NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG QUÂN (2).

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG

QUÂN.

(phần 2).

Nguyễn Xuân Quang

.Qua Sử Sách

Các học giả Việt hiện nay hầu hết thừa nhận Lạc Long Quân là Rồng Long, Biển, ăn khớp với truyền thuyết ‘năm mươi con lên núi, năm mươi con xuống biển’ và với ‘con Rồng cháu Tiên’.

Như đã biết ở trên Lạc Long Quân đích thực có cốt là con rắn nước vì thế khi thần thoại hóa thành Rồng thì Rồng Lạc Long phải là Rồng Rắn Nước. Để tránh lầm lẫn với rồng long Trung Hoa ta nên dùng các từ Rồng Thuồng Luồng, Rồng Nước, Rồng Lạc, Rồng Dao…

.Qua Việt Dịch và Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que.

Ta đã biết cốt lõi văn hóa Việt Nam dựa trên lưỡng hợp nòng nọc, âm dương Chim-Rắn, Tiên Rồng, nguyên lý căn bản của Dịch. Như thế ta phải nhận diện các nhân vật truyền thuyết và cổ sử Việt qua lăng kính Dịch nhất là Việt Dịch nòng nọc vòng tròn-que. Bắt buộc. Bắt buộc. Và bắt buộc

a. Qua chữ viết nòng nọc vòng tròn-que

Như đã biết từ Lạc là dạng dương hóa của từ thuần Việt Nác. Nác phát xuất từ gốc Nã, Na là Nước có mẫu tự N khởi đầu. Trong các chữ cổ, N được diễn tả bằng hình sóng nước như thấy qua linh tự N của Ai Cập cổ

clip_image002

Chữ N này có hình sóng nhọn đầu mang dương tính. Chữ N dạng sóng nước nét tròn mang âm tính thấy trong hình ngữ cổ KHAN (thường được hiểu theo một nghĩa là Nước). Ta thấy rất rõ Khan chính là K’an, tức Khảm, hiểu theo một nghĩa trong Dịch Khan, Khảm là Nước.

clip_image003

Trong chữ viết nòng nọc vòng tròn que, nước dương được diễ tả bằng giọt nước chuyển động thành hình sóng dạng hình chữ N mập mang âm tính thái âm còn ghi khắc lại trên trống đồng nòng nọc âm dương của đại tộc Đông Sơn. Ví dụ như thấy ở vùng tứ hành trên trống Ngọc Lũ I.

clip_image005

Vùng tứ hành trên trống Ngọc Lũ I ở vành chính giữa có hai hình sóng: hình sóng chữ N mập hình giọt nước Chấn và hình sóng chữ S gẫy tia chớp Càn ôm nhau.

Ở đây cũng cho ta thấy rõ như ban ngày Cha Tổ Lạc Long Quân là Chàng Nước, Mặt Trời Nước (xem Mẫu Tự ABC và Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que).

Như vậy qua chữ viết nòng nọc vòng tròn-que Lạc Long Quân có Lạc là Nác, Nước. Lạc Long là Rồng Nước.

Lưu Ý

Ở đây ta suy ra chữ N ngày nay ta phát âm là Nờ, theo trực giác, tôi nghĩ người cổ Việt có thể phát âm là Nà, Na. Mong các nhà ngôn ngữ học Việt Nam truy cứu xem như thế nào, có đúng như vậy không?

b. Qua Dịch Nòng Nọc Vòng Tròn-Que

Cốt lõi văn hóa Việt Nam dựa trên lưỡng hợp nòng nọc, âm dương Chim-Rắn, Tiên Rồng, nguyên lý căn bản của Dịch nên các vị tổ phụ và tổ mẫu của Việt Nam đều diễn tả theo Dịch.

Theo dân gian Việt Nam, trong các buổi tế lễ ngày nay, nhiều nơi vẫn gọi các tổ phụ của chúng ta là CHÀNG tức gọi theo các Lang, các con trai Hùng Vương và các tổ mẫu gọi là các NÀNG tức gọi theo các Mệ Nàng, con gái Hùng Vương.

Như đã biết qua bài Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Mẹ Tổ Âu Cơ Đế Minh là Đế Ánh Sáng, là Chàng (I) Lửa II thái dương, lửa vũ trụ Càn III lấy Vụ Tiên là Nàng (O) Nước thái âm vũ trụ, nước thái âm OO không gian O tức OOO, quẻ Khôn OOO.

Hai người đẻ ra Kì Dương Vương là Chàng (I) thiếu dương (OI) Đất lửa thế gian Li IOI.

Kì Dương Vương lầy Long Nữ hay Thần Long là nước thế gian O thiếu âm IO tức Khảm OIO, khí gió âm thiếu âm IO, là à Nàng (O) Khí Gió thiếu âm (IO).

Khảm là nước thiếu âm ở cõi thế gian nhưng ở cõi trời, không gian (O) là khí, hơi nước thiếu âm (IO).

Điểm này cũng thấy rõ qua hình ngữ cổ KHAN có một nghĩa là là Khảm.

Kì Dương Vương và Long Nữ đẻ ra Lạc Long Quân

Lạc Long Quân là lửa-nước có một khuôn mặt sấm Chấn IOO. Theo Dịch Trung Hoa là Chấn vi lôi, sấm, động.

Trong Dịch nòng nọc vòng tròn-que, Chấn IOO có nghĩa là

Nọc I thái âm OO. Gọi theo dân gian Việt là Chàng (I) Nước (OO).

Chấn là lửa-nước thái âm, là lửa trời-mưa, chớp-mưa có một khuôn mặt là sấm mưa. Khuôn mặt sấm này là khuôn mặt sấm cõi trời thế gian (Lạc Long Quân Chấn có một khuôn mặt là sấm thế gian có nhà ở đầu Mẹ Tổ Âu Cơ). Trong khi đó lửa vũ trụ Càn III và nước không gian Khôn OOO có một khuôn mặt là sấm big bang cõi tạo hóa.

Chấn IOO cũng phân tích ra thiếu âm IO nguyên thể khí gió trong không gian nòng, O.

Đây là khuôn mặt rồng Long bay lên trời của Lạc Long Quân.

Chấn IOO cũng phân tích ra OO, là nước thái âm và I, nọc, dương (I) tức nước dương chuyển động (Mây cõi trời). Ở cõi thế gian nước dương, chuyển động là sông, biển (Lạc Long Quân Chấn có một khuôn mặt thế gian là Biển).

…..

Lạc Long Quân Chấn IOO có một khuôn mặt là nọc nước, nước hôn phối với vợ Âu Cơ có khuôn mặt nòng nọc, âm dương ngược lại là OII tức Tốn có một khuôn mặt là lửa II âm O.

Theo Dịch Trung Hoa, Tốn vi phong, gió.

Đây là hiểu Tốn OII với khuôn mặt nòng O là không gian và thái dương II tức không gian thái dương, là khí gió.

Gió đây mang âm tính vì khởi đầu bằng hào âm O.

Trong Dịch nòng nọc vòng tròn-que, Tốn có nghĩa là:

.Nòng âm O thái dương II.

Gọi theo dân gian Việt là Nàng (O) Lửa (II), O Thái Dương II, thái dương nữ, mặt trời nòng, âm nữ.

Âu Cơ có một khuôn mặt Tốn Nàng Lửa, Thái Dương Thần Nữ này.

Tốn OII phân tách ra là thiếu dương OI nọc dương I

Tốn IIO có một khuôn mặt thiếu dương đất ngành nọc dương. Bà Âu Cơ có một khuôn mặt Đất, Núi (dẫn 50 con lên núi) ngành nọc dương Viêm Đế-Đế Minh-Kì Dương Vương.

Tốn OII cũng tách ra thành thái dương II ngành nòng O.

Như đã biết, Mẹ Tổ Âu Cơ có khuôn mặt lửa, thái dương, mặt trời ngành nòng O.

Như thế qua các quẻ Dịch ứng với truyền thuyết và cổ sử Việt, Cha Tổ Lạc Long Quân có mạng Nước có hai khuôn mặt chính là Nước thái dương vũ trụ là mặt trời

Nước thái âm ngành nọc dương thái dương và ở cõi thế gian là lửa-nước sấm và nước dương, nước động có một khuôn mặt là biển.

.Tổ Hùng Thế Gian (truyền thuyết).

Tổ Hùng thế gian có cốt là bọc trứng chim. Bọc là bầu vũ trụ, bầu trời và chim mang dương tính. Bầu vũ trụ, bầu trời dương là khôn dương thiế âm IO nguyên thể khí gió. Như thế tổ Hùng thế gian là khí gió không gian, vũ trụ thiếu âm OI ngành nọc, dương I tức quẻ IIO, Đoài vũ trụ.

. Vợ Tổ Hùng thế gian (truyền thuyết).

Tổ Hùng thế gian Đoài IIO hôn phối với vợ có khuôn mặt nòng nọc, âm dương ngược lại là OOI tức Cấn là Nàng (O) thiếu dương Đất, Non.

.Qua Di Truyền Học.

Về phía ngành nọc, dương, nam, Cha Tổ Lạc Long Quân là cháu Đế Minh, là con của Kì Dương Vương.

Chàng I Lửa II vũ trụ tức Càn III Đế Minh giao phối với Nàng O Nước thái âm OO tức Khôn OOO Vụ Tiên, ta có lưỡng hợp đại vũ trụ thái dương II với thái âm OO:

II x OO

Đọc theo duy dương, ngành dương tức theo chiều ngược kim đồng hồ ta có OI, thiếu dương ứng với bản thể của Kì Dương Vương, Chàng I Thiếu Dương OI, tức Lửa Đất Li IOI.

Kì Dương Vương Chàng Thiếu Dương lấy Nàng Khảm Long Nữ thiếu âm IO ta có lưỡng hợp tiểu vũ trụ thiếu dương với thiếu âm:

OI x IO

Đọc theo chiều dương , chiều ngược kim đồng hồ, ta có

OI, OO

II, IO

Ta thấy thiếu dương Kì Dương Vương đẻ ra thái âm OO, Lạc Long Quân.

Giải thích theo vật lý thì thiếu dương Kì Dương Vương tương giao với nước Long Nữ, nguội thêm đi, thành nước thái âm Lạc Long Quân.

Cha Tổ Lạc Long Quân là Chàng I Thái Âm OO, tức IOO, Chấn lấy Mẹ Tổ Âu Cơ là Nàng O Lửa thái dương II, tức OII, Tốn.

Như thế qua di truyền ta cũng thấy Cha Tổ Lạc Long Quân là Chàng Nước, ở cõi sinh tạo, tạo hóa là Mặt Trời Nước thái dương, ở cõi thế gian là sấm mưa, biển…

Ở trên ta đã thấy theo di truyền học theo dòng nội, nọc, lửa thái dương mặt trời Viêm Đế theo các di thể ẩn.

Còn theo dòng ngoại, nòng, nước thái âm không gian Thần Nông, Cha Tổ Lạc Long Quân có các di thể âm mang tính hiện. Là cháu của Vụ Tiên, Khôn thái âm nước bầu trời đội lốt Thần Nông ở cõi tạo hóa có một khuôn mặt là chim nông đẻ ra Trứng Vũ Trụ nên Cha Tổ Lạc Long Quân cũng đóng góp phần vào việc đẻ ra Trứng Thế Gian.

Cha Tổ Lạc Long Quân cũng mang dòng máu mẹ Long Nữ Khảm OIO, khí gió âm cõi trời, nước thiếu âm thế gian.

Cha Tổ Lạc Long Quân có dòng máu nước thái âm của bà ngoại và nước thiếu âm của mẹ nên có bản thể là nước thái âm ngành nọc dương thái dương, Chàng Nước thái âm.

Các Loại Dịch theo Khuôn Mặt Chấn của Cha Tổ Lạc Long Quân

Cha Tổ Lạc Long Quân hôn phối và tương giao với các khuôn mặt âm khác tạo ra các loại Dịch khác nhau.

.Dựa theo thứ tự “gia phả” của các tổ phụ Chàng và tổ mẫu Nàng ta viết ra được một bát quái đồ sau đây:

clip_image007

Đây là một thứ Dịch thuộc loại Tiên Thiên bát quái trong đó Chấn hôn phối với Tốn.

clip_image009

Lưu Ý

Ở Việt Dịch sinh tạo theo các vị tổ của chúng ta tức Tiên Thiên bát quái theo truyền thuyết Việt và Tiên Thiên bát quái Phục Hy, sự hôn phối nòng nọc, âm dương từng cặp giống nhau nhưng thứ tự các cặp khác nhau.

Ở Việt Dịch Tiên Thiên bát quái thứ tự các quẻ dương đọc theo chiều dương ngược chiều kim đồng hồ là Càn Đế Minh, Li Kì Dương Vương, Chấn Lạc Long Quân và Tổ Hùng thế gian (truyền thuyết, tức bọc trứng).

Trong khi ở Tiên Thiên bát quái Phục Hy đọc theo chiều dương là Càn (lửa vũ trụ) ứng với Đế Minh sinh ra Đoài (không gian dương, khí gió) ở cõi trên ứng với Tổ Hùng. Đoài sinh ra Li, lửa đất ứng Kì Dương Vương cõi giữa, ̣. Li sinh ra Chấn, nước dương cõi dưới ứng với Lạc Long Quân

Sự thay đổi vị trí các quẻ làm tính nòng nọc, âm dương cũng thay đổi theo vì ở các tầng sinh tạo khác nhau trong Vũ Trụ Tạo Sinh. Theo Việt Dịch Tiên Thiên thì Cha Tổ Lạc Long Quân và Mẹ Tổ Âu Cơ sinh ra Tổ Hùng có khuôn mặt truyền thuyết bọc trứng thế gian. Tổ Hùng ở Việt Dịch là con của Lạc Long Quân-Âu Cơ. Sau đó Tổ Hùng mới sinh ra Hùng Vương lịch sử.

Theo Tiên Thiên bát quái Phục Hy, Đế Minh Càn sinh ra Tổ Hùng Đoài. Tổ Hùng này sinh ra Kì Dương Vương, rồi Kì Dương Vương sinh ra Lạc Long Quân. Tổ Hùng ở đây là ông của Lạc Long Quân. Sau đó Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ trực tiếp ra các Hùng Vương lịch sử.

Vì thế mà trong ca dao tục ngữ mới có câu

Sinh con rồi mới sinh cha,

Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.

Tuy nhiên nếu ta nhìn dưới diện thế gian, lịch sử nghĩa là coi Kì Dương Vương là nhánh 50 Lang theo mẹ lên núi và Lạc Long Quân là nhánh theo cha xuống biển thì ta thấy Đế MinhCàn sinh ra bọc trứng Tổ Hùng Đoài rồi bọc trứng sinh trăm lang chia ra hai nhánh Kì Dương Vươngvà nhánh Lạc Long Quân.

Trong Dịch Cửu Thần của Ai Cập cổ thứ tự cũng khác nhau viết theo thứ tự chín vị thần (Sự Tương Đồng Giữa Cổ Sử Ai Cập và Cổ Việt).

Ta thấy .Khuôn mặt chính của Cha Lạc Long Quân ở Việt Dịch Tiên thiên bát quái là Chấn hôn phi vi khuôn mt Tốn của Âu Cơ.

Trong khi đó khuôn mặt chính của Cha T ổ Lạc Long Quân Dịch Lạc Việt Lạc Long Quân-Âu Cơ là Chấn hôn phi vi khuôn mt Cấn, Núi, đất thế gian của Mẹ T Âu Cơ.

clip_image011

Dịch Lạc Việt Lạc Long Quân-Âu Cơ. Ở đây trên lá bùa Lạc Long Quân có khuôn mặt sấm mưa (vì phải có khuôn mặt thiên lôi bùa mới có hiệu lực trừ tà) hôn phối với Cấn núi Âu Cơ.

Ở cõi trời thế gian Chấn là tia chớp lửa-nước mưa là sấm mưa. Truyền thuyết diễn giải là ông thần sấm có nhà ở đầu non. Sấm mưa Lạc Long Quân Chấn có nhà (có một nghĩa là vợ) ở đầu non Âu Cơ. Khuôn mặt sấm của Chấn Lạc Long Quân này thấy trên lá bùa trừ tà ở trên.

Mặt khác, ở cõi đất thế gian nếu hiểu Chấn IOO là nọc I nước OO tức nước dương, nước chuyển động là biển, thì Cấn núi non hôn phối với nước sông biển Chấn. Lạc Long Quân nước sông biển lấy Mẹ Tổ Âu Cơ non. Sự hôn phối này đã được Tản Đà diễn tả Non Non, Nước Nước rất tuyệt vời trong bài thơ Tình Non Nước.

.Trong hậu Thiên bát quái, Chấn tương giao với Đoài.

clip_image013

Đây là dạng tương giao đồng bản thể cha con cùng ngành nòng âm, Khôn. Lạc Long Quân Chấn IOO là thái âm OO ngành nọc dương I tức Chàng thái âm, con Tỏ Hùng Đoài IIO là thiếu âm ngành dương tức Chàng thiếu âm.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là sấm mưa Lạc Long Quân có hóa thần là thần sấm dông Phù Đồng Thiên Vương có bản thể là Đoài.

.Dân Tộc Học

-Các đền thờ Lạc Long Quân.

Ngày nay các làng xã ở dọc theo các con sông lớn, quanh vùng đầm hồ ở miền đất tổ cũ như sông Đuống, sông Dâu… hãy còn dấu tích của Lạc dân con cháu Lạc Long Quân. Các làng xã này vẫn còn thờ Lạc Long Quân và các vị thần cho là con cháu của Lạc Long Quân (Đặng văn Lung, Văn Hóa Luy Lâu và Kinh Dương Vương, NXB Hội Nhà Văn, 1998 tr.162). Ở làng Văn Trung có đền thờ Lạc Long Quân xây trên một cái gò trông ra một cái đầm rộng…

-Rước nước

Lạc Long Quân có mạng nước nên trong các ngày hội Lạc Long Quân -Âu Cơ thường có lễ Rước Nước.

Thôn Á Lữ huyện Thuận Thành nơi thờ Lạc Long Quân-Âu Cơ làm thành hoàng. Hàng năm từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng một, dân làng tổ chức hội sinh nhật hai vị. Nghi thức ngày hội không bao giờ thay đổi. Đầu tiên là hội Rước Nước (còn gọi là hội Phục ruộc)… Ông chủ tế, một bô lão cao tuổi… đi thuyền ra giữa sông Đuống, chọn nơi trong nhất, lấy bình múc nước để rước về đình tế lễ (Đặng Văn Lung, sđd, tr.149).

-Thờ Rắn

Ngưởi Việt và Bách Việt thờ rắn, một khuôn mặt biểu tượng của Thần Nông, Lạc Long Quân. Hình tượng rắn thờ còn thấy rất nhiều trong các khảo cổ vật nhất là ở đồ đồng Điền Việt ở Vân Nam (xem dưới).

Một bằng chứng cụ thể là ở Cẩm Lương, Thanh Hóa có một ngôi miếu thờ Thần Rắn.

clip_image014clip_image014[1]clip_image016

Ngôi miếu thờ Thần Rắn ở Cẩm Lương, Thanh Hóa (nguồn w w w. i O n e. n e t)

Ngay bên cạnh là một dòng suối gọi là suối cá thần có hàng ngàn con cá giốc (dốc) thuộc họ cá chép.

clip_image018

(nguồn w w w. i O n e. n e t)

Dân địa phương cho rằng Thần Rắn bảo vệ suối cá nên không ai dám làm hại hay bắt cá. Hàng năm vào dịp tháng giêng âm lịch, có lễ hội rước cá Thần truyền thống của người Mường. Người Mường coi cá chép là cá biểu của Lạc Long Quân (xem dưới).

Rõ như ban ngày Rắn và cá Chép là hai vật biểu của Lạc Long Quân. Đây chính là nơi thờ phượng Lạc Long Quân hay các vị thần con cháu của Lạc Long Quân.

-Thờ Cá Chép

Cá chép hóa long chính là cá biểu cùa Lạc Long Quân.

Người Mường thờ cá chép và con nai sao là cá biểu của Lạc Long Quân và thú biểu của bà Ngu Cơ. Người Mường khi cúng tổ thường có hai lá cờ cá chép và nai sao cắm hai bên bàn thờ.

clip_image020 clip_image021

Cờ nai sao và cá chép của người Mường (J. Cusinier, Les Mường).

Chứng tích cá chép liên hệ đến Lạc Long Quân cũng còn thấy qua câu ca dao cổ ở làng Lệ Mật, Gia Lâm ngoại ô Hà Nội:

Đến ngày 23 tháng ba

Dân trại ta vượt Nhị Hà thăm quê

Kinh quản, kinh cự đề huề

Hồ Tây cá nhảy đi về trong mây.

“và cứ đến ngày 23 tháng 3 âm lịch, dân làng Lệ Mật… đánh cá ở giếng đình để lấy ‘cá đóng dấu’ đem dâng thánh ăn gỏi. Đó là những con cá chép có dấu son đỏ trên vẩy dùng tay cạo không đi. Dân làng bảo đó chính là ‘Hồ Tây cá nhẩy đi về trong mây’…” (Đặng văn Lung, Văn Hóa Luy Lâu và Kinh Dương Vương, NXB Hội Nhà Văn, 1998 tr.63).

Hồ Tây là hồ Thầy, hồ Lạc Long Quân. Phía Tây là phía mặt trời lặn, một khuôn mặt của Lạc Long Quân. Cá nhẩy đi về trong mây tức là cá hóa long chính là cá chép, cá biểu cùa Lạc Long Quân.

Trong ngày hội làng ở vùng này cũng có múa Giảo Long (giao long) là những điệu múa biểu tượng cho Lạc Long Quân. Ở đây ta lại thấy cụ già tóc bạc phơ mặc quần áo thụng trắng là hình bóng của Lạc Long Quân Mặt trời lặn. Ở Trí Quả (xã Trà Lâm) dân thờ một số con của Lạc Long Quân, trong ngày hội, dân làng đều phải kiêng ăn cá chép và cá chuối hoa (Đặng Văn Lung, sđd, tr.161). Cá chuối (cá quả, cá lóc) đầu rắn, dân dã tin rằng khi già quá cá chuối hóa thành rắn. Ở đây cho thấy cá chép, cá chuối (cá rắn) liên hệ rõ ràng với Lạc Long Quân và các con cái của ngài.

Trong nghệ thuật trang trí cổ truyền cũng thường thấy đề tài “ngư long hí thủy”, rồng và cá chép đùa giỡn giữa ba đào cho thấy cá chép đi đôi với rồng. Rõ ràng cá chép liên hệ với Long Quân.

Ngày nay người Việt còn thấy thờ thần cá, thần biển như Hồng Lân, Cự Lân, Cao Mang, Linh Uyên (được thờ ờ các làng Sơn Lương, Vĩnh Quán huyện Đông Sơn, Thanh Hóa… (Đinh Gia Khánh, Xác Định Giá Trị cuœa Truyền Thuyết… Hùng Vương Dựng Nước, NXB KHXH, HN, 1972 t.II, tr.94).

-Bánh dầy

Tục thờ Bánh Dầy Bánh Chưng của Người Việt ngoài nghĩa thờ vũ trụ, trời đất trong Vũ Trụ giáo, nhìn dưới diện tổ tiên Lạc Long Quân-Âu Cơ thì bánh dầy bánh chưng là bánh trời và bánh đất. Bánh dầy là bánh thờ Lạc Long Quân. Bánh dầy là bánh tày, bánh thầy, bánh Lạc Long Quân. Bánh dầy tròn biểu tượng cho trời. Theo duy dương, thì bánh dầy là hình mặt trời âm đĩa tròn không có tia sáng. Theo duy âm là không gian thái dương, ông trăng (xem chương Bánh Dầy Bánh Chưng).

-Phù Đổng Thiên Vương

Qua truyền thuyết về Phù Đổng thiên vương cho thấy ông Dóng có một khuôn mặt là sấm dông là hóa thân của Lạc Long Quân có một khuôn mặt là sấm mưa (Ông Đổng Mà Đúc Trống Đồng, Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt).

-Núi Tản Viên

Núi Tản còn gọi là Ba Vì ở Sơn Tây ngày nay gồm ba núi xếp hàng. Ba Vì biểu tượng cho Ba Vị vua tổ của chúng ta là Kì Dương Vương, Lạc Long Quân và Hùng vương. Trong dẫy núi Tản có một ngọn có tên là núi Thầy hay ngọn Sơn Tây. Trong truyện Hồ Tinh cho thấy thần núi Tản có một khuôn mặt là Lạc Long Quân.

Người Mường cũng có truyền thuyết Lạc Long Quân liên hệ với Tản Viên. Con vua Khú dưới thủy cung bị bệnh không thở được vì mắc vào lưới, cho người lên trần gian tìm người chữa bệnh. Một ông mo vía làm thêm nghề tay trái đi chăn vịt, nên được mời xuống thủy cung chữa bệnh. Ông chữa khỏi cho con vua Khú và được cho một con dao thần có thể cầu được ước thấy. Theo lời giao ước ông mo chỉ được dùng hết đời mình khi chết phải hoàn trả lại. Khi ông chết con ông chiếm luôn không trả lại, nên vua Khú nổi giận dâng nước lên. Người con trai cầm dao cưỡi ngựa chạy lên núi Tản Viên rồi ước cho nước rút xuống… Hàng năm Bua Khú vẫn tức giận dâng nước lên cao làm lụt lội.

Một truyền thuyết khác, con Lạc Long quân là con rắn nước bị lũ trẻ đánh chết, được Thần núi Tản Viên Kỳ Mang cứu sống. Kỳ Mang được Lạc Long quân tặng quyển sách ước. Lạc Long quân chính là Bua Khú, Rồng Nước của Mường Việt.

.Các đại tộc của nhánh Lạc Long Quân

Lạc Long Quân có hai tộc chính là Lạc Việt và Long Việt hay Giao Việt.

-Lạc Việt

Tộc Lạc Việt là những dân ở vùng đất thấp có nước làm ruộng lạc, ruộng nước mà cổ thư có nhắc tới gọi là Lạc điền, Lạc Dân. Chi Lạc-đất, Lạc-ruộng nước.

-Giao Việt

Tộc Giao Việt là những người sống ở ven bờ nước, sống bồng bềnh trên sóng nước. Đây là những Long nhân, Long hộ, người ở nước, rất giỏi về sông biển, họ đã dùng thuyền đi khắp nơi. Chính tộc này đem văn hóa Việt mặt trời hừng rạng đi khắp năm châu bốn biển đồng thời đem các tinh hoa của các nền văn minh khác trên thế giới về đất tổ.

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: