VÀI HÌNH ẢNH VỀ BUỔI NÓI CHUYỆN ‘VIỆT LÀ GÌ?’

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

VÀI HÌNH ẢNH VỀ BUỔI NÓI CHUYỆN ‘VIỆT LÀ GÌ?’

(NGÀY 14-9-2014 TẠI HỘI QUÁN LẠC HỒNG, WESTMINSTER, LITTLE SAIGON, QUẬN CAM, NAM CALI).

A. PHẦN THUYẾT TRÌNH.

clip_image002

clip_image004

Hai Điểu Hợp Viên của Chương Trình: Luật Sư, Dược Sĩ  Michelle Mai Nguyễn và Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng (ảnh của Vương Huê).

clip_image006

Giáo sư âm nhạc Nguyễn Châu, giám đốc nghệ thuật Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng mở lời khai mạc buổi nói chuyện (ảnh Long Nguyễn).

clip_image008

Nhà truyền thông Phạm Long giới thiệu diễn giả (ảnh Long Nguyễn).

clip_image010

Ông thị trưởng Westminster ‘Little Saigon’ Tạ Đức Trí; vị thị trưởng người Mỹ gốc người Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ.

clip_image012

Ông thị trưởng Tạ Đức Trí trao bằng tưởng lệ của thành phố cho diễn giả để ghi nhận sự đóng góp của diễn giả vào việc bảo tồn và phát triển văn hóa Việt (ảnh Long Nguyễn).

clip_image014

Luật sư Chris Phan, nghị viên thành phố Garden Grove (ảnh Long Nguyễn).

clip_image016

Diễn giả (ảnh Long Nguyễn).

clip_image018

Thính giả (ảnh Long Nguyễn).

clip_image020

Thính giả (ảnh Long Nguyễn).

clip_image022

Những chậu cắm hoa quả rất mỹ thuật của Sư Minh Nghị, Tịnh Xá Ngọc Trung (ảnh Long Nguyễn).

clip_image024

Chấm dứt bài nói chuyện với kết luận: VIỆT LÀ MẶT TRỜI. NGƯỜI VIỆT LÀ NGƯỜI MẶT TRỜI.

Khẩu hiệu của diễn giả:

clip_image026

MẶT TRỜI CÒN, NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI CÒN’.

clip_image028

Các tác phẩm của diễn giả được bầy bán. Số tiền thu được tặng cho quỹ của Đoàn Lạc Hồng (ảnh Long Nguyễn).

B. Phần Phụ Diễn Văn Nghệ.

clip_image030

Ban Hợp Ca Lạc Hồng trong nhạc phẩm Hội Trùng Dương (ảnh Long Nguyễn).

.

clip_image032

Đại Đức Thích Minh Nghị, phụ họa sáo (ảnh Long Nguyễn).

clip_image034

Luật sư, Dược Sĩ Michelle Thanh Mai trong một bài đơn ca (ảnh Long Nguyễn).

clip_image036

Thân hữu Thúy Nga (ảnh Long Nguyễn).

clip_image038

Thân hữu Quỳnh Hoa (ảnh của Vương Huê).

clip_image040

Bác sĩ Đỗ Trọng Thái (ảnh Long Nguyễn).

clip_image042

Đôi song ca Lâm Dung, Ngọc Quỳnh và nhạc sĩ Tô Minh Hùng (ảnh Long Nguyễn).

clip_image044

Thân hữu Ngọc Vân (ảnh Long Nguyễn).

clip_image046

Ca sĩ Connie Kim (ảnh Long Nguyễn).

……

(xem bài viết Tóm Lược Bài Nói Chuyện Việt Là Gì trong số này).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: