người trên mặt cồng.

Trên mặt cồng, người mặt trời hóa trang chim có con mắt âm hai vòng tròn đồng tâm. Ở đây vòng tròn bên trong là chữ nòng chấm rỗng nguyên tạo. Người thuộc tộc nước hay mặt trời nước.

Điểm này thấy rõ qua vành sóng cuộn có hai chữ nòng nọc vòng tròn-que hình móc nước và ăn khớp với khuôn mặt nòng âm của cồng.

Vân vân…

.Dưới Dạng Dấu.

-Ở đầu một con thuyền trên trống Hoàng Hạ có con nông đực đang nhẩy cái.

clip_image027

Trên người con cái có hai vòng đồng tâm mang nghĩa cái (không phải là mang nghĩa nước). Ta thấy rất rõ vòng tròn nhỏ trong hai vòng tròn đồng tâm trên người con cái là một dấu chỉ âm, cái mang nghĩa sinh tạo (vì bồ nông là chim biểu ở cõi tạo hóa, không gian nước, bầu trời). Hai vòng tròn nghĩa là nòng (nông) cái. Ngược lại chấm hai vòng tròn trên người con đực phân tích ra ta có: chấm vòng tròn là một dấu chỉ nghĩa đực (từ chấm-vòng tròn có một nghĩa là đực, dương, mặt trời, xem từ này) cũng mang tính sinh tạo và vòng tròn ngoài là nòng (nông). Cả từ chấm hai vòng tròn đồng tâm là con nông đực.

Hiển nhiên vòng tròn nhỏ trong hai vòng tròn trên người con nông cái là một dấu mang nghĩa âm, cái.

Lưu ý con chim ở mũi sau thuyền dưới cổ có túi nang thể điệu hóa thành hình đa giác có góc nhọn là con chim nông ngành thái dương. Chim nông là loài chim nước nên có con mắt âm hai vòng tròn đồng tâm có nghĩa là thái âm, nước. Như thế có nghĩa là vòng tròn trong của con mắt là một chữ nòng O. Ở đây ta thấy rõ chữ hai vòng tròn đồng tâm trên thân con chim nông đứng dưới nước có vòng tròn rỗng trong là một dấu chỉ cho biết cái trong khi ở đầu mũi thuyền con mắt hai vòng tròn thì vòng tròn nhỏ trong là một chữ chỉ nghĩa cho biết con mắt hai nòng O là thái âm nước, con chim là loài chim nước.

-Trống Mèo Vạc III có những chữ hai vòng tròn đồng tâm với vòng tròn trong là những vòng tròn nhỏ ở trong những khoảng không gian giữa các nọc tia sáng và ở một vòng ngoại biên.

clip_image029

Trống Mèo Vạc III.

(nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

Trống này là trống thuộc nhóm thiếu dương có mặt trời 12 nọc tia sáng Cấn tầng 2 (4, 12) có một khuôn mặt giao phối với Chấn. Đa số các trống có mặt trời 12 nọc tia sáng có một khuôn mặt Chấn sấm mưa có các tượng cóc (xem giải đọc trống nhóm cóc/ếch này). Nhưng trống này không có các tượng cóc/ếch, dóng sấm (búa thiên lôi), hình sóng cuộn… nên không phải là trống Chấn sấm mưa. Khuôn mặt Chấn ở đây mang tính sinh tạo, tạo hóa. Vì thế mà vòng tròn tí hon ở trong là một dấu nòng chấm rỗng chỉ nghĩa sinh tạo, tạo hóa.

Theo duy dương, coi vòng tròn ngoài là mặt trời đĩa tròn dòng âm và vòng tròn nhỏ trong là dấu thì đây là mặt trời nòng âm dòng âm mang tính sinh tạo, tạo hóa (ta thấy rõ tia sáng mang âm tính có hình thon đầu bút lông khác với tia sáng nọc mũi mác, mũi tên mang dương tính như trên trống Ngọc Lũ I). Đây là trống Chấn/Cấn mang tính sinh tạo, tạo hóa.

-Trống Sangeang (Đông Nam Dương).

Không giống với các trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn khác, trống Sangeang Đông Nam Dương ở chân trống có trang trí cảnh người và thú.

clip_image031

Cảnh người và ngựa ở chân trống Sangeang (Đông Nam Dương) (A.J. B. Kempers).

Như đã biết, chân trống diễn tả hạ thế, cõi âm là cõi tăm tối, theo chính thống, không có trang trí cảnh nhân sinh ở dương thế (Cơ Thể Học Trống Đồng). A. J. Bernett Kempers trong The Kettle Drums of Southeast Asia nhận thấy rằng, khác hẳn với cảnh nhân sinh trên mặt trống được chạm khắc rất tinh vi, mỹ thuật, cảnh người và thú (voi, ngựa) ở chân trống này diễn tả bằng hình khắc rất ‘trẻ con” (‘childish’) và ‘rất hề’ (‘clownish’) nhưng ông không biết tại sao. Ở đây chân trống cõi âm, cảnh này chính là cảnh ở cõi âm ty (với ‘voi dầy’, ‘ngựa xé’) vì thế người và vật không giống cảnh nhân sinh trên mặt trống, mà trông trẻ con và hề là vậy. Thật vậy, con ngựa ở hình này trông không giống ngựa ở cõi dương gian. Đầu cổ ngựa trông như đầu chim săn mồi, loài mãnh cầm có mỏ như rìu búa cong, nhọn, sắc (để mổ các ác nhân khi xuống địa ngục?). Điểm cần nói tới ở đây là ngựa có con mắt âm hai vòng tròn đồng tâm.

clip_image032

Ngựa có mắt âm hai vòng tròn đồng tâm và đầu cổ như đầu loài mãnh cầm.

Dĩ nhiên ngựa không phải là loài sống dưới nước, nghĩa là vòng tròn nhỏ ở trong không phải là một chữ được mà bắt buộc phải là một dấu. Dấu này cho biết âm, hiểu ở đây là cõi âm, hạ thế, âm ty, địa ngục. Con mắt này xác thực là con ngựa ở cõi âm và cũng xác thực cảnh người và thú vật ở chân trống trông rất trẻ con và hề là cảnh ở cõi âm.

Để độc giả không còn nghi ngờ chữ hai vòng tròn đồng tâm có một nghĩa chỉ cõi âm, xin kiểm chứng với Thần Dơi Giết Người (Cama Zotz, Killer Bat) của Maya. Maya ngữ zotz biến âm với Việt ngữ dơi.

clip_image034

Thần Cama Zotz tìm thấy ở Acropolis, Copán, năm 1930 (ảnh của tác giả chụp tại Viện Bảo Tàng Copán, Honduras).

Dơi sống ban đêm nên người Maya dùng làm thần Cama Zotz liên hệ với cõi âm và hiến tế, trên ngực có biểu tượng sự chết. Đôi bông tai của Thần Dơi âm phủ này có hình chữ hai vòng tròn đồng tâm mang một nghĩa là cõi âm, hạ thế, âm ty, địa ngục giống con mắt của con ngựa ở trên (Hiển nhiên dơi cũng không phải là loài sống được dưới nước nên hai vòng tròn không thể là hai chữ nòng OO mang nghĩa thái âm, nước mà vòng tròn bên trong phải là một dấu).

Vân vân…

.Dưới Dạng Chữ và Dấu.

-Trống Cổ Loa II có vành ba vòng tròn đồng tâm.

clip_image035

Một mảnh mặt trống đồng Cổ Loa II  (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

Nếu coi vòng tròn tí hon là một chữ thì ta có chữ ba nòng vòng tròn OOO, tức siêu nòng âm, Khôn, có một khuôn mặt nước không gian, mưa.

Nếu coi nòng vòng tròn tí hon ở tâm là dấu chỉ thị tính nguyên tạo, tạo hóa và hai vòng tròn còn lại là hai chữ nòng O, hai âm, thái âm có một nghĩa là nước. Ở đây là nước từ cõi trời, nước mưa. Trống này là trống mưa, sấm mưa có một khuôn mặt sinh tạo. Điểm này được xác định, xác quyết bởi sự hiện diện của hình tượng cóc/ếch.

Một điều cần phải nêu ra ở đây là thành Cổ Loa do An Dương Vương xây với sự trợ giúp của thần Rùa Vàng, một khuôn mặt của Mặt Trời Nước Lạc Long Quân, nên thành Cổ Loa có hai vòng thành tức hai OO, thái âm, nước.

Dân Cổ Loa thuộc tộc, ngành âm, nước nên đã làm ra trống Cổ Loa II dùng làm trống biểu cho tộc, ngành nước, Khôn âm của họ, nên trống biểu của họ có khắc ghi chữ nòng nọc vòng tròn-que này. Trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn nhiều khi mang sắc thái địa phương, là trống biểu của vùng làm ra trống. Trống đồng nòng nọc, âm dương là của Đại Tộc Việt không phải của Trung Hoa (xem Trống Đồng Nòng Nọc Là Của Đại Tộc Việt hay Của Trung Hoa?).

-Trống Na Dương.

Trống Na Dương thuộc nhóm trống sấm mưa cóc/ếch.

clip_image036

Người tộc nước và cò nước thể điệu hóa trên trống Na Dương.

 

Người chim mặt trời thể điệu hóa có con mắt hai vòng tròn đồng tâm. Theo duy âm, nếu coi vòng tròn nhỏ bên trong là chữ vòng tròn nòng O thu gọn thì con mắt là hai vòng tròn nòng OO, thái âm, nước. Đây là tộc người Nước thái âm.

Theo duy dương, nếu coi vòng tròn lớn là mặt trời âm đĩa tròn và vòng tròn nhỏ là dấu thì con mắt cho biết người thuộc dòng mặt trời nòng âm sinh tạo, tạo hóa. Điểm này ăn khớp hơn với khuôn mặt người chim mặt trời. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là ngành Thần Nông-Lạc Long Quân có trống Na Dương là trống biểu.

Lưu ý như đã nói ở trên những con cò trên trống Na Dương này, trên người cò cũng có chữ hai vòng tròn đồng tâm cũng cho biết con cò là cò tộc nước, cò tộc Lạc của liên bang cò lang Hùng Vương.

-Trống Thôn Mống

clip_image038

Trống Thôn Mống (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

Người trên trống này giống người trên trống Na Dương có con mắt âm hai vòng tròn đồng tâm. Nhìn theo duy âm, dưới dạng chữ là người tộc nước thái âm. Nhìn theo duy dương, dưới dạng dấu là người mặt trời nòng âm sinh tạo.

-Trống Đắc Giao

clip_image040

Trống Đắc Giao.

Tương tự, người ở trống Đắc Giao cũng vậy có hai khuôn mặt, nhìn theo chữ là tộc nước và nhìn theo dấu là tộc mặt trời nòng sinh tạo.

Tuy nhiên chữ hai vòng tròn đồng tâm trên người cò nghiêng nhiều về nghĩa nước tức nhìn theo chữ. Cò là cò nước, cò lạc.

Vành chữ hai vòng tròn đồng tâm ở vùng sinh tạo cũng nhìn theo chữ mang nghĩa nước.

Hai vành hình hai vòng tròn đồng tâm có tiếp tuyến ở ngoài biên cũng hiểu theo chữ có nghĩa là sóng nước chuyển động.

-Trống Lãng Ngâm

clip_image042

Mặt trời trên trống Lãng Ngâm (Hà Bắc). Hình trích trong Trịnh Sinh, Nhân Chiếc Trống Đồng Đông Sơn Mới Tìm Được ở Triết Giang, Trung Quốc (Khảo Cổ Học 3-97, tr.56).

Trống thuộc loại trống tí hon, minh khí, rất nhỏ dùng làm vật tùy táng liên hệ với cõi âm, sự chết, tái sinh và hằng cửu. Mặt có mặt trời có khối lửa mát dịu hình đĩa tròn gồm hai vòng tròn đồng tâm. Nếu nhìn vòng tròn nhỏ trong là một chữ thì đây là mặt trời nước, mặt trời nòng nam Chấn cõi nước. Nếu nhìn dưới dạng dấu chỉ âm, cõi âm thì đây là mặt trời cõi âm liên hệ với sự chết, tái sinh và hằng cửu. Cả hai nghĩa đều hợp lý vì mặt trời nước có một khuôn mặt là mặt trời cõi âm. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, ứng với mặt trời nước Chấn Lạc Long Quân có một khuôn mặt là Chúa cõi âm có thủy phủ ở Vịnh Hạ Long.

-Trống minh khí Trung Mầu (Gia Lâm, Hà Nội):

clip_image044

Trống Trung Mầu (hình trích trong Trịnh Sinh, Nhân Chiếc Trống Đồng Đông Sơn Mới Tìm Được Ở Triết Giang, Trung Quốc) (Khảo Cổ Học 3-97, tr.56).

Trống na ná giống trống Lãng Ngâm. Mặt trời ở đây có ba vòng tròn đồng tâm. Nếu nhìn dưới diện chữ, ta có ba chữ nòng OOO, Khôn có một khuôn mặt nước thái âm OO không gian O mang tính sinh tạo. Ta cũng thấy Khôn hôn phối với Càn mang tính tạo hóa càn-khôn. Nếu coi là dấu chỉ nòng, âm, cõi âm thì hai vòng tròn ngoài là nước thái âm mang tính âm, cõi âm. Như thế mặt trời là mặt trời Càn Khôn cõi trời hay mặt trời nước cõi âm mang tính sinh tạo, tái sinh, hằng cửu. Cả hai đều thích hợp với chức vụ tùy táng của trống.

…..

Và dĩ nhiên còn nhiều nữa.

Kết Luận

Tóm lại nòng chấm rỗng mang tất cả ý nghĩa của thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh ở dạng nguyên tạo, theo chính thống dùng diễn tả nòng âm ở cõi tạo hóa từ hư vô tới thái cực, muộn về sau thường được thay thế bằng vòng tròn lớn.

.Nòng chấm rỗng có hai khuôn mặt: chữ và dấu. Ở những hình vòng tròn đồng tâm, nếu hình ở trong cùng rất nhỏ, không cân xứng với kích thước (size) của những hình còn lại thì đây thường là cái dấu chấm rỗng. Cần phải phân biệt dấu chấm rỗng này với nòng vòng tròn rỗng tí hon dùng như một chữ không phải là dấu. Cần phải phân biệt dấu với chữ. Theo nguyên tắc dấu thường nhỏ hơn chữ. Nhiều khi phải dựa vào bài bản mới biết rõ là dấu hay chữ.

.Tùy theo tính nòng nọc (âm dương) chữ nòng chấm rỗng nguyên tạo có nét nhỏ, to có mầu đậm hay đen nhiều hay ít. Ví dụ chữ hay dấu chấm rỗng mang tính thái âm có độ dầy bằng hai chấm rỗng chuẩn chập lại; chữ hay dấu chấm rỗng mang tính siêu âm, Khôn có độ dầy bằng ba chấm rỗng chuẩn chập lại…

Khi âm hóa tối đa tiến tới điểm cực âm, độ dầy của vòng tròn nòng chấm rỗng dầy lên che kín cả mặt vòng tròn biến thành một chấm mầu đen (nhưng không phải là chấm đặc mang dương tính).

.Có những trường hợp coi chấm rỗng là những chấm trắng, có mầu trắng lại diễn tả là dương và ngược lại chấm đặc coi là chấm đen lại diễn tả là âm như thấy trong các hình Hà đồ (River map) và chấm đen cũng có thể là những con số như trong các con số của Maya (từ số 1 đến số 4). Cần phải phân biệt những  nòng chấm rỗng là dấu, là chữ, là những con số.

.Dấu nòng chấm rỗng phải được đọc và lấy nghĩa đúng theo dịch lý.

.Chữ và dấu nòng chấm rỗng thấy rất nhiều trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Nhiều hơn bất cứ ở các nền văn hóa khác và viết theo một ngữ pháp rất chuẩn của chữ nòng nọc vòng tròn-que.

Thoáng nhìn thấy trống nào có chữ hay dấu nòng chấm rỗng, ta biết ngay trống đó có một khuôn mặt nòng, âm hay thuộc ngành nòng âm.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, nòng chấm rỗng thấy rõ có mặt ở những trống thuộc ngành nòng âm nước, Thần Nông, Lạc Long Quân như ở trống Hoàng Hạ (thuộc nhóm trống mặt trời thái âm), Cổ Loa II (Âu Lạc), Hòa Bình (Dao Việt), Hữu Chung (Lạc Long Quân), Shan, Karen (Âu Tầy)…

(Xem tiếp bài Chữ Nòng Vòng Tròn O).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: