KẾT QUẢ BỎ DẤU BÀI THƠ KHÔNG VIẾT KHÔNG CÓ DẤU.

KẾT QUẢ BỎ DẤU BÀI THƠ VIẾT KHÔNG CÓ DẤU.

Sau ba tháng có nhiều độc giả đã tham dự vào việc bỏ dấu bài thơ không bỏ dấu Bu Lon đăng ngày 30 tháng 5, 2014 như sau:

THƠ CHỮ NGHĨA

SỰ QUAN TRỌNG CỦA DẤU TRONG VIỆT NGỮ.

BÀI THƠ KHÔNG BỎ DẤU.

Nguyễn Xuân Quang

Đi du lịch tới một vùng máy điện toán không đánh được tiếng Việt có dấu, tác giả đành viết bài thơ dưới đây không có dấu.

Bài thơ này cho thấy dấu trong Việt ngữ rất quan trọng.

Bài thơ rấtthanh nói về một vật mang tính nòng nọc, âm dương . Nếu không bỏ dấu, có thể hiểu nhầm,  bỏ dấu sai thành một bài thơ kiểu Hồ Xuân Hương.

Đầu óc càng đen tối, càng bỏ dấu sai.

Đây là một thí dụ điển hình cho thấy viết điện thư không bỏ dấu có khi là một tai họa.

BU LON

Long den vanh lo do mau son,

Vom mai rua dau hot mu tron,

Rang can ngon lanh vao ranh mu,

Am duong giao hop, cai bu lon.

CHÚ THÍCH

Xin nhờ quí độc giả bỏ dấu hộ.

Hãy trắc nghiệm xem trình độ chữ nghĩa tiếng Việt và độ trong trắng của đầu óc của mình như thế nào.

Vị nào bỏ được dấu đúng hết cả bài sẽ được tặng một trong các tác phẩm sau đây của tác giả (tùy theo ý mình chọn lựa):

-Đi (truyện ngắn).

-Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt.

-Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt.

-Tiếng Việt Huyền Diệu.

-Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc Âm Dương Đông Nam Á (tập I và II).

-Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc.

Thời Hạn

Ba tháng tính từ ngày hôm nay 30 thánh 5, 2014 bài đăng trên blog này nghĩa là từ 30 tháng 5 đến 30 tháng 8 năm 2014.

Sau đó nếu không ai bỏ dấu được, tác giả sẽ công bố bài thơ thật sự có bỏ dấu.

KẾT QUẢ

Hầu hết độc giả gởi thư riêng chỉ có một độc giả gởi qua blog là

Khoa.le June 17, 2014 – 12:03 am.

Bù lon

Long đền vành lỡ đỏ màu sơn,

Vòm mai rùa đấu hột mũ tròn,

Răng cắn ngon lành vào rãnh mũ,

Âm dương giao hợp, cái bù-lon.

Không có một ai bỏ dấu đúng hoàn toàn một trăm phần trăm. Điểm này cho thấy rõ viết chữ Việt không bỏ dấu sẽ gây ra hiểu lầm và có khi rất tai hại.

Bài thơ thật sự khi bỏ đúng dấu là:

BÙ LON (1)

Long đn vành lỗ đỏ mầu son, (a)

Vòm mái rùa, đầu hột mũ tròn, (b)

Răng cắn ngon lành vào rãnh mũ, (c)

Âm dương giao hợp, cái bù lon.

1. Bù lon phiên âm tiếng Pháp boulon, Anh ngữ là bolt, là vật dùng để siết hai vật chặt vào nhau. Bù lon mang hình ảnh nòng nọc, âm dương. Thân có răng xoắn là que là nọc, hột mũ lỗ có rãnh xoắn để vặn thân vào là nòng. Giới thợ thuyền gọi thân bù lon là bộ phận đực (male) và mũ hột có lỗ là cái giống như thợ làm ống nước gọi phần cắm vào là đực và phần để cắm vào là cái.

Bù lon gồm có:

a. long đền là vòng tròn đệm để siết cho thật chặt, phiên âm từ Pháp ngữ rondel. Long đền có lỗ tròn sơn thứ sơn đỏ để chống rỉ sét.

b. hột là chóp mũ vặn, Anh ngữ gọi là nut giống hình bánh donut tròn có lỗ tròn ở giữa (donut nguyên gốc là chữ dough nut, cái ‘hột” làm bằng bột nhão dough).

c. răng là đường răng xoắn của thân bù lon. Khe rãnh xoắn của hộtvặn xoay, xoáy vào răng thân bù lon khắng khít một cách ngon lành.

Cái khó nhất của bài thơ là phải tìm được những từ vần bằng (dấu huyền hay không dấu) khi bỏ dấu thành vần bằng hay vần trắc cho thích hợp với bài thơ tục hiểu lầm và bài thơ thanh thật sự ví dụ như bu//, den/đền, mai/mái, mu/.

Cũng nên biết thêm là Long den vanh lo có thể hiểu lầm là Lông den vành lỗ. Den là tua viền phiên âm từ Pháp ngữ dentelle.

Có một độc giả có lẽ ‘cố ý’ bỏ dấu sai mà lại có được một bài thơ kiểu Hồ Xuân Hương tuyệt vời nhất như sau

BÚ L…

Lông đen vành lỗ đỏ mầu son,

Vòm mai rùa dấu hột mu tròn,

Răng cắn ngon lành vào rãnh mũ,

Âm dương giao hợp, cái bù lon.

Trong các độc giả gởi qua điện thư riêng, có một vị (muốn dấu tên) bỏ dấu gần đúng nhất như sau :

BÙ LON

Long đen vành ló đỏ màu son,

Vòm mái rùa đầu hột mũ tròn,

Răng cắn ngon lành vào rãnh mũ,

Âm dương giao hợp, cái bù lon.

(tác giả ‘Chất Nổ’)

Vì không có ai bỏ dấu đúng nên tôi quyết định trao tặng giải thưỏng như đã hứa ở trên cho ba độc giả: một là em gởi bài thơ vào blog, vị gởi thơ bằng thư riêng tác giả bài thơ trên và vị bỏ dấu theo thơ Hồ Xuân Hương. Vậy xin ba vị chọn sách và cho địa chỉ bưu điện để tôi gởi giải thưởng tới quí vị.

Nguyễn Xuân Quang

bacsinguyenxuanquang.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: