TRỐNG HOÀNG HẠ (2)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

HOÀNG HẠ, TRỐNG  NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI,

NHÁNH  MẶT TRỜI NỌC VIỆT ÂM THÁI DƯƠNG

NGÀNH MẶT TRỜI VIÊM ĐẾ THÁI DƯƠNG.

Phần 2

Nguyễn Xuân Quang

  1. Bán Viên Dương                         

 

Bán viên dương trên mặt trống Hoàng Hạ

 Bán viên dương này có ngôi nhà nọc mặt trời trong nhà có một cái trống đồng (trống có một nghĩa là đực, dương) ở góc dưới trái (xem dưới).

.Sáu Người Nhẩy Múa.

Hình chi tiết nhóm 6 người nhẩy múa ở bán viên dương (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

Giống như ở bán viên âm trong sáu người thì hai người dẫn đầu nhóm là đại diện cho mỗi nhánh ứng với hai khuôn mặt nòng nọc, âm dương, ngoại nội. Còn bốn người đi sau hai người dẫn đầu biểu tượng cho bốn chi tộc ứng với tứ tượng. 

Người dẫn đầu của  nhóm 6 người nhẩy múa ở bán viên dương.

Người dẫn đầu ở bán viên dương.

.Trang phục đầu có một đặc điểm mấu chốt là phần sau gáy  hình búi tó hình bầu củ hành trong có chấm nọc dương diễn tả lửa vũ trụ Càn/Khôn.

.Người dẫn đầu này tay trái cầm đòng tua Khôn trong mũi có những chấm nọc, dương Càn Li (trong khi ở bán viên âm, đòng trống không phía nòng âm).Tayphải cầm gậy thờ hình phách chỉ hơi cong một chút để hơi nghiêng diễn Càn âm.

 Người thứ nhất dẫn đầu là đại tộc Càn đại biểu của nhánh Càn Li.

Người thứ hai đi sau người dẫn đầu.

 Người thứ hai đi sau người dẫn đầu.

Phần sau gáy có hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) hình tháp diễn tả lửa đất Li. Tay trái cũng cầm đòng có chấm nọc dương giống người dẫn đầu.Tayphải cầm gậy thờ hình phách cong hơn ở người dẫn đầu diễn tả Li.

Người thứ 2 sau người dẫn đầu là đại tộc Li của nhánh Càn Li.  

Còn lại bốn người đi sau hai người đại biểu của ngành này là bốn người đại diện của bốn tộc ứng với Tứ Tượng. Đây là Tứ Dân.

Bốn người đi sau trong nhóm cầm các nhạc cụ. Đặc biệt ở bán viên dương này người sau cùng cầm ở tay trái một nhạc cụ như cái chuông hay cồng hình nồi tròn diễn tả không gian Khôn lưỡng hợp với Càn.

Đặc biệt như đã nói ở trên, trên đầu người này có con chim nông.

Chim nông trên đầu người cuối cùng ở bán viên dương.

Chim nông trên đầu người cuối cùng ở bán viên âm.

So sánh với con chim ở bán viêm âm, con chim ở bán viên dương này có mỏ rất lớn mang nhiều dương tính. Ở cổ có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình nọc que (con chim ở bán viêm âm không có). Đầu tròn diễn tả Khôn không gian lưỡng hợp Càn. Như thế con chim này cho biết nhóm người này là nhóm nhánh dương. Đây là con chim nông lửa nhánh Càn Li.

Ta cũng thấy phần trang phục đầu sau gáy hình cánh chim trong có 3 chấm nọc là lửa vũ trụ sinh tạo Càn.

Con chim này cho biết nhóm người này thuộc nhánh Càn Li.

Vậy tóm lại nhóm 6 người nhẩy múa ở bán viên dương thuộc nhánh Li Càn. Vì là trống thế gian và ở dạng lưỡng hợp tiểu vũ trụ thiếu dương Li-thiếu âm Đoài vũ trụ (diễn tả bởi hai vành sóng vòng tròn có chấm và chấm vòng tròn ở biên trống) nên có khuôn mặt Li mang tính trội.

Nhà Nòng Không Gian

Những người nhẩy múa hướng về căn nhà nòng không gian có mái hình vòm không gian, vòm trời.

Nhà nòng không gian ở bán viên dương này hình thon gọn lại phía trên trông như hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) cụt đầu tức mang dương tính của nòng âm diễn tả thiếu dương Đoài vũ trụ.

 Nhà nòng ở bán viên dương (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

Ta cũng thấy rất rõ trên nóc nhà không có hình chim (trong khi ở căn nhà nòng ở bán viên kia có hai con chim). Số không là số Khôn tầng 1 vũ trụ. Khôn dương là Đoài vũ trụ khí gió.

Bên trái cửa, có 6 chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn có chấm, có tác giả cho là hình cái cồng biểu tượng cho phái âm, nữ (cồng bà). Số 6 là số lão âm, âm thái dương cho biết căn nhà mang tính lửa âm thái dương đi với khuôn mặt thái dương II của nòng âm O là Đoài vũ trụ.

Bên trái có hình sóng nước có ba chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn có chấm mang nghĩa dương sinh tạo diễn tả nước lửa sinh tạo Chấn.

Dưới gầm nhà có bình nước trên lò lửa Chấn. Bình bầu tròn mang nghĩa bầu trời khí gió Đoài vũ trụ.

Như thế căn nhà nòng ở bán viên dương này là căn nhà nòng không gian mang tính Đoài vũ trụ Chấn nòng âm thái dương.

Tóm lại, ngôi nhà nòng ở bán viên dương là ngôi nhà nòng Đoài vũ trụ Chấn với Đoài vũ trụ mang tính chủ.

Cảnh Giã Chầy Cối

Cảnh Giã Chầy Cối ở bán viên dương.

Ở bán viên dương, mấu chốt đặc biệt nhất là chỉ có một con chim bay (trong khi ở bán viên kia có hai con chim) trên cảnh giã chầy cối. Số một là số lẻ, số dương. Con chim ở trên đầu người bên trái âm diễn tả dương của âm là Đoài vũ trụ khí gió cho biết Đoài vũ trụ mang tính trội.

Lòng cối lõm sâu mang âm tính (trong khi ở phía bán viên bên kia, lòng cối bằng ngang mang dương tính) cho biết cối thuộc nhánh nòng âm Khôn Đoài vũ trụ-Chấn.

Cảnh giã chầy cối này thuộc nhánh dương Đoài vũ trụ- Chấn phía nòng âm.

Như thế cảnh giã chầy cối này diễn tả nhánh âm Đoài vũ trụ Chấn ăn khớp với khuôn mặt Đoài vũ trụ Chấn của nhà nòng không gian Đoài vũ trụ Chấn.

Nhà Nọc Mặt Trời

Một điều đáng tiếc là hình vẽ theo hai nguồn Phạm Huy Thông và Nguyễn Văn Huyên khác nhau.

Vì thế tôi chỉ xin đọc một cách tổng quát. Hy vọng khi có dịp nhìn thấy tận mắt trống Hoàng Hạ sẽ đi vào chi tiết.

Tuy nhiên, nếu dựa vào suy luận thì ta biết ngay căn nhà này là căn nhà Li Càn vì:

.lưỡng hợp nòng nọc, âm dương với căn nhà nọc mặt trời Đoài vũ trụ-Chấn ở bán viên âm.

.lưỡng hợp nòng nọc, âm dương với căn nhà nòng không gian Đoài vũ trụ-Chấn ở bán viên dương này như vừa nói ở trên .

Nhà nọc ở bán viên dương (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

Ở bán viên dương này, hai đầu cong của mái có hình đầu chim bờm hình tia sáng tỏa rạng mang dương tính cho biết thuộc nhánh dương Li Càn.

Con chim trên nóc nhà cũng có bờm hình ánh sáng tỏa rạng mang dương tính. Người chim thon gọn, nhỏ nhắn hơn con chim ở bán viên âm cũng mang dương tính.

Theo hình vẽ chi tiết của Nguyễn Văn Huyên) thì căn nhà này ở bên góc dưới phải có người ngồi đánh trống.

Còn theo hình vẽ của Phạm Huy Thông và các cộng tác viên thì lại là một người đứng (trong khi ở bán viên âm bên kia là một người ngồi đánh trống).

Hình nhà nọc mặt trời ở bán viên dương trên trống Hoàng Hạ (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

Đứng là dương ăn khớp với Li Càn hơn là ngồi.

Ở góc trái dưới có hình trống hay một vật hình trống. Ở hình vẽ của hai nguồn trống cũng rất khác nhau.

Dựa vào sự đối ứng với chiếc trống mõ Chấn thái dương hình chữ U ở căn nhà nọc mặt trời ở bán viên âm thì đây phải là chiếc trống Càn.

Kiểm chứng với ma phương 5/15 thì góc dưới bên trái ứng với số Khôn 8. Như thế trống để ở góc này có thể người làm trống muốn diễn là Càn/Khôn.

Dàn Trống

Dàn trống ở bán viên dương (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên). 

Đặc điểm thấy rõ nhất ở đây là trên đầu người ngồi đánh trống có hình chim có con mắt dương đang bay (ở bán viên kia không có) cho biết dàn trống thuộc về phía nọc dương Càn Li.

 Tóm lại vùng đất dương diễn tả cảnh sinh hoạt nhân sinh của hai nhánh nòng âm Chấn-Đoài vũ trụ và nọc dương Càn Li ngành nọc dương thái dương với kuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính chủ của chủng người mặt trời thái dương.

Vành Sóng Xoắn Chữ S Kép (Double S-shaped Spirals).

Kế tới là vành sóng xoắn chữ S kép nằm có ba vòng tròn đồng tâm có chấm vòng tròn có hai “ngạnh” nọc que.

Vành Sóng Xoắn Chữ S Kép. 

Biểu tượng này thấy ở một vài trống như Hoàng Hạ,Vienna, Lào và Salaya (Nam Dương) và những trống muộn khác… Chúng biến thể theo tuổi của trống. Sự biến thể này ở các trống muộn diễn tả “bình dân học vụ” hơn giúp ta hiểu được tường tận ý nghĩa của hình thái này ở các trống khá cổ như trống đồng âm dương Hoàng Hạ.

Sau đây là Hình 4  trang 100 trong The Kettle Drums of Southeast Asian Bronze Drums của  A.J Bernet Kemps cho thấy 6 loại “hình xoắn hai chữ S”.

 

Hình D là hình thái thấy trên trống đồng âm dương Hoàng Hạ.

Ta thấy hình xoắn chữ S kép gồm hình sóng do hai chữ S thường (hình A, B, F) diễn tả nước, nước chuyển động mang nghĩa nước dương  (động là dương) hay sinh tạo (chuyển hành mang nghĩa sinh tạo). Những trống này biểu tượng cho ngành, đại tộc, tộc liên hệ với nước, Khôn âm.

Nhiều khi có phụ đề thêm chữ nòng nọc “vòng tròn có chấm” (hình C, D) với nghĩa mặt trời-vũ trụ hay mặt trời âm hay vũ trụ dương…

Nhìn theo diện nòng nọc (âm dương) lưỡng cực ta có ba nòng vòng tròn có một khuôn mặt Khôn âm, không gian âm và nọc chấm đặc có một nghĩa là dương, mặt trời nguyên tạo Càn. Ta có vũ trụ, tạo hóa, Khôn-Càn. Ở diện này sóng mang khuôn mặt chuyển động, sinh động.

Nếu nhìn theo duy âm, hình sóng là sóng nước dương. Ta có nòng vòng tròn-nọc chấm đặc có một khuôn mặt dương, mặt trời và còn lại hai vòng tròn đồng tâm là nước không gian thái âm. Ta có mặt trời nước thái dương, tạo hóa ứng với một khuôn mặt mặt trời Nước Chấn sinh tạo.  Hình sóng kép cho biết trống Hoàng Hạ có một khuôn mặt nước thái dương sinh tạo,  mặt trời nước Chấn sinh tạo.

Thêm nữa vài khi có thêm hai nhánh nọc nẩy ra từ đầu của hình xoắn (hình A, B, D, F) hay từ thân của hình xoắn (hình C). Những nhánh nọc nhọn thấy ở trống  Hoàng Hạ (hình D) diễn tả hai dương, thái dương.

Ở trống Viena (hình E) và Salaya (hình F), hai nhánh diễn tả theo cách bình dân học vụ hơn là hai hình đầu chim có một nghĩa theo duy dương là hai dương, tức lửa, thái dương. Hình hai đầu chim diễn tả hai nọc, dương, thái dương xác thực cho thấy hình hai que nọc ở trống Hoàng Hạ cũng có nghĩa như thế.

Những hình xoắn chữ S kép này thường thấy trên những trống muộn (ví dụ hình sóng cuộn kép thấy ở một số trống Nam Trung Hoa), đặc biệt là những trống mưa, trống cóc/ếch, thường mang ý nghĩa nước sinh động, nước sinh tạo, nòng âm, sấm mưa…

Ta cũng thấy rõ vành này ở trống đồng Hoàng Hạ nằm giữa hai vành giới hạn trống không Khôn.

Tóm lại vành sóng xoắn chữ S kép nằm có ba vòng tròn đồng tâm có chấm vòng tròn có hai “ngạnh” nọc que ở trống Hoàng Hạ có một ý nghĩa chính là nước dương, mặt trời nước thái dương.

Vành này tương đương với vành chim nông-mang hươu trên trống Ngọc Lũ I. Ta đã biết vành chim thú trên trống Ngọc Lũ I là những vật tổ diễn tả lưỡng hợp đại và tiểu vũ trụ. Chim nông biểu tượng cõi trên sinh tạo của phía nòng âm (8 chim nông biểu tượng cho thái âm Chấn và 6 chim nông cho thiếu âm Đoài vũ trụ) và mang hươu của phía nọc dương thế gian (10 con mang biểu tượng cho Càn và mười con hươu biểu tượng cho Li).

Như thế nếu nhìn theo diện lưỡng hợp trọn vẹn thì vành hình xoắn chữ S kép này là biểu tượng cho lưỡng hợp đại và tiểu vũ trụ phía nòng âm.

Ở trống Ngọc Lũ I Li mang tính chủ thì ở đây Đoài mang tính chủ.

Một lần nữa vành hình thái xoắn chữ S kép xác thực khuôn mặt nòng âm của trống, ăn khớp với tính âm của mặt trời có nhiều nọc tia sáng, của vỏ không gian dầy, đậm, của con số 6 của cả hai nhóm 6 người nhẩy múa…

b. Miền đất âm

Vành Sóng Chấm Vòng Tròn Có Tiếp Tuyến.

Sau vành sóng xoắn chữ S kép là một vành sóng chấm vòng tròn có tiếp tuyến có nghĩa là Đoài vũ trụ/Li vận hành. Vành này nắm giữa hai vành giới hạn trống không mang âm tính nên có nghĩa nghiêng về Đoài vũ trụ.

Vành này xác thực thêm là khuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính chủ.

Vành Cò Bay

Kế đến là vành 14 con cò bay.

 Hình cò bay trên trống đồng âm dương Hoàng Hạ (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

Con số 14 là số Tốn tầng 2 (6, 14), lửa âm, âm thái dương, cùng bản thể thái dương với Đoài vũ trụ IIO tức thái dương II của O.

Đặc điểm quan trọng nhất là cò có bờm hình phướn, hình diều gió. Trong bờm có chữ vòng tròn có chấm có một nghĩa theo duy âm là Đoài vũ trụ và một hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) chỉ xiên lên trời như mũi tên bắn nghiêng lên trời cũng diễn tả gió. Cò có mỏ rất dài nhưng hơi cong và thanh nhã nghĩa là dương mang âm tính tức thiếu âm kgí gió Đoài vũ trụ. Trong mỏ có nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) mang nghĩa nọc, thái dương. Trong cổ có hinh nọc hình đuôi diều gió. Đây có thể là tên con cò là gió. Cánh cò xoải rộng lướt trên cánh gió trông như tấm thảm thần Ai Cập. Thân và đuôi rất dài như hình con diều gió.

Tóm lại cò nghiêng về cò gió. Điểm này ăn khớp và xác thực thêm cho thấy khuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính chủ.

Những Vành Ngoài Biên Trống.

Giống như trống đồng âm dương Ngọc Lũ I diễn tả lưỡng hợp Đoài vũ trụ-Li nọc dương thái dương.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: