TRỐNG HÌNH NÓN CỤT TRÒN XOAY Ở VÙNG CAO VIỆT NAM.

*Nếu bài chưa mở, xin click hai lần vào đề bài đẻ mở bài ra.

NHỮNG NHÓM TRỐNG THEO HÌNH DẠNG

TRỐNG HÌNH NÓN CỤT TRÒN XOAY Ở

VÙNG  CAO VIỆT NAM.

Nguyễn Xuân Quang

Trống đồng hình nón tròn xoay cụt đầu nằm trong đại tộc trống đồng nòng nọc, âm dương Đông Sơn.

Trong Cơ Thể Học trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn tôi đã xếp các trống này vào loại trống Nguyễn Xuân Quang Loại V tức trống Tượng Đất Dương, trống Núi Nổng, trống Trụ Chống Trời, trống Mặt Trời Đất, trống Lửa Thế Gian, trống Thiếu Dương, trống Li, trống Trục Thế Giới. Đây là trống Heger II.

Trống loại này có hình nón cụt nhìn theo duy dương nghĩa là có góc cạnh thì là trống có hình tháp cụt đầu. Mặt trống chờm ra ngoài tang trống một chút. Đây cũng là loại trống cỡ lớn. Thân trống choãi, đáy trải rộng ra, đơn giản không phân chia cách biệt lắm, tuy nhiên vẫn còn nhận biết được có ba phần. Thân có đáy xoạc ra trông choãi ra (sloping trunk or axis). Theo chính thống, trống có thân trụ cao, dài, cường điệu nhất so với tất cả các phần khác của trống. Đế xoạc rộng ra trông vững chắc. Trống trông như một người đứng trụ hai chân xoạc ra. Theo thiết diện bổ dọc nếu diễn tả theo đường thẳng thì trống có hình trụ cắm trên đế rộng nằm ngang hay hình tháp cụt đầu.

Để dễ nhận diện và dễ nhớ ta có thể so sánh các trống loại hình nón cụt có thân trống choãi rộng ra hai bên này với một ngọn núi lửa không có chỏm mà chỉ có miệng tròn lõm lòng chảo (crater). Như thế ta có thể gọi loại trống này là trống núi lửa có miệng tròn.

nui lua

.Trống Tân Long ở Hòa Bình có thân choãi ra hình nón cụt tròn xoay hay trống núi lửa miệng tròn Nguyễn Xuân Quang V (Heger II) trông giống hình núi lửa Diomede (art.com.).

Ta thấy ngay tên hình núi lửa có miệng tròn này ăn khớp trăm phần trăm với trống tượng Li, lửa thế gian, lửa từ núi lửa.

Về khảo cổ học, các học giả Việt Nam chia trống đồng Đông Sơn ra làm hai ngành: ngành có thân thẳng đứng và ngành có thân và đế choãi ra. Trống có thân thẳng đứng như trống đồng âm dương Ngọc Lũ I là loại trống hình Cây Nấm Vũ Trụ (Nấm Tam Thế, Nấm Đời Sống) (vì là cây và nấm nên có thân thẳng đứng). Loại thứ 2 có thân choãi ra.

Theo các tác giả này, trống thân choãi ra thường tìm thấy ở vùng cao nguyên và trên thân (trụ trống) thường có các hoa văn hình “răng sói” (Nguyễn Văn Huyên, Hà Thúc Cần biên soạn lại, tr.26).

Rõ như ban ngày, trống có thân choãi hình nón cụt tròn xoay tức hình núi lửa miệng tròn và có hình răng sói (mũi tên, mũi mác, răng cưa) có một biểu tượng là núi tháp, núi lửa dương ở thân trống. Như thế ta thấy ngay loại trống này liên hệ ruột thịt với các tộc vùng cao, vùng núi (đất dương). Việt ngữ có từ Kẻ chỉ người, làng như Kẻ Sắt, Kẻ Trọng, Kẻ Cau và Kẻ có nghĩa là ke, que, kè tức nọc. Nọc có một khuôn mặt thế gian là núi Nọc, núi Trụ thế gian. Như thế Kẻ là những người tộc Núi, cao nguyên, đất dương, Li. Kẻ biến âm với Kì. Trong cổ sử Việt có núi Kì ứng với núi Trụ Thế Gian. Núi Kì của đại tộc người Kẻ núi Kì Dương Vương có một khuôn mặt là Núi Trụ Thế Gian, Trục Thế Giới.

Xin nhắc lại tôi đặt tên các loại trống theo hình dạng và con số dựa theo ý nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo. Trống loại Nguyễn Xuân Quang V có V (số 5) là số Li. Trống Nguyễn Xuân Quang V là trống Li.

Tóm lại trống loại Nguyễn Xuân Quang V này có khuôn mặt chính là biểu tượng cho đất dương, núi dương, núi lửa hay núi nhọn đỉnh, Núi Trụ Thế Gian (dương trần, thế gian, Cõi Giữa), lửa thế gian, thiếu dương, Li.

Trống loại này thấy ở góc dưới chái nhà bên trái của một  ngôi nhà nọc, nhà mặt trời trên trống Ngọc Lũ I.

Untitled-1 copy

Trống NXQ.V hay Heger II trên trống Ngọc Lũ I. Trống có hình trụ chống có phần đế choãi ra cường điệu nhất so với các phần khác.

Trống để ở bên trái tức phía âm ngôi nhà nọc dương nghĩa là âm (O) của dương tức O|, thiếu dương, bản thể của Li. Trống để nằm ngay sát mặt đất mang ý nghĩa biểu tượng cho cõi bằng, cõi đất thế gian và mặt trống quay về phía bên phải mang ý nghĩa dương (|) của ngành thái dương lửa.

Ta có thể kiểm chứng lại qua nhiều diện.

Qua bài viết Các Nhóm Trống Theo Hình Dạng ta đã biết một cách tổng quát về các trống hình nón cụt tròn xoay  hay hình núi lửa cụt đầu có miệng tròn này.

.Qua Dịch và chữ viết nòng nọc vòng tròn-que.

Về hình thể, kiểm chứng với chữ viết nòng nọc vòng tròn-que ta cũng thấy rất rõ điểm này.

Trống có thân choãi ra mang âm tính nghĩa là âm của dương tức thiếu dương OI. Trụ trống rõ ràng nói cho biết trống là trống thiếu dương Li (IOI), lửa đất, núi lửa không có chỏm.

Ta thấy rất rõ thiếu dương OI, nếu đọc theo chiều đứng từ dưới lên ta có hình nòng O có nọc que I cắm ở trên mang hình ảnh của một cây trụ cắm trên đế.

Như đã nói ở trên, theo thiết diện bổ dọc nếu diễn tả theo đường thẳng thì trống có hình trụ cắm trên đế rộng nằm ngang hay hình tháp cụt đầu. Kiểm chứng với chữ viết nòng nọc vòng tròn-que, trong giáp cốt văn, chữ Thổ được diễn tả bằng một trụ đá cắm trên một cái đế bằng mang hình ảnh núi trụ thế gian, núi Kì, trụ chống trời. Chữ thổ trong giáp cốt văn chính là hình ảnh của thiếu dương nọc (cắm) trên nòng nguyên thể của Li.

Trong giáp cốt văn, Thổ (tũ) được diễn tả bằng một trụ đá cắm trên đế bằng là mặt đất.

Giống như chữ thổ này, ông Bàn Cổ là ông Trụ Chống Trời. Bàn là phiến đá bằng như bàn thạch là cái đế.  Cổ là cột trụ (cổ là cột trụ cắm đầu vào thân mình). Ông Bàn Cổ là ông cây Trụ cắm trên cái đế bằng như bàn thạch. Rõ như ban ngày . Ông Bàn Cổ là ông Trụ Chống Trời biểu tượng cho cõi đất thế gian.

Trụ nọc cắm trên cái đế chính là hình ảnh của thiếu dưong nguyên thể của Li.

Về tín ngưỡng ta thấy thiếu dương nọc cắm trên nòng biểu tượng cho đất dương, núi trụ thế gian, dương trần, thế gian chính là hình ảnh miếu thổ thần. Trên những cánh đồng ở miền Bắc Việt Nam, đó đây có những miếu thổ thần, giản dị chỉ có một cây đa trồng trên một cái gò đất tròn. Cây đa mang hình bóng chiếc trụ, trụ chống, trục thế giới, diễn tả theo chữ nòng nọc là (|) và cái gò đất tròn là cái đế của trụ chống, diễn tả theo chữ nòng nọc là (O). Đọc theo Dịch từ dưới lên trên ta có O| tức thiếu dương, nguyên thể của đất. Rõ ràng cây đa trên cái gò miếu Thổ Thần là thiếu dương OI nguyên thể của Li, đất dương, lửa đất.

Mặt khác, như đã nói ở trên, nếu nhìn theo thiết diện theo duy dương thì trống loại này có hình tháp cụt đầu. Anh ngữ gọi tháp là pyramid. Từ này có gốc Hy Lạp ngữ pyro- là lửa. Rõ như hai năm là mười trống có hình tháp này là trống pyramid, trống pyro-, trống tượng lửa, trống Li.

Vì Trục Thế Gian (World Axis) đi qua tâm Núi TrụThế Gian nên đôi khi có những trống trong loại trống này cũng là trống biểu tượng cho Trục Thế Gian. Lưu ý là nếu trống NXQ V biểu tượng cho tượng đất, núi Trụ Thế Gian thì có thể chỉ có phần đế trống loe ra nhiều hơn, còn nếu biểu tượng cho Trục Thế Giới thì phần thân trụ có thể cao, dài hơn, cường điệu hơn. Trống Nguyễn Xuân Quang V biểu tượng cho Trục Thế Giới dùng để dâng cúng lễ vật hay lật ngược lên thành một chiếc thạp đồng dùng trong mai táng (xem Thạp Đồng của đại tộc Đông Sơn).

.Về cơ thể học

Trống có thể coi như là do trống Nấm Vũ Trụ (Nấm Tam Thế, Nấm Đời Sống) Nguyễn Xuân Quang VI cắt bỏ đi tang trống, còn lại phần mặt, thân và đế trống trông giống như ngọn núi lửa đã thổi mất đi cái chỏm. Phần trống còn lại hình núi lửa không có chỏm tức núi lửa Li Nguyễn Xuân Quang V (Heger II).

TD 3 copy

 Trống Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I) cắt bỏ đi phần tang trống (bên trái), phần còn lại là trống núi lửa không có chỏm thấy nhiều ở vùng núi Việt Nam tức Nguyễn Xuân Quang bên phải (minh họa của tác giả).

Ta thấy rất rõ trống Nguyễn Xuân Quang V là trống thiếu dương Li ngành lửa thái dương.

Trống Li NXQ V khi lật ngược lên thành cồng, cối hay vật đựng, thành thạp đồng như thạp Đào Thịnh.

Untitled-1 copy

Trống Nguyễn Xuân Quang V lật ngửa lên thành cồng, cối hay thạp.

Thạp đồng dùng trong mai táng. Chiếc lớn như thạp Đào Thịnh dùng để cả xác người chết ngồi ở tư thế thai nhi trong bụng mẹ (fetal position) trong qui trình giúp linh hồn ngồi trong dạ con vũ trụ có thời gian trút bỏ xác tục, làm thanh khiến để linh hồn về được Cõi Trên Thượng Thế. Sau đó thân xác mới đêm chôn hay hỏa táng. Những chiếc thạp nhỏ dùng đựng tro than hay những phần thân xác không cháy còn lại sau khi hỏa táng như  các mảnh xương, răng… (xem bài viết Thạp Đồng Đông Sơn).

Điểm này ăn khớp trăm phần trăm vì như đã nói ở trên trống Nguyễn Xuân Quang V có một khuôn mặt là Trục Thế Giới vì thế thạp cũng có một khuôn mặt Trục Thế Giới (trục lật ngược vẫn là trục) cho nên linh hồn người chết ở trong thạp mới có đường về Thượng Thế được.

.Về phương diện dân tộc học

Trống Li cũng mang trọn vẹn nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo của đại tốc đất dương ngành Lửa thái dương Li/Càn. Lúc này trống nghiêng nhiều về nghĩa Núi Trụ Thế Gian, Núi Trục Thế Giới như núi Kì, Núi Meru, Núi Kailash của Shiva, núi Olympus… Shiva có một khuôn mặt là cọc lửa (Pillar of Fire) có biểu tượng là linga có một khuôn mặt biểu tượng cho đất thế gian sinh ra từ núi Kailash ở Himalaya…

Núi trụ lửa thế gian Li là Núi Trụ Lửa, Nọc Lửa, Nọc dương nên có một khuôn mặt là dương vật, Linga. Điểm này thấy rõ trong văn hóa Việt Nam có Núi Nam Giới ở Hà Tĩnh, về ngôn ngữ Núi Trụ Thế gian Kì, Kẻ có Kẻ biến âm với Ke có một nghĩa là là bộ phận sinh dục nam (Alexandre de Rhodes, từ điển Việt Bồ La), que, nọc (cọc, cặc). Rõ hơn thần đất Keb của Ai Cập cổ có biểu tượng là cái nõ cương cứng rướn tới người nữ thần bầu trời Nut mang hình ảnh Núi Trụ Chống Trời.

keb

Thần Đất Keb có dương vật mang hình ảnh Trụ Chống Trời, rướn tới người Nữ Thần Bầu Trời Nut.

Thần Shiva sinh ra từ núi trụ thế gian Kailash có biểu tượng linga có một khuôn mặt là Núi Trụ Thế Gian, Trụ Chống Trời, Trục Thế Giới.

Untitled-1 copy

Linga của Shiva với khuôn mặt Núi Trụ Thế Gian, Trụ Chống Trời, Trục Thế Giới (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia Bangkok, Thái Lan).

Như thế Li đội lốt Càn thế gian và Càn vũ trụ. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt Kì Dương Vương Li đội lốt Càn vũ trụ Viêm Đế ở cõi Thượng Thế và ở cõi Trung Thế Kì Dương Vương đội lốt Đế Minh Càn thế gian (Đế Minh cháu ba đời thần mặt trời Viêm Đế) là Vua Mặt Trời Lửa chính ngọ, chói sáng, Vua Cọc, vua Hươu Lửa, Hươu Đực, Hươu  Sừng, Hươu Mặt Trời, Kì Dương (Cọc Dương, Hươu Mặt Trời) Vương. Vì thế Kì Dương Vương mới có nhũ danh là Lộc Tục (Lộc Đục, Lộc Đực, Hươu Đực). Ở Hạ Thế Li có một khuôn mặt chính Đất Cõi Âm, Trụ lửa âm.

Hiển nhiên Li cũng có một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa, nòng nọc, âm dương, sinh tạo ở cõi trần gian (xem chương Ý Nghĩa Của Trống Đồng).

Như thế ta không ngạc nhiên thấy tại sao trống hình nón cụt tròn xoay hay hình núi lửa cụt đầu miệng tròn Li NXQ V lại có nhiều ở vùng cao, vùng núi Việt Nam, vùng Kẻ, con cháu của vua tổ thế gian đầu tiên Kì Dương Vương.

Bây giờ ta hãy giải đọc một trống hình nón cụt tròn xoay hình núi lửa có miệng tròn không có chỏm. Tiêu biểu là trống Làng Vạc II.

.

.Trống Làng Vạc II có thân choãi ra hình nón cụt hay trống núi lửa miệng tròn Nguyễn Xuân Quang  V (Heger II).

Xem trống Hùng Kì Làng Vạc II. Ở đây chỉ xin nhắc lại vài điểm chính yếu.

Mặt trống này tuyệt nhiên không có một yếu tố âm nào, trăm phần trăm mang dương tính cho thấy trống có một khuôn mặt dương cực độ. Trống có mặt trời Li-Khảm 10 nọc tia sáng, có khoảng không gian giữa tia sáng Li, có vành giới hạn nọc, lửa hiệp với Li, ba vành ngoài biên diễn tả Li thái dương của ngành nọc dương thái dương.

Thân trống choãi rộng ra hình nón cụt tròn xoay hay hình núi tháp cụt Li.

Trống diễn tả đơn giản chỉ là trống biểu của một tộc Li. Trống Trống Làng Vạc II là trống biểu của một tộc Hùng Kì nọc dương thái dương.

Kết luận

Trống hình nón cụt tròn xoay hay hình núi lửa miệng tròn Nguyễn Xuân Quang V:

-Thuộc đại tộc trống đồng nòng nọc, âm dương Đông Sơn,  là trống Tượng Đất Dương, trống Núi Nổng, trống Trụ Chống Trời, trống Mặt Trời Đất, trống Lửa Thế Gian, trống Thiếu Dương, trống Li, trống Trục Thế Giới.

-Đây chính là loại mà các nhà khảo cổ học Việt Nam xếp vào loại trống có thân choãi ra, thường tìm thấy ở vùng cao nguyên (tức đất dương) và trên thân (trụ trống) thường có các hoa văn hình “răng sói” mang nghĩa nọc, lửa thế gian, lủi núi Li, núi tháp Li.

– Đặc điểm trống có thân choãi, đáy trải rộng ra, đơn giản không phân chia cách biệt lắm, tuy nhiên vẫn còn nhận biết được có ba phần.  Theo chính thống, trống có thân trụ cao, dài, cường điệu nhất so với tất cả các phần khác của trống.

-Trống có thể mang một khuôn mặt biểu tượng cho Trục Thế Giới. Lưu ý là nếu trống NXQ V biểu tượng cho Trục Thế Giới thì phần thân trụ có thể cao, dài hơn, cường điệu hơn. Còn nếu biểu tượng cho tượng đất, núi Trụ Thế Gian thì có thể chỉ có phần đế trống loe ra nhiều hơn. Khi lật ngửa lên, trống có hình cái cồng, cái nồi (có hình thạp) và thạp đồng cũng mang hình ảnh Trục Thế Giới. Vì thế trống loại này có thể được dùng nhiều trong mai táng.

-Dĩ nhiên trống loại này cũng có ở những nơi khác nhưng ít hơn.

-Trống cũng mang trọn vẹn triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo của đại tộc tượng Lửa Li.

-Trống Heger II thuộc loại này.

-Xin nhắc lại tôi đặt tên loại trống theo hình dạng và con số loại trống theo ý nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo (Cơ Thể Học Trống Đồng). Ở đây trống NXQ V có V (số 5) tức số Li. Trống NXQ V là trống Li.

-Xin lưu ý các khuôn mặt tứ tượng nước, lửa, đất gió ở các trống loại NXQ V là những khuôn mặt nhỏ của chi tộc nằm trong khuôn mặt lớn của đại tộc Lửa Đất Li.

-Chữ viết nòng nọc, trang trí các hình thái phần lớn đều mang dương tính ngành nọc dương Li/Càn.

-Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt nhóm trống Nguyễn Xuân Quang V biểu tượng cho vùng cao Đất dương này là trống biểu tượng cho ngành lửa 50 lang Hùng theo mẹ Âu Cơ lên núi. Trống loại này là trống Hùng Kì hay Kì Việt vùng núi lửa đất trong khi trống Nguyễn Xuân Quang IV, trống tượng Nước dương là trống Hùng Lạc, Lạc Việt ngành cha Lạc Long Quân.

-Những nhóm trống theo hình dạng khác nhau này chỉ cho thấy rõ trống Đông Sơn của mỗi tộc, mỗi nền văn hóa có một hình dạng, một loại trống riêng biệt như tộc ở vùng đất cao Việt Nam có hình Nguyễn Xuân Quang V Li Đất dương; Nam Dương có trống pejeng, moko có hình trụ thắt eo Càn âm, Lửa vũ trụ âm; ở Lào có thấy một trống hình trụ ống Càn dương, Lửa vũ trụ dương; Nam Trung Hoa có hình trống trệt Chấn, Nước dương và đồng bằng Bắc Việt Nam có trống hình Cây Nấm Vũ Trụ gọi là trống Đông Sơn mang trọn vẹn triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh và là trống biểu của Vũ Trụ giáo.

 

2 comments

 1. thưa bác Nguyễn Xuân Quang. Xin tự giới thiệu, cháu là yevon. Hiện cháu đang tiến hành 1 project vẽ phục dựng lại các loại trang phục, trang sức thời Hùng Vương, dựa trên tất cả những tư liệu cổ vật có được về thời đó. Nguyên do là sau vài năm tự tìm tòi thì cháu nhận định các tư liệu liên quan đến trang phục thời này rất nhiều, nhưng chưa có ai nghiêm túc làm 1 project phục dựng nó 1 cách đầy đủ. Trong khi đó, nhu cầu phục dựng trang phục Việt cổ là ngày càng cấp thiết ( vẽ tranh; vẽ truyện; làm phim;…). Thế nên cháu tự tiến hành project này bằng tiền túi và vốn tư liệu từ bảo tàng , sách vở tham khảo mà cháu tìm ra được. Project thuộc dạng hoàn toàn miễn phí và sẽ đăng toàn bộ lên mạng sau khi hoàn thành để mọi người đều có thể tham khảo, sử dụng. Xin bác tham khảo link sau:

  http://www.lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=25718

  Hiện cháu đang khựng lại ở phần ” nón/ mũ”. Lý do là vì đây là một vật có mẫu mã rất đa dạng. Có rất nhiều mẫu trống đồng ở các địa phương khác nhau, mỗi trống lại khắc đến 3 – 4 mẫu ” mũ lông chim” ( người ta thường gọi nó như vậy). Cháu lại không có điều kiện đi nhiều bảo tàng, được quyền xem xét, mục kích, chụp hình nhiều cổ vật như bác. Cháu tìm vào blog của bác, được biết bác nghiên cứu trống đồng từ rất lâu. Hình khắc trên bất cứ trống nào, bác đều vẽ lại chi tiết. Vậy nếu được, cháu rất mong bác gửi cho cháu số hình vẽ lại tất cả các khắc trên các trống đồng liên quan đến con người mà bác sưu tầm bấy lâu nay, để phục vụ cho phần lên danh sách các họa tiết mô tả về ” mũ lông chim” trên trống đồng thời trước Bắc thuộc. Nếu được, cháu cũng mong bác chia bộ tư liêu ấy vào từ folder nhỏ, đánh số thứ tự 1,2,3,4, rồi kèm theo 1 file world ghi rõ danh sách theo kiểu ” số 1: là các hình khắc trên trống…, khai quật ở…; số 2: là các hình khắc trên trống…, khai quật ở…”. Nếu được sự giúp đỡ của bác, cháu mới yên tâm tiến hành phần ” mũ lông chim” mà không lo ngại để sót điều gì.

  Cháu vô cùng biết ơn.

  Cháu rất mong bác sớm hồi âm và giúp đỡ cháu vượt qua khó khăn này để hoàn thành project.

  1. Quang Nguyen · · Reply

   Cháu Yevon mến
   Rất vui là thấy có được một người như cháu còn lưu tâm tới bản sắc dân tộc Việt “trước thời Bắc Thuộc”. Cháu đã đi đúng đường là biết tìm cách “phục dựng lại các loại trang phục, trang sức thời Hùng Vương, dựa trên tất cả những tư liệu cổ vật có được về thời đó”. Chúng ta phải đi tìm cái bản sắc,cái căn cước đích thực của người Việt, hoàn toàn khác hẳn người Hán (DNA đã chứng minh người Việt và Người Hán khác nhau). Trống đồng và đồ đồng của đại tộc Đông Sơn là của Bách Việt. Ở đây còn khắc ghi rõ cốt lõi văn hóa Việt bằng hình ảnh cổ hơn hai nghìn năm trăm năm. Cháu phải dựa vào các tài liệu khảo cổ này. Cháu nói ‘Có rất nhiều mẫu trống đồng ở các địa phương khác nhau, mỗi trống lại khắc đến 3 – 4 mẫu ” mũ lông chim” (người ta thường gọi nó như vậy).’ Đúng vậy. ‘Mũ lông chim’ hay trang phục đầu hình chim là của Người Việt Mặt Trời thái dương. Mỗi tộc, mỗi chi của Người Mặt Trời Bách Việt thuộc các ngành nòng nọc, âm dương khác nhau nên có trang phục đầu hình chim khác nhau. Con chim tồ của ngành mặt trời Việt thái dương là con chim Việt tức chim rìu, chim cắt còn thấy qua trang phục đầu hình chim cắt của người Việt mặt trời tỏa rạng trên trống Quảng Xương (cháu vào blog xem trống này).
   Cuối tuần này bác lại đi nghiên cứu xa. Ba tuần nữa mới về nhà. Lúc đó có thì giờ sẽ tìm cách giúp cháu. Có thể bác sẽ viết một bài riêng về trang phục đầu đầu của người cổ Việt còn khắc ghi trên đồ đồng của đại tộc Đông Sơn và các văn hóa liên hệ.
   Chúc cháu khắc phục mọi khó khăn để hoàn tất được project mơ ước của mình để giúp phát huy và bảo tồn được bản sắc Việt.
   Nguyễn Xuân Quang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: