THƯ MỜI THAM DỰ SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT: VIỆT LÀ GÌ?

THƯ MỜI THAM DỰ SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Kính mời quí vị tại Nam Cali tới tham dự buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật với đề tài VIỆT LÀ GÌ? của Bác Sĩ Nguyễn Xuân Quang vào ngày 14 tháng 9, 2014 lúc 2 PM tại Hội Quán Lạc Hồng tại 7219 Westmister Blvd., Westminster CA 92683.

Nguyễn Xuân Quang

 

image

 

Xin lưu ý

Số chỗ ngồi có giới hạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: