NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG: NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN (9).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

*Đang nhuận sắc lại.

TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG.

NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN.  

  (phần 9)

Nguyễn Xuân Quang

  Ý NGHĨA VÀNH CHIM THÚ TRÊN TRỐNG ĐỒNG ÂM DƯƠNG NGỌC LŨ I.

  

Vành chim thú trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.

 HƯƠU NAI Ở VÀNH SỐ 8.

Hai bán viên đều có nhóm 10 con hươu (đực) và nai (cái) xen kẽ nhau.

Mấu Chốt.

.Hươu nai trên trống Ngọc Lũ I mang tính biểu tượng vũ trụ tạo sinh nên không hoàn toàn đúng như trong thiên nhiên ví dụ như nai cái ở đây có sừng.

.Hươu là loài thú bốn chân có sừng mang tính thái dương sống trên mặt đất có một khuôn mặt chính là thú biểu Li Đất dương thế gian. Tuy nhiên ở đây như đã nói ở trên hươu nai mang tính biểu tượng và ở trên vành số 8 Khôn nên hươu ở đây cũng có một khuôn mặt Càn.

.Ở bán viên dương nhóm 7 người nhẩy múa ngành phụ Càn Khôn, Hươu đực sừng có ba mấu nhọn có một khuôn mặt biểu tượng cho Càn và hươu đực sừng hai mấu nhọn biểu tượng cho Li. Ở bán viên nhóm 6 người nhẩy múa ngành phụ Càn Tốn, Nai cái có một khuôn mặt biểu tượng cho Càn âm Tốn (Âu Cơ có một khuôn mặt Tốn âm thái dương Nàng Lửa, nữ thần mặt trời thái dương có thú biểu là con nai sao thấy trong văn hóa Mường Việt).

.Càn thế gian có một khuôn mặt Li đội lốt, thừa hành và khuôn mặt Li mang tính trội, tính chủ. 

Hươu nai Li Càn ở vành số 8 trên trống Ngọc Lũ I lưỡng hợp với chim Nông Đoài vũ trụ khí gió-Chấn ở trên cùng một vành số 8.

Tổng quát về Hươu Nai.

Xin nhắc lại một chút về ngôn ngữ học. Cần phân biệt ba từ hươu, nai, mang (mễn).

.Con đực gọi. là hươu, hưu, hiêu, biến âm với hèo, kèo có nghĩa là cọc tức con có hai vật nhọn, hai cọc nhọn là hai từsừng vì thế Việt ngữ cổ gọi là hươu đực là hươu nọc, con cọc, hươu sừng (Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc).

.Con cái gọi là nai: con nai cái là con nái, con cái. Nai biến âm mẹ con với nái (Tiếng Việt Huyền Diệu).

.Mang cũng chỉ hươu nai như mang gạc (cervulus munjac), kì mang. Mang biến âm với muông có một nghĩa là con thú, con vật, Mường ngữ là moong. Con hươu được coi là vật tổ của thú bốn chân và người sống trên mặt đất như cổ ngữ Đông Á keh là con hươu Kẻ, Kì (Cọc) và cũng là con người đầu tiên trên mặt đất giống như vua tổ thế gian của chúng ta là Kì Dương Vương có nhũ danh là Lộc Tục (Hươu Đục, Hươc Đọc, Hươu Nọc). Anh ngữ deer vốn gốc chỉ chung tất cả loài thú bốn chân ngành nọc dương trong khi panther, báo chỉ chung loài thú bốn chần ngành nòng dương (pan- là tất cả,  Hy Lạp ngữ -ther là thú). Vì thế mang có mang nghĩa sinh tạo. Điểm này thấy rõ mang cũng có một nghĩa là có bầu (có mang, mang thai, cưu mang, bụng mang dạ chửa). Tôi dùng từ mang chỉ loài hươu nai mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa thú biểu ở cõi trời thế gian.

Vì thế xin lưu ý trong những bài viết về Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo nhất là về trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, tôi dùng từ hươu chỉ con hươu đực có sừng, hươu gạc. Từ nai chỉ con cái. Từ mang hàm nghĩa sinh tạo, tạo hóa chỉ loài biểu tượng cho khuôn mặt sinh tạo tạo hóa cõi trên, cõ trời thế gian. 

Hươu là loài thú bốn chân sống trên cạn, trên đất khô có sừng nhọn biểu tượng chính cho nọc, lửa, thái dương ngành nọc thái dương Càn Li. Vì là thú bốn chân sống trên mặt đất nên khuôn mặt lửa đất Li mang tính chủ yếu, tính trội, còn khuôn mặt lửa trời Càn là Càn thế gian, Cõi Trời dương thái dương thế gian. Thú hươu biểu tượng cho lửa vũ trụ Càn mang nhiều tính cách tượng trưng và mang tính sinh tạo, tạo hóa, nghĩa là một loài mang (mễn).

Hươu biểu tượng chính cho Cõi Giữa đất thế gian thấy rõ qua hình ảnh hươu ở Cõi Giữa trên Cây Vũ Trụ Yggdrasill của Bắc Âu.

 Cây Vũ Trụ Yggdrasill của Bắc Âu.

Dĩ nhiên, cũng giống như chim nông ở cùng nhóm, cùng vành, hươu nai, mang trọn vẹn ý nghĩa triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo.

Hươu Nai Trong Vũ Trụ giáo

Hươu mang trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt) và là vật tổ, thú biểu đất thế gian của tộc Việt. Xin nhắc lại Việt có nghĩa là Vọt là Rìu nói chung là vật nhọn có một khuôn mặt biểu tượng mặt trời. Người Việt là Người Mặt Trời nên có vật tổ, chim thú biểu đều có nghĩa là Việt, vật nhọn (nọc, cọc, que, búa, bổ, rìu, do, mác, sừng…). Thần tổ tối cao tối thượng của người Việt là Tổ Hùng Đại Vũ Trụ Mặt Trời Viêm Đế có họ Khương (Sừng). Như đã biết chim biểu tối cáo cõi thượng thế của người Việt là con Chim Việt, Chim Mỏ Riu. Ở ngành Lửa là con chim Việt Rìu Lửa, Cắt Lửa, chim Mũ Sừng, chim biểu tượng của thần mặt trời Viêm Đế  ngành Viêm Việt. Ở ngành Nước là con chim Việt Rìu Nước Nông Nước, chim biểu tượng của thần mặt trời Thần Nông ngành Thần Việt thái dương. Và cở cõi thế gian là con thú bốn chân sống trên mặt đất là con Hươu Việt, Hươu Sừng, Hươu Mặt Trời, Kì Dương, Lộc Tục (Lộc là Hươu, Tục là Đục (chisel), là Đực; Lộc Tục là Hươu Chàng, Hươu Sừng, Hươu Đực, Hươu Mặt Trời, Hươu Việt).

Tóm lại hươu mang trọn ý nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo của ngành nọc dương và là vật tổ, thú biểu của vua đầu tiên thế gian của Việt Nam là Lộc Tục Kì Dương Vương.

Hiểu tổng quát như thế rồi, bây giờ ta hãy khảo sát hươu nai ở vành số 8.

 Số 8 là số Khôn tầng 2 thế gian như thế chim thú ở vành này có khuôn mặt Khôn hôn phối với Càn tức khuôn mặt sinh tạo tạo hóa. Do đó ta thấy ngay hươu nai ở vành 8 này có một thêm một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa ứng với Càn ngoài khuôn mặt chính là Li thế gian. Vì là thú bốn chân sống trên mặt đất nên khuôn mặt sinh tạo của cõi đất trần gian Li mang tính chủ.

Hai bán viên dương và âm ở trống này đều có 10 con hươu. Số 10 là số Khảm tầng 2 thế gian (2, 10) hôn phối với Li thế gian. Điểm này cho thấy khuôn mặt Li mang tính chủ, chính yếu.

Ta cũng thấy rất rõ hươu nai ở đây có khuôn mặt nòng nọc, âm dương khác nhau vì mỗi nhóm có 5 con hươu đực đi xen kẽ với 5 con nai cái.

Điểm cần lưu ý ở đây là nai cái cũng có sừng. Trong thực tế nai cái không có sừng ngoại trừ loài tuần lộc (reindeer) con cái mới có sừng. Nai cái ở đây không phải là loài tuần lộc (sừng của loài tuần lộc cái to và dẹp, có nhiều mấu nhọn không giống loài hươu ở đây). Nai cái ở đây có sừng là con nai mang tính biểu tượng tín ngưỡng nên ta phải hiểu theo vật tổ truyền thuyết, không nhất thiết phải giống trong thiên nhiên. Điểm này cũng thấy rõ trong truyền thuyết Mường thuộc tộc Tiên, Núi Âu Cơ có thần tổ chính là bà Ngu Cơ (Âu Cơ), Nàng Lửa, nữ thần mặt trời thái dương có thú biểu là con nai sao cái cũng có sừng. Cặp sừng ở nai cái diễn tả thái dương.  Nai sao có đốm trắng ngôi sao  đêm. Sao là lửa sáng về đêm mang tính lửa âm, âm thái dương vì thế con nai sao có sừng thái dương.

Cờ tế nai sao biểu tượng của Ngu Cơ của người Mường (nguồn: J. Cuisinier, Les Mường). Lưu ý sừng có 4 mấu nhọn. Số 4 là số Cấn, núi ân Non. Rõ như ban ngày hươu nai biểu tượng cho đất núi non Cấn, một khuôn mặt của Âu Cơ dẫn 50 con lên non.

Trong khi đó Lạc Long Quân được diễn tả bằng con cá chép (cá chép hóa rồng, hóa Long) là khuôn mặt thứ yếu đối với người Mường thuộc tộc núi Tiên Âu Cơ.

Hai nhóm 10 hươu đực nai cái xen kẽ này ta phải hiểu theo hai nghĩa nòng nọc (âm dương). Hươu sống trên mặt đất Li nên có khuôn mặt Li mang tính chủ. Theo dịch số 5 là số Li. Kiểm chứng với ma phương 5/15 có số trục ở tâm là 5 và tổng số các chi là 15 (hành Thổ của Trung Hoa, ở  số 5 tâm ma phương 5/15 cho thấy rõ Li 5 có khuôn mặt chính là núi trụ thế gian, đất dương thế gian, trục thế giới).

 Ma phương trục 5/15.

 Theo ma phương 5/15 này, ta thấy ngay qua đường chéo 2-5-8 số 5 Li  đi với số 8 Khôn và số 2 Khảm. Rõ ràng Hươu Li (5) có hai khuôn mặt là Càn lưỡng hợp với Khôn (8, tầng 2 thế gian )  và Li lưỡng hợp Khảm (2, tầng 1 cõi trời).  Rõ như dưới ánh sáng mặt trời hươu có hai khuôn mặt Li (Khảm) và Càn (Khôn).

Ta sẽ tìm hiểu xem sao.

1. Nhóm hươu nai ở bán viên dương 7 người nhẩy múa.

 Nhóm 10 con hươu đực nai cái đi với nhóm 6 chim nông ở nhóm 7 người nhẩy múa trên bán viên dương (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

Vì ở bán viên dương nhóm 7 người nhẩy múa ngành phụ Càn Khôn có một khuôn mặt Càn Li và đi với 6 chim bổ nông thiếu âm Gió Đoài nên nhóm 10 con hươu nai này mang tính thiếu dương Li để có tính lưỡng hợp thiếu dương Li với thiếu âm Đoài vũ trụ khí gió.

Bây giờ ta hãy nhận diện tỉ mỉ những con thú này.

.Sừng

Những hươu đực nai cái ở đây đều có sừng. Như đã nói ở trên đây là những con hươu thú biểu truyền thuyết, thần thoại.

Ta cũng thấy rõ thêm ý nghĩa biểu tượng này qua số mấu nhọn (nhánh) của sừng.

 Hươu đực dẫn đầu nhóm ở bán viên dương có nhóm 7 người nhẩy múa (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên). 

Con hươu dẫn đầu nhóm này có sừng bên phải, dương có 5 mấu nhọn Li (số 5 là số Li). Trong khi sừng trái có 3 mấu nhọn Càn (theo duy dương số 3 là ba nọc que, quẻ càn). Con hươu dẫn đầu ở nhóm dương này biểu tượng cho Li Càn. Khuôn mặt Li mang tính chủ vì ở sừng bên phải tức phía dương. Càn ở sừng bên trái là Càn âm mang tính phụ.

Những con còn lại có con hai sừng đều có 3 mấu và đa số có một sừng hai mấu sừng kia có 3 mấu. Trong thiên  nhiên không có loài hươu nào có hai loại sừng khác nhau. Đây có thể do lỗi kỹ thuật lúc làm trống hay vẽ sai.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là tộc Người Mặt Trời Li Kì Việt Kì Dương Vương/Âu Cơ ngành nọc thái dương thế gian Viêm Đế.

Con cuối cùng của nhóm là con nai cái có sừng phải ba mấu nhọn Càn và sừng trái hai mấu nhọn Khảm-Li.

      Con cuối cùng ở bán viên dương có nhóm 7 người nhẩy múa là nai cái, có sừng phải có 3 mấu nhọn và sừng trái hai mấu.

 Vì ở sừng phải nên khuôn mặt Càn mang tính chủ. Nhưng Càn ở đây là Càn âm vì ở cuối đàn và vì là nai cái so với Li mang tính phụ.

Như thế qua cặp sừng ta thấy rõ con hươu đực dẫn đầu có khuôn mặt Li-Càn với Li mang tính chủ và con nai cái cuối đàn có khuôn mặt Càn mang tính phụ. Ở nhóm dương này  hươu nai thú biểu của ngành nọc thái dương Li Càn  ứng với Viêm Đế.

.Mõm

Trên mõm tất cả hươu nai đều có chữ nòng nọc mũi mác  > thái dương. Những con hươu nai này đều thuộc ngành mặt trời thái dương. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là ngành Viêm Đế thái dương. Ngay cả các con nai cái cũng thuộc ngành mặt trời thái dương.

.Mắt

Những con hươu nai này có con mắt dương diễn tả bằng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que từ chấm vòng tròn có một nghĩa thái dương, mặt trời. Ta thấy rõ những con hươu mặt trời này là thú biểu của Kì Dương Vương Lộc Tục có một khuôn mặt là con Hươu Mặt Trời.

.Thân

Ở thân hươu nai có viết chữ viết nòng nọc vòng tròn-que chữ nọc que hai bên có đánh dấu bằng hai hai hàng nọc chấm mang nghĩa lửa, thái dương sinh tạo cho biết chúng là những con hươu nai ngành nọc thái dương, mặt trời.

Như vậy ở bán viên dương ngành phụ Càn Khôn có một khuôn mặt Càn Linày, hươu nai biểu tượng cho nhánh nọc thái dương Càn-Li và có khuôn mặt chủ là thiếu dương Li, lửa đất, đất dương diễn tả bằng con dẫn đầu có sừng phải 5 mấu Li.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là ngành nọc mặt trời thái dương Viêm Đế Càn Li có khuôn mặt Li Kì Dương Vương mang tính chủ.

 2. Nhóm hươu nai ở bán viên âm 6 người nhẩy múa với 8 con nông.

Như đã biết bán viên âm nhóm 6 người nhẩy múa ngành phụ Càn Tốn có Càn mang tính âm thái dương như thế ứng với khuôn mặt nai cái thái dương tức ứng với 10 con cái có cặp sừng thái dương.

Nhóm 10 hươu nai ở bán viên âm có nhóm 6 người nhẩy múa và 8 con nông.

Con đầu đàn là con đực có sừng phải có 2 mấu nhọn. Số 2 là Khảm hôn phối với Li. Sừng trái có 4 mấu nhọn. Số 4 là số Cấn, non (núi âm), Li âm.

 

 Con hươu đầu đàn ở bán viên âm có nhóm 6 người nhẩy múa có sừng phải hai mấu và sừng trái 4 mấu nhọn.

Nhưng vì ở bán viên âm nên Li là Li âm, Cấn, lửa đất âm (núi âm, tức non). Hai sừng đều có số mấu nhọn âm (số 2 và số 4 là số chẵn, số âm) cũng cho biết tính âm của Li này. Đây là con hươu đực đại diện của phía Càn âm Tốn. Âu Cơ Nàng Lửa Tốn có một khuôn mặt Cấn, Non. Như đã biết Âu Cơ có thú biểu đất thế gian là con Nai Sao cái thấy rõ nhất qua văn hóa Mường Việt. Thầy mo Mường ngày nay khi tế lễ vẫn cắm hai bên bàn thờ hai lá cờ. Một lá cờ vẽ hình con cá chép biểu tượng cho Lạc Long Quân. Một lá vẽ hình con nai sao biểu tượng cho Âu Cơ. Nai sao thú biểu của Âu Cơ có hai sừng đàng hoàng diển tả nghĩa thái dương. Lưu ý là sừng của con nai sao trên lá cờ cũng có 4 mấu nhọn như sừng trái của con đầu đàn nhóm này. Số 4 là số chẵn số âm và số 4 là số Cấn (non, núi âm) vì con nai sao này là vật biểu của bà Ngu Cơ có một khuôn mặt là non (nên bà dẫn 50 con lên núi là vậy). Nai sao Cấn Ngu Cơ hôn phối với Chấn con cá chép nước-dương Lạc Long Quân. Đốm sao cũng mang âm tính đi với phái nữ vì sao sáng về đêm. Cổ Việt gọi sao là Nàng Sáng ruột thịt với Nang Lửa Âu Cơ. Ta cũng thấy các thần nữ thường có biểu tượng là ngôi sao sáng như  nữ thần mặt trời Isis Ai Cập cổ, Venus có biểu tượng là sao mai.

Con cuối đàn ở bán viên âm này là con nai cái. Con nai này có hai hình vẽ khác nhau trong hai tài liệu của Phạm Huy Thông và của  Nguyễn Văn Huyên.

Theo Phạm Huy Thông, con nai này có sừng phải là một nọc que thật dài, rất cường điệu,

 Nai cái cuối đàn ở bán viên âm (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).

 mang nhiều dương tính có một khuôn mặt Nọc Lửa thái dương thế gian, Núi Trụ thế gian, Li đất thế gian.  Sừng trái có 3 mấu Càn. Ở nai cái, ở cuối đàn và ở bán viên âm có sừng phải Li mang tính chủ.

Theo Nguyễn Văn Huyên, thì con nai cuối đàn này có sừng bên phải có 3 mấu nhọn Càn.

                              Con nai cái cuối đàn 10 con ở bán viên âm nhóm 6 người nhẩy múa theo  Nguyễn Văn Huyên sừng phải có 3 mấu nhọn.

 Đây là Càn âm vì là nai cái và ở bán viên âm (ứng với Mẹ Tổ Âu Cơ thái dương thân nữ). Sừng trái có 2 mấu nhọn Khảm-Li.

Ta thấy theo hình vẽ của Nguyễn Văn Huyên  thì nai cái cuối đàn có Càn âm mang tính chủ ở sừng phải ăn khớp với khuôn mặt Càn Tốn tức Càn âm thái dương của ngành phụ Càn Tốn.

Như vậy ở bán viên âm này, hươu nai có biểu tượng cho Li Càn phía âm. Khuôn mặt chủ là con nai cái cuối đàn có khuôn mặt Càn nòng âm thái dương Tốn ăn khớp với khuôn mặt Càn Tốn của ngành phụ Càn Tốn nhóm 6 người nhẩy múa này.

Khuôn mặt Càn âm này hôn phối với khuôn mặt thái âm Chấn 8 con bồ nông ở cùng bán viên âm có nhóm 6 người nhẩy múa này.

Tóm lược lại hai nhóm hươu nai ở hai bán viên âm dương trên vành số 8 này:

.Hươu nai là những con thú mang tính biểu tượng, là thú biểu cõi trời và cõi đất ngành nọc thái dương của Người Mặt Trời thái dương. Ỡ trống thế gian này khuôn mặt Li đất thế gian mang tính trội.

Ở bán viên dương hươu có khuôn mặt chủ là thiếu dương Li, lửa đất, đất dương diễn tả bằng con hươu đực dẫn đầu có sừng phải 5 mấu Li. Con hươu Li mang tính chủ này đội lốt hươu Càn đại diện cho phía nọc Càn Li của ngành phụ Càn Khôn có một khuôn mặt Càn Li.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là Li Kì Dương Vương thế gian đội lốt Đế Minh (đã qui ẩn, deus otiosus) cõi trời thế gian.

Nhóm hươu nai thiếu dương Li mang tính chủ này lưỡng hợp dưới dạng tiểu vũ trụ với nhóm chim bổ nông 6 con thiếu âm Đoài ở cùng trên bán viên dương có nhóm 7 người nhẩy múa.

.Ở bán viên âm ngành phụ Càn Tốn có khuôn mặt chủ là Càn âm diễn tả bằng con nai cái cuối đàn có sừng phải ba mấu nhọn Càn. Nhóm hươu nai mang tính chủ Càn này lưỡng hợp dưới dạng đại vũ trụ với nhóm chim nông 8 con thái âm Chấn ở cùng trên bán viên âm có nhóm 6 người nhẩy múa.

Hai khuôn mặt đực cái của hươu sừng Li Càn ở đây lưỡng hợp với hai khuôn mặt Đoài Chấn của hai nhóm 6 và 8 chim nông bay. Nhóm 10 hươu Li và nhóm 6 con nông Đoài ở cùng một bán viên dương theo giao hòa thiếu dương thiếu âm và nhóm 10 hươu Càn với nhóm 8 con nông Khôn Chấn ở cùng một bán viên  âm theo giao hòa thái dương thái âm.

Như thế vành hươu nai chim nông diễn tả trọn vẹn vũ trụ thuyết.

.Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, những con hươu nai này với khuôn mặt Li mang tính chủ là hình bóng thú biểu của Kì Dương Vương, Lộc Tục, Hươu Sừng, Hươu Mặt Trời có DNa Sừng truyền xuống từ thần mặt trời Viêm Đế họ Khương (Sừng). 10 con đực mang tính dương là thú biểu của Đế Minh-Kì Dương Vương và 10 con nai cái có sừng mang tính âm thái dương là thú biểu của Âu Cơ (theo Lĩnh Nam Chích Quái Âu Cơ là con Đế Lai, cháu của Đế Nghi, chắt của Đế Minh).

.Những con nai cái ở đây xác thực khuôn mặt nai sao cái của mẹ tổ Ngu Cơ Mường/u Cơ Việt có khuôn mặt Tốn (OII) Nàng (O) Lửa (II), thái dương thần nữ, Càn âm và Cấn non (dẫn 50 lên non) Li âm.

Kết Luận

.Hươu nai trên trống Ngọc Lũ I mang tính biểu tượng vũ trụ tạo sinh nên không hoàn toàn đúng như trong thiên nhiên ví dụ như nai cái ở đây có sừng.

.Hươu là loài thú bốn chân có sừng mang tính thái dương sống trên mặt đất có một khuôn mặt chính là thú biểu Li Đất dương thế gian. Tuy nhiên ở đây mang tính biểu tượng và ở trên vành số 8 Khôn nên hươu ở đây cũng có một khuôn mặt Càn.

.Vành số 8 chim thú có số 8 là số Khôn có một khuôn mặt hôn phối với Càn cho biết các con chim này thuộc ngành thái dương và loài có tính thái dương mang tính chủ.

Chim bay biểu tượng cõi trên, cõi trời và hươu nai, thú bốn chân biểu tượng cõi đất. Chim và thú diễn tả trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh hai cõi trên thượng thế và trung thế nhân gian.

.Chim là chim nông, một loài chim nước, các con chim nông bay nên biểu tượng cho cả gió và ở vành số 8 Khôn nên là chim biểu của phía Khôn (Khôn âm là Chấn, nước là con bồ nông và Khôn dương là gió Đoài vũ trụ khí gió là con bổ nông).  Hươu có sừng biểu tượng cho lửa (lửa thái dương là Càn, lửa trời và lửa thiếu dương là Li, lửa đất). Ở vanh số 8 Khôn nên các con hươu đực và nai cái có sừng ở đây có một khuôn mặt Càn (lưỡng hợp với Khôn). Lúc này gọi là con mang.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt chim nông là chim biểu của phía Thần Nông và hươu sừng là thú biểu phía Viêm Đế.

.Các con chim nông đang bay biểu tượng cho cõi thượng thế, cõi trời mang tính sinh tạo, tạo hóa ăn khớp với truyền thuyết chim nông, chim nang, chim Trứng Vũ Trụ. Trong khi các hươu nai là thú bốn chân sống trên mặt đất có khuôn mặt Li, Cấn (Li âm) mang tính chủ biểu tượng cho đất cõi giữa Trung Thế. Chim nông là chim nước trong khi hươu sừng mang tính lửa đất. Ở đây chim nông và thú hươu cùng một vành nên có một khuôn mặt lưỡng hợp nòng nọc, âm dương vũ trụ,trời âm đất.

.Chim chia ra làm hai nhóm. Nhóm 6 con ở bán viên dương mang dương tính ứng với Khôn dương thiếu âm Đoài vũ trụ khí gió và nhóm 8 con ở bán viên âm ứng với Khôn âm thái âm Chấn, nước dương.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, chim nông là chim biểu của ngành nòng Khôn Thần Nông  (trên trống là Thần Nông thái dương), nhóm 6 con nông Khôn dương Nông Đoài và nhóm 8 con nông Khôn âm Thần Chấn. Chim nông biểu tượng cho Thần Nông chia ra hai nhóm Thần và Nông.

Trong khi hươu nai nhóm 10 con ở nhóm 7 người nhẩy múa ở bán viên dương có khuôn mặt chủ lửa đất Li ứng với Đế của Viêm Đế và nhóm 10 ở nhóm 8 người nhẩy múa ở bán viên âm có một khuôn mặt là lửa trời Càn ứng với Viêm của Viêm Đế. Hươu nai biểu tượng cho Viêm Đế và chia ra hai nhóm Viêm và Đế.

Ở đây là trống thế gian ta có lưỡng hợp mang tính chủ là Nông Đoài và Hươu Li ứng với Nông của Thần Nông với Đế của Viêm Đế, tức lưỡng hợp Đế-Nông ngành nọc dương thái dương.

.Ở bán viên dương nhóm 7 người nhẩy múa ngành phụ Càn Khôn, Hươu đực sừng có ba mấu nhọn có một khuôn mặt biểu tượng cho Càn và hươu đực sừng hai mấu nhọn biểu tượng cho Li. Ở bán viên nhóm 6 người nhẩy múa ngành phụ Càn Tốn, Nai cái có một khuôn mặt biểu tượng cho Càn âm Tốn (Âu Cơ có một khuôn mặt Tốn âm thái dương Nàng Lửa, nữ thần mặt trời thái dương có thú biểu là con nai sao thấy trong văn hóa Mường Việt).

.Chim nông là loài chim nước là chim tổ tối cao về ngành nòng âm của Bách Việt sống ở vùng sông biển, tuyệt nhiên văn hóa Hoa Hạ, Trung Hoa du mục không có. Trống đồng của đại tộc Đông Sơn là của Việt Nam.

(Còn nữa).

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: