HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9, 2012: THẦN TỔ DƯƠNG VẬT HAREUBANG, ĐẢO TẾ CHÂU, NAM HÀN LÀ HÌNH BÓNG CỦA TỔ HÙNG VIỆT NAM.

 HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 9, 2012.

THẦN TỔ DƯƠNG VẬT HAREUBANG, ĐẢO TẾ CHÂU, NAM HÀN LÀ HÌNH BÓNG CỦA TỔ HÙNG VIỆT NAM.

Dân ở đảo Tế Châu (Teju), Nam Hàm có các vị thần tổ (ancestors) có tên là (dol) hareubang có hình người dương vật. Các vị thẩn này được tạc bằng đá nên gọi là dol hareubang.

Hiện nay các dol hareubang này được coi là biểu tượng của đảo Tế Châu.

Dol hareubang, Đảo Tế Châu, Nam Hàn (ảnh của tác giả).

 

Tác giả và các dol hareubangs.

Kẹo chocolate trắng hình dol hareubang (ảnh của tác giả).

Ngày nay người Đại Hàn hiểu theo nghĩa duy tục thì các vị thần dol hareubang này được coi là các vị thần che chở, phù hộ và mắn sinh.

Như đã biết qua bài viết Sự Tương Đồng Giữa Cổ Sử Đại Hàn và Cổ Sử Việt là Đại Hàn có một gốc rễ ruột thịt với Lạc Việt Việt Nam. Các tộc phía nam của Đại Hàn cũng có truyền thuyết các vua tổ của họ sinh ra từ một bọc trứng giống như các Lang Hùng, các Hùng Vương của Việt Nam. Sự thờ phượng mặt trời cũng giữ một vai trò đặc biệt trong văn hóa Đại Hàn.

Qua những tác phẩm và bài viết của tôi chúng ta đã biết rằng Tổ Hùng có khuôn mặt tối cao tối thượng ở cõi tạo hóa là thần mặt trời Viêm Đế. Hùng Vương, Vua Mặt Trời ở cõi thế gian hay lịch sử, con cháu của thần mặt trời Viêm Đế. Từ Hùng có một nghĩa là nọc, nõ, cọc, cược, bộ phận sinh dục nam, đực, dương (thư hùng, hùng trĩ), mặt trời (dương có một nghĩa là mặt trời). Tất cả tên các vị thần tổ ngành Hùng đều có nghĩa là nọc, cọc, bộ phận sinh dục nam, mặt trời. Ví dụ Viêm Đế có Viêm là Nóng và Đế có một nghĩa là cây trụ, nọc như đế hoa. Viêm Đế là cây Nọc, cây Cọc, cây Nõ Nóng tức có một khuôn mặt dương vật. Tổ tiên thế gian đầu tiên của chúng ta là Kì Dương Vương có Kì có một nghĩa là Cây, Cọc. Kì biến âm với Kẻ, Kẻ, Que, bộ phận sinh dục nam. Điều này dễ hiểu vì Kì Dương Vương đội lốt Viêm Đế ở họ Hồng Bàng thế gian.

Người Việt con cháu Tổ Hùng thần mặt trời Viêm Đế và Hùng Vương Vua Mặt Trời nên từ Việt có một nghĩa là Rìu, một vật nhọn, ruột thịt với bộ phận sinh dục nam, mặt trời. Người Việt là Người Mặt Trời.

Thần Shiva Ấn-Độ có một nghĩa là Pillar of Fire (Cọc Lửa) có biểu tượng là linga ở cõi tạo hóa có một khuôn mặt của Viêm Đế và ở cõi thế gian có một khuôn mặt của Kì Dương Vương.

Hiển nhiên Hùng với một nghĩa bộ phận sinh dục nam này dùng cho một vị thần tổ phải hiểu theo nghĩa mang tính sinh tạo, tạo hóa của ngành nọc, lửa, mặt trời (chứ không nghiêng về nghĩa ‘con heo’ ‘porno’). Tổ Hùng Viêm Đế là Tổ Nọc mang khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa. Các vị Hùng Vương Vua  Mặt Trời là Vua Nọc, con cháu của Tổ Hùng thần mặt trời Viêm Đế là vua tổ sinh đẻ ra Người Việt Mặt Trời thái dương.

Như thế Tổ Hùng, Hùng Vương là Thần Tổ Nọc, Dương, Mặt Trời, Thần Tổ Nõ, Thần Tổ Dương Vật với nghĩa sinh tạo, tạo hóa của ngành nọc nam thần mặt trời Viêm Đế.

Như vậy thần tổ dương vật dol hareubang ở đảo Tế Châu có cùng DNA với Tổ Hùng Việt Nam, là hình bóng của Tổ Hùng Việt Nam (xem bài viết SỰ LIÊN HỆ GIỮA THẦN TỔ DƯƠNG VẬT HAREUBANG, ĐẢO TẾ CHÂU, NAM HÀN VỚI TỔ HÙNG VIỆT NAM trong số này).

.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: