CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE và ĐÀI TƯỞNG NIỆM VOORTREKKER, PRETORIA, NAM PHI .

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE 

CHƯƠNG IV

BÀI ĐỌC THÊM (SỐ 1) VỀ TỪ CHẤM-VÒNG TRÒN 

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE và  ĐÀI TƯỞNG NIỆM VOORTREKKER, PRETORIA, NAM PHI.

Nguyễn Xuân Quang

Đài Tưởng Niệm Voortrekkers ở Pretoria, thủ đô hành pháp của Nam Phi được coi là một Địa Điểm Di Sản Quốc Gia.

Voortrekker có Voor-là fore, trước, đầu tiên, trekker, kẻ mở đường, khai phá; Voortrekker là Những Kẻ Khai Phóng, Tiên Phong chỉ những người di dân Âu Châu đầu tiên tới Nam Phi.

clip_image002

Đài Tưởng Niệm Voortrekker.

Kiến trúc sư Moerdijk đã xây tượng đài này như một ngai thờ để tạ ơn sự sáng tạo ra một nền văn minh mới. Theo ông, ngai thờ đánh dấu sự khởi đầu mới.

clip_image003

Đài ngai thờ hình tháp hình trụ Nọc cắm trong vòng tròn Nòng O bao quanh ở đáy mang tính lưỡng hợp nòng nọc, âm dương. Đài mang hình ảnh linga-yoni của Ấn giáo.

Kiến trúc sư Moerdijk, một người hết lòng chiêm ngưỡng kiến trúc Ai Cập cổ, trong ngày khánh thành Tượng Đài Voortrekker, đã cho rằng sự vĩ đại của Châu Phi khởi đi từ sự xây dựng, kiến tạo của Ai Cập cổ. Ông đã đích thân tới Ai Cập để nghiên cứu và lấy tài liệu về xây tượng đài này. Vì thế Đài Tượng Niệm mang sắc thái liên hệ với Đạo Mặt Trời, với Vũ Trụ Giáo của văn hóa Ai Cập cổ và chữ viết nòng nọc vòng tròn-que.

Đài ngai thờ trông như một tháp hình trụ Nọc nằm trong vòng tròn nòng O bao quanh ở đáy. Tổng quát đài mang tính nòng nọc, âm dương. Đài mang hình ảnh linga-yoni của Ấn giáo. Lưỡng nghi nòng nọc, âm dương sinh ra tứ tượng thấy qua hình vuông của tháp trụ và tam thế thấy qua ba phần của đài.

clip_image004

Sơ đồ cấu trúc của Đài Tưởng Niệm Voortrekker (Wikipedia).

Thượng Thế

Tháp trụ có mái diễn tả Thượng Thế gồm phần chỏm mái có hình vòm và phần dưới mái vuông.

Hình vòm tròn trên đáy vuông là hình ảnh vuông tròn, hình ảnh của bánh dầy tròn để trên bánh chưng vuông. Ý nghĩa vuông tròn thấy rõ qua câu ca dao:

Ba vuông sánh với bẩy tròn,

Đời cha vinh hiển, đời con sang giầu.

Ta thấy số ba đi với vuông. Vuông là hình có bốn góc vuông, có bốn cạnh bằng nhau. Bốn cạnh hình vuông là bốn que nọc ghép lại, một que nọc là một nên vuông hàm nghĩa là 4.

Ta biết 3 là số Đoài và 4 là số Cấn. Đoài vũ trụ là gió biểu tượng cho bầu trời thế gian và Cấn vuông biểu tượng cho đất âm. Ba vuông Đoài Cấn biểu tượng cho trời đất thế gian phía nòng âm.

Còn bẩy tròn với 7 là số Càn và tròn là O là số không (zero), số Khôn vũ trụ. Càn tương giao hôn phối vợ chồng với Khôn: ta có Càn Khôn phía nọc dương.

Về số học ta thấy “ba vuông”, nếu cộng lại 3 + 4 = 7 đem so “sánh với bẩy tròn”, nếu cộng lại 7 + 0 = 7, rõ ràng bằng nhau, cả hai đều bằng 7.

“Ba vuông” là hôn phối âm dương chồng vợ cõi trời đất thế gian còn “bẩy tròn” là hôn phối âm dương chồng vợ ở cõi vũ trụ tạo hóa. Câu ca dao

 

Ba vuông sánh với bẩy tròn,

Đời cha vinh hiển, đời con sang giầu.

ý nói nếu sống hợp với lẽ giao hòa âm dương, thuận với tương giao vũ trụ Càn Khôn, trời đất Đoài Cấn thì sẽ sinh sôi nẩy nở, sinh tạo bội phần toàn vẹn vì thế mà đời đời vinh hiển sang giầu.

Như thế mái đài tưởng niệm nhìn theo diện ở Trung Thế thế gian là  Đất Vuông-Trời Tròn và nhìn theo toàn diện thì phần dưới Đất Vuông 4 đi với Bầu Trời 3 là giao hòa Đất Trời và phần chỏm hình vòm số không tròn Khôn 0 đi với 7 Càn là giao hòa Càn Khôn ở cõi trên tạo hóa (Ca dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt).

Trung Thế

Thân tháp là Trung Thế hình trụ diễn tả Núi Trụ Thế Gian, biểu tượng cõi giữa Trung Thế. Tháp trụ hình vuông diễn tà tứ tượng và thân tháp cũng là Trục Thế Giới thông thương tam thế do đó đài mới mang nghĩa là ngai thờ để dâng cúng tạ ơn Thượng Đế (giống như Đền Tổ Hùng có núi Nghĩa Lĩnh là Trục Vũ Trụ thông thương tam thế được diễn tả bằng ba đền Thượng, Trung, Hạ).

Chân đài là Hạ Thế, nơi có nấm mồ tưởng niệm.

Như thế đài tưởng niệm diễn tả trọn vẹn vũ trụ tạo sinh của vũ trụ giáo  dựa trên nguyên lý lưỡng hợp nòng nọc, âm dương.

Trong đài tượng niệm có hai phần chính:

Thứ nhất là giải băng trang trí bằng đá cẩm thạch gồm 27 tấm hình nổi diễn tả lịch sử của Con Đường Khai Phá Lớn (Great Trek) đồng thời cũng ghi khắc lại cuộc sống hàng ngày và tín ngưỡng của những người di dân tiên phong.

clip_image005

Phần chính thứ hai là Phòng Mộ Tượng Trưng Tưởng Niệm trang trí với các cờ của các quốc gia của những người tiên phong, tường có các tấm thảm diễn tả về khai phóng. Trên mặt mộ có khắc hàng chữ ‘Ons vir Jou, Suid-Afrika’ (viết bằng tiếng Afrikaans có nghĩa là ‘Chúng Ta vì Người, Nam Phi’ (‘We for Thee, South Africa’). Câu nói này lấy ra từ bài quốc ca Die Stem: “We will live, we will die, we for thee, South-Africa” (Chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ chết, chúng ta Vì Người, Nam Phi).

clip_image006

Mộ Tưởng Niệm.

Lúc chúng tôi đến, đốm tròn ánh sáng chưa ở tâm điểm của mặt mộ (ảnh của tác giả).

Hàng năm cứ vào lúc 12 giờ ngày 16 tháng 12, ánh sáng mặt trời chính ngọ chiếu lọt qua một đĩa tròn nhỏ trên nóc đài tưởng niệm xuống trung tâm mặt mộ rọi sáng lên hàng chữ này. Ngày 16 tháng 12 năm 1838 là ngày của Trận Chiến của Dòng Sông Máu (Battle of Blood River) giữa các người di dân da trắng châu Âu với dân bản địa. Một trận chiến đẫm máu. Ngày này trước năm 1944 được coi là Ngày Nguyện Thề. Tia sáng chiếu lên hàng chữ ngày đó được coi như là biểu tượng của hồng ân của Thượng Đế ban cho cuộc sống và lòng kiên quyết của Những Người Tiên Phong. Tia sáng là biểu tượng của thần mặt trời tạo hóa Aten có một khuôn mặt là thượng đế (xem dưới).

Kiến trúc sư Moerdijk đã đem triết thuyết Đạo Mặt Trời, thờ Ánh Sáng Mặt Trời và Cổ Sử Ai Cập vào kiến trúc này.

Sàn Phòng Anh Hùng của Đài Tưởng Niệm từ trên nhìn xuống có hình mặt trời có 32 nọc tia sáng hình nọc mũi tên (mũi mác, mũi răng cưa, răng sói) có một nghĩa là thái dương.

clip_image008

Phòng Anh Hùng

ttp://en.wikipedia.org/wiki/Voortrekker_Monument

Theo Moerdijk, 32 nọc tia sáng này cộng với tia sáng từ nóc vòm chiếu xuống thì mặt trời này có 33 tia sáng.

Nếu chỉ nhìn tại mặt trời có 32 nọc tia sáng thôi thì số 32 là số Khôn tận cùng tầng 5 mang âm tính cực độ của 32 quẻ trên, dương. Ta có 32 = 0, Khôn như thấy qua 32 độ Farenheit = 0 độ bách phân (Celcius). Mặt trời 32 tia sáng là mặt trời Càn-Khôn mang âm tính tạo hóa, sinh tạo, tái sinh, hằng cửu liên hệ với anh linh của các vị anh hùng.

Ngoài ra mặt trời ở đây có số nhiều nọc tia sáng mang âm tính (mặt trời có số tia sáng càng lớn càng mang nhièu âm tính, càng gần cõi âm. Mặt trời 0 tia sáng là mặt trời sinh tạo cõi tạo hóa, thượng thế. Ở đây có 32 nọc tia sang có âm tính tối đa của 32 quẻ thượng trong 64 quẻ vì liên hệ với các anh linh). Vì thế, các nọc tia sáng rất ngắn mang âm tính.

Nối tiếp các nọc tia sáng là những hình ‘cánh gà’ (chevron) >> tỏa ra. Moerdijk dùng những hình này để diễn tả những sóng nước vì ông dựa vào linh tự Ai Cập cổ hình hai cánh cánh gà chồng lên nhau có một nghĩa là Nước. Đúng vậy theo chữ nòng nọc vòng tròn-que hai cánh gà là do hai nòng OO, thái âm, nước dương hóa cực đại mà thành.

Như thế ở đây ta có lửa nước, nòng nọc, âm dương hay là Mặt Trời Nước sinh tạo ở cõi nước, cõi âm.

Lưu Ý

đây ta hc thêm được ch hai nc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) mà người Tây phương gi là cánh gà chng lên nhau có nghĩa là Nước. Nhưng phi hiểu là nước ngành thái dương.

Còn nếu nhìn theo kiến trúc sư Moerdijk kể thêm tia sáng xuyên qua nóc vòm nữa là mặt trời có 33 nọc tia sáng. Tôi đã giải thích nhiều lần ý nghĩa con số 33 qua con rùa ba ba của Việt Nam, tượng Shiva cao 33 m ở đảo Mauritius, 330 triệu vị thần trong Ấn giáo, đẳng cấp cao nhất của Freemasons là 33….  thì con số 33 là con số dịch mang ý nghĩa bao trùm cả  vũ trụ, tam thế. Xin vắn tắt ở đây. Số 33 là số Chấn tầng 5 (1, 9, 17, 25, 33). Ta có số 33 tương đương với số 1 chỉ khác tính nòng nọc (âm dương). Ta cũng thấy 32 độ F = 0 độ bách phân C nghĩa là số 33 = 1 trong hệ thống số nhị nguyên, dịch học. Số 1 có một khuôn mặt là nhất thể, thái cực. Số 33 có 3-3 = 0. Số 0 có một khuôn mặt là hư vô, bầu vũ trụ, bầu trời, không gian. 3 + 3 = 6. Số 6 là số âm O thái dương II Tốn, một khuôn mặt Nàng O Lửa, thái dương thần nữ của Âu Cơ. Số 6 có một khuôn mặt cực dương phía âm. 3 x3 = 9, số Chấn IOO tức dương I thái âm OO, Nước dương ứng với Lạc Long Quân Chấn Biển. Số 9 có một khuôn mặt cực âm phía dương. Như thế 33 có đủ cả hư vô, thái cực, lưỡng cực bao trọn cả vũ trụ tạo sinh. Như vậy mặt trời 33 nọc tia sáng mang trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh, bao trùm cả vũ trụ, tam thế.   

Như đã biết ở trên, trên nóc đài có một đĩa tròn trong suốt, cứ vào ngày 16 tháng 12 ánh sáng mặt trời xuyên qua chiếu xuống trung tâm mặt mộ rọi sáng lên hàng chữ Ons vir jou, Suid Afrika.

clip_image009Đốm ánh sáng tụ ở trung tâm mặt mộ rọi sáng lên hàng chữ Ons vir jou, Suid Afrika vào ngày 16 tháng 12 tạo với vòng tròn quanh mộ thành chữ chấm-vòng tròn dot circle.

Theo Moerdijk, đốm tròn ánh sáng và vòng tròn bao quanh mộ thấy vào trưa ngày 16 tháng 12 là linh tự cổ Ai Cập-châu Phi (the ancient African-Egyptian hieroglyph) chấm vòng tròn chỉ đấng tạo hóa, Thượng Đế Aten độc tôn ( the monotheistic creator God Aten).

Thật ra linh tự chấm vòng tròn là linh tự Ra ra tao hoa bis, một chữ nòng nọc vòng tròn-que hình chấm vòng tròn, thời Ai Cập cổ vốn chỉ thần mặt trời tạo hóa Ra. Aten chỉ là một khuôn mặt đội lốt Ra.

Chữ chấm-vòng tròn là chữ nòng nọc vòng tròn-que với hai chữ nòng và nọc còn ở dạng vi thể nguyên tạo, nguyên sinh. Đây là từ nòng nọc vòng tròn-que cổ nhất và có nhiều ý nghĩa nhất trong hệ thống chữ nòng nọc vòng tròn-que. Chữ mang trọn vẹn ý nghĩa của vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo.

Xin tóm lược ở đây, xin xem thêm chi tiết ở bài Chữ Vòng Tròn-Chấm:

-Nếu coi như chỉ là một chữ (chữ nọc chấm đặc hay chữ nòng O) và có một dấu (dấu nòng hay dấu nọc chấm đặc) thì ở tầng hư vô, theo duy âm, chữ này mang nghĩa hư vô của ngành nòng, âm hay hư vô chuyển qua âm trước. Theo duy dương, chữ này mang nghĩa hư vô của ngành nọc, dương hay hư vô chuyển qua dương trước.

-Ở tầng thái cực, chữ này là chữ chấmvòng tròn (viết dính vào nhau vì ở dạng nhất thể) mang nghĩa nòng nọc, âm dương nhất thể, sinh tạo, tạo hóa, vũ trụ, càn-khôn, trứng vũ trụ, trứng thế gian (ví dụ bọc trứng thế gian Hùng Lang diễn tả theo chữ nòng nọc vòng tròn-que là chữ này).

-Ở tầng lưỡng nghi, theo duy âm là không gian dương ngành âm, không gian sinh tạo thái dương. Theo duy dương là mặt trời-không gian sinh tạo.

-Ở tầng tứ tượng:

.theo thái âm là không gian dương, nước dương sinh tạo ứng với Chấn.

.theo thái dương: là mặt trời không gian ứng với lửa vũ trụ, lửa thái dương sinh tạo Càn.

.theo thiếu âm, lúc này đọc là chấm-vòng tròn là dương của âm tức thiếu âm ứng với tượng gió dương Đoài vũ trụ.

.theo thiếu dương đọc là vòng tròn-chấm là âm của dương tức thiếu dương ứng với lửa đất, đất dương Li.

. Ở tam thế, là vũ trụ.

.Trục Thế Giới:

Chữ vòng tròn chấm diễn tả Trục Thế Giới thông thương tam thế.

…..

(xem chữ Vòng Tròn-Chấm)

Ở đây, chữ này khi được nhìn dưới dạng nhất thể nòng nọc, âm dương đề huề là vòng trònchấm mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa. Khi nhìn theo duy dương thì đọc là chấm-vòng tròn (nọc đọc trước) mang nghĩa mặt trời nguyên tạo, tạo hóa có nghĩa giống như linh tự Ai Cập cổ Ra chỉ thần mặt trời sinh tạo, tạo hóa. Vị thần Ra lưỡng tính phái, diễn tả theo linh tự là chấm vòng tròn, nếu nhìn dưới dạng nhất thể tổng quát thì thần Ra là Đấng Tạo Hóa (Creator) Đấng Vũ Trụ có một khuôn mặt ứng với thái cực. Nếu nhìn dưới dạng ngành mặt trời thì là thần mặt trời tạo hóa ngành nọc mặt trời.

Trong đạo mặt trời Aten, tính sinh tạo, tạo hóa mặt trời Aten được diễn giải bằng tia sáng sinh tạo, tạo hóa.

Như đã biết, Ai Cập cổ thờ mặt trời thuộc ngành nòng âm, Thần tổ mặt trời Ra thường là mặt trời đĩa tròn sinh tạo không có tia sáng tỏa ra. Duy chỉ có thần mặt trời Aten đội lốt Ra là có tia sáng tỏa ra. Aten được biểu hiện bằng tia sáng tỏa ra từ mặt trời chứ không bằng hình người. Các tia sáng thường diễn tả bằng hình cánh tay.

clip_image011

Aten

Những tia sáng cánh tay này mang nghĩa sinh tạo, tạo hoá ban phát hồng ơn cho muôn sinh.

Trong nhiều trường hợp diễn tả rõ hơn, những tia sáng hình cánh tay có cầm hình ngữ ANKH, Chìa Khóa của Sự Sống để cho thấy rõ thần mặt trời Aten là đấng Tạo Hóa, Sinh Tạo, Thượng Đế (điều này dễ hiểu vì Aten là một khuôn mặt của Ra).

clip_image013

Vua Amenhotep IV là người chủ trương theo đạo thờ thần mặt trời Aten, coi Aten như một vị thần độc tôn, như là đấng tạo hóa và là kẻ ban cho sự sống nên về sau vị vua này đổi tên là Akhenaten (‘Hồn Sống của Aten’). Ông bãi bỏ tục thờ đa thần trong quá khứ và chỉ thờ thần mặt trời Aten như một vị thần duy nhất. Akhenaten là cha của vị vua trẻ nổi tiếng Tutankhamun. Vợ của vua Akhenaten là hoàng hậu Nefertiti nổi tiếng là đẹp thấy qua tuyệt phẩm điêu khắc hình bà còn để lại.

Moerdijk đã lấy sự thờ phượng tia sáng mặt trời của Aten này đem vào kiến trúc của tượng đài. Theo ông, mái vòm theo văn hóa Ai Cập cổ biểu tượng cho vòm trời nơi Thượng Đế ngự trị (thật ra đây là quan niệm chung của vũ trụ giáo). Qua mái vòm, ánh sáng chiếu xuống rọi sáng hàng chữ vào ngày 16 tháng 12 là sự nối kết giữa các chữ trên mặt mộ và Thượng Đế ở trên cao được diễn tả bằng tia sáng mặt trời, một sự liên lạc giữa Thượng Đế và con người.

Tia sáng này chính là hình ảnh tia sáng mặt trời tạo hóa của Aten.

Như thế chữ nòng nọc vòng tròn-que chấm vòng trên tròn mặt mộ do kiến trúc sư tạo ra ở đài tưởng niệm vào ngày 16 tháng 12 hàng năm bằng đốm ánh sáng và vòng tròn quanh mộ hiểu theo duy dương là mặt trời. Mặt trời này là mặt trời Aten có tia sáng mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa. Nghĩa là chữ chấm vòng tròn mặt trời ở đây cũng có nghĩa sinh tạo của Aten đội lốt Ra. Chữ nòng nọc vòng tròn-que chấm vòng tròn ở đây chỉ hiểu theo nghĩa duy dương là mặt trời sinh tạo trong vô số nghĩa của chữ vòng tròn có chấm như đã nói ở trên (xem Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que Vòng Tròn- Chấm).

Moerdijk xây tượng đài với chủ đích là một chiếc ngai thờ để tạ hồng ơn của thượng đế đã ban cho những người khai phá. Ngược lại cũng là nơi dâng cúng lễ vật và chuyển các lời cầu nguyện, cầu xin tới Thượng Đế.

Như đã nói ở trên, tượng đài có một khuôn mặt Trục Thế Giới. Chữ chấm-vòng tròn do đốm sáng và vòng tròn quanh mộ diễn tả Vũ Trụ trong có Trục Thế Giới.

Điểm này giống hệt như đàn tế lễ vũ trụ trời đất ở Thiên Miếu, Bắc Kinh (Việt Nam cũng có loại đàn tế lễ vũ trụ này là đàn Nam Giao ở Huế).

clip_image015

Đàn Tế Vũ Trụ ở Thiên Miếu, Bắc Kinh

(nguồn ebeijing,org.cn)

clip_image017

Đường thang cấp lên Đàn Tế Vũ Trụ ở Thiên Miếu, Bắc Kinh.

Đàn có ba tầng hình trụ tròn biểu tượng tam thế. Mặt đàn hình vòng tròn diễn tả không gian ở tâm có một đĩa tròn diễn tả mặt trời tức cũng có hình chữ vòng tròn-chấm diễn tả Vũ Trụ. Mặt đàn đồng thời cũng diễn tả Trục Thế Giới. Vì thế hàng năm vua Trung Hoa là thiên tử đứng tại đĩa mặt trời, cũng là tâm của Trục Vũ Trụ để dâng cúng lễ vật và lời cầu xin quốc thái dân an tới vũ trụ, trời đất, thần thánh, tổ tiên.

clip_image002[4]

Tác giả đứng trên đĩa mặt trời, nơi các vua nhà Thanh hàng năm đứng làm lễ tế vũ trụ, trời đất, thánh thần, tổ tiên tại Đàn Tế Vũ Trụ ở Thiên Miếu, Bắc Kinh.

Lưu Ý

Xin nhắc lại tất cả các kiến trúc thờ phương dùng dâng cúng tế vật và lời cầu nguyện, ban xin tới vũ trụ, trời đất từ cổ xựa (dưới hình thức cọc đâm thú vật như cọc đâm trâu)

cvt

Cọc đâm trâu trên một trống đồng Điền diễn tả Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời trong có Trục Thế Giới (ảnh của tác giả chụp tại Viện Bảo Tàng Tỉnh Vân Nam).

cho tới các kiến tríúc nhà cửa thờ phượng sau này (như nhà đình, đền, miếu, nhà thờ) theo chính thống đều có hình hay các bộ phận diễn tả Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống trong có Trục Thế Giới. Hiển nhiên ta thấy rõ như hai năm là mười là Đài Tưởng Niệm Voortrekker như một ngai thờ có hình Cây Tam Thế và Đàn Tế Vũ Trụ ở Thiên Miếu, Bắc Kinh hình Tam Thế có Trục Thế Giới được diễn tả bằng chữ chấm-vòng tròn.

Tóm lại, kiến trúc sư Moerdijk đã xây cất Đài Tưởng Niệm Voortrekker theo khuôn mẫu đạo thờ thần mặt trời Aten tạo hóa Ai Cập cổ nghĩa là theo triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của vũ trụ giáo. Ở đây có ba chữ nòng nọc vòng tròn-que là:

.Chữ nọc mũi tên (mũi mác, mũi răng cưa, răng sói) ^, ở đây có nghĩa là nọc thái dương sinh động của tia sáng.

.Chữ hai nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) (cánh gà) chồng lên nhau >> có nghĩa theo linh tự Ai Cập cổ là Nước.

.Và quan trọng nhất là chữ chấm-vòng tròn, ở đây hiểu theo nghĩa duy dương là mặt trời sinh tạo, tạo hóa giống như linh tự Ra.

Tượng đài Tưởng Niệm Voortrekker mang trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ giáo và là một ví dụ điển hình về chữ nòng nọc vòng tròn-que hình chấm-vòng tròn hiểu theo duy dương với nghĩa là mặt trời sinh tạo, tạo hóa, tái sinh, hằng cửu. Một lần nữa cho thấy chữ nòng nọc vòng tròn-que có trong văn hóa cổ Ai Cập.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: