LẠC LONG QUÂN: NHẬN DIỆN DANH TÍNH (6) ĐỐI CHIẾU VỚI VĂN HÓA KHÁC

 

 

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG QUÂN.

(phần 6).

Nguyễn Xuân Quang

So Sánh Với Các Đại Tộc Của Các Nền Văn Hóa Khác.

Nhìn chung các nền văn hóa của thế giới có cốt lõi là chim rắn, thờ mặt trời, vũ trụ giáo đều có thể liên hệ với văn hóa Việt Nam.

-Ai Cập cổ

Qua bài viết Sự Tương Đồng Giữa Ai Cập cổ và Cổ Việt ta đã biết có sự tương đồng khắng khít giữa Ai Cập cổ và Cổ Việt. Ai Cập cổ thờ Mặt Trời trong Vũ Trụ giáo cũng giống như người Việt là Người Mặt Trời thái dương, di duệ thần mặt trời Viêm Đế, con cháu các vua mặt trời Hùng Vương, tương ứng với các vị vua mặt trời Pharaoh Ai Cập cổ. Ngườì Việt thờ mặt trời còn thấy rõ qua sự thờ phượng trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn.  Văn hóa Ai Cập cổ cũng có cốt lõi dựa trên nòng nọc, âm dương, Chim Rắn như Việt Nam. Hai vùng núi-chim, biển-rắn thấy rõ qua Ai Cập Thượng Chim Kên Kên vùng núi thượng nguồn sông Nile và Ai Cập Hạ Rắn Hổ Mang vùng châu thổ sông Nile phía biển (Tương Đồng Giữa Ai Cập cổ và Cổ Sử Việt)…

Truyền thuyết dòng mặt trời Atum-Ra có tổng cộng là Chín Thần Tổ hay Ennead diễn tả theo Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, theo Dịch. Atum-Ra mang khuôn mặt sinh tạo, Tạo Hóa nhất thể của ngành nòng âm Hathor, một khuôn mặt tương ứng với Thần Nông-Viêm Đế. Còn lại tám vị thần con cháu của Atum-Ra diễn tả theo Dịch tương tự như truyền thuyết của các tổ phụ và tổ mẫu dòng mặt trời Thần Nông-Viêm Đế của Việt Nam tuy các thứ tự có khác nhau (Sự Tương Đồng Giữa Ai Cập cổ và Cổ Việt).

Như đã biết, trong Cửu Thần đó, nữ thần Isis, vợ Osiris và Mẹ Tổ Âu Cơ là hình bóng của nhau (Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Mẹ Tổ Âu Cơ).

Như thế Osiris cũng phải là hình bóng của Lạc Long Quân.

Chỉ xin đối chiếu vài điểm chính.

.Osiris thuộc ngành nòng, âm giống như Lạc Long Quân thuộc ngành nòng, âm Thần Nông.

clip_image001

Osiris với vương miện hình bầu mầu trắng.

Ở hình trên, Osiris đội vương miện trắng, hình bầu, hình nang, nông cho thấy ông thuộc ngành nòng, âm giống như Lạc Long Quân. Trong khi vương miện đỏ có đỉnh nhọn là biểu tượng của nhánh nọc, dương.

.Osiris có bản th c như Lạc Long Quân.

Các tăng lữ Ai Cập cho Osiris là biểu tượng của hành thủy, yếu tố Nước và là vị thần tiêu biểu cho “hôm qua, quá khứ”, “dĩ vãng.

Về ngôn ngữ học, Osiris có Os- là Ốc! Ốc là Nước (ốc đảo là đảo nước ở sa mạc), ốc là oa có một nghĩa là nước như Nữ Oa. Con ốc là loài sống dưới nước.

Kiểm chứng lại với Isis ta cũng thấy Isis là nữ thần mặt trời có mạng thái dương, lửa thì Osiris hiển nhiên có mạng thái âm, nước.

Nhưng Osiris là phái nam nên là Chàng Nước tương tự như Chàng (I) Nước (OO) Lạc Long Quân Chấn IOO.

Chàng nước IOO còn có nghĩa là nước dương, nước ngành thái dương. Điểm này thấy rõ qua hai hình ngữ móc nước dương ở hai bên vương miện trắng hình túi. Tay trái cầm cây néo hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) có nghĩa là nọc, dương, lửa, mặt trời, thái dương sinh động và tay phải cầm trượng móc cong hình móc nước cũng có một nghĩa là nước  dương. Hai cây quyền trượng gộp lại có một nghĩa là lửa nước ngành thái dương.

.Osiris liên hệ với cây cỏ, nông nghiệp giống như Lạc Long Quân dậy con dân Lạc Việt làm ruộng nước Lạc điền.

Nước là sự sống của cây cỏ và nông nghiệp nên Osiris cũng như Lạc Long Quân có khuôn mặt là thần nông nghiệp.

Vì thế Osiris thường có mầu xanh lá cây, mầu của cây cỏ như thấy ở hình trên. Michael Jordan trong tự điển bách khoa về chủ đề Thần Thoại Thế Giới cho rằng ‘Osiris bắt đầu sự nghiệp của mình như là hồn cây hay hồn bắp, ngô’.

Ở hình trên, Osiris cầm cây néo đập lúa cũng mang nghĩa biểu tượng của nông nghiệp.

Osiris là thần nông nghiệp giống như Lạc Long Quân.

Cũng nên biết thêm là khuôn mặt nông nghiệp qua bản thể Nước của Lạc Long Quân có di thể (gen) từ Thần Nông-Viêm Đế, đấng tạo hóa của Bách Việt. Người Hoa Hạ đã ‘ăn cắp’ Thần Nông-Viêm Đế của chúng ta biến thành Thần Nông đầu bò, thần tổ nông nghiệp của họ. Họ đã diễn giải khuôn mặt nọc lửa Viêm Đế của chúng ta trong Thần Nộng-Viêm Đế bằng cách cho rằng Thần Nông của họ có cây gậy lửa thần…” (xem Nhận Diện Chân Tướng Thần Nông trong Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

.Osiris được diễn tả bằng hình con rắn như Lạc Long Quân.

Rắn là biểu tượng của nước nên Osiris và Lạc Long Quân có mạng nước đều được diễn tả bằng biểu tượng rắn.

Rắn Osis thấy qua hình linh vật cõi âm dưới đây.

clip_image003

Hình trên theo cách giải thích của các học giả Tây phương về Ai Cập học: bên trái, đĩa mặt trời quấn quanh bởi con rắn Uraeus tựa trên lưng hai con vật tượng trưng dương thế trên đầu có cái lông sự thật (công lý). Bên phải là một linh vật ở cõi âm (underworld) (British Museum, London).

Hình “linh vật ở cõi âm” có hình rắn chính là Osiris.

Lưu ý rắn có mặt khắp nơi ở Tam Thế trong thần thoại Ai Cập cổ. Rắn có thể mang tính lưỡng tính phái sinh tạo và có các vai trò khác nhau như sinh tạo, tạo hóa hay quái vật biển, cõi âm ứng với tất cả các khuôn mặt của Osiris, Lạc Long Quân. Lưu ý ở dây, dưới bụng rắn có chữ nòng nọc vòng tròn-que hình nòng O cho biết con rắn mang âm tính và ở cõi âm.

.Osiris là một ngưòi già như Lạc Long Quân.

Linh vật rắn cõi âm ở trên có đầu là một ngưòi già có râu dài.

Osiris là một người già giống như Lạc Long Quân, như thần Itzam của Maya và như thần già râu dài của Aztec. Osiris cũng thường ăn mặc quần áo trắng toát như Lạc Long Quân.

.Osiris có một khuôn mặt là mặt trời Nước, thái âm giống như Lạc Long Quân.

Ở hình trên, phía bên trái, hình mặt trời đĩa tròn có con rắn quấn quanh là mặt trời âm nước, mặt trời lặn. Mặt trời ở trên lưng hai con sư tử. Sư tử là loài thú bốn chân tượng trưng cõi đất dương thế, Sư tử là loài mãnh thú nhưng không có sừng là biểu tượng cho dương ngành nòng, âm tức ngành của Osiris và Lạc Long Quân. Trên đầu có cái lông sự thật biểu tượng cho công lý. Đây là khuôn mặt liên hệ tới sự phán xét linh hồn người chết của Osiris tương ứng với khuôn mặt chúa tể cõi âm của Lạc Long Quân.

Như thế mặt trời ở trên vai hai con thú này là mặt trời thế gian, dương gian của ngành nòng âm Osiris, Lạc Long Quân. Hình con rắn quấn quanh đĩa mặt trời cho biết thêm là mặt trời thuộc ngành nòng nước hay mặt trời nước, đây cũng là những khuôn mặt của Osiris và Lạc Long Quân.

Đối chiếu với thái dương thần nữ Isis và Âu Cơ là mặt trời lửa rạng đông ta thấy Osiris, Lạc Long Quân là mặt trời Nước, hoàng hôn đúng trăm phần trăm.

.Osiris là mặt trời đêm hay mặt trăng như Lạc Long Quân.

Trên lưng linh vật rắn, có mặt trời lặn, mặt trời đêm (hay mặt trăng có quầng sáng) có cánh ở giữa trời đầy sao. Đây chính là biểu tượng của Oiris và Lạc Long Quân. Lưu ý ở đây là cõi âm nên là mặt trời đêm hay mặt trăng thay vì là mặt trời lặn hay hoàng hôn. Khuôn mặt này cũng thấy rõ qua hình Osiris cưỡi thuyền trời đi trong đêm dưới đây.

clip_image005

Osiris cưỡi thuyền trời đi trong đêm đầy sao.

www.redicecreations.com

Lưu ý khuôn mặt đêm mang tính chủ thái âm nên vương miện ở đây chỉ giản dị có hình túi mầu đen mà không có gì khác nữa và Osiris cũng chỉ cầm quyền trượng nòng nọc, âm dương was biểu tượng cho sinh tạo, tái sinh, hằng cửu.

Rõ hơn ‘vào triều đại thứ 18 khởi đầu của thời Vương Triều Mới (1567-1085 Trước Tây Lịch), Osiris trở thành một vị thần có tầm vóc gần như ngang hàng với thần mặt trời tạo hóa Re, đưc nhân cách hóa thành mặt trời vượt qua được bóng đêm của cõi âm về đêm và trở thành vị thần của người chết và các nạn nhân đời đời kiếp kiếp của s nguyền rủa, trù yểm của thiên nhiên, trời đất, vì thế Osiris ngự trị một cách nghịch lý của cả mắn sinh và sự chết’ (Michael Jordan, sách đã dẫn). Thật ra chẳng có gì là nghịch lý cả. Mắn sinh, tạo sinh, tái sinh và sự chết đi cùng chiều thuận lý với nhau trong vũ trụ giáo.

.Osiris có khuôn mặt tạo hóa, sinh tạo như Lạc Long Quân.

Như đã nói ở trên, ‘Osiris trở thành một vị thần có tầm vóc gần như ngang hàng với thần mặt trời tạo hóa Re’ nghĩa là Osiris có một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa như Lạc Long Quân. Ở cõi trên, Lạc Long Quân có khuôn mặt tạo hóa sinh tạo của Thần Nông, đội lốt Thần Nông.

.Osiris có khuôn mặt lưỡng thế như Lạc Long Quân.

Osiris cai trị hai cõi âm dương như Lạc Long Quân. Như đã nói ở trên, Osiris có một khuôn mặt ngự trị cõi âm. Osiris được thờ phượng khắp nơi ngoại trừ ba địa phận và trong 42 ngôi đền thờ các vong nhân (người chết) gọi là Serapeums (chú ý Sera- gần cận với Phạn ngữ sara, nước liên hệ với cõi âm), nổi tiếng nhất là ở Abydos và Busiris.

Ở hình linh thú ở trên, ta cũng thấy rõ điểm này. Thứ nhất qua hình mặt trời âm đĩa tròn cõi thế gian và mặt trăng ban đêm cõi âm và thứ hai qua linh thú rắn có đầu là người già ứng với khuôn mặt vua mặt trời lặn cai trị cõi thế gian và đuôi có đầu cáo Anubis, vị thần tẩm liệm ở cõi âm ứng với khuôn mặt Diêm Vương của Osiris và Lạc Long Quân.

Như thế Osiris ngự trị cả cõi dương và cõi âm, vị thần của sinh tạo của sự sống và của sự chết, tái sinh và hằng cửu như Lạc Long Quân.

.Osiris có khuôn mặt tam thế như Lạc Long Quân.

Thật ra Osiris và Lạc Long Quân có mặt ở cả ba cõi Tam Thế. Như đã nói ở trên, Osiris và Lạc Long Quân có khuôn mặt tạo hóa ở cõi Thượng Thế và khuôn mặt lưỡng thế ở cõi giữa thế gian Trung Thế và Hạ Thế. Khuôn mặt tam thế thấy rõ qua vương miện của Osiris trong hình dưới đây:

clip_image006

Osiris với vương miện ngự trị tam thế.

Vương miện túi mầu đen nghiêng về nước, cõi âm, người cũng có mầu đen thái âm mang tính trội diễn tả Hạ Thế. Hai hình sừng cong trắng diễn tả thái dương Thượng thế ngành âm.

Khuôn mặt thế gian Trung Thế ở đây được diễn tả bằng cặp sừng ngang gợn sóng. Hai chiếc sừng là hai nọc, lửa. Sừng nằm ngang chỉ cõi bằng cõi giữa. Gợn sóng chỉ nước. Sừng ngang gợn sóng chỉ lửa-nước đất thế gian Trung Thế. Sừng ở đây giống sừng dê nên phải vẽ gợn sóng để diển tả lửa nước, ở văn hóa Việt Nam thì là sừng trâu nước. Ta thấy rất rõ Lạc Long Quân và Osiris có khuôn mặt tam thế ngành nòng âm.

.Osiris và Lạc Long Quân đều sinh con theo cách thần kỳ.

Như đã biết, Lạc Long Quân và Âu Cơ  sinh ra bọc trứng Lang Hùng là do giao hòa khí nòng nọc, âm dương của vũ trụ, trời dất. Osiris và Isis sinh ra Horus khi Osiris đã chết. Thi hài Osiris  bị Seth chặt ra từng mảnh đem ném ra khắp nơi. Isis thâu nhặt lại, tái tạo lại xác chồng nhưng thiếu mất bộ phận sinh dục vì đã bị cá ăn mất. Isis biến thành chim làm những nghi thức thần kỳ để thụ tinh cùng xác chồng đã mất bộ phận sinh dục.

.Osiris có các vị thần phụ tá như:

Cá sấuclip_image008

Cân trái tim người chết.

Để ý trong hình cân trái tìm này Osiris ngồi trong ô chữ nhật góc phải cũng mặc toàn đồ trắng tinh và cũng có râu dài như Lạc Long Quân.

Vị thần cá sấu phụ tá cho thần cò Toth, kẻ chết nào bị loại không cho về miền vĩnh cửu thì giao cho vị thần cá sấu này xé xác.

Lưu ý cá sấu thường thay rắn là khuôn mặt biểu tượng cho cõi âm ví dụ như người Dayak, một tộc Bách Việt có truyền thuyết con trai của vị chúa tể Malatara sống dưới sông sâu hay địa ngục là một con cá sấu hay có thể đẻ ra cá sấu. Thuyền Phán Xét Linh Hồn trên thạp đồng Đào Thịnh có mũi hình cá sấu gharial có sừng thịt ở mõm thay vì là rắn nước và đuôi có hình đầu chim mỏ cắt (Thạp Đồng Đào Thịnh).

Ngoài ra, Ai Cập cũng thờ thần cá sấu có tên là Sobek hay Suchos. Sobek có So- là Sấu, Suchos có su- là sú, sấu. Sú chính là Mường Việt cổ Khú. Lạc Long Quân Mường Việt cổ gọi là ‘Bua Khú Lường vường’.

Thần cá sấu cũng có một khuôn mặt là thần mặt trời nhô lên từ nước và mang tính sinh tạo như Lạc Long Quân.

clip_image010

Thần Mặt Trời Nước Cá Sấu ở đền Kom Ombo (ảnh của tác giả).

Hình trên cho thấy thần cá sấu có vương miện là mặt trời đĩa tròn mang âm tính có con rắn liên hệ với nước, cho biết là mặt trời dòng nước. Thần cầm biểu tượng Ankh, ‘Chìa Khóa Sự Sống’ cho thấy thần có một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa… Thần Cá Sấu Mặt Trời Nước sinh tạo này là một khuôn mặt của nhánh Giao Việt Lạc Long Quân.

Hiển nhiên cá sấu này liên hệ với khuôn mặt vật biểu cá sấu Lạc Lạc Long Quân.

Chó Anubis

Trong Ngày Phán xét, người chết phải khai hết sự thật những việc họ đã làm khi còn sống, cân trái tim với lông sự thật cho biết người đó nói thật hay nói dối.

Như vừa nói ở trên, Anubis tương ứng với khuôn mặt chó âm, cáo chồn Lạc của Lạc Long Quân, tương ứng với con chó phán xét linh hồn người chết thấy trên hình thuyền trên trống đồng Ngọc Lũ I và các trống họ hàng và con chó ngao của Phật giáo.

Thần cò Thoth

Thần cò Toth hay Thoth cũng được coi là thần mặt trăng liên hệ với khuôn mặt ‘ông trăng mà lấy bà giời’ của Lạc Long Quân. Cò Toth như thế là cò trăng, cò đêm tương ứng với vật biểu cò vạc, cò lạc của Lạc Long Quân.

.Lưỡng Hà và La Hy

Trong nhiều truyền thuyết ở Lưỡng Hà và của văn hóa La Hy cổ cũng có các vị thần giống như Lạc Long Quân sống lưỡng thế, sống trên trần một thời gian rồi xuống cõi âm sống một thời gian như Dumuzi của Lưỡng Hà, Adonis và Aphhropdite hay Persephone và Hades (Stephen Oppenheimer).

-Ấn Độ

Lạc Long Quân có những khuôn mặt tương đồng với thần Vishnu của Ấn giáo.

Vị thần này được cho là thần Bảo Vệ giống như khuôn mặt bảo vệ, sinh tạo của Lạc Long Quân. Lạc Long Quân cũng như các vị thần già râu dài là những vị thần bảo vệ như thấy qua sự kiện là Lạc Long Quân khi chia tay với các con về thủy phủ, dặn các con khi nào hữu sự thì gọi ông về cứu giúp vì thế con dân Việt khi gặp nguy khốn thường gọi “Bố ơi, Bố ở đâu về cứu giúp chúng con” và như đã nói ở trên, cả đế quốc Aztec đã sụp đổ vì vị vua Aztec lúc đó tưởng lầm Hernán Cortés là vị thần râu dài của mình trở về cứu giúp họ.

Vishu cũng có cốt mây, nước nên thường diễn tả bằng mầu xanh lam, có chỗ ở trong vũ trụ vật thể là biển sữa Ksheera Sagara, thường nằm nghỉ ngơi trên con rắn thần tổ nghìn đầu Ananta Shesha. Vishnu có một khuôn mặt là vị thần cá sấu ở sông Hằng.

Vishnu được thờ phượng như Mukunda, đấng Chí Tôn giúp con người thoát vòng luân hồi khỏi thế tục về cõi hằng cửu nghĩa là cũng có một khuôn mặt liên hệ với cõi âm sinh tạo như Lạc Long Quân.

Vân vân và vân vân…

Ấn Độ cũng có một vị vua cai trị cả hai cõi âm dương là Yama. Trong kinh Veda, Yama thoạt khởi đầu cũng là một vị vua của cõi thế gian sau nhờ khám phá ra sự bí mật của bất tử nên trở thành chúa tể âm thế, nơi được coi là đất vĩnh cửu trường sinh. Cõi âm dưới nước là nơi phán xét con người sau khi chết, những kẻ hiền lương được ở lại sống vĩnh cửu, trường sinh. Từ Yama có Yam- là nước, biển. Yam- biến âm với Việt ngữ đầm (hồ). Người Trung Hoa có Diêm vương với Diêm chính là Yam-.

Như thế Lạc Long Quân  và Vishnu có những nét tương đồng.

(còn nữa)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: