HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10-2014: AZTEC, MỘT THỨ VIỆT, TRUNG MỸ.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10-2014.

AZTEC, MỘT THỨ VIỆT, TRUNG MỸ.

Nguyễn Xuân Quang

 

Aztec là một tộc ở Trung Mexico, nói tiếng Nahuatl, vào thế kỷ từ 14 tới 16 chiếm một phần lớn vùng Trung Mỹ.

Tiếng Nahuatl Aztecatl (số ít) và Aztecah (số nhiều) có nghĩa là ‘người từ vùng Aztlan’, một địa danh thần thoại và sau đó dùng chỉ người Mexica (Wikipedia).

Xin nhắc lại các thổ dân Mỹ châu đến từ vùng duyên hải Đông Nam Á thuộc địa bàn cổ Việt. Aztec liên hệ mật thiết với Maya, một thứ Lạc Việt, Bộc Việt ở Trung Mỹ (Tương Đồng với Maya).

Có hai trường phái giải nghĩa từ Aztec này. Tại sao lại có hai giải nghĩa. Vì Aztec cũng như chúng ta có văn hóa dựa trên lưỡng hợp Chim-Rắn nên từ Aztec có hai nghĩa theo hai ngành nòng nọc, âm dương. Ta phải nhìn dưới hai diện duy dương chim và duy âm rắn. Các nhà nghiên cứu về Aztec không hiểu điểm này nên bàn qua tính lại, suy diễn lan man và đôi khi chỉ hiểu theo một nghĩa.

Theo duy dương ngành nọc thì Aztec được cho có nghĩa là “at the place in the vicinity of tools” with Az-: tools (Wikipedia) (‘ở chỗ lân cận dụng cụ’ với Az là dụng cụ).

Dụng cụ của người tiền sử là que, gậy, nọc nhọn, rìu đá, một thứ Việt.

Ta cũng thấy Az khởi đầu bằng chữ A có gốc từ chữ nòng nọc vòng tròn-que nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) Ʌ như thấy qua từ KHAN viết dưới dạng chữ nòng nọc vòng tròn-que.

clip_image002

Ta cũng có Phạn ngữ ak, đục, xuyên (bằng vật nhọn), nhọn sắc; gốc Hy Lạp ake, nhọn, Anh ngữ adze, axe, rìu, arrow, mũi tên và Việt ngữ có lưỡi a (dụng cụ nhọn): Rèn một lưỡi A bằng ba lưỡi hái (Tục ngữ)…

Tóm lại Az là dụng cụ có mũi nhọn, vật nhọn, một thứ Việt.

Như thế với nghĩa AZ là Dụng Cụ thì Aztec có nghĩa là Adze, Axe, Rìu, Việt.

Aztec = Az = Adze = Rìu = Rìu.

Theo duy dương, Aztec là Tộc Rìu, Tộc Việt của ngành nọc dương.

Theo duy âm, Aztec được giải nghĩa là tộc Cò, Hạc. Aztec phát sinh từ Tây Ban Nha ngữ Azteca, có gốc từ tiếng Nahuatl là Aztecatl chỉ nguyên quán Aztlán gần chỗ hạc, cò (azta là hạc, cò và tlan, gần),

(http://dictionary.reference.com). Aztlán là “place of Herons” hay “place of egrets“ (‘chỗ Cò’, Mường Cò) (Crónica Mexicáyotl). Như đã nói ở trên Aztlán, Vùng Đất Cò, Mường Cò là một địa danh huyền thoại.

Con cò là loài chim sống ở bờ nước, lội nước mang dương tính của âm, tức thiếu âm, nguyên thể của khí gió (trong khi chim nước chân có màng bơi được mang tính âm của âm tức thái âm, nước).

clip_image004

Tộc Cò Aztec.

Ta thấy rõ con cò mang dương tính vì cò gọi theo cái mỏ nhọn là con cồ, con cu, con cọc, con đực, con đục (chisel), con hạc là con c…, con hack (rìu). Heron có her- là con kẻ, con kẹc, con kèo, con cọc…

Con cò có mỏ dài và nhọn mang dương tính là con Việt của ngành nòng âm.

Như thế, theo theo duy âm Aztec là tộc Cò, Hạc, một thứ chim Rìu, chim Việt ngành nòng âm.

Như đã nói ở trên, Aztlán, Mường Cò là một địa danh huyền thoại. Phải chăng địa danh Mường Cò huyền thoại này ở vùng đất tổ khi còn ở Đông Nam Á, ở trong địa bàn đất Bạch Hạc Việt Nam?

Tóm lại Aztec dù giải thích cách nào cũng liên hệ với vật nhọn, với Việt.

Bây giờ ta đối chiếu văn hóa Aztec với văn hóa Việt xem sao?

Như đã nói ở trên, văn hóa Aztec dựa trên lưỡng hợp chim rắn thấy qua con rắn Quetzalcoatl thường gọi là Rắn Lông Chim ‘Feathered Serpent’.

clip_image005

Rắn lông chim Quetzalcoatl.

Điểm này giống cốt lõi của văn hóa Việt là lưỡng hợp Chim-Rắn (Chim Cắt-Rắn Nước), sau này thần thoại hóa thành Tiên Rồng.

Chim Rắn Aztec ở dạng lưỡng hợp nhất thể Rắn có bờm chim. Chúng ta cũng có dạng Viêm Đế-Thần Nông nhất thể dưới dạng rắn có đầu vừa rắn vừa chim thấy qua chiếc mặt nạ dưới đây.

nhat the

Chiếc mặt nạ bà nhà tôi mua ở một tiệm bán đồ cổ và đồ sưu tập, không rõ xuất xứ ở quốc gia nào, nhưng có lẽ từ một tộc trong Bách Việt có văn hóa lưỡng hợp chim-rắn Tiên Rồng.

Hai tai mặt nạ có hình rắn có đầu vừa rắn vừa chim mỏ rìu dưới dạng lưỡng hợp Chim-Rắn nhất thể.

 Tóm lại văn hóa Aztec và Bách Việt đều có cốt lõi lưỡng hợp chim-rắn, Tiên Rồng có mộ dạng nhất thể.

Như đã biết, Aztec theo duy dương có nghĩa là vật nhọn, Rìu giống hệt nghĩa của tên Việt Rìu. Theo duy âm, Aztec là tộc Cò mang tính thiếu âm Khí Gió. Vì vậy mà Rắn Lông Chim được người Aztec cho là ông Thần Gió. Đây là nhìn theo duy dương về phía chim, cò có một khuôn mặt biểu tượng cho khí gió (thấy qua hình ảnh ’Con cò bay lả bay la’). Tộc Cò Aztec giống như Tộc Cò Lang của Hùng Vương ngành nòng âm Lạc Long Quân. Hùng Vương đóng đô ở châu Phong (châu Gió) vùng Bạch Hạc (Cò Trắng, Cò Lang). Vì thế gần như hầu hết trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, trống biểu của Hùng Vương đều có vành cò bay.

clip_image009

Đây là những con Cò Gió, Cò Lang, Cò Trắng (lang có một nghĩa là trắng như chứng lang da vitiligo) là cò biểu của tộc thiếu âm (nguyên thể của khí gió) Hùng Vương Gió Nông, ngành nòng âm Thần Nông. Những trống có hình cò bay là những trống Lang Việt Gió, thái dương âm. Hiện nay các nhà làm văn hóa Việt Nam gọi lầm theo Đào Duy Anh là con chim Lạc, một loài ‘hậu điểu’ họ nhà ngỗng, một loài chim nước. Thật sự, ngỗng chân có màng, các con cò trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn chân không có màng (Chim Lạc Hay Cò Lang?).

Tóm lại Cò Aztec và Cò Lang Việt tương đồng bản thể với nhau.

Aztec thờ mặt trời, tự nhận mình là Người Mặt Trời (The People of the Sun). Chúng ta cũng thờ mặt trời vì là con cháu thần mặt trời Viêm Đế. Bằng chứng cụ thể còn thấy rành rành trước mắt là ở bãi đá cổ Sapa còn khắc lại Người Việt Mặt Trời, trên trống đồng, trống biểu của Hùng Vương mặt trời có những cảnh thờ phượng mặt trời, ở vách đá Hoa Sơn, Quảng Tây của người lạc Việt Tráng (Choang, Zhuang) cò vẽ lại cảnh tế lễ mặt trời.

clip_image011

Cảnh sinh hoạt của người Việt Tráng Zhuang vẽ trên vách đá Hoa Sơn, Quang Tây trong đó có cảnh tế lễ mặt trời, cảnh đánh trống đồng… (ảnh của tác giả).

Người Aztec có lịch đá mặt trời, chúng ta có trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Người Aztec hiến tế người thờ mặt trời. Họ moi tim tù nhân và lầy máu tế mặt trời, nuôi sống mặt trời, bồi bổ cho mặt trời có thêm nhiều sinh lực. Họ tin là mặt trời chết thì họ diệt vong.

clip_image013

Người Aztec moi tim, lấy máu kẻ thù tế mặt trời.

Sau đó họ uống máu và ăn thịt kẻ thù. Không những lấy máu của kẻ thù mà họ cũng tự trích huyết của mình. Các tù trưởng, pháp sư tự trích máu ở lưỡi, ở tai, ở đầu ngón tay nhưng máu được cho là thiêng liêng nhất là lấy từ dương vật của họ.

mau dv

Hình người Aztec lấy máu từ dương vật tế mặt trời khắc trên vỏ ốc Huastec đeo cổ Thời Hậu-Cổ Điển.

 Ở đây ta cũng thấy người Aztec cũng quan niệm mặt trời và bộ phận sinh dục liên hệ với nhau, cùng có gốc nọc, cọc, dương, mặt trời. Vì đồng gốc, đồng huyết thống cho nên máu lấy ở nõ, cọc, dương vật bồi bổ cho mặt trời, được tin là hữu hiệu hơn (Việt Là Gì?).

Chúng ta cũng hiến tế người thờ mặt trời. Trong Sở Từ Ca, Khuất Nguyên có nhắc tới tục hiến tế người của các tộc Việt phương nam (Bình Nguyên Lộc). Hiện nay chúng ta còn nghe câu hát ‘Thề phân thây uống máu quân thù’ (Văn Cao), giống như người Aztec phân thây uống máu kẻ thù. Rõ nhất là người Việt ngày nay còn ăn máu sống thú vật thay cho máu người dưới dạng tiết canh. Đây là một dấu tích của tục tế máu cúng thần mặt trời. Hồi bé, tôi thấy mỗi lần giỗ tết thường cắt tiết gà hứng vào đĩa rồi để lên bàn thờ. Cúng máu cho ai? Cho tổ tiên. Tổ tiên tối cao tối thượng dĩ nhiên là Tổ Hùng Mặt Trời Viêm Đế.

Tuy nhiên một điểm tương đồng bàng hoàng nhất là Aztec có một vị thần bảo hộ là Thần Trắng (White God), là một người có râu dài, cho là có da trắng. Khi chia tay dặn người Aztec là khi họ bị lâm nguy thì cầu cứu, ông ta sẽ trở về cứu giúp họ. Vị Thần Trắng này giống hệt như Lạc Long Quân. Lạc Long Quân cũng là một Người Già râu tóc bạc phơ, thường mặc áo trắng, khi chia tay con dân Việt cũng dặn rằng khi nào các con gặp nguy khốn, nhớ gọi ta, ta sẽ trở về cứu giúp chúng con. Vì thế những lúc lâm nguy người Việt thường gọi ‘Bố ơi, bố ở đâu? về cứu chúng con’.

Cũng vì tin vào vị Thần Trắng này mà cả một đế quốc Aztec đã rơi vào một tay viễn chinh Tây Ban Nha Hernandez Cortés. Vua chúa Aztec lúc đó đã tưởng lầm Hernandez Cortés là vị Thần Trắng của họ trở về cứu giúp họ.

Tóm lại Aztec hiểu theo nghĩa dương của âm là Tộc Cò tương ứng với Tộc Cò Lang Việt. Aztec Cò là một thứ Lang Việt thuộc nhánh Nông của ngành Thần Nông ở Trung Mỹ. Hiểu theo duy dương, Aztec là Tộc Rìu tương ứng với Viêm Việt. Aztec Rìu là một thứ Kì Việt ở Trung Mỹ tương ứng Tộc Việt Rìu thái dương thuộc nhánh Viêm ngành Viêm Đế. Aztec là Người Mặt Trời giống như chúng ta Xích Quỉ, Người Mặt Trời (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

AZTEC, MỘT THỨ LANG VIỆT, KÌ VIỆT, TRUNG MỸ.

……

(xem bài thuyết trình Việt Là Gì? trong số này).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: