ALASKA TRẮNG (Thơ).

ALASKA TRẮNG.

Thơ

Nguyễn Xuân Quang

clip_image002

Ngồi đối diện băng hà Taku, Juneau, Alaska, làm thơ.

(xem hình minh họa ở bài Hình Tiêu Biểu Tháng 6-2015 ở Categories Hình Ảnh số 74).

*

Yêu em trắng dải băng hà,

Trắng từ thiên cổ, trắng già muôn năm.

Yêu em trăng ngọ (1) rất rằm,

Muôn đom đóm tuyết (2) chỗ nằm đùa chơi.

Bắc quang nhẩy múa rạng ngời (3),

Hoàng hôn khuya tím, mặt trời nửa đêm (4).

Yêu em. Gió cứng. Bão mềm,

Sương treo. Nắng lỏng (5). Mây chìm. Khói hoang.

Yêu em. Tuyết ngược. Mưa ngang (6).

Bỏ thôi, hạ giới (7), nhân gian hồ đồ.

Đời ta trắng Eskimo,

Nghìn thu trang sử cột-thờ-totem (8).

Bao la riêng của anh, em.

 

Ghi Chú

(1) Trăng ngọ: ở Alaska có ngày trăng tròn như trăng rằm còn thấy vào lúc đúng ngọ, giữa trưa.

(2) Những kết tụ tinh thể tuyết lóng lánh như muôn ngàn đom đóm tuyết bay lượn.

(3) Bắc quang là áng sáng Bắc cực (aurora borealis, Northern lights) (xem 59. Hình T.B 03-2014 Băng Đảo: Đi Săn Ánh Sáng Bắc Cực).

(4) Ở Alaska có khi quá nửa đêm mặt trời mới lặn. Có chỗ có khi hơn ba mươi ngày mặt trời không lặn, không có đêm, lúc đó một ngày ở đây dài hơn ba mươi ngày «hạ giới».

((5) Nắng lỏng : ở Ketchikan một năm gần 360 ngày mưa, có năm độ mưa lên tới 3.900 mm. Mưa bụi hay giọt bụi nắng, mưa trong nắng gọi là ‘liquid sunshine’.

(6) Tuyết ngược: gió hất tung tuyết từ mặt đất lên trời mang đi chỗ khác rơi xuống thành tuyết ngược.

Mưa ngang: gió trên Bắc Cực thổi tạt ngang bưng những trận mưa từ phương xa lại tạo thành những trận mưa ngang.

(7) Dân Alaska gọi những người Mỹ ở 48 tiểu bang phía dưới là «dân 48 miệt dưới» (lower 48), hạ giới.

(8) Cột thờ totem có một khuôn mặt dùng ghi lại lịch sử, truyền thuyết, tình sử…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: