VIỆT DỊCH: PHỤC HY, NGÀI LÀ AI?

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

VIỆT DỊCH

PHỤC HY, NGÀI LÀ AI?

Nguyễn Xuân Quang

TỔNG QUÁT.

Theo cổ sử Trung Hoa, Phục Hy (伏羲 hay 宓羲) còn được gọi là Bào Hy (庖羲), Bao Hy (包羲), Thái Hạo (The Great Bright One). Theo giáo sư Kim Định, Phục Hy lại có thêm họ Phong (gió) và hiệu là Thanh Tinh (Rồng Xanh) (Hùng Việt Sử Ca, Thằng Mõ Xb,1984, tr.121). Theo huyền sử Trung Hoa thì Phục Hy sinh ra từ một quả núi, tại Thành Kỷ (成纪, nay có lẽ là Thiên Thủy, Cam Túc), làm vua 115 năm, truyền được 15 đời tổng cộng 1260 năm, đóng đô tại đất Trần Uyển Khâu nay là Hoài Dương (Hà Nam) (vi.wikipedia).

Phục Hy là một vị trong Tam Hoàng. Cổ thư Tầu viết về Tam Hoàng rất lung tung, Eberhard trong Science and Civilization in China của Joseph Needham vol. II, tr.264, Cambridge University. (dẫn lại trong Hùng Việt Sử Cương, Kim Định, tr.123) đếm được cả trăm bảng khác nhau. Nên có rất nhiều truyền thuyết về Phục Hy.

Có truyền thuyết cho Tam Hoàng là Phục Hy, Toại Nhân, Hoàng Đế (đây là nhìn theo duy dương ,thành thử bộ ba Tam Hoàng này toàn là đực rựa cả).

Có truyền thuyết cho Tam Hoàng là Toại Nhân, Phục Hy, Nữ Oa (đây là theo nòng nọc, âm dương đề huề của Bách Việt, Nữ Oa thay cho Hoàng Đế). Giáo sư Kim Định trong Việt Lý Tố Nguyên chọn Nữ Oa làm vợ của Phục Hy để cho Tam Hoàng gồm hai ông một bà. Dạng truyền thuyết hai ông một bà này cũng thấy qua truyền thuyết sáng thế Mường Việt là Đá Cần, Đá Cài và Nàng Kịt.

Trong Kinh Dịch Hoa Hạ thì Phục Hy:

-được cho là tác giả đầu tiên, là người vẽ ra Bát quái, tạo ra Kinh Dịch trước tiên. Ông phát kiến ra những vạch (những hào) căn bản của bát quái. Theo Hoa Hạ thì Kinh dịch do bốn người có công trong việc tạo dựng là Phục Hy, Đại Vũ, Văn Vương và Khổng Tử. Phục Hy sáng tác ra vạch đứt đoạn và vạch liền ghép lại thành bát quái. Đại Vũ thêm cửu đỉnh. Văn Vương thêm lời cắt nghĩa 64 quẻ gọi là hào từ. Không Tử thêm thập dực.

Trong Kinh Dịch có hai chỗ nói Phục Hy là người đã vẽ ra Bát quái.

Thiên Hệ Từ thượng truyện, chương II viết “ở sông Hà hiện ra bức đồ, ở sông Lạc hiện ra trang chữ, thánh nhân phỏng theo đó (Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tắc chi). Hai chữ thánh nhân ở đây mọi người đều cho là Phục Hy. Phục Hy đã phỏng theo Hà Đồ, Lạc Thư mà vẽ ra Bát quái.”

Thiên Hệ Từ hạ truyện, chương hai chép rõ hơn “Ngày xưa họ Bào Hy (tức Phục Hy) cai trị thiên hạ, ngửng lên thì xem hình tượng trên trời, cúi xuống thì xem các phép tắc ở dưới đất, xem các văn vẻ của chim muông cùng những thích nghi với trời đất (của từng miền), gần thì lấy ở thân mình, xa thì lấy ở vật, rồi làm ra bát quái, để thông suốt cái đức thần minh và điều hòa cái tình của vạn vật.” (Nuyễn Hiến Lê, Kinh Dịch, tr.27).

-Ông tổ chữ viết.

Truyền thuyết cho rằng vì liên hệ với Bát quái nên Phục Hy được coi là ông tổ chữ viết. Trong các tranh cổ như bức tranh của Ma Lin, đời Tống, vẽ Phục Hy với những móng tay, móng chân để dài tiêu biểu cho những bậc học giả thông thái mà sau này chúng ta còn thấy các nhà Nho Việt Nam bắt chước để móng tay dài cả tấc.

-Phát minh ra phép kết thằng (qipu).

Kết thằng (kết dây) để đan lưới, dậy dân đánh cá. “Tắc kết thằng nhi vi võng cổ, dĩ điều dĩ ngư” (Kết nút dây làm lưới làm giỏ để đánh cá, đi săn).

Kết thằng cũng còn là hình thức ghi chép tính toán liên hệ tới chữ viết, văn tự.

-Dậy con người thuần dưỡng được thú vật…

-Phục Hy là người dậy dân gầy lửa, nấu ăn và là anh em với Thần Sấm… (Tao Tao Liu Sanders, Dragons, Gods and Spirits from Chinese Mythology, tr.16)

-Phát minh ra một loại đàn.

-Tạo ra qui củ hôn nhân chồng vợ và thực hiện buổi tế trời đầu tiên.

-Là thầy thuốc.

Phục Hy được mô tả là đầu quấn vòng “vương miện” kết bằng lá, Vương miện lá được cho là liên hệ với khuôn mặt thầy thuốc của ông.

clip_image002

Phục Hy (tranh cổ Hoa Hạ).

Theo truyền thuyết khác nữa thì Phục Hy và Nữ Oa là hai anh em ruột nhưng hai người lấy nhau sinh ra loài người. Một bia đá, niên đại khoảng năm 160 SDL, vẽ hình Phục Hy với Nữ Oa được cho là cổ nhất. Tại một ngôi mộ cổ đời Hán có hình Phục Hy và Nữ Oa sau đây:

clip_image004

Hình trên bệ thờ ở cổ mộ Wu Liang (thế kỷ thứ 2 SDL).

Theo hình vẽ thì Phục Hy có đuôi rắn giống Nữ Oa. Đuôi của hai người móc ngoéo vào nhau như “mắc lẹo”. Đây là biểu tượng của giao hợp âm dương, hôn nhân chồng vợ đúng như ông tạo ra phép hôn nhân. Phục Hy cầm trong tay cây thước thợ gọi là củ, trong khi Nữ Oa cầm cái quy. Quy củ nghĩa bóng là phép tắc, quy luật.

Quy có nghĩa là khuôn tròn, khuôn phép biến âm với Việt ngữ quây (quây bọc tròn lại), theo qu = v ta có quy, quây = vây, vi (bao vây, vòng vây, chu vi) là Nòng vòng tròn. Quy, vi, vòng tròn liên hệ với chữ nòng O trong chữ nòng nọc vòng tròn-que. Trong kiến trúc là vật vẽ vòng tròn (com-pa). Còn củ là khuôn vuông dùng làm vật vuông, khuôn phép (Hán Việt tự điển Thiều Chửu), trong kiến trúc là thước thợ vẽ góc vuông (ê-ke). Ở hình này củ có hình chữ A. Chữ A do ba nọc que III hợp lại. Ba nọc là quẻ Càn, lửa vũ trụ. Đây cũng là chữ nọc chữ A trong chữ nòng nọc vòng tròn-que. Hiểu theo nguồn gốc quy củ có một nghĩa là tròn vuông, trời đất (bánh dầy bánh chưng). Đây chính là lý do tại sao Phục Hy thường thấy đi với con rùa có mai tròn và bụng vuông biểu tượng cho trời đất thế gian, tiểu vũ trụ (con rùa là loài bốn chân sống trên mặt đất nên mang nghĩa sinh tạo thế gian). Còn hiểu theo quy là nòng vòng tròn âm nước không gian Khôn và củ là lửa vũ trụ Càn, có một khuôn mặt là mặt trời thì quy củ là nòng nọc, càn khôn, vũ trụ. Nữ Oa Phục Hy lấy nhau là nòng nọc, âm dương hôn phối sinh ra con người vì thế mà cho rằng Nữ Oa Phục Hy là thủy tổ loài người.

NHẬN DIỆN DANH TÍNH PHỤC HY.

1. Qua ngôn ngữ học.

-Phục Hy, theo Hán Việt Từ Điển của Đào Duy Anh thì Phục có một nghĩa là “che đậy, ẩn nấp” và Hy là “súc vật để tế thần”. Ta thường nói là vật hy sinh. Hy cũng còn có nghĩa là “tiếng than, tiếng sợ”.

Như thế Phục Hy là một nhân vật “ẩn kín” có tung tích bí mật, “có tiếng kêu như tiếng than, tiếng sợ”.

Bây giờ chúng ta bắt đầu nhận diện chân tướng của con người “bí mật, che đậy” này.

Tại sao Phục Hy lại là một nhân vật “ẩn kín” và có tiếng than”? Trong các vị thần sinh tạo thì ông thần gió là vị thần rất bí ẩn: ‘Đố ai biết gió ở đâu? Gió hay đi vắng lúc nao có nhà?’. Gió gào, rít như than van. Ta cũng thấy Phục cùng vần với Phúc là cái bụng, cái bọng, cái túi và Hy với hí, tiếng rít, tiếng than. Phục Hy là cái túi hí. Rõ như ban ngày Phục Hy mang khuôn mặt Ông Túi Hí Thần gió Túi Trời.

Đây chính là ông Túi Trời Thần Gió còn thấy trong “ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ” của ca dao Việt Nam qua bài đồng dao:

Ông Tát Bể,

Ông Kể Sao,

Ông Đào Sông,

Ông Trồng Cây,

Ông Xây Núi,

Ông Túi Trời,

Ông Cời Cua,

Ông Lùa Chim,

Ông Tìm Sâu,

Ông Xâu Cá…

Ông Túi Trời chính là Thần Bao, Thần Gió. Theo truyền thuyết Thần Gió thường được vẽ, tạc tượng biểu thị bằng ông thần khoác trên vai bao gió, túi gió. Truyện dân gian Việt Nam cũng kể rằng ông Thần Gió là kẻ không có đầu, cụt đầu (Hoàng Trọng Miên) nghĩa là toàn thân chỉ là cái bao mặt cũng trên cái bao. Tại sao gió lại liên hệ với bao, túi, bọc? Khí gió có gốc từ phần Nông tức hư không của trứng nang vũ trụ. Vì thế gió được coi như là cái nông, cái nang, cái bọc, cái túi Mang dương tính.

Ta cũng thấy rất rõ có truyền thuyết cho con dơi là Thần gió. Hán Việt con dơi gọi là phúc. Phục (Hy) biến âm với Phúc là bụng, bọng, bọc như phúc mạc là màng ruột, màng bụng. Hai năm rõ mười con dơi phúc và Phục Hy ruột thịt với Thần gió.

Phục Hy là từ dịch ý của Bao Hí , Túi Hí Thần Gió Túi Trời của Việt ngữ.

-Bao Hy, Bào Hy.

Phục Hy còn có hiệu là Bao Hy, Bào Hy. Rõ như ban ngày Bao, Bào là Túi và Hy là hí, hú, rít… Bao Hy, Bào Hy là ông Túi Hú chính là ông Thần Gió Túi Trời hú, hí.

-Họ Phong.

Rõ như hai năm là mười Phục Hy có họ Phong là gió.

2. Qua truyền thuyết.

Như đã nói ở trên, Phục Hy là một trong ba vị thần sáng thế Tam Hoàng. Theo duy âm là Phục Hy, Toại Nhân, Nữ Oa có Phục Hy ứng với Khí Gió (tương ứng với Nông thái dương, Tổ Hùng của Thần Nông), Toại Nhân thần lửa ứng với Lửa vũ trụ, Nữ Oa có khuôn mặt thái âm ứng với Nước vũ trụ (tương ứng với Thần thái âm, Vụ Tiên). Theo duy dương Tam Hoàng là Toại Nhân Lửa, Phục Hy Khí Gió và Hoàng Đế Đất dương.

Có truyền thuyết gọi Phục Hy là Đế Thiên. Thiên, Trời phải hiểu là bầu trời, khí gió.

3. Qua Di truyền học

Phục Hy có đuôi rắn thuộc ngành nòng Khôn Thần Nông (Nước Gió). Phục Hy là nam phái là Khôn dương. Khôn là nòng O và dương là nọc I tức thiếu âm IO, Khí gió. Phục Hy khí gió ứng với Nông của Thần Nông. Phục Hy có DNA Rắn mang dương tính Nông Khí Gió của ngành nòng âm Thân Nông. Vì là Rắn dương, Rắn Gió, Rắn Chim ngành nòng âm nên mới có hiệu là Thanh Tin Rồng Xanh (Rắn bay được lên trời Xanh).

Rắn-Chim Thanh Tinh Rồng Xanh liên hệ với Thần Gió Rắn-Lông Chim Quetzal-Coatl của Aztec.

-Giáo sư Kim Định cũng cho Phục Hy là Việt. “Theo phương pháp phân tích máu văn hóa thì Phục Hy Nữ Oa đều họ tiên rồng, Phục Hy có họ phong (gió: liên tưởng tới chim) cũng có tên gọi là Thanh tinh: Rồng xanh, cũng họ rồng như Lạc Long quân” (Kim Định, Hùng Sử Ca, Thằng Mõ Xb,1984, tr.121). Giáo sư Kim Định “kết luận Phục Hy Nữ Oa chính là tị tổ của Hoàng Việt” (tr.96) và cho là Nữ Oa là “nguyên lý mẹ”, “Nữ Oa nghi mẫu”.

Như thế Phục Hy thuộc ngành Rắn Thần Nông chủng Thần Nông-Viêm Đế của đại tộc Việt Rắn Chim Rồng Tiên.

Tóm tắt lại: Phục Hy có ba khuôn mặt: ở cõi đại vũ trụ có khuôn mặt bầu vũ trụ tạo hóa, ở cõi tiểu vũ trụ là bầu trời sinh tạo thế gian và cõi nhân gian có khuôn mặt thần Gió ứng với Nông của ngành nòng âm Thần Nông.

4. Những khuôn mặt của Phục Hy.

Từ mạng Gió của Phục Hy ta suy ra các khuôn mặt của Phục Hy sau đây:

-Khuôn mặt rắn.

Như đã biết, Phục Hy đuôi rắn thuộc nhánh rắn gió, rắn chim Nông của ngành Thần Nông.

-Khuôn mặt long mã.

Phục Hy liên hệ với long mã trên lưng có Hà Đồ là con ngựa rồng. Ngọ có là con Nguậy, con Chậy (xem bài viết này), ngựa có một khuôn mặt chậy nhanh như gió, rồng có cốt rắn nước bay được lên trờỉ. Cả hai khuôn mặt liên hệ với gió.

-Khuôn mặt cò gió.

Phục Hy chồng Nữ Oa. Oa có một nghĩa là ốc, sò, trai. Theo dân gian Việt Nam, âm dương vợ chồng như trai cò ‘con cò mà mổ con trai’. Như thế Phục Hy có một khuôn mặt chim biểu là con cò. Cò Phục Hy hôn phối với trai sò Nữ Oa. Ta biết Phục Hy có mạng gió vậy đây phải là con cò gió. Cò có mỏ dài, nhọn như cây que dùng để vạch, vẽ, và làm bút viết. Vạch vẽ là khởi thủy của chữ viết ăn khớp với khuôn mặt sáng tạo ra các hào Dịch, chữ viết của Phục Hy.

Một truyền thuyết Trung Hoa khác cũng cho biết người hoàn thành chữ viết là Thương Hiệt (仓颉/倉頡). Từ Thương có nghĩa là bồ lúa hay xanh; khung thương là ”khung xanh” tức khung trời. Hiệt là bay vút lên, theo Kim Định Hiệt là chim. Dĩ nhiên bay liên hệ tới chim. Ta cũng thấy Hiệt còn đọc là Hạt cùng vần với hạc (họ nhà cò vạc). Thương Hiệt hiểu là con chim của bầu trời xanh, của đồng lúa xanh bay vút lên trời xanh, nghĩa là chim cò, chim vạc. Các Hán Nho đã lấy ông thần chữ viết Cò Vạc của thiên hạ rồi biến đổi đi cho không ai còn nhận ra. Thương Hiệt ông tổ của chữ viết Trung Hoa không ai khác hơn là Thần Cò Vạc. Ngày nay chúng ta gọi người sửa bản thảo là thầy cò. Hình bóng Thần Cò Vạc chữ viết này cũng thấy trong tấm gương cổ sử Ai Cập (xem dưới).

Điểm này ta cũng thấy trong cổ sử Maya, một tộc thờ mặt trời như chúng ta (xem dưới).

Ngoài ra con cò sống bằng nghề bắt cá, “con cò lặn lội bờ sông”, chính vì khuôn mặt cò vạc này mà Phục Hy mới có thể dậy con người đánh cá được.

Như thế cò vạc là chim biểu của gió, của ông Túi Trời, của Phục Hy họ Phong.

-Khuôn mặt vọc, vượn.

Vọc hay voọc có một khuôn mặt biểu tượng cho gió. Vọc biến âm với, bọc, Bao (Bao Hy, Bào Hy) Theo v=b, vọc = bọc, bao. Như đã biết Bọc, bao, túi có một khuôn mặt là bầu vũ trụ, bầu trời, túi Gió, biểu tượng cho bầu trời, gió. Con vọc, con vượn, con bọc, con túi thường sống trên ngọn cây dùng làm thú biểu cho gió. Khỉ biến âm với khí (gió). Dân dã Việt Nam chửi mắng nhau là “đồ khỉ gió ở đâu” vì thế mà đôi khi tránh nói đến khỉ sợ xui mới nói là ‘đồ khí gió ở đâu’. Ta cũng có thể kiểm chứng qua hình ảnh Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Trước hết ta thấy Tôn trong Tôn Ngộ Không có nghĩa là con khỉ, ‘tục gọi con khỉ là hồ tôn’ (HVtđ Thiều Chửu) cũng như thấy qua tên Bạch Viên Tôn Các. Từ Tôn cùng với Tốn một vần. Quẻ Tốn trong bát quái chỉ Gió mà Phục Hy Bao Hy là Thần Gió Túi Trời họ Phong có một khuôn mặt gió Tốn về phía nòng âm. Khỉ đi đôi với khí (gió) như Tôn đi đôi với Tốn.

Theo truyền thuyết Phục Hy đẻ ra từ một cái động núi đá. Động là cái hang cái túi đá, hang động tức cái nang, cái trứng cái nông của Trứng thế gian đội lốt Trứng vũ trụ Thần Nông-Viêm Đế. Vua khỉ Tôn Ngộ Không cũng đẻ ra từ một trứng bằng đá. Trên đỉnh một ngọn núi Hoa-Quả (Mountain of Flowers and Fruits) ở một hải đảo có một hòn đá khổng lồ hấp thụ linh khí của vũ trụ trời đất, một hôm tách ra đẻ ra một trứng đá và sinh ra Tôn Ngộ Không. Phục Hy, Tôn Ngộ Không cùng đẻ ra từ cái Bọc, Trứng, Động đá mang cốt vũ trụ, khí gió.

Tôn Ngộ Không cũng biết bay, có phép đi mây về gió. Vậy khỉ liên hệ với Thần Gió, không khí Phục Hy.

Như đã thấy ở bức hình ở trên giữa Phục Hy và Nữ Oa có một con vọc, con vượn. Có thuyết giải thích Phục Hy Nữ Oa cứu giúp các động vật nên mới có hình vọc này. Nếu chấp nhận đúng như vậy thì tại sao lại chọn vọc, vượn? Chắc chắn chọn con vọc vì vọc là một khuôn mặt của Phục Hy.

Vọc vượn có một khuôn mặt là thần chữ viết, sáng tạo ra chữ viết ăn khớp với Phục Hy phát minh ra những hào bát quái, coi như một thứ chữ viết sơ khởi. Kiểm chứng ta cũng thấy Thần chữ viết cò Thoth của Ai Cập có một khuôn mặt vượn có đầu chó (dog-headed baboon), vượn-chó tương ứng với vọc Phục Hy.

clip_image006

Khuôn mặt vượn đầu chó của thần chữ viết Cò Thoth (touregypt.com)

Phục Hy có một khuôn mặt vượn, vọc gió, khỉ gió.

…..

HÌNH BÓNG PHỤC HY TRONG CỔ SỬ LƯỠNG HÀ.

Trong Cổ Sử Ai Cập:

-Thần gió Shu lấy em ruột là Tefnut giống Phục Hy lấy em/chị Nữ Oa.

Người Ai Cập thờ cò Ibis. Ngày nay người Ai Cập vẫn gọi cò Ibis là cò thiêng Sacred Ibis.

Thần Cò Ibis Thoth có rất nhiều điểm giống Cò Vạc Phục Hy:

-Thần Cò Thoth người phát minh ra chữ viết, lịch tương ứng với Cò Vạc Phục Hy phát minh ra những hào bát quái, coi như một thứ chữ viết sơ khởi và lịch rùa.

-Thần Thoth còn gọi là Thần Khôn Ngoan (God of Wisdom) tương ứng với Phục Hy được coi như một anh hùng văn hóa.

-Thần Cò-Vượn Thoth là kẻ “Đo Thời Gian” (Measurer of Time) thường biểu tượng bằng cành lá kè (palm-branch) có thắt nút trong tay. Tương ứng với Phục Hy thắt nút “kết thằng”.

-Thần cò Thoth tương ứng với cò Phục Hy cũng là một thầy thuốc (healer) và thầy bùa ngải (charmer).

-Thần cò Thoth là một chiêm tinh gia (astronomer) tương ứng với Phục Hy người vạch ra bát quái, Kinh Dịch có một ứng dụng dùng trong lý số, bói toán. Phục Hy liên hệ với rùa bọc nên cũng liên hệ với bói mu rùa gọi là bốc trong phép bói bốc phệ.

-Thần cò Thoth còn có một khuôn mặt thú là con vượn tương ứng với khuôn mặt Vọc của Phục Hy. Vượn Thoth có đầu chó (dog-headed baboon) có thể gọi là vượn-chó. Chó, sói, tru, hú có một khuôn mặt biểu tượng cho gió tương ứng với Vọc gió Phục Hy.

Cò Thoth có máu vượn. Cò Phục Hy có máu vọc.

PHỤC HY TRONG TẤM GƯƠNG THẦN THOẠI LA HY.

Nữ Oa có một hình ảnh Tây phương là thần Vệ Nữ Venus (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt), thì dĩ nhiên Phục Hy cũng phải có hình bóng của mình trong tấm gương thần thoại La Hy. Bắt buộc. Chúng tôi tìm thấy không những một mà hai hình bóng.

1. Hermes

-Hermes còn có tên là Mercury, con của mẹ Maia và cha Zeus với, Thần Bầu Trời có chim biểu là tu hú. Như thế Hermes cùng cha khác mẹ với Venus (có mẹ là Dione). Điều này giống truyền thuyết nói rằng Phục Hy và Nữ Oa là hai anh em ruột.

clip_image008

Hermes (nguồn: thecalloftheland.wordpress.com).

-Hermes được mô tả là người nho nhã, dáng dấp nhanh nhẹn giống hệt con người văn vẻ, văn hóa “nho nhã” Phục Hy còn thấy qua tranh vẽ.

-Hermes có cánh ở dưới gót giầy và trên mũ vòng đầu và là thiên tín viên của Zeus cũng biết bay liên hệ với gió như Túi Trời Phục Hy.

-Cây gậy thần caduceus của Hermes cũng có cánh bay. Cái gậy caduceus ngày nay dùng làm biểu tượng cho y học Tây phương gồm có con rắn biểu tượng cho nước cho âm và cây gậy biểu tượng cho dương. Gậy caduceus là gậy dương âm liên hệ tới sự sống, chết nên dùng làm biểu tượng cho y học. Điểm này ăn khớp với truyền thuyết cho rằng Phục Hy được mô tả là người đầu quấn vòng “vương miện” kết bằng lá mang hình ảnh y dược.

-Hermes chế ra đàn thất huyền cầm (lyre) bằng mai rùa. Phục Hy liên hệ với rùa Kinh Dịch. Truyền thuyết cho rằng Phục Hy sáng tạo ra một loại đàn.

-Hermes cũng là vị thần hướng dẫn người chết, dìu dắt hồn người chết về nơi ở cuối cùng như cò Thoth Ai Cập. Phục Hy có khuôn mặt cò hạc có dính dáng tới người chết, “cỡi hạc qui tiên”.

2. Cecrops

Hình ảnh thứ hai của Phục Hy trong tấm gương thần thoại La Hy là thần Cecrops.

clip_image010

(nguồn: theoi.com)

Ông này là vị vua đầu tiên của Attica cổ thời Hy Lạp. Ông được cho là người đã lập ra hôn nhân. Sự phát minh ra chữ viết cũng được cho là do ông phát kiến ra. Cecrops thường được biểu tượng bằng hình phần trên là người phần dưới thân là hình rắn, rồng. Cecrops mang hình bóng của Phục Hy.

PHỤC HY TRONG TẤM GƯƠNG CỔ SỬ MAYA TRUNG MỸ

Người Maya ở Trung Mỹ châu, cũng có thần tạo ra chữ viết là một con Vượn. Con vượn vẽ ra chữ viết này của Maya gặp con Vọc Phục Hy và con Vượn-đầu chó Thoth Ai Cập. Mặt khác một truyền thuyết khác lại cho thần Itzamná, thần Thằn Lằn tương ứng với Lạc Long Quân là thần chữ viết. Nên nhớ Maya, Ai Cập và Việt Mặt trời thái dương đều thờ Mặt Trời thuộc chủng Mặt trời.

Người Maya cũng giống hệt như chúng ta có nòng nọc, âm dương, Vũ Trụ Tạo Sinh và cũng có bát quái (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

clip_image012

Họ cũng có hình ảnh “con cò mà mổ con trai”. Chứng tích còn thấy trong các hình tượng. Mới đây các nhà khảo cổ học đã đào tìm được một vật trang sức đeo trước ngực làm bằng con ốc điêu khắc hình một con chim mỏ dài bao phủ một cái đầu người tại nơi đất cũ của Maya là thành phố Río Azul (Thành phố Sông Xanh), còn gọi là Lost City of Maya (Thành phố Đã Mất của Maya) ở Guatemala. Các nhà khảo cổ cho rằng “The carving probably represents a long beaked cormorant, its body curving around the face of a man…” (Richard E.W. Adams, Río Azul, Lost City of Maya Nat. Geo. vol., No 4,, 4-1986, tr.449) (“Nét khắc có lẽ biểu hiện hình con chim cốc mỏ dài, thân nó ôm quanh một khuôn mặt người…”). Các nhà khảo cổ học này đã sai, trăm phần trăm sai vì họ không biết đến nền văn minh “con cò mà mổ con trai” của Việt Mặt trời rạng ngời.

clip_image014

Vật đeo cổ trai cò Maya.

Nhìn kỹ hình vẽ, con chim mỏ dài này không phải là con cốc (thằng cộc) mà là con cò. Dựa vào đâu mà chúng tôi quả quyết như vậy? Trước hết là vào nguyên lý trai cò. Vỏ ốc thì phải khắc hình cò. Thứ đến nhìn kỹ chân con chim này. Chân cốc loài chim lặn dưới nước bắt cá nên chân có màng như chân vịt. Hình con chim ở đây chân không có màng, như thế không thể nào là con chim cốc được.

TỔ HÙNG, HÙNG VƯƠNG VÀ PHỤC HY

Tổ Hùng, Hùng vương và Phục Hy giống nhau như hình với bóng.

Ba khuôn mặt Phục Hy: ở cõi đại vũ trụ l à khuôn mặt bầu vũ trụ tạo hóa, ở cõi tiểu vũ trụ là bầu trời sinh tạo thế gian và cõi nhân gian có khuôn mặt thần Gió ứng với Nông của ngành nòng âm Thần Nông giống hệt như Tổ Hùng và Hùng Vương (đội lốt Tổ Hùng).

Hùng vương sinh ra từ một bọc, trứng thế gian, Phục Hy sinh ra từ một động núi, hang núi cũng mang hình ảnh cái túi, cái bọc, trứng thế gian.

Tổ Hùng ứng với Thần Nông-Viêm Đế nhất thể tức trứng vũ trụ, thái cực ở cõi tạo hóa tương đương với khuôn mặt Đế Thiên của Phục Hy ở cõi tạo hóa.

Phục Hy có đuôi rắn thuộc nhánh Nông của Thần Nông liên hệ với ruột thịt nhánh Hùng Lạc của rắn rồng Lạc Việt Lạc Long Quân.

Hùng vương mạng gió, Mặt trời-gió. Phục Hy, Bao Hy tên có nghĩa là Bao Hí Túi Gió cũng mạng gió. Hùng vương và Phục Hy đều mang khuôn mặt thần nhân của Thần gió.

Tổ Hùng có mạng Gió, Hùng Vương có đất tổ châu Phong thuộc thị tộc Gió, Phục Hy họ Phong.

Phục Hy có hiệu là Thanh Tinh Rồng Xanh tức Rồng Gió có cốt là con rắn-chim, như đã nói ở trên liên hệ với Thần Gió Rắn-Lông Chim Quetzal Coatl của Aztec. Qua bài nói chuyện Việt là Gì? Ta đã biết Aztec là một thứ Việt Trung Mỹ (Aztec có một nghĩa theo duy dương là adze, Rìu, Việt và theo duy âm là tộc Cò, ruột thịt với Bạch Hạc Cò Lang Hùng Vương), Hùng Vương cũng có biểu tượng là Rắn-Chim thấy còn ghi khắc lại ở mũi thuyền trên trống Quảng Xương (xem Trống Quảng Xương: Một Chương Sử Đồng).

clip_image016

-Theo duy dương Hùng vương là vua hừng rạng, mặt trời mọc, là thái dương. Phục Hy còn có hiệu là Thái Hạo. Hán Việt Thái là lớn, cao… và Hạo là “vẻ sáng trắng, sáng sủa như lúc mặt trời mới mọc” (Đào Duy Anh, Hán Việt từ điển).

-Hùng vương và Phục Hy đều liên hệ tới kết thằng. Cổ thư còn chép rõ sự kết thằng của dân Lạc Việt Văn Lang: Sách An-nam chí của Cao Hùng Trừng có chép “Nguyên đất Giao Chỉ khi chưa có quận huyện (chưa thuộc về Tàu) có ruộng lạc theo nước trào lên xuống (đồng chiêm, do phù sa bồi). Khẩn ruộng ấy là Lạc dân. Cai trị dân ấy là Lạc vương. Đều ấn đồng thao xanh. Gọi là nước Văn Lang. Lấy thuần phát làm tục; thắt nút thừng làm trị (không có chữ). Truyền được mười tám đời” (Ngô Sĩ Liên, ĐVSKTT, tr.44-45).

-Hùng vương có vật biểu cò lả, cò lang, cò lạng như thấy gần như hầu hết trên các trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn liên hệ với chữ viết, kết thằng. Phục Hy liên hệ tới chữ viết ‘dấu chân chim, cũng có khuôn mặt cò vạc. Cò Hùng Vương  liên hệ với kết thằng, chữ viết nên liên hệ với lịch rùa Việt  Thường viết bằng chữ nòng nọc giống như cò Thoth ‘đo thời gian’ và Phục Hy ‘ngửa mặt lên nhìn trời’ mà suy ngẫm sự chuyển dịch của vũ trụ mà vẽ ra các hào, chữ viết, trong đó có sự tính toán về thời gian.

-Phục Hy có vật biểu là con rùa liên hệ với con rùa Việt Thường trên lưng có khắc chữ nòng nọc vòng tròn-que. Con rùa mai vòm tròn biểu tượng trời, bụng vuông biểu tượng đất. Trời đất diễn tả nòng nọc, âm dương sinh tạo cõi thế gian. Trời tròn đất vuông này là hình ảnh của bánh dầy bánh chưng của Lang Liêu đời Hùng Vương thứ 18.

-Hùng vương liên hệ với Việt Dịch Nòng Nọc giống như Phục Hy liên hệ với Chu Dịch. Tiên Thiên bái quái Việt Dịch khởi đầu từ quẻ ba vạch Đoài khí gió vũ trụ (Việt Dịch Thằng Bờm, Việt Dịch Chi Chi Chành Chành) là Tiên Thiên bát quái Phục Hy nguyên thủy phía Thần Nông, trong khi Tiên Thiên bát quái Phục Hy Hoa Hạ khởi đầu từ Càn mang dương tính võ biền, du mục phía Hoàng Đế (Đất thế gian).

-Hùng vương là một thầy lang, thầy thuốc là một giáo vương (xem chương Nhận Diện Danh Tính Nước Văn Lang trong Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt) ứng với Phục Hy đội vương miện bằng lá liên hệ tới y dược.

-Có truyền thuyết Trung Hoa cho Phục Hy là con hay anh em với Thần Sấm… (Tao Tao Liu Sanders, Dragons, Gods and Spirits from Chinese Mythology, tr.16). Hùng vương là con Lạc Long Quân có một khuôn mặt Lửa-nước sinh tạo tức sấm mưa Chấn (Chấn vi lôi). Lạc Long Quân, thần sấm mưa có hậu thân là Phù Đổng Thiên vương mang một khuôn mặt Sấm Dông. Ông Dóng là ông Dóng Trống, ông Đánh Trống, Ông Sấm. Trống có một khuôn mặt biểu tượng cho sấm (đánh trống qua cửa nhà sấm), các thần sấm đều cầm trống trong tay. Cây gậy sắt lửa của Ông Dóng là búa thiên lôi. Con ngựa bay như gió như dông gió. Ông Dóng có hiệu là Phù Đổng thiên vương có Phù là nổi hàm nghĩa nổi dông, nổi gió (Cửa biển Thần Phù nổi tiếng về dông gió) và Động hàm nghĩa sấm như thấy qua từ đôi chấn động. Ông Dóng rõ ràng có khuôn mặt Sấm Dông. Ông Dóng Phù Đổng sấm dông ruột thịt với Hùng Vương mạng Gió vì thế mới giúp Hùng Vương đánh giặc Ân (xem Ông Đổng mà Đúc Trống Đồng). Rõ ràng Hùng vương là con Thần Sấm-mưa Lạc Long Quân và là ruột thịt, anh em với Thánh Sấm Dông Phù Đổng Thiên vương, hậu thân của Lạc Long Quân y hệt như truyền thuyết Trung Hoa nói rằng Phục Hy là con hay anh em với Thần Sấm.

……

Hùng vương và Phục Hy là hình bóng của nhau. Như đã biết Dịch Hoa Hạ là cái bóng của Việt Dịch Nòng Nọc (Việt Dịch), vậy Phục Hy chỉ là cái bóng của Tổ Hùng Thần Nông-Viêm Đế và Hùng Vương (đại tộc Nông của Thần Nông).

Kết Luận.

Như đã biết Phục Hy là một tên dịch nghĩa của Việt ngữ.

Phục Hy mạng  khí gió dưới dạng truyền thuyết ở cõi đại vũ trụ là hình bóng của Tổ Hùng và dưới dạng lịch sử ở cõi tiểu vũ trụ mang hình bóng Hùng Vương.

Phục Hy có đuôi rắn thuộc nhánh Nông Gió ngành nòng âm Thần Nông Nước Gió của Bách Việt không thể nào thích hợp với người Hoa Hạ có bản thể du mục, võ biền có thần tổ là Hoàng Đế với khuôn mặt chủ là Đất dương (mầu vàng là mầu đất dương, hoàng thổ). Phục Hy đuôi rắn có DNA rắn nước, rắn gió, rắn-chim của Chim-Rắn Tiên Rồng Việt.

Qua truyền thuyết ta thấy nguồn gốc nguyên thủy của Kinh Dịch Hoa Hạ từ nước, từ sông qua hình bóng con long mã có Hà đồ Phục Hy và con rùa cho ra Lạc Thư nghiêng về phía Lạc Việt sông nước của Bách Việt.

Như đã biết Phục Hy có hình bóng mình trong cổ sử Lưỡng Hà và các tộc chịu ảnh hưởng văn hóa Lưỡng Hà, trong văn hóa Hy Lạp (chịu ảnh hưởng văn hóa Ai Cập) và trong văn hóa Maya ruột thịt với Việt cổ (Maya có DNA giống Việt cổ Đông Nam Á)… Qua các bài viết Tương Đồng giữa Cổ Việt và Ai Cập Cổ và Tương Đồng giữa Cổ Việt và Maya chúng ta đã thấy rõ có sự liên hệ mật thiết với nhau (cả ba đều theo Vũ Trụ giáo dựa trên nguyên lý nòng nọc, âm dương, đều thờ vũ trụ, mặt trời, đều có Dịch…). Như thế Phục Hy là hình bóng của Tổ Hùng, Hùng Vương là điều dễ hiểu.

Như đã nói ở trên giáo sư Kim Định đã “thử máu văn hóa” cho rằng Phục Hy, Nữ Oa là người Hoàng Việt. “Theo phương pháp phân tích máu văn hóa thì Phục Hy Nữ Oa đều họ tiên rồng, Phục Hy có họ Phong (gió: liên tưởng tới chim) cũng có tên gọi là Thanh tinh: rồng xanh, cũng họ rồng như Lạc Long quân” (Kim Định, Hùng Sử Ca, Thằng Mõ Xb, 1984, tr.121). Giáo sư Kim Định “kết luận Phục Hy Nữ Oa chính là tị tổ của Hoàng Việt” (tr.96).

Ta thấy rất rõ Phục Hy có đuôi rắn không phải là người Hoa Hạ mà là người có DNA Rắn-Chim, Rồng-Tiên ngành Thần Nông Nước-Gió của chủng người tiểu vũ trụ Thần Nông-Viêm Đế có một khuôn mặt là Tổ Hùng.

Phục Hy thuộc Đại Tộc Việt Chim Rắn Tiên Rồng. Tiên Thiên bát quái Phục Hy nguyên thủy có quái Đoài  khí gió vũ trụ là khuôn mặt chủ thấy qua Việt Dịch Thằng Bờm, Việt Dịch Chi Chi Chành Chành  là Tiên Thiên bát quái Tổ Hùng của Việt Dịch, khác với Tiên Thiên bát quái Phục Hy Hoa Hạ hiện nay có quái Càn mang tính chủ. Chúng ta có Việt Dịch gốc khác với Dịch Hoa Hạ (Việt Dịch ).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: