HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 6-2014 HY LẠP: DELPHI, RỐN VŨ TRỤ, TRUNG TÂM TIÊN TRI MẦU NHIỆM.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 6-2014

HY LẠP: DELPHI, RỐN VŨ TRỤ, TRUNG TÂM TIÊN TRI MẦU NHIỆM.

Nguyễn Xuân Quang

Delphi ở miền trung Hy Lạp là một nơi thờ phượng quan trọng của Hy Lạp cổ thời, được coi là Rốn Đất, Rốn Vũ Trụ và là trung t âm của tiên tri, sấm truyền (oracle) của thần Apollo.

Delphi là Rốn Đất, Rốn Vũ Trụ

Tại sao Delphi được cho là cái Rốn của vũ trụ?

Trước hết Delphi với địa thế có núi cao, vực thẳm, biển rộng, lũng sâu giống hệt như rốn đất.

Về tâm linh, có hai truyền thuyết cho rằng Delphi là Rốn vũ trụ.

Theo truyền thuyết thứ nhất, nguyên khởi Delphi là chỗ ở của Thần Mẹ Đất Sinh Tạo của Hy Lạp là Ge, Gaea hay Gaia (Ge đẻ ra gốc Geo-, Đất; thần Đất Ai Cập tên là Geb hay Keb ruột thịt với Ge; Ge liên hệ với Việt ngữ Gò, Gò Nổng (nống là núi trụ chống), Mã Nam Dương Gunung là Núi. Hy Lạp ngữ Delphi có nghĩa là ‘womb’ (dạ con), Mường Việt dạ ngoài nghĩa là bọc (dạ con là bọc sinh con) còn có nghĩa là Mẹ, người đàn bà đã sinh con như Dạ Dần là Mẹ Đời của Mường Việt. Mường Việtcũng gọi mẹ là Đẻ. Delphi biến âm với Việt ngữ Đẻ. Delphi chính là cái rốn, cái dạ con của Mẹ Đất Sinh Tạo. Đây là truyền thuyết theo duy âm của ngành nòng âm, theo mẫu hệ.

Truyền thuyết thứ nhì theo duy dương, theo phụ hệ, là thần Zeus, cha của thần mặt trời Apollo, muốn tìm trung tâm của ‘Bà Đất’ (“Grandmother Earth”) Gaia nên thả hai con chim ưng bay theo hai hướng đông tây ngược nhau. Delphi là giao điểm của hai đường bay, có nghĩa là trung tâm của quả đất, Rốn của Bà Đất Gaia.

Một đồng tiền kim loại đúc tại Delphi vào năm 480 Trước Tây Lịch xác thực Delphi được coi là Rốn vũ trụ.

clip_image002

Một mặt đồng tiền kim loại đúc tại Delphi, năm 480 TTL có hình rốn vũ trụ (Wikipedia).

Lưu ý rốn có hình chữ nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn-chấm nòng nọc, âm dương ở dạng nhất thể (thái cực) và lưỡng cực lưỡng nghi mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa cho thấy rõ rốn là cái nôi sinh tạo ra vũ trụ.

Hòn Đá Rốn Đất, Rốn Vũ Trụ.

Vì Delphi là Rốn vũ trụ nên tại đây có thờ hòn đá Rốn Đất, Rốn Vũ Trụ:

clip_image002[4]

Hòn đá Rốn Delphi nguyên thủy, được phục dựng lại, hiện để trong Bảo Tàng Viện Delphi (ảnh của tác giả).

clip_image006

Hòn đá Rốn làm mô phỏng lại sau này để tại đền Delphi.

Câu hỏi được nhiều người thắc mắc đặt ra là tại sao hòn đá Rốn lại có hình tháp nón tròn?

Xin xem câu trả lời trong bài viết chi tiết Hy L ạp: Delphi, Rốn Vũ Trụ và Trung Tâm Tiên Tri trong số nãy.

Delphi là nơi có những lời tiên tri mầu nhiệm.

Vì là trung tâm thế giới, cái rốn vũ trụ nên Delphi mới được coi là địa linh. Rốn vũ trụ Delphi là nơi thần thánh-đại vũ trụ và con người-tiểu vụ trụ có thể gặp nhau, liên lạc được với nhau dễ dàng nên Delphi trở thành một trung tâm tiên tri, sấm truyền mầu nhiệm, lẫy lừng của thần Apollo.

Tiên tri được cầu xin, tham khảo dưới mọi phương diện cá nhân, gia đình và quốc gia (về quốc sự như quyết định trong chiến tranh: đánh hay lui quân, thắng hay thua? có nên chiếm thuộc địa? có nên hòa giải?…).

Delphi nổi danh về tiên tri không những trong thế giới Hy Lạp mà tới cả các quốc gia khác bị ảnh hưởng của Hy Lạp như Lydia, Caria và ngay cả Ai Cập. Người La Mã cũng đã biết tới tiên tri Delphi. Vua La Mã cuối cùng Lucius Tarquinius Superbus, nhìn thấy một con rắn gần cung điện của ông, vua cử một phái đoàn gồm cả hai người con tới tham khảo tiên tri Delphi…

….

Ngày nay tại Delphi còn lại phế tích chính là ngôi đền thần Apollo, người ban phát những lời tiên tri mầu nhiệm.

 

 

clip_image008

Phế tích đền Apollo, Delphi (ảnh của tác giả).

clip_image010

Phế tích Đền Delphi thờ Apollo ngày nay có gốc nguyên thủy xây thế kỷ thứ 4 Trước Tây Lịch, xây trên phần còn lại của ngôi đền cũ từ thế kỷ thứ 6 TTL.

Phần còn lại của một ngày viếng thăm, tác giả ngồi một mình bên đền Apollo, Delphi, trong hoang vắng, tĩnh lặng, mong lắng nghe được những lời tiên tri về… Việt Nam.

 

clip_image012

(xem bài viết chi tiết Hy Lạp: Delphi, Rốn Vũ Trụ, Trung Tâm Tiên Tri trong số này, Categories Du Lịch).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: