NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG QUÂN (phần 4): QUA kHẢO CỔ HỌC.

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG QUÂN.

QUA KHẢO CỔ HỌC

(phần 4).

Nguyễn Xuân Quang

.Qua Khào Cổ Học

Hình bóng Lạc Long Quân còn ghi khắc lại ở nhiều khảo cổ vật.

. Vật tổ vật rắn

1. Ở dạng lưỡng hợp Chim Rắn hai ngành Lửa-Nước, Dương Âm.

Ở cõi tạo hóa, Lạc Long Quân có bản thể thái âm đội lốt Thần Nông Thái Âm có cốt rắn nước.

Rắn nước thái âm lưỡng hợp với chim lửa thái dương dưới dạng nòng nọc, âm dương, Chim-Rắn, Tiên Rồng thấy ở:

-Mũi các thuyền trên trống Ngọc Lũ I và các trống họ hàng như Hoàng Hạ có hình đầu rắn nước có mào ứng với Chấn có hình chim rìu, chim Việt, mỏ cắt lao vào miệng rắn ứng với Càn ở dạng lưỡng hợp thái dương thái âm ngành nọc dương thái dương.

clip_image002

Mũi các thuyền trên trống Hoàng Hạ.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt ứng với lưỡng hợp Thần Nông Viêm Đế ngành nọc thái dương có một khuôn mặt ứng với Rắn Nước Chấn Lạc Long Quân ngành Thần Nông và Chim Lửa Âu Cơ ngành Viêm Đế. Đây là lưỡng nghi Chim-Rắn, Tiên Rồng ở dạng nhất thể.

Ở các trống muộn như trên trống Sông Đà, có lưỡng hợp dạng lưỡng nghi rắn nước mũi thuyền với chim lửa mỏ cắt đuôi thuyền (Giải Đọc Trống Đồng Đông Nam Á).

-Trống Quảng Xương.

Trống này diễn tả đại tộc người Việt Mặt Trời thái dương.

Những người này trên mặt đều có chữ nòng nọc vòng tròn-que hình chấm vòng tròn, có chỗ có tia sáng tỏa rạng, có nghĩa là mặt trời. Người mặt trời chia ra làm hai nhánh: ngưòi mặt trời chim và rắn:

.Nhánh người Mặt Trời Con Dải, Rắn Nước.

Nhánh người này trần truồng thuộc tộc nước (vì ở dưới nước nên trần truồng).

clip_image004

Tộc người trần truồng Nước, Rắn, Mặt Trời-Nước.

Phần trên trang phục đầu là hình đầu rắn có mào. Phía sau có dải dài buông xuống hình dòng nước chẩy diễn tả hình con dải, con rắn nuớc. Con dải đầu sừng biểu tượng cho nước dương chuyển động, mặt trời-nước.

Đây chính là tộc người thuộc nhánh nước, vùng đất thấp, mặt trời Nước thái âm, tộc Rắn.

Đối chiếu với truyền thuyết Việt, đây là nhánh 50 Lang Hùng Mặt Trời theo cha Lạc Long Quân xuống biển.

.Nhánh Ngưòi Mặt Trời Chim Cắt.

Nhánh người này mặc váy xòe ra hai bên hình cánh chim, đầu đội trang phục đầu có hình đầu chim có mỏ rất lớn, rất cường điệu và có mũ sừng mang hình ảnh của chim cắt, chim rìu, chim Việt. Đây chính là tộc người thuộc nhánh lửa, đất, vùng đất cao, mặt trời Lửa thái dương, tộc chim.

clip_image006

Nhánh người Chim, Lửa, Mặt Trời-Lửa.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, tộc người Lửa-Chim cắt có mũ sừng này là nhánh 50 Lang lên núi theo Mẹ Tổ Âu Cơ Chim Lửa, là người Viêm Việt (Viêm hiểu theo nghĩa Lửa, mặt trời thái dương) thuộc ngành Lửa, mặt trời thái dương Viêm Đế có chim biểu là chim cắt, chim rìu, chim Việt.

Hai nhánh người Rắn Chim này là Con Cháu L ạc Hồng với con Lạc hiểu theo Lạc là Rắn Nước và cháu Hồng hiểu theo nghĩa Hồng là chim Lửa, Hồng Hoàng chim cắt (xem Trống Quảng Xương: Một Chương Sử Đồng).

-Hình chim Việt mỏ cắt và hình rắn thấy trên trống đồng nòng nọc, âm dương của Điền Việt.

Người Điền Việt thường đúc nhiều trống chồng lên nhau gắn lại làm Trục Thế Giới để dâng cúng lễ vật và cầu nguyện tới Ba Cõi vũ trụ.

clip_image008

(nguồn: Bronze Arts of Dian Kingdom, The Complete Works of Yunnan National Fine Arts).

Hình vẽ lại hai chiếc trống đồng chồng lên nhau mang hình ảnh Trục Thế Giới. Chiếc trống ở trên, ở tang trống có vành chim cắt, chim lửa thái dương và ở đế trống có hình rắn. Ta biết đế trống diễn tả Hạ Thế, cõi âm như thế các con rắn này là rắn thái âm, nước. Ở đây cũng có dạng lưỡng hợp thái dương chim cắt với thái âm rắn nước của ngành nọc dương thái dương.

2. Ở dạng lưỡng hợp Chim Rắn ngành Nước, Âm.

Rìu thờ Điền Việt dưới đây cán có hình rắn và chim cốc.

Rắn không có trang trí và có thân hình sóng là con rắn nước biểu tượng cho nước.

clip_image010

Rìu thờ Điền Việt cán có hình rắn và chim cốc, vật biểu của ngành nước Lạc Long Quân.

Lưu ý chim cốc có hai nét đặc thù là mỏ có mấu nhọn để giữ cá và thường đứng xoải rộng cánh ra hong khô lông vì không có tuyến dầu như vịt.

Chim cốc là loài chim nước chân có màng. Chim có mầu đen là mầu nước thái âm. Mỏ nhọn có mấu mang dương tính. Có loài cốc dùng mỏ nhọn để đâm cá nên Anh ngữ phổ thông gọi là chim darter, chim phi tiêu. Ta cũng thấy Cốc biến âm với cọc (nọc). Như thế chim cốc là chim nước mang dương tính nọc là biểu tượng của Lạc Long Quân rất chí lý.

Ta thấy rõ ở đây có dạng lưỡng hợp chim nọc ngành nước lưỡng hợp với rắn nước của cùng một ngành nòng âm nước Lạc Long Quân, Thần Nông thái âm.

3. Ở dạng lưỡng hợp Rắn-Hươu của đại tộc Lửa thiếu dương Li và Nước thiếu âm Khảm thế gian.

Rắn ở đây là rắn nước thiếu âm Khảm thế gian lưỡng hợp với hươu lửa đất thiếu dương Li thế gian.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt thì đây là rắn nước thiếu âm Khảm Long Nữ hôn phối với hươu lửa đất thiếu dương Li Kì Dương Vương.

Sự lưỡng hợp này thấy qua chiếc rìu đồng Điền Việt.

clip_image002[1]

Một chiếc rìu đồng hươu-rắn Điền Việt, Viện Bảo Tàng Tỉnh Vân Nam (ảnh của tác giả).

Đây là chiếc rìu biểu tượng của đại tộc Kì Dương Vương.

Ta cũng thấy rất rõ Rồng Thần Long, Long Nữ có cốt rắn nước thiếu âm Khảm. Dòng máu, di thể rắn nước thiếu âm của mẹ Long Nữ truyền xuống con Lạc Long Quân thành dòng máu rắn nước thái âm. Cần phân biệt Lạc Long Quân có cốt nước thái âm với nước thiếu âm.

-Vật Biểu Rắn Riêng Biệt.

Đồ đồng cổ cũng có nhiều hình tượng rắn nhất là đồ đồng Điền Việt ở Vân Nam.

Rắn là vật tổ của ngành nòng, âm ứng với Thần Nông, Lạc Long Quân thấy rõ qua sự thờ phượng:

clip_image014clip_image016

Trước một ngôi nhà thờ phượng bằng đồng của Điền Việt có trụ bảng hình rắn cho biết nhà thuộc đại tộc Rắn.

clip_image018

 clip_image020

Một cảnh thờ phượng vật tổ rắn. Hai con rắn thần tổ quấn quanh Trục Vũ Trụ trên một mặt trống đồng Điền Việt biến cải thành vật đựng vỏ ốc.

Lưu ý hai con rắn diễn tả thái âm.

clip_image022

Cán kiếm thờ mạ vàng Điền Việt hình đầu rắn.

.Vật Tổ Chim

Chim Nông

Ở cõi tạo hóa là chim biểu của Thần Nông thái âm đẻ ra trứng vũ trụ.

Khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa của Lạc Long Quân đội lốt Thần Nông cũng có một khuôn mặt là chim nông nước, bồ nông.

Chim nông thấy nhiều trên trống đồng như trống Ngọc Lũ I và trên các thạp như thạp Hợp Minh (xem trống và thạp này).

Ngoài ra cũng có những tượng chim nông riêng rẽ.

clip_image023

Một tượng chim nông riêng biệt (nguồn: vietnamfinearts.blogspot.com).

Ngỗng Lạc

Trên trống đồng ngoài cò bay thỉnh thoảng thấy có những hình chim giống ngỗng trời.

clip_image025

Hình chim trông giống ngỗng trời trên trống Quảng Chính.

Chim Cốc

Như đã nói đến ở trên.

Chim Cú Lạc.

Chim cú lạc là chim biểu cõi âm của Lạc Long Quân.

Trên mặt trống Yên Tập có hình chim cú.

clip_image027

Hình chim cú trên trống Yên Tập.

.Vật Tổ Thú Bốn Chân

Cá Sấu Lạc.

Như đã biết, loài cá sấu có mang dương tính là thú biểu vùng đất âm của Lạc Long Quân.

Có hai loại cá sấu mang dương tính thấy qua tên gọi là cá sấu gharial và cá sấu gavial. Gharial là loài cá sấu con đực có chiếc sừng thịt ở đầu mõm.

clip_image029

Gharial có ghar- chính là Việt ngữ gạc (sừng). Cá sấu sừng gharial này tôi gọi là cá sấu gạc, sấu Lạc. Hình ảnh con sấu gharial có sừng ghar, gạc này khắc trên thuyền ở thạp đồng Đào Thịnh.

clip_image031

Mũi thuyền ở thạp đồng Đào Thịnh hình cá sấu gạc đầu mõm có cục sừng.

Hai chiếc thuyền này trên thạp dùng trong mai táng liên hệ với cõi âm. Đây chính là thuyến Phán Xét Linh Hồn liên hệ với khuôn mặt cõi âm của Lạc Long Quân.

Loài thứ hai là loài cá sấu có mõm nhọn như con dao Anh ngữ gọi là gavial.

clip_image033

Sấu mõm dao Tomistoma Schlegelii

Gavial có tên khoa học là Tomistoma schlegelii, tên chỉ loài cá sấu có mõm dài và sắc. Latin Tomistoma: tomi: cắt, stoma là miệng. Tomistoma là miệng dao, mõm dao, mõm dài và nhọn như dao như giáo.

Sấu mõm dao Gavial là thú biểu của Lạc Long Quân.

Sấu mõm dao này thấy trên trống đồng Hòa Bình.

clip_image035

Trống Hòa Bình (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

Trống Hòa Bình là trống có mặt trời 12 nọc tia sáng Chấn/Cấn, trống biểu của Đại Tộc Việt Mặt Trời Nước Lạc Long Quân. Rõ ràng 6 con sấu mõm dao Gavial trên trống Hòa Bình là sấu Lạc, thú biểu của Lạc Long Quân (xem Trống Giao Việt Hòa Bình).

Thằn Lằn

Thằn lằn cùng loài bò sát với cá sấu, rắn cũng được dùng làm vật tổ cho các tộc nòng âm thuộc nhánh Lạc Long Quân nhất là các tộc ở những vùng không có cá sấu như tộc Ao Naga (Âu Long, Âu Lạc) ở Assam chẳng hạn (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Trống đồng U Buôn có khắc hình thằn lằn.

Trống Sangeang Malakamau của Nam Dương có khắc Rồng kỳ đà Komodo.

clip_image036

Rồng kỳ đà Komodo ở một ngôi nhà trên trống Sangeang Malakamau

(xem Trống Đông Sơn Mang Sắc Thái Nam Dương).

Trâu Lạc

Những tượng đầu trâu có tuổi Trước Tây Lịch cũng đào tìm được.

Chồn Lạc

Hình chồn khắc trên một trống đồng Lào.

clip_image038

Hình chồn trên trống đồng Lào.

Tượng chồn cáo cũng thấy ở đồ đồng Điền.

clip_image040

Một chiếc rìu đồng Điền Việt

Cóc Lạc

Có rất nhiều tượng cóc ếch trên trống đồng (xem Nhóm Trống Cóc Ếch) và có cả các tượng cóc ếch trên các vật thờ khác và riêng rẽ.

clip_image002[3]

Một lưỡi lao  Điền Việt hình cóc ếch,Viện Bảo Tàng Tỉnh Vân Nam (ảnh của tác giả).

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc cho là con ếch. Theo tôi, con vật lưỡng cư này trên mũi lao, trông rất xấu xi, mõm nhọn mang dương tính, hai chân trước không thấy có màng nghiêng về phía cóc.

.Vật Tổ Cá

Cá Chép

Cá chép là vật biểu sống hoàn toàn dưới nước và có thể hóa rồng nên là vật biểu nước thế gian của Lạc Long Quân.

Ở Việt Nam còn nhiều nơi thờ cá chép. Người Mường thờ cá chép như đã thấy ở suối Cá Thần Cẩm Lương Thanh Hóa ở trên. Họ thờ cá chép làm vật biểu của Lạc Long Quân.

Tại Viện Bảo Tàng Tỉnh Vân Nam, trong các đồ đồng Điền Việt cũng thấy tượng cá chép.

clip_image042

Hình cá chép đồ đồng Điền (ảnh của tác giả, Viện Bảo Tàng Tỉnh Vân Nam).

Linh Thú

Rồng Lạc

Rắn Nước thần thoại hóa thành Rồng Nác, Rồng Nước, Rồng Lạc, Thuồng Luồng Nước không chân. Ở những trống đồng muộn những thuyền hình rắn thể điệu hóa dần dần thành những dạng khởi đầu của linh thú có cốt rắn này.

Mặt khác rắn nước thần thoại hóa thành rồng nước có bốn chân, loại rồng mình uốn khúc rắn nước như rồng đời nhà Lý.

Giao Long (Dao Long)

Như đã nói cá sấu dao thần thoại hóa thành dao long, giao long. Hình bóng giao long thấy rất nhiều trong đồ đồng Đông Sơn. Giao long trên trống, thạp, rìu đồng và cả trên tấm che ngực…

clip_image043

Giao long Đào Thịnh (trái), Đông Sơn (giữa) và Ninh Bình (phải).

Rìu chiến

Trên ‘rìu chiến’ núi Voi (Kiến An) có khắc hình cá sấu, giao long.

clip_image044

Trên chiếc ‘rìu chiến’ núi Voi (Kiến An) có khắc hình giao long.

Rìu thờ Đông Sơn

clip_image045

Trên chiếc rìu thờ Đông Sơn mà tôi gọi là rìu Hồng Bàng có hình một cặp giao long. Người cuộn tròn hình sóng mang ý nghĩa nước và trên người có những chấm nọc nhỏ mang nghĩa dương, thái dương, lửa, mặt trời. Đây là con thú biểu “lửa nước”, nọc nước, Việt nước mặt trời nước Lạc Long Quân. Đây là dao long, Giao Việt Lạc Long Quân. Rìu này ở phần lưỡi có thêm hình mang gạc Kinh Dương Vương và sói lang Hùng Lang nên đây là rìu Hồng Bàng thế gian.

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: