HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 01-2013: HOA VÔ ƯU SALA.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào tựa bài để mở file).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 01, 2013.

HOA VÔ ƯU SALA 

Nguyễn Xuân Quang

Hôm nay thăm My-an-mar,

Xứ muôn ngàn chùa nguy nga (1).

 IMG_0642

 Chùa Vàng Shwedagon ở Yangon, Myanmar.

 Hữu duyên gặp hoa đang nở,

Đóa hoa vô ưu sa-la.

IMG_0452

Ngày xưa, Ma-ha-Ma-ya,

Tay vin cành hoa sa-la,

Trong lúc đang cơn chuyển dạ,

Sinh hạ Ngài Tất Đạt Đa.

bud birth

Vì trầm luân cõi ta bà,

Ngài bỏ châu báu, ngọc ngà,

Ngài bỏ cung vàng, điện ngọc.

Một đêm xuống tóc xuất gia.

 

Khi Ngài nhập Nir-va-na,

Nằm bên hai gốc sa-la,

Đang trái mùa, hoa bỗng nở,

Hoa rắc kín thân Bụt Đà (2).

 mp-06sala06

 Ôi hoa vô ưu sa-la,

Một đóa đại sư Bụt Đà.

Hoa đón Ngài vào thế tục,

Hoa đưa về Nir-va-na.

 

Ôi hoa vô ưu sa-la,

Vô ưu sa-la đơm hoa,

Khắp cả đại thiên thế giới,

Vô ưu cũng nở trong ta.

 

Ôi hoa vô ưu sa-la,

Ngát hương vô lượng thiên hà,

Ngát hương khắp cùng trời đất,

Hoa thơm cả cõi lòng ta.

 

Ôi hoa vô ưu sa-la,

Mầu hồng, sắc thắm liên hoa,

Sắc sen thân tâm thanh khiết.

Mầu hoa vô chấp trong ta.

get-attachment(ảnh của tác giả).

Ôi hoa vô ưu sa-la,

Lòng ta mở cõi bao la.

Bao la và ta là một,

Ta và vũ trụ giao hòa (3).

 

Ôi hoa vô ưu sa-la,

Cái ta và cái người ta,

Là cái không và tất cả,

Thế giới và ta một nhà.

Ôi hoa vô ưu sa-la,

Trong ta nở rộ đóa hoa

Vô ưu, vô phiền, vô chấp.

Đóa hoa nẻo giác Bụt-Đà.

 

Ôi hoa vô ưu sa-la,

Nam mô Phật Tổ Thích Ca,

Nam mô A Di Đà Phật,

Nam mô vô lượng Bụt Đà.

 

Chú Thích

 1. Myanmar có hơn một triệu ngôi chùa và triệu triệu cây tháp phần lớn mạ, bọc vàng. Marco Polo nhìn thấy hàng triệu tháp vàng này nên gọi xứ này là Đất Vàng.

2. Bụt Đà, Bụt là tiếng phiên âm và tiếng nôm còn Phật là Hán Việt.

3. Thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo thấy rất nhiều trong Phật giáo.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: