HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9, 2014: TÍNH NÕ NƯỜNG CỦA HÌNH DẠNG THÁP CHAMPA VIỆT NAM.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9, 2014:TÍNH NÕ NƯỜNG CỦA HÌNH DẠNG THÁP CHAMPA VIỆT NAM.

Nguyễn Xuân Quang

Champa bị ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ, theo Ấn giáo. Ấn độ giáo ở Champa chủ yếu là Shiva giáo, là đạo thờ thần Shiva. Shiva giáo là quốc giáo của Champa.

Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo dựa trên nguyên lý nòng nọc, âm dương, Dịch lý rất đậm nét trong văn hóa Ấn Độ. Vì thế văn hóa Champa cũng vậy. Do đó hình dạng tháp Champa cũng mang tính nõ nường, nòng nọc, âm dương như ccá tháp Ấn Độ.

Vì Shiva giáo là quốc giáo của Champa nên khuôn mặt nõ, nọc dương của tháp Shiva mang tính chủ. Shiva có một biểu tượng là linga. Về ngôn ngữ học ta thấy rõ theo sh = k (như Anh ngữ shit = kít, cứt), ta có Shiva = Kì Dương Vương (Shiva và Kì Dương Vương tương đồng với nhau) và Shi- = kì = cây, cọc, nọc, nõ. Linga = nõ, bộ phận sinh dục nam.

Vì thế cho nên tháp Champa có một hình dạng là hình linga. Ví dụ như Tháp Bằng An, Điện Bàn, Quảng Nam. Tháp có hình gần giống linga thật.

clip_image002

Tháp Bằng An, Điện Bàn, Quảng Nam (nguồn vi.wikipedia).

Đối ngược với tháp champa có hình nõ linga là tháp Champa có hình nòng yoni. Tháp này có mái hình lồng ống như đường hầm (tunnel), hai đầu mái hơi cong lên trông giống hình yên ngựa nên các tác giả hiện nay gọi dạng tháp này là tháp mái yên ngựa.

Tôi gọi đúng theo ý nghĩa đích thực của tháp là tháp mái lồng yoni vì mái giống hình cái lồng hình ống thật sự diễn tả âm đạo [đối ngược với dương vật linga. Yoni ở đây hiểu theo nghĩa âm đạo (‘đường âm’, ‘đường hầm’)].

Lưu ý lồng biến âm với lồn. Lồn có hình lồng, hình túi, hình bao, bọc, hình đường hầm (xem Ý Nghĩa Những Từ Thô Tục Trong Việt Ngữ).

Ví dụ trong quần thể tháp ở thánh địa Mỹ Sơn có tháp Mỹ Sơn B5 có mái hình lồng yoni.

clip_image004

Tháp Mỹ Sơn B5 có mái lồng yoni (hình chụp năm 2007).

Rõ như ban ngày tháp Champa ở Việt Nam có hình dạng mang tính nõ nường, nòng nọc, âm dương (xem bài viết Ý NGHĨA KIẾN TRÚC THÁP CHAMPA, VIỆT NAM trong số này).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: