HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4: THÁC BẢN GIỐC (đăng sửa lại).

(đăng sửa lại vì chập với Hình Tiêu Biểu Tháng 5).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG TƯ, 2011.

THÁC BẢN GIỐC.


Toàn cnh thác Bn Gic (nh ca Michelle Mai Nguyn).

Phn thác nh bên phía Vit Nam (nh ca tác gi).

Phần thác chính, lớn giờ thuộc Việt Nam và Trung Quốc, chia đôi mỗi bên một nửa theo hiệp ước “hữu nghị 1999″ giữa Việt Nam và Trung Quốc (hiệp ước gây nhiều đau lòng cho người Việt) . Thác rộng 20m, cao 70m chia làm ba tầng (ảnh của tác giả).


Ôi giang sơn gm vóc đa đu Vit Nam (nh ca Michelle Mai Nguyn).

Vc nưc mát ngt đa đu non nưc Vit.

‘Nam Quc sơn hà Nam Đế cư’ (nh ca Michelle Mai Nguyn).

Xem bài viết Một Vài Hình Ành Thác Bản Giốc trong số này.


2 comments

  1. ảnh đẹp.thấy nhớ quê nhà quá

    1. Quang Nguyen · · Reply

      Cám ơn anh.

      Nguyễn Xuân Quang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: