SỰ LIÊN HỆ GIỮA THẦN TỔ DƯƠNG VẬT HAREUBANG, ĐẢO TẾ CHÂU, NAM HÀN VÀ TỔ HÙNG VIỆT NAM.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

SỰ LIÊN HỆ GIỮA THẦN TỔ DƯƠNG VẬT

HAREUBANG, ĐẢO TẾ CHÂU,

NAM HÀN VÀ TỔ HÙNG VIỆT NAM.

Nguyễn Xuân Quang

Dân ở đảo Tế Châu (Teju), Nam Hàm có các vị thần tổ (ancestors) có tên là hareubang có hình người dương vật. Các vị thẩn này được tạc bằng đá nên gọi là dol hareubang. Hiện nay các dol hareubang này được coi là biểu tượng của đảo Tế Châu.

 

 Dol hareubang, Đảo Tế Châu, Nam Hàn (ảnh của tác giả).

 

Tác giả và các dol hareubangs.

Dol có nghĩa là đá, hareubang là ông hay người già, lão nhân.

Ngày nay người Đại Hàn hiểu theo nghĩa duy tục thì các vị thần dol hareubang này được coi là các vị thần che chở, phù hộ và mắn sinh. Tượng thường được để ở cổng nhà. Nếu sờ mũi thần và cầu tự thì sẽ sinh được con trai. Theo nhà phân tâm học Sigmund Freud thì mũi là hình bóng của bộ giống phái nam. Ta cũng thấy rõ điều này qua ngôn ngữ Việt. Qua từ kép đồng nghĩa mũi nõ (ngày nay nói sai là mũi lõ. Nõ là tiếng cổ của lõ), ta có mũi = nõ. Nõ là nọc là cọc là bộ phận sinh dục nam (ngày nay nói c…c lõ, đúng ra phải nói là c…c nõ). Mũi nõ là mũi đâm ra như cây nõ và cũng cho thấy mũi là hình bóng của nõ, bộ phận sinh dục nam. Sờ mũi là sờ nõ của thần nõ để cầu sinh con có nõ (đúng ra phải sờ đầu thần).

Có vài giả thuyết về nguồn gốc của thần tổ dương vật này. Thần dol hareubang đến từ nơi khác bằng đường biển hay thuộc về văn hóa thờ nấm thần kỳ của shaman đến từ phương bắc bán đảo Đại Hàn. Sở dĩ cho là có nguồn gốc liên hệ với văn hóa nấm vì các học giả Đại Hàn chứng minh là có một nền văn hóa nấm thấy qua các vương miện cũ, các  bình mai táng Đại Hàn thường có hình nấm…. (Wikipedia).

Theo tôi, nấm có một khuôn mặt là dương vật. Văn hóa nấm của Đại Hàn chính là văn hóa dương vật, văn hóa mặt trời ruột thịt với văn hóa Hùng Việt. Trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn loại Nguyễn Xuân Quang VI tức Heger I tiêu biểu là trống Ngọc Lũ I nếu nhìn theo lăng kính Vũ Trụ giáo có hình Cây Nấm Vũ Trụ (Nấm Tam Thế, Nấm Đời Sống).

 Trống Nguyễn Xuân Quang VI hay Heger I có hình Cây Nấm Vũ Trụ (Nấm Tam Thế, Nấm Đời Sống).

Phần chỏm nấm biểu tượng cho Thượng Thế, đập dẹp xuống thành phần diễn tả vũ trụ ở tâm mặt trống. Phần ngay dưới chỏm biểu tượng cho Trung Thế. Phần gốc biểu tượng cho Hạ Thé và thân nấm biểu tượng cho Trục Thế Giới (Cơ Thể Học Trống Đồng Đông Nam Á).

Phần chỏm nấm biểu tượng cho Thượng Thế, đập dẹp xuống thành phần diễn tả vũ trụ ở tâm mặt trống. Phần ngay dưới chỏm biểu tượng cho Trung Thế. Phần gốc biểu tượng cho Hạ Thé và thân nấm biểu tượng cho Trục Thế Giới  (Cơ Thể Học Trống Đồng Đông Nam Á).

Nếu nhìn theo duy dương dưới lăng kính Mặt Trời giáo thì trống có hình giống dương vật.

Theo duy dương trống Nguyễn Xuân Quang VI có hình dương vật. Phần vòm chỏm nấm (đất sét) diễn tả vòm vũ trụ Thượng Thế. Phần này đập dẹp xuống thành phần diễn tả vũ trụ ở tâm mặt trống.

Như thế trống Nguyễn Xuân Quang VI tức Heger I nhìn theo Vũ Trụ giáo có hình nầm và nhìn theo Mặt Trời giáo có hình dương vật. Những trống có mặt và tang trống bầu phình lên trông rất rõ như chiếc trống thấy trong Bảo Tảng Lịch Sử và Cách Mạng Thừa Thiên. Trống có hình nấm/dương vật:

Trống  hình nấm/dương vật ở Bảo Tảng Lịch Sử và Cách Mạng Thừa Thiên.

Còn lật ngược lên thành vật đựng hay cái cối và nhìn theo  duy âm từ mặt đáy hổng thì có hình bộ phận sinh dục nữ (âm đạo và dạ con). Nhìn theo góc cạnh nõ nường này ta thấy rõ mồn một trống đồng của đại tộc Đông Sơn là trống nòng nọc, âm dương.

Vì thế nguồn gốc của các thần tổ dol hareubang cho rằng liên hệ với văn hóa nấm chỉ giản dị là liên hệ với văn hóa thờ dương vật có hình nấm. Do đó theo tôi, nguồn gốc đến từ nơi khác do đường biển đúng nhất. Điều này cũng thấy rõ qua sự kiện là đảo Tế Châu có văn hóa khác với văn hóa Đại Hàn ở trong bán đảo.

Bây giờ ta thử tìm xem các thần tổ dương vật dol hareubang này từ đâu đến? Bằng ngả nào?

Như đã biết qua bài viết Sự Tương Đồng Giữa Cổ Sử Đại Hàn và Cổ Sử Việt là Đại Hàn có một gốc rễ ruột thịt với Lạc Việt Việt Nam. Các tộc phía nam của Đại Hàn cũng có truyền thuyết các vua tổ của họ sinh ra từ một bọc trứng giống như các Lang Hùng, các Hùng Vương của Việt Nam. Sự thờ phượng mặt trời cũng giữ một vai trò đặc biệt trong văn hóa Đại Hàn.

Qua những tác phẩm và bài viết của tôi chúng ta đã biết rằng Tổ Hùng có khuôn mặt tối cao tối thượng ở cõi tạo hóa là thần mặt trời Viêm Đế. Hùng Vương, Vua Mặt Trời ở cõi thế gian hay lịch sử, con cháu của thần mặt trời Viêm Đế. Từ Hùng có một nghĩa là nọc, nõ, cọc, cược, bộ phận sinh dục nam, đực, dương (thư hùng, hùng trĩ), mặt trời (dương có một nghĩa là mặt trời). Tất cả tên các vị thần tổ ngành Hùng đều có nghĩa là nọc, cọc, bộ phận sinh dục nam, mặt trời. Ví dụ Viêm là Nóng và Đế có một nghĩa là cây trụ, nọc như đế hoa. Viêm Đế là cây Nọc, cây Cọc, cây Nõ Nóng tức có một khuôn mặt dương vật. Tổ tiên thế gian đầu tiên của chúng ta là Kì Dương Vương có Kì có một nghĩa là Cây, Cọc. Kì biến âm với Kẻ, Kẻ, Que, bộ phận sinh dục nam. Điều này dễ hiểu vì Kì Dương Vương đội lốt Viêm Đế ở họ Hồng Bàng thế gian.

Người Việt con cháu Tổ Hùng thần mặt trời Viêm Đế và Hùng Vương Vua Mặt Trời nên từ Việt có một nghĩa là Rìu, một vật nhọn, ruột thịt với bộ phận sinh dục nam, mặt trời. Người Việt là Người Mặt Trời.

Thần Shiva có một nghĩa là Pillar of Fire (Cọc Lửa) có biểu tượng là linga ở cõi tạo hóa có một khuôn mặt của Viêm Đế và ở cõi thế gian có một khuôn mặt của Kì Dương Vương.

Hiển nhiên Hùng với một nghĩa bộ phận sinh dục nam này dùng cho một vị thần tổ phải hiểu theo nghĩa mang tính sinh tạo, tạo hóa của ngành nọc, lửa, mặt trời (chứ không nghiêng về nghĩa ‘con heo’ ‘porno’). Tổ Hùng Viêm Đế là Tổ Nọc mang khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa. Các vị Hùng Vương Vua  Mặt Trời là Vua Nọc, con cháu của Tổ Hùng thần mặt trời Viêm Đế là vua tổ sinh đẻ ra Người Việt Mặt Trời thái dương.

Như thế Tổ Hùng, Hùng Vương là Thần Tổ Nọc, Dương, Mặt Trời, Thần Tổ Nõ, Thần Tổ Dương Vật với nghĩa sinh tạo, tạo hóa của ngành nọc nam thần mặt trời Viêm Đế.

Rất tiếc là không ở trong nước nên chưa có dịp truy tìm được hình bóng thần tổ dương vật này ở Việt Nam. Chắc chắn ở vùng đất tổ Hùng Vương ở Bắc Việt Nam thể nào cũng có dấu tích của thần Tổ Hùng dưới một hình dạng nào đó liên hệ với dương vật. Các tộc ở Tây Nguyên, Trung Việt Nam có gốc liên hệ với Đa Đảo thể nào cũng có hình bóng thần tổ dương vật này (xem dưới).

Rõ như ban ngày thần tổ dương vật dol hareubang ở đảo Tế Châu có cùng DNA với Tổ Hùng Việt Nam.

Bây giờ ta thử truy tìm xem thần tổ dương vật-mặt trời Tổ Hùng của Việt Nam, Bách Việt đến đảo Tế Châu bằng đường biển như thế nào?

Muốn trả lời cầu hỏi này ta hãy truy tìm dấu vết của thần tổ dương vật ở các tộc liên hệ với Việt cổ. Một là ở các tộc thổ dân Mỹ châu đến từ Đông Nam Á liên hệ với Việt cổ. Hai là ở các tộc ở vùng biển Đông Nam Á, Đa đảo, Thái Bình Dương cũng liên hệ với Việt cổ, Bách Việt.

a. Trước hết, ở các tộc thổ dân Mỹ châu đến từ Đông Nam Á liên hệ với Việt cổ.

Tôi nhớ ngay tới các tượng thần tổ dương vật của văn hóa Recuay, Peru cổ trước đây mà tôi đã thấy khi viếng thăm Bảo Tàng Viện Rafael Larco, Lima (xem Hình Tiên Biểu Tháng 8-2010: Ảnh Không Lời).

Văn hóa Recuay tiền Columbus, tiền Inca (Inca là Đế Quốc Mặt Trời) ở mạn Tây Bắc vùng Trung Peru vào khoảng 200 TTL đến 600 STL, cùng thời với văn hóa Moche là hàng xóm ở vùng duyên hải phía bắc Peru (xem Gốm Tình Dục Peru Cổ). Văn hóa Recuay nổi tiếng về đồ gốm có các hình nổi gắn trên mặt và tạc đá. Nghệ thuật tạc đá rất cao thường tạc các nhân vật quan trọng như thần tổ, chiến sĩ và các hình ảnh liên quan tới Vũ Trụ Tạo Sinh  thường để ở các đền đài, lăng mộ. Điều này cho thấy họ có tục thờ cúng tổ tiên trong Vũ Trụ giáo như chúng ta.

Nổi bật nhất là những tượng đá tạc thần tổ hình dương vật.

Tác giả chụp với tượng đá tạc thần tổ dương vật tại khu vườn của Viện Bảo Tàng Larco, Lima, Peru. Các tượng này thường thấy ở các đền đài của nền văn hóa Recuay của Peru cổ.

Thần tổ này cũng thấy trong đồ gốm Recuay:

 http://michaelruggeri.com

Kiểm chứng với ngôn ngữ học, trong ngôn ngữ của thổ dân Mỹ châu ở vùng núi Andes (trong đó có ngôn ngữ Quechua của người Inca thờ mặt trời) những từ chỉ tổ tiên “ancestor”, giống  nòi “lineage ” và dương vật “penis” liên hệ với nhau về ngôn ngữ và về ẩn ý (Salomon 1991:20; Zuidema 1977:256). Ta thấy họ giống hệt chúng ta. Trong Việt ngữ từ giống (nòi) chỉ dòng tộc, tổ tiên có nghĩa liên hệ với bộ phận sinh dục nam. Theo gi = d = ch, ta có giống = chống (que chống) = chông (vật nhọn) ruột thịt với bộ phận sinh dục nam.

Như đã nói ở trên Tổ Hùng, Hùng Vương có từ Hùng có một nghĩa là nọc, nõ, đực, bộ phận sinh dục nam.

Lưu Ý

Đây là một điểm rất quan trọng cho thấy qua ngôn ngữ học các tộc cổ Peru và Inca liên hệ với cổ Việt nên ngôn ngữ vùng Andes nói chung, ngôn ngữ Quechua nói riêng liên hệ ruột thịt với ngôn ngữ Việt. Sự liên hệ này là một chứng sử bằng vàng để ta biết, ta hiểu một cách xác thực, xác quyết giống (nòi), tổ tiên Hùng, Việt của chúng ta cũng liên hệ với bộ phận sinh dục nam giống như họ.

Các tộc này, trong đó rõ nhất là tộc Inca, thờ mặt trời. Họ giống chúng ta thờ mặt trời (còn thấy rõ qua sử đồng trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, qua sử sách và sử miệng truyền thuyết).

Các tượng đá thần tổ dương vật thấy trong văn hóa Recuay giống hệt như hai giọt nước với các tượng đá thần tổ dương vật dol harubang ở đảo Tế Châu Đại Hàn.

Các tượng thần tổ dương vật của văn hóa Recuay liên hệ với Việt cổ có thể bằng hai cách. Những tộc có văn hóa Recuay có gốc từ vùng duyên hải Đông Nam Á, một là họ có thể đi ngược lên eo biển Bering rồi xuống Mỹ châu. Hai là họ có thể đi qua ngả đại dương, vượt Thái Bình Dương.

b. Thứ đến ở các tộc hải đảo Nam Hải, Đa Đảo, Thái Bình Dương liên hệ với Việt cổ.

Đi tìm tung tích các thần tổ dương vậy này ở các hải đảo Nam Hải, Thái Bình Dương liên hệ với Việt cổ không khó.

Ta thấy ngay hình ảnh thần tổ dương vật này ở

-Nam Dương

Ở Thung Lũng Bada, miền trung đảo Sulawesi (tên Pháp là Celèbres), Nam Dương trong những cự thạch (megaliths) có những tượng thần tổ hình dương vật. Một số dân địa phương cho là chúng liên hệ với tín ngưỡng thờ phượng tổ tiên. Một số khác cho là chúng giống như các tượng ở Đảo Phục Sinh (Easter) hay ở Đảo Tế Châu, Nam Hàn (unspecial.org).

Maturu (‘Sleeping’).

http://www.moxon.net/indonesia/badavalley.html

Palindo (‘The Entertainer’) (deanmayerson.org).

Lưu ý tượng chôn nghiêng ở tư thế dương vật đang “nõ” đâm ra từ thân người nam.

-Đảo Raivavae.

Đảo này nằm trong nhóm đảo Polynesia thuộc Pháp. Tại đây cũng có những cự thạch trong đó có các tượng thần tổ hình dương vật.

Hình thần dương vật ở đảo Raivavae

-Đảo Easter

Tiến xa hơn nữa là đến sát nách Nam Mỹ châu là đảo Phục Sinh Easter (Đảo được khám phá nhằm vào ngày 5 tháng tư, lễ Phục Sinh), trước đó đảo có tên là Rapa Nui (Đảo Lớn).

Nhiều nghiên cứu về di truyền học, khảo cổ học và ngôn ngữ cho thấy, nhìn tổng thể, dân Đa Đảo đến từ Á châu… Có nhiều bằng chứng khác nhau nêu ra rằng con người khởi sự di dân về hướng đông (từ Đông Nam Á, ghi chú thêm của tác giả) vào khoảng 5.500 năm trước, đến Đa Đảo khoảng 2.500 sau đó, trước khi cuối cùng tới Đảo Phục Sinh sau 1.500 năm nữa .

Ngoài ra cũng có thể có một phần dân từ đất liền Nam Mỹ châu tới đảo này (đảo Easter nằm đối diện với Valparaiso của Chile). Trong trường hợp này, dĩ nhiên những tộc này cũng liên hệ với Việt cổ.

Nét đặc thù nhất của đảo Easter là các tượng đá gọi là Moai.

Hình chụp trước Bảo Tàng Viện Fonck ở Valparaiso.

Các thổ dân bản địa cho rằng có những tượng moai biểu tượng cho dương vật.

Mũ Moai hình dương vật (art.com).

Moai quì gối hình dương vật (highonadventure.com)

Các nhà khảo cứu nhìn theo diện duy tục cho là họ dựng những tượng này để thờ mắn sinh, phồn thực. Tuy nhiên gần đây có nhiều khảo cứu cho thấy các moai này liên hệ với đạo thờ mặt trời, thiên văn học, Vũ Trụ Tạo Sinh.

Một điểm nữa là lúc trước tên người nam ở đảo này thường đi kèm với từ chỉ dương vật giống như chúng là gọi là cu này cu nọ. Ngày nay tục này đã bỏ đi (the old Rapanui word for “penis“, was dropped from many people’s names).

Ta thấy rõ như hai năm là mười là Thần Tô Hùng Dương Vật-Mặt Trời của Việt cổ ở Đông Nam Á  phát tán đi lên phía bắc hay đi xuống Nam Đảo, Đa Đảo để tới Mỹ châu. Thần Tổ Hùng đến đảo Tế Châu, Nam Hàn trở thành thần dương vật (dol) hareubang qua ngả đường duyên hải lên phía bắc hướng tới eo biển  Bering hay từ các vùng đảo Nam Đảo, Đa Đảo qua các nhóm đảo nhỏ quanh Đài Loan.

Ta rút ra một kết luận là tất cả các tượng thần tổ có hình nấm/dương vật ở Đông Nam Á, Nam Đảo, Đa Đảo, Hải Đảo Thái Bình Dương, ở châu Mỹ đều liên hệ ruột thịt với Vũ Trụ giáo/Mặt Trời giáo và với Việt cổ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: