NHẬN DIỆN CHÂN TƯỚNG THẦN NÔNG (phần 2)

NHẬN DIỆN CHÂN TƯỚNG THẦN NÔNG

(phần 2)

Nguyễn Xuân Quang

DÂN TỘC HỌC

Chúng ta có rất nhiều chứng tích rất chính thống thờ Thần Nông.

Trước hết, điểm phải nói ngay là cần phải lưu tâm là vua tổ thế gian Lạc Long Quân của Lạc Việt ở cõi thế gian là hậu thân, đội lốt Thần Nông ở cõi vũ trụ nên hai khuôn mặt này thường chồng lên nhau, cần phải dựa thêm vào các chi tiết khác để phân biệt. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp các truyền tích của Lạc Long Quân nhất là dưới khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa đều ẩn tàng có hình bóng Thần Nông trong đó.

Thờ Rắn

Như đã nói ở trên, Vũ Trụ Tạo Sinh khởi đầu từ Hư Không. Văn hóa Việt Nam dựa trên nguyên lý nòng nọc, âm dương đề huề và nguyên khởi theo nòng âm, mẫu hệ nên ngả về nòng âm. Hư không nòng nọc, âm dương hóa chuyển qua nòng âm trước trở thành Biển Vũ Trụ. Nước có vật biểu là rắn. Vì thế vật biểu tối cao tối thượng ở cõi sáng thế của phía nòng âm của Bách Việt là con rắn nước.

Rắn là một vật biểu của Thần Nông tạo hóa nên rắn mang trọn vẹn ý nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo, của Dịch nòng nọc vòng tròn-que (xem phần Vật Biểu ở dưới).

Hình ảnh rắn biểu tượng cho Hư Không chuyển qua Biển Vũ Trụ thường được diễn tả bằng hình rắn không có trang trí gì cuộn thành hình vòng tròn hay ngậm đuôi tạo ra hình vòng tròn mang hình ảnh số không (zero).  Ví dụ như

còn thấy rõ trong các tộc Bách Việt hay liên hệ với Bách Việt như Maya, Aztec… và ở các tộc có văn hóa dựa trên nền tảng nòng nọc, âm dương, rắn chim như Ai Cập cổ, như thấy qua

-Con rắn uraeus của Ai Cập cổ có dạng quấn quanh mặt trời thành hình nòng vòng tròn có một khuôn mặt biểu tượng cho hư vô, vô cực biến hóa về nòng âm không gian trước.

clip_image002

Hình vòng tròn có chấm nòng vòng tròn tí hon hiện nay thường được hiểu là mặt trời. Trong hệ thống nòng nọc vòng tròn-que là từ vòng tròn-chấm rỗng có vòng tròn lớn là nòng âm có một khuôn mặt là không gian. Không gian ở đây do con rắn cuộn tròn lại mang tính thái âm, nước, biểu tượng cho Biển Vũ Trụ tiến hóa từ hư vô. Hình vòng tròn rỗng tí hon ở giữa là đĩa mặt trời nguyên khởi mang âm tính. Nhìn theo duy dương là mặt trời nhưng phải hiểu là mặt trời không gian, sinh tạo, tạo hóa phía nòng âm nước, rắn. Nhìn theo diện nòng nọc, âm dương đề huề là vũ trụ, tạo hóa vòng tròn không gian-chấm vòng tròn rỗng mặt trời đĩa tròn.

-Con rắn Ouroboros của Hy Lạp lấy từ con rắn uraeus của Ai Cập cổ mang nghĩa hư vô, không gian rõ hơn (vì không có mặt trời).

clip_image003

Con rắn Ouroboros của Hy Lạp.

Các tác giả Tây phương hiện nay giải thích “Ouroboros (Hy-lạp) hay Oroboros là một biểu hiệu cổ miêu tả một con rắn cắn đuôi của chính nó và tạo thành một vòng tròn. Vòng tròn này tượng trưng cho đời người và tái sinh, dẫn đến bất tử”. Rõ ràng con rắn nòng vòng tròn O được giải thích theo vòng tử sinh của Vũ Trụ Tạo Sinh, của Vũ Trụ giáo mà người Tây phương không nhận ra. Con người sinh ra từ hư vô, chết lại trở về hư vô để được sống hằng cửu hay trở về vũ trụ (thái cực, Trứng Vũ Trụ) để được tái sinh. Rắn Ouroboros có một biểu tượng hư vô.

Lạc Việt thuộc dòng rắn Thần Nông nên hai vị thần tổ sinh ra Bách Việt nói riêng và loài người nói chung là Nữ Oa và Phục Hy đều là người rắn.

clip_image005

(Điều này cũng cho thấy Phục Hy và Dịch Phục Hy không phải của người Trung Hoa vốn là dân du mục, võ biền mang tính chủ nọc, lửa, chim).

Vì thế những nét văn hóa Rắn của Việt Nam phải được nhìn cả dưới hai khuôn mặt sinh tạo vũ trụ Thần Nông và sinh tạo thế gian Lạc Long Quân.

Việt Nam có những truyền thuyết rắn ‘phủ phái nữ’ sinh ra các vị thần nhân cho thấy rắn có một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa ngành nòng âm ứng với khuôn mặt Rắn Thần Nông tạo hóa.

Ngày nay nhiều nơi ở vùng đất tổ nhất là ở Bắc Ninh vẫn còn tục thờ rắn với ngày hội Rắn. “Làng Ngọc Lâm (thuộc xã Song Liễu, huyện Thuận Thành) dân cũng có tục thờ Rắn và có hội rước Rắn” (Đặng văn Lung, Văn hóa Luy Lâu và Kinh Dương vương tr.162).

Thế giới ngày nay có nhiều tộc còn mang dấu vết vật tổ trên trang phục và đồ trang sức của họ nhất là ở nữ giới. Ví dụ người phụ nữ Mán ngày nay còn thêu con chó trên cổ áo để thờ phượng vật tổ là con chó Bàn Hồ. Nhìn vào trang phục và trang sức của một số dân ta có thể phân biệt và biết họ thuộc vào tộc nào. Hãy quan sát trang phục truyền thống của người Việt chúng ta.

Đàn ông Việt trước đây thường

.quấn khăn đỏ (ngày nay miền Bắc khăn nâu, miền Nam khăn rằng; khăn dân dã của đàn ông biến thành khăn xếp của nho sĩ).

.lưng thắt dải dây lưng đỏ (còn thấy trong đám cưới),

.đóng khố dây.

Khố dân dã chỉ là dải dây trơn

Thứ nhất sợ kẻ anh hùng,

Thứ nhì sợ kẻ bần cùng khố dây.

(ca dao).

Khố dây là biểu tượng của rắn.

Nhưng chính yếu là trang phục của phụ nữ Việt Nam.

Chúng ta còn thấy sự thờ phượng rắn nơi người phụ nữ Việt. Phụ nữ Bắc Việt ngày nay

.thắt dải thắt lưng (đôi khi gọi là ruột tượng). Dải dây lưng trơn mộc mạc là hình ảnh rắn, trăn nước. Dải là con rắn nước. Dải là dây, Rắn có hình dải dây.

.Thêm vào dải thắt lưng nhiều khi còn đeo theo sợi dây xà tích. Tại sao gọi là XÀ TÍCH? Đây chính là bí tích của dòng họ nhà xà, rắn rồng. Đây là sợi dây rắn thiêng liêng của Rắn, Ròng, Trăn nước từ ngàn xưa của mẹ lưu truyền lại cho con gái, từ đời này qua đời kia. Đây là sợi dây ròng, dây dòng. Mỗi dòng mẹ có một sợi dây dòng riêng của tộc đó. Cùng một dòng không lấy nhau. Xà tích là sợi dây dòng dây ròng-nước mang bí tích của dòng nhà Nòng. Chứng tích dây ròng trăn nước, dây dòng xà tích này còn thấy rõ trong cổ sử người Hà Di Ainu. Đây là sợi dây bí mật cột quanh người như dây lưng nhưng dấu kín dưới trang phục. Sợi dây này ngày nay gọi là upshoro hay upsoro kut. Từ ‘kut‘ chính là Việt ngữ cột. Dải dây thắt lưng có nghĩa là Dòng thần bí, nhiệm mầu, tối thượng, tối cao tức Trăn nước, Rắn Nước.

clip_image007

Kut là vật gia bảo truyền từ đời này qua đời khác do mẹ truyền lại cho con. Chỉ có mẹ và con gái cùng một Kut mới biết ngoài ra không cho một ai biết. Mỗi dòng có một kut. Kut chính là dây dòng “xà tích” của chúng ta.

Ta thấy rất rõ dây lưng và dây xà tích của phụ nữ Việt có thể cho là biểu tượng của dòng rắn, nước Lạc Long Quân đội lốt Thần Nông, nhưng ở xã hội người Ainu, họ không có Tiên Rồng thì dải Aeshimukep kut là hình bóng vật tổ rắn, trăn nước ở cõi tạo hóa ứng với Thần Nông.

Nhưng phần linh thiêng nhất dành cho vật tổ là các trang phục trên đầu. Người phụ nữ Việt miền Bắc ngày nay còn đội vật tổ rắn. Vấn tóc của phụ nữ Việt có hai cách: vấn tóc trần, tóc vấn lại thành hình con rắn rồi quấn lại trên đầu như con rắn con dòng cuộn khúc. Cách thứ hai, rõ hơn, là dùng cái độn khăn. Cái độn khăn chính là hình ảnh con rắn. Đầu là chỗ linh thiêng và người phụ nữ Việt ngày nay trên đầu vẫn mang hình ảnh mẹ Rắn Trăn nước, Ròng nước hàng ngày. Những người phụ nữ Việt vấn khăn là hình ảnh của đứa con chính huyết, chính thống của dòng rắn, trăn nước.

Qua ngôn ngữ học ta cũng thấy rất rõ:

-Khăn là một dải vải.

Khăn chính là Khan, là Chăn, là Trăn.

Khăn biến âm với Maya ngữ Can là rắn. Vật tổ Rắn Lông Chim của Maya là Kukulcan, Chim Cúc Cu-Rắn.

Khăn ruột thịt với từ cổ nòng nọc vòng tròn-que

Khan có nghĩa là Nước, Khan chính là từ K’an, Khảm trong Dịch. Khan viết theo chữ nòng nọc vòng tròn-que như sau:

clip_image008

Nước có vật biểu là con rắn vì thế khăn ruột thịt với khan, trăn nước.

Đội khăn là đội vật tổ “trăn” trên đầu. Những người phụ nữ Việt Nam vấn khăn là con cháu Ròng-trăn nước.

-Khố

Khố nhất là khố dây của dân cùng đinh cũng chỉ là một dải vải giống như khăn. Theo biến âm kiểu tiếng láy khó khăn ta có khố = khăn.

Ta cũng thấy khố là hình ảnh của rắn, trăn qua dải khố đuôi lươn:

Đàn ông đóng khố đuôi lươn,

Đàn bà mặc váy hở lườn mới xinh.

(ca dao).

Lươn thuộc họ nhà rắn, trăn. Con lươn là con trườn, con trăn, con lăn. Con rắn là con lăn. Khố đuôi lươn ruột thịt với khố đuôi rắn.

Như thế phái nam Việt Nam quấn khăn, đóng khố, phái nữ Việt Nam quấn tóc trần, vấn khăn, đeo thắt lưng, dây xà tích, nhìn theo diện sáng thế, xã hội mẫu quyền nguyên thủy thì đây là những vật biểu của Thần Nông, còn nhìn theo diện sinh tạo thế gian, xã hội phụ quyền muộn về sau, thì đây là những vật biểu của Lạc Long Quân.

Tuy nhiên cần phân biệt rõ ra thì Lạc Long Quân là Chàng Nước, Lửa Nước, Nước dương ngành nọc thái dương thì biểu tượng rắn phải mang tính nọc, lửa, thái dương. Vật biểu rắn phải là con rắn có mào hay có sừng. Vì thế khăn hay khố biểu tượng cho Lạc Long Quân phải mang dương tính ví dụ như có thắt nút (mang biểu tượng của chấm nọc) hay có hai đầu có mũi nhọn.

Lưu Ý

Lưu ý biểu tượng rắn của Thần Nông là biểu tượng nòng, âm, thái âm, nước thái âm, thuần âm, không gian Khôn âm. Thần Nông cực âm hôn phối với Viêm Đế cực dương dưới dạng Càn Khôn ở hai ngành nòng nọc, âm dương riêng rẽ. Trong khi Chấn là nọc nước, Chàng Nước thái dương hôn phối với Càn thái dương dưới dạng Càn Chấn ngành thái dương. Dạng này thường thấy ở ngành mặt trời thái dương, ở đại tộc Việt Người Mặt Trời và trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn.

Dĩ nhiên còn rất nhiều chứng tích thờ rắn nữa… (Vật Tổ Rắn).

Tóm lại vật tổ là con rắn, trăn nước (anaconda) là một vật biểu của Thần Nông mang trọn vẹn ý nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh ở ngành nòng âm.

Thờ Trứng

Theo đà tiến hóa, Biển Vũ Trụ nẩy sinh ra mầm dương nguyên tạo, nguyên thể của mặt trời, lúc này có nòng nọc, âm dương nhưng nòng nọc, âm dương còn quyện vào nhau tức thái cực, trứng vũ trụ, vũ trụ nguyên tạo. Vì thế Rắn Nước Tạo Hóa Thần Nông ứng với Biển Vũ Trụ sinh ra Trứng Vũ Trụ.

Rắn đẻ ra Trứng Vũ Trụ còn thấy rõ trong các tộc Bách Việt hay liên hệ với Bách Việt như

.Aztec, một thứ Việt (Aztec có nghĩa là Rìu, việt).

Nhà khảo cổ học William Niven đã đào tìm được hàng ngàn những thạch bản ở vùng Thung Lũng thành phố Mexico trên có khắc hình, trong đó có những thạch bài khắc hình rắn đẻ ra trứng.

clip_image009 clip_image010

(Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

.Người Đắp Đống (Mound Builders) ở Ohio.

Tộc thổ dân Mỹ châu Đắp Đống đã đắp một cái Đống Rắn Thần Lớn (Great Serpent Mound) dài 1.300 bộ, ở quận Ross, Ohio. Rắn đẻ ra trứng vũ trụ  có phụ đề bằng hai caí trứng nhỏ ở hai bên đầu.

Đống Đại Rắn Thần ở Ross, Ohio (nguồn: Flickr.com).

Lưu ý con Rắn Thần này có hình sóng nước và đuôi cuộn lại hình chữ móc nước xác thực là con rắn, trăn nước.

Trứng là dạng biến thể của từ vòng tròn-chấm rỗng mang nghĩa Trứng Vũ Trụ, thái cực, vũ trụ, không gian mặt trời sinh tạo âm.

Cũng nên biết đống (mound) vòm tròn là biểu tượng cho hư không, dạ con vũ trụ  thường dùng làm nấm mồ chôn các tù trưởng, lãnh đạo, vua chúa  như còn thấy rõ qua các lăng mộ hình đống tròn của các vua chúa Đại Hàn và ngay cả dân dã Đại Hàn cũng được chôn trong các mộ vòm tròn. Gò đống là nguyên thể của các tháp stupa (nguyên nghĩa là mồ, mả) của Phật giáo, của các kim tự tháp Ai Cập, Maya, Aztec… Đây là chứng tích của các tộc theo Vũ Trụ giáo, Mặt trời giáo. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có gò Đống Đa, Đống Lã, Đống Anh, Đống Hoa… Tộc Đắp Đống này liên hệ với Bách Việt (sẽ có bài viết riêng).

.Ao Naga

Thái cực là giai kỳ trong Vũ Trụ giáo khi nòng nọc, âm dương còn quyện vào nhau vì thế cũng thấy được biểu tượng bằng hai con rắn mang tính âm dương ngược nhau có đầu đuôi ngược nhau nằm cuộn tròn với nhau. Nhìn dưới dạng nhất thể là thái cực. Ví dụ như vật tổ của người Ao Naga.

Hình hai con rắn đen trắng có đầu đuôi ngược nhau nằm cuộn tròn với nhau thấy ở một bản khắc gỗ các vật tổ của người Ao Naga, Assam.

clip_image013

Hai con rắn cuộn tròn cũng có thể mang hình ảnh trứng vũ trụ,

Ao Naga là Âu Rắn, Âu Rồng, Âu Long ruột thịt với Âu Lạc có vật tổ Rắn sinh tạo là chuyện hiển nhiên. Hình trên cũng có chiếc rìu đầu chim Việt mỏ cắt. Ở đây có hai vật tổ Chim-Rắn, họ không có truyền thuyết Tiên Rồng, không thấy có rồng như thế rắn nước-chim cắt đích thực có một khuôn mặt biểu tượng cho thần tổ rắn chim cõi vũ trụ ứng với Thần Nông và Viêm Đế.

Các tộc có vật tổ là con rắn cuộn tròn cắn đuôi có hai mầu nòng nọc, âm dương đen trắng thấy ở châu Phi cũng có thể coi như là diễn tả nòng nọc, âm dương nhất thể, thái cực, trứng vũ trụ,

Rắn Lạc Long Quân đội lốt Rắn Thần Nông vì thế cũng có khuôn mặt rắn đẻ ra Trứng Thế Gian. Điểm này thấy rõ Lạc Long Quân dĩ nhiên cũng dự phần vào việc đẻ ra Bọc Trứng Thế Gian của Việt Nam. Khuôn mặt của dòng máu, của di thể (gene) Rắn tham dự vào sự sinh đẻ ra Trứng Thế Gian này hầu như bị quên lãng mà chỉ nhớ tới phần Trứng Chim của Âu Cơ. Phần Trứng Rắn, trứng nang này sinh ra trăm Mẹ Nàng, trăm Mị Nương trong khi phần huyết tộc tham dự vào phần trứng chim của Âu Cơ sinh ra trăm Lang Hùng. Bọc Trứng Thế Gian nhìn dưới hai diện nòng nọc, âm dương đề huề, là bọc trứng Chim-Rắn có một khuôn mặt là Mặt Trời-Không Gian, Trụ-Vũ (Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Lạc Long Quân).

Những Chứng Tích Việt Nam Thờ Thần Trứng.

Chúng ta có thờ Trứng vũ trụ không? Dĩ nhiên là có.

+ Như vừa nói, chúng ta có truyền thuyết bọc trứng thế gian Chim-Rắn Âu Cơ-Lạc Long Quân đội lốt Trứng Vũ Trụ của Thần Nông.

+ Các vua Hùng sinh ra từ bọc trứng thế gian đội lốt trứng Vũ Trụ nên là các vua Mặt Trời. Người Việt là Người Mặt Trời Thái Dương.

+ Ngày nay dân Việt ở vùng đất tổ còn tục thờ trứng và bọc trăm trứng gọi là Bách Noãn với những ngày hội rước Bách Noãn. Chúng ta coi trứng là tiêu biểu cho sự sinh sản, đầu thai, tái sinh như thấy qua tục lệ cúng người chết với một chén cơm bên trên có một quả trứng luộc bóc vỏ để kẹp giữa hai chiếc đũa vót còn để dăm bào xù một đầu. Trứng là nòng thái âm và đũa để xù một đầu là cây nêu nọc (thường gọi là ‘que bông’), hai nọc là thái dương. Trứng và đũa mang hình ảnh lưỡng hợp thái âm thái dương biểu tượng cho sinh tạo, tái sinh (đọc thêm Cây Nêu… ).

+ Thờ cúng trái cau (trái nang, trái trứng) vật biểu của Trứng Vũ Trụ Thần Nông. Sự tích trầu cau có từ đời Hùng vương (xem chương Ý Nghĩa Miếng Trầu).

+ Thờ Trứng vũ trụ còn ghi khắc lại qua việc thờ Trống Đồng Đông Sơn. Ở đền Hùng trước đây có thờ chiếc trống đồng Nguyễn Xuân Quang loại I có hình giống trống cái bịt da hình trứng (xem Giải Đọc Trống Đồng).

+ Ông Bàn Cổ được sinh ra từ một cái Trứng vũ trụ.

Thờ Nước

Ở vùng đất cổ Bắc Ninh ngày này còn có Lễ hội nước, Rước Nước (Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Lạc Long Quân).

Ta cũng đã biết Nữ Oa Phục Hy người rắn thuộc Thần Nông nòng âm, nước. Dịch nguyên thủy Hà Đồ có nguồn gốc nước từ sông Lạc. Dịch Phục Hy có đuôi rắn là Dịch của Bách Việt thuộc ngành nòng, âm, nước Thần Nông.

Thần Nông theo thái âm là Thần Nước thái âm vũ trụ, Nước là yếu tố sinh tử của cây cỏ. Làm nông là làm nước. Thần Nông vì thế có một khuôn mặt là thần làm ruộng ở cõi nhân sinh về sau này.

Đây là lý do người Trung Hoa đã lấy khuôn mặt này làm vị thần nông nghiệp canh tác có đầu sừng bò (xem dưới).

……

(còn nữa).

One comment

  1. Nghiên cứu công phu, đặc sắc thuộc loại có một không hai. Tư duy thống nhất, đồng nhất. Cảm ơn tác giả thường xuyên gửi bài viết. NVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: