VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (5): DỊCH ĐỒNG CỔ LOA I.

VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN

(5)

DỊCH ĐỒNG CỔ LOA I

NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NHÁNH NỌC ÂM THÁI DƯƠNG.

Nguyễn Xuân Quang

Xin nhắc lại, các vành ngoài biên trống cho biết trống thuộc loại nào, diễn tả trọn vẹn giáo thuyết hay một giai đoạn nào của thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh trong Vũ Trụ giáo và là trống biểu của họ, ngành, đại tộc, tộc nào ứng với thuyết vũ trụ tạo sinh cũng như là với truyền thuyết và cổ sử Việt.

Trong các bài trước trong nhóm trống lửa thái dương có mặt trời 14 nọc tia sáng Tốn thế gian nhánh NỌC DƯƠNG THÁI DƯƠNG diễn tả bằng các vành ở biên trống gồm hai vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) có một nghĩa thái dương (một vành mũi mác là một dương sinh động, hai vành là hai dương, thái dương sinh động).

clip_image002

Ba vành ngoài biên trống Ngọc Lũ I.

Hai vành này kẹp giữa một hay hai vành mang nghĩa của ngành, đại tộc hay tộc ứng với khuôn mặt theo nòng nọc, âm dương của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo. Ví dụ:

-Trống đồng âm dương Ngọc Lũ I. 

Trống âm dương Ngọc Lũ I là trống biểu của nhánh nọc dương Càn Li diễn tả trọn vẹn Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo của ngành nọc dương thái dương qua sự lưỡng hợp đại (Thiên Tiên bát quái trống Ngọc Lũ I) và tiểu vũ trụ (Hậu Thiên bát quái trống Ngọc Lũ I) với khuôn mặt Li mang tính chủ vì là trống thế gian.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, trống đồng âm dương Ngọc Lũ I là trống của nhánh Người Mặt Trời Viêm Việt Viêm Đế của chủng Người Vũ Trụ Bách Việt với Đại Tộc Xích Quỉ Kì Dương Vương mang tính chủ (xem trống này).

-Trống Sông Đà là trống biểu của nhánh nọc dương thái dương Chấn- Đoài với khuôn mặt Đoài mang tính chủ (xem trống này).

-Trống Phú Xuyên là trống biểu của đại tộc thiếu dương Li (Lửa đất thế gian Li Kì Việt) ngành nọc dương thái dương.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là trống Kì Việt Kì Dương Vương của ngành nọc thái dương, mặt trời thái dương Viêm Đế (xem trống này).

-Trống Miếu Môn I là trống biểu của nhánh nọc dương thái dương đại tộc thái âm Chấn thái dương.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt đây là trống lưỡng hợp thú biểu Mang Lang của liên bang Văn Lang Hùng Vương với khuôn mặt Lang Việt mang tính chủ của đại tộc nọc thái âm Chấn Lạc Long Quân Lạc Việt ngành Thần Nông thái dương (xem trống này).

Trống đồng nòng nọc âm dương Cổ Loa I cũng thuộc nhóm trống có mặt trời 14 nọc tia sáng Tốn lửa, thái dương nhưng mang tính nòng nọc, âm dương khác với các trống trên thấy rõ qua những vành ngoài biên trống.

clip_image004

Hình mặt trống Cổ Loa I (nguồn:Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

Ở Trống đồng nòng nọc âm dương Cổ Loa I những vành ngoài biên trống gồm có hai vành ngoài cùng là hai vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (hiện nay gọi là răng lược) diễn tả nọc âm thái dương.

Hai vành này kẹp ở giữa hai vành vòng tròn có chấm và chấm vòng tròn có tiếp tuyến vận hành giống như ở trống Nọc L ũ I.

Lưu Ý

.Tôi tránh dùng từ răng lược vì thường đầu răng lược nhọn tức mang nhiều dương tính và hở một phía (phải hở thì mới chải được!). Ở đây các sọc đứng này bằng đầu giống chữ I hoa mang âm tính vì là nọc âm và hai bên đều bịt kín cả. Những nọc âm bằng đầu song song kín đầu này trông giống như các đà ngang của đường rầy hay các thanh thang.

.Cần phân biệt tính nòng nọc, âm dương của nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) với nọc đường rầy hay các thanh thang (răng lược). Nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) do hai nọc que hợp lại tạo thành một mũi nhọn mang nhiều dương tính nên là NỌC DƯƠNG THÁI DƯƠNG. Trong khi hai nọc bằng đầu II đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) song song mang âm tính nên là NỌC ÂM THÁI DƯƠNG.

Cũng nên để ý là vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) có thể nhìn dưới nhiều góc cạnh như do một nọc que âm bằng đầu I (nọc âm), hai nọc que âm bằng đầu II (lửa, thái dương âm), ba nọc que âm bằng đầu III (Càn âm) ghép lại tạo thành. Đối ứng với nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) do hai nọc dương ghép lại mang nghĩa nọc dương lửa, thái dương, ở đây ta chọn hai nọc que âm cho tương ứng để có nghĩa nọc âm lửa, thái dương.

.Hai nhóm trống nọc dương thái dương và nọc âm thái dương chỉ khác nhau ở hai vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) với vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) ở biên trống. Còn các vành kẹp giữa mang tính nòng nọc, âm dương của Vũ Trụ Tạo Sinh tùy theo mỗi trống giống nhau.

Để vắn tắt, ở trống này tôi chỉ  chú tâm và nhấn mạnh vào những điểm khác biệt giữa hai nhóm trống Nọc Dương Thái Dương và Nọc Âm Thái Dương còn những điểm giống nhau xin xem chi tiết ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.

Tổng quát

Trống đồng nòng nọc âm dương Cổ Loa I tìm thấy ở xã Cổ Loa I, huyện Đông Anh, Hà Nội. Hiện nay trống được giữ tại Sở Văn Hóa Hà Nội.

1. Mặt trống

Nhìn tổng thể, mặt trống đơn giản. Nhìn thoáng qua mặt trống, có cảm giác mát, lạnh nghiêng về phía nòng âm.

Cõi Trên, Thượng Thế

Thượng Thế, theo nguyên tắc, là phần ở tâm trống biểu tượng cho cõi trên chiếu xuống tâm trống hay là phần cõi trên đập dẹp xuống để làm mặt trống.

Trống này có mặt trời 14 nọc tia sáng như trống đồng âm dương Ngọc Lũ I. Nhưng khác với trống Ngọc Lũ I là vòng tròn vỏ hư vô bao quanh đầu tia nọc ánh sáng mặt trời có nét rất mỏng mang dương tính. Hư vô này chuyển qua không gian dương trước. Trứng vũ trụ mặt trời-không gian bao quanh bởi hai vành trắng, trống không mang tính nòng âm Khôn dương. Như thế không gian mang nòng Khôn dương tức thiếu âm, nguyên thể của khí gió, trống có một khuôn mặt thiếu âm khí gió Đoài mang tính chủ.

Phần còn lại của Thượng Thế giống như ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I. Cũng có hình thái tứ tượng ở các khoảng không gian giữa các nọc tia sáng và có cả vùng tứ hành, có nghĩa là trống cũng có một khuôn mặt diễn tả trọn vẹn thuyết vũ trụ tạo sinh như trống Ngọc Lũ I.

Trung Thế

1.  Vùng Đất

a. Miền đất dương

Khác với trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, ở đây chỉ có vành sinh họat nhân sinh không có vành chim nông-mang hươu.

Nhìn tổng quát vành sinh hoạt nhân sinh cũng có các yếu tố giống như ở trống Ngọc Lũ I (người nhẩy múa, nhà nọc, nhà nòng…) duy chỉ khác các chi tiết ứng với nòng nọc, âm dương của trống này.

b. Miền Đất Âm

Vành Cò Bay

Khác ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I có vành 18 cò bay và 18 chim đứng, ở đây chỉ có vành 16 con cò bay, không có chim đứng.

Bán viên âm.

Trống Cổ Loa I diễn tả trọn vẹn thuyết vũ trụ tạo sinh như trống Ngọc Lũ I nên mặt trống có hai bán viên nòng và nọc đối ứng với nhau. Ta cũng dùng trống Ngọc Lũ I làm chuẩn để chia mặt trống chia ra làm hai bán viên bằng đường phân chia đi ngang qua sau lưng người cuối cùng của nhóm người nhẩy múa và căn nhà nòng không gian.

clip_image006

Bán viên âm trống Cổ Loa I.

Ở nhóm trống nọc âm thái dương này, bán viên âm mang tính chủ.

Thượng thế đã nói ở trên, chỉ xin nói phần còn lại của mặt trống.

Vành sinh hoạt nhân sinh

Theo chiều dương, ngược chiều kim đồng hồ ta có:

Sáu Người Nhẩy Múa

Khác với trống đồng âm dương Ngọc Lũ I có hai nhóm 7 người và 6 người nhẩy múa, ở đây cả hai nhóm đều có 6 người nhẩy múa như thế hai nhóm đều mang âm tính thái dương (số 6 là số chẵn số âm, là số lão âm, âm thái dương) cho biết họ thuộc phía âm thái dương. Ở đây trên trống (có một nghĩa là nọc, đực, dương), họ thuộc phía nọc âm thái dương ăn khớp với hai vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) ở biên trống. Với sự lưỡng hợp tiểu vũ trụ Li Đoài của hai vành vòng tròn có chấm và chấm vòng tròn có tiếp tuyến ở biên trống, ta suy ra nhóm 6 người ở bán viên âm là đại tộc dương phía nòng âm có khuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính trội còn nhóm 6 người nhẩy múa ở bán viên dương là đại tộc dương phía nọc dương có khuôn mặt thiếu dương Li mang tính trội. Qua số 6 âm thái dương và vỏ hư không gian ở trên ta đã thấy đại tộc thiếu âm khí gió Đoài vũ trụ mang tính chủ.  Điểm này cũng xác thực bằng những vành giới hạn là những vành có chấm nọc mang dương tính vì thế khuôn mặt thiếu âm (dương của âm, nòng) của trống nọc âm thái dương mang tính chủ.

Giống như ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, ta suy ra ngay trong sáu người thì hai người dẫn đầu là đại biểu của hai đại tộc của mỗi nhánh và bốn người còn lại là đại biểu của bốn tộc ứng với tứ tượng.

clip_image008

Nhóm 6 người nhẩy múa.

Hai người dẫn đầu tay trái đều cầm đòng có tua mang âm tính của nọc âm thái dương. Nhưng người dẫn đầu nhóm 6 người nhẩy múa ở bán viên âm này cây đòng còn chừa phần đầu nhô cao mang dương tính và các tua nghiêng là đòng gió và tay phải cầm gậy biểu nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) để nghiêng có một bên dài bên ngắn diễn tả thái dương của âm tức Đoài vũ trụ. Người dẫn đầu Đoài cho biết Đoài mang tính chủ.

Trong khi người thứ hai đi sau tay phải cầm gậy nọc mũi tên có một nhánh thật dài diễn tả nước lửa Chấn. Như thế hai người dẫn đầu là đại biểu của hai tộc Đoài vũ trụ và Chấn.

Ở bán viên này, bốn người đi sau trong nhóm cũng cầm các nhạc cụ. Người sau cùng cầm cái chuông mang âm tính hơn lệnh (ở bán viên bên kia), ứng với phía nọc âm Đoài vũ trụ-Chấn.

Như thế bán viên âm này diễn tả nhánh Đoài-Chấn với Đoài mang tính chủ.

Dàn Trống

Nhóm 6 người nhẩy múa hướng về dàn trống.

clip_image010

Dàn trống.

Dàn trống có 4 người đánh trống ở đây ở phía bên trái của căn nhà nọc khác với ở trống Ngọc Lũ I, dàn trống nằm ở phía tay phải ngôi nhà. Tại sao? Phía trái là phía âm, như đã biết qua hai vành thanh thang ngoài biên trống này mang tính nọc âm thái dương vì thế mà dàn trống ở bên tay trái ngôi nhà nọc mặt trời (trong khi trống Ngọc Lũ I mang tính nọc dương thái dương nên dàn trống ở bên tay phải nhà nọc, mặt trời). Những người đánh trống có tóc dài mang nhiều âm tính nghiêng về phía thái âm nước Chấn. Trước dàn trống có cây nêu cờ, phướn. Cờ phướn biểu tượng cho gió Đoài. Dàn trống ở bán viên dương không có cây nêu phướn này.

Nhà Nọc, Mặt Trời

clip_image011

Nhà nọc ở bán viên âm.

Cả hai nhà nọc mặt trời ở trống này trên nóc đều chỉ có một con chim (thay vì một và hai như trên trống Ngọc Lũ I). Một là số lẻ, số dương, chim lại quay về phía dương tay phải như thế cho thấy khuôn mặt dương thái dương mang tính chủ, nghĩa là khuôn mặt dương của âm hay thiếu âm khí gió Đoài vũ trụ của nhóm nọc âm thái dương mang tính chủ. Con chim ở đây cho thấy rõ là chim trĩ một trăm phần trăm vì có đuôi rất dài hình dải (nên chim trĩ còn gọi là chim dải cùi. Cùi là biến âm của cuối tức đuôi. Dải cùi có đuôi hình dải dây).

Con chim trĩ có đuôi cuộn cong móc nước mang âm tính cũng cho biết là chim trĩ mang tính Chấn nước. Hai đầu mái nhà nhọn hình đầu chim có bờm tua gió Đoài. Căn nhà này thuộc phía nòng âm Đoài vũ trụ-Chấn. Ở góc dưới phải có một trống nằm ngang song song với mặt đất. Trống để lơ lửng trên không khí, cao lên khỏi mặt đất, mặt trống quay về bên tay phải, dương. Trống dương nằm ngang để trên không biểu tượng cho khí gió Đoài vũ trụ thế gian. Trống để ở góc bên phải dương cho thấy khuôn mặt khí gió Đoài vũ trụ mang tính trội.

Ở góc dưới trái có một người đánh trống hình trứng (mang tính sinh tạo) để trên hai cây trụ ghép lại thành trục diễn tả trống cây vũ trụ mang tính sinh tạo, tạo hóa đại vũ trụ và cũng có khuôn mặt diễn tả bầu không gian Khôn. Ta cũng thấy rõ trống ở vị trí Khôn 8 của ma phương 5/15. Người này quay mặt về phía tay trái âm cho biết trống sinh tạo ngành âm nòng Khôn âm có Chấn làm đại diện. Như thế căn nhà nọc mặt trời ở bán viên dương này là nhà của nhánh Đoài vũ trụ-Chấn sinh tạo với khuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính trội.

Cảnh Giã Chầy Cối

clip_image013

Nhóm giã chầy cối.

Cũng khác ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I cảnh giã chầy cối ở đây ở phía bên trái của căn nhà nòng mang âm tính cho biết ở đây thuộc đại tộc nọc âm thái dương. Cảnh giã chầy cối gồm có hai người giã cối. Một người trên mình có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que vòng tròn có chấm có một nghĩa là dương, lửa (mặt trời Càn, Li).

Như thế cảnh giã chầy cối này diễn tả phía nhánh dương Li-Càn lưỡng hợp với khuôn mặt Đoài vũ trụ-Chấn của nhà nọc mặt trời. Chúng cho biết căn nhà nòng không gian ở bán viên này có khuôn mặt Li-Càn phía nòng âm. Gần đó có một người đang tế lễ trước mặt có hình một vật đựng trông như chiếc cốc có chân mang âm tính.

Tổng cộng nhóm giã chấy cối này có 3 người.

Nhà Nòng Không Gian

Khác ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, nhà nòng không gian ở đây diễn tả đơn giản, dễ hiểu hơn. Nhà có mái vòm vũ trụ, vòm trời, hình chữ U mang tính âm thái dương. Trong nhà có một người dang hai tay ngang như đang tế lễ trong khi đang xông hơi ‘tắm mồ hôi” vì dưới gầm nhà có lò lửa. Hình ảnh này làm gợi nhớ tới thổ dân Mỹ châu Lakota có hố lửa trong lều tắm mồ hôi gọi là “lửa thiêng vĩnh cửu” (“sacred fire without end”). Đây là một nghi thức tế lễ tôn giáo. Hơi nóng, lửa dùng để tẩy uế, làm tinh khiết tâm hồn và thể xác con người (xem chương Ý Nghĩa Dấu, Hình, Biểu Tượng Trên Trống Đồng hay Trống Người Mặt Trời Bách Việt Ngọc Lũ I). Lò lửa dưới gầm nhà có hai cái sừng mang dương tính. Như thế căn nhà nòng này thuộc nhánh nọc dương Li-Càn lưỡng hợp với nhà nọc mặt trời Đoài vũ trụ-Chấn.

Vành Chấm-Vòng Tròn Có Tiếp Tuyến.

Khác ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, kế tiếp phần còn lại ở đây chỉ có một vành chấm vòng tròn có tiếp tuyến (ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I có hai vành vì có thêm vành chim nông-mang hươu). Chữ nòng nọc vòng tròn-que vòng tròn có chấm có nhiều nghĩa. Ở dạng nhất thể là nòng nọc (âm dương) nhất thể, trứng vũ trụ, thái cực. Theo duy dương là mặt trời, theo duy âm là không gian dương. Ở tầng tiểu vũ trụ, theo duy dương là chấm nọc và vòng tròn tức thiếu âm nguyên thể của khí gió Đoài nguyên tạo và theo duy âm là vòng tròn chấm tức thiếu dương nguyên thể của đất lửa Li nguyên tạo. Ở trống này có một khuôn mặt Đoài hay lưỡng hợp Đoài Li.

Vành Cò bay.

Như đã nói ở trên, trống Cổ Loa I vành cò chỉ có 16 con cò bay.

clip_image015

Cò bay trên trống Cổ Loa I.

Số 16 là số Khôn tầng 3 (0, 8, 16), theo duy dương (vì các vành giới hạn của trống là vành chấm nọc sinh tạo) là dương của Khôn tức thiếu âm khí gió thì đây là những con cò gió thiếu âm. Điểm này ta cũng thấy rõ tên của con cò là chiếc bờm hình chữ V cong hình gió tạt. Bờm biểu tượng cho gió, chữ V cong là nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) cong mang nghĩa dương, lửa mang tính âm. Bờm chữ V cong mang tính dương I ngành O âm tức thiếu âm IO gió. Ở cổ cò có chữ nọc que cong mang nghĩa nọc âm gió. Cánh cò hình thảm thần bay trong gió và thân-đuôi hình diều gió

Mười sáu con cò cho thấy chúng là chim biểu của khuôn mặt khí gió Đoài mang tính chủ.

Những Vành Ngoài Biên Trống

Như đã nói ở trên khác với ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I có hai vành nọc dương thái dương nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) ở đây có hai vành nọc âm thái dương vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (hiện gọi sai là răng lược). Đây là mấu chốt chính yếu để phân biệt hai khuôn mặt nọc dương và nọc âm thái dương của nhóm trống mặt trời lủa thái dương có mặt trời 14 nọc tia sáng.

Bán Viên Dương.

Ta suy ngay ra bán viên dương mang tính Li Càn. Ở nhóm trống nọc âm thái dương này, bán viên dương mang tính liệt, tính phụ.

Thấy rõ ngay tức khắc là trên mái ngôi nhà nọc mặt trời có con chim trĩ đuôi dài hơi cong lên mang dương tính Li Càn của nhánh nọc âm thái dương trong khi ở bán viên âm, như đã biết, con chim trĩ này có đuôi con hình móc nước mang âm tính Đoài-Chấn.

clip_image017

Bán viên dương.

Theo chiều dương ngược với kim đồng hồ tức theo chiều mặt trời, theo thứ tự ta có:

Vành nhân sinh

. Sáu Người Nhẩy Múa.

Ở bán viên dương này, cũng có 6 người nhẩy múa giống như ở bán viên âm, khác với trống Ngọc Lũ I có 7 người. Cả hai nhóm người ở hai bán viên đều có 6 người với số 6 là Tốn, OII tức âm O thái dương II cho biết trống này thuộc nhánh nòng âm thái dương tức Đoài-Chấn.

clip_image018

Nhóm 6 người nhẩy múa.

Ta cũng thấy rõ bốn người dẫn đầu của hai nhóm ở hai bán viên đều cầm đòng có tua cho thấy họ cùng nhánh nọc âm thái dương.

Hai người dẫn đầu của bán viên dương này tay trái cầm đòng có mũi đồng đặc mang dương tính trong khi hai người ở bán viên âm tay trái cầm đồng có mũi đòng “rỗng” mang âm tính. Đầu hai đòng đều nhô cao mang dương tính.

Người dẫn đầu nhóm ở bán viên dương này tay phải cầm gậy biểu hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) có hai nhánh gần bằng nhau hình núi tháp nghiêng diễn tả Li âm. Trong khi người thứ hai đi sau hai tay đều cầm đòng. Chiếc đòng của người này phần cán ở trên dài hơn mang dương tính hơn ứng với Càn. Hai người dẫn đầu là đại biểu của hai tộc Li và Càn.

Bốn người đi sau trong nhóm cầm các nhạc cụ. Ở bán viên dương này người sau cùng cầm cái lệnh trong khi ở bán viên âm người này cầm chuông. Lệnh mang dương tính hơn chuông (lệnh ông không bằng cồng bà) rõ ràng cho thấy nhóm người nhẩy múa ở bán viên dương này mang tính dương của phía nòng âm.

Dàn Trống

clip_image020

Dàn trống.

Ở phía nhà nọc này các người đánh trống tóc ngắn (người cuối cùng búi tó) mang dương tính ăn khớp với ngôi nhà nọc mang dương tính Li Càn (xem dưới) và KHÔNG có nêu cờ gió.

Nhà Nọc Mặt Trời

Như đã nói ở trên, ở bán viên này, con chim có đuôi hơi cong lên mang ít âm tính diễn tả phía dương của nhánh nọc âm thái dương. Trên người chim có tên viết bằng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn-chấm, theo duy dương có một nghĩa là mặt trời Càn và thiếu dương Li. Đây là bán viên dương Càn Li.

clip_image021

Nhà nọc ở bán viên dương.

Đầu nóc nhà có hình chim không rõ mặt chỉ thấy như có mũ sừng chĩa ba tức ba nọc lửa Càn cho biết nhà nọc phía dương.

Căn nhà này có bên góc dưới phải hình một con thú bốn chân không có sừng trông như con heo có con mắt dương vòng tròn có chấm. Con thú bốn chân sống trên mặt đất biểu tượng cõi thế gian thiếu dương Li. Tên con thú viết bằng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình chấm vòng tròn ở thân con thú có một nghĩa là thiếu dương Li. Ta đã biết con hươu Li có sừng biểu tượng cho lửa đất dương. Ở đây con thú không có sừng trông giống như con heo mang âm tính (con heo mang nghĩa tiêu cực, âm tính thấy trong các tôn giáo như Hồi giáo, phim con heo), loài thú bốn chân sống trên mặt đất bùn dơ mang nghĩa biểu tượng cho Li phía nọc âm thái dương. Con thú nằm ở góc dưới bên phải tức phía dương ứng với số 6 trong ma phương 5/15.

clip_image023

Ma phương 5/15.

Số 6 nằm giữa số Li 5 và Càn 7.  Theo duy âm, con thú ở vị trí 6 đi với Li 5 ở phía trái âm, nghĩa là có khuôn mặt Li 5 âm.

Con thú ở góc dưới phải cũng cho thấy Li mang tính chủ. Điểm này ăn khớp với khuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính chủ của trống theo dạng lưỡng hợp tiểu vũ trụ Đoài-Li.

Ở góc bên trái, có người đánh trống cái hình trụ nằm ngang để trên trụ rất thấp biểu tượng đất Li thế gian.

Như thế căn nhà này của nhánh dương Li Càn.

Cảnh Giã Chầy Cối

Ở bán viên này hai người giã cối, một người tóc dài mang âm tính thuộc đại tộc Chấn còn người kia tóc hơi dài bay theo chiều gió mang dương tính thiếu âm Đoài.

clip_image024

Nhóm giã chầy cối và nhà nòng không gian.

Một người đang tế lễ trước mặt có một vật đựng hình cái đĩa (vật đựng biểu tượng cho nòng O) có hai đầu nhọn (thái dương) diễn tả nòng thái dương, nghiêng về phía nọc âm thái dương Chấn-Đoài vũ trụ.

Như thế cảnh giã chầy cối này diễn tả phía nhánh âm Đoài vũ trụ Chấn lưỡng hợp với khuôn mặt Li-Càn của nhà nọc mặt trời. Chúng cho biết căn nhà nòng không gian ở bán viên này có khuôn mặt Đoài vũ trụ-Chấn.

Nhà Nòng Không Gian

Giống như ở bán viên âm chỉ khác là lò lửa có hình quả bầu biểu tượng cho nòng âm Chấn-Đoài vũ trụ. Như thế căn nhà nòng này thuộc nhánh nòng âm Đoài vũ trụ-Chấn lưỡng hợp với nhà nọc mặt trời Li-Càn.

.Vành Chấm-Vòng Tròn Có Tiếp Tuyến.

Giống như ở bán viên âm.

.Vành cò bay

giống như ở bám viên âm.

.Những vành ngoài biên.

Giống như ở bán viên âm.

2. Vùng Nước.

Tôi dừng giải đọc ở đây vì chỉ nói tới dịch trên mặt trống.

Tóm tắt về mặt trống.

Như thế mặt trống cho thấy trống đồng nòng nọc âm dương Cổ Loa I là trống thuộc nhóm mặt trời lửa thái dương 14 nọc tia sáng như trống đồng âm dương Ngọc Lũ I nhưng thuộc đại tộc mặt trời nọc âm thái dương có khuôn mặt chủ là thiếu âm Đoài vũ trụ.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là trống mặt trời êm dịu An Dương Vương Âu-Lạc. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử việt, ta thấy ăn khớp trăm phần trăm: Cổ Loa là kinh đô của An Dương Vương và trống Cổ Loa I là trống An Dương Vương.

DỊCH ĐỒNG CỔ LOA I.

Ta đã thấy các loại dịch trên trống trong nhóm cổ nhất, tinh tế, mỹ thuật nhất và diễn tả trọn vẹn nhất thuyết vũ trụ tạo sinh là trống Ngọc Lũ I của nhóm trống lửa thái dương có mặt trời14 nọc tia sáng nhánh NỌC DƯƠNG THÁI DƯƠNG có hai vành nọc mũi mác (mũi tên, răng cưa, răng sói) có nghĩa là nọc thái dương sinh động. Trống Cổ Loa I cũng là một trống của nhóm lửa thái dươngcó mặt trời14 nọc tia sáng diễn tả vũ trụ tạo sinh trọn vẹn nhất, có trang trí gần cận trống Ngọc Lũ I nên hiển nhiên cũng có dịch đồng. Bắt buộc. Bắt buộc. Và bắt buộc. Dịch này cũng có một khuôn mặt mang tính sinh tạo tạo hóa, tức một thứ Tiên Thiên bát quái Việt dịch và một khuôn mặt Hậu Thiên bát quái như trống Ngọc Lũ I.

Cách Chọn Các Quẻ Ba Vạch (trigrams)

-Ở dịch Tiên Thiên, vì các cặp quẻ ba vạch hôn phối dạng vợ chồng và nếu mặt trống có hai bán viên đối ứng nòng nọc (âm dương) trọn vẹn với nhau, ta chọn những các quẻ ba vạch ứng với tứ tượng dương ở bán viên dương và các quẻ ba vạch ứng với tứ tượng âm bán viên âm.

-Ở dịch Hậu Thiên có sự hôn phối hỗn hợp tương đồng ruột thịt cha-con trai, mẹ-con gái và vợ chồng. Hai cặp chủ chốt trong Hậu Thiên là cặp Đoài-Chấn theo con trai với cha (Hùng Vương Đoài với Chấn Lạc Long Quân) và cặp Cấn-Tốn theo con gái với mẹ (Hoàng Hậu Hùng Vương Cấn với Âu Cơ Tốn). Ta thấy rõ Hậu Thiên nghiêng về phía nòng âm Khôn Đoài Chấn nên ta chọn các cặp mang âm tính là Đoài Chấn và Cấn-Tốn tức theo hôn phối con trai-cha và con gái-mẹ ở bán viên âm, còn các cặp Li-Khảm, Càn-Khôn theo hôn phối chồng vợ, ta có thể chọn ở cả hai bán viên dương và âm.

Một điểm nữa cần lưu tâm là chỉ có một điểm khác biệt quan trọng về nòng nọc (âm dương) là trống Cổ Loa I thuộc nhánh NỌC ÂM THÁI DƯƠNG có hai vành thanh thang hay đường rầy mang nghĩa nọc âm thái dương ở biên trống, do đó ta suy ra dịch Cổ Loa I là dịch mang tính nọc âm thái dương tức phía Chấn Đoài.

Tiên Thiên Bát Quái Cổ Loa I.

Tứ Tượng Dương.

Vì trống có khuôn mặt nọc âm thái dương nên ta phải chọn tứ tượng dương ở bán viên âm Đoài-Chấn.

Vì Đoài mang tính chủ nên ta để quẻ ba vạch (trigram) Đoài lên trên hết.

. Đoài

Ta có hai số 3 Đoài là 3 người ở trong nhà nọc, mặt trời và 3 người ở nhóm giã chầy cối.

clip_image025

3 người trong căn nhà nọc, mặt trời ở bán viên dương.

Như đã nói ở trên, trong căn nhà nọc có một chiếc trống để nằm ngang lơ lửng trên trời ở phía bên phải dương biểu tượng gió Đoài vũ trụ nên ba người trong nhà này mang tính Đoài. Ta chọn số 3 người này là quẻ ba vạch Đoài. Còn nhóm ba người giã chầy cối bên ngôi nhà nòng mang âm tính ta dùng trong Hậu Thiên bát quái (xem dưới).

Số 3 (tầng 1) 3 người trong nhà nọc, mặt trời là quẻ ba vạch Đoài.

.Chấn

Tiếp đến là Chấn vì trống này thuộc nhánh nọc âm Đoài-Chấn thái dương.

Ta cũng có hai số 1 Chấn là 1 chim trĩ trên nóc nhà nọc, mặt trời ở bán viên âm có Đoài mang tính chủ này và

1 người trong nhà nòng không gian. Như đã biết, con trĩ này đuôi cuộn lại thành hình móc nước Chấn ở bán viên dương,

clip_image025[1]

Chim trĩ đuôi cuộn hình móc nước Chấn ở bán viên dương.

như thế ta chọn Chấn 1 con chim trĩ này làm quẻ ba vạch Chấn. Còn Chấn 1 người trong nhà nòng mang âm tính dành để lại cho Hậu Thiên bát quái.

Số 1 Chấn (tầng 1) chim trĩ Chấn là quẻ ba vạch Chấn.

.Li

Quẻ ba vạch Li để trước Càn vì Li mang tính chủ ở bán viên dương lưỡng hợp với Đoài mang tính chủ ở bán viên âm.

Ở bán viên Đoài IOO, thái dương II của phía O âm này, dàn trống gồm 4 người đánh trống và một cột nêu phướn.

clip_image026

Dàn trống ở bán viên âm Đoài mang tính chủ.

Trống có một nghĩa là đực (gà trống), nọc (heo nọc), cọc (cược). Bốn trống là bốn nọc. Hán Việt cổ là trống có một nghĩa là cây cột, nọc. Cổ (neck) là một thứ cột nối dài của cột sống dùng cắm đầu vào thân người. Trống nguyên thủy là trống gỗ làm từ một khúc cây thiêng liêng. Trống có khuôn mặt sinh tạo hoàn tất là cây vũ trụ (trống Đông Sơn là trống Cây Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang VI hay Heger I). Rõ ràng bốn trống là bốn cây, bốn nọc, bốn cột. Nêu phướn coi như là một cột cờ tức là một nọc, cột thứ 5. Như thế dàn trống ở bán viên Đoài IIO, thái dương II của phía O âm coi như tổng cộng là 5 nọc. Đây chính là lý do giải thích tạị sao ở bán viên dương không có thêm cọc nêu này, chỉ mang nghĩa thuần túy là số 4, Cấn). Trường hợp này giống trên trống Hoàng Hạ trên dàn trống có thêm hình chim bổ nông ở bán viên dương mang nghĩa 5 Li trong khi ở bán viên âm không có. Ở trống Cổ Loa I này có khuôn mặt nọc âm thái dương nên dùng cây nêu cờ, cột cờ liên hệ với gió dương, một khuôn mặt thái dương II của nòng O âm tức IIO, Đoài vũ trụ khí gió, một khuôn mặt của nhánh nọc âm thái dương. Như đã biết, cột phướn cờ ăn khớp trăm phần trăm với gió Đoài, khuôn mặt chủ của trống này.

Ta có:

Số 5 dàn trống gồm 4 người đánh trống (hay 4 trống) với nêu cột phướn là quẻ ba vạch Li.

.Càn

Mặt trời có 14 nọc tia sáng, mỗi bán viên có 7 nọc tia sáng.

Số 7 là số Càn (tầng 1) là quẻ ba vạch Càn.

Như thế ta có tứ tượng dương ở bán viên âm mang tính chủ.

Tứ Tượng Âm.

Ngược lại ta chọn các quẻ ba vạch (trigrams) âm ở bán viên dương mang tính thứ yếu.

.Cấn

Cấn bắt cặp với Đoài theo hôn phối vợ chồng (Hoàng Hậu Cấn Hùng Vương với Hùng Vương).

Như đã nói ở trên, dàn trống 4 người đánh trống ở bán viên dương không có thêm nêu phướn mang nghĩa thuần túy là 4 Cấn.

clip_image027

Dàn trống 4 người đánh trống ở bán viên dương không có nêu phướn.

Số 4 người dàn trống là quẻ ba vạch Cấn.

.Tốn

6 người nhẩy múa với số 6 là số Tốn.

Số 6 người nhẩy múa là quẻ ba vạch Tốn.

.Khảm

Trong nhà nọc mặt trời ở bán viên dương Li-Càn này ta có 2 loài vật là chim trĩ và con heo.

clip_image028

Nhà nọc Li-Càn có chim trĩ Li đuôi thẳng và heo Li âm.

Như đã biết, con chim trĩ này có đuôi dài, thẳng đầu không cuộn lại mang tính nọc lửa Li-Càn cho biết căn nhà này là nhà nọc mặt trời Li Càn với Li mang tính chủ (Li mang tính chủ này ở bán viên dương hôn phối với Đoài mang tính chủ ở bán viên âm theo lưỡng hợp tiểu vũ trụ). Như thế con trĩ mang tính Li. Con heo, như đã biết, là con thú bốn chân sống trên mặt đất bùn dơ mang tính Li đất âm. Như thế hai con vật đều mang tính Li, hôn phối với số 2 là số Khảm. Ta có 2 con vật trĩ Li và heo Li diễn tả quẻ ba vạch Khảm.

Số 2 trĩ-heo là quẻ ba vạch Khảm.

.Khôn

8 cò bay với số 8 là số Khôn.

Như vậy ta có tứ tượng âm ở bán viên dương Li Càn mang tính phụ.

Tứ tượng dương giao tác với tứ tượng âm, ta có 8 tượng hay 8 quẻ ba vạch. Ta có một dịch đồ dạng Tiên Thiên bát quái. Ta có Tiên Thiên bát quái Cổ Loa I.

clip_image030

Dịch đồ Tiên Thiên bát quái Cổ Loa I.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, nếu nhìn dưới diện sinh tạo thế gian đội lốt tạo hóa, bọc trứng thế gian Hùng Lang đội lốt bọc trứng tạo hóa Thần Nông-Viêm Đế, ta có một loại dịch sử truyền thuyết Việt. Nếu nhìn dưới lăng kính thế gian, lịch sử thì ta có một thứ dịch Hùng Vương lịch sử. Đây là dịch Hùng Vương Lạc Việt-Kì Việt. Hùng Vương sinh ra hai nhánh Hùng Lạc Chấn và Hùng Kỳ Li.

Còn Càn coi như là một khuôn mặt biểu trưng mà thôi.

Hậu Thiên Bát Quái Cổ Loa I.

Như đã biết, trong dịch Hậu Thiên ta có sự hôn phối tương giao hỗn hợp theo con trai Đoài-cha Chấn (Hùng Vương-Lạc Long Quân), con gái Cấn với mẹ Tốn (Hoàng Hậu Hùng Vương với mẹ Âu Cơ) và theo hỗn hợp vợ chồng Li với Khảm (Li Kì Dương Vương với Long Nữ Khảm) và Càn với Khôn (Viêm Đế Càn với Vụ Tiên Khôn).

Như đã nói ở trên, các cặp tương giao con trai-cha, con gái-mẹ trong Hậu Thiên mang âm tính, ta chọn ở bán viên âm. Cặp Đoài Chấn và Cấn Tốn là hai cặp chủ chốt nên ta xếp Đoài-Chấn lên trên hết tiếp sau là cặp Cấn-Tốn.

.Đoài

Ở bán viên âm, bên nhà nòng âm không gian, ta có nhóm giã chầy cối 3 người.

Số 3 người ở nhóm giã chầy cối là quẻ ba vạch Đoài.

.Chấn

Trong nhà nòng không gian có 1 người đứng.

Số 1 người đứng trong nhà nòng, không gian là quẻ ba vạch Chấn.

.Cấn

4 người đánh trống ở bán viên âm không có thêm cột nêu phướn mang nghĩa thuần túy Cấn 4.

Số 4 người đánh trống là quẻ ba vạch Cấn.

.Tốn

6 người nhẩy múa ở bán viên âm với số 6 là số Tốn.

Số 6 người nhẩy múa là quẻ ba vạch Tốn.

Còn lại hai cặp Li-Khảm và Càn-Khôn hôn phối theo vợ chồng nòng nọc (âm dương) đối ứng, ta có thể lấy ở cả hai bán viên mang tính nòng nọc (âm dương) đối ứng với nhau.

.Li

Như đã nói ở trên, dàn trống 4 người và nọc nêu ở bán viên dương diễn tả 5 Li.

Số 5 nọc dàn trống có nêu phướn diễn tả Li.

-Khảm

Như đã nói ở trên, 2 chim trĩ và heo là số Khảm 2.

Số 2 chim trĩ-heo diễn tả quẻ ba vạch Khảm.

.Càn

7 nọc tia sáng mặt trời với số 7 là số Càn.

Số 7 nọc tia sáng mặt trời là quẻ ba vạch Càn.

.Khôn

8 cò bay với số 8 là số Khôn.

Số 8 cò bay là quẻ ba vạch Khôn.

Như thế ta có một Hậu Thiên bát quái Cổ Loa I.

clip_image032

Kết Luận

Ta thấy rất rõ, vì cùng nhóm trống nọc thái dương có mặt trời 14 nọc thái dương với trống Ngọc Lũ I và cũng diễn tả trọn vẹn thuyết vũ trụ tạo sinh nên cũng giống như ở trống Ngọc Lũ I, trống Cổ Loa I có một thứ dịch loại Tiên Thiên bát quái Cổ Loa I ăn khớp với một loại dịch Tiên Thiên Sử Truyền Thuyết Việt và cũng có một Hậu Thiên bát quái Cổ Loa I của một đại tộc (ở đây là đại tộc Đoài mang tính chủ). Tuy nhiên dịch này mang tính nọc âm thái dương Đoài Chấn với Đoài mang tính chủ trong khi ở trống Ngọc Lũ I, dịch mang tính nọc dương thái dương Càn-Li với Li mang tính chủ. Hai trống Ngọc Lũ I và Cổ Loa I diễn tả hai loại dịch nòng nọc (âm dương) đối ngược của nhóm trống lửa thái dương mặt trời 14 nọc tia sáng nhánh nọc dương và nọc âm ngành thái dương. Trong bảo tàng viện nên để hai trống này sóng đôi với nhau ở ngành nọc thái dương. Trống Ngọc Lũ I để bên phải và trống Cổ Loa I để bên trái. Đây là một cặp trống quí nhất của nhánh nọc thái dương. Điểm này cho thấy rõ trong cùng một nhóm trống có mặt trời với số nọc ánh sáng như nhau nhưng mỗi trống có thể diễn tả một loại dịch khác nhau tùy vào tính nòng nọc (âm dương). Điểm này cũng giải thích tại sao những trống đồng có mặt trời cùng số nọc tia sáng như nhau nhưng lại được diễn tả khác nhau và ngược lại ta thấy có rất nhiều trống khác nhau về hình dạng lẫn nội dung lại có mặt trời cùng số nọc tia sáng như nhau.

Tóm lại trống Cổ Loa I có một thứ dịch Tiên Thiên Cổ Loa I Đoài Chấn nọc âm thái dương và một Hậu Thiên bát quái Cổ Loa I Đoài.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: