SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CỔ SỬ VIỆT VỚI CỔ SỬ ĐẠI HÀN (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CỔ SỬ ĐẠI HÀN VÀ CỔ SỬ

VIỆT.

(phần 1).

Nguyễn Xuân Quang

Qua các tác phẩm Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt (sử sách), Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt (sử miệng), Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á (sử đồng), Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc và các bài viết khác, tôi đã chứng minh cốt lõi văn hóa Việt là Chim-Rắn, Tiên Rồng, nguyên lý lưỡng hợp nòng nọc, âm dương căn bản  của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ, Việt Dịch Nòng Nọc. Dịch này được diễn giải một cách cụ thể bằng hình ảnh trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Đây là một bộ Dịch đồng bằng hình ảnh duy nhất của nhân loại.

Dựa vào cốt lõi văn hóa Việt Nam Chim-Rắn, Tiên Rồng này, ta hãy so sánh cổ sử Đại Hàn với cổ sử Việt.

Truyền Thuyết Đại Hàn và Truyền Thuyết Việt.

 Trước hết ta hãy so sánh huyền sử Đại Hàn với huyền sử Việt Nam (tôi dùng từ Đại Hàn tưong ứng với từ Korea hiện nay của thế giới gọi chung cả Nam Hàn và Bắc Triều Tiên).

Dĩ nhiên dân tộc nào cũng có những truyền thuyết về sáng thế và nguồn gốc của dân tộc mình. Đại Hàn cũng vậy.

Thờ bái vật

Thời cổ sơ Đại Hàn cũng thờ bái vật thiên nhiên (animism), ngẫu tượng (fetischism) như các tộc Bách Việt.

Ví dụ như thờ cây, đá, đất, núi, sông… Ngày nay còn thấy thờ cây cổ thụ như thờ Cây Ông Cây Bà.

Thờ Cây Bà

Cần phân biệt thờ cây dưới dạng bái vật với thờ Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) trong Vũ Trụ giáo (xem dưới).

Sau đó từ thờ bái vật thiên nhiên tiến hóa thành tín ngưỡng thần kỳ shinkyo thờ thêm sinh thực khí, các vị thần, thần linh liên hệ tới cuộc sống, thờ linh hồn người, thờ mặt trời… Mặt trời Triều Tiên sau này là mặt trời nữ Hae Soon.

Các vị thái dương thần nữ Đại Hàn và Nhật Bản cùng đại tộc với thái dương thần nữ Âu Cơ của Việt Nam (xem dưới).

Ngày nay ở những ngôi làng cổ còn thờ các âm hồn (spirits).

Các âm hồn ở cổng làng chụp tại làng cổ truyền Nakaneupseong(ảnhcủatácgiả).

Lúc này các bà đồng, ông mo, thầy pháp là những kẻ lãnh đạo tinh thần. Vì thế các tác giả Tây phương còn gọi là shamanism.

Thờ sinh thực khí, phồn thực

Đây là một trong những tín ngưỡng cổ nhất của loài người.

Thời nguyên sơ con người thờ sinh thực khí, thờ âm vật, dương vật. Dấu vết còn thấy trong một vài tôn giáo lớn sau này như trong Ấn-Độ giáo thờ sinh thực khí còn thấy rõ qua linga-yoni.

Ở Việt Nam tục này còn thấy qua tục thờ Nõ Nường. Đại Hàn cũng vậy. Thờ sinh thực khí ngày nay còn thấy ở cổng làng giữa các thần hồn bảo vệ làng, giúp làng an bình, phồn thịnh.

Thờ dương vật (ảnh của tác giả).

Lưu ý dương vật ở hình trên có hai chân măc quần là Người Dương Vật.

Vào thời phụ quyền cực đoạn chỉ thờ dương vật

Các thần dương vật này cũng được coi là thần tổ thường để ở cổng làng, trước ngõ những chỗ thờ phượng cũng mang nghĩa bảo vệ, che chở, sinh tạo, mắn sinh, sản xuất, được mùa… Thần tổ dương vật này thấy rất rõ và coi như là biểu tượng của đảo Tế châu (Teju) gọi là dol harubang (xem dưới).

Các  thần tổ dương vật dol harubang ở đảo Tế Châu (ảnh của tác giả).

Thấy rõ như ban ngày, thần tổ dol harubang chính là Người Dương Vật có đầu là dương vật chứ không phải là đội mũ sắt như có tác giả cho là vậy.

Thần tổ dương vật này ruột thịt với Thần Tổ Hùng (Vương).  Thần tổ dương vật là thần tổ Nọc, thần tổ Hùng (Hùng có một nghĩa là đực, nọc). Người Đại Hàn nhất là tộc ở đảo Tế Châu ruột thịt với Người Việt Mặt Trời qua hình bóng thần tổ dương vật dol harubang-Tổ Hùng này.

Xin đứng tự ái dân tộc mà thấy xấu hổ, phải hiểu thờ dương vật dưới khía cạnh là thờ thần tổ tạo hóa, sinh tạo, thần mặt trời sinh tạo của ngành nọc, dương chứ không phải là … thờ bái vật  man rợ. Tổ Hùng  có một khuôn  mặt Đực, Dương,  Mặt Trời sinh tạo, tạo hóa có thần tổ tối cao là thần mặt trời Viêm Đế. Tổ Hùng với khuôn mặt Nọc, Cọc (dương vật) này tương ứng với khuôn mặt linga của thần Shiva trong Ấn giáo.

Thờ sinh thực khí, nõ nường dẫn tới quan niệm nòng nọc, âm dương, triết thuyết nòng nọc, âm dương, Dịch lý, Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo. Nường nõ là nguồn cội của chữ viết nòng nọc vòng tròn-que và của tất cả chữ viết loài người (xem Chữ Nòng Nọc).

Đồng bóng

Đồng bóng giữ một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người cổ Đại Hàn thời shinkyo, của giới vua chúa về sau và ngay cả ngày nay trong tin ngưỡng dân gian Đại Hàn (như đã nói ở trên gọi là shamanism).

Ở miền nam bán đảo Triều Tiên, giống Việt Nam đồng bóng Đại Hàn do phái nữ đảm nhiệm gọi là các bà đồng mudang. Từ mudang biến âm với Việt ngữ mụ đồng. Việt cổ đồng có nghĩa là Mẹ, Mụ như đồng áng mẹ cha. Đây là một điểm cho thấy rõ Đại Hàn cổ có một rễ liên hệ với với Bách Việt và nguyên khởi họ cũng theo hay nghiêng về xã hội mẫu quyền. Trong khi đó, phía bắc bán đảo Triều Tiên, đồng bóng có thể là đàn ông. Đây có thể là vào thời phụ quyền chuyển qua phái nam hay liên hệ với văn hóa du mục phụ quyền ở phía bắc như Mãn Châu, Mông Cổ… Cũng nên biết Hán Việt vu là bà đồng (vu biến âm với vú, mụ) còn hích là ông đồng (hích biến âm với kích, vật nhọn, phái nam). Nên nhớ Trung Hoa cổ không có đồng bóng, nên vu hích là từ họ lấy của Bách Việt. Lên đồng người Đại Hàn gọi là kut, ruột thịt với Việt ngữ cốt. Đồng cốt. Qua ngôn ngữ và qua mẹ đồng mudang ta thấy rất rõ Đại Hàn liên hệ văn hóa với Việt Nam.

Ngày nay trong các lễ hội ta thường thấy điệu nhẩy, múa, hát, đánh trống dân tộc đặc thù, tiêu biểu của Đại Hàn là Pangut. Các vũ nhân đầu đội mũ trên chỏm có móc một sợi dây trắng dài. Họ dùng các động tác đầu cổ như đảo đầu, lắc đầu, đánh vòng tròn đầu… để cho sợi dây nhẩy múa xoáy tròn, xoắn ốc… thật là ngoạn mục. Đây chính là hình ảnh đảo đồng, họ chính là những “head shaker”.

                                                                 Nhảy Pangut: có lúc đảo đầu như đảo đồng, như ‘head shaker’

(ảnh của tác giả).

Tay cầm trống, vừa nhẩy vừa đánh trống như “con đĩ đánh bồng”, nhiều lúc nhẩy múa cuồng loạn lung tung như lúc nhập đồng. Ta có từ “bốc đồng”. Đây là lúc “nhẩy bốc đồng”.

Pangut: lúc nhẩy cuồng loạn như nhập đồng, bốc đồng (ảnh của tác giả).

Đây chính là những động tác nhẩy đồng…  Một cảnh lên đồng.

Nhạc trống, nhẩy nhót, hát (“chầu văn”) là nét chính của lên đồng. Pangut liên hệ với lên đồng. Và lên đồng liên hệ với Vũ Trụ giáo. Ta đã biết bà đồng machi (ma có một nghĩa là là mạ, mẹ có cùng nghĩa vời đồng và chi biến âm với che là người; machi là Mẹ Người tương đương với Mường Việt ngữ Dạ Dần) của thổ dân Nam Mỹ châu Mapuche liên hệ với Bách Việt cũng dùng trống  trong lúc lên đồng có hình vẽ diễn tả Vũ Trụ giáo giống như mặt trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn (xem Rìu Việt ờ Nam Mỹ châu và Đa Đảo).

Đồng bóng là nguồn sử miệng của Đại Hàn. Truyền thuyết và thượng cổ sử Đại Hàn thời chưa có chữ viết được các đồng cốt truyền miệng từ đời trước xuống đời sau.

Truyền Thuyết Sáng Thế.

 Như đã nói ở trên, có vài truyền thuyết về sáng thế của Đại Hàn được nhắc tới. Thoạt khởi đầu là thời hỗn mang. Sau đó tách ra trời và đất. Điểm này giống như truyền thuyết sáng thế của Việt Nam (Bách Việt) dựa trên Vũ Trụ giáo, Dịch nòng nọc còn thấy rõ qua “lịch rùa” Việt Thường ghi lại quá trình “mở ra trời đất”.

Nhưng truyền thuyết được ưa chuộng và tôn thờ nhất là truyền thuyết của vị vua tổ huyền sử Tangun hay Dangun (Đàn Quân).

Bộ tem Đại Hàn  phát hành ngày 7 tháng 10, 2008 diễn tả truyền thuyết Dangun (nguồn: sansin.org).

Một vị hoàng tử cõi trời là Hwangun muốn xuống thế gian cứu giúp loài người. Vua cha Hwanin, cai trị cõi tạo hóa, bằng lòng và chọn núi Đại Bạch (Taebak, Daebak) cho con xuống trần. Hwangun xuống trần thế và lập nên thành phố thần thánh dưới gốc cây trầm (sandalwood) gọi là Thần Thị.

Hwangun mang theo ba chiếc ấn, ba vị phụ tá Gió, Mưa và Mây xuống cai trị thế gian…

 Hwangun mang theo ba chiếc ấn, ba vị phụ tá Gió, Mưa và Mây xuống cai trị thế gian.

Có một con gấu và một con cọp muốn trở thành làm người đến cầu xin Hwangun:.

Một con gấu và một con cọp đến cầu xin Hwangu để trở thành làm người. Hwangun đưa tỏi và lá ích mẫu cho chúng.

Hwangun bằng lòng nhưng bắt chúng phải vào hang chay tịnh chỉ được ăn tỏi và lá ích mẫu (mugwort) trong một thời gian. Con cọp chán việc ăn chay nên bỏ cuộc, rời hang bỏ đi, còn con gấu thành công và trở thành một phụ nữ sinh đẹp, Nàng Gấu Ungyo. Nàng gấu về sau muốn có con nên hàng ngày tới gốc cây trầm cầu xin. Hwangun động lòng, hóa thành một chàng trai trẻ và lấy nàng làm vợ. Hai người đẻ ra một người con trai đặt tên là Dangun (Đàn Quân).

Hwangun và Nàng Gấu Ungyo đẻ ra Dangun.

Đàn Quân trở thành Vua (xứ) Cây Trầm (King of Sandalwood), là vua tổ đầu tiên của Đại Hàn.

Đàn Quân, vua tổ đầu tiên của Đại Hàn.

Ông đặt tên nước là Triều Tiên (Choson, Joseon), vào  năm 2333 TTL, đặt thủ đô ở Bình Nhưỡng Pyoengyang, sau rời về núi Asadal (núi Guwol, ở tỉnh Huang He). Tại đó sau này có điện thờ Samsong (Tam Thánh) thờ phượng Vua tạo hóa, thiên vương Hwanin, hoàng tử Hwanung và Dagun.

Dangun trị vì 1500 năm. Sau đó về ẩn dật tại núi Đại Bạch và trở thành một vị thần núi  Sơn Thần (San-Sin) ở đó.

Ngày Lập Quốc Đại Hàn dựa vào truyền thuyết Dangun được chọn vào ngày 3 tháng mười là một ngày lễ quốc gia.

Các nhà văn hóa Đại Hàn với đầu óc quốc gia, ái quốc và các học giả ngoại quốc không hiểu thấu đáo văn hóa Bách Việt dĩ nhiên sẽ diễn giải truyền thuyết vua tổ Dangun này theo một cách nào đó. Tuy nhiên, tôi dựa vào cổ sử, văn hóa Việt, Bách Việt nên có một cái nhìn khác như sau.

Trước hết về ngôn ngữ học ta hãy tìm hiểu nghĩa ngữ của từ Dangun (Đàn Quân).

.Đàn là

-Một kiến trúc nhân tạo hay thiên nhiên (đồi núi, gò đống) cao như cái đài cao thường dùng để tế lễ, dâng cúng vật tới vũ trụ, trời đất (lập đàn tế lễ). Ví dụ như đàn Nam Giao ở Huế, nơi nhà vua dâng lễ cúng trời đất. Các pháp sư đăng đàn tế lễ trời đất. Vì thế mà có tác giả gọi Dangun là “Altar king” (“Vua Bàn Thờ”). Dĩ nhiên gọi như thế là hiểu theo nghĩa đen, có vẻ ngớ ngẩn.

Đàn mang hình ảnh của một Trụ Thờ, Trục Thế Giới dùng dâng cúng lễ vật tới Tam Thế.  Trục Thế Giới nằm trong Núi Trụ Thế Gian, Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống). Nên Đàn Quân thật sự phải hiểu là Vua Trụ Trời, Trục Thế Giới, Vua Núi Trụ Thế Gian (vì thế về sau ông mới trở thành Thần Núi Đại Bạch).

-Nghĩa thừ hai đàn chỉ một loài cây quí có hương thơm được coi là cây thiêng liêng, đó là cây trầm (sandalwood).

Chính với nghĩa này mà Dangun lập thành phố Thần Thị ở gốc cây Đàn trầm. Con gấu cái đã cầu nguyện ở cây này và biến hóa thành một người đẹp Nàng Gấu.

Với nghĩa này, Dangun được cho là Vua (xứ) Cây Trầm “King of Sandal wood”.

Như thế ta thấy từ Đàn có một nghĩa là cây Trầm một thứ cây thiêng liêng coi như liên hệ với Cây Đời Sống, Cây Vũ Trụ Cây Tam Thế, Trục Thế Giới.

Tóm lại với cả hai nghĩa của Đàn bổ túc cho nhau, Đàn Quân là Vua Núi Trụ Thế Gian, Trục Thế Giới tức Cõi Giữa Đất Thế Gian mang hình bóng Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống).

.Quân, -gun có một nghĩa là Vua. Xin giải thích theo Việt ngữ, gun biến âm với kun liên hệ với Mường ngữ cun, Việt ngữ khuấn (ông tổ), Mông Cổ khan, Anh ngữ king… có nghĩa là người cầm đầu, người số một, vua (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Như đã biết Quân là vua thuộc dòng nòng âm như Lạc Long Quân (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). Đàn Quân thuộc ngành nòng âm vì có mẹ Gấu, một con thú bốn chân mang âm tính vì không có sừng. Con gấu thường có mầu đen là mầu âm và đã ăn chay để thành người được.

Điểm này thấy rất rõ qua cổ sử đã ghi rõ là Đại Hàn có một nhánh là một thứ Lạc (Lai Di) có từ Lạc viết với bộ trãi có nghĩa là con sâu không chân cùng loài rắn. Như thế rõ như ban ngày Lạc Đại Hàn thuộc ngành nòng âm có một khuôn mặt thái âm nước có biểu tượng là con rắn. Điểm này giống trăm phần trăm với Lạc Long Quân của chúng ta có từ Lạc cũng viết bằng bộ trãi.

Như vậy đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, họ có một nhánh là Lạc viết với bộ trãi ruột thịt với Lạc Việt Lạc Long Quân.

Tóm lại Đàn Quân, Vua Cây Trầm là một vị vua thế gian đầu tiên của Đại Hàn liên hệ với Trục Thế Giới trong Núi Trụ Thế Gian, Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống), Vua Cõi Đất thế gian và có một khuôn mặt thuộc ngành nòng âm.

Trong Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt và trong nhiều bài viết khác, ta đã biết Kì Dương Vương là người đầu tiên của thế gian và cũng là vua đầu tiên của nước Xích Quỉ, Người Mặt Trời, có nhũ danh là Lộc Tục (con Hươu Đục, Hươu Nọc) có cốt là con hươu sủa mang gạc (barking deer, munjac) và kì dương là Mã Lai ngữ kijang, hươu sủa. Kì Dương Vương vua thế gian nên có một khuôn mặt là Núi Thế Gian, Núi Trụ Trời, Núi Trụ Chống Trời trong có Trục Thế Giới thông thương ba cõi.

Ta thấy các nhân vật và các địa danh Việt như ông Trụ Chống Trời, Bàn Cổ, núi Thạch Môn, núi Không Lộ, Núi Kình Thiên Trụ ở Sơn Tây, núi Nam Giới (núi hình cây Cọc của phái nam) ở Hà Tĩnh… cũng như những tháp, đống, tháp có tầng, thạch trụ, đại thạch bi, cột, trụ, nọc, núi nổng, cây Si, cây “Chu đồng bông thau lá thiếc” của Mường Việt cổ, Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống)  mang hình ảnh và ý nghĩa liên hệ với Kì Dương Vương. Núi Kì trong cổ sử là một thứ Núi Trụ Thế Gian liên hệ với  Kì Dương Vương. Núi Trụ Chống Trời, Trục Vũ Trụ, Trục Thế Giới tại trung tâm quả đất đầu trên đụng tới nóc trời ở thiên đỉnh (zenith), đầu dưới xuống tận rốn cõi nước, cõi âm (nadir). Đây là trục “xa lộ” nối liền ba cõi tam thế.

Kì Dương Vương ở cõi thế gian đội lốt thần mặt trời Viêm Đế ở cõi tạo hóa, đội lốt Đế Minh ở cõi trời thế gian là vua mặt trời thiên đỉnh, chính ngọ trên đỉnh Trục Thế Giới. Vì thế Kì Dương Vương có thể đi lại, cai quản cả ba cõi qua Trục Thế Giới. Điểm này giải thích câu nói trong truyền thuyết là Kì Dương Vương ”có nhiều phép lạ, có thể đi lại trên trời và dưới nước được”. Và Kì Dương Vương vì thế đi xuống được thủy phủ cưới được nàng Long nử Thần Long…

Tóm lại Dangun là vua tổ thế gian đầu tiên của Đại Hàn tương ứng với Kì Dương Vương vua tổ thế gian của Việt Nam. Tuy nhiên ta thấy Kì Dương Vương thuộc về ngành nọc dương Viêm Đế còn Dangun thuộc về ngành nòng thái dương Thần Nông.

Hiểu như thế rồi ta sẽ hiểu rất rành mạch và chính xác các chi tiết khác liên hệ với vua tổ Dangun.

. Triều Tiên

Dangun đặt tên nước là Triều Tiên, tên rút gọn của Triều Nhật Tiên Minh có nghĩa là “Mặt trời tinh mơ với ánh sáng đầu ngày”. Triều Tiên thường được dịch là “Buổi sáng Yên Bình” và chuyển qua Anh ngữ là “morning calm/sun”.

Dangun đặt tên nước là Triều Tiên bởi vì Dangun thuộc nhánh nòng âm mặt trời êm dịu.

.Pyeongyang Bình Nhưỡng

Dangun chọn Pyoengyang làm thủ đô. Pyeong- là Bình,  Yên bình. Yang liên hệ với Hán Việt Yang là Dương có một nghĩa Mặt Trời. Pyeongyang liên hệ với Mặt Trời Yên Bình.

.Núi Asadal

Về sau Dangun rời đô về núi Asadal. Các học giả khác cho là từ Triều Tiên dịch nghĩa từ tiếng cổ Triều Tiên Asadal. Asa là gốc ngôn ngữ Altaic có nghĩa là “buổi sáng” và dal là “núi”.

Những tên Triều Tiên, Pyoengyang, Asadal  này cho thấy Đại Hàn ruột thịt với Hùng Vương là Vua Buổi Sáng, Mặt Trời Mọc của Người Việt Mặt Trời thái dương.  Vì như đã biết chúng ta thuộc dòng mặt trời Viêm Đế-Thần Nông có Kì Dương Vương là Vua Mặt Trời thiên đỉnh giữa trưa, Lạc Long Quân là Vua Mặt Trời hoàng hôn và Hùng Vương là Vua Buổi Sáng, Mặt Trời Mọc (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Tuy nhiên ta thấy Dangun mặt trời buổi sáng yên bình, êm dịu thuộc phía An Dương Vương (có một nghĩa là Vua Mặt Trời An Bình) -Lạc Long Quân-Thần Nông trong khi Kì Dương Vương mặt trời giữa trưa, nóng bỏng thuộc phía Kì Dương Vương-Viêm Đế.

Tóm lại dựa vào truyền thuyết và cổ sử Việt, truyền thuyết sáng thế và vua tổ thế gian Dangun của Đại Hàn được soi sáng như sau:

-Hwanim là hoàng đế , thiên vương cõi tạo hóa tương đương với đấng tạo hóa, hóa công.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt tương đương với đấng tạo hóa Viêm Đế-Thần Nông (nhất thể), với Ngọc Hoàng Thượng Đế của Đạo giáo Bách Việt.

-Hoàng tử Hwangun, con thứ của Hwanim xuống cai trị thế gian, loài người. Tại sao lại là con thứ. Thứ là phụ, theo duy dương, thứ là âm. Nếu hiểu thứ là thứ hai thì số hai là số âm. Ta thấy rõ -gun là quân cũng cho biết Hwangun là thái tử, vua của nhánh âm.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là ngành nòng âm An Dương Vương-Lạc Long Quân-Thần Nông.

-Dangun là con người đầu tiên trên thế gian, vua tổ của Đại Hàn. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt ứng với Kì Dương Vương là con người đầu tiên trên thế gian, vua tổ của Việt Nam.

-Nước Triều Tiên mặt trời buổi sáng yên bình ruột thịt với Hùng Vương, Vua Mặt Trời Rạng Đông, Buổi Sáng của Người Việt Mặt Trời  thái dương .

-Núi Đại Bạch

Hwanin chọn vùng núi Đại Bạch. Đại Bạch là ngọn núi Lớn mầu Trắng mang hình ảnh núi tuyết vạn niên, ngọn núi rất cao, cao tới nóc trời ở xứ lạnh. Núi này mang hình bóng của Núi Trụ Trời, Núi Trụ Thế Gian, Núi Trục Thế Giới biểu tượng cho cõi đất thế gian Trung Thế. Vì là núi Trục Thế Giới thông thương Tam Thế nên hoàng tử Hwangun mới có đường xuống thế gian.

Núi Đại Bạch trắng như tuyết cũng cho biết Hwangun thuộc về nhánh âm.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt Núi Đại Bạch tương đương với Núi Tản Viên của Việt Nam. Dangun về sau trở thành thần núi Đại Bạch giống như Kì Dương Vương cũng là thần núi Tản Viên dưới khuôn mặt là Kỳ Mang Hươu Sừng (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

-Cây Trầm mang hình ảnh Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống). Cây này sinh ra người đàn bà nguyên khởi, mẹ tổ của dân Đại Hàn là Nàng Gấu. Điểm này giống như Dạ Dần (Mẹ Người) của Mường Việt sinh ra từ cây si, một Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) (Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt).  Rõ nữa là cây trâm này cũng sinh ra thành phố thần Thần Thị ở gốc cây tức sinh ra các đấng cai quản thế gian loài người. Rõ ràng cây trầm mang hình ảnh là Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống).

.Ba cái ấn.

Hwangun được trao cho ba chiếc ấn khi xuống thế gian để làm gì? Vương ấn là biểu tượng cho vương quyền. Ba cái ấn là biểu tượng cho vua của Tam Thế nói chung hay vua Ba Cõi (tiểu thế) ở Trung Thế, nhân thế. Như thế Hwangun là vua của ba cõi thế gian.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Đế Minh cháu ba đời thần mặt trời Viêm Đế, cha của Kì Dương Vương cũng có khuôn mặt cai trị Tam Thế là Kì Dương Vương Đất, Lạc Long Quân Nước, Tổ Hùng khí gió.

 .Ba vị phụ tá Gió, Mưa và Mây

Ta biết gió, mưa hiển nhiên ứng với tượng khí và nước. Còn mây ở đây, theo duy âm, mây là nguyên thể của mưa. Mưa đã có rồi, ta gạt khuôn mặt âm nước này qua một bên. Theo duy dương mây là nguyên thể của sấm dông bão (thunderstorm) có chớp lửa, ứng với tượng lửa và Dangun có bản thể núi (thần núi) ứng với tượng đất. Có đủ tứ tượng,  Bốn Nguyên Sinh Động Lực Chính Yếu (Four Great Primary Forces), Dangun dĩ nhiên là một vị thần tổ đầy quyền năng như một đấng tạo hóa cõi nhân gian.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, Kì Dương Vương, vua tổ thế gian của Việt Nam cũng là một đấng tạo hóa cõi người, đội lốt Viêm Đế-Thần Nông  có đủ  tứ tượng là tượng Lửa Viêm, tượng Đất Đế, tượng Nước Thần và tượng Khí Gió Nông (Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc).

.Tam Thánh

Hwanin, Hwanung và Dangun được thờ ở Núi Asadal như là Tam Thánh. Hwanin vua cõi tạo hóa hiểu theo tam tài là Thiên. Hwnung xuống ở cõi trần thế ở Núi Trụ Thế Gian Đại Bạch, biểu tượng cho Đất là Địa. Và Dangun là con người đầu tiên thế gian ứng với Nhân. Tam Thánh là Thiên Địa Nhân. Ở đây ta cũng thấy con Ngưởi Dangun của Đại Hàn do Trời Đất sinh ra.

Hình Tam Thánh (nguồn: sansin.org).

Hình Hwanin đội mũ hoàng đế biểu tượng cho đấng thượng đế (tương đương với Ngọc Hoàng Thượng Đế) tay trái cầm quyền trượng nòng nọc, âm dương  Khôn Càn. Đầu gậy đĩa tròn đặc nòng Khôn thái âm, thân gậy chữ S gẫy ba khúc lửa vũ trụ (tia chớp) tức ba nọc que III, quẻ Càn thái dương. Gậy là dạng nòng nọc, âm dương nhất thể, vũ trụ  Càn Khôn dưới dạng lưỡng hợp đại vũ trụ tức thái dương với thái âm cho thấy rõ khuôn mặt tạo hóa ở cõi đại vũ trụ , tầng thái cực ứng với Thần Nông-Viêm Đế nhất thể của Việt Nam, Đại Tộc Việt.

Nếu ta đẩy thân gậy chữ S vào đầu đĩa tròn của cây gậy ta sẽ có đĩa thái cực.

Đĩa thái cực.

Trong khi Hwangun tay trái cầm quyền trượng cũng diễn tả nòng nọc, âm dương nhưng đầu gậy là vòng tròn nòng rỗng ứng với bầu trời khí gió thiếu âm và thân gậy thẳng hình nọc que có một khuôn mặt núi trụ thiếu dương. Ta có lưỡng hợp tiểu vũ trụ thiếu dương với thiếu âm ở tầng lưỡng nghi biểu tượng cho cõi sinh tạo thế gian.

Trong khi Dangun tay phải cầm quyền trượng đầu  gậy vòng tròn âm rỗng bây giờ đã mở ra thành hình que mang dương tính nhưng nọc que lại cong mang âm tính tức  âm của dương  hay thiếu dương nguyên thể của Li, đất thế gian. Như thế Dangun mang hình ảnh vua tổ thế gian.

Ngoài ra, sau đầu của mỗi vị Tam Thánh có hình, chữ viết nòng nọc vòng tròn-que.

Thượng Đế Hwanin có hình đĩa tròn sau đầu. Theo chữ viết nòng nọc vòng tròn-que thì cõi tạo hóa,  bầu vũ trụ, diễn tả bằng đỉa tròn như đã nói ở trên.

Đầng sinh tạo cõi trời thế gian Hwangun có hình vuông (ở hình này trông có vẻ như hơi chữ nhật) sau đầu. Ta đã biết hình vuông là dạng thái dương (cạnh dương bằng nhau) của nòng vòng tròn O biểu tượng cho đất âm thái dương như chiếc bánh chưng (bánh dầy tròn biểu tượng cho trời, bánh chưng vuông biểu tượng cho đất, phải hiểu là đất âm thái dương ). Ttrong khi hình chữ nhật biểu tượng cho đất âm thiếu dương (hai cạnh không bằng nhau, cạnh nọc que ngắn mang âm tính hơn cạnh dài). Như thế Hwangun có một khuôn mặt là đấng sinh tạo của trung thế đất thế gian (nếu quả thật là hình chữ nhật thì cho biết thuộc phía âm).

Còn Dangun phía sau đầu  có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình tam giác đỉnh chỉ thiên nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) có nghĩa là:

.nọc thái dương, lửa mặt trời. Như thế Dangun có một khuôn mặt là mặt trời liên hệ với Tổ Hùng có thần tổ tối cao là thần mặt trời Viêm Đế .

.núi nọc, núi tháp nhọn đầu lửa Li thế gian. Như thế Dangun có một khuôn mặt là Núi Trụ Thế Gian ứng với Kì Dương Vương.

.que, Ke, Kẻ có  một nghĩa là Người dương gian  (nọc là cọc, que, ke, kẻ mà Kẻ có nghĩa là người như Kẻ nào đó? Kẻ Sặt..) Kẻ là người mang tính que, nọc dương là người dương trần, người mặt trời.  Như thế Dangum có một khuôn mặt là Người ruột thịt với Man, Mán, Mường (có một nghĩa là Người), với Người Việt Mặt Trời

Ta có thể kiểm chứng lại qua Kì Dương Vương vua Núi Trụ Thế Gian hình tháp nhọn và là con Người (Kì, Kẻ) đầu tiên của nhân loại.

Hình nọc mũi  mác tam giác chỉ thiên này có nghĩa người (có nọc nhọn), phái nam này ngày nay còn thấy rõ trước mắt chúng ta hàng ngày là tầm bảng phòng vệ sinh phái nam.

Anh ngữ man là phái nam và cũng có nghĩa là người nói chung. Cổ ngữ Việt man chính là Anh ngữ man cũng có nghĩa là Người. Man mán Mường có nghĩa là Người. Nam Man Người ở phương nam chứ không phải là bọn Rợ Phương Nam.

Tóm lại với chữ viết nòng nọc vòng tròn-que nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói)  hình tam giác đỉnh chỉ thiết xác thực Dangun có cốt Núi Dương Trần, Núi Trụ Thế Gian, Núi Trục Thế Giới và là con Người  đầu tiên của cõi dương trần.

Ba chữ viết nòng nọc vòng tròn-que đĩa  tròn vũ trụ  hiểu theo nghĩa thế gian là trời, (Thiên), hình vuông ứng với đất (Địa) và hình tam giác dỉnh chỉ thiên mang nghĩa Người (Nhân). Như thế Tam Thánh của Đại Hàn nhìn theo con mắt thế gian là Thiên Địa Nhân.                                                       

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, Dangun với chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) tam giác chỉ thiên rõ ràng là (thần) núi tháp đất dương trần, rõ ràng là Kẻ (Người), Người mặt trời (dương) thuộc chủng Việt Người Mặt Trời  con cháu thần mặt trời Viêm Đế-Thần Nông  giống như Kì Dương Vương.

 . Ngày Lập Quốc của Đại Hàn

 Đại Hàn chọn ngày 3 tháng 10 dương lịch làm ngày lập quốc trong khi ngày giỗ Tổ Hùng của chúng ta (coi như là ngày lập quốc của chúng ta) có ngày tháng ngược lại là 10 tháng 3 âm lịch. Rõ như ban ngày Đại Hàn và Việt Nam có vua tổ thế gian mang khuôn mặt nòng nọc, âm dương trái ngược khác nhau. 

Cổ Sử

Đó là truyền thuyết tức sử miệng. Bây giờ ta kiểm chứng thêm bằng cổ sử tức sử sách.

Cổ thư Trung Hoa đã ghi rõ cổ Triều Tiên liên hệ với Bách Việt.

Đời Tây Chu các sử gia nhà Chu gọi người Korea là Lai Di. (Bình Nguyên Lộc, sđd). Ở chỗ khác Bình Nguyên Lộc viết “Sử đời Chu cho biết rợ Tam Hàn vốn là dân Lạc viết với bộ trãi, tức là dân Đông Di, gốc ở cực đông bắc Trung Hoa thời thượng cổ”.

Nhưng người Tầu đã sai lầm mà phân biệt Đông Di và Nam Man vì cứ theo lời họ tả thì Đông Di giống hệt Nam Man cũng xâm mình và nhuộm răng đen và ta sẽ thấy… rằng rợ Đông Di, đích thị là Việt” (Bình Nguyên Lộc, sđd tr.136).

Như đã nói ở trên dân Đại Hàn có chi Lạc viết với bộ trãi y hệt chữ Lạc trong tên Lạc Long Quân cũng viết với bộ trãi. Trãi là con sâu không có chân tức thuộc dòng rắn. Theo tr=d (tràn = dàn) ta có trãi = dải, con vật giống như dải dây là con rắn. Điểm này ăn khớp khắng khít với truyền thuyết Dangun thuộc nhánh An Dương Vương Lạc Long Quân Thần Nông.

Đại Hàn liên hệ với Lạc Việt Lạc Long Quân thấy rất rõ qua một cái rễ của Đại Hàn ở hồ Động Đình. Người Đại Hàn cũng nhận mình có một gốc rễ ở hồ Động Đình.

Ở Đại Hàn, lễ Đoan Ngọ gọi là Dano-je (Dano biến âm với Hán ngữ phiên âm Duanwu, Việt ngữ Đoan Ngọ và je với Hán ngữ  phiên âm jie, với Việt ngữ lễ). Lễ này tổ chức ở một tỉnh duyên hải Gangneung ở địa hạt Gangwon, Nam Hàn. Lễ cũng được tổ chức vào dịp mồng 5 tháng 5 âm lịch nhưng kéo dài năm ngày, hoặc trước hay sau ngày mồng 5. Đại Hàn đã thành công xin được UNESCO thừa nhận ghi lễ Dano vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại tháng 11 năm 2005. Khi loan ra, tin này đã làm Trung Quốc phẫn nộ. Họ cho rằng Dano-je lấy từ Duanwu-jie của Trung Quốc. Kết quả là gần đây UNESCO cũng phải thừa nhận lễ Đoan Ngọ cũng là của Trung Quốc và thừa nhận là một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại của Trung Quốc . Năm ngoái Trung Quốc đã tổ chức lễ này với lễ hội đua thuyền rồng trọng thể trên hồ Động Đình.

Thật sự thì Lễ Đoan Ngọ là của Đại Tộc Việt. vì hồ Động Đình là nơi cội nguồn của Đại Tộc Việt, nơi đất Bách Việt cũ.

Đua Thuyền Rồng được cho là có nguồn gốc ở hồ Động Đình nghĩa là liên hệ với Long Vương, ông ngoại của Lạc Long Quân hiển nhiên là của Đại Tộc Việt (Hồ Động Đình). Trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn đã có cảnh đua thuyền có hình đầu rắn bắt đầu thần thoại hóa tiến tới hình đầu rồng về sau (Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á). Văn hóa rắn có trước văn hóa rồng.

Đại Hàn có chi Lạc bộ trãi, con cháu của Rồng nên có lễ hội đua thuyền rồng là chuyện tất nhiên.

Đua thuyền rồng trong lễ Dano (nguốn: winkai.blog.gtvod.com)

Hãy quan sát thuyền rồng của Đại Hàn, ta thấy rồng có mầu xanh trắng là những con rồng mang âm tính khác với các thuyền rồng vàng mang dương tính ta thường thấy. Đây là rồng nước, rồng âm của dòng Long Vương.

Đua Thuyền Rồng ở hồ Động Đình được cho là liên hệ với Khuất Nguyên. Khuất Nguyên là người nước Sở, một tộc của Bách Việt. Hiển nhiên lễ này của Đại Tộc Việt.

Rõ như ban ngày lễ Đoan Ngọ của Đại Tộc Việt.

Đại Hàn có nhánh Lạc bộ trãi, nhận có gốc tổ ở hồ Động Đình có long vương, ông ngoại của Lạc Long Quân và nhận lễ Đoan Ngọ Dano của mình hiển nhiên họ ruột thịt với Lạc Việt Lạc Long Quân Việt Nam.

Ngày nay Đại Hàn cũng còn thờ Long Vương. Ngay tại một ngọn núi ở Seoul nơi có điện thờ quốc gia Shaman, ở đó có miếu thờ Long Vương.

Thêm nữa cổ sử Đại Hàn và cổ sử của chúng ta cũng gặp nhau ở cái bọc Trứng Thế Gian. Các tộc phía nam của Tam Hàn cũng có huyền thoại cho rằng vua tổ của họ do trứng nở ra y hệt truyện Âu Cơ đẻ ra một bọc trứng nở ra các Lang  Hùng.

Tóm lại qua sử miệng truyền thuyết và qua sử sách, văn hóa, phong tục ta thấy rất rõ Đại Hàn có một cái rễ liên hệ với Việt Nam, với Bách Việt.

Bây giờ ta hãy so sánh văn hóa Đại Hàn với văn hóa Việt Nam dựa trên cốt lõi Chim-Rắn, Tiên Rồng của văn hóa Việt Nam tức qua Vũ Trụ giáo.

(còn nữa).

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: