HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 01, 2014: VÒNG ĐÁ TREO STONEHENGE, ANH QUỐC.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 01, 2014.

VÒNG ĐÁ TREO STONEHENGE, ANH QUỐC.

clip_image002

Vòng Đá Treo Stonehenge.

clip_image004

nh Vòng Đá Treo Stonehenge vẽ lại.

Tôi dịch từ Stonehenge là Vòng Đá Treo (các trụ đá dựng đứng hình vòng tròn trên có các tảng đá nằm treo ngang ở trên). Theo nghĩa đen (literally) Stonehenge là ‘Trụ đá treo cổ’ (gallows). Cổ ngữ Anh hon, treo (thì quá khứ là heng, quá khứ phân từ là hangen), Cổ Norse hangia, Tiền-Germanic *khang- (Cổ Frisian hangia, Hòa Lan hangen, Đức hägen), gốc Phạn kak-, kank-, treo, lủng lẳng, PIE *kank-, treo. Ta thấy, hang, heng, *khang-. *kank- liên hệ với Việ ngữ chăng, căng, giăng (có hàm nghĩa treo như chăng đèn = treo đèn), lẳng (như treo lủng lẳng).

Stonehenge là một đền đài thời tiền sử (từ 3.000 Trước Tây Lịch đến 2.000 Trước Tây Lịch) ở Wiltshire, Anh Quốc. Stonehenge nằm giữa một quần thể phong phú những đền đài thời Đá Mới và Đồ Đồng gồm có cả vài trăm gò đống mai táng. Stonehenge được UNESCO thừa nhận là Địa Điểm Di Sản Thế Giới năm 1986 cùng với Avebury henge.

Theo những bằng chứng khảo cổ học của Stonehenge Riverside Project năm 2008 thì Stonehenge thoạt khởi đầu là đất chôn cất vào khoảng 3.000 TTL, lúc đó hào và bờ rãnh được đào đầu tiên. Đây là chỗ mang ý nghĩa tín ngưỡng và hành hương trong Neo-Druidy (Wikipedia).

clip_image006

Vòng ngoài có hào (rãnh) bao quanh.

clip_image007

Stonehenge được diễn giải lại bằng điện toán (computer) (Wikipedia).

Hình cho thấy hào rãnh bao quanh có tuổi cổ nhất có hình tròn. Trong Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ Giáo, vòng tròn biểu tượng cho Hư Vô, Vũ Trụ. Cửa chính mở ra con Đường Stonehenge (Stonehenge Avenue) dẫn ra tới bờ sông Avon. Ở giữa là những vòng đá treo được dựng lên muộn hơn, coi như là vòng bàn thờ, tế lễ. Nhìn dưới lăng kính Vũ Trụ Giáo, vòng đá thờ này mang khuôn mặt Trục Thế Giới, nơi có bàn thờ để đặt lễ vật cúng dâng tới Tam Thế, nhất là tới Thượng Thế. Theo duy dương tức theo Đạo Thờ Mặt Trời thì vòng tròn đá nhỏ (mầu xanh) trong cùng cũng có thể mang hình ảnh mặt trời nằm trên Trục Thế Giới, tức mặt trời thượng đỉnh (zenith). Cả cấu trúc Stonehenge nhìn tổng quát có hình của từ (word) Vòng Tròn-Chấm (circumpunct) trong hệ thống chữ nòng nọc vòng tròn-que. Theo nòng nọc, âm dương nhất thể từ vòng tròn-chấm này mang nghĩa vũ trụ, không gian-mặt trời. Theo duy dương, là mặt trời (xem Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn Que).

Ở đây tổng quát Stonehenge có ba vòng tròn chính cũng mang nghĩa diễn tả Tam Thế. Hình ảnh này thấy rõ qua kiến trúc của đàn tế lễ vũ trụ, trời đất tổ tiên ở Thiên Miếu, Bắc Kinh.

clip_image008

Cấu trúc đàn tế lễ vũ trụ, trời đất, tổ tiên ở Thiên Miếu Bắc Kinh.

clip_image010

Ở trung tâm mặt đàn có một đĩa tròn cẩm thạch biểu tượng cho Trục Thế Giới, nơi vua nhà Thanh hàng năm đứng dâng lễ vật tới Tam Thế và làm lễ tạ ơn (tác giả đứng ở chỗ vua nhà Thanh).

Ta thấy đĩa tròn này mang hình ảnh vòng đá nhỏ ở tâm Stonehenge.

clip_image012

Tảng Đá Hiến Tế (Slaughter stone) (ảnh của tác giả).

Tảng Đá Hiến Tế (Slaughter stone hay Sacrificial stone) nằm ngay lối vào trước Vòng Đá Treo trên con Đường Stonehenge (Stonehenge Avenue). Đây là một chứng tích cho thấy Stonehenge có một khuôn mặt hiến tế người để dâng cúng cho mặt trời, vũ trụ, đấng tạo hóa, thần linh, tổ tiên thấy trong Đạo Mặt trời, Vũ Trụ Giáo.

clip_image014

Gò đống (trong sương mù ban mai) (ảnh của tác giả).

Chung quanh Stonehenge có rất nhiều gò đống mai táng. Gò đống là dạng nguyên thủy của mồ mả (thường dành cho các nhân vật được sùng bái như tù trưởng, vua chúa, pháp sư). Gò đống hình vòm mang hình ảnh vòm vũ trụ, dạ con vũ trụ. Người chết được chôn trong vòm vũ trụ, trong dạ con vũ trụ để được tái sinh hay về miền vĩnh cửu ở Thượng Thế. Ở Đại Hàn còn thấy các lăng mộ vua chúa hình vòm tròn và ngay cả các mộ thường dân cũng vậy (Sự Tương Đồng Giữa Cổ Việt và Đại Hàn).

Chúng ta có Gò Đống Đa, Đống Lã, Đống Anh, Đống Hoa. Thổ Dân Mỹ Châu có các tộc Đắp Đống (Mound Builders) bắt đầu từ 3.4000 năm Trước Tây Lịch, có trước 1.000 năm so với các kim tự tháp Ai Cập cổ. Các tháp Phật Stupa (có nghĩa gốc là mồ mả) nguyên thủy cũng là một dạng gò đống có hình vòm vũ trụ (xem Cấu Trúc Của Một Tháp Phật). Các g̣ò đống này thấy nhiều trong các tộc có văn hóa theo Vũ Trụ Giáo.

clip_image016

Tảng đá gót chân (heelstone).

Tảng đá gót chân còn gọi l à “Friar Heel” (Gót Chân Thầy Dòng) hay “Sun-Stone” (Đá Mặt Trời) nằm bên ngoài cổng chính.

Về tên ‘Friar Heel’, truyền thuyết dân gian cho rằng tảng đá này liên hệ với nguồn gốc của Gót Chân Friar. Quỉ sứ mua những tảng đá từ một phụ nữ ở Ái Nhĩ Lan, gói lại rồi mang về cánh đồng Salisbury. Một hòn bị rơi xuống sông Avon, phần còn lại đem được về cánh đồng. Quỉ sứ thích thú hét lên “Không một kẻ nào có thể biết được các tảng đá này làm sao mà tới được đây”! Một vị tu sĩ trả lời “Đó chỉ là điều nhà ngươi nghĩ mà thôi’. Quỉ sứ tức giận ném hòn đá trúng gót chân vị thầy dòng. Hòn đá cắm xuống đất và ở đó cho tới hiện nay.

Còn tên gọi Đá Mặt Trời là vì vào lúc hạ phân (summer solstice), một quan sát viên đứng trong vòng đá nhìn về hướng đông-bắc qua lối vào sẽ nhìn thấy mặt trời mọc lên trên tảng Đá Mặt Trời hay Đá Góp Chân này.

Vì thế trước đây nhiều nhà khảo cứu cho rằng Stonehenge có một khuôn mặt như một đài thiên văn.

Cũng xin nhắc lại là trong Đạo Thờ Mặt Trời, Vũ Trụ Giáo, các đền đài thờ Mặt Trời, Vũ Trụ Giáo thường gồm có các kiến trúc tín ngưỡng, thờ phượng liên hệ tới mặt trời, vũ trụ, nơi chôn cất, nhất là dành cho các nhân vật được sùng bái dưới dạng gò đống, kim tự tháp (mang hình ảnh Trục Vũ Trụ, Cây Tam Thế, Cây Đời Sống)… và cũng có các kiến trúc mang chức vụ liên hệ tới thiên văn học, lịch sách ví dụ như Kim Tự Tháp Lớn (Great Pyramid) của Ai Cập, Thành phố Tikal của Guatemala; Machu Pichu ở Peru…).

Tôi nhận thấy Vòng Đá Treo Stonehenge mang nhiều ý nghĩa của Vũ Trụ thuyết, Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ Giáo. Stonehenge là đền đài thờ phượng, có cấu trúc liên hệ tới mặt trời, vũ trụ, tam thế, nơi mai táng và cũng có các kiến trúc liên hệ với thiên văn học và lịch sách.

clip_image018

Tác giả giơ tay lên trời như một người cổ xưa tế lễ Mặt Trời, Vũ Trụ, Đấng Tạo Hóa, Thần Thánh, Tổ Tiên (như thấy trong ngôi nhà Nọc Mặt Trời trên trống Ngọc Lũ I, như thấy trong cổ sử Ai Cập, trong Đạo Thờ Mặt Trời ở Ấn Độ hiện nay, xem Ý Nghĩa Những Ngôi Nhà Trên Trống Đồng Ṇòng Nọc Âm Dương Đông Nam Á).

(đón đọc bài viết Vòng Đá Treo Stonehenge và Vũ Trụ Giáo).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: