TRỐNG AN DƯƠNG VƯƠNG CỔ LOA I

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

HỌ MẶT TRỜI NỌC TIA SÁNG/NỌC VIỆT.

NHÁNH MẶT TRỜI NỌC ÂM THÁI DƯƠNG.

NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG CÀN.

TRỐNG CỔ LOA I/AN DƯƠNG VƯƠNG.

 Nguyễn Xuân Quang

MẤU CHỐT CHÍNH:

.Họ mặt trời nọc tia sáng: vì có ánh sáng hình nọc tia sáng mũi mác. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là họ Nọc Việt.

. Nhánh nọc âm thái dương:  các vành ngoài biên trống cho biết trống thuộc loại nào, diễn tả trọn vẹn giáo thuyết hay một giai đoạn nào của thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh trong Vũ Trụ giáo và thuộc họ, ngành, đại tộc, tộc nào trong truyền thuyết và cổ sử Việt.

Các trống nọc âm thái dương có vành nọc thanh thang hay thanh ngang đường rầy thường gọi là răng lược như trống Quảng Xương, Nông Cống… Trống Cồ Loa I nằm trong nhóm này những vành ngoài biên trống gồm có hai vành ngoài cùng là hai vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (hiện nay gọi là răng lược (1) diễn tả nọc âm thái dương.

Ttrong khi các trống nhóm nọc dương thái dương có các vành ở biên trống gồm hai vành nọc mũi mác thái dương kẹp giữa một hay hai vành mang nghĩa của ngành, đại tộc hay tộc ứng với khuôn mặt theo nòng nọc, âm dương của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo. Ví dụ: trống Ngọc Lũ I, Hoàng Hạ, Miếu Môn I…

Hai nhóm trống nọc dương thái dương và nọc âm thái dương chỉ khác nhau ở hai vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) với vành vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) ở biên trống. Còn các vành kẹp giữa mang tính nòng nọc, âm dương của Vũ Trụ Tạo Sinh tùy theo mỗi trống không giống nhau.

.Nhóm trống thái dương Càn vì có mặt trời 14 nọc tia sáng mũi mác.

 Hình mặt trống Cổ Loa I (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên). 

 

 

Để vắn tắt, ở trống này tôi chỉ  chú tâm và nhấn mạnh vào những điểm khác biệt giữa hai nhóm trống Nọc Dương Thái Dương và Nọc Âm Thái Dương còn những điểm giống nhau xin xem chi tiết ở trống đồng nòng nọc (âm dương) Ngọc Lũ I.

Tổng quát

Trống đồng nòng nọc âm dương Cổ Loa I tìm thấy ở xã Cổ Loa I, huyện Đông Anh, Hà Nội. Hiện nay trống được giữ tại Sở Văn Hóa Hà Nội .

1.   Mặt trống

Nhìn tổng thể, mặt trống đơn giản. Nhìn thoáng qua mặt trống, có cảm giác mát, lạnh nghiêng về phía nòng âm.

Cõi Trên, Thượng Thế

 Thượng Thế, theo nguyên tắc, là phần ở tâm trống biểu tượng cho cõi trên chiếu xuống tâm trống hay là phần cõi trên đập dẹp xuống để làm mặt trống.

Trống này có mặt trời 14 nọc tia sáng thuộc nhóm trống mặt trời thái dương Càn như trống Ngọc Lũ I. Nhưng khác với trống Ngọc Lũ I là vòng tròn vỏ hư vô, vỏ Trứng Vũ Trụ bao quanh đầu tia nọc ánh sáng mặt trời có nét rất mỏng mang dương tính. Mặt trời bao quanh bởi hai vành trắng, trống không mang âm tính có nghĩa là nòng âm Khôn. Như thế vỏ hư vô, vỏ Trứng Vũ Trụ mang tính dương của nòng Khôn tức thiếu âm khí gió cho biết trống có một khuôn mặt thiếu âm khí gió Đoài mang tính chủ.

Phần còn lại của Thượng Thế giống như ở trống Ngọc Lũ I.

Trung Thế

 1.   Vùng Đất

  1. Miền đất dương

Khác với trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, ở đây chỉ có vành sinh họat nhân sinh không có vành chim nông-mang hươu.

Nhìn tổng quát vành sinh hoạt nhân sinh cũng có các yếu tố giống như ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I (người nhẩy múa, nhà nọc, nhà nòng…) duy chỉ khác các chi tiết ứng với nòng nọc, âm dương của trống này.

Bán Viên Dương.

Ở trống nọc âm thái dương này, bán viên dương mang tính liệt, tính phụ.

Ta cũng dựa vào trống Ngọc Lũ I làm chuẩn chia mặt trống chia ra làm hai bán viên bằng đường phân chia đi ngang qua sau lưng người cuối cùng của nhóm người nhẩy múa và căn nhà nòng không gian.

Bán viên dương này có ngôi nhà nọc mặt trời trên mái có con chim trĩ đuôi dài hơi cong lên mang dương tính Li Càn của nhánh âm (xem dưới).

Bán viên dương.

Theo chiều dương ngược với kim đồng hồ tức theo chiều mặt trời, theo thứ tự ta có:

.Sáu Người Nhẩy Múa.

Khác với trống đồng âm dương Ngọc Lũ I có hai nhóm 7 người và 6 người nhẩy múa, ở đây cả hai nhóm đều có 6 người nhẩy múa như thế hai nhóm đều mang tính âm  thái dương (số sáu là số chẵn số âm, là số lão âm, âm thái dương) cho biết họ thuộc phía âm thái dương. Ở đây trên trống (có một nghĩa là nọc, đực, dương) họ thuộc phía nọc âm thái dương ăn khớp với hai vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) ở biên trống. Với sự lưỡng hợp tiểu vũ trụ Li Đoài vũ trụ của hai vành vòng tròn có chầm và chấm vòng tròn có tiếp tuyến ở biên trống, ta suy ra nhóm 6 người ở bán viên dương là đại tộc dương phía nòng âm có khuôn mặt Càn/Li mang tính trội còn nhóm 6 người nhẩy múa ở bán viên âm là đại tộc âm phía nòng âm có khuôn mặt thiếu âm Chấn/Đoài vũ trụ mang tính trội. Qua số 6 âm thái dương và vỏ hư không gian rất mỏng mang tính nọc, ta thấy rõ đại tộc thiếu âm khí gió Đoài vũ trụ mang tính chủ.  Điểm này cũng xác thực bằng những vành giới hạn là những vành có chấm nọc mang dương tính vì thế khuôn mặt thiếu âm (dương của âm, nòng) của trống nọc âm thái dương mang tính chủ.

Giống như ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, ta suy ra ngay trong sáu người thì hai người dẫn đầu là đại biểu của hai đại tộc của mỗi nhánh và bốn người còn lại là đại biểu của bốn tộc ứng với  tứ tượng.

Ở bán viên dương này, hai người dẫn đầu là đại biểu của hai tộc Li và Càn.

Ta thấy bốn người dẫn đầu của hai nhóm đều cầm đòng có tua cho thấy họ cùng nhánh nọc âm thái dương.

Hai người dẫn đầu của bán viên dương này tay trái cầm đòng có mũi đồng đặc mang dương tính trong khi hai người ở bán viên âm tay trái cầm đồng có mũi đòng “rỗng” mang âm tính.

Người dẫn đầu nhóm ở bán viên dương này tay phải cầm gậy biểu hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) có hai nhánh gần bằng nhau hình núi tháp nghiêng diễn tả Li âm. Trong khi người thứ hai đi sau hai tay đều cầm đòng. Chiếc đòng của người này phần cán ở trên dài hơng mang dương tính hơn ứng với Càn.

Bốn người đi sau trong nhóm cầm các nhạc cụ. Ở bán viên dương này người sau cùng cầm chiếc lệnh trong khi ở bán viên âm người này cầm chuông. Lệnh mang dương tính hơn chuông (lệnh ông không bằng cồng bà).

Dàn Trống

Khác ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I dàn trống ở đây ở phía bên trái của căn nhà nọc cho thấy nhà nọc thuộc đại tộc phía âm, ở đây thuộc đại tộc nọc âm thái dương. Ở phía nhà nọc này các người đánh trống tóc ngắn (người cuối cùng búi tó) mang dương tính ăn khớp với ngôi nhà nọc của nhánh dương (xem dưới).

Nhà Nọc Mặt Trời

Trên nóc hai căn nhà nọc mặt trời có con chim đuôi rất dài họ nhà trĩ giống như ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I. Tuy nhiên chim ở đây có đuôi rất dài hình dải, trên thân có chấm sọc nhỏ rõ ràng là chim dải cùi, chim trĩ.

Lưu Ý

Hình chim dải cùi, chim trĩ ở đây thấy rõ 100% xác thực hình chim trên nóc nhà có đuôi dài ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I và vài trống khác là con chim trĩ, chứ không phải là chim công.

Cả hai nhà trên nóc đều chỉ có một con chim (thay vì một và hai như trên trống Ngọc Lũ I). Một là số lẻ, số dương, chim lại quay về phía dương tay phải như thế cho thấy khuôn mặt dương thái dương mang tính chủ nghĩa là khuôn mặt dương của  âm hay thiếu âm khí gió Đoài vũ trụ của nhóm nọc âm thái dương mang tính chủ.

Ở bán viên này, con chim có đuôi hơi cong lên mang ít âm tính diễn tả phía dương của nhánh nọc âm thái dương. Trên người chim có tên viết bằng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn-chấm, theo duy dương có một nghĩa là mặt trời Càn và thiếu dương Li. Đây là bán viên dương Càn Li.

 

Nhà nọc ở bán viên dương. 

Đầu nóc nhà có hình chim không rõ mặt chỉ thấy như có mũ sừng chĩa ba tức ba nọc lửa Càn cho biết nhà nọc phía dương.

Căn nhà này có bên góc dưới phải hình một con thú bốn chân không có sừng trông như con heo có con mắt dương vòng tròn có chấm. Con thú bốn chân sống trên mặt đất biểu tượng cõi thế gian thiếu dương Li. Tên con thú viết bằng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình chấm vòng tròn ở thân con thú có một nghĩa là thiếu dương Li. Ta đã biết con hươu Li có sừng biểu tượng cho lửa đất dương. Ở đây con thú không có sừng trông giống như con heo mang âm tính (con heo mang nghĩa tiêu cực, âm tính thấy trong các tôn giáo như Hồi giáo, phim con heo) sống trên đất âm bùn lầy mang nghĩa biểu tượng cho Li phía nọc âm thái dương. Con thú nằm ở góc dưới bên phải tức phía dương ứng với số 6 trong ma phương 5/15.

Ma phương 5/15.

Số 6 nằm giữa số Li 5 và Càn 7.  Theo duy âm, con thú ở vị trí 6 đi với Li 5 ở phía trái âm, nghĩa là có khuôn mặt Li 5 âm.

Con thú ở góc dưới phải cũng cho thấy Li mang tính trội. Điểm này ăn khớp với khuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính chủ của trống theo dạng lưỡng hợp tiểu vũ trụ Đoài-Li.

Ở góc bên kia có người đánh trống cái hình trứng vũ trụ nòng nọc, âm dương, càn khôn. Trống để trên trụ rất thấp biểu tượng cho sinh tạo thế gian đi với đất Li thế gian. Trống ở vị trí số 8 Khôn tầng 2 của ma phương 5/15. Rõ ràng trống càn khôn ở vị trí Khôn có một khuôn mặt là Càn.

Như thế căn nhà này của nhánh dương Li Càn.

Cảnh Giã Chầy Cối

Cũng khác ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I cảnh giã chầy cối ở đây ở phía bên trái của căn nhà nòng mang âm tính cho biết ở đây thuộc đại tộc nọc âm thái dương.

Ở bán viên này hai người giã cối, một người tóc dài mang âm tính thuộc đại tộc Chấn còn người kia tóc hơi dài bay theo chiều gió mang dương tính thiếu âm Đoài.

Cối hình trụ  hình chữ U.  Một người đang làm một việc gì hay tế lễ trước mặt có một vật đựng  hình chữ U choãi. Dưới nhà nòng có lò lửa chữ U trên để một nồi (nồi xông hơi nước) cũng có hình bầu tròn. Tất cả  mang tính U, nòng O thái dương II. tức  OII, nòng âm thái dương có một khuôn mặt Tốn (OII) gió âm có gió dương Đoài IIO là đại diện.

Tốn và Đoài đều có bản thể thái dương của phía nòng âm tương đồng bản thể với nọc dương I thái dương II tức Càn. Tốn OII là Nàng O Lửa II và càn III là Chàng I Lửa II.

Như thế cảnh giã chầy cối này mang tính nòng thái dương cho biết nhà nòng này là nòng thái dương Tốn có Đoài đại diện tương đồng bản thể với khuôn mặt Càn của ngôi nhà nọc Càn Li.

Nhà Nòng Không Gian

Khác ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, nhà nòng không gian ở đây diễn tả đơn giản, dễ hiểu hơn. Nhà có hình chữ U, mái vòm vũ trụ, vòm trời mang tính âm thái dương. Trong nhà có một người dang hai tay ngang như đang tế lễ trong khi đang xông hơi ‘tắm mồ hôi” vì dưới gầm nhà có lò lửa. Hình ảnh này làm gợi nhớ tới thổ dân Mỹ châu Lakota có hố lửa trong lều tắm mồ hôi gọi là “lửa thiêng vĩnh cửu” (“sacred fire without end”). Đây là một nghi thức tế lễ tôn giáo. Hơi nóng, lửa dùng để tẩy uế, làm tinh khiết tâm hồn và thể xác con người (xem chương Ý Nghĩa Dấu, Hình, Biểu Tượng Trên Trống Đồng hay Trống Người Mặt Trời Bách Việt Ngọc Lũ I).

Lò lửa có hình quả bầu biểu tượng cho nòng âm Chấn-Đoài vũ trụ. Như thế căn nhà nòng này thuộc nhánh nòng âm Đoài vũ trụ-Chấn lưỡng hợp với nhà nọc mặt trời Li-Càn.

Bán viên âm

Ở trống nọc âm thái dương này, bán viên âm mang tính chủ.

Sáu Người Nhẩy Múa

Ở bán viên âm này, hai người dẫn dầu là đại biểu của hai tộc Đoài vũ trụ và Chấn.

Người dẫn đầu nhóm ở bán viên dương này tay phải cầm gậy biểu nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) để nghiêng có một bên dài bên ngắn diễn tả thái dương của âm tức Đoài vũ trụ. Trong khi người thứ hai đi sau tay phải cầm gậy nọc mũi tên có một nhánh thật dài diễn tả nước lửa Chấn.

Ở bán viên này, bốn người đi sau trong nhóm cũng cầm các nhạc cụ. Người sau cùng cầm cái chuông mang âm tính hơn lệnh ứng với phía nọc âm Đoài vũ trụ-Chấn.

Dàn Trống

Ở phía nhà nọc có con chim trĩ đuôi có móc nước này, những người đáng trống có tóc dài mang nhiều âm tính nghiêng về phía thái âm nước Chấn. Trước dàn trống có cột phướn. Cờ phướn biểu tượng cho gió Đoài cho biết căn nhà nọc có khuôn mặt Đoài.

Nhà Nọc Mặt Trời

Nhà nọc ở bán viên âm. 

Căn nhà có hai đầu mái nhọn hình đầu chim có bờm tua cho biết nhà thuộc phía nòng âm Đoài vũ trụ-Chấn. Ở trên nóc có con chim trĩ có đuôi cuộn móc nước mang âm tính cũng cho biết là nhà phía nòng âm và đây là bán viên âm. Ở  góc dưới phải có một cái trống nằm ngang  diễn tả mặt bằng đất thế gian. Trống để lơ lửng trên không khí, cao lên khỏi mặt đất, mặt trống quay về bên tay phải, dương. Trống dương nằm ngang để trên không biểu tượng cho khí gió Đoài vũ trụ thế gian. Trống để ở góc bên phải dương cho thấy khuôn mặt khí gió Đoài vũ trụ mang tính trội.

Ở góc dưới trái có một người đánh trống hình lục giác (mang tính sinh tạo) để trên hai cây trụ ghép lại thành trục diễn tả trống cây vũ trụ mang tính sinh tạo, tạo hóa đại vũ trụ Chấn-Càn. Ta cũng thấy rõ trống ở vị trí Khôn 8 của ma phương 5/15. Người này quay mặt về phía tay trái âm cho biết trống sinh tạo ngành âm nòng Khôn tức khuôn mặt đại diện Chấn mang tính chủ. Xin nhắc lại Chấn có khuôn mặt sinh tạo, hóa ngành Khôn thấy qua khuôn mặt sấm. Thuở hỗn mang, Big Bang là một tiếng sấm khai thiên lập địa.

Như thế căn nhà nọc mặt trời ở bán viên âm này là nhà của nhánh Đoài vũ trụ-Chấn sinh tạo với khuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính trội.

Ta thấy căn nhà nọc ở bán viên dương có khuôn mặt Li mang tính trội và căn nhà nọc ở bán viên âm này có khuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính trội ở dạng lưỡng hợp tiểu vũ trụ Đoài vũ trụ-Li ăn khớp trăm phần trăm với hai vành sóng vòng tròn có chấm Li thế gian và chấm vòng tròn Đoài vũ trụ có tiếp tuyến vận hành nằm ở giữa hai vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) ở biên trống.

Cảnh Giã Chầy Cối

Ở bán viên âm này, cối có lòng hình chữ V kép do hai nòng OO dương hóa cực đại mở ra thành VV lồng vào nhau mang nghĩa nòng thái âm mang tính thái dương (xem chữ V) và có chân nên có hình cốc có chân (chalice) có nghĩa thái âm thái dương. V và Y có nghĩa là nòng âm, nước thái âm, bộ phận sinh dục nữ, nữ ngành thái dương.

Một người đang làm một chuyện gì hay tế lễ trước mặt có một vật đựng hình cốc có chân đế (calice) cũng có hình chữ Y có góc cạnh mang dương tính, như trên. Dưới nhà nòng có lò lửa có nồi xông hơi nước cũng có hình chữ Y.

Tất cả mang tính thái âm lửa, ngành thái dương. Nhưng ở đây diễn tả theo OO dương hóa cực đại thành cữ V kép hay VV dính chập vào nhau với tính dương cực đại, thái dương ứng với một khuôn mặt Chấn nước dương (trong khi U mang tính dương ít hơn).

Ta thấy rất rõ phía nhà nòng ở bán viên âm Chấn-Đoài này mang tính V có  một khuôn mặt nước thái dương Chấn, hiên nhiên tương đồng bản thể Chấn với nhà nọc Chấn Đoài.

Nhà Nòng Không Gian

Giống như ở bán viên dương chỉ khác lò lửa dưới gầm nhà có hai cái sừng mang dương tính hình Y và như đã nói ở trên cảnh giã chấy cối cũng mang tính nước dương Y Chấn. Như thế căn nhà nòng này mang tính Chấn tương đồng bản thể với khuôn mặt  Chấn của nhà nọc mặt trời Đoài vũ trụ-Chấn.

Vành Chấm-Vòng Tròn Có Tiếp Tuyến.

Khác ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, kế tiếp phần còn lại ở đây chỉ có một vành chấm vòng tròn có tiếp tuyến (ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I có hai vành vì có thêm vành chim nông-mang hươu). Vành này có tiếp tuyến khởi đầu từ tiếp điểm ở dưới vòng tròn đi lên mang âm tính tức tiếp tuyến âm mang nghĩa thiếu âm Đoài vũ trụ. Kiểm chứng lại ta cũng thấy rất rõ là vành chấm vòng tròn có tiếp tuyến này nằm giữa hai vành giới hạn là vành chấm nọc dương và vành trống không âm tức dương của âm, tức thiếu âm Đoài vũ trụ. Điều này ăn khớp với khuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính chủ của trống.

b. Miền Đất Âm

Vành Cò Bay

Khác ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, ở đây chỉ có vành 16 con cò bay không có chim đứng.

Cò bay trên trống Cổ Loa I.

Số 16 là số Khôn tầng 3 (0, 8, 16), theo duy dương (vì các vành giới hạn của trống là vành chấm nọc sinh tạo) là dương của Khôn tức thiếu âm khí gió thì đây là những con cò gió thiếu âm. Điểm này ta cũng thấy rõ tên của con cò là chiếc bờm hình từ nọc mũi mác để ở vị trí mũi tên > hình gió tạt có một khuôn mặt biểu tượng cho gió. Bờm biểu tượng phía dương ngành âm tức thiếu âm gió. Ở cổ cò có chữ nọc que cong diễn tả đuôi diều gió.

Mười sáu con cò cho thấy chúng là chim biểu của khuôn mặt khí gió mang tính chủ của trống.

Những Vành Ngoài Biên Trống

Như đã nói ở trên khác với ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I có hai vành nọc dương thái dương nọc mũi mác ở đây có hai vành nọc âm thái dương vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược). Đây là mấu chốt chính yếu để phân biệt hai khuôn mặt nọc dương và nọc âm thái dương của nhóm trống mặt trời nọc thái dương có mặt trời 14 nọc tia sáng.

2. Vùng Nước.

 Tang trống có những hình thuyền. Rất tiếc không có hình vẽ chi tiết.

C. Hạ Thế

Đế trống không có trang trí. Trống vẫn còn giữ được chính thống.

 D. Trục Thế Giới.

Có những hình người. Rất tiếc không có hình vẽ chi tiết.

Tổng Kết

Trống đồng nòng nọc âm dương Cổ Loa I là trống thuộc nhóm mặt trời nọc lửa thái dương, nhóm thái dương Càn 14 nọc tia sáng như trống đồng âm dương Ngọc Lũ I nhưng thuộc đại tộc mặt trời nọc âm thái dương có khuôn mặt chủ là thiếu âm Đoài vũ trụ. Trống mang tính lưỡng hợp thiếu âm thiếu dương với thiếu âm Đoài vũ trụ khí gió mang tính chủ.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là trống mặt trời êm dịu An Dương Vương với khuôn mặt Đoài vũ trụ khí gió mang tính chủ thuộc nhánh 50 con theo cha Lạc Long Quân Chấn xuống biển ngành mặt trời nọc âm thái dương Thần Nông.

CHÚ THÍCH

(1): Tôi tránh dùng từ răng lược vì thường đầu răng lược nhọn tức mang dương tính. Ở đây các sọc đứng này bằng đầu giống chữ I hoa mang âm tính vì là nọc âm. Những nọc âm bằng đầu song song này nằm trong hai vòng tròn  trông giống như các đà ngang của đường rầy hay các thanh thang.

.Cần phân biệt tính nòng nọc, âm dương của nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) với nọc đường rầy hay các thanh thang (răng lược). Nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) do hai nọc que hợp lại tạo thành một mũi nhọn mang nhiều dương tính nên là NỌC DƯƠNG THÁI DƯƠNG. Trong khi hai nọc bằng đầu II đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) song song mang âm tính nên là NỌC ÂM THÁI DƯƠNG.

Cũng nên để ý là vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) có thể nhìn dưới nhiều góc cạnh như do một nọc que âm bằng đầu I (nọc âm), hai nọc que âm bằng đầu II (lửa, thái dương âm), ba nọc que âm bằng đầu III (Càn âm) ghép lại tạo thành. Đối ứng với nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) do hai nọc dương ghép lại mang nghĩa nọc dương lửa, thái dương, ở đây ta chọn hai nọc que âm cho tương ứng để có nghĩa nọc âm lửa, thái dương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: