TRỐNG ĐOÀI-CHẤN/ÂU-LẠC THÁI DƯƠNG/HỒNG VIỆT SÔNG ĐÀ (2).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

*Đang nhuận sắc lại.

Nhóm Trống Thái Dương. 

TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ

TRỐNG ĐOÀI-CHẤN/ÂU-LẠC THÁI DƯƠNG/HỒNG VIỆT.

 (phần 2)

Nguyễn Xuân Quang

Mấu Chốt Nhận Diện Danh Tính Trống:

.Trống nhóm thái dương Càn/Tốn mặt trời 14 nọc tia sáng.

.Ba vành ngoài biên có hai vành nọc mũi mác thái dương kẹp giữa vành có những đoạn sóng hình thoi nhọn Gió Dương Đoài vũ trụ khí gió và những đoạn sóng uốn khúc vuông góc chuyển động Nước Dương Chấn. Ba vành cho biết trống là trống nhánh Khôn Đoài vũ trụ khí gió- Chấn ngành thái dương .

.Khuôn mặt Đoài vũ trụ khí gió mang tính chủ vì có sự hiện diện của vỏ không gian là vòng tròn bao quanh đầu tia sáng nhỏ nét mang dương tính và các vành giới hạn nọc chấm đặc mang tính dương thái dương. Thái dương (II) của Khôn (O) là Đoài vũ trụ khí gió (IIO).    

Tóm lại

Trống Sông Đà là trống Khôn Đoài vũ trụ khí gió-Chấn với Đoài vũ trụ mang tính chủ  nhánh trống thái dương, ngành mặt trời thái dương. 

*

Bán Viên 8 Người Nhẩy Múa.

 Bán viên có 8 người nhẩy múa.

Người nhẩy múa trên trống Sông Đà. 

Bán viên 8 người này vì không cân xứng ta thấy rõ nửa mặt trời ở đây có hơn 7 nọc tia sáng (theo đúng lý là 7). Bán viên này không có cảnh giã chầy cối, có hơn 9 con cò, trong đó có hai con đứng và hai khúc sóng hình thoi đứt đoạn ở hai bên (lý tưởng thì mỗi bán viên chỉ  có một đoạn sóng hình thoi và một đoạn sóng uốn khúc hình vuông).

Nhóm 8 người với số 8 là số Khôn OOO tầng 2 nghiêng về khuôn mặt Khôn bầu trời thế gian có khuôn mặt dương làm đại diện là Chấn IOO. Ta cũng thấy bán viên 8 người chia ra làm 2 nhóm nhỏ 4 người với số 4 là Cấn tương giao hôn phối với Chấn (Âu Cơ núi Cấn hôn phối với biển Chấn Lạc Long Quân). Nếu tính theo tổng số người là 12  thì số 12 là Cấn tầng hai (núi Âu Cơ) cũng hôn phối với Chấn (biển, Lạc Long Quân).

Như thế hai nhóm 4 người tức bán viên 8 người nhẩy múa này biểu tượng cho khuôn mặt Chấn của trống. Bán viên 8 người nhẩy múa là bán viên của tộc Chấn được diễn tả bởi những đoạn sóng hình vuông ở biên trống.

Bán Viên 6 Người Nhẩy Múa

 Bán viên có 6 người nhẩy múa.

Nhóm 6 người nhẩy múa. 

Ở bán viên 6 người, nửa mặt trời có gần 7 nọc tia sáng, có cảnh giã chầy cối, có gần 9 con cò bay (một con thiếu đầu).

Nhóm 6 người với số sáu là số Tốn (OII), số lão âm, âm thái dương tức khuôn mặt thái dương, lửa (II) của âm hay thiếu âm (IO), nguyên thể của khí gió  ăn khớp với Tốn là gió âm có khuôn mặt  dương Đoài IIO vũ trụ (khí dương) làm đại diện. Rõ hơn ta cũng thấy bán viên 6 người chia ra làm hai nhóm nhỏ 3 người với số 3 là số Đoài.

Hơn nữa nếu tính theo tổng số người là 12  thì số 12 là Cấn tầng hai cũng có một khuôn mặt hôn phối với  Đoài như thấy trong Tiên Thiên Bát Quái (Mẹ Tổ Âu Cơ Cấn đi với nhánh Hùng Lang Đoài lên núi).

Như thế hai nhóm 3 người tức bán viên 6 người nhẩy múa này biểu tượng cho khuôn mặt Đoài của trống. Bán viên 6 người nhẩy múa là bán viên của tộc Đoài được diễn tả bởi những đoạn sóng hình thoi ở biên trống.

Ta thấy rất rõ sự phân chia ra làm hai nhóm nhỏ 3 và 4 cho thấy rõ những người trên trống Sông Đà này thuộc hai tộc Đoài Chấn có khuôn mặt chủ là Đoài thái dương. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là hai tộc Lang Việt-Lạc Việt và Lang Việt là khuôn mặt chủ.

Tóm tắt lại những người này thuộc ngành nòng Chấn Đoài có khuôn mặt Đoài mang tính trội.

Xin lưu ý

Ở trống Sông Đà này, có một điểm không theo qui ước cần lưu tâm là chỉ có một nhóm hai người giã cối duy nhất ở một bán viên. Theo đúng nguyên tắc biểu tượng lưỡng hợp nòng nọc, âm dương thường thấy ở mỗi bán viên một nhóm người giã cố ở cạnh bên nhà nòng âm không gian mái vòm. Ở đây chỉ có một nhóm duy nhất mà lại để cạnh ngôi nhà nọc mặt trời đối diện với dàn trống ở bán viên 6 người. Sở dĩ người làm trống làm như vậy là nhằm một mục đích gì đó. Thật vậy, cối biến âm với cái, biểu tượng của phía nòng âm nữ thái dương (phía thái dương thần nữ Âu Cơ). Ở trên trống có nghĩa là đực, nên một khuôn mặt nam làm đại điện. Cảnh giã chầy cối để bên cạnh nhà nọc mặt trời ở bán viên Đoài 6 người cho thấy rõ là bán viên này là bán viên của tộc Hùng Lang Đoài theo Mẹ Tổ Âu Cơ lên núi tức thuộc Âu Việt. Đoài vũ trụ khí gió ở đây không thuộc về phía Chấn Lạc Long Quân không cùng phía nòng âm Khôn mà thuộc nhánh Lửa Âu Cơ phía nọc Càn. Ta cũng thấy trống này là trống thái dương nên khuôn mặt Đoài vũ trụ khí gó thái dương ở phía Nàng Lửa Âu Cơ cũng hữu lý Đoài/Tốn Âu Cơ lưỡng hợp với Chấn/Càn Lạc Long Quân cũng ăn khớp tính nòng nọc (âm dương) của trống hơn là Đoài Chấn ở cùng một nhánh nòng Khôn âm. 

Dĩ nhiên những người nhẩy múa này cũng mang đủ ý nghĩa vũ trụ luận.

Người trên trống Sông Đà hóa trang thành người mặt trời-chim cũng giống như ở trống Ngọc Lũ I, tuy nhiên trang phục đầu có nhiều nét cong mang âm tính cho biết họ thuộc các đại tộc mang âm tính Đoài vũ trụ khí gió Chấn nước khác với trang phục đầu có nhiều nét thẳng và có góc cạnh mang dương tính nọc thái dương của những người ở trống Ngọc Lũ I.

4-6

 Người trên trống Sông Đà và trống Ngọc Lũ I.

Trang phục đầu của người trên trống Sông Đà có phần sừng/mào phía trước cong mang âm tính của Đoài Chấn, trong khi ở người trên trống trống ngọc lũ I thẳng đứng có góc cạnh mang dương tính của nhánh Càn Li.

 Ở đây hai tộc đều mang âm tính nên trang phục đầu mang âm tính giống người ở trống Hoàng Hạ. Thấy rõ  qua phần hai sừng cong âm thái dương ở trước trán của người ở trống Sông Đà giống hệt phần này ở trống Hoàng Hạ.

nguoi-2-ban-vien-duong

Người trên trống Hoàng Hạ. 

Đây là đầu chim Rìu âm như bổ nông trong khi ở trống Ngọc Lũ I sừng là một khối trụ thằng hình chữa nhật dương thái dương, là đầu chim Rìu dương như chim bổ cắt.

-Trang phục đầu

Tất cả người ở đây đều có trang phục đầu nhìn toàn diện giống nhau cho thấy họ thuộc cùng một ngành, chỉ có khác các chi tiết chỉ cho biết các chi tộc khác nhau.

Tổng quát trang phục đầu hình chim gồm ba phần:

.Phần sừng cao vút phía trước trán hình hai thanh que cong mang tính âm thái dương cho biết người thuộc nhánh nòng âm ngành thái dương.

.Phần ở giữa trang phục đầu giống hình cánh cho biết thuộc tộc nào ứng với tứ tượng.

.Phần sau gáy cho biết thuộc chi tộc nào.

-Váy xòe

Váy xòe ra hai bên hình cánh chim bay có những chữ viết nòng nọc vòng tròn-que cho biết thuộc ngành, tộc, chi tộc nào.

-Gậy hay khí giới tế biểu.

Người này tay phải tức tay dương cầm gậy biểu giống cặp phách hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) dựng đứng hình tháp nhọn đỉnh chỉ thiên Càn-Li. Tay trái âm cầm gậy cong biểu tượng cho Đoài-Chấn.  Đây là trống thế gian có mặt trời 14 nọc tia sáng nên hai khuôn mặt lưỡng hợp thế gian tiểu vũ trụ Đoài-Li mang tính chủ. Phách hình tháp nhọn ở đây mang ý nghĩa biểu tượng cho Li tức Càn thế gian mang tính chủ và gậy cong mang ý nghĩa biểu tượng cho Đoài.

Chi tiết từng người của mỗi nhóm.

a. Bán viên Đoài 6 người.

Gồm hai nhóm ba người nhẩy múa.

Hai nhóm 3 người trên bán viên Đoài 6 người (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

 Tổng quát như đã nói ở trên các người trong bán viên này là những người thuộc tộc Đoài. Một nhóm 3 người thuộc phía nòng, âm, ngoại và một nhóm thuộc phía nọc, dương, nội.

Hai người sau cùng

Ta thấy ngay hai người đi sau cùng của hai nhóm ba người có trang phục đầu khác bốn người còn lại.

.Người sau cùng của nhóm ba người ở trên.

Người cuối cùng của một nhóm 3 người ở trên.

Phía sau phần cánh có hai hình nọc có chấm nọc dương. Hai nọc dương là lửa, thái dương.

Hình nọc sau cùng hình thon lông chim mang biểu tượng cho khí gió dương Đoài vũ trụ. Như thế hai nọc dương  thái dương diễn tả thái dương II của ngành Khôn O, tức quẻ IIO, Đoài. Phần trang phục đầu này diễn tả Khôn dương thiếu âm Đoài.

Người sau cùng của nhóm 3 người ở dưới.

Người cuối cùng của một nhóm ba người ở dưới.

Phía sau cùng của phần cánh có hình trụ nọc đầu có chữ nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) nhỏ trong chữ nọc que thon tròn như dấu chấm than mang âm tính.

Hình trụ âm này biểu tượng cho núi trụ âm thiếu dương  Li ngành nọc âm nước thái dương.

Như thế hai nhóm này biểu tượng cho hai khuôn mặt nọc gió thiếu âm Đoài và nọc đất thiếu dương Li, hai khuôn mặt nội, ngoại của tộc Đoài. Ở bán viên Đoài này có sự lưỡng hợp nòng nọc, âm dương dạng tiểu vũ trụ Đoài-Li.

Những người còn lại.

 Hai người đi đầu còn lại của mỗi nhóm 3 người Đoài có hai phần trang phục đầu là đầu và cánh chim giống nhau.

 Bốn người còn lại của hai nhóm ba người.

 Phần sừng (hay mào) cong nọc âm thái dương và phần cánh gồm các sọc lông chim đứng ở trên, các sọc ngang ở dưới biểu tượng Khôn không gian và sau cùng là nọc dương cong hình lông chim mang mang âm tính. Như thế cánh chim diễn tả Khôn dương tức thiếu âm khí gió Đoài của ngành nòng âm thái dương. Rõ ràng bốn người này thuộc tộc Đoài.

Hai người đầu và cuối của nhóm nòng nước ngành nòng âm thái dương:

Phần sau gáy của trang phục đầu trống không của nhóm nòng nước ngành nòng âm thái dương.

có phần cánh có đáy hình hộp không gian có những sọc ngang ngắn song song cũng diễn tả Khôn Đoài-Chấn. Người ở giữa phần sau gáy có hai nọc que và phần đáy của cánh cũng có hai nọc que lửa, thái dương. Đây là sai lầm kỹ thuật? Đáng lẽ tất cả phần này diễn tả phần đáy gồm 4 nọc que ngang của cánh giống như hai người vừa nói bởi vì ở phần sau gáy của nhóm ba người còn lại phần sau gáy đều giống nhau (xem dưới).

Phần đuôi sau gáy khác nhau cho biết thuộc chi tộc nào.

Phần sau gáy của trang phục đầu trống không cho biết tất cả thuộc nhánh nòng Khôn Đoài vũ trụ khí gió-Chấn ngành nòng âm thái dương.

Ba người ở nhóm còn lại nọc lửa của ngành nọc âm thái dương:

 Phần sau gáy của trang phục đầu hình chữ Y nằm của nhóm nọc lửa ngành nòng âm thái dương.

Phần sau gáy hình cái chạc giống như chữ Y hay sừng trống rỗng, không sắc cạnh và nằm ngang mang âm tính biểu tượng nhánh nọc Li-Càn ngành nọc âm thái dương.

 Ở tộc Đoài này, Li mang tính chủ vì có sự lưỡng hợp tiểu vũ trụ Li-Đoài và là trống thế gian. Vậy phần sau gáy hình cái chạc nằm ngang (có một nghĩa mặt bằng ngang của đất) mang tính chủ Li.

Ta thấy rất rõ phần sau gáy của ba người này đều giống nhau nên suy ra phần sau gáy của nhóm người trên cũng phải giống nhau. Phần sau gáy người ở giữa ở trên khác hai người kia như đã nói có lẽ là một lỗi lầm kỹ thuật khi đúc hay vẽ.

Như thế tóm lại người của hai nhóm ba người trên bán viên Đoài 6 người thuộc tộc Đoài gồm hai phía lửa, nước, nội ngoại và cũng ở dạng lưỡng hợp tiểu vũ trụ Đoài-Li (diễn tả bằng phần sau gáy của trang phục đầu với khuôn mặt Đoài mang tính chủ).

b. Bán viên Chấn 8 người.

Gồm hai nhóm 4 người nhẩy múa.

Tương tự tổng quát các người trong bán viên này là những người thuộc tộc Chấn. Một nhóm thuộc phía nòng, âm, ngoại và một nhóm thuộc phía nọc, dương, nội.

 

Nhóm 4 người  Càn trên bán viên Chấn 8 người (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

Người cuối cùng tộc Càn của một nhóm bốn người.

 Người sau cùng Càn của nhóm 4 người.

 Người này phía sau phần cánh có hai  nọc hình sừng có đỉnh nọc mũi mác nhỏ  trong có nọc chấm là hai nọc lửa âm Càn-Li âm ngành nọc âm thái dương. Ở đây tộc Chấn nên có khuôn mặt Càn mang tính chủ.

Như thế nhóm 4 người Chấn này thuộc phía lửa vũ trụ Càn, phía nọc, nội.

Người sau cùng tộc Chấn của nhóm bốn người còn lại:

 Nhóm 4 người chi tộc Chấn..

Phía sau cùng của phần cánh có hình các sọc đứng và sọc ngang Khôn có một nọc chấm mang dương tính diễn tả Khôn ngành nọc âm thái dương với Chấn mang tính chủ.

Như thế nhóm 4 người Chấn này thuộc phía Chấn nước, phía nòng ngoại.

Hai nhóm này biểu tượng cho hai khuôn mặt nọc lửa vũ trụ thái dương Càn lưỡng hợp với nọc nứớc thái âm Chấn dưới dạng đại vũ trụ của tộc Chấn.

Ta thấy rất rõ ở bán viên Đoài 6 người có dạng lưỡng hợp tiểu vũ trụ Li-Đoài và ở bán viên Chấn 8 người này có dạng lưỡng hợp đại vũ trụ Càn-Chấn. Như thế người ở trống Sông Đà cũng mang trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo.

Những người còn lại

-Những người còn lại của nhóm dương Càn.

.Người thứ 3 ngay trước người cuối cùng Càn:

 

Người chi tộc Li.

Phần cánh của trang phục đầu có hình hai nọc dương hình sừng hơi nghiêng mang âm tính và có chấm nọc dương biểu tượng cho lửa Li ngành nọc âm thái dương. Ta cũng thấy hai nọc dương II kẹp ở giữa khoãng trống kgo6ng O, gộp lại là IOI, quẻ Li. Đây là chi tộc Li của nhánh càn tộc ngươi Đoài của trống.

 .Người thứ 2 sau người đi đầu.

 

 Người chi tộc Chấn.

 Phần cánh có các sọc song song đứng nghiêng diễn tả Khôn âm nước và nọc thon nhọn trong có nọc chấm diễn tả  lửa, dương của ngành âm. Phần đáy cánh hình hộp khôn trong có sọc ngang diễn tả Chấn nước.

Phần cánh này diễn tả Khôn âm thái dương Chấn.

Phần sau gáy chữ V ngang có một nghĩa là nước thái dương Chấn.

Đây là chi tộc Chấn của nhánh Càn của tộc ngươi Đoài của trống.

.Người dẫn đầu của nhóm 4 người Càn.

Người chi tộc Đoài.

Phần cánh của trang phục đầu có hình nọc trong có chấm nọc dương của ngành nòng âm và ba sọc nghiêng (trong khi người thứ 3 có bốn sọc mang âm tính hơn) diễn tả Khôn dương khí gió ngành âm thái dương.

Ở dưới có phụ đề thêm một nọc ngang hình cây nọc chấm lửa, dương cho biết chắc là Khôn mang tính dương khí gió.

Đây là chi tộc Đoài của nhánh Càn của tộc người Đoài của trống.

Ở nhóm 4 người nhánh Càn này gồm có 4 chi tộc ứng với tứ tượng nọc dương.

-Những người còn lại của nhóm dương Chấn.

Ta suy ra ngay những người thuộc nhóm Chấn này ứng với tứ tượng nọc âm. Như thế ba người còn lại của nhóm Chấn này theo nguyên tắc phải là ba chi tộc ứng với Càn, LiĐoài phía nọc âm Chấn.

Người chi tộc Càn nhóm Chấn.

Ta thấy ngay phần cánh của trang phục đầu có hai nọc lửa, dương, thái dương Càn. Người này thuộc chi tộc Càn của nhóm Chấn.

 .Người thứ nhì sau người dẫn đầu.

Người chi tộc Đoài nhóm Chấn.

Phần cánh có chùm sọc song song cong như chùm lông hình cánh chim. Ở trong có một nọc dương có chấm nọc giống như ở người cuối cùng Chấn nghĩa là nọc dương nằm trong các sọc song song cho biết chi đó thuộc ngành nòng âm Chấn-Đoài (trong các tộc dương Càn-Li thì nọc có chấm dương nằm sau cùng). Phần cánh này diễn tả Khôn dương khí gió Đoài ngành nòng âm. Người này thuộc chi tộc Đoài của nhóm Chấn.

 . Người dẫn đầu nhóm Chấn.

 Người chi tộc Li của nhóm Chấn.

 Phần cánh có nọc dương ở phía sau cho biết đây là một chi tộc thuộc ngành nọc dương. Ta đã có người thứ ba là chi Càn với trang phục đầu có hai nọc dương, thái dương ở đây chỉ có một nọc dương nên là thiếu dương Li. Người này thuộc chi tộc Li của nhóm Chấn.

Kiểm chứng lại ta cũng thấy người dẫn đầu nhóm Chấn 4 người nhẩy múa này là chi tộc Li hôn phối với người dẫn đầu của nhóm Càn là chi tộc thiếu âm Đoài dưới dạng lưỡng hợp tiểu vũ trụ.

Lưu ý

Ở đây người dẫn đầu Li này tay phải cầm gậy thẳng thay vì phải cầm gậy biểu hình phách núi tháp nhọn đỉnh như các người khác. Đây là một lỗi kỹ thuật khi đúc hay do người vẽ lại? Hay đây chính là ý của người làm trống diễn tả cầm cây nọc thẳng biểu tượng cho núi trụ chống trời Li? Dù gì thì cũng cho biết đây là một trống hơi muộn.

Như thế ở bán viên Chấn 8 người này chia ra làm hai nhóm Càn và Chấn có các chi tộc ứng với  tứ tượng dương và âm và cũng có lưỡng hợp nòng nọc, âm dương đại và tiểu vũ trụ.

Tóm lại người trên trống Sông Đà diễn tả theo hai bán viên Đoài 6 người chia ra làm hai tiểu nhóm 3 người và bán viên Chấn 8 người chia ra làm hai tiểu nhóm 4 người diễn tả trọn vẹn theo thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh và Vũ Trụ giáo. Người cũng xác thực rằng trống Sông Đà là trống diễn tả lưỡng hợp thiếu âm Đoài và thái âm Chấn tức hai tộc Lang Việt và Lạc Việt hay liên hiệp Âu Lạc của ngành Thần Nông thái dương.

(còn tiếp).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: