HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 6-2013: THẦN NƯỜNG THẦN NÕ Ở ĐẢO HỒI GIÁO LOMBOK, NAM DƯƠNG

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 06, 2013.

THẦN NƯỜNG và THẦN NÕ Ở ĐẢO HỒI GIÁO LOMBOK, NAM DƯƠNG.

Nguyễn Xuân Quang

Dấu tích thờ nõ nường, nọc nòng, dương âm, nguyên lý căn bản của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Việt Dịch nòng nọc vòng tròn-que, cốt lõi văn hóa Chim Rắn, Tiên Rồng của Việt Nam còn thấy rất rõ ở đảo Lombok, Nam Dương.

clip_image002

Thần Nõ,Thần Nường và đèn Cây Tam Thế diễn tả trọn vẹn thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo ở đảo Lombok, Indonesia (ảnh của tác giả).

Thần Nõ, Thần Nọc, (ở phía trước), có đầuqui đầu và Thần Nường, Thần Nòng, (ở phía sau), có mặt và phần trên người hình túi âm đạo (đối ứng với qui đầu) hay dạ con. Đáng lẽ theo Bách Việt phải để tượng Thần Nường ra phía trước, ở đây theo Hồi giáo nên Thần Nõ để trước. Đây là hình tượng lưỡng nghi nòng nọc của Việt Dịch Nòng Nọc Vòng Tròn Que còn thấy ở Lombok, Nam Dương, một xứ ngày nay theo Hồi Giáo. Rõ ràng như ‘con cua tám cẳng hai càng, một mai hai mắt, rõ ràng con cua’, nòng nọc là nường nõ.

Một đặc biệt cần lưu ý thêm ở đây là Thần Nường Thần Nõ còn giữ ở dạng thờ bái thần vật nguyên khai, còn giữ nguyên sắc thái bản địa cổ sơ. Trong khi Ấn giáo cũng có mặt tại đây, cũng thờ nõ nường nhưng qua dạng linga-yoni hoàn toàn khác hẳn.

clip_image004

Linga và yoni theo phong thái Ấn giáo.

Lưu ý linga, yoni ở đây cũng đã biến đổi ở dạng tách rời riêng rẽ. Yoni có hình khe. Ở đây linga, yoni ở dạng lưỡng nghi nòng nọc, âm dương giao hòa sinh ra tứ tượng, tam thế. Tam thế được biểu tượng bằng ba hòn đá có hình dạng khác nhau (ảnh của tác giả chụp ở sân Viện Bảo Tàng Lombok).

Vì thế không thể nói là sự thờ phượng nõ nường này do ảnh hưởng của Ấn giáo.

Ta cũng thấy Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Việt Dịch nòng nọc vòng tròn-que qua hình ảnh chiếc đèn Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) để ở bên cạnh. Như đã biết, Vũ Trụ Giáo có Vũ Trụ Tạo Sinh dựa trên nguyên lý nòng nọc, âm dương, nường nõ, Dịch lý sinh ra tất cả, sinh ra vũ trụ chia ra tam thế. Tam thế được biểu tượng bằng Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ. Chiếc đèn ở đây là đèn Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ (Cơ Thể Học Trống Đồng).

Cũng nên biết dấu ấn của Vũ Trụ giáo còn thấy trong các nền văn hóa và tôn giáo lớn ngày nay, trong đó có Hồi giáo. Ấn-Hồi giáo (Mughal) cũng có loại đèn mang hình bóng đèn Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ này.

clip_image006

Đèn Cây Tam Thế, Cây Vủ Trụ Ấn Hồi (ảnh của tác giả chụp tại Ấn Độ).

Tấm ảnh Thần Nường Thần Nõ có đèn Cây Tam Thế để bên này diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, của Việt Dịch nòng nọc vòng tròn-que.

Với tính cực đoan, Hồi giáo ở các nơi họ cải giáo thường quét sạch các đức tin, tín ngưỡng bản địa hay các tôn giáo khác. Ví dụ như cũng tại Nam Dương này, ở Jojakarta trước đây có đền Phật giáo Borobudur, một trong những kiến trúc Phật giáo kỳ vĩ nhất thế giới vậy mà sau khi Hồi giáo tới, ngày nay không còn thấy một bóng dáng Phật tử địa phương. Ở đây Thần Nõ và Thần Nường còn tồn tại. Cái cốt lõi nòng nọc, âm dương, rắn-chim, Rồng Tiên còn tồn tại.

Dĩ nhiên các sắc thái khác của bản sắc Bách Việt vẫn còn tồn tại chẳng hạn như hình bóng Chim Rắn Âu Lạc, sự thờ phượng trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn….

Lombok là một thứ Âu Lạc thuộc Bách Việt hải đảo (xem bài viết Hình Bóng Âu Lạc Tại Đảo Hồi Giáo Lombok, Nam Dương trong số này).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: