HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 7-2012: LUẬT HẢI HỒ: NGỒI GÁC HAI CHÂN LÊN BÀN.

 

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG BẨY-2012.

 LUẬT HẢI HỒ: NGỒI GÁC HAI CHÂN LÊN BÀN!

 Nguyễn Xuân Quang 

Trước đây viễn du, đi chu du khắp thiên hạ thường phải dựa vào đường sông biển. Vì thế mới có từ mộng hải hồ hay có máu

giang hồ. Sự quan trọng của việc di chuyển dựa vào đường thủy thấy rõ qua câu ca dao ViệtNam:

Mồng năm, mười bốn, hăm ba,

Đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn.

Dân dã Việt Nam thường kiêng kỵ những ngày 5, 14, 23, không đi buôn bán xa và ngay cả chỉ đi chơi.

Vì sao? Vì số 5 là số Li (|O|), lửa đất thế gian. Số 14 là số Tốn (OII), tầng 2 thế gian (6, 14) là âm O -lửa, thái dương II  (trong khi số 6 là số lão âm, âm thái dương tầng 1). Mẹ Tổ Âu Cơ là Nàng (O) Lửa (II) tức Tốn OII có một khuôn mặt là Lửa âm thái dương, Thái Dương Thần Nữ. Còn số 23 là Càn, lửa vũ trụ, tầng 3 (7, 15, 23) vùng nước thế gian. Như thế cả 3 số đều là Lửa của ba vùng trời, đất và nước ở cả hai phía nòng nọc, âm dương. Cả ba đều là ngày hỏa.

Ngày xưa đi buôn bán hay đi chơi thường đi bằng thuyền bè, đường thủy. Hỏa khắc thủy. Đó là lý do dân ta kiêng cữ những ngày hỏa mà phải đi đường thủy là vậy (Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt).

 Luật hải hồ thời đó của Tây phương là người nào có máu hải hồ thích đi chu du thiên hạ mà đã đi qua được hai mũi đất, hai cái mốc địa danh quan trọng nhất của trái đất lúc bấy giờ là Mũi Good Hope (Hảo Vọng) ở cực nam châu Phi và mũi Horn ở cực nam châu Mỹ thì người đó đã thực hiện được mộng hải hồ của mình và được coi là một tay hải hồ cự phách.

Ai đã đi qua được một trong hai mũi đất kể trên thì được đeo một cục vàng ở một bên tai (hồi đó chưa có qui ước đeo ở tai phải hay tai trái như bây giờ). Đi qua được cả hai mũi đất đó thì được đeo hai cục vàng ở hai bên tai.

Một tay hải hồ cự phách đã vượt qua mũi Good Hope hay mũi Horn nên được quyền đeo một cục vàng ở tai.

Ngoài ra còn có thể xâm lên người hình hai mũi đất hay con thuyền đã dùng để đi vòng qua hai mũi đất.

Nhưng điểm quan trọng nữa là ở chỗ giang hồ, một tay hải hồ cự phách đã đi vòng qua hai mũi đất đó có thể thể ngồi gác hai chân lên bàn (vì hai mũi đất trông giống như hai ngón cái của đôi bàn châu Phi và châu Mỹ).

Chúng tôi may mắn cũng đã từng đi đến Mũi Good Hope trong chuyến đi Nam Phi.

Bà xã tác giả  Luật sư, Dược sĩ  Michelle Mai Nguyễn (Thanh Mai) và thứ nữ Bác sĩ Nguyễn Á Mỹ Amy của tác giả tại Mũi Good Hope, Nam Phi.

Và cũng đã đi vòng qua Mũi Horn trong chuyến Thám Du Nam Cực và có giấy chứng thực hẳn hoi.

Như thế có thể đeo hai cục vàng hai bên tai. Rất tiếc là lúc này giá vàng quá cao! (gần hai ngàn Mỹ kim một lạng) không mua nổi hai cục vàng ròng. Còn ‘trổ da’ tattoo thì e bị xếp vào hạng người… xâm mình!

Chỉ còn một cách giản dị nhất là ngồi gác hai chân lên bàn!

Ngồi như thế này thể nào cũng bị những người cứ  “ở nhà với mẹ” cho là… “dân giang hồ tứ chiếng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: