NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG NGỌC LŨ I: TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN (20).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG.

NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN.  

 (phần 20)

Nguyễn Xuân Quang

*

BÀI ĐỌC THÊM (1).

  THUYỀN TRÊN CÁC TRỐNG VÀ ĐỒ ĐỒNG KHÁC.

Bây giờ ta so sánh thuyền trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I với các thuyền trên các trống và đồ đồng Đông Sơn khác để xác thực, bổ túc những điều chúng ta vừa giải đọc về thuyền trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.

Thuyền thấy xuất hiện trên khoảng 25 trống. Trong danh sách này có cả thuyền trên trống Nam Dương, Nam Trung Hoa, Thái Lan, Lào nhưng không kể các thuyền loại Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I) thuộc vùng Nam Trung Hoa. Số thuyền tương đối lớn này cho thấy chủ nhân của trống đồng âm dương là những tộc Khôn dòng nước và các tộc liên hệ với họ. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, chủ nhân của trống đồng nòng nọc, âm dương bắt buộc phải là của Bách Việt những cư dân sống ở vùng sông biển Đông Nam Á, tuyệt nhiên không phải là của dân du mục bắc phương Trung Hoa.

Ngoài ra thuyền biểu tượng còn thấy trên các thạp đồng như thạp Đào Thịnh, thạp Hợp Minh, thạp thấy trong mộ Nam Việt Vương ở Quảng Châu, Nam Trung Hoa.

 Thuyền Trên Trống Đồng Hoàng Hạ.

Trống Hoàng Hạ là trống có mặt trời16 nọc tia sáng. Số 16 là số Khôn tầng 3 nhân gian (0, 8, 16). Như thế trống đồng âm dương Hoàng Hạ thuộc nhóm trống thái âm Khôn ngành mặt trời dương thái dương, đối cực với trống Ngọc Lũ I.

Quẻ Khôn là ba hào nòng âm OOO có một khuôn mặt nước âm O thái âm OO của phía nòng O (nòng, âm, không gian) có khuôn mặt đại diện là nước dương I thái âm OO tức Chấn IOO. Ta cũng đã biết Chấn lưỡng hợp với Càn (III) ở dạng đại vũ trụ. Vì thế theo duy âm của ngành thái dương trống có khuôn mặt Chấn IOO tức nọc I thái âm OO của ngành thái dương mang tính chủ.

Xin nhắc lại, trống Quảng Xương có mặt trời 8 nọc tia sáng với số 8 là số Khôn tầng 2 (0, 8) tầng trời đất thế gian, đôi khi đội lốt Khôn ) tầng 1 cõi tạo hóa. Trống đồng âm dương Hoàng Hạ và Quảng Xương cùng là trống Càn/Khôn thuộc nhóm trống thái âm ngành thái dương nhưng trống đồng âm dương Hoàng Hạ ở tầng 3 mang nhiều âm tính hơn tức Khôn âm Chấn mang tính chủ thuộc vùng nước nhân gian. Vì vậy trống Quảng Xương có khuôn mặt khí gió bầu trời thiếu âm Đoài mang tính chủ, trong khi trống đồng âm dương Hoàng Hạ có khuôn mặt nước dương thái âm Chấn mang tính chủ.

 Lưu Ý

 Xin nhắc lại mặt trời trên trống đồng nòng nọc, âm dương càng có nhiều tia sáng càng mang âm tính nhiều, càng thuộc về vùng nước, cõi âmMặt trời có số nọc tia sáng dưới bằng hay dưới 7 là mặt trời vũ trụ. Mặt trời có số nọc tia sáng bằng hay lớn hơn 7 là mặt trời thế gian. Các thạp đồng dùng trong mai táng liên hệ với cõi âm là một thứ trống âm hình trứng Nguyễn Xuân Quang loại I giống như trống để ở đền Tổ Hùng ở Phú Thọ mang tính sinh tạo, tạo hóa (tro than, sọ người chết chôn trong thạp để được tái sinh hay được về cõi vĩnh hằng) có mặt trời có nọc tia sáng rất lớn. Vì thế mặt trời trên nắp thạp có số tia sáng rất lớn lên tới 20, 22 tia sáng. 

Nắp thạp Đào Thịnh có mặt trời 20 nọc tia sáng. 

Một nắp thạp khác cũng có mặt trời 20 nọc tia sáng. 

Lưu ý trên nắp thạp có những vành sóng chuyển động hai vòng tròn đồng tâm có chấm nọc dương có nghĩa là nước dương, lửa nước, Chấn cho thấy rõ khuôn mặt liên hệ với cõi âm của thạp (Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, Lạc Long Quân Chấn có một khuôn mặt Long Vương cõi âm có thủy phủ ở vịnh Hạ Long). Ngoài ra còn có vành chim nông  biểu tượng cho tạo hóa, sinh tạo. Chim nông đẻ ra trứng vũ trụ. Trên người chim nông cũng có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn-chấm, ở đây có nghĩa nòng nọc, âm dương, sinh tạo (vòng tròn chấm cũng là hình ảnh của quả trứng có chấm là tròng đỏ và vòng tròn bao quanh tròng trắng). Người chết chôn trong thạp là chôn trong bầu sinh tạo vũ trụ  để được tái sinh (Thạp Đồng)…

Do đó trống đồng âm dương Hoàng Hạ và Quảng Xương cùng một nhóm nhưng trống đồng âm dương Hoàng Hạ có mặt trời có nọc tia sáng lớn hơn nên mang nhiều âm tính hơn.

Trên vai trống đồng âm dương Hoàng Hạ cũng có 6 chiếc thuyền.

Tổng quát thuyền trên trống Hoàng Hạ tương tự như các thuyền trên trống Ngọc Lũ I nhưng thuộc diện nọc thái âm mang tính Chấn chủ trong khi thuyền trên trống Ngọc Lũ I mang tính Đoài chủ của nhánh mặt trời thái dương của họ Người Mặt trời-vũ trụ.

Ở đây chỉ xin nêu ra các điểm khác biệt chính yếu.

Nhìn chung các điểm khác biệt là theo tính nòng nọc, âm dương. Trống đồng âm dương Hoàng Hạ có khuôn mặt Nọc I thái âm OO tức quẻ IOO, Chấn mang tính chủ vì thế thuyền trên trống đồng âm dương Hoàng Hạ chủ yếu mang tính nọc I thái âm OO trong khi thuyển trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I chủ yếu mang tính nọc I thái dương II tức III, Càn nhưng khuôn mặt Đoài vũ trụ khí gió mang tính chủ. Nói một cách dễ hiểu thuyền trên trống đồng âm dương Hoàng Hạ mang nhiều âm tính hơn nên có khuôn mặt trời Chấn mang tính chủ.

Trong 6 thuyền cũng có hai thuyền đại biểu cho nhánh âm và dương ứng với lưỡng nghi. Nhánh âm gồm hai đại tộc Chấn Đoài. Nhánh  dương gồm hai đại tộc Càn Li và còn lại 4 thuyền biểu tượng cho bốn tộc ứng với tứ tượng.

Sáu con thuyền trên trống đồng âm dương Hoàng Hạ cũng là những con thuyền mang trọn vẹn triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh trong Vũ Trụ giáo và diễn tả theo nòng nọc, âm dương theo dịch. Sáu con thuyền này thuộc phía nòng thái âm  ngành thái dương trong khi 6 con thuyền ở  trống đồng âm dương Ngọc Lũ I thuộc phía nọc thái dương ngành thái dương của người vùng sông nước.

Thuyền ở đây cũng là thuyền phán xét linh hồn như thuyền trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.

(Xem trống đồng âm dương Hoàng Hạ)

.Sau đây là những điểm khác biệt chính yếu  quan trọng và hữu ích giữa 6 con thuyết trên trống  đồng âm dương Hoàng Hạ và trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.  1. Người trên thuyền ở trống đồng âm dương Hoàng Hạ có trang phục đầu có nhiều  đường nét cong mang âm tính hơn người ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.

trang phục đầu của người thuyền trưởng và những người tham dự vào nghi thức Phán Xét Linh Hồn đều có phần trước trán là hai sừng cong không có nọc chấm đặc dương diễn tả thái dương âm. Phần sau trang phục đầu hình chim nông có bờm hình hộp không gian có sọc song song nước. Trang phục đầu hình đầu chim bồ nông (bồ với dấu huyền nghĩa là bầu bao, nòng, âm, thái âm) nước thái dương tức Chấn. trang phục đầu cho thấy rõ khuôn mặt Chấn nước thái âm ngành thái dương mang tính chủ.

2. Cổng vào cầu thử thách ở trống đồng âm dương Hoàng Hạ có khuôn cửa rõ hơn to, kiên cố, âm u hơn ở trống Ngọc Lũ I.

 

3. Có linh hồn người chết đang đi vào cổng để vượt qua cầu thử thách để vào  được cõi trên.

Một linh hồn người chết đang đi vào cổng cầu thử thách để vượt qua thử thách để vào  được cõi trên.

4. Đuôi thuyền hình đầu chim nông nước có con mắt âm từ ngữ chấm-hai vòng tròn đồng tâm có nghĩa là nước dương Chấn, Ngay sau đuôi thuyền có hai cọc đầu chim cắt riêng rẽ để diễn tả hai dương, lửa, thái dương. Điểm này xác thực một nọc có thể diễn tả hai đầu chim cắt mang nghĩa lửa, thái dương ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I là đúng.

Hai đầu chim cắt thái dương lưỡng hợp với đầu chim nông nước đuôi thuyền.

5. Chiếc sừng tê giác ở mũi thuyền ở trống đồng âm dương Hoàng Hạ cong hơn, mang nhiều âm tính hơn ở thuyền trên trống Ngọc Lũ I cho thấy Hoàng Hạ thuộc nhành nòng âm thái âm ngành thái dương.

Ta cũng thấy ba thuyền của nhánh âm đều có sừng tê giác mang nhiều âm tính này. Điểm này cho biết thuyền nhánh âm thuộc nọc thái âm ngành thái dương.

6. Hình khắc trên các thuyền trên trống đồng âm dương Hoàng Hạ đã kém mỹ thuật và kém chính xác hơn ở thuyền trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I cho biết trống đồng âm dương Hoàng Hạ muộn hơn. Vì thế mà cách diễn tả theo hình, chữ viết nòng nọc vòng tròn-que dễ hiểu hơn.

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: