HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10- 2015: ALASKA TRẮNG, NHẠC VÕ TÁ HÂN, THƠ NGUYỄN XUÂN QUANG.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10- 2015.

ALASKA TRẮNG, NHẠC VÕ TÁ HÂN, THƠ NGUYỄN XUÂN QUANG.

clip_image001

Băng hà Taku, Juneau, Alaska.

*

clip_image003

ALASKA TRẮNG

(Thơ nguyễn xuân quang)

Yêu em trắng dải băng hà,

clip_image004

Băng hà Mendenhall, Juneau, Alaska.

Trắng từ thiên cổ, trắng già muôn năm.

clip_image005

Bình nguyên băng tuyết Juneau nguồn tạo ra hàng trăm băng hà (hình tác giả chụp từ thủy phi cơ).

clip_image006

Một băng hà nhìn từ thủy phi cơ (ảnh của tác giả).

Yêu em trăng ngọ (1) rất rằm,

clip_image008

Trăng ngọ rất rằm (ảnh của tác giả).

Muôn đom đóm tuyết (2) chỗ nằm đùa chơi.

Bắc quang nhẩy múa rạng ngời (3)

clip_image009

Bắc quang, ánh sáng Bắc cực (tác giả chụp ở Băng Đảo).

Hoàng hôn khuya tím, mặt trời nửa đêm (4).

clip_image010

(ảnh của tác giả).

Yêu em. Gió cứng. Bão mềm,

clip_image011

Bão tuyết.

Sương treo. Nắng lỏng (5). Mây chìm. Khói hoang.

clip_image013

‘Nắng lỏng  kế’ ở Ketchikan.

clip_image014

Mây chìm. Khói  hoang.

Yêu em. Tuyết ngược. Mưa ngang (5).

clip_image015

Mưa trên biển hẹp Prince William (ảnh của tác giả).

Bỏ thôi, hạ giới (6), nhân gian hồ đồ.

Đời ta trắng Eskimo,

clip_image016

Rặng núi Alaska (ảnh của tác giả).

Nghìn thu trang sử cột-thờ-totem (7).

clip_image017

Totems, Làng Ketchikan, Alaska (ảnh của tác giả).

Bao la riêng của anh, em.

clip_image018

Núi Denali, cao nhất Bắc Mỹ (ảnh của tác giả).

clip_image019

Núi Cả Denali (Great one) (Mc Kinley), Alaska, cao nhất Bắc Mỹ (chỉ có 30% cơ may nhìn thấy được núi, thường bị mây mù che lấp).

*

*          *

ALASKA TRẮNG

Yêu em trắng dải băng hà,

Trắng từ thiên cổ, trắng già muôn năm.

Yêu em trăng ngọ (1) rất rằm,

Muôn đom đóm tuyết (2) chỗ nằm đùa chơi.

Bắc quang nhẩy múa rạng ngời (3),

Hoàng hôn khuya tím, mặt trời nửa đêm (4).

Yêu em. Gió cứng. Bão mềm,

Sương treo. Nắng lỏng (5). Mây chìm. Khói hoang.

Yêu em. Tuyết ngược. Mưa ngang (6).

Bỏ thôi, hạ giới (7), nhân gian hồ đồ.

Đời ta trắng Eskimo,

Nghìn thu trang sử cột-thờ-totem (8).

Bao la riêng của anh, em.

Ghi Chú

(1) Trăng ngọ: ở Alaska có ngày trăng tròn như trăng rằm còn thấy vào lúc đúng ngọ, giữa trưa.

(2) Những tinh thể tuyết lóng lánh như muôn ngàn đom đóm tuyết bay lượn.

(3) Bắc quang là áng sáng Bắc cực (aurora borealis, Northern lights) (xem 59. Hình T.B 03-2014 Băng Đảo: Đi Săn Ánh Sáng Bắc Cực).

(4) Ở Alaska có khi quá nửa đêm mặt trời mới lặn. Có chỗ có khi hơn ba mươi ngày mặt trời không lặn, không có đêm, lúc đó một ngày ở đó dài hơn ba mươi ngày «hạ giới».

(5) Nắng lỏng : ở Ketchikan một năm gần 360 ngày mưa,  có năm độ mưa lên tới 3.900 mm. Mưa bụi hay giọt bụi nắng, mưa trong nắng gọi là ‘liquid sunshine’.

(6) Tuyết ngược: gió hất tung tuyết từ mặt đất lên trời mang đi chỗ khác rơi xuống thành tuyết ngược.

Mưa ngang: gió trên Bắc Cực thổi tạt ngang bưng những trận mưa từ phương xa lại tạo thành những trận mưa ngang.

(7) Dân Alaska gọi những người Mỹ ở 48 tiểu bang phía dưới là «dân 48 miệt dưới» (lower 48), hạ giới.

(8) Cột thờ totem có một khuôn mặt dùng ghi lại lịch sử, truyền thuyết, tình sử…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: