NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ MẸ TỔ ÂU CƠ (4 và hết).

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ MẸ TỔ ÂU CƠ.

(phần 4 và hết)

Nguyễn Xuân Quang

So Sánh Với Các Nền Văn Hóa Khác

Trong các nền văn hóa khác, hình bóng Mẹ Tổ Âu Cơ thấy rõ nhất ở trong văn hóa Ai Cập cổ.

Văn hóa Ai Cập cổ cũng dựa trên nòng nọc, âm dương, Chim Rắn như Việt Nam. Hai vùng núi-chim, biển-rắn thấy rõ qua Ai Cập Thượng Chim Kên Kên vùng núi thượng nguồn sông Nile và Ai Cập Hạ Rắn Hổ Mang vùng châu thổ sông Nile phía biển (Tương Đồng Giữa Ai Cập cổ và Cổ Sử Việt).

Truyền thuyết dòng mặt trời Atum-Ra có tổng cộng là Chín Thần Tổ hay Ennead diễn tả theo Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, theo Dịch. Atum-Ra mang khuôn mặt sinh tạo, Tạo Hóa nhất thể của ngành nòng âm Hathor, một khuôn mặt tương ứng với Thần Nông-Viêm Đế. Còn lại tám vị thần con cháu của Atum-Ra diễn tả theo Dịch lý tương tự như truyền thuyết của các tổ phụ và tổ mẫu dòng mặt trời Thần Nông-Viêm Đế của Việt Nam tuy các thứ tự có khác nhau (Sự Tương Đồng Giữa Ai Cập cổ và Cổ Việt).

Trong đó, nữ thần Isis, vợ Osiris và Mẹ Tổ Âu Cơ là hình bóng của nhau.

Ngôi đền thờ chính của Isis là đền  Philae ở Aswan, Ai Cập.

IMG_9026

Một bên cổng đền Philae có chạm hình nữ thần Isis.

Sau đây là vài khuôn mặt tương đồng chính:

.Isis được cho là biểu tượng cho phái nữ (woman) giống như Mẹ Tổ Âu Cơ

Mẹ Tổ Âu Cơ có một khuôn mặt đội lốt Nữ Oa với nghĩa là hang, lỗ, con ốc, con sò biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ tức biểu tượng cho phái nữ.

.Isis được coi là một hình bóng Mẹ Tổ, Mẹ Hiền cao đẹp mang hình bóng U, Mẹ như Mẹ Tổ Âu Cơ.

Isis thường được diễn tả là mẹ của thần mặt trời Horus, một khuôn mặt tương đương với Hùng Vương. Hình bóng mẹ hiền thấy rất rõ qua hình ảnh Isis cho con Horus bú.

IMG_9601

Nữ thần Isis cho con Horus bú (ảnh của tác giả chụp tại Viện Bảo Tàng Imhotep, Memphis, Ai Cập).

.Isis là nữ thần mặt trời thái dương giống như Mẹ Tổ Âu Cơ.

Trong truyền thuyết Ai Cập cổ, Isis thực sự là nữ thần mặt trời trăm phần trăm thấy rõ qua không biết bao nhiêu là hình tượng.

Hình trên cho thấy vương miện có hình mặt trời âm, nữ đĩa tròn không có nọc tia sáng nằm trong hai chiếc sừng bò. Hai sừng là hai nọc nhọn, hai lửa, thái dương. Isis là nữ thần mặt trời thái dương giống như Nàng Lửa, Mặt Trời Thái Dương Âu Cơ. Nếu đọc vương miện của Isis theo chữ viết nòng nọc vòng tròn-que thì đĩa tròn là nòng O hai sừng là hai nọc II. Gộp lại là Nàng O Lửa OII tức quẻ Tốn OII y hệt Mẹ Tổ Âu Cơ.

Isis tay phải, tay dương, thường cầm quyền trượng có đầu gậy là đài hoa sen hình cái cốc có chân dài (calice) (xem hình ở dưới). Hình này là một biến dạng của chữ V có một nghĩa là nọc âm thái dương như đã thấy qua hình nọc tia sáng âm thái dương của nữ thần mnặt trơì Ameraterasu đã nói ở trên. Quyền trượng nọc âm thái dương là gậy biểu tượng của mặt trời thái dương nữ, của nữ vương mnặt trơì.

Ở cõi tạo hóa, cõi trời Isis là Nàng Lửa thái dương là mặt trời, là thái dương thần nữ giống như Mẹ Tổ Âu Cơ.

.Isis là mẹ của Thần Tổ Horus giống Âu Cơ là mẹ Tổ Hùng thế gian.

Horus có khi được gọi là Thần Cả Horus (Elder Horus) là thần tổ sinh ra các Pharaoh lịch sử.

Ở cõi thế gian Isis được coi như là mẹ của các vua mặt trời Pharaoh. Hùng Vương, Vua Mặt Trời lịch sử, con của nữ thần mặt trời thái dương Âu Cơ tương đương với các Vua Mặt Trời Pharaoh, con của Isis. Khuôn mặt cõi đất thế gian này, Isis thường được diễn tả qua vương miện hình chiếc ngai vàng. Isis có một nghĩa là Ngai Vàng (Throne). Ngai vàng biểu tượng cho một quốc gia, một đất nước, một lãnh thổ.

clip_image003

Isis với mũ hình ngai vua, tay phải cầm quyền trượng đầu là đài sen hình cốc và tay trái cầm’chìa khóa của sự sống Ankh.

Ngai vàng Isis sinh ra các ngai vàng Pharaoh.

Isis còn hiểu rộng ra với nghĩa là chỗ ngồi (seat), vị trí. Ta thấy rõ Isis với nghĩa ngai vàng, chỗ ngồi, vị trí liên hệ với đất đai, lãnh thổ qua từ địa vị.

Như thế qua biểu tượng của chiếc ngai vàng, Isis có một khuôn mặt là đất nước, lãnh thổ, đất thế gian. Isis có một khuôn mặt là Nàng O Lửa thiếu dương OI, lửa đất, đất dương, núi tức Cấn OOI, Nàng thiếu dương Đất giống như Mẹ Tổ Âu Cơ có một khuôn mặt núi, đất, Cấn.

.Isis có khuôn mặt nữ vương giống Âu Cơ.

Với biểu tượng ngai vua, Isis có khuôn mặt nữ vương giống Âu Cơ cai trị vùng núi khi con còn nhỏ.

.Isis có khuôn mặt sinh tạo như Mẹ Tổ Âu Cơ.

Hình trên Isis tay trái cầm hình ngữ Ankh, ngày nay hiểu là ‘Chìa Khóa của Sự Sống’ (Key of Life). Thật ra đây là một hình ngữ chữ viết nòng nọc vòng tròn-que. Hình ngữ Ankh ở đây gồm có hình như giọt nước để ngược, âm, biến thể của O ở dạng sinh tạo đặt trên hình chữ T, dương, do hai que nọc ghép lại mà thành.

IMG_9065

‘Chìa Khóa của Sự Sống’.

Nọc T do hai que ghép lại có hình cây đinh là nọc ở dạng sinh tạo, sinh động.

Hình nòng O là âm, nước, bộ phận sinh dục nữ và nọc chữ T là dương, lửa, bộ phận sinh dục nam. Ý nghĩa này thấy rõ qua hình Ankh vẽ ở háng một vị thần bán nam bán nữ Ardanari Iswara.

                                                                                                                            clip_image006


Hình một vị thần bán nam bán nữ Ardanari Iswara
(C.J.W Olliver, An Analysis of Magic and Witchcraft)

Ta thấy rất rõ phần nòng O của hình ngữ Ankh để ngang diễn tả bộ phận sinh dục nữ của nửa thân người nữ bên trái của hình người, còn nọc chữ T nằm ngang diễn tả bộ phận sinh dục nam của nửa thân người nam ở bên phải của hình người.

Như thế linh tự Ankh là nõ nường, giao hòa âm dương sinh tạo. Sự liên tác giữa âm dương ở dạng sinh tạo đẻ ra vũ trụ, muôn loài dĩ nhiên trong đó có sự sống. Hiển nhiên Ankh có một nghĩa là “chìa khóa của sự Sống”. Vị thần lưỡng phái ở trên có bộ phận sinh dục Ankh là một vị thần mang biểu tượng sinh tạo.

Rõ hơn là Isis còn có biểu tượng hình “thắt nút” (knot) gọi là tiet hay tyet (có nghĩa là an sinh/ đời sống) còn gọi là Knot of Isis, Buckle (búp dây đai, nịt) of Isis, hay Blood (máu) of Isis mang ý nghĩa tái sinh, hằng cửu (lưu ý tiet biến âm với Việt ngữ tao, thao, tua, với Anh ngữ tie, Việt ngữ dải, Hán Việt đai là dây, dải). Biểu tượng thắt nút này của Isis thường được dùng làm bùa mai táng cho người chết.

TIETNút Isis

Nút Isis là một biến dạng cũa Ankh. Thanh ngang trên đầu chữ T bây giờ có hai đầu cong xuống thành hình vòm trời mang âm tính. Hình vòm chữ U úp mang hình ảnh âm đạo và hình thon tròn ở trên là dạ con. Nọc thân chữ T là dương vật. Rõ ràng hình thắt nút của Isis mang nghĩa sinh tạo, tái sinh, hằng cửu.

Hình nút Isis cong là khuôn mặt âm của biểu tượng Ankh có một nghĩa là sinh tạo, tái sinh , ‘Chìa Khóa của Sự Sống’ ở cõi âm. Do đó mà được dùng làm bùa mai táng liên hệ với cõi âm.

Rõ ràng Isis cũng như Mẹ Tổ Âu Cơ có một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa. Điểm sinh tạo lưỡng hợp nòng nọc, âm dương này cũng giải thích tại sao Mẹ Tổ Âu Cơ sinh ra trăm Lang Hùng chia ra hai nhánh nòng nọc, âm dương, lửa nước, núi biển.

.Isis có khuôn mặt mằn sinh như Mẹ Tổ Âu Cơ.

Isis có khuôn mặt mắn sinh, sinh sản, thần bảo vệ trẻ em giống như Âu Cơ sinh ra liền một lúc trăm con…

IMG_9092

Isis đội mũ ngai vua đang ngồi ở vị thế sinh con (Ai Cập cổ, phụ nữ đẻ ngồi) tại đền Kom Ombo  thờ Horus (ảnh của tác giả).

Chim biểu

.Isis có khuôn mặt chim giống như Mẹ Tổ Âu Cơ.

Isis có những khuôn mặt chim biểu như sau:

-chim ưng (eagle) mang dương tính là chim biểu của ngành mặt trời thái dương.

Người Việt không dùng chim ưng, chúng ta dùng các loài chim mang dương tính lửa mặt trời như chim cắt, trĩ, gà. Như đã nói ở trên Mẹ Tổ Âu Cơ có thể có các chim biểu cùng ngành nọc dương như các loài kể trên, dĩ nhiên là chim mái và có mầu lửa, thái dương âm nữ tức mầu hồng, mầu trắng.

-thiên nga

Thần Venus liên hệ với Isis có chim biểu là thiên nga.

Như đã nói ở trên Mẹ Tổ Âu Cơ có chim biểu loài chim nước mang dương tính là con ngỗng hồng (mái).

-chim kên kên

Isis cũng có một khuôn mặt chim kên kên đội lốt thần tổ nữ tối cao tối thượng Mut của loài người.

clip_image009

Nữ thần Isis với vương miện có hình chim kên kên (nguồn: symbolicliving.com).

Chim kên kên là biểu tượng của nữ thần Mut, Mẹ Nguyên Khởi, Mẹ Tạo Hóa tối cao tối thượng của loài người ứng với cõi hư vô vừa mới âm hóa mang tính nòng âm thành Nước, biển vũ trụ nguyên khởi (Mut was a title of the primordial waters of the cosmos),

Kên kên trắng dùng làm biểu tượng cho Mut, Mẹ Thế Giới, Mẫu Hậu của tất cả Thần Nữ, Nam.

Lưu ý

Chim biểu của Mẹ Nguyên Khởi Mut biểu trưng của biển vũ trụ tức ngành nòng âm, nước là con kên kên trắng cho thấy các loài chim biểu của Mẹ Tổ Âu Cơ phía ngành nòng âm cũng có mầu trắng như trĩ trắng, gà mái trắng…

Theo truyền thuyết, chim kên kên cái không cần có mầm sinh tạo đực, không cần có con đực (lúc này chưa có) cũng sinh ra trứng, sinh sản được (Wikipedia).

Chim kên kên trắng có một khuôn mặt biểu tượng cho Mẹ sinh tạo, tạo hóa tối cao tối thượng Mut của phía nòng âm nên Isis đội lốt Mut cũng có biểu tượng chim kên kên (ở đây có mầu lửa đỏ, thái dương) có một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa của Mẹ Nguyên Khởi Mut. Mẹ Tổ Âu Cơ có chim biểu ngỗng trời cũng có khuôn mặt này sinh ra trứng thế gian đội lốt Thần Nông có chim biểu là con nông sinh ra trứng vũ trụ.

Dưới đây là tượng Isis đội vương miện biểu tượng cho ba khuôn mặt chính.

clip_image011

Nữ thần Isis đang cho thần mặt trời Horus bú, đội vương miện kết hợp gồm ngai vàng, mặt trời đĩa tròn hai sừng bò thái dương và chim kên kên.

Ba khuôn mặt nữ thần đất, mặt trời và chim sinh tạo nước vũ trụ thấy rõ qua trang phục đầu hỗn hợp có ba phần là ngai vua biểu tượng cho Đất, hình mặt trời âm đĩa tròn nằm giữa cặp sừng bò thái dương biểu tượng cho mặt trời nữ thái dương và chim kên kên biểu tượng cho Mẹ Nước Tạo Hóa, Sinh Tạo. Ba khuôn mặt này là Lửa, Đất, Nước. Đây cũng là ba khuôn mặt chính của Mẹ Tổ Âu Cơ.

Lưu ý hình ngai vàng để trên cùng cho thấy khuôn mặt Đất thế gian mang tính chủ.

-Chim cú

Isis còn có chim biểu là chim cú, một loài chim đêm. Cú cũng là loài mãnh cầm nhưng là loài chim đêm, chim âm, ngược với chim hâu, Ahau. Như đã nói ở trên chim Ahau là linh tự chữ A. Như đã biết, A biểu tượng dương, lửa, mặt trời, cha (Việt ngữ cổ áng là cha), thì cú biểu tượng cho âm, nước, mặt trời âm, nàng trăng, mẹ. Khuôn mặt chim cú này ứng với khuôn mặt chim lửa, thái dương âm của Isis. Chim cú biểu tượng cho cõi âm, cõi chết, Isis có một khuôn mặt thần nữ bảo vệ, phù trợ cho người chết. Khuôn mặt này thấy rõ qua sự kiện Isis làm phục sinh được chồng Osiris. Bà đã tái tạo lại được thân xác chồng Osiris sau khi đã bị thần Seth chặt ra làm 14 mảnh đem vất rải rác khắp nơi và bà giúp chồng phục sinh, tái sinh được.

Lạc Long Quân có một khuôn mặt Long Vương, Diêm Vương, Mẹ Tổ Âu Cơ cũng có thể có một khuôn mặt mặt trời thái dương ở cõi âm giữ một vai trò trong sự bảo vệ, che chở, phù trợ cho người chết như Isis.

Trong các trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn tìm thấy ở Việt Nam có trống Yên Tập có hình chim cú trên mặt trống.

clip_image013clip_image014

Hình chim cú trên trống Yên Tập (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

Trống có mặt trời 12 nọc tia sáng. Số 12 là số Cấn tầng 2 thế gian (12 = 4 + 8). Mẹ Tổ Âu Cơ có khuôn mặt Cấn, Núi. Vành chim nằm sát mặt trời mang tính chủ có 8 con cú đứng. Chim đứng trên mặt đất biểu tượng cho bầu trời đất thế gian. Số 8 là số Khôn tầng 2 (0,8). Theo duy âm, Khôn O thái dương II là OII, Tốn, cũng là một khuôn mặt sinh tạo của Mẹ Tổ Âu Cơ. Ngoài biên trống có hai vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) nọc âm thái dương cho biết trống có khuôn mặt âm của ngành thái dương.

Như thế trống này là trống của một tộc thuộc về nhánh Hùng Vương lửa, núi của Mẹ Tổ Âu Cơ. Chim cú có một khuôn mặt là chim biểu tượng cho tái sinh, hằng cửu liên hệ với cõi âm Lạc Long Quân-Âu Cơ.

Trong các linh tự mẫu tự Ai Cập cổ có chữ M vẽ hình con cú.

clip_image016

Mẫu tự M là biểu tượng cho Mẹ. Từ Mẹ trong nhiều ngôn ngữ thế giới hiện nay có từ M khởi đầu như mẹ, me, mụ, mợ, má, mạ, mother, mom, mère, maman (Pháp ngữ), madre (Tây Ban Nha, Ý ngữ), mutter (Đức ngữ), mãe (Bồ ngữ)…

Chim cú biểu tượng của Mẹ Tổ Isis nên đã được dùng làm hình ngữ cho linh tự M.

Chữ M dạng chim cú là M dạng dương (chim có một khuôn mặt dương). Chữ M còn thấy ở dưới dạng âm, nòng có hình cái hang, cái mà ếch (hang ếch), cái khe nằm ngang có một biểu tượng là âm đạo. Như đã biết những nghĩa hang, lỗ, con gái là nghĩa của từ Oa.

clip_image018

Ta cũng thấy chữ M dạng cái hang này có hình chữ U nằm ngang. U là Âu (Cơ) là Mẹ là M.

Chữ M âm dạng cái hang này đi cặp với chữ N dạng nọc, que nhọn tức ở dạng dương, nọc có hình vương miện có nọc nhọn (dương, nõ).

clip_image020

Ngoài ra chữ N cũng còn có một dạng âm hình sóng nước thường đi đôi với dạng M dương hình chim cú.

Tóm lại M của Ai Cập có hai dạng dương âm của dòng mẹ, âm: M chim cú là dạng dương, thái dương và M, hình cái hang, cái oa, chữ U nằm là dạng âm, thái âm.

Một điểm lý thú nữa là mẫu tự M trong chữ viết Hàn ngữ (Hanji) của Đại Hàn có hình giống chữ Hán khẩu (miệng) là biến dạng của vòng tròn O. Các mẫu tự Hanji được làm ra dựa theo cách phát âm. Các từ Hàn ngữ có hình vuông nhưng được ghép bằng các mẫu tự như chữ ABC, rất dễ học. Phương ngữ Huế O là mụ, mợ, nàng ruột thịt với u, mẹ. Ta cũng thấy O biến âm với U, mẹ. Như thế M Hàn ngữ cũng dựa theo âm gọi mẹ qua hình dạng cái miệng hình O. Mẫu tự M hình O ruột thịt với chữ M hình chữ U nằm ngang của linh tự Ai Cập cổ.

M là âm phát ra của miệng có hình O, U (Hanji) khi gọi O, U là Mẹ.

.Cánh chim

Isis cũng có biểu tượng là cánh chim gió.

clip_image021

Về mặt nòng âm không gian, Mẹ Tổ Âu Cơ có khuôn mặt Tốn có một nghĩa là gió âm. Cánh chim, lông chim biểu tượng cho gió.

Thú biểu

.Isis có khuôn mặt bò giống như Mẹ Tổ Âu Cơ.

Hai cái sừng bò trên trang phục đầu cho biết Isis cũng có thú biểu bò cái thuộc dòng Mẹ Tổ Loài Người Mut và nữ thần Hathor (cả hai vị này có thú biểu bò cái).

Như đã biết Mẹ Tổ Âu Cơ cũng có thú biểu bò cái.

Những hình bò trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn nhất là những hình bò có dấu hình chữ viết nòng nọc vòng tròn-que mặt trời vòng tròn có chấm và các hình bò trên đồ đồng Điền liên hệ với Mẹ Tổ Âu Cơ, với Âu Việt, Âu Lạc hay với các tộc Lửa, Núi của 50 Lang Hùng theo mẹ lên núi.

.Bọ biểu

Isis có một khuôn mặt biểu tượng là con bọ hung scarabeus.

clip_image023

Isis (bên phải) và Nepthys (bên trái) là hai chị em sinh đôi có trang phục giống nhau đang tôn vinh bọ hung Scarabeus (Nguồn The culktureconcept.com)

Bọ hung cũng liên hệ với thần mặt trời Khepri. Bọ hung đẻ trứng trong những viên phân tròn mang hình ảnh hư không, trứng vũ trụ. Các con con chui ra từ viên phân trứng vũ trụ nên Khepri cũng tiêu biểu cho sinh tạo và tái sinh và Khepri thường liên kết với mặt trời mọc và sáng thế. Isis có biểu tượng là con bọ hung qua khuôn mặt mặt trời mọc và tạo hóa, sinh tạo này.

Như đã biết Mẹ Tổ Âu Cơ cũng có khuôn mặt mặt trời tinh mơ nhật tảo và khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa.

.Thực vật biểu

Isis có biểu tượng thực vật là cây sycamore thuộc họ nhà cây sung. Ở ngôi mộ của vị vua Pharaoh Thutmose III, có hình diễn tả ông được cho bú bởi một cây sung có vú.

Pharaoh Thutmose III đang bú vú của cây sung, cây biểu của Isis (nguồn: Aras.org).

Từ biểu tượng cây sung này của Isis ta có thể truy ra biểu tượng cây của Mẹ Tổ Âu Cơ.

Theo truyền thuyết Mường Việt, Dạ Dần là Mẹ Tổ của Mường Việt sinh ra từ cây Si thuộc họ cây đa. Cây đa là Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống). Miền Bắc gọi là cây đa, Trung Nam gọi là cây da.

Đa có nghĩa là lửa, mặt trời. Các tổ phụ, dòng dõi mặt trời Mường Việt cổ gọi là đa, đá như Đa Cần, Đá Cần, Đá Cài, gò đống Đa là gò Đống Lửa, Đống Mặt trời (trong khi Đống Lã là “Đống Nước”)… Thái ngữ daed, nắng, trời, daeng, đỏ (daeng mo: dưa đỏ, dưa hấu); Phạn ngữ “dagh” , “dah”, “dac-““das”là thắp sáng, đốt, liên hệ với lửa, mặt trời… Cây đa là Cây Vũ Trụ , Cây Đời mang dương tính của ngành nọc lửa thái dương. Theo duy dương lá đa là lá đỏ, lá lửa thái dương. Chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình chữ V có nghĩa là lửa, thái dương âm, bộ phận sinh dục nữ. Rõ hơn hình tam giác ngược là biến dạng của V có một khuôn mặt biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ mang tính âm thái dương (như đã thấy qua đầu quyền trượng hình đài sen ở trên). Như  thế theo duy dương lá đa là lá đỏ, lá lửa có một nghĩa biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ mang tính âm thái dương của ngành thái dương. Trong thực tế lá đa cũng có hình tam giác thuôn tròn mang âm tính giống hình dáng bên ngoài của bộ phận sinh dục nữ.

Trung Nam gọi cây đa là cây da. Từ da có một nghĩa là bao, bọc. Da người là cái túi bao bọc thân thể. Thái ngữ nang là da. Nang có một nghĩa là bao, bọc (bướu nang là bướu bọc). Hán Việt bì là da. Bì biến âm với bầu, bao. Cân trừ bì là cân trừ bao. Pháp ngữ peau, da biến âm với Việt ngữ mo có một nghĩa là cái bao bọc (mo nang là bao hoa cau). Theo duy âm, cây da là cây bao, bọc, nang, nòng, nường liên hệ với bộ phận sinh dục nữ. Lá da dĩ nhiên có nghĩa chỉ bộ phận sinh dục nữ ở phía bên trong.

Như thế theo duy dương, lá đa chỉ hình dáng bên ngoài bộ phận sinh dục nữ mang tính âm thái dương hình chữ V, tam giác ngược dựa theo khuôn mặt Nàng Lửa, O Tthái Dương Âu Cơ. Theo duy âm, lá da chỉ bộ phận sinh dục nữ mang tính âm thái âm bên trong hình bao, túi hình O dựa theo nghĩa Oa là hang, lỗ… dựa theo khuôn mặt bầu túi không gian của Nữ Oa, Mẹ Tổ Âu Cơ.

Rõ như ban ngày, cây đa/da có lá chỉ bộ phận sinh dục nữ biểu tượng cho phái nữ, mẹ sinh tạo có một khuôn mặt biểu tượng cho Âu Cơ. Dạ Dần sinh ra từ cây si thuộc dòng cây đa/da Mẹ Tổ Âu Cơ.

Lưu Ý

Qua hai từ đa/da, ta thyấ ngôn ngữ miền Bắc Việt Nam theo duy dương, Lửa thái dương phía Âu Cơ trong khi Trung Nam theo duy âm, Nước thái âm phía Lạc Long Quân (Tiếng Việt Huyền Diệu).

.Isis là trưởng nữ của Thần Đất Geb và nữ Thần Bầu Trời Nut.

Như đã biết Thần Đất Keb là hình bóng của Kì Dương Vương.

Điểm này xác thực là Mẹ Tổ Âu Cơ là con của Thần Đất Kì Dương Vương với nữ thần bầu trời khí gió Thần Long (có mạng Khảm có một khuôn mặt là nước thiếu âm thế gian). Trong truyền thuyết ở trên, Mẹ Tổ Âu Cơ là con cùa Đế Lai thì Lai phải có một khuôn mặt là Đất. Như đã nói ở trên Lai biến âm với Đai có một nghĩa là Đất (đất đai).

.Isis có chồng là Osiris.

Osiris là hình bóng của Lạc Long Quân (xem Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Lạc Long Quân).

.Isis sinh ra thần mặt trời Horus bằng lối sinh sản thần kỳ.

Sau khi ráp các mảnh xác chồng Osiris lại thành hình người nhưng thiếu bộ phận sinh dục nam, Isis tạo ra một dương vật giả cho Osiris và rồi thụ thai với Osiris sinh ra thần mặt trời Horus. Đây là một hình thức sinh sản thần kỳ.

Mẹ Tổ Âu Cơ sinh ra bọc trứng trăm Lang Hùng cũng vậy. Lạc Long Quân lúc gặp Mẹ Tổ Âu Cơ là một cụ già đã về thủy phủ ở cõi âm. Lạc Long Quân bèn biến hóa thành một trang thiếu niên tuấn tú để lấy Mẹ Tổ Âu Cơ. Sự sinh đẻ ra trăm Lang Hùng chỉ là do khí âm dương hợp lại mà sinh ra con. Khí âm dương ở đây là khí âm dương của vũ trụ càn khôn chứ không phải khí âm dương thân xác của hai người. Sự sinh đẻ của Mẹ Tổ Âu Cơ, nhất là lại đẻ ra bọc trứng cũng là một lối sinh sản thần kỳ như Isis.

.Isis sinh ra thần mặt trời Horus.

Isis sinh ra thần mặt trời Horus, tổ của các vua mặt trời lịch sử Pharaoh.

Mẹ Tổ Âu Cơ sinh ra bọc trứng trăm Lang Hùng thế gian là Tổ Hùng của các vua mặt trời Hùng Vương lịch sử.

.Isis có một khuôn mặt là vợ của Horus

Như đã biết Isis là mẹ sinh ra Horus, nhưng vào Vương Triều Cũ (Old Kingdom), Isis lại giữ một vài trò là vợ của Horus, tổ của các Pharaoh. Ở những chỗ khác Isis đôi khi cũng được diễn giải cho là vợ của Pharaoh.

Hiện nay các nhà Ai Cập học giải thích các điểm này một cách loanh quanh, vá víu và suy diễn. Ta phải nhờ tới khuôn mặt của Mẹ Tổ Âu Cơ, phải đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt mới thấu hiểu triệt để được. Theo Dịch, như đã nói ở trên trong Dịch Lạc Việt hay Âu Cơ-Lạc Long Quân thế gian có khuôn mặt Cấn Núi của Mẹ Tổ Âu Cơ hôn phối với khuôn mặt sấm đầu non hay biển của Lạc Long Quân và khuôn mặt Tốn của Mẹ Tổ Âu Cơ có một khuôn mặt không gian thái dương tức khí gió Tốn phía âm hôn phối với Đoài khí gió, bầu trời Tổ Hùng phía dương. Đây là hôn phối Tốn gió âm-Đoài vũ trụ khí gió dương đồng bản thể khí gió mẹ con. Ta thấy rất rõ Isis hình bóng của Âu Cơ được cho là vợ của Horus, một hình bóng của Tổ Hùng thế gian. Isis có khuôn mặt Tốn gió (cánh chim) như Mẹ Tổ Âu Cơ lấy con Horus có mạng Đoài vũ trụ (như Tổ Hùng).

Còn truyền thuyết nói Isis lấy Pharaoh, vua mặt trời lịch sử thì ứng với khuôn mặt Tốn của Isis hôn phối với Càn theo Hậu Thiên bát quái Văn Vương. Các vua mặt trời Pharaoh có một khuôn mặt là mặt trời thái dương Càn, con cháu của thần mặt trời Ra. Rõ ràng Isis Tốn hôn phối với Pharaoh Càn theo Hậu Thiên bát quái.

Mặt khác các học sĩ, quân sư, pháp sư Ai Cập cổ thời Vương Triều Cũ có khi đã bị ‘mắc’ (vào) Dịch hay lầm lẫn giữ vợ của Pharaoh thái tổ với Isis. Cần phải phân biệt hai khuôn mặt Cấn của Isis và vợ Horus.

Theo truyền thuyết Việt Nam, Vụ Tiên là Nàng Nước thái âm OOO Khôn, Long Nữ là Nàng Gió thiếu âm OIO, Khảm, Âu Cơ là Lữa thái dương OII, Tốn  và vợ Tổ Hùng truyền thuyết là Nàng Đất thiếu dương Cấn OII. Như đã biết Tổ Hùng tương ứng với Horus, tổ của Pharaohs hay được coi như là Pharaoh thái tổ. Như thế vợ của Pharaoh thái tổ tương ứng với vợ Tổ Hùng cũng có khuôn mặt là nàng Đất Cấn.

Cấn vợ Pharaoh thái tổ có cùng khuôn mặt Cấn Isis, khuôn mặt này được biểu tượng bằng ngai vàng của Pharaoh. Các học sĩ, quân sư, pháp sư thời Ai Cập cổ thời Vương Triều Cũ có thể diễn giải theo Dịch hôn phối Cấn-Càn hay đã lầm lẫn giữa Isis Cấn và vợ Pharaoh thái tổ Cấn.

Điểm này cho thấy cùng một nhân vật lịch sử nhưng có nhiều khuôn mặt khác nhau theo các khuôn mặt nòng nọc, âm dương khác nhau, theo các loại Dịch khác nhau. Các nhân vật trong truyền thuyết và cổ sử Việt cũng vậy. Phải nhìn dưới lăng kính trọn vẹn của Dịch mới tránh được cảnh thầy bói sờ voi, mới trán làm xiếc văn hóa, phù thủy văn hóa, bôi bác văn hóa Việt…

……

Rõ như ban ngày Mẹ Tổ Âu Cơ và Nữ Thần Mặt Trời Isis là hình bóng của nhau.

-Các Nền Văn Hóa Khác.

Sự thờ phượng Thần Mẫu Isis của Ai Cập cổ lan tỏa ra khắp nơi lân cận. Các nữ thần vùng Địa Trung Hải như Demeter, Astarte và Aphrodite (Venus) được nhận diện giống như với Isis cũng như các nữ thần Ả Rập Al-Ozza hay Al-Uzza.

Sử gia Hy Lạp Herodotus (thế kỳ thứ 5 Trước Tây Lịch) đã so sánh những tương đồng giữa Isis với nữ thần Demeter theo diện cuộc đời sau khi chết và tái sinh.

Nữ thần Astare là tên Hy Lạp của vị thần nữ Ishtar vùng Lưỡng Hà. Ishtar được thờ phượng rộng rãi khắp vùng Cận Đông và Đông Địa Trung Hải từ thời Tiền-Đồ Đồng đến Thời Cổ Điển.

Chỉ xin đưa ra các điểm tương đồng với Mẹ Tổ Âu Cơ.

Ví dụ như hình Astare trên một đồng tiền cổ. Astare ngồi ở tư thế sinh con của Mẹ Nguyên Khởi, Mẹ Đời, một hình ảnh của Mẹ Tổ Âu Cơ.

clip_image025

Nữ thần Astare ngồi trong một chiếc xe trên một mặt đồng tiền ở Sidon (Wikipedia).

Tượng Astare đầu có sừng mang hình ảnh nữ thần thái dương, một khuôn mặt của Mẹ Tổ Âu Cơ.

clip_image026

Tượng Astare đầu có sừng (Bảo Tàng Viện Louvre Paris).

Khắp nơi ở Lưỡng Hà cũng có đền thờ nữ thần Kubaba. Ở vùng Hurrian, Kubaba được gọi là Hannahannah (tiếng Hurrian Hannah là Mẹ. Hannah biến âm với Hina, Hĩm).

clip_image028

Tác giả và tượng nữ thần Kubaba tại Bảo Tàng Viện Văn Minh Anatolia, Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

clip_image030

Đầu tượng nữ thần Kubaba nhìn gần.

Nữ Thần Kubaba tay phải cầm quả lựu, một thứ quả có nhiều hột, biểu tượng cho mắn sinh, tay trái cầm chiếc gương soi, một biểu tượng của nữ thần mặt trời (Thái dương thần nữ Ameraterasu Nhật Bản cũng có biểu tượng là chiếc gương đồng. Thần Đạo Nhật Bản thờ gương biểu trưng của Amaterasu).

Trên mũ nữ thần Kubaba này chia ra hai phần giống nhau. Mỗi phần, phía trên có ba hình vòng tròn đặc là ba chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn nòng OOO tức quẻ Khôn có một khuôn mặt là không gian. Vòng tròn đặc mang tính thái âm. Ở dưới là hình mặt trời hoa cúc giống như của thái dương thần nữ Âu Cơ, Amaterasu, Đức Mẹ Maria… như đã nói ở trên. Ở đây hoa cúc mặt trời có 13 cánh. Số 13 là số lẻ, số dương. Số 13 là số Li, Lửa đất thế gian tầng 2 thế gian (13 = 5 + 8). Mặt trời hoa cúc này biểu tượng cho mặt trời nữ thiếu dương thế gian, cõi dương trần. Cách diễn tả này theo duy dương không theo cách chính thống là mặt trời nữ phải có số tia sáng là số chẵn.

Gộp lại phần trên là không gian âm, phần dưới là mặt trời dương phía nòng, âm. Ta có không gian-mặt trời, nòng nọc, âm dương, sinh tạo phía nòng âm. Nữ thần Kubaba mang khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa nên có một khuôn mặt là mắn sinh diễn tả bằng quả lựu.

……

Sự thờ phượng Isis trong văn hóa La-Hy (Greco-Roman world) cũng rất thịnh hành và tiếp tục mãi cho tới khi tín ngưỡng Tiền-Thiên Chúa giáo (paganism) bị tiêu diệt trong thời đại Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên sự thờ phượng Isis ở Rome đã thành khuôn mẫu cho sự thờ phượng Đức Bà Thiên Chúa Giáo (The Isis cult in Rome was a template for the Christian Madonna cult) (Wikipedia).

Hình ảnh Thần Mẫu Isis cho con bú vẫn còn thấy qua hình ảnh Đức Mẹ Maria bồng chúa Jesus.

Kết Luận

Sau đây là những điểm chính yếu của Mẹ Tổ Âu Cơ

.Âu Cơ là Mẹ Tổ của Việt Nam.

Mẹ Tổ Âu Cơ có Âu là U có nghĩa là vú, mẹ. Âu Cơ là Mẹ của Việt Nam mang hình bóng mẹ tổ của nhân loại.

Hình bóng Mẹ Tổ Âu Cơ thấy trong tất cả các tộc của Bách Việt và trong các nền văn hóa khác trên thế giới, đặt biệt nhất là ở Ai Cập cổ. Mẹ Tổ Âu Cơ và Isis như là hình với bóng của nhau.

.Mẹ Tổ Âu Cơ đội lốt Nữ Oa.

Mẹ Tổ Âu Cơ có Âu = Ao. Ao và Oa là hình bóng của nhau trong gương.

.Mẹ Tổ Âu Cơ là Mẹ Tạo Hóa

Nữ Oa là mẹ của loài người ở cõi tạo hóa nên Mẹ Tổ Âu Cơ cũng có một khuôn mặt mẹ sinh tạo, tạo hóa ở cõi thế gian. Khuôn mặt này thấy rõ qua Dịch (xem dưới).

.Mẹ Tổ Âu Cơ là Nàng Lửa.

Như đã biết, Mẹ Tổ Âu Cơ là Nàng Lửa thấy rõ qua truyền thuyết Việt Nam.

Ta cũng thấy Nữ Oa là con ốc có hai ngà là O Lửa. Mẹ Tổ Âu Cơ đội lốt Nữ Oa cũng có khuôn mặt O Lửa này.

.Mẹ Tổ Âu Cơ là Thái Dương Thần Nữ

Theo duy dương ở phía ngành nòng âm, với khuôn mặt Lửa, Mẹ Tổ Âu Cơ là Nàng O Lửa II tức Nàng Thái Dương, Thái Dương Thần Nữ của Việt Nam, di duệ của mặt trời Viêm Đế-Đế Minh-Kì Dương Vương. Theo truyền thuyết là cháu Đế Nghi ứng với Đế Minh Chàng I Lửa II, Chàng Thái Dương Càn.

Khuôn mặt thái dương này đẻ ra các Lang Hùng mặt trời, là mẹ tổ của Tổ Hùng Mặt Trời.

.Mẹ Tổ Âu Cơ là Không Gian Lửa, Thái Dương

Ở diện Lửa ngành nòng âm O, Nàng O Lửa II có O là không gian và II là lửa, thái dương.

Không gian lửa, thái dương là Khôn dương khí gió. Mẹ Tổ Âu Cơ có một khuôn mặt gió ngành âm ứng với Tốn có một nghĩa là gió âm.

.Mẹ Tổ Âu Cơ có khuôn mặt Núi, Non.

Mẹ Tổ Âu Cơ là con của Đế Lai ứng với Kì Dương Vương.

Kì Dương Vương là Chàng I Thiếu Dương OI Lửa Đất thế gian Li IOI.

Mẹ Tổ Âu Cơ là con Kì Dương Vương nên là Nàng O thiếu dương OI, tức OOI, Cấn, Núi.

Khuôn mặt thiếu dương núi này là mẹ tổ của các Hùng Vương, Vua Mặt Trời lịch sử ngành lửa Núi.

Bản thể Đất Núi chính là núi, non, đồi, nương, đồng ruộng…

.Mẹ Tổ Âu Cơ là Nước Nguồn

Mẹ Tổ Âu Cơ là con của Long Nữ có bản thể là Khảm, nước thiếu âm thế gian nên cũng mang di thể nước thế gian. Vì có khuôn mặt núi nên nước thế gian này là nước nguồn chẩy ra từ núi. Mẹ Tổ Âu Cơ là «nước trong nguồn chẩy ra» vì thế mới có câu «nghĩa mẹ như nước trong nguồn chẩy ra». Mẹ Tổ Âu Cơ là suối nguồn, là nguồn sữa mẹ.

Mẹ Tổ Âu Cơ và Dịch Học

Nhìn dưới lăng kính Dịch, các khuôn mặt chính của Mẹ Tổ Âu Cơ có thể viết bằng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que thành các quẻ Dịch.

.Nàng O Lửa II là OII, Tốn với nghĩa lửa thái dương âm

.Nàng O Thái Dương II là OII, Tốn, với nghĩa mặt trời âm

thái dương.

.Nàng Không Gian O Lửa II là Tốn, với nghĩa gió âm.

.Nàng O núi Thiếu Dương OI là OOI, Cấn, núi.

.Nàng Càn Khôn sinh tạo

Khuôn mặt tạo sinh, tạo hóa ở cõi trời thế gian tiểu vũ trụ cũng thấy rõ qua Dịch.

Hai khuôn mặt Nàng Lửa Tốn mặt trờikhông gian thái dương vừa nói ở trên là Càn Khôn thái dương. Cùng một khuôn mặt Tốn mà có lưỡng tính càn Khôn thái dương.

Đây là khuôn mặt nòng nọc, âm dương nhất thể mang tính

sinh tạo, cõi trời của Mẹ Tổ Âu Cơ ngành nọc thái dương.

Với khuôn mặt sinh tạo nhất thể này Mẹ Tổ Âu Cơ

mới sinh ra được bọc trứng sinh tạo Tổ Hùng thế gian. Bọc trứng này mang tính nòng nọc, âm dương nhất thể của ngành mặt trời thái dương. Bọc trứng mang âm tính ứng với không gian và trăm con trai mang dương tính ứng với mặt trời. Bọc trứng Tổ Hùng là bọc trứng nòng nọc, âm dương, càn khôn, vũ trụ còn ở dạng nhất thể, ở`dạng trứng vũ trụ, thái cực ngành thái dương.

Mặt khác, như đã biết qua Hậu Thiên bát quái, hai khuôn mặt Tốn và Cấn của Mẹ Tổ Âu Cơ hôn phối với Càn và Khôn. Mẹ Tổ Âu Cơ có khuôn mặt khôn càn, không gian-mặt trời, vũ trụ, tạo hóa.

Hai khuôn mặt Tốn và Cấn của Mẹ Tổ Âu Cơ hôn phối với các khôn mặt dương khác cho ra nhiều loại Dịch.

.Tốn hôn phối với Chấn trong Tiên Thiên bát quái Phục Hy.

.Tốn hôn phối với Đoài vũ trụ trong Dịch Lạc Việt hay Dịch Âu Cơ-Lạc Long Quân thế gian.

.Tốn hôn phối với Càn trong Hậu Thiên bát quái Văn Vương.

.Cấn hôn phối với Đoài vũ trụ trong Tiên thiên bát quái Phục Hy.

.Cấn hôn phối với Chấn trong Dịch Lạc Việt hay Dịch Âu Cơ-Lạc Long Quân thế gian.

.Cấn hôn phối với Khôn trong Hậu Thiên bát quái Văn Vương.

Biểu Tượng Của Mẹ Tổ Âu Cơ

.Mẹ Tổ Âu Cơ biểu tượng cho phái nữ.

Mẹ Tổ Âu Cơ có Âu là U là Vú, biểu tượng cho phái nữ.

.Mẹ Tổ Âu Cơ là Tiên

Mẹ Tổ Âu Cơ là nàng tiên, là giai nhân, người đẹp.

.Chim biểu

Mẹ Tổ Âu Cơ có biểu tượng là chim.

Theo ngành nòng âm: Ngỗng hồng, ngan và các loài chim nước mang tính lửa, thái dương (tùy theo tộc và địa bàn sống).

Theo ngành nọc lửa: chim cắt, trĩ, gà trắng… (con mái).

.Thú biểu:

Nai sao, bò cái, tê giác, hổ, báo, chồn… (con cái).

.Linh vật:

Lân, chim hoàng.

.Vật biểu

-Mặt trời đĩa tròn có 6, 14, 22… vòng tia sáng biểu tượng cho khuôn mặt âm thái dương ngành nòng.

-Mặt trời có các tia sáng hình chữ V mang nghĩa nọc âm thái dương biểu tượng cho khuôn mặt âm thái dương ngành nọc.

-Mặt trời đĩa tròn có nọc tia sáng hình cánh hoa tổng quát biểu tượng cho khuôn mặt thái dương nữ. Hoa có thể là hoa cúc, hoa hồng, hoa bốn cánh…

Hoa cúc mặt trời biểu tượng của Mẹ Tổ Âu Cơ Thái Dương

Thần Nữ còn thấy trên trang phục của các nữ vương, nữ tướng Việt Nam.

Với khuôn mặt mặt trời thái dương thì hoa cúc mặt trời có 14 cánh. Với khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa thì hoa cúc mặt trời có 8, 16, 24, 32… cánh ở các tầng sinh tạo khác nhau.

-Nón quai thao mặt trời.

Đặc biệt là loại có hai cái thao mầu đỏ hai bên. Hai tua đỏ là hai dương, thái dương.

-Lọng

Lọng đĩa tròn hồng biểu tượng cho mặt trời thái dương nữ.

Lọng ống có tua gió biểu tượng cho khuôn mặt không gian thái dương, gió âm.

-Chum, vò, thạp đất, đá, đồng, nhất là các loại dùng trong mai táng có nắp hình mặt trời có thể là biểu tượng của Mẹ Tổ Âu Cơ thái dương.

.Thực vật biểu

Hoa biểu tượng cho mặt trời như đã nói ở trên.

Cây đa, da, dưa hấu…

.Tế thực

Bánh chưng vuông biểu tượng cho ruộng đồng. Bánh ú biểu tượng cho vú, mẹ, cho núi tháp dương. Bánh tét biểu tượng cho núi trụ âm, Trục Thế Giới âm…

……

Âu Cơ là Mẹ, Mẹ Sinh Tạo, Mẹ Tạo Hóa, Mẹ Mặt Trời Thái Dương, Mẹ Không Gian Thái Dương, Mẹ Thế Gian, Mẹ Bầu Trời, Mẹ Núi, Mẹ Suối Nguồn, Mẹ Đất, Mẹ Ruộng Đồng, Mẹ Loài Người, Mẹ Tổ Việt Nam, Mẹ Thần Kỳ, Mẹ Nữ Vương, Mẹ Tiên, Mẹ Giai Nhân, Mẹ Huyền Diệu, Mẹ Lý Tưởng,…

Dựa vào danh tính và bản thể này ta có thể nhận diện được chân tướng của Mẹ Tổ Âu Cơ và vất bỏ đi tất cả những suy diễn kịch cợm hiện nay về Mẹ Tổ Âu Cơ.

Danh tính và bản thể Mẹ Tổ Âu Cơ nói riêng, văn hóa Việt Nam dựa trên nguyên lý nòng nọc, âm dương, Chim-Rắn, Tiên Rồng nói chung là cái chìa khóa vàng giúp mở ra được những khúc mắc của các nền văn hóa cổ thế giới. Hiện nay các nên văn hóa cổ thế giới mới chỉ được nhìn dưới những góc cạnh ‘thầy bó sờ voi’. Phải nhìn dưới lăng kính Dịch lý trọn vẹn mới thấu hiểu thực sự.

Hiện nay các khuôn mặt Mẹ Tổ, Thần Nữ thế giới chỉ được nhìn dưới một diện chưa có được cái nhìn toàn diện dưới lăng kính trọn vẹn của Dịch lý nên còn thiếu sót, suy diễn giống như thầy bói sờ voi.

Ta có thể dùng truyền thuyết và cổ sử Việt về Mẹ Tổ Âu Cơ để hiểu và giải thích các vị thần nữ này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: