NHÓM TRỐNG MẬT TRỜI CÓ SỐ NỌC TIA SÁNG LẺ

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI CÓ SỐ NỌC TIA

SÁNG  LẺ

 Nguyễn Xuân Quang

Qua chương Ý Nghĩa Hình Mặt Trời Trên Trống Đồng trong Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á ta đã biết sự phân loại trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn dựa vào số NỌC tia sáng của mặt trời có hai nhánh: nhánh nọc tia sáng số chẵn và nhánh nọc tia sáng số lẻ.

Gần như hầu hết là mặt trời có số nọc tia sáng chẵn và chỉ có một ít trống có mặt trời có số nọc tia sáng là số lẻ. Tại sao? Vì trống đồng để hở đáy là trống âm dương. Mặt trời biểu tượng cho dương và số tia sáng chẵn biểu tượng cho âm nên mặt trời có số nọc tia sáng chẵn là mặt trời có âm dương hôn phối, đuề huề.

Trong khi mặt trời có nọc tia sáng số lẻ, dương là mặt trời thuần dương (mặt trời là dương và số nọc tia sáng lẻ là số dương cũng là dương).

Ở mỗi nhánh mặt trời có nọc tia sáng chẵn và lẻ lại chia ra hai tiểu nhóm là tiểu nhóm mặt trời vũ trụ có số nọc tia sáng từ 0 tới 7 và tiểu nhóm mặt trời thế gian có số  nọc tia sáng bằng hay hơn 8.

Ta đã giải đọc qua nhóm trống mặt trời có số nọc tia sáng chẵn (xem bài Nhóm Trống Mặt Trời Vũ Trụ Có Số Nọc Tia Sáng Chẵn và Các Trống Mặt Trời Thế Gian Có Số Nọc Tia Sáng Chẵn như trống Quảng Xương mặt trời, 8 nọc tia sáng, Trống Làng Vạc II, 10 nọc tia sáng, trống Hữu Chung, 12 nọc tia sáng, trống Ngọc Lũ I, 14 nọc tia sáng, trống Hoàng Hạ, 16 nọc tia sáng…).

Bài viết này sẽ nói về Nhóm Trống Mặt Trời Có Số Nọc Tia Sáng Lẻ.     

Như đã nói ở trên, chỉ có một số rất ít trống có mặt trời có số nọc tia sáng là số lẻ. Mặt trời là dương, số nọc tia sáng lẻ là dương như thế trống này là loại trống thuần dương không còn là trống chính thống của trống đồng nòng nọc, âm dương  âm dương hở đáy và có mặt trời dương nằm trong không gian âm ở tâm trống nữa. Do đó những trống có mặt trời có nọc tia sáng là số lẻ là trống muộn, trống rỏm, không chính thống. Cũng có thể những người “hậu sinh” làm trống  đã sống vào thời phụ quyền cực đoan, có thể trống là trống biểu của một tộc theo phụ quyền cực đoan, có thể người làm trống dốt nát đã  mất bài bản, mất truyền thống, mất gốc và có thể là loại trống rỏm, trống thương mại (ví dụ như các trống đồng ở Việt Nam hiện nay bắt chước y hệt trống đồng âm dương Ngọc Lũ I  nhưng trên mặt có thêm 4 tượng cóc/ếch!).

 1. Tiểu Nhóm Trống Vũ Trụ Mặt Trời Có Số Nọc Tia sáng Lẻ.

Ta đã biết nhóm trống mặt trời vũ trụ có số tia sáng từ 0 tới 7 ứng với tầng 1 hay chuỗi (sequence) thứ nhất của 8 tầng hay 8 chuỗi của 64 quẻ Dịch và tiểu nhóm trống vũ trụ có số nọc tia sáng lẻ là những mặt trời có số nọc là 1, 3, 5, và 7 tức 4 quẻ dương số lẻ trong 8 quẻ tầng 1 (xem Nhóm Trống Vũ Trụ Mặt Trời Có Số Nọc Tia Sáng Chẵn).

.Trống vũ trụ mặt trời 1 nọc tia sáng.

Số 1 là số Chấn vũ trụ ngành dương thái dương.

Trong thực tế không thấy trống đồng nòng nọc, âm dương có mặt trời có 1 nọc tia sáng hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) này.

Cùng lắm là chỉ có mặt trời, có 1 nòng vòng sáng. Đây là trường hợp trống có mặt trời là một khối u nổi hình đĩa tròn không có nọc tia sáng. Trống loại vật sáng đĩa tròn này thấy ở Nam Trung Hoa (tôi chưa thấy hình ảnh trống loại mặt trời này ở Việt Nam).

Các vật sáng thấy trên trống đồng Nam Trung Hoa. 

 Mặt trời đĩa tròn này là mặt trời âm có một khuôn mặt là mặt trời âm có một nòng vòng sáng chính là vỏ bao khối lửa mặt trời (vành đĩa tròn) hay có một nòng vòng sáng chập vào vành đĩa tròn khối lửa.

Như đã biết theo duy dương của phía nòng âm, một vòng tròn rỗng hay đặc có một khuôn mặt là  số 1 ví dụ số một của các chữ số hình vòng tròn của Maya, một chấm tròn trên con lúc lắc (die), trên con bài domino.

Xin lưu tâm là nòng vòng tròn O mang nghĩa số một là của phía Nòng âm khác với số 1 hình nọc que của phía nọc dương.

Vì thế mặt trời đĩa tròn cũng có thể có một khuôn mặt là mặt trời có 1 nòng vòng ánh sáng. Mặt trời đĩa tròn với nghĩa là mặt trời  có 1 nòng vòng sáng là mặt trời tạo hóa tối cao tối thượng Nhất Thể của một khuôn  dương của ngành nòng âm.

Trống loại mặt trời đĩa tròn với nghĩa số 1, Nhất Thể này thuộc nhóm trống vũ trụ mặt trời có nòng vòng sáng là số chẵn (xem Nhóm Trống Mặt Trời Nòng Vòng Ánh Sáng trong số tới).

Cũng như ở nhóm trống vũ trụ mặt trời có nọc tia sáng chẵn, vì không có trống mặt trời 1 nọc tia sáng Chấn vũ trụ nên trống mặt trời 9 nọc tia sáng Chấn thế gian (tầng 2) có thể nhiều khi diễn tả thêm khuôn mặt Chấn 1 vũ trụ. Cần phải dựa vào chi tiết để nhận diện ra (xem trống mặt trời 9 nọc tia sáng ở dưới).

.Trống vũ trụ mặt trời 3 nọc tia sáng.

 Theo duy âm, số 3 là số Đoài vũ trụ ngành dương thái dương.

Mặt trời Tam Thế có ba nọc tia hay 3 nòng  vòng ánh sáng.

Theo duy dương, mặt trời có ba nọc tia sáng mang một khuôn mặt thuần dương Càn, cực dương ví dụ hình ngữ ánh sáng (sunshine) của Ai Cập cổ.

Mặt trời vừa kể có 3 nọc tia sáng, cho tới bây giờ tôi không thấy trên trống đồng.

Cũng giống như trên, vì không có mặt trời Đoài vũ trụ số 3 nọc tia sáng trên trống đồng âm dương nên các trống đồng có mặt trời Đoài tầng 2  có 11 nọc tia sáng nhiều khi mang một khuôn mặt Đoài vũ trụ 3 (xem trống Hích ở dưới).

.Trống vũ trụ mặt trời 5 nọc tia sáng.

Số 5 là số Li vũ trụ tầng 1 ngành dương thái dương.

Mặt trời có 5 nọc tia sáng có một khuôn mặt là mặt trời biểu tượng Núi Vũ Trụ, Trục Thế Giới. Số 5 là Li, là số trục của ma phương thường thấy nhất là 5/15.

Tại sao lại phổ thông nhất? Ta thấy 15 = 7 (Càn) + 8 (Khôn). Ma phương 5/15 là ma phương càn khôn. Ta cũng thấy theo chiều đường dài số 5 là số nằm ở giữa chín con số từ 1 đến 9 nên ma phương 5/15 là ma phương trục của 9 ma phương có số trục từ 1 tới 9. Theo chiều mặt bằng tức cõi bằng thế gian của ma phương 5/15 ta thấy số 5 nằm ở tâm của hình vuông ma phương. Đây coi như là thiết diện ngang của Trục Thế Giới, Núi Trụ Thế Gian ở giữa hình vuông diễn tả đất (trời tròn đất vuông) biểu tượng cho cõi đất trung thế. Điểm này thấy rõ trong ngũ hành của Trung Hoa khi diễn tả theo hình vuông thì hành Thổ (đất) nằm ở tâm hình vuông tức ở vị trí số 5 Li, lửa đất thế gian biểu tượng cho cõi đất trung thế.

Tôi cố tìm trống có mặt trời 5 tia sáng nhưng trong mớ tài liệu nhỏ có trong tay tôi chưa thấy. Tuy nhiên tôi biết trống này có mặt ở đâu đó vì số 5 như đã biết là một con số quan trọng.

.Trống vũ trụ mặt trời 7 nọc tia sáng.

Số 7 là số Càn vũ trụ tầng 1 ngành dương thái dương.

Theo chính thống trống có 7 nọc tia sáng là trống vũ trụ thuần dương. Ví dụ trống vũ trụ Làng Vạc V có 7 nọc tia sáng. J. Cusinier cũng cho biết hai trống ở Làng Chánh và Trân Man (Ngọc Lạc) có 7 nọc tia sáng…

Trống Làng Vạc V

 

 

Trống Làng Vạc V (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

Tổng quát

Chỉ xin chú tâm nói tới các điểm chủ yếu.

Trống Làng Vạc V tìm thấy ở  làng Vạc, xã Nghĩa Hòa, tỉnh Nghệ Tĩnh năm 1981.

Chỉ còn mặt trống.

 .Thượng Thế

Mặt trời có 7 nọc tia sáng Càn tầng 1 vũ trụ.

Vỏ không gian rất mỏng mang nhiều dương tính Càn.

Khoảng không gian giữa tia sáng có nhiều sọc ngang tức nọc âm diễn tả không gian Khôn thái dương âm. Như thế, mặt trời/không gian có một khuôn mặt Càn/Khôn thái dương.

Kiểm chứng lại ta thấy cũng đúng. Vì những trống mặt trời có nọc tia sáng số lẻ là những trống muộn, không còn theo chính thống, ta cũng có thể nhìn dưới một diện không theo qui ước, chính thống. Nếu coi mặt trời dương là số 1 rồi cộng với 7 nọc tia sáng vị chi là 8, Khôn. Ta cũng có trống càn khôn.

Vành vận hành

Ở đây chỉ có một vành vận hành cho biết trống chỉ là trống biểu của một tộc mà thôi.

Vành này là vành hai vòng tròn đồng tâm có chấm nọc dương có nghĩa là nước dương, lửa nước Chấn.  Qua vành này ta thấy không gian mang tính Chấn thái dương. Như thế mặt trời/không gian là Càn/Chấn dưới dạng lưỡng hợp đại vũ trụ. thái dương Càn thái âm Chấn.

Các vành giới hạn

Các vành giới hạn là những vành trống không mang âm tính cho biết trống có một khuôn mặt nòng Khôn (Chấn/Đoài vũ trụ) với ở đây Chấn mang tính chủ.

.Trung Thế

Không có vành sinh hoạt nhân sinh vì là trống vũ trụ.

Không có vành cò bay mà chỉ có một vành trống không lớn diễn tả cõi trên, thượng thế.

.Ba vành ngoài biên.

Gồm hai vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) mang nghĩa nọc dương thái dương kẹp giữa vành hai vòng tròn đồng tâm có chấm nọc dương có nghĩa là nước dương, lửa nước Chấn.  Rõ ràng là Chấn thái dương là khuôn mặt chủ của trống này.

Ở ngoài cùng biên trống có 4 tượng cóc/ếch. Ta thấy trống này là trống vũ trụ Càn/Chấn thái dương mang tính thuần dương có số nọc tia sáng lẻ mang tính sinh tạo lưỡng hợp  đại vũ trụ thái dương Càn với thái âm Chấn. Vì thế các tượng cóc/ếch ở đây nghiêng về nghĩa sinh tạo, tạo hóa hơn là nghĩa sấm mưa. Mặt trống không có những chi tiết khác hỗ trợ cho sầm mưa như các hình búa thiên lôi (các nhà khảo cổ hiện nay gọi là “hình trâm”) (xem Con Cóc là Cậu Ông Trời). Vì thế xin lưu ý là các trống có các tượng cóc/ếch không nhất thiết là trống sấm mưa.

Tóm lại Trống Làng Vạc V là trống vũ trụ mặt trời số nọc tia sáng lẻ 7 nọc tia sáng Càn là trống Càn/Chấn sinh tạo dưới dạng lưỡng hợp đại vũ trụ thái dương Càn với thái âm Chấn ngành nọc dương thái dương có 4 tượng cóc/ếch mang nghĩa sinh tạo.

.Trống vũ trụ mặt trời 9 nọc tia sáng.

Số 9 là số Chấn thế gian tầng 2, có một khuôn mặt là nước dương thế gian (biển), ngành dương thái dương.

Theo thuần dương, giản dị là trống Chấn thế gian.

Ví dụ trống nam Trung Hoa Thạch Trại Sơn Shih Chai Shan M1: 1.

Trống Nam Trung Hoa Thạch Trại Sơn Shih Chai Shan M1: 1.

Trống  nam Trung Hoa  Thạch Trại Sơn Shih Chai Shan M1: 1 (The Bronze Dong Son Drums compiled by Ha Thuc Can).

 .Thượng Thế

Mặt trời có 9 nọc tia sáng Chấn tầng 2 thế gian, nước dương.

Vỏ không gian dầy vừa phải mang âm tính.

Khoảng không gian giữa tia sáng có hình thái đơn giống nhau cho thấy trống biểu tượng cho một tộc mà thôi. khoảng không gian giữa tia sáng có một nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) đầu thon tròn có thêm một gạch bên không theo một hình thái qui ước nào. Đây là trống không còn giữ chính thống hay đã quá muộn.

Vành vận hành

Có ba vành vận hành. Hai vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) thái dương, lửa nhưng ở đây có đỉnh nhọn đều quay ra ngoài không còn như qui ước chính thống là đỉnh cả hai vành hường vào vành ở giữa. Hai vành này kẹp giữa một vành hai vòng tròn đồng tâm nước. Ở đây không có chấm giữa của hai vòng tròn đồng tâm có chấm nọc dương có nghĩa là nước dương, lửa nước Chấn. Như thế cả ba vành diễn tả lửa nước theo một cách không qui ước truyền thống.

Ba vành này cũng cho thấy trống chỉ là trống biểu của tộc Chấn.

Các vành giới hạn

Các vành giới hạn là những vành trống không mang âm tính cho biết trống có một mặt nòng Khôn (Chấn/Đoài vũ trụ) với  ở đây Chấn mang tính chủ.

.Trung Thế

-Vùng đất

Không có vành sinh hoạt nhân sinh. Theo chính thống trống này là trống thế gian phải có vành sinh hoạt nhân sinh.

Vành chim có 4 chim bay trông như loài cò và bốn con chim đứng chân có đế bằng như muốn diễn tả loài chim nước chân có màng. Nếu đúng như vậy thì  cò và chim nước là chim biểu của nòng dương khí gió thiếu âm Cò và nòng âm thái âm nước Chấn. Ở đây vành chim cũng diễn đạt không còn theo qui ước chính thống.

.Ba vành ngoài biên.

Gồm hai vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) mang nghĩa nọc dương thái dương kẹp giữa vành hai vòng tròn đồng tâm có chấm nọc dương có nghĩa là nước dương, lửa nước Chấn.  Rõ ràng là Chấn thái dương là khuôn mặt chủ của trống này.

-Vùng nước tang trống

 

Trống Thạch Trại Sơn M1:1 nhìn ngang (The Bronze Dong Son Drums compiled by Ha Thuc Can).

Hình nửa trống ở trên cho thấy có hai hình thuyền. Có người ngồi trên thuyền có tóc “đuôi ngựa” cong vòng mang âm tính, ở trần truồng mang âm tính nước. Đầu và đuôi thuyền có hình chim khác nhau nhưng nhận diện không ra. Trên một thuyền cũng có hình chim.

Dù gì thì thuyền cũng ăn khớp với khuôn mặt Chấn nước dương mang tính chủ. Trống không có cảnh sinh hoạt nhần sinh trên vùng đất mặt trống mà lại có hình thuyền diễn tả cảnh sinh hoạt trên mặt nước cho thấy rõ trống có một khuôn mặt Chấn  mang tính chủ ăn khớp với mặt trời 9 nọc tia sáng Chấn.

.Hạ Thế

Hạ Thế hay Cõi Âm là phần chân hay đế trống. Đế trống  không có trang trí, còn giữ được chính thống.

.Trục Thế Giới

Có các trang trí như ở tang và biên trống. Có hình chim bay biểu tượng cho cõi trên, chim đứng biểu tượng cho cõi trời đất thế gian, có hình bò, thú 4 chân sống trên mặt đất biểu tượng cho cõi đất thế gian, có hình thuyền biểu tượng cho vùng nước thế gian và hình người biểu tượng cho cõi người. Cách diễn tả này rất bình dân học vụ nhưng dễ hiểu cho thấy rõ thân trống là Trục Thế Giới thông thương Tam Thế, tất cả các cõi trong vũ trụ.

Tóm lại trống Thạch Trại Sơn M1:1 là trống thế gian mặt trời số nọc tia sáng lẻ 9 nọc tia sáng Chấn biểu tượng cho tộc Chấn nhưng diễn tả không theo qui ước chính thống, là một trống rất muộn. Những loại trống mất gốc này thấy rất nhiều ở nam Trung Hoa.

.Trống vũ trụ mặt trời 11 nọc tia sáng

Số 11 là Đoài tầng 2,  thế gian ngành dương thái dương. Theo thuần dương, giản dị là trống Đoài thế gian.

Ví dụ trống Hích có mặt trời có 11 nọc tia sáng.

Trống Hích 

               Trống Hích có mặt trời có 11 nọc tia sáng (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).  

Tổng quát

Chỉ xin chú tâm nói tới các điểm chủ yếu.

Trống Hích tìm thấy ở Hích, xã Hòa Bình, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái năm 1973.

 .Thượng Thế

Mặt trời có 11 nọc tia sáng Đoài tầng 2 thế gian.

Vỏ không gian dầy mang âm tính nghiêng về nòng âm Khôn Đoài vũ trụ/Chấn.

Khoảng không gian giữa tia sáng có hình thái đồng nhất kết hợp hai yếu tố nên biểu tượng cho hai đại tộc tức cho một nhánh. Khoảng không gian giữa tia sáng có hai phần: một phần là giọt nước đặc có đuôi thon nhọn như rơi từ trời xuống có phụ đề bởi hai nòng tròn biến thể theo hình hai giọt nước bao quanh có nghĩa là hai nòng âm tức thái âm nước. Phần này diễn tả nước chuyển động Chấn. Phần thứ hai hình bờm biểu tượng cho gió thiếu âm Đoài vũ trụ. Như thế hình thái khoảng không gian giữa tia sáng có nghĩa là Khôn âm Chấn/Khôn dương Đoài vũ trụ tức nhánh nòng âm Khôn.

Có tác giả nhiều tưởng tượng nhìn hình thái giọt nước cho là lỗ âm hộ và bờm là chòm lông mu nên gọi đây là hình âm hộ rồi tán hươu tán vượn! Tuy nhiên nếu nhìn như thế để dùng làm bùa nhớ (mnemonics) thì sẽ giúp trí nhớ rất khó quên là vì âm hộ là biểu tượng cho nòng âm Khôn Chấn/Đoài vũ trụ!

Vành vận hành

Có bốn vành vận hành. Hai vành vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) có một nghĩa là nọc âm thái dương và hai vành hai vòng tròn đồng tâm thái âm nước. Bốn vành này diễn tả nước nọc âm thái dương Chấn.

Các vành giới hạn

Các vành giới hạn là những vành trống không mang âm tính cho biết trống có một mặt nòng Khôn (Chấn/Đoài vũ trụ) với ở đây Chấn mang tính chủ.

.Trung Thế

-Vùng đất

Vành Sóng uốn khúc sấm gầm.

Kế đến là vành uốn khúc sấm gầm. Theo duy dương tức phía thiếu âm Đoài vũ trụ thì đây là vành uốn khúc sấm gầm hình thoi nhọn đỉnh mang nhiều dương tính tức tính chuyển động nhiều (hình thoi là hình chuyển động của hình vuông mang tính thái dương) nghiêng nhiều về sấm dông gió Đoài vũ trụ. Theo duy âm là vành hai vòng sóng nước dương nhọn đỉnh đan vào nhau tức sấm gầm phía sấm mưa Chấn.

Vành  nhân sinh.

Vành hình người chim mặt trời thể điệu hóa tối đa có con mắt dương “chấm vòng tròn” có một nghĩa thiếu âm Đoài. Chim có mỏ to như mỏ rìu, có bờm gió cường điệu như hình chim bổ nông gió Đoài vũ trụ. Tổng cộng có 26 người. Số 26 là số Khảm OIO tầng 4.  Khảm OIO là âm O thiếu âm  IO là nguyên thể của khí gió âm (Nàng Gió Long Nữ Khảm vợ của Kì Dương Vương Li là con rồng cái có cốt là khí gió âm, hơi nước cõi sinh tạo). Khảm khí gió âm có khuôn mặt Đoài vũ trụ khí gió dương cùng bản thể làm đại diện. Như thế số 26 người cho biết khuôn mặt Đoài vũ trụ/Khảm mang tính trội.

Vành chim và dóng sấm.

Vành này có ba hình dóng sấm (lưỡi tầm sét, búa thiên lôi )thường gọi lầm là “hình trâm” nhìn tổng quát biểu tượng cho sấm  (xem chương Ý Nghĩa Dấu, Hình, Biểu Tượng Trên Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á). Số 3 là số Đoài vũ trụ. Như thế khuôn mặt sấm dông gió có thể là khuôn mặt mang tính trội.

Xen kẽ là 9 hình chim đang mổ cá cho biết là loài chim nước. Số 9 là số Chấn cho biết đây là 9 con chim nước, cò lạc Chấn. Cánh chim có phụ đề thêm hình nước gợn sóng >>>> , các hình này thấy rõ lở thân và đuôi chim cũng xác thực là loài chim nước. Tuy nhiên điểm xác thực nhất là tên chim diễn tả bằng hình giọt nước đặc hình hạt hạnh nhân trên người chim cho biết chim là chim nước Chấn.

Như thế vành này có hai khuôn mặt Đoài Chấn (sấm mưa gió).

Ba vành ngoài biên.

Bốn vành giống như 4 vành vận hành mang nghĩa nước nọc âm thái dương Chấn. Điểm này cho thái khuôn mặt Chấn thái dương mang tính chủ.

Bốn tượng cóc/ếch

Ngoài cùng biên trống có bốn hình tượng cóc/ếch, ở đây các con có ếch để trống không và không có các trang trí diễn tả sấm mưa. Nếu đây là chủ ý của người làm trống thì có thể đây là khuôn mặt cóc mang dương tính nghiêng về thiếu âm sấm dông.

-Vùng Nước

Vùng nước tang trống có các trang trí như ở biên trống. Không có hình thuyền.

.Hạ Thế

Hạ Thế hay Cõi Âm là phần chân hay đế trống. Đế trống không có trang trí. Trống còn giữ được chính thống.

.Trục Thế Giới

Có các trang trí như ở tang và biên trống. Không có hình người.

 Tổng kết

Tóm lại trống Hích là trống thế gian mặt trời số nọc tia sáng lẻ 11 nọc tia sáng Đoài tầng 2 là một trống rất muộn diễn tả không theo qui ước chính thống. Trống biểu tượng cho nhánh nòng âm Khôn Đoài/Chấn.

Những yếu tố cho thấy trống biểu tượng cho nhánh nòng âm Khôn Đoài/Chấn là:

-Vỏ không gian dầy đặc vừa phải không dầy quá của thái âm Chấn và không mỏng của thiếu âm Đoài.

-Khoảng không gian giữa tia sáng có hình thái kết hợp hai đại tộc là hình giọt nước Chấn và bờm gió Đoài vũ trụ biểu tượng cho nhánh nòng âm Khôn Đoài/Chấn.

-Các vành giới hạn trống không Khôn.

-Vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) cho thấy rõ khuôn mặt nọc âm thái dương.

Bây giờ ta hãy tìm xem khuôn mặt Đoài hay Chấn mang tính chủ?

Những yếu tố cho thấy trống nghiêng về Đoài:

./Nhìn theo tính thuần dương của trống mặt trời số nọc tia sáng lẻ 11  nọc tia sáng Đoài thì trống biểu tượng cho tộc Đoài thế gian.

./Vành uốn khúc sấm gầm, theo duy dương, là vành hình thoi nhọn đỉnh mang nhiều dương tính tức tính chuyển động nhiều, nghiêng nhiều về sấm dông gió Đoài vũ trụ.

./Người chim mặt trời thể điệu hóa có con mắt dương “chấm vòng tròn” có một nghĩa thiếu âm Đoài. Chim mỏ to, bờm cường điệu nghiêng về chim bổ nông khí gió Đoài. Tổng cộng có 26 người, như đã nói ở trên có khuôn mặt Đoài vũ trụ/Khảm mang tính trội.

./Ba hình búa thiên lôi, số 3 là số Đoài tầng 1 vũ trụ.

./những con cóc/ếch ở đây trống trơn biểu tượng cho hư không, dông gió, không có hoa văn nước, mang dương tính nghiêng về con cóc.

Mặt khác ta lại thấy trống có nhiều yếu tố cho thấy khuôn mặt sấm mưa Chấn:

-Hai vành hai vòng tròn đồng tâm không có chấm ở vùng vận hành biểu tượng cho nước.

-Vành sóng sấm gầm, theo duy âm là vành hai vòng sóng nước dương nhọn đỉnh đan vào nhau tức sấm gầm phía sấm mưa Chấn.

-Búa thiên lôi tổng quát là biểu tượng cho sấm, kể cả sấm mưa.

– 9 con chim nước với số 9 là số Chấn tầng 2.

-Hai vành hai vòng tròn đồng tâm có chấm ở vùng biên trống cho thấy rõ theo chính thống trống có khuôn mặt Chấn mang tính chủ.

-Tượng cóc/ếch cũng có thể có một khuôn mặt ếch dòng Chấn sầm mưa.

Như thế ta thấy trống rõ ràng diễn tả nhánh nòng âm Khôn Đoài vũ trụ /Chấn.

Theo duy dương ngự trị, cực đoan với số nọc tia sáng 11 Đoài tầng 2 của mặt trời thì trống có khuôn mặt sấm dông mang tính chủ.

Dựa theo các vành ngoại biên trống mang nghĩa Chấn nọc âm thái dương, 9 hình chim nước Chấn với các biểu tượng cho sóng sấm gầm, búa thiên lôi, tượng cóc hiểu theo nghĩa liên hệ với sấm một cách tổng quát thì trống lại có một khuôn mặt sấm mưa Chấn mang tính chủ.

Tuy nhiên ta thấy trống Hích là một trống rất muộn (được xếp vào loại Đ-1-7) nghiêng về xã hội mang tính phụ quyền cực đoan và nếu quả đúng là người làm trống có chủ đích làm ra trống có mặt trời 11 nọc tia sáng Đoài (chứ không phải là vì lầm lỗi hay lỗi kỹ thuật) thì trống này là trống sấm biểu tượng cho nhánh nòng âm Khôn Đoài/Chấn với khuôn mặt sấm dông Đoài tầng 2 bầu trời thế gian mang tính chủ. 

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, ta thấy đây là trống liên hệ với sấm dông Đoài Phù Đổng Thiên Vương, hiện thân của sấm mưa Chấn Lạc Long Quân.

.Trống vũ trụ mặt trời 13, 15, 17… nọc tia sáng.

Trong số tài liệu nhỏ nhoi có trong tay, tôi chỉ thấy có trống Na Dương có mặt trời 13 tia sáng.

Trống Na Dương

Số 13 là số Li thế gian tầng 2 ngành dương thái dương. Theo thuần dương, giản dị là trống Li thế gian.

              

Trống Na Dương có mặt trời có 13 nọc tia sáng (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).  

Tổng quát

Chỉ xin chú tâm nói tới các điểm chủ yếu.

Trống Na Dương tìm thấy ở làng Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn năm 1970.

 .Thượng Thế

Mặt trời có 13 nọc tia sáng Li tầng 2 thế gian.

Vỏ không gian dầy đặc mang nhiều âm tính nghiêng về Chấn.

Khoảng không gian giữa tia sáng có hình thái đồng nhất kết hợp hai yếu tố nên biểu tượng cho hai đại tộc tức cho một nhánh. Khoảng không gian giữa tia sáng có hai phần: một phần là hai giọt nước đặc có đuôi thon nhọn như từ trời rơi xuống trông giống hai hạt hạnh nhân. Hình hai giọt nước là hai nòng tròn biến thể có nghĩa là hai nòng âm tức thái âm nước. Phần này diễn tả nước chuyển động Chấn. Phần thứ hai hình bờm biểu tượng cho gió thiếu âm Đoài vũ trụ. Như thế hình thái khoảng không gian giữa tia sáng có nghĩa là Khôn âm Chấn/Khôn dương Đoài vũ trụ tức nhánh nòng âm Khôn.

Có tác giả nhìn hình thái hai giọt nước cho là hai môi lớn của âm hộ và bờm là chòm lông mu nên gọi đây là hình âm hộ rồi tán hươu tán vượn! Tuy nhiên nếu nhìn như thế để dùng làm bùa nhớ (mnemonics) thì sẽ giúp trí nhớ rất khó quên là vì âm hộ là biểu tượng cho nòng âm Khôn Chấn/Đoài vũ trụ!

Vành vận hành

Có bốn vành vận hành. Hai vành vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) có một nghĩa là nọc âm thái dương và hai vành hai vòng tròn đồng tâm có chấm tức  thái âm nước dương Chấn. Bốn vành này diễn tả nước nọc âm thái dương Chấn.

Các vành giới hạn

Các vành giới hạn là những vành trống không mang âm tính cho biết trống có một mặt nòng Khôn (Chấn/Đoài vũ trụ). Với các vành vận hành vừa nói, ở đây khuôn mặt Chấn mang tính chủ.

.Trung Thế

-Vùng đất

Vành Sóng uốn khúc sấm gầm.

Kế đến là vành uốn khúc sấm gầm hết sức thể điệu hóa trông như những hình tam giác. Chỗ hai đỉnh tam giác có phụ đề hình hai giọt nước cho biết hình sóng uốn khúc này mang nghĩa theo thái âm nước dương tức sấm gầm phía sấm mưa Chấn.

Vành  nhân sinh.

Vành hình người chim mặt trời thể điệu hóa tối đa có con mắt âm hai vòng tròn có một nghĩa thái âm nước Chấn.

Chim có mỏ to như mỏ rìu nhưng cong xuống mang âm tính, có bờm vừa phải. Những người chim mặt trời này thuộc dòng nước Chấn.

Vành chim và dóng sấm.

Vành này có 4 hình dóng sấm (lưỡi tầm sét, búa thiên lôi ) nhìn tổng quát biểu tượng cho sấm  (xem chương Ý Nghĩa Dấu, Hình, Biểu Tượng Trên Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á). Số 4 là số Cấn thường hôn phối với Chấn thấy ở nhóm trống sấm mưa (Cấn núi Âu Cơ hôn phối với sấm Lạc Long Quân Chấn biển). Như thế khuôn mặt dóng sấm ở đây là khuôn mặt sấm mưa.

Xen kẽ là 8 hình chim bay. Số 8 là số nòng Khôn (Chấn/Đoài vũ trụ).  Chim có con mắt là vòng tròn dầy, đậm nét và con ngươi là vòng tròn rỗng tí hon. Đây là con mắt âm. Tên chim diễn tả bằng hình sóng nước trên người chim cho biết chim là chim nước Chấn.

Như thế vành này có khuôn mặt Chấn sấm mưa.

Ba vành ngoài biên.

Bốn vành giống như 4 vành vận hành mang nghĩa nước nọc âm thái dương Chấn. Điểm này cho thái khuôn mặt Chấn thái dương mang tính chủ.

Bốn tượng cóc/ếch

Ngoài cùng biên trống có bốn hình tượng cóc/ếch, ở đây các con cóc/ếch hiển nhiên có khuôn mặt sấm mưa Chấn.

Như thế ta thấy rất rõ mặt trống diễn tả khuôn mặt Chấn sấm mưa mang tính trội.

-Vùng Nước

Vùng nước tang trống có các trang trí như ở biên trống. Không có hình thuyền.

.Hạ Thế

Hạ Thế hay Cõi Âm là phần chân hay đế trống. Đế trống ở đây có trang trí. Trống không còn giữ được chính thống.

Theo Dong Son Drums in Viet Nam (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên) thì chân trống có “hoa văn răng lược và tam giác”. Rất tiếc không có hình hay hình vẽ.

.Trục Thế Giới

Có các trang trí như ở tang và biên trống. Không có hình người.

 

Tóm lại, trống Na Dương là trống thế gian mặt trời số nọc tia sáng lẻ 13 nọc tia sáng Li tầng 2 là một trống rất muộn diễn tả không theo qui ước chính thống. Trống có một khuôn mặt chủ là trống sấm mua Chấn.  Trống giống hệt như một trống sấm mưa thuộc nhóm trống cóc/ếch có mặt trời 12 nọc tia sáng Cấn tầng 2 thế gian.

Dựa vào điểm trống này là trống rất muộn (các nhà khảo cổ Việt Nam xếp vào loại Đ-1-3) và không làm theo qui ước chính thống (bằng chứng là chân trống có trang trí) ta thấy đây là một trống thuộc loại “rởm” hay vì lầm lỗi kỹ thuật nên mặt trời chỉ có 11 nọc tia sáng. Đúng nghĩa theo qui ước chính thống phải là trống có mặt trời 12 nọc tia sáng Cấn tầng 2 thế gian hôn phối với Chấn sấm mưa thuộc nhóm trống cóc/ếch sấm mưa có mặt trời 12 nọc tia sáng. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là trống sấm mưa Lạc Long Quân có nhà ở đầu núi Cấn Âu Cơ.

Tổng kết nhóm trống có mặt trời nọc tia sáng số lẻ.

.Nhánh mặt trời có nọc tia sáng lẻ này cũng chia ra làm hai tiểu nhóm là tiểu nhóm mặt trời vũ trụ có số nọc tia sáng lẻ là 1, 3, 5, 7 và tiểu nhóm mặt trời thế gian có số nọc tia sáng lẻ là 9, 11, 13, 15, 17…

.Nhóm trống có mặt trời có nọc tia sáng số lẻ ngược với nguyên lý nòng nọc, âm dương của trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn nói chung và của mặt trời mang tính nòng nọc, âm dương trên trống nói riêng. Vì thế trên nguyên tắc chúng đã là những trống không chính thống. Đây chính là lý do chúng rất hiếm thấy.

.Mặt trời có nọc tia sáng số lẻ dương là mặt trời thuần dương (mặt trời là dương và số tia sáng lẻ là số dương cũng là dương). Trong khi mặt trời có nọc tia sáng chẵn là mặt trời có âm dương hôn phối, đuề huề. Vì thế trống nhóm trống có mặt trời có nọc tia sáng số lẻ thuần dương này gần như hầu hết thấy vào thời phụ quyền cực đoan tức là những trống rất muộn.

.Vì là nhóm trống không chính thống và rất muộn nên thường diễn tả theo lối bình dân học vụ, nhiều khi sai lạc, thiếu sót và lầm lỗi. Có khi chỉ là một thứ trống “rởm”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: