HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2014: CÂY TÁO CỦA ISAAC NEWTON.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2014

CÂY TÁO CỦA ISAAC NEWTON.

Isaac Newton là một nhà vật lý và toán học người Anh được coi là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng lớn trong mọi thời đại.

Ông là nhân viên trong ban giảng huấn của Trinity College và giáo sư toán tại Đại Học Cambridge.

clip_image002

Tượng Isaac Newton tại Thư Viện Anh Quốc

The Brirish Library (ảnh của tác giả).

Theo giai thoại, Newton đang ngồi dưới một gốc cây táo, một quả táo rơi xuống trúng đầu ông và khiến ông khám phá ra được Định Luật Phổ Quát Về Trọng Lực (Universal Law of Gravitation). Cây táo nổi tiếng của Newton được chiết cành thành nhiểu cây con và bảo truyền lại cho tới ngày nay.

clip_image004

Cây táo của Isaac Newton tại Trinity College, Cambridge, Vương Quốc Anh.

Đây là cây táo con cháu của cây táo nguyên thủy của Newton (ảnh của tác giả).

clip_image006

(Đón đọc Vương Quốc Anh, Mươi Điều Văn Học trong những số tới).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: