CHỮ NòNG NỌC VÒNG TRÒN QUE và THE LOST SYMBOL (phần 2 và hết)

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE và THE LOST SYMBOL

(phần 2 và hết)

Nguyễn Xuân Quang

Bên Trong Hình Tam Giác Tháp

clip_image002

Robert Langdon khi phân tích các biểu tượng của tháp Mason, ông nhận ra rằng các biểu tượng liên kết với các tôn giáo lớn được đặt trong hình tam giác tháp.

Điểm này ăn khớp với ý nghĩa chữ nòng nọc vòng tròn-que của hình tam giác có một khuôn mặt của kim tự tháp biểu tượng cho cõi giữa nhân gian Trung Thế. Tất cả các tôn giáo lớn của loài người ở Trung Thế đều hướng về Đấng Tối Cao, Đấng Chí Tôn ở cõi Tạo Hóa, Thượng Thế. Ta cũng thấy rất rõ đỉnh tháp hướng về từ Circumpunct (Vòng trònchấm) có một nghĩa theo duy dương là mặt trời như đã nói ở trên. Ngoài ra circumpunct còn có nhiều ý nghĩa khác như vũ trụ, tạo hoá… trong hệ thống chữ nòng nọc vòng tròn-que. Các tôn giáo lớn đều hướng về cirmpunct là vậy (xem dưới).

Có 12 biểu tượng liên hệ tới các tôn giáo, tín ngưỡng, đức tin trong tam giác tháp.

1. Chữ Thập Latin    clip_image003

Chữ thập nói chung có hàng trăm hình dạng với nhiều nghĩa khác nhau. Như đã nói ở trên, biểu tượng trong tam giác tháp liên hệ với tôn giáo, nên chữ thập ở đây đích thực là chữ thập biểu tượng của Thiên Chúa giáo gọi là Chữ Thập Latin hay Thánh Giá.

Nó trở thành thập tự giá khi có hình tượng Chúa ở trên.

Ở chương 85 trong The Lost Symbol, Robert Langdon giải thích thập tự Latin với Circumpunct (ở giữa và trên) là biểu tượng của các tín hữu Rosy Cross.

Giáo phái Rosicrucianism là một hội kín do một tín đồ Thiên Chúa giáo người Đức Rosenkreuz sáng lập vào cuối thời trung cổ.

Trong hệ thống nòng nọc vòng tròn-que, thập tự do hai nọc que ghép lại mang ý nghĩa của một chữ nọc thái dương giống như nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) có nghĩa là nọc, dương, lửa, mặt trời, thái dương sinh động nhưng mang tính sinh tạo ở tầng tứ tượng.

Những ý nghĩa này cũng thấy qua hình ảnh Chúa. Chúa có một khuôn mặt là mặt trời (nhiều ảnh tượng Chúa có hình mặt trời tỏa rạng), là đấng tạo hóa, sinh tạo.

Ta cũng thấy có cây thánh giá có hình mặt trời như cây thánh giá Ái Nhĩ Lan.

clip_image005

Đài tưởng niệm tại Clonmacnois, Ái Nhĩ Lan thế kỷ thứ 10, có cây thánh giá có hình mặt trời (J.E.Cirlot).

Trước khi Thiên Chúa giáo tới, Ái Nhĩ Lan thờ mặt trời, họ sáp nhập đạo thờ mặt trời vào Thiên Chúa giáo. Vòng tròn có chữ thập hình dấu cộng là biểu tượng cho mặt trời. Đấu cộng cũng có nghĩa là dấu dương (phản ứng cộng là phản ứng dương). Dương có một nghĩa là mặt trời. Vòng tròn dương là mặt trời.

Jung cho rằng trong một vài truyền thuyết, thập tự là biểu tượng cho lửa và sự thống khổ của hiện sinh. Điểm này ăn khớp với nghĩa lửa, thái dương (do hai nọc que tạo ra). Với nghĩa tiêu cực, lửa là thống khổ thiêu đốt, là hỏa ngục… Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá mang một hình ảnh của sự gánh chịu nỗi thống khổ của con người.

Ngoài ra, chữ thập cũng mang hình ảnh Trục Thế Giới như Cây Vũ Trụ trong có Trục Thế Giới (Maya có Cây Vũ trụ hình chữ  T, một biến thể của chữ thập, cũng do hai nọc que ghép lại).

Với nghĩa này chữ thập là chiếc thang, cây cầu, là con đường thông thương ba cõi. Hồn người chết có thể dùng để đi về với thượng đế. Cây thánh giá ở một ngôi mộ ngoài nghĩa biểu tượng cho Thiên Chúa giáo còn mang nghĩa là con đường, trục thế giới giúp cho hồn người chết về với Chúa. Trong Thiên Chúa giáo nhiều khi hình ảnh Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế, Cây Đời Sống được diễn tả rõ ràng hơn bằng hình cây thánh giá đứng trên một đáy hình tháp tam cấp.

3T

Cây thánh giá trên tháp tam cấp biểu tượng Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế, Cây Đời Sống của Thiên Chúa giáo Coptic (ảnh của tác giả chụp tại Ai Cập).

Hay đứng trên một hình kim tự tháp hoặc hình tam giác (tam giác biểu tượng cho kim tự tháp)

clip_image009

Cây Thánh giá đứng trên kim tự tháp mang hình ảnh Cây Vũ Trụ biểu tượng cho vũ trụ.

Hai chấm là hai chữ nọc chấm nguyên tạo mang nghĩa thái dương.

Hay đứng trên một gò đống cao, chỏm núi (nên ta thường thấy cây thánh giá trồng trên các đỉnh núi cao).

clip_image011

clip_image013

Tượng Chúa Cứu Thế Cristo Redentor ở Rio de Janero, Brasil.

Đức Chúa dang rộng hai tay thành hình cây thánh giá đứng trên chỏm núi mang hình ảnh Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế, Cây Đời Sống.

Như đã biết, Cây Vũ Trụ sinh ra con người nguyên khởi, Thần Tổ loài người. Đức Chúa mang hình ảnh vũ trụ và Thần Tổ loài người.

2. Ngôi Sao David    clip_image014

Hình ngôi sao 6 đỉnh tạọ ra bởi hai tam giác đều ngược chiều chồng lên nhau mang nhiều nghĩa biểu tượng. Ở đây các biều tượng liên nhệ với tôn giáo như đã nói ở trên, nó dùng như ngôi Sao David hay Magen David, là Dấu Ấn của Salomon, biểu tượng của Do Thái giáo. Trong The Lost Symbol, Kathrine đã truy tìm dấu tích hình này trên Dấu Ấn Lớn của Hoa Kỳ (Great Seal of the United States) từ các dấu, hình Mason.

Trong hệ thống nòng nọc vòng tròn-que, như đã biết, chữ hình tam giác thuận do ba nọc que ghép lại là một chữ nọc tam thế mang tính sinh tạo ở tầng bát quái ở cõi tam thế có nghĩa là nọc, dương, bộ phận sinh dục nam, lửa, mặt trời, thái dương, Càn… Tam giác ngược có nghĩa ngược lại là nọc âm thái dương, bộ phận sinh dục nữ, nước, Chấn mang tính sinh tạo tam thế ngành nọc thái dương. Hai hình chồng lên nhau là giao hòa nòng nọc, âm dương dạng thái dương-thái âm ngành nọc thái dương sinh ra tất cả. Trong tôn giáo biểu tượng cho tất cả các vị thần sáng thế nòng nọc, âm dương. Điểm này thấy rõ qua biểu tượng hai tam giác chồng lên nhau của Ấn giáo.

SAO 6

Biểu tượng ngôi sao 6 cánh của Ấn giáo (ảnh của tác giả chụp tại Ấn Độ).

Vòng tròn bên ngoài diễn tả Hư Vô, Vô Cực, nhà của đấng tạo hóa, thượng đế, sinh ra các thần thánh sáng thế được diễn tả bằng hình ngôi sao 6 cánh ở trong. Xin nhắc lại theo Dịch số 6 là số sinh thành. 6 là do 2 (lưỡng nghi) + 4 (tứ tượng). Đây là 6 vị thần sinh tạo, sáng thế của cõi thế gian của Ấn giáo.

clip_image018

Tam giác thuận mang dương tính diễn tả ba vị thần dương, nam gồm Brahma, Shiva và Vishnu (theo duy dương đọc theo chiều ngược kim đồng hồ) ứng với ba vị thần dương ngành nọc dương của Bách Việt là Viêm Đế-Thần Nông nhất thể (lưỡng tính phái giống Brahma), thần mặt trời Viêm Đế (tương ứng với Shiva) và thần không gian Thần Nông (tương ứng với Vishnu). Ở cõi thế gian ứng với Đế Minh, Kì Dương Vương, Lạc Long Quân.

Tam giác ngược diễn tả ba vị thần nữ Sarawati, Shakti và Lakmi hôn phối của ba vị thần nam ở tam giác thuận và ứng với ba vị thần nữ thế gian của Việt Nam là Vụ Tiên, Long Nữ Và Âu Cơ (xem Chữ Nọc Tam Giác).

3. Con Mắt Horus    clip_image019

Mắt của thần chim ưng Horus còn gọi là con Mắt của Ra, của nữ thần Wadjat (Udjat) là một biểu tượng thường được hiểu theo nghĩa che chở, bào vệ, an lành nên thường được dùng trong trang sức như một thứ bùa. Đôi khi cũng thấy ở quan tài dùng bảo vệ các Pharaohs ở cuộc đời sau khi chết hay dùng hướng dẫn người chết. Các thuyền Ai Cập cổ ở mũi thường có vẽ hình con mắt với nghĩa được che chở, bảo vệ khi đi trên sông biển. Như thế con mắt liên hệ với thần mặt trời sinh tạo thế gian Horus, mặt trời tạo hóa Ra ở cõi sinh tạo vũ trụ. Con mắt Horus biểu tượng cho tín ngưỡng thờ mặt trời.

Trong hệ thống nòng nọc vòng tròn-que, con mắt là hình ảnh của mặt trời như thấy qua từ chấm-vòng tròn có nghĩa là mặt trời và cũng có nghĩa là con mắt. Mắt là sáng như người có mắt là người sáng, sáng mắt ra còn ngưòi mù là ngưòi mờ, người tối. Từ mắt ruột thịt với mặt (vật sáng như mặt trời, mặt trăng). Mặt cũng có nghĩa là sáng (mặt sáng như gương Tầu, đầu trơn như váy lĩnh). Pháp ngữ visage (mặt) ruột thịt với vision (nhìn, thị giác).

Con mắt cũng có nghĩa là nhìn thấy tất cả như thấy trong Ai Cập cổ. Con mắt nhìn thấy tất cả này in trên tờ bạc giấy một Mỹ kim ở trên ngọn kim tự tháp chưa hoàn tất. Theo đạo Cao Đài con mắt nhìn thấy tất cả gọi là Thiên Lý Nhỡn…

Cũng nên biết thần mặt trời Horus là con của Isis có cùng hình bóng với Âu Cơ và Osiris, hình bóng của Lạc Long Quân nên thần mặt trời Horus tương ứng với Tổ Hùng. Bọc trứng tổ Hùng mặt trời diễn tả theo chữ nòng nọc vòng tròn-que cũng là chữ chấm-vòng tròn (có nghĩa là mặt trời sinh tạo và cũng có nghĩa là con mắt).

clip_image021

Điều này giải thích tại sao các thuyền ở Việt Nam ở đầu mũi thuyền cũng có vẽ con mắt như các thuyền của Ai Cập cổ.

4. Sao và Trăng Lưỡi Liềm    clip_image022

Biểu tượng này thất khắp nơi thời cổ xưa nhưng ngày nay liên kết chính với Hồi giáo.

Trong hệ thống nòng nọc vòng tròn-que, trăng lưỡi liềm, trăng sừng là trăng thái âm mang tính thái dương (hai sừng là hai nọc nhọn, hai dương, thái dương) và ngôi sao năm cánh như đã biết là biểu tượng lửa thiếu dương về đêm. Sao và trăng lưỡi liềm là một dạng lưỡng hợp nòng nọc, âm dương về đêm tức thuộc ngành nòng âm mang tính thái dương.

5. Đĩa nòng nọc, âm dương    clip_image023

Biểu tượng của Đạo giáo (Taoism). Đây là đĩa thái cực. Thật ra phải vẽ hai mầu đen trắng theo nòng nọc, âm dương.

6 Ankh    clip_image024

Linh tự Ai Cập cổ chỉ sự sống, thường gọi là Chìa Khóa Sự Sống. Nó cũng liên kết với quan niệm như là cuộc đời sau khi chết, coi như là hình mặt trời đang nhô lên ở chân trời và sự kết hợp giữa trời và đất. Đôi khi còn gọi là chữ thập có quai cầm nên có nghĩa của chữ thập. Nhìn theo diện đại vũ trụ là mặt trời, bầu trời (vòng tròn) và đất (chữ T). Nhìn theo diện tiểu vũ trụ là con người (vòng tròn là đầu, nét ngang là tay và nét đứng là thân người). Đức chúa Jesus đứng dang hai tay thành hình thánh giá có quai cầm (như hình Chúa Cứu Thế ở Rio de Janero, Brasil) là hình ảnh của vũ trụ, tam thế và thần tổ của con người.

Trong hệ thống nòng nọc vòng tròn-que là một dạng lưỡng hợp nòng nọc, âm dương. Phần tròn ở trên biểu tượng cho nòng O thái âm và phần nọc que chữ T biểu tượng cho nọc thái dương. Ankh biệu tượng cho nòng nọc, âm dương, bộ phận sinh dục nữ và nam thấy rõ qua hình người bán nam bán nữ Ardanari Iswara.

clip_image026

Người bán nam bán nữ Ardanari Iswara. Phần bên trái thân người là nửa người nữ có bộ phận sinh dục nữ là phần tròn nòng của hình ngữ Ankh và phần bên phải của thân người là nửa người nam có bộ phận sinh dục nam là phần nọc chữ T của hình ngữ Ankh.

Hình ngữ Ankh mang trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo (xem Chữ Nòng Nọc).

7. Bàn Tay Ahimsa    clip_image027

Ahimsa có nghĩa là không làm hại, gây thương tích, giết người, Tiền tố a- là không biến âm với á là không như á khẩu (không nói được) và có gốc Phạn ngữ -hims, đánh, himsa là làm hại. Himsa đẻ ra Anh ngữ harm và Việt ngữ hãm (hãm hại, hãm hiếp). Qua từ đôi hãm hại ta có hãm = hại. Himsa = harm = hãm = hại.

Trong tôn giáo, bàn tay ahimsa là qui luật cấm giết chóc hay làm thương tích, tổn hại những sinh linh. Ahimsa là bất bạo động thấy trong Phật giáo, Ấn giáo và nhất là trong giáo phái Jaina (Janism), một nhánh tu khổ hạnh như Phật giáo phái khổ hạnh nhưng có triết thuyết khác nhau. Phật Tổ lúc đầu tu khổ hạnh hành xác về sau theo Trung đạo.

Trong Phật giáo ahimsa là từ bi, giới luật đầu tiên trong năm giới (precept) và vô lượng tâm thứ hai trong tứ vô lượng tâm (Four Sublime Moods).

8. Hình Tam Giác Vòng Cung Triquetra    clip_image028

Biểu tượng có ba đỉnh hình tam giác tạo ra bởi ba nửa vòng tròn đan vào nhau thấy trong các chữ Runic ở Bắc Âu và trong nghệ thuật của người Celts. Triqueta của Celts cũng có khi mang nghĩa Trinity của Thiên Chúa giáo.

Ngày nay nó liên kết với tín ngưỡng Tân-Cổ giáo (Neopaganism, Pagan là tín ngưỡng có trước thời Thiên Chúa giáo và Thiên Chúa giáo thường cho là tà giáo; tôi gọi pagan là cổ giáo hay tín ngưỡng tiền Thiên Chúa giáo) và đức tin thời đại mới.

Trong hệ thống nòng nọc vòng tròn-que biểu tượng này là một biến dạng của chữ nọc tam giác có thể mang âm tính, phía nòng không gian vì do ba nửa vòng tròn tạo ra. Nhiều khi thấy có vòng tròn bao ngoài biểu tượng hư không không gian. Lúc này ta có lưỡng hợp tam giác cung tròn, dươngphía âm và nòng vòng, âm.

9. Aum    clip_image029

Aum cũng phát âm Om. Trong Phạn ngữ nguyên âm a và u kết hợp lại thành o. Ta thấy Âu (cơ) = O với nghĩa là Nòng O (có nghĩa là hư không, mặt trời, không gian vũ trụ, tạo hóa phía âm, nữ). Aum, Om bao hàm tất cả các nguyên thể tinh anh của vũ trụ. A là nguyên khởi, U là chuyển tiếp và M là tận cùng. Aum là nguồn cội của vũ trụ và của mọi thứ hiện hữu và kết nối mọi thứ lại với nhau. Được cho là tượng trưng của bộ ba: Tam Thế, Tam Thần là Brahma, Vishnu và Shiva, Tam kinh Vệ Đà thiêng liêng là Rg, yapur và Sama.

Đây là âm thiêng liêng nhất của Ấn giáo, dùng như một niệm chú mantra và ban phúc lành.

Trong hệ thống nòng nọc vòng tròn-que, AUM có chữ A là nọc dương (chữ A có thể diễn tả bằng một nọc que như chữ A trong Ả Rập ngữ, có thể hà hai nọc que ghép lại như chữ A thôn dã, chữa A Phenicia diễn tả bằng hình đầy bò có hai sừng, có thể là do ba nọc que ghép lại như chữa A La Mã trong ngôn ngữ Âu châu hiện nay và chữ A hình kim tự thấy thấy ở tên Barcelona ở trên). A biểu tượng cho nọc, dương, lửa, mặt trời, Càn. U là dạng thái dương của O phía âm (vì còn đáy cong khác tính nòng nọc, âm dương với chữ V có nhọn đầu) có nghĩa ngược với A ở phía nòng âm thái dương. Chữ M có hai nọc que hai bên II và chữ V ở giữa là dạng nọc âm thái dương của O. Như thế ta có M là IOI, quẻ Li, Lửa đất thế gian biểu tượng cõi giữa thế gian, cõi người ngành nọc thái dương.

Trong The Sacred Symbols of Mu, James Churchward cũng cho rằng từ M là biểu tượng cho Người và khi dùng chỉ loài người chữ M cổ của Uighur có dạng số 4 dưới đây:

M

Chữ M cổ của Uighur này đưa tới dạng chữ Nhân (người) của Trung Hoa.

Ta cũng thấy M là chữ đầu của Việt ngữ MAN là Mán, Mường là Người và Anh ngữ MAN cũng là người, loài Người.

Như thế A-U-M có đủ tam thế: thượng thế cõi Lửa vũ trụ, mặt trời A, hạ thế cõi Nước âm thái dương U và trung thế cõi Đất M ngành nọc thái dương.

Nếu nhìn theo OM thì gồm vũ trụ, tạo hóa O và con người M.

10. Bánh Xe Pháp Dharma Chakra    clip_image030

Dharma chakra Pháp Luân được coi là biểu tượng của Phật giáo. Chakra hay cakra có cha-, ca- = xa, xe (ch = c = x như chặt = cắt = xắt, xẻ).

Pháp luân là bánh xe diễn tả Pháp, con đường đưa tới giác ngộ, đại giác của Phật giáo. Thuyết Phật giáo gồm có Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo và Trung Đạo. Bánh xe có 8 căm tượng trưng cho Bát Chánh Đạo.

Trong hệ thống nòng nọc vòng tròn-que, báng xe vòng tròn là chữ nòng có một nghĩa là hư vô, không gian, đấng tạo hóa. Trục xe diễn tả bằng chấm-vòng tròn có một nghĩa là mặt trời sinh tạo, tạo hóa. Tám căm xe với số 8 là số Khôn tầng 2 (0,8) cũng cho biết mặt trời là mặt trời không gian sinh tạo ở tầng 2. Như thế bánh xe Pháp luân diễn tả mặt trời-không gian, vũ trụ, khôn càn, tạo hóa. Pháp luân là bánh xe mặt trời-không gian sinh tạo, vận hành, tiêu biểu cho vũ trụ, tạo hóa, thời gian và Phật Pháp (Buddhist law).

Triết thuyết Phật giáo cũng  bị ảnh hưởng của Vũ Trụ Tạo giáo.

 

11. Ngôi sao 5 cánh nằm trong vòng tròn    clip_image031.

Hình sao năm cánh đã nói ở trên ở đây có thêm vòng tròn bao quanh. Vòng tròn mang nghĩa nòng âm, nữ nhấn mạnh thêm tính chất âm của lửa thế gian số 5.

Trong hệ thống nòng nọc vòng tròn-que, hiểu theo tín ngưỡng ở đây, có thể là một thứ đức tin, giáo phái tôn thờ thái dương thần nữ, các thần nữ mang tính thái dương.

12. Định đề Pythagoras    clip_image032

Theo định đề Pythagore thì trong một hình vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng số bình phương hai cạnh góc vuông. Đây là một phương trình rất quan trọng của nghững người xây cất. Theo Freemason, nó được cho là bài toán thứ 47 của Euclid.

Vì ở trong tháp nó cũng mang ý nghĩa đức tin của phái Pythagoras.

Có tác giả đã so sánh các vị thần sáng thế Ai Cập cổ Osiris, hình bóng của Lạc Long Quân, Isis, hình bóng của Âu Cơ và con là Horus, hình bóng của Hùng Vương, là ba cạnh của một hình tam giác vuông. Như thế hình tam giác vuông cũng mang ý nghĩa biểu tượng sinh tạo trong tín ngưỡng.

clip_image034

Trong hệ thống nòng nọc vòng tròn-que, tam giác vuông cũng là một dạng chữ nọc tam giác chỉ khác là có góc vuông. Ở đây góc vuông để thẳng đứng có cạnh thẳng đứng hình trụ mang tính chủ động, dương, một khuôn mặt núi trụ, biểu tượng cho núi thế gian.

Tam giác hướng về phía tay trái mang âm tính, nữ. Ở đây diễn tả núi, lửa đất thế gian ngành âm, nữ ứngg với Cấn. Vì thế ứng với Isis, hình bóng của Âu Cơ có mạng lửa, đất núi. Ở đây cũng giải thích tại sao khuôn mặt đất núi thế gian của Isis được diễn tả bằng trang phục đầu có hình ngai vua (throne), một biến thể của hình tam giác vuông đứng. Ngai vua cũng có cạnh góc vuông thẳng đứng như hình vuông này.

clip_image036

Nữ thần Isis có trang phục đầu hình ngai vua.

Cạnh góc vuông kia là cạnh nằm mang tính tĩnh, thụ động, hướng về tay trái, phía âm có một khuôn mặt lửa nước bằng ứng với Osiris (xem Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Âu Cơ).

Ở đây ta thấy Osiris mạng nước, tĩnh, âm diễn tả bẳng cạnh nằm ngang mang tính tĩnh, thụ động, Isis lửa, núi, diễn tả bằng cạnh đứng nọc que hình trụ mang dương tính, động, hành động. Horus là con của Osiris và Isis là cạnh huyền mang tính chủ lửa là động, dương (I) của mẹ trên nước âm, tĩnh (O) của cha tức thiếu âm IO, khí gió, bầu trời. Horus là hình bóng của Tổ Hùng có cùng bản thể thiếu âm, bầu trời, khí gió. Cạnh huyền có chiều nghiêng hướng lên mang hình ảnh mũi tên bắn xiên lên trời biểu tượng cho gió.

Tam giác vuông cũng biểu tượng cho Lửa, mặt trời Nước, không gian, Gió bầu trời, một khuôn mặt của tam giác nhưng ở đây dưới dạng lưỡng hợp ngành lừa thái dương âm với nước thái âm nam, chim rắn, Tiên Rồng.

III. Hạ Thế

Dưới kim tự tháp biểu tượng cho Trung thế là Hạ Thế.

clip_image038

Ở chính giữa có hình cầu thang. Cầu thang biểu tượng đường đi lên cõi trên, thượng thế, một ý nghĩa của kim tự tháp. Kim tự tháp là đường đi lên thượng thế thấy rõ qua dạng kim tự tháp có cấp bậc của Ai Cập cổ, Maya, Aztec, Đại Hàn…

clip_image039

Tác giả và kim tự tháp có bậc cấp Zoser cổ nhất của Ai Cập (2667-2648 TDL) ở Saqqara.

Ta thấy rất rõ điều này qua linh tự Ai Cập cổ rued, stairway (cầu thang) có hình tháp có bậc cấp.

clip_image040

Linh tự rued, cầu thang.

[cũng nên biết rued gần cận với Anh ngữ rung là nấc, bực, bậc (thang); thanh ngang của thang và Anh ngữ rung liên hệ với Việt ngữ dừng, theo Tản Đà, ở Phú Thọ thang gọi là dừng]. Cầu thang rued có nghĩa là “stair represents the concepts of resurrestion from the grave and ascencion into the heaven” (cầu thang biểu hiện cho quan niệm phục sinh từ mồ mả và thăng thiên về thiên đường” (Richard H. Wilkilson, tr. 151). Các đồng bóng, ông mo, pháp sư ở Nam Đảo cũng dùng những hình tháp nhỏ có bậc cấp làm đường lên trời thấy rõ qua lời M. Eliade thuật lại: “buổi lên đồng đích thực xẩy ra trong một cái lều tròn hay trong vòng tròn thần kỳ “chúng ta tìm thấy lại cái lều tròn làm bằng lá, trong đó đồng bóng “hala” (người Sakai) hay đồng bóng “poyang” (người Jakun: một biến dạng của từ Mã Lai Á “pawing”) đi vào cùng với người phụ đồng, chúng tôi thấy họ hát cầu nguyện, triệu thỉnh các thần hồn hỗ trợ . . . Trong lều có hai cái tháp nhỏ có bậc cấp, dấu hiệu biểu tượng leo lên trời” (Mircea Eliade, tr.341).

Ở mỗi bên cầu thang có 12 dấu hiệu (sign) Tử Vi Zodiac Tây phương, ứng với 12 chòm sao, được tin là có liên hệ tới cá tính khác nhau của con người.

Trong The Lost Symbol, Robert Langdon cho rằng các dấu hiệu tử vi mang nghĩa tín ngưỡng sớm nhất của con người.

Theo sử học các dấu tử vi Tây phương có nguồn gốc từ các quan niệm trong thiên văn học Hellenistic (văn minh cổ Hy Lạp) và Babylon.

Aries, Miên Dương clip_image041

Dấu hiệu Miên Dương là cặp sừng của dê núi (ram). Trong lịch Babylon (thế kỷ thứ 7 TTL) mỗi tháng được đặt theo một dấu hình, khởi dầu từ vị trí xuân phân (vernal equinox) của mặt trời, lúc đó gọi theo chòm sao Aries.

Taurus. Kim Ngưu    clip_image042

Dấu hiệu là đầu và sừng bò mộng.

Song Nam, Gemini     clip_image043

Dấu là hình số 2 La Mã.

Cancer, Bắc Giải    clip_image044

Dấu hiệu là hình con cua, có chỗ lại cho là hình con rắn cuộn tròn Ouroboros.

Bắc giải là dấu hiệu thứ tư của Tử Vi, vận hành bởi mặt trăng mang âm tính, liên hệ với nước vì thế mới có phái cho là hình con rắn Ouroboros cuộn tròn.

Leo, Hải Sư    clip_image045

Dấu hiệu là đầu và bờm sư tử.

Tương ứng với sức mạnh của mặt trời, lửa.

Virgo, Xử Nữ, clip_image046

Dấu hiệu là hình cánh tay con gái hay cái đuôi cuộn của ngư nữ.

Theo Ai Cập cổ giống với Isis, điều hành bởi Mercury, tương ứng với số 6 và có đặc tính bởi lực lưỡng tính nòng nọc, âm dương. Vì thế đôi khi diễn tả cùng với biểu tượng linh hồn hay Dấu Ấn Salomon. Trong truyền thuyết luôn luôn liên hợp với sự khai sinh của thánh thần.

Số 6 là số thành, sinh thành mang tính sinh tạo nên đi với ngôi sao 6 cánh David và liên hợp với sự khai sinh các thánh thần.

Libro, Thiên Xứng    clip_image047

Có người cho dấu hiệu là mặt trời lặn hay mọc, có người cho là dấu bằng (=) trong toán học (với nghĩa cân bằng).

Scorpio, Hổ Cáp    clip_image048

Dấu hiệu là hình đuôi con bọ cạp mở ra trái ngược với dấu hình Xử Nữ đuôi cuộn lại.

Sagittarius, Nhân Mã    clip_image049

Dấu hiệu là cung tên.

Capricorn, Nam Dương,    clip_image050

Dấu hiệu là hình sừng dê, có khi cho là đuôi cá.

Trong hệ thống chữ nòng nọc vòng tròn-que, đuôi cá đúng hơn vì sau đó đi cùng một nhóm mang âm tính là dấu hiệu Aquarius, Nước và Pisces, Cá (xem dưới).

Aquarius, Bảo Bình    clip_image051

Dấu hiệu là hình sóng nước.

Pisces, Song Ngư    clip_image052

Dấu hình là hình hai con cá bơi ngược đầu với nhau nhưng cột vào nhau bằng que nọc ngang.

Trong hệ thống nòng nọc vòng tròn-que, ta thấy 12 dấu hiệu tử vi Tây phương khởi đầu mang dương tính cực đại từ Miên Dương Aries (dê núi đực ram có hùng tính nhất), rồi tới Taurus (Kim Ngư, Bò Tót có hai sừng mang dương tính, lửa, thái dương), Gemini (Song Nam hình số hai La Mã II là hai nam, hai nọc, hai que, lửa, thái dương ở cõi người)… rồi dương tính giảm dần xuống dưới, cuối cùng mang tính âm là Caprio, Nam Dương (vì thế có khi diễn tả là đuôi cá), Aquarius, Nước, Pisces, Cá. Ta thấy rất rõ khởi đầu là Miên Dương Aries, dê núi đực có chữ đầu là A là nọc mũi mác dạng tam giác biến thể mang dương tính Càn sinh tạo ứng với ba hào quái tam thế và cuối cùng là Song Ngư, Pisces là hai con cá. Cá biểu tượng cho nước (cá nước, chim trời), cá là động vật nên biểu tượng cho nước động, nước dương và hai con cá nối bằng que nọc diễn tả nọc thái dương. Song ngư diễn tả nước dương, nước lửa ứng với Chấn ngành nọc thái dương. Đọc theo chữ nòng nọc vòng tròn-que ta cũng thấy rất rõ hai con cá diễn tả bằng hai cung cong là do hai nòng OO mở ra mang tính chuyển động, dương và nối bằng nọc que I, gộp lại ta có IOO, Chấn. Như thế đầu và cuối của 12 dấu hiệu tử vi Tây phương ở dạng lưỡng hợp đại vũ trụ Càn và Chấn thái dương.

Tính nòng nọc, âm dương cũng thấy rõ qua hai dấu hiệu Scorpio (Hổ Cáp) và Virgo (Xử Nữ). Hai dấu hiệu chỉ khác nhau ở phần đuôi tận cùng.

Xử nữ

clip_image054

là o (nàng) trinh nữ diễn tả bằng ‘cái đuôi’ cuộn lại thành hình số 8 có hai vòng tròn là hai nòng OO, thái âm, nữ.

Trong khi Hổ Cáp

clip_image056

là con bọ cạp đuôi có ngòi nọc mang dương tính, cái đuôi hình nọc mũi tên.

…….

Tóm lại tháp Mason có những biểu tượng mà Freemasons dùng với những ý nghĩa riêng nhưng có nguồn cội từ các dấu hình trong hệ thống nòng nọc vòng tròn-que của Vũ Trụ giáo.

clip_image057

Tháp diễn tả tam thế. Thượng Thế có Heredom, Nhà Thượng Đế ứng với Hư Vô, có các hành tinh. Có sự tôn thờ thượng đế, thánh thần LAuS DEO. Trung Thế diễn tả bằng hình kim tự tháp cõi thế gian và các tín ngưỡng, tôn giáo lớn hướng về thượng đế, đấng tối cao, đấng tạo hóa. Từ vòng trònchấm ngoài nghĩa thường hiểu theo duy dương là mặt trời (tạo hóa) còn phải hiểu theo nòng nọc, âm dương nhất thể là Tạo Hóa, Vũ Trụ, Càn Khôn, nguồn cội sinh ra tất cả. Một và Tất Cả.

Hạ Thế có cầu thang dùng làm trục thế giới và các dấu tử vi diễn đạt sự liên hệ của con người, tiểu vũ trụ với các chòm sao ở đại vũ trụ. Các dấu hiệu tử vi này cũng mang tính nòng nọc, âm dương.

Biểu Tượng Đã Mất, The Lost Symbol.

Trong The Lost Symbol, Dan Brown tung hỏa mù khiến độc giả tới phút chót vẫn tưởng là cái ngòi nổ, cây chốt ‘lựu đạn’ của The Lost Symbol là Biểu Tượng Đã Mất là vòng tròn có chấm mà Mal’akh đã quyết tâm đi tìm và để dành phần da trống tí hon ở đỉnh đầu để phút chót xâm từ này.

Chữ vòng trònchấm này Tây phương gọi là circumpunct (circum là vòng tròn và punct là chấm). Dan Brown cho rằng hình chấm vòng tròn không phải là biểu tượng mà là một từ (word) nhưng không biết là từ đó thuộc ngôn ngữ nào. Từ này thuộc hệ thống chữ nòng nọc vòng tròn-que.

Chữ này được nói rõ trong bài Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn Que hình Vòng Tròn-Chấm (xin xem chi tiết ở bài Chữ Vòng Tròn-Chấm). Trong bài Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que và Tượng Đài Voortrekker, tôi cũng đã nói tóm lược qua về từ này, xin nhắc lại vài điểm chính ở đây.

Từ chấm-vòng tròn là từ nòng nọc vòng tròn-que với hai chữ nòng và nọc còn ở dạng vi thể nguyên tạo, nguyên sinh. Đây là từ nòng nọc vòng tròn-que cổ nhất và có nhiều ý nghĩa nhất trong hệ thống chữ nòng nọc vòng tròn-que. Từ mang trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo.

-Ở tầng hư vô

Theo duy âm, từ này mang nghĩa hư vô chuyển qua âm trước. Với nghĩa này, trong nhiều trường hợp chấm đặc được thay thế bằng chấm rỗng vòng tròn tí hon mang âm tính.

Lưu Ý

Tây phương gọi từ này là Circumpunct (Vòng trònchấm) là gọi theo duy dương (circum coi như một tính từ). 

Theo duy dương, từ này mang nghĩa hư vô chuyển qua dương trước.

-Ở tầng thái cực

Từ này là từ chấmvòng tròn (viết dính vào nhau theo dạng nhất thể) mang nghĩa nòng nọc, âm dương nhất thể, sinh tạo, tạo hóa, vũ trụ, càn-khôn, trứng vũ trụ, trứng thế gian (ví dụ bọc trứng thế gian Hùng Lang diễn tả theo chữ nòng nọc vòng tròn-que là chữ này). Ở dạng này từ mang nghĩa sinh ra tất cả, vũ trụ, muôn vật, muôn sinh.

Dan Brown trong the Lost Symbol cũng đã nhắc tới nghĩa này: ‘The circumpunct. The symbol of the Source. The origin of all things’ (Vòng tròn-chấm. Biểu tượng của cội nguồn. Nguồn gốc của mọi vật).

Ở tâm bất cứ mặt trống đồng nòng nọc âm dương của đại tộc đông sơn nào cũng có vòng tròn bao quanh mặt trời. Vòng tròn là vỏ bọc không gian là nòng O và mặt trời là dương, nọc. Dưới dạng nguyên tạo, tạo hóa, mặt trời diễn tả bằng chấm nọc. Ở tầng tạo hóa nhất thể tức nhất tạo, vòng tròn không gian-mặt trời tương đương với vòng trònchấm mang hình ảnh Trứng Vũ Trụ, Thái Cực.

Như thế chữ vòng trònchấm hay chấmvòng tròn nhìn dưới diện nòng nọc, âm dương nhất thể ứng với thái cực, Trứng Vũ Trụ có nghĩa là nhất thể, nòng nọc, âm dương đề huề, lưỡng tính phái, tạo hóa, sinh tạo, không gian-mặt trời, vũ trụ…

-Ở tầng lưỡng nghi

Theo duy âm, đọc âm trước, đọc là vòng tròn (O) (tức nòng, không gian) chấm (.) có nghĩa là không gian dương sinh tạo ngành âm, không gian sinh tạo thái dương.

Theo duy dương, đọc dương trước, đọc là chấm (.) (tức nọc chấm sinh tạo) vòng tròn (O) (tức nòng sinh tạo), có nghĩa là mặt trời nòng nọc, âm dương nhất thể, mặt trời sinh tạo, tạo hóa, mặt trời-không gian, mặt trời vũ trụ. Ý nghĩa này ta đã thấy ở trên, thấy qua linh tự Ra chấm vòng tròn thường hiểu là mặt trời Tạo Hóa (Sun as Creator). Hiện nay, ở xã hội phụ quyền, gần như hầu hết chỉ hiểu từ chấm-vòng tròn này theo một nghĩa là MẶT TRỜI mà thôi và ngay cả cũng không biết hay không để ý tới tính nòng nọc, âm dương của mặt trời này. Như đã nói ở trên, mặt trời này khác với những mặt trời đĩa tròn hay có nọc tia sáng khác. Chấm nọc và vòng tròn mang hình ảnh các vi thể dương âm (dưới dạng nguyên tử hay nhỏ hơn) ở đây mang nghĩa nguyên sinh, nguyên tạo, nguồn cội vì thế mặt trời chấm-vòng tròn là mặt trời sinh tạo, nguyên tạo, tạo hóa ở cõi tạo hóa.

Trong bài viết Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn Que và Đài Tưởng Niệm Voortrekker ta đã thấy rõ tính sinh tạo, tạo hóa của mặt trời chấm vòng tròn này qua hình ảnh mặt trời Aten, một khuôn mặt của mặt trời tạo hóa Ra. Vị thần mặt trời Ra lưỡng tính phái, diễn tả theo linh tự là chấm-vòng tròn, nếu nhìn dưới dạng nhất thể tổng quát thì thần Ra là Đấng Tạo Hóa (Creator), Đấng Vũ Trụ có một khuôn mặt ứng với thái cực. Nếu nhìn dưới dạng ngành mặt trời thì là thần mặt trời tạo hóa ngành nọc mặt trời. Trong đạo mặt trời Aten, tính sinh tạo, tạo hóa của mặt trời Aten được diễn giải bằng tia sáng sinh tạo, tạo hóa. Aten được biểu hiện bằng tia sáng tỏa ra từ mặt trời chứ không bằng hình người. Các tia sáng thường diễn tả bằng hình cánh tay.

clip_image058

Aten

Những tia sáng cánh tay này mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa ban phát hồng ơn cho muôn sinh.

Trong nhiều trường hợp diễn tả rõ hơn, những tia sáng hình cánh tay có cầm hình ngữ ANKH, Chìa Khóa của Sự Sống để cho thấy rõ thần mặt trời Aten là đấng Tạo Hóa, Sinh Tạo (điều này dễ hiểu vì Aten là một khuôn mặt của Ra).

clip_image059

Như thế từ chấm-vòng tròn nếu nhìn theo diện duy dương ở tầng lưỡng nghi thì có nghĩa là mặt trời nhưng phải hiểu là mặt tròn mang tính nòng nọc, âm dương nguyên tạo tức mặt trời sinh tạo, tạo hóa. Thần mặt trời Ra có linh tự là chấm vòng tròn là một ví dụ điển hình.

-Ở tầng tứ tượng:

.theo thái âm là không gian dương, nước dương sinh tạo ứng với Chấn.

.theo thái dương: là mặt trời không gian ứng với lửa vũ trụ, lửa thái dương sinh tạo Càn.

.theo thiếu âm (dương của âm), lúc này đọc là chấm-vòng tròn là hào dương trên hào âm tức thiếu âm ứng với tượng gió dương Đoài vũ trụ.

.theo thiếu dương (âm của dương), đọc là vòng tròn-chấm là hào âm trên hào dương là thiếu dương ứng với lửa đất, đất dương Li.

. Ở tam thế, là vũ trụ.

.Trục thế giới:

Chữ vòng tròn chấm diễn tả trục thế giới thông thương tam thế.

Ở đây, như đã biết, ta cũng thấy ngay dưới mặt trời chấm-vòng tròn là hình kim tự tháp, một khuôn mặt biểu tượng cho núi tháp thế gian, lửa đất thế gian trong có trục thế giới. Hình cầu thang dưới chân tháp dùng để đi vào trục thế giới trong kim tự tháp thông thương với thượng thế.

Trong bài Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn Que và Đài Tưởng Niệm Voortrekker ta cũng thấy rõ từ vòng tròn-chấm nghĩa là trục thế giới qua đàn tế lễ vũ trụ càn khôn hình vòng tròn-có chấm ở Thiên Miếu Bắc Kinh.

Nói tóm lại, từ circumpunct mà Dan Brown dùng như một mấu chốt chủ yếu, như là một ngòi nổ, một cây chốt lưu đạn cho cuốn The Lost Symbol cho thấy có hai nghĩa. Một là nghĩa mặt trời (nhưng đúng nghĩa phải nói là mặt trời tạo hóa và phải viết là punctcircum mới đúng ngữ pháp chữ nòng nọc vòng tròn-que). Hai với nghĩa là ‘The circumpunct. The Symbol of the source. The Origin of all things’ ứng với nghĩa nòng nọc, âm dương ở dạng nhất thể, thái cực hay lưỡng nghi. Đây chỉ là hai nghĩa của từ chấm-vòng tròn, như đã biết, ngoài ra còn nhiều nghĩa nữa, từ vòng tròn-chấm mang trọn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo. Điểm này đúng với nghĩa The Lost Symbol của quyển truyện. Vì là Biểu Tượng Đã Mất nên Dan Brown chỉ mới tìm lại được hai nghĩa. Tôi đã tìm được tất cả các nghĩa của từ vòng tròn-chấm circumpunct.

Trên trống đồng nòng nọc, âm dươngcủa đại tộc Đông Sơn có rất nhiều chữ hay từ chấm-vòng tròn này. Mỗi chữ diễn tả nghĩa theo từng góc cạnh của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Dịch (Giải Độc Trống Đồng Nòng Nọc Âm Dương Đông Nam Á).

Mal’akh đi tìm circumpunct và cho tattoo lên chỏm đầu của mình, chỗ linh thiêng nhất của thân người. Hắn hiểu theo nghĩa mặt trời (tạo hóa)? Hắn theo đạo thờ mặt trời? Hay hắn hiểu theo nghĩa “Nguồn Cội của Tất Cả’? Hắn theo Vũ Trụ giáo? Có lẽ hẳn chỉ hiểu lờ mờ nghĩa từ vòng tròn-chấm nhưng lại hiểu theo phái nòng âm tôn thờ tà ma quỉ quái.

Tuy nhiên, tới phút chót, Dan Brown cho Peter Solomon nói cho Langdon biết là biểu tượng circumpunct xâm trên đỉnh đầu Zachary không phải thực sự là Word (Từ). Quyết định cho biết rõ cái bí mật thật sự nằm sau Từ Word, Peter dẫn Langdon tới căn phòng ở trên đỉnh Trụ Đài Washington (Washington Monument) và nói cho Langdon biết Từ, theo Thánh Kinh Thiên Chúa giáo, là “Từ của Chúa” (‘Word of God”), nằm tại khối đá chôn dưới cầu thang của Đài.

Langdon khám phá ra được biểu tượng ở chân tháp là những từ Lau Deo, dịch qua Anh ngữ là Praise God. Những từ này khắc trên chỏm bằng nhôm của đài. Đài đích thực là cây Tháp Mason.

Peter nói với Langdon rằng Masons tin là Thánh Kinh chỉ là một biểu dụ (allegory) bí tích viết bởi con người và rằng, giống như những bản văn tôn giáo khác ở khắp nơi trên thế giới, nó chứa đựng những huấn thị ẩn kín cho tính chất tự nhiên giống như God (Chúa, Thượng Đế) của con người đang đeo yên cương- điều này giống như những nghiên cứu Noetic của Kathrine- và nó không có ý định để được diễn giải như những mệnh lệnh của một vị thần toàn năng. Điều diễn giải này đã mất đi giữa nhiều thế kỷ của chủ nghĩa nghi ngờ theo khoa học và sự cuồng tín căn cội.

Masons đem chôn (theo một cách ẩn dụ), tin rằng, khi thời gian đúng lúc, sự tái khám phá ra nó sẽ dẫn dắt vào một thời đại mới của sự giác ngộ của con người (human enlightment).

Câu nói của Peter cho rằng con người tự nhiên đã mang tính chất như Thượng Đế chính là một trong những giáo điều chính của Vũ Trụ giáo. Con người là Tiểu Vũ Trụ, con của Đại Vũ Trụ. Thượng đế sinh ra từ vũ trụ chỉ là đại diện của vũ trụ không phải là một đấng toàn năng. Con người và vũ trụ là một. Con người và Thượng đế, hiện thân của vũ trụ cùng một gốc như nhau nên mang tính chất như nhau.

Ta thấy rất rõ những biểu tượng mà Dan Brown dùng trong The Lost Symbol, cũng như trong các tác phẩm trước như The Da Vinci Code, đều có nguồn gốc căn cội là những biểu tượng, dấu, chữ nòng nọc vòng tròn-que. Hệ thống nòng nọc vòng tròn-que này lâu đời nhất, còn để lại những dấu tích trong mọi nền văn hóa, trong mọi tín ngưỡng cổ, trong mọi tôn giáo và đã được hiểu theo những ý nghĩa riêng. Đây chính là Dấu, Hình, Biểu Tượng, Từ, Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que còn khắc trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn mà ở những nơi khác Đã Mất nghĩa hay đã được hiểu khác đi. Đúng là những Biểu Tượng Đã Mất. Ngay cả nhà biểu tượng học Langdon của Đại Học Havard cũng chỉ hiểu những ý nghĩa của các biểu tượng này dưới con mắt phải của xã hội phụ quyền cực đoan Tây phương. Phải nhìn và hiểu những biểu tượng này bằng cả hai mắt phải và trái dưới diện nòng nọc, âm dương của hệ thống hình, dấu, biểu tượng, chữ nòng nọc vòng tròn-que mới trọn vẹn.

Tài Liệu Tham Khảo

http://miranmohammad.wordpress.com/

-J.E. Cirlot, A Dictionary of Symbols, Barnes & Nobole Books, 1971.

-Wikipedia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: